Click here to load reader

opis przedmiotu zamówienia · Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of opis przedmiotu zamówienia · Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne

1

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Zacznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 12/SISP-2/PN/2014

Opis Przedmiotu Zamwienia (OPZ) 1. Cel i przedmiot zamwienia Przedmiotem zamwienia jest wiadczenie usugi polegajcej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14 tematw szkole w 18 edycjach z zakresu:

1. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 certyfikat PRINCE2 Foundation

2. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 certyfikat PRINCE2 Practitioner

3. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 4. Planowanie oparte na produktach 5. MS Project 2013 6. ITIL Foundation 7. Zarzdzanie programami zgodnie z metodyk MSP certyfikat MSP Foundation 8. P3O Foundation z certyfikatem 9. P3O Practitioner z certyfikatem 10. Zarzdzanie ryzykiem w projekcie zgodnie z metodyk M_o_R certyfikat M_o_R

Foundation 11. Modelowanie procesw biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 12. Zarzdzanie komunikacj 13. Organizacja przetargw na narzdzia informatyczne 14. Zasady utrzymania trwaoci projektu

dla 192 pracownikw jednostek statystyki publicznej oraz zapewnieniu wyywienia.

1.1. Szkolenie nr 1 W szkoleniu nr 1 pt. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 certyfikat PRINCE2 Foundation wemie udzia maksymalnie 25 osb w 2 edycjach, w tym maksymalnie po 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Kada edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych.

Celem szkolenia nr 1 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 oraz umoliwienie przystpienia do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Foundation.

Cele szczegowe:

1. Zdobycie umiejtnoci wykorzystania technik i narzdzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyk PRINCE2,

2. Nabycie umiejtnoci doboru odpowiednich elementw metodyki PRINCE2 do okrelonych sytuacji w projekcie,

3. Zdobycie wiedzy na temat efektywnego zarzdzania ryzykiem, 4. Nabycie umiejtnoci lepszej kontroli przebiegu projektu, 5. Zdobycie midzynarodowego certyfikatu PRINCE2 Foundation.

2

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Zakresem szkolenia nr 1 objte jest:

1. Wprowadzenie do PRINCE2 2. Proces Przygotowanie Projektu (PP) 3. Temat Organizacja 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe 5. Proces Zarzdzanie Strategiczne Projektem (ZS) 6. Proces Inicjowanie Projektu (IP) 7. Temat Plany 8. Proces Zarzdzanie Kocem Etapu (KE) 9. Proces Sterowanie Etapem (SE) - dziaania rutynowe 10. Proces Zarzdzanie Dostarczaniem Produktw (ZD) 11. Temat Jako 12. Temat Zmiana 13. Temat Ryzyko 14. Proces Sterowanie Etapem (SE) - obsuga zagadnie 15. Temat Postpy 16. Proces Zamykanie Projektu (ZP) 17. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 1 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat nowoczesnego zarzdzania projektami zgodnie z midzynarodowym standardem,

2. Zdobd wiedz na temat mechanizmw podejcia strukturalnego, procesowego i zarzdczego stosowanego w projektach,

3. Zapoznaj si ze wsplnym i spjnym aparatem pojciowym zwizanym z zarzdzaniem projektami,

4. Zwiksz swoj skuteczno w prowadzeniu projektw, 5. Zwiksz swoj elastyczno w prowadzeniu projektw, 6. Zdobd umiejtno jasnego definiowania rl, zada i obowizkw w zespole

projektowym. Materiay dodatkowe: certyfikowany podrcznik PRINCE2 w jzyku polskim dla kadego uczestnika szkolenia.

