Click here to load reader

Kompetencje informacyjne

 • View
  1.066

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kompetencje informacyjne

 • 1. Kompetencje informacyjne czwarta podstawowa umiejtno obok czytania, pisania, liczeniana marginesie Midzynarodowej Konferencji Edukacja informacyjna i medialna Archipelagi wiedzy Warszawa, 4-5 padziernika 2012 r.
 • 2. Edukacja informacyjna to przygotowanie uytkownika do samodzielnego: poruszania si w rnych rodowiskach informacyjnych, rozpoznawania wasnych potrzeb informacyjnych, lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania efektywnego i etycznego wykorzystywania informacjirdo: http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_infor
 • 3. Kompetencje informacyjne ang. information literacy to zesp umiejtnoci pozwalajcych uytkownikowi: oceni, kiedy informacja jest potrzebna, wyszuka, oceni i wykorzysta informacje pochodzce z rozmaitych rdeKompetencje informacyjne zostay zdefiniowane przez AmerykaskieStowarzyszenie Bibliotek (ALA) w 1989 r.
 • 4. Edukacja informacyjna w polskim systemie owiaty po reformie 2009/2010 Likwidacja wszystkich cieek edukacyjnych na kadym z etapw ksztacenia. Kompetencji informacyjnych ucz nauczyciele wszystkich przedmiotw poprzez stwarzanie uczniom warunkw do zdobywania i doskonalenia zdolnoci wyszukiwawczych, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnych rde, przy jednoczesnym zastosowaniu technologii informacyjno- komunikacyjnych. Czy takiemu wyzwaniu nauczyciele s w stanie sprosta?rdo: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3060/1/strykowski.pdf
 • 5. Co ju zrobiono? Utworzono Komisj SBP ds. Edukacji informacyjnejMisj Komisji jest wprowadzenie alfabetyzacji informacyjnej dopolskiego rodowiska bibliotecznego oraz podejmowanie inicjatywsucych jej promocji i popularyzacji we wszystkich typach bibliotek.Jeeli edukacja informacyjna jest bliska rwnie Tobie - zachcamydo wsppracy. Po prostu napisz! Nasz adres to:[email protected]:http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/ak
 • 6. Co ju zrobiono? Projekt Cyfrowa Przyszo Fundacji Nowoczesna Polska przygotowuje koncepcj programu edukacji medialnej i informacyjnej dla szk oraz innych instytucji zajmujcych si edukacj, takich jak domy kultury czy biblioteki. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych - lista kompetencji dla wszystkich grup wiekowych; od wychowania przedszkolnego, a po ksztacenie ustawiczne. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce raport otwarcia opis stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Polakw i wizja rozwoju tych kompetencji w przyszoci.
 • 7. Umiejtnoci zwizane z kompetencjami informacyjnymi wedug studentw z Uniwersytetu Waszyngtoskiego Rozwizywanie problemw Korzystanie z informacji Mwienie Indywidualna praca Korzystanie z technologii Wypowiadanie si Praca w grupie Czytanie i pisanierdo: http://www.youtube.com/watch?v=7LP2nq53Qys
 • 8. Jak jest na wiecie? Big6 jest jednym z najczciej uywanych modeli kompetencji informacyjnych i technologicznych na wiecie. Przygotowany zosta z myl o systemie K-20 (amer. system edukacji - wszystkie szczeble ksztacenia). Przedstawiono z jednej strony koncepcj i definicj Big6 i Super3, z drugiej za aspekt praktyczny i wdroenie. http://www.youtube.com/watch?v=7LP2nq53Qys
