Click here to load reader

Kompetencje informacyjne

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kompetencje informacyjne

  • 1. Kompetencje informacyjne czwarta podstawowa umiejtnoobok czytania, pisania, liczeniana marginesie Midzynarodowej Konferencji Edukacja informacyjna i medialnaArchipelagi wiedzyWarszawa, 4-5 padziernika 2012 r.

2. Edukacja informacyjnato przygotowanie uytkownika do samodzielnego: poruszania si w rnych rodowiskach informacyjnych, rozpoznawania wasnych potrzeb informacyjnych, lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania efektywnego i etycznego wykorzystywania informacjirdo: http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_infor 3. Kompetencje informacyjne ang. information literacyto zesp umiejtnoci pozwalajcych uytkownikowi: oceni, kiedy informacja jest potrzebna, wyszuka, oceni i wykorzysta informacje pochodzce z rozmaitychrdeKompetencje informacyjne zostay zdefiniowane przez AmerykaskieStowarzyszenie Bibliotek (ALA) w 1989 r. 4. Edukacja informacyjnaw polskim systemie owiatypo reformie 2009/2010 Likwidacja wszystkich cieek edukacyjnych na kadymz etapw ksztacenia. Kompetencji informacyjnych ucz nauczyciele wszystkichprzedmiotw poprzez stwarzanie uczniom warunkw dozdobywania i doskonalenia zdolnoci wyszukiwawczych,porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnych rde,przy jednoczesnym zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czy takiemu wyzwaniu nauczyciele s w stanie sprosta?rdo: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3060/1/strykowski.pdf 5. Co ju zrobiono?Utworzono Komisj SBP ds. Edukacji informacyjnejMisj Komisji jest wprowadzenie alfabetyzacji informacyjnej dopolskiego rodowiska bibliotecznego oraz podejmowanie inicjatywsucych jej promocji i popularyzacji we wszystkich typach bibliotek.Jeeli edukacja informacyjna jest bliska rwnie Tobie - zachcamydo wsppracy. Po prostu napisz! Nasz adres to:[email protected]:http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/ak 6. Co ju zrobiono? Projekt Cyfrowa Przyszo Fundacji NowoczesnaPolska przygotowuje koncepcj programu edukacjimedialnej i informacyjnej dla szk oraz innych instytucjizajmujcych si edukacj, takich jak domy kultury czybiblioteki. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych - listakompetencji dla wszystkich grup wiekowych; odwychowania przedszkolnego, a po ksztacenieustawiczne. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce raportotwarcia opis stanu wiedzy o kompetencjach medialnychPolakw i wizja rozwoju tych kompetencji w przyszoci. 7. Umiejtnoci zwizanez kompetencjami informacyjnymi wedug studentw z Uniwersytetu Waszyngtoskiego Rozwizywanie problemw Korzystanie z informacji Mwienie Indywidualna praca Korzystanie z technologii Wypowiadanie si Praca w grupie Czytanie i pisanierdo: http://www.youtube.com/watch?v=7LP2nq53Qys 8. Jak jest na wiecie? Big6 jest jednym z najczciej uywanychmodeli kompetencji informacyjnychi technologicznych na wiecie. Przygotowanyzosta z myl o systemie K-20 (amer. systemedukacji - wszystkie szczeble ksztacenia).Przedstawiono z jednej strony koncepcji definicj Big6 i Super3, z drugiej za aspektpraktyczny i wdroenie. http://www.youtube.com/watch?v=7LP2nq53Qys 9. Big6 - 6 Wielkich Umiejtnoci 1. Zdefiniowanie zadania1.1 Zdefiniuj problem1.2 Zidentyfikuj potrzeby informacyjne 2. Strategie wyszukiwania informacji2.1 Ustal, jakie s wszystkie moliwe rda informacji2.2 Wybierz najlepsze rdo informacji 3. Lokalizacja i dostp3.1 Zlokalizuj