1.2. Szkolenie nr 2

W szkoleniu nr 2 pt. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 certyfikat PRINCE2 Practitioner wemie udzia maksymalnie 15 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 2 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 oraz umoliwienie przystpienia do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Practitioner. Cele szczegowe:

1. Zdobycie umiejtnoci praktycznego wykorzystania technik i narzdzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyk PRINCE2,

2. Nabycie umiejtnoci doboru odpowiednich elementw metodyki PRINCE2 do zoonych sytuacji projektowych,

3. Zdobycie midzynarodowego certyfikatu PRINCE2 Practitioner

3

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Zakresem szkolenia nr 2 objte jest:

1. Planowanie oparte na produktach 2. Zapis Obiektu Konfiguracji 3. Zarzdzanie Konfiguracj 4. Grupa Zada 5. Rejestr Jakoci 6. Analiza Ryzyka 7. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 2 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Poszerz wiedz na temat praktycznego zastosowania metodyki PRINCE2 w stopniu Practitioner,

2. Zdobd umiejtnoci praktyczne jak wykorzysta techniki i narzdzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2,

3. Zdobd wiedz, jak dobra odpowiednie elementy metodyki PRINCE2 do okrelonych sytuacji w projekcie,

4. Zdobd wiedz, jak sprawnie kontrolowa i monitorowa projekt zgodne z metodyk oraz jak zarzdza ryzykiem w projekcie,

5. Zwiksz swoj skuteczno w prowadzeniu projektw, 6. Zwiksz swoj elastyczno w prowadzeniu projektw.

1.3. Szkolenie nr 3

W szkoleniu nr 3 pt. Zarzdzanie projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 wemie udzia maksymalnie 10 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 3 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania projektami zgodnie z metodyk PRINCE2 na poziomie podstawowym. Cele szczegowe:

1. Poznanie podstawowych definicji i terminw stosowanych w zarzdzaniu projektami zgodnie z metodyk PRINCE2,

2. Zdobycie umiejtnoci wykorzystania technik i narzdzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyk PRINCE2,

3. Nabycie umiejtnoci doboru odpowiednich elementw metodyki PRINCE2 do okrelonych sytuacji w projekcie,

4. Zdobycie wiedzy niezbdnej do uczestnictwa lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyk PRINCE2.

Zakresem szkolenia nr 3 objte jest:

1. Wprowadzenie do PRINCE2, 2. Caociowy przegld metodyki i umiejscowienie jej w kontekcie otoczenia

organizacji, 3. Szczegowy przegld wszystkich elementw metodyki: Pryncypiw, Tematw i

Procesw. 4. Omwienie technik stosowanych w metodyce PRINCE2.

Szkolenie nr 3 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

4

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat nowoczesnego zarzdzania projektami zgodnie z midzynarodowym standardem,

2. Zdobd wiedz na temat mechanizmw podejcia strukturalnego, procesowego i zarzdczego stosowanego w projektach,

3. Zapoznaj si ze wsplnym i spjnym aparatem pojciowym zwizanym z zarzdzaniem projektami,

4. Zwiksz swoj skuteczno w prowadzeniu projektw.

1.4. Szkolenie nr 4

W szkoleniu nr 4 pt. Planowanie oparte na produktach wemie udzia maksymalnie 12 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 4 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie techniki planowania opartego na produktach zgodnej z metodyk PRINCE2. Cele szczegowe:

1. Zdobycie wiedzy na temat techniki planowania opartego na produktach zgodnej z metodyk PRINCE2,

2. Zdobycie umiejtnoci tworzenia diagramu nastpstwa produktw, 3. Zdobycie umiejtnoci tworzenia Planu Projektu z wykorzystaniem techniki

planowania opartego na produktach. Zakresem szkolenia nr 4 objte jest:

1. Wprowadzenie do techniki planowania opartego na produktach zgodnej z metodyk PRINCE2

2. Kroki planowania w oparciu o PRINCE2 3. Okrelanie i analizowanie produktw, w tym tworzenie opisu Produktu Kocowego 4. Okrelanie kryteriw jakoci produktw 5. Struktura podziau produktw 6. Diagram nastpstwa produktw 7. Szacowanie i tworzenie harmonogramu 8. Dokumentowanie planu

Szkolenie nr 4 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz jak wykorzystywa technik planowania opartego na produktach na wszystkich poziomach planw,

2. Zdobd wiedz jak identyfikowa produkty, opisywa je i tworzy diagram nastpstwa produktw,

3. Zdobd wiedz, jak okrela mierzalne kryteria jakoci produktw, 4. Zdobd wiedz, jak przeprowadzi proces planowania i harmonogramowania

projektu.

1.5. Szkolenie nr 5

W szkoleniu nr 5 pt. MS Project 2013 wemie udzia maksymalnie 11 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.

