Click here to load reader

"SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • View
  57

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. W CZĘSTOCHOWIE". DLA KAŻDEGO PRZECIĘTNEGO MIESZKAŃCA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA JEST MIEJSCEM, GDZIE DOKONUJE SIĘ WIELU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z LICZNYMI ASPEKTAMI ŻYCIA PUBLICZNEGO. NIEWĄTPLIWIE, JEDNYM Z NICH JEST UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO. - PowerPoint PPT Presentation

Text of "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • DLA KADEGO PRZECITNEGO MIESZKACA CZSTOCHOWY URZD MIASTA JEST MIEJSCEM, GDZIE DOKONUJE SI WIELU NIEZBDNYCH FORMALNOCI I DZIAA ZWIZANYCH Z LICZNYMI ASPEKTAMI YCIA PUBLICZNEGO. NIEWTPLIWIE, JEDNYM Z NICH JEST UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO.E-URZDOrganizacja imprez kulturalnychZakadanie dziaalnoci gospodarczej

 • Administracja architektoniczno-budowlana Akty stanu cywilnego Archiwum Cmentarze Dodatki mieszkaniowe Dowody osobiste Edukacja Ewidencja dziaalnoci gospodarczej Ewidencja ludnoci Geodezja i Kartografia Gospodarka mieszkaniowa zasobami gminy Gospodarka nieruchomociami Instruktorzy nauki jazdy Inwestycje Karty parkingowe Komunikacja spoeczna Kultura i sztuka Ochrona konsumentw Ochrona rodowiska, rolnictwo i lenictwo Orodki szkolenia kierowcw Planowanie przestrzenne Podatki i opaty Prawa jazdy i rejestracja pojazdw Przyjcia interesantw przez Prezydenta Miasta Czstochowy Przyjmowanie ofert przetargowych Skargi i wnioski mieszkacw

 • P

 • P

 • Witam wszystkich czytelnikw Czstochowskiej cotygodniowej gazety rozrywkowej. W najbliszym czasie w naszym miecie odbdzie si par imprez:KoncertyWystawy malarskieWystawy fotograficzneNasze miasto bdzie gocio rwnie wielu artystwPrzedstawiam wam te najwaniejsze oraz najciekawsze imprezy Czstochowskie:

  X MIDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII CYFROWEJ CYBERFOTO 2007 Piro Poetw 2007 - oglnopolski konkurs na tekst piosenkiMidzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny Jantar - lipiec 2007 r.PLEBISCYT *ZOTA PITKA* NA NAJLEPSZY FILM ROKU 2006 PREZENTOWANY W OKF Wystawa "Dzieje Miasta Czstochowy" w Ratuszu Miejskim IV JURAJSKI SALON FOTOGRAFII 2006 VI Triennale Sztuki Sacrum "Sztuka wobec za" Konkurs na amatorski film video "Czstochowa w kadrze" II Oglnopolskie Prezentacje Twrczoci Modych Nadzieje Czstochowa 2006 II Miejski Konkurs Plastyczny pod hasem Mj sposb na zdrowie 21 lutego 2006 roku powstao w Czstochowie Muzeum BeksiskiegoKada z tych imprez jest organizowana pod patronatem Prezydenta miasta Czstochowy Pana Tadeusza Wrony.

 • Dostajemy od was wiele emaili z zapytaniem jak zorganizowa tak imprez oraz gdzie uzyska zgod na ni. Wiele informacji na ten temat znajduje si na stronie Urzdu Miasta- http://www.czestochowa.pl/aktualnosci . Jeeli chodzi o wniosek dotyczcy imprez masowych mona go odnale na stronie http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=KS001 .Postaramy si dzisiaj przybliy wam organizacj imprez masowych.

  I. Podstawa PrawnaUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczestwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pniejszymi zmianami); Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organw gmin i zwizkw midzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z pniejszymi zmianami)

  II. Wymagane wnioskiOdszuka mona na stronie http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=KS002(my jednak w naszej gazetce specjalnie dla naszych czytelnikw doczamy ww. Wniosek).