rda informacji3.2 Znajd informacj w rdle 4. Korzystanie z informacji4.1 Zapoznaj si z informacj (np. czytaj, suchaj, ogldaj)4.2 Wyodrbnij informacje odpowiadajce twoim potrzebom 5. Synteza5.1 Porzdkuj informacje pozyskane z wielu rde5.2 Przedstaw rezultaty 6. Ewaluacja6.1 Oce wyniki (efektywno)6.2 Oce proces (wydajno) http://www.sbp.pl/eim2012/artykul/?cid=6389&prev=708 10. Aspekty wdraania edukacji informacyjnejna Uniwersytecie w Cardiff Bibliotekarz dziedzinowy dla kadego wydziau, Edukacja informacyjna jednym z kluczowych elementw Nowego PlanuStrategii Edukacyjnej, Powoanie osoby odpowiedzialnej za rozwj edukacji informacyjnej naterenie caego uniwersytetu, wspieranej przez dwch czonkw Zespouds. Edukacji Cyfrowej i Informacyjnej, Przewodnik po Edukacji Informacyjnej dla pracownikw akademickich, Witryna internetowa powicona edukacji informacyjnej, Ulotka informacyjna dla nowo zatrudnionych pracownikw naukowych, Podrcznik Handbook of Information Literacy Teaching, Projekt The Information Literacy Resource Bank, W planach stworzenie programu edukacji informacyjnej dla wszystkichstudentw Uniwersytetu w Cardiff. 11. Jak uczy?Nowatorskie propozycje bibliotekarzy: Rajd po bibliotece Metoda cefaloskardo:http://www.slideshare.net/eim2012/uczestnicy-szkolenia-jak-boh 12. Czy edukacja informacyjna jest potrzebna? Wszelkie informacje znajduj siw internecie? Studenci nie czytaj ksiek? Studenci potrzebuj do nauki duychprzestrzeni? Studenci ju to umiej?rdo:http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-133-spis/1074-ebib-42012-13110 13. Konferencj mona obejrze w Internecie Ciekawe wystpienia z pierwszego dnia konferencji mona znale pod adresem:http://bibliosfera.net/link/4192/kompetencje-informacyjne- badacza-komunikacji-emanuel-kulczycki/ Drugi dzie konferencji by nagrywany i transmitowany na ywo:http://www.popler.tv/BibliotekaUW#50239 Relacja z konferencji:http://dominika.bibliosfera.net/2012/10/o-archipelagach- wiedzy-ktore-nawiazuja-absolutnie-do-chmury-relacja-z- konferencji/ 14. Warto wiedzie Pecha Kucha (czyt. peczakcza) rodzaj prezentacjimultimedialnej skadajcej si z 20 slajdwpokazywanych po 20 sekund kady, czyli trwajcej 6minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji mazapewni jej dynamik, ywo, a relatywnie krtki czastrwania - skupienie i uwag. Pytania i dyskusjawstrzymywane s do zakoczenia pokazu. Wymylona przez Astrid Klein i Marka Dythama w 2003na potrzeby spotka o architekturze organizowanychprzez nich w Tokio. Pierwotnie przeznaczona doprezentowania projektw z dziedzin kreatywnych,np. sztuki, mody, architektury. Nazwa jest japoskim okreleniem dwikw rozmowy.rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha 15. BIBLIOTEKA(RZ) CZYTELNIKKiedy byem studentem i doktorantem, biblioteka bya dla mniezamkiem Gargamela, a bibliotekarze GargamelemBibliotekarz to osoba, ktra siedzi i robi wszystko,eby nie wypoyczy mi jedenastej ksiki.A stron ukada tak, eby nic nie dao si znale.Bibliotekarze myl, e naukowcy szybko si ucz bd. Nie mona zakada, e maj jakie kompetencje. Emanuel Kulczycki 16. Archipelagi BUW 17. Literatura Szkolenia biblioteczne czy edukacjainformacyjna? / Lilianna Nalewajska //Bibliotekarz. 2012, nr 10. s. 7-11 Edukacja informacyjna w polskiej szkole /Renata Piotrowska. Warszawa : Wyd.SBP, 2011 http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-134-spis/1074-ebib-42012-13110 18. ~ Dzikujemy za uwag ~Opracowanie:Kornelia Gsiorek Filia PBW ywiecAgata Chromik Filia PBW Cieszyn

Search related