5

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Celem szkolenia nr 5 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie podstaw narzdzia MS Project i metod uatwiajcych zarzdzenie projektami za pomoc programu. Szkolenie powinno przygotowa uytkownika do samodzielnego budowania harmonogramw i kontroli realizacji projektu przy pomocy narzdzia MS Project. Zakresem szkolenia nr 5 objte jest:

1. Zastosowanie analizy PERT do harmonogramowania projektu 2. Najczstsze problemy zwizane z prac z programem 3. Ograniczenia dla zada 4. Priorytety zada 5. Dostpno zasobw 6. Rozwizywanie przecie (konfliktw przypisania zasobw) 7. Wykorzystanie typw zada do optymalizacji harmonogramu 8. Wprowadzanie ronych stawek kosztw dla ronych zada, wprowadzanie ronych

stawek w zalenoci od daty 9. Tworzenie planu bazowego projektu 10. Kontrola kosztw planowanych (koszt projektu, koszty zada, koszty zasobw) 11. ledzenie postpu i kontrola realizacji projektu 12. Filtrowanie i sortowanie danych projektu 13. Modyfikowanie widokw aplikacji, dostosowywanie ich do wasnych potrzeb,

tworzenie nowych 14. Tworzenie wasnych tabel i raportw 15. Konsolidowanie projektw, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie zoonym 16. Wsppraca MS Project z aplikacjami MS Office, zapisywanie projektu w formacie

HTML Szkolenie nr 5 bdzie miao charakter warsztatowy w celu praktycznego przygotowywania uczestnikw szkolenia do optymalnego wykorzystania zasobw w projektach, poznanie zasady prawidowego ledzenia postpu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidowoci w ich realizacji, zdobycie umiejtnoci pracy z kilkoma projektami. Szkolenie nr 5 bdzie prowadzone w salach komputerowych wyposaonych w odpowiedni sprzt wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem. Materiay dodatkowe: niecertyfikowany podrcznik MS Project 2013 w jzyku polskim dla kadego uczestnika szkolenia.

1.6. Szkolenie nr 6

W szkoleniu nr 6 pt. ITIL Foundation wemie udzia maksymalnie 26 osb w 2 edycjach, w tym maksymalnie po 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Kada edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 6 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie procesowego modelu zarzdzania usugami IT opisanego w bibliotece ITIL oraz umoliwienie przystpienia do certyfikowanego egzaminu na poziomie Foundation. Cele szczegowe:

1. Zdobycie wiedzy na temat zaoe, poj, rekomendacji oraz zasad stosowania modelu ITIL,

6

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

2. Zdobycie wiedzy dotyczcej podstaw zarzdzania usugami IT zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w bibliotece ITIL,

3. Zdobycie midzynarodowego certyfikatu ITIL Foundation. Zakresem szkolenia nr 6 objte jest:

1. Wprowadzenie do metodyki ITIL 2. Zarzdzanie usugami 3. Cykl ycia usugi 4. Strategia usug 5. Projektowanie usug 6. Przekazanie usug 7. Eksploatacja usug 8. Ustawiczne doskonalenie usug 9. Podstawowe funkcje 10. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 6 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat metodyki ITIL, 2. Zapoznaj si ze wsplnym i spjnym aparatem pojciowym zwizanym z

zarzdzaniem usugami IT, 3. Zdobd wiedz, jak wyglda Cykl ycia Usugi, 4. Zdobd wiedz na temat procesw i funkcji modelu ITIL.

1.7. Szkolenie nr 7

W szkoleniu nr 7 pt. Zarzdzanie programami zgodnie z metodyk MSP certyfikat MSP Foundation wemie udzia maksymalnie 10 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 7 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania programami zgodnie z Metodyk Skutecznego Zarzdzania Programami MSP (Managing Successful Programmes). Cele szczegowe:

1. Poznanie i zrozumienie metodyki MSP, 2. Zdobycie wiedzy na temat zarzdzania programami oraz grup projektw w

organizacji, 3. Zdobycie umiejtnoci identyfikacji projektw w programie oraz zalenoci midzy

nimi, 4. Poznanie pryncypiw, technik, tematw adu zarzdzania programami zgodnie z

metodyk MSP, 5. Zdobycie wiedzy na temat efektywnego inwestowania w programy i projekty w

organizacji, 6. Poznanie obowizkw kluczowych rl w programie oraz podstawowych dokumentw

programu, 7. Zdobycie midzynarodowego certyfikatu MSP Foundation.

