of 28 /28
Ключові компетенції „Уроки з підприємницьким тлом” Проект співфінансується у рамках польської співпраці з розвитку Міністерства закордонних справ РП у 2014 р.

Kompetencje kluczowe

  • Upload
    maro51

  • View
    314

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Kompetencje kluczowe

Page 1: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції

„Уроки з підприємницьким тлом”Проект співфінансується у рамках польської співпраці з розвитку Міністерства закордонних справ РП у 2014 р.

Page 2: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції

Європейські інститути• Європейський парламент• Рада Європейського СоюзуРекомендують державам-членам ЄС реалізацію

заходів, що мають на меті розвиток ключових компетенцій, які є важливим чинником у процесі навчання упродовж усього життя.

Вони мають важливе значення для кожного громадянина ЄС, для того щоб відповідати новим викликам, пов’язаним з процесами глобалізації у соціальному, культурному та економічному вимірах.

Page 3: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції - визначення

Ключові компетенції це поєднання знань, навичок і позицій, відповідних до даної ситуації. Ключові компетенції це те, що потрібно усім особам для самореалізації та особистого розвитку, для того щоб бути активним громадянином, для соціальної інтеграції та працевлаштування.

Page 4: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції• Формування ключових компетенцій не реалізується у

вигляді окремої сфери діяльності, натомість їх включають до обсягу конкретних предметів, вибираючи відповідні методи та форми навчання.

• Йдеться про те, щоб випускник школи володів не тільки знаннями, але й конкретними вміннями та навичками, які допомогли б йому справитися з новою соціальною та економічною реальністю.

Page 5: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції є важливими для соціальних груп, які вимагають підтримки

та спеціалізованої допомоги

Завдання освіті:Надати можливість громадянам здобувати ключові компетенції, завдяки яким легше та швидше відбуватиметься процес пристосування до змін.

Page 6: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенціїГарантують:• самореалізацію• розвиток особистості• громадянську активність• суспільну інтегрованість• працевлаштування.

Усі вони є однаково важливими!

Page 7: Kompetencje kluczowe

Проблеми сприйняття ключових компетенцій

• Формування ключових компетенцій не реалізується у вигляді окремої сфери діяльності, натомість їх включають до обсягу конкретних предметів, вибираючи відповідні методи та форми навчання.

• Йдеться про те, щоб випускник школи володів не тільки знаннями, але й конкретними вміннями на навичками, які допомогли б йому справитися з новою соціальною та економічною реальністю

Page 8: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції – лише разом

• Суть ключових компетенцій полягає у наступному - понадпредметність - взаємопроникливість - взаємозалежність

• Тому ми не говоримо про розвиток окремих ключових компетенцій, а лише про всі разом.

Page 9: Kompetencje kluczowe

Ключові компетенції

Це:володіння рідною мовоюволодіння іноземними мовамиматематичні компетенції та базові науково-технічні компетенціїінформаційні компетенціїуміння вчитисясоціальні та громадянські компетенціїініціативність та підприємливістькультурна обізнаність та експресія (вираження)

Page 10: Kompetencje kluczowe

Володіння рідною мовою

Вміння та навички: • Володіти рідною мовою усно і на письмі в

різних життєвих ситуаціях• Пристосування свого способу налагодження

контакту до ситуативних вимогЕфект:• Можливість диференціації та використання

різного типу текстів та інформації для формулювання та вираження власних аргументів усно та на письмі

Page 11: Kompetencje kluczowe

Володіння іноземними мовами

Цей вид компетенцій вимагає:• Знання лексики та практичної граматики

даної іноземної мови• Культурного контексту.Вміння та навички:• Розуміння усної інформації• Ведення діалогів• Читання, розуміння, написання текстів.

Page 12: Kompetencje kluczowe

Математичні компетенції та базові науково-технічні компетенції

Вміння та навички:• Вирішення проблем, пов’язаних з щоденними

ситуаціями• Застосування математичних правил і принципів,

математичне мислення• Використання знань для пояснення світу, природи,

формулювання питань та вміння робити висновки• Розуміння змін, спричинених діяльністю людини на

відповідальності за ці зміни окремими особами• Розуміння переваг та загроз, що виникають в

результаті наукової та технічної діяльності

Page 13: Kompetencje kluczowe

Інформаційні компетенції

Вміння та навички:• Пошук, збір та перетворення інформації та її

критичне та систематичне використання• Використання інструментів для створення,

представлення та розуміння складної інформації• Вміння знаходити інформацію та послуги в Інтернеті,

їх пошук та вміння ними користуватися• Розуміння значення інформаційних технологій в

особистому, соціальному та професійному житті• Критичне сприйняття інтерактивних засобів масової

інформації, розуміння потенційних загроз

Page 14: Kompetencje kluczowe

Вміння вчитися

Здатність послідовно і ефективно вчитись та відповідно організовувати цей процес.