 • 9. Big6 - 6 Wielkich Umiejtnoci 1. Zdefiniowanie zadania 1.1 Zdefiniuj problem 1.2 Zidentyfikuj potrzeby informacyjne 2. Strategie wyszukiwania informacji 2.1 Ustal, jakie s wszystkie moliwe rda informacji 2.2 Wybierz najlepsze rdo informacji 3. Lokalizacja i dostp 3.1 Zlokalizuj rda informacji 3.2 Znajd informacj w rdle 4. Korzystanie z informacji 4.1 Zapoznaj si z informacj (np. czytaj, suchaj, ogldaj) 4.2 Wyodrbnij informacje odpowiadajce twoim potrzebom 5. Synteza 5.1 Porzdkuj informacje pozyskane z wielu rde 5.2 Przedstaw rezultaty 6. Ewaluacja 6.1 Oce wyniki (efektywno) 6.2 Oce proces (wydajno) http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=6389&prev=708
 • 10. Aspekty wdraania edukacji informacyjnej na Uniwersytecie w Cardiff Bibliotekarz dziedzinowy dla kadego wydziau, Edukacja informacyjna jednym z kluczowych elementw Nowego PlanuStrategii Edukacyjnej, Powoanie osoby odpowiedzialnej za rozwj edukacji informacyjnej naterenie caego uniwersytetu, wspieranej przez dwch czonkw Zespouds. Edukacji Cyfrowej i Informacyjnej, Przewodnik po Edukacji Informacyjnej dla pracownikw akademickich, Witryna internetowa powicona edukacji informacyjnej, Ulotka informacyjna dla nowo zatrudnionych pracownikw naukowych, Podrcznik Handbook of Information Literacy Teaching, Projekt The Information Literacy Resource Bank, W planach stworzenie programu edukacji informacyjnej dla wszystkichstudentw Uniwersytetu w Cardiff.
 • 11. Jak uczy?Nowatorskie propozycje bibliotekarzy: Rajd po bibliotece Metoda cefaloskardo:http://www.slideshare.net/eim2012/uczestnicy-szkolenia-jak-boh
 • 12. Czy edukacja informacyjna jest potrzebna? Wszelkie informacje znajduj si w internecie? Studenci nie czytaj ksiek? Studenci potrzebuj do nauki duych przestrzeni? Studenci ju to umiej?rdo:http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-133- spis/1074-ebib-42012-13110
 • 13. Konferencj mona obejrze w Internecie Ciekawe wystpienia z pierwszego dnia konferencji mona znale pod adresem:http://bibliosfera.net/link/4192/kompetencje-informacyjne- badacza-komunikacji-emanuel-kulczycki/ Drugi dzie konferencji by nagrywany i transmitowany na ywo:http://www.popler.tv/BibliotekaUW#50239 Relacja z konferencji:http://dominika.bibliosfera.net/2012/10/o-archipelagach- wiedzy-ktore-nawiazuja-absolutnie-do-chmury-relacja-z- konferencji/
 • 14. Warto wiedzie Pecha Kucha (czyt. peczakcza) rodzaj prezentacji multimedialnej skadajcej si z 20 slajdw pokazywanych po 20 sekund kady, czyli trwajcej 6 minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji ma zapewni jej dynamik, ywo, a relatywnie krtki czas trwania - skupienie i uwag. Pytania i dyskusja wstrzymywane s do zakoczenia pokazu. Wymylona przez Astrid Klein i Marka Dythama w 2003 na potrzeby spotka o architekturze organizowanych przez nich w Tokio. Pierwotnie przeznaczona do prezentowania projektw z dziedzin kreatywnych, np. sztuki, mody, architektury. Nazwa jest japoskim okreleniem dwikw rozmowy.rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha
 • 15. BIBLIOTEKA(RZ) CZYTELNIKKiedy byem studentem i doktorantem, biblioteka bya dla mnie zamkiem Gargamela, a bibliotekarze Gargamelem Bibliotekarz to osoba, ktra siedzi i robi wszystko, eby nie wypoyczy mi jedenastej ksiki. A stron ukada tak, eby nic nie dao si znale. Bibliotekarze myl, e naukowcy szybko si ucz bd. Nie mona zakada, e maj jakie kompetencje. Emanuel Kulczycki
 • 16. Archipelagi BUW
 • 17. Literatura Szkolenia biblioteczne czy edukacja informacyjna? / Lilianna Nalewajska // Bibliotekarz. 2012, nr 10. s. 7-11 Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. Warszawa : Wyd. SBP, 2011 http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer- 134-spis/1074-ebib-42012-13110
 • 18. ~ Dzikujemy za uwag ~Opracowanie:Kornelia Gsiorek Filia PBW ywiecAgata Chromik Filia PBW Cieszyn