  III. Wymagane zacznikido wniosku naley doczy: 1) opinie waciwych miejscowo komendantw miejskich Policji i Pastwowej Stray Poarnej i kierownika pogotowia ratunkowego, ktre musz zawiera informacje o niezbdnej wielkoci ich si i rodkw potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policj zagroeniach, 2) opini waciwego miejscowo pastwowego inspektora sanitarnego, 3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na ktrym ma by przeprowadzona impreza masowa, zawierajcy: a) oznaczenie drg dojcia i rozchodzenia si publicznoci, drg ewakuacyjnych i drg dojazdowych dla pojazdw sub ratowniczych, b) oznaczenie punktw pomocy medycznej, punktw czerpalnych wody do picia i do celw przeciwpoarowych oraz punktw informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantw przeciwpoarowych, zaworw, przyczy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementw majcych wpyw na bezpieczestwo uytkownikw obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu sub porzdkowych, rozmieszczeniu osb na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich wedug sektorw oraz o rozmieszczeniu punktw gastronomicznych i sanitariatw,

 • III. Wymagane zacznikido wniosku naley doczy: 1) opinie waciwych miejscowo komendantw miejskich Policji i Pastwowej Stray Poarnej i kierownika pogotowia ratunkowego, ktre musz zawiera informacje o niezbdnej wielkoci ich si i rodkw potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policj zagroeniach, 2) opini waciwego miejscowo pastwowego inspektora sanitarnego, 3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na ktrym ma by przeprowadzona impreza masowa, zawierajcy: a) oznaczenie drg dojcia i rozchodzenia si publicznoci, drg ewakuacyjnych i drg dojazdowych dla pojazdw sub ratowniczych, b) oznaczenie punktw pomocy medycznej, punktw czerpalnych wody do picia i do celw przeciwpoarowych oraz punktw informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantw przeciwpoarowych, zaworw, przyczy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementw majcych wpyw na bezpieczestwo uytkownikw obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu sub porzdkowych, rozmieszczeniu osb na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich wedug sektorw oraz o rozmieszczeniu punktw gastronomicznych i sanitariatw, 4) regulamin obiektu wraz z informacj o sposobie udostpnienia go uczestnikom imprezy masowej, 5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywajcych si wedug ustalonego terminarza lub wedug ustalonych zasad wraz z informacj o sposobie udostpnienia ich uczestnikom imprezy masowej, 6) informacj o liczbie miejsc dla osb w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa bdzie zorganizowana, mogcych wystpi zagroeniach porzdku publicznego, w tym informacj o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprez o podwyszonym ryzyku oraz informacj o liczbie osb, ktre mog by obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposaeniu i sposobie rozmieszczenia sub porzdkowej i informacyjnej; w odniesieniu do suby porzdkowej przyjmuje si przelicznik - co najmniej 10 porzdkowych na 300 osb, ktre mog by obecne na imprezie, i co najmniej 1 porzdkowy na kade nastpne 100 osb. W przypadku uznania imprezy za imprez o podwyszonym ryzyku przeliczniki te wynosz odpowiednio 15 porzdkowych na 300 osb, ktre mog by obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porzdkowych na kade nastpne 100 osb, 7) wskazanie osoby reprezentujcej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczestwa osb uczestniczcych w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczestwa), 8) pisemn instrukcj okrelajc zadania suby porzdkowej oraz warunki cznoci pomidzy podmiotami biorcymi udzia w zabezpieczaniu imprezy, 9) szczegowe zasady postpowania w przypadku powstania poaru lub innego miejscowego zagroenia, 10) polis ubezpieczeniow - organizator imprezy ma obowizek ubezpieczenia si od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrzdzone uczestnikom imprez masowych, na ktre wstp jest odpatny, 11) pisemn zgod na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasw pastwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach bdcych w zarzdzie tej jednostki, 12) informacj o zainstalowanych urzdzeniach do utrwalania przebiegu imprezy.

 • P.

Search related