Ключові чинники:• Мотивація• Віра у власні можливості у навчанні• Вміння використовувати попередній

досвід.

Page 15: Kompetencje kluczowe

Соціальні та громадянські компетенції

Повний спектр принципів поведінки для підготовки до ефективної та конструктивної участі у суспільному, професійному та громадському житті на основі знань про суспільні та політичні структури та бажання брати участь у розбудові демократичного суспільства.

Охоплюють вміння знаходити порозуміння у різних суспільних середовищах та бути толерантним щодо різних точок зору.

Це поінформованість щодо сучасних подій у національній, європейській та світовій історії. Обов’язковими є знання про європейську інтеграцію та структури ЄС, про їхні цілі та цінності

Page 16: Kompetencje kluczowe

Ініціативність та підприємливість

Уміння перетворювати ідеї в реальність,у тому числі планування заходів і доведення їх до запланованої мети.

Надзвичайно важливі аспекти:• Усвідомлення етичних питань• Поінформованість щодо принципів

економіки та питань, що є основою контексту праці та життя людей

• Уміння оцінювати власні сильні та слабкі сторони а також оцінка ризику, пов’язаного з даним заходом

Page 17: Kompetencje kluczowe

Культурна обізнаність та експресія

Усвідомлення місцевої, національної та європейської культурної спадщини та її місця у світі.

Важливо:• Знання найважливіших творів

мистецтва, у тому числі сучасного.

Page 18: Kompetencje kluczowe

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ

Час, що наближається, це епоха інтелектуального працівника, який крім

формальної освіти володіє ще й практичним застосуванням знань та навичками

безперервного учіння.

Петер Дрюкер

Page 19: Kompetencje kluczowe

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ

Page 20: Kompetencje kluczowe

Навички міжособистісного спілкування та риси особистості:

• комунікативність• систематичність• креативність• самостійність• аналітичні навички• бажання вчитися• доступність• мотивація• ентузіазм

• винахідливість• чесність• відкритість до нового

досвіду• уміння працювати в

команді• емоційна стабільність• стійкість до стресів• оптимізм

Page 21: Kompetencje kluczowe

Ініціативність та підприємливість

Підприємливість, відповідно до положень Лісабонської Стратегії, розглядається як нова

ключова компетенція, яка, згідно з рекомендаціями Європейської Комісії, повинна

формуватися на усіх рівнях навчання і вписуватись в ідею

”навчання упродовж усього життя”.

Page 22: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість

♦ Європа не використовує свого потенціалу підприємливості.

♦ Розвиток підприємницьких навичок та підходів серед дітей і молоді дає шанс внести свій внесок у досягнення цілей ЄС.

♦ Творчість, інноваційність, незалежність, ініціативність є особливо важливими рисами, що сприяють досягненню успіху.

Page 23: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість

♦ Ініціативність і підприємливість - це здатність людини втілювати ідеї в життя.

♦ Включає в себе креативність, інноваційність, здатність ризикувати, вміння планувати і управляти проектами для досягнення поставлених цілей.

Page 24: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість

Включають в себе:

♦ підтримку людей у їхньому особистому приватному та суспільному житті а також на роботі,♦ допомогу в усвідомленні контексту роботи,♦ здатність використовувати шанси і можливості,♦ є базою для більш конкретних умінь та знань.

Page 25: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість- потрібні знання

♦ Здатність ідентифікувати доступні можливості для особистої, професійної та бізнес-діяльності

♦ Розуміння принципів функціонування економіки

♦ Усвідомлення етичних питань, пов'язаних з економічним життям

Page 26: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість- потрібні вміння

♦ Проактивне управління освітніми проектами (планування, управління, організація, керування, аналіз, контактування та ін.)♦ Результативне ведення переговорів i представлення позицій♦ Уміння працювати самостійно та в колективі♦ Можливість виявлення та оцінка власних сильних і слабких сторін♦ Уміння оцінити ризики і заризикувати в обґрунтованих випадках

Page 27: Kompetencje kluczowe

Ініціативність і підприємливість- потрібен підхід

♦ Ініціативність♦ Активність♦ Незалежність♦ Інноваційність♦ Мотивація♦ Рішучість у досягненні цілей

Page 28: Kompetencje kluczowe

Дякую за увагу