Zakresem szkolenia nr 7 objte jest:

1. Wprowadzenie do MSP (elementy skadowe metodyki) 2. Pryncypia

7

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywdztwo i zaangaowanie interesariuszy, Zarzdzanie Korzyciami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarzdzanie ryzykiem i rozwizywanie zagadnie, Zarzdzanie jakoci

4. Procesy transformacji 5. Biuro programu 6. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 7 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat zarzdzania programami w organizacji, 2. Zdobd wiedz na temat elementw metodyki MSP, 3. Zdobd wiedz, jak usprawni koordynacj istniejcych programw i projektw.

Materiay dodatkowe: certyfikowany podrcznik MSP w jzyku polskim dla kadego uczestnika szkolenia.

1.8. Szkolenie nr 8

W szkoleniu nr 8 pt. P3O Foundation z certyfikatem wemie udzia maksymalnie 5 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych. Szkolenie nr 8 i 9 (P3O Practitioner z certyfikatem) powinny odby si jedno po drugim. Celem szkolenia nr 8 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu podstawowej wiedzy i umiejtnoci w zakresie metodyki P3O - Biura Portfeli, Programw i Projektw. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli w ramach zada Projektu SISP-2 efektywniej tworzy, wdraa i wspiera proces zarzdzania zmian, co przeoy si na zwikszenie efektywnoci dziaa projektowych. Szkolenie powinno przygotowa uczestnikw i umoliwi im przystpienie do certyfikowanego egzaminu P3O Foundation. Zakresem szkolenia nr 8 objte jest:

1. Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programw i projektw 2. Przegld pryncypiw 3. Przegld modeli 4. Podstawowe techniki 5. Podejcie do uruchomienia - wdroenie lub rewitalizacja istniejcych biur 6. Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy 7. Informacje dodatkowe - zaczniki do podrcznika 8. Przykadowe egzaminy wraz z omwieniem 9. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 8 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Bd posiada wiedz o metodyce P3O na poziomie wymaganym do uzyskania certyfikatu Foundation,

2. Poznaj zasady utrzymywania w jednym miejscu penej informacji o portfelu zmian w organizacji,

3. Poznaj zasady zapewniania jednego rda raportw, przekazywanie informacji okresowej o postpach i o sytuacjach nadzwyczajnych,

4. Poznaj zasady dostarczania informacji w procesie podejmowania decyzji dla kierownictwa i Komitetw Sterujcych,

8

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

5. Poznaj zasady ustanowienia, wprowadzania, utrzymania i rozwijania standardw zarzdzania programami i projektami,

6. Poznaj zasady efektywniejszego planowania przedsiwzi, 7. Poznaj zasady scentralizowania danych na temat ryzyka w organizacji, 8. Poznaj zasady dostarczenia spjnego podejcia do prowadzenia (zarzdzania)

projektw i programw, 9. Poznaj zasady wsparcia zarzdzania interesariuszami i pomocy w ich angaowaniu.

Materiay dodatkowe: certyfikowany podrcznik P3O w jzyku polskim dla kadego uczestnika szkolenia.

1.9. Szkolenie nr 9

W szkoleniu nr 9 pt. P3O Practitioner z certyfikatem wemie udzia maksymalnie 5 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 9 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie metodyki P3O - Biura Portfeli, Programw i Projektw. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli w ramach zada Projektu SISP-2 efektywniej tworzy, wdraa i wspiera proces zarzdzania zmian, co przeoy si na zwikszenie efektywnoci dziaa projektowych. Szkolenie powinno przygotowa uczestnikw i umoliwi im przystpienie do certyfikowanego egzaminu P3O Practitioner. Zakresem szkolenia nr 9 objte jest:

1. Przegld metodyki P3O 2. Koncepcja zarzdzania projektami 3. Koncepcja zarzdzania programem 4. Koncepcja zarzdzania portfelem 5. Dojrzao P3O, model dojrzaoci P3M3 6. Dlaczego warto mie P3O 7. Modele P3O oraz role w P3O 8. Funkcje i nastawienie na usugi oraz dodawanie wartoci w organizacji 9. Narzdzia i techniki 10. Wdroenie i uruchomienie wybranego modelu P3O 11. Prbny egzamin P3O Practitioner wraz z omwieniem wynikw 12. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 9 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Bd posiada wiedz o metodyce P3O na poziomie wymaganym do uzyskania certyfikatu Practitioner,

2. Poznaj zasady utrzymywania w jednym miejscu penej informacji o portfelu zmian w organizacji,

3. Poznaj zasady zapewniania jednego rda raportw, przekazywanie informacji okresowej o postpach i o sytuacjach nadzwyczajnych,

4. Poznaj zasady dostarczania informacji w procesie podejmowania decyzji dla kierownictwa i Komitetw Sterujcych,

5. Poznaj zasady ustanowienia, wprowadzania, utrzymania i rozwijania standardw zarzdzania programami i projektami,

6. Poznaj zasady efektywniejszego planowania przedsiwzi, 7. Poznaj zasady scentralizowania danych na temat ryzyka w organizacji,

9

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

8. Poznaj zasady dostarczenia spjnego podejcia do prowadzenia (zarzdzania) projektw i programw,

9. Poznaj zasady wsparcia zarzdzania interesariuszami i pomocy w ich angaowaniu.

1.10. Szkolenie nr 10

W szkoleniu nr 10 pt. Zarzdzanie ryzykiem w projekcie zgodnie z metodyk M_o_R certyfikat M_o_R Foundation wemie udzia maksymalnie 20 osb w 2 edycjach, w tym maksymalnie po 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Kada edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 10 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania ryzykiem zgodnie z metodyk M_o_R (Management of Risk). Cele szczegowe:

1. Zdobycie wiedzy na temat zasad niezbdnych do wdroenia zarzdzania ryzykiem w organizacji,

2. Zdobycie umiejtnoci identyfikacji i oceny ryzyk zarwno w projekcie, jak 3. i w organizacji, 4. Poznanie procedur, narzdzi i technik zarzdzania ryzykiem zgodnie z metodyk

M_o_R, 5. Zdobycie wiedzy na temat efektywnego podejmowania dziaa zwizanych 6. z zarzdzaniem ryzykiem, 7. Zdobycie midzynarodowego certyfikatu M_o_R Foundation.

Zakresem szkolenia nr 10 objte jest:

1. Podstawowe pojcia M_o_R 2. Pryncypia zarzdzania ryzykiem 3. Podejcie do zarzdzania ryzykiem 4. Proces zarzdzania ryzykiem 5. Wdroenie i przegldy 6. Zarzdzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych 7. Specjalne aspekty zarzdzania ryzykiem 8. Egzamin certyfikujcy

Szkolenie nr 10 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat zarzdzania ryzykiem w projekcie i organizacji, 2. Zapoznaj si ze wsplnym i spjnym aparatem pojciowym zwizanym z

zarzdzaniem ryzykiem, 3. Zdobd wiedz na temat elementw metodyki M_o_R, 4. Zapoznaj si z narzdziami, technikami i zasadami zarzdzania ryzykiem.

Materiay dodatkowe: certyfikowany podrcznik M_O_R w jzyku polskim dla kadego uczestnika szkolenia.

1.11. Szkolenie nr 11

W szkoleniu nr 11 pt. Modelowanie procesw biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 wemie udzia maksymalnie 19 osb w 2 edycjach, w tym maksymalnie po 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Kada edycja obejmuje 3 dni szkoleniowe w wymiarze 24 godzin lekcyjnych.

10

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Celem szkolenia nr 11 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie podstaw modelowani procesw biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation 2.0). Cele szczegowe:

1. Zdobycie umiejtnoci praktycznych w identyfikacji i modelowaniu procesw biznesowych,

2. Zdobycie wiedzy dotyczcej dokumentowania procesw biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0,

3. Nabycie umiejtnoci rozpoznawania i budowania modeli procesw zgodnie z BPMN 2.0.

Zakresem szkolenia nr 11 objte jest:

1. Wprowadzenie do procesw biznesowych 2. Modelowanie procesw biznesowych 3. Metody opisu procesw biznesowych 4. Wytyczne modelowania biznesowego oraz jego wady, zalety 5. Notacja BPMN 6. Przegld innych technik modelowania procesw biznesowych 7. UML i przypadki uycia 8. Identyfikacja procesw biznesowych 9. Elementy budowy modelu procesw 10. Budowa procesw 11. Diagramy BPMN i ich elementy 12. Zadania, podprocesy, sekwencje, zdarzenia, bramki, partycje, tory, artefakty 13. Asocjacje, przepywy komunikatw 14. Choreografia i orkiestracja 15. Diagramy konwersacji 16. Wzorce procesowe 17. Modelowanie procesw biznesowych w praktyce

Szkolenie nr 11 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat modelowania procesw biznesowych, 2. Zdobd wiedz, jak identyfikowa, definiowa i zaprojektowa rzeczywisty model

zgodnie z notacj BPMN 2.0, 3. Zdobd wiedz, jak dokumentowa i opisywa istniejce procesy w organizacji.

Szkolenie nr 11 bdzie prowadzone rwnie w salach komputerowych wyposaonych w odpowiedni sprzt wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem.

1.12. Szkolenie nr 12

W szkoleniu nr 12 pt. Zarzdzanie komunikacj wemie udzia maksymalnie 15 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 12 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie zarzdzania komunikacj w projekcie i organizacji.

11

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

Cele szczegowe: 1. Zdobycie wiedzy dotyczcej aspektw pracy w zespole projektowym, komunikacji i

wsppracy, 2. Poznanie technik i narzdzi stosowanych w zarzdzaniu komunikacj wewntrz i na

zewntrz organizacji, 3. Zdobycie umiejtnoci efektywnej komunikacji w zespole projektowym oraz z

interesariuszami zewntrznymi. Zakresem szkolenia nr 12 objte jest:

1. Komunikacja w projekcie/zespole 2. Zarzdzanie komunikacj w projekcie 3. Analiza potrzeb informacyjnych 4. Plan zarzdzania komunikacj 5. Radzenie sobie z konfliktem 6. Komunikacja motywujca w zespole projektowym

Szkolenie nr 12 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat zarzdzania komunikacj w projekcie i organizacji,

2. Zdobd wiedz, jak rozpozna potrzeby informacyjne interesariuszy, 3. Zdobd umiejtnoci praktyczne jak opracowa plan zarzdzania komunikacj w

organizacji, 4. Zwiksz swoj skuteczno we wsppracy z innymi.

1.13. Szkolenie nr 13

W szkoleniu nr 13 pt. Organizacja przetargw na narzdzia informatyczne wemie udzia maksymalnie 6 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 1 dzie szkoleniowy w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 13 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie dopuszczalnych i zalecanych rozwizaniach w czasie przygotowywania postpowa o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy i usugi dotyczce narzdzi informatycznych. Cele szczegowe: Pozyskanie informacji na temat:

1. Trybw postpowania waciwych dla projektw IT, 2. Opisu przedmiotu zamwienia w projektach informatycznych, 3. Doboru kryteriw oceny ofert, 4. Kryteriw subiektywnych i policzalnych matematycznie, 5. Nowych zasad opisywania przedmiotu zamwienia, w sposb umoliwiajcy

stosowanie innego ni cena kryterium wyboru wykonawcy, 6. Nowego podejcia do przygotowywania skutecznych kryteriw i sposobw oceny

kryteriw z uwzgldnieniem rnorodnych odniesie do przedmiotu zamwienia, 7. Rozszerzonych kompetencji zamawiajcego w zakresie formuowania warunkw

udziau w postpowaniu. Zakresem szkolenia nr 13 objte jest:

1. Tryby postpowania waciwych dla projektw IT 2. Opis przedmiotu zamwienia w projektach informatycznych

12

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

3. Dobr kryteriw oceny ofert 4. Kryteria subiektywnych i policzalne matematycznie 5. Nowe zasady opisywania przedmiotu zamwienia, w sposb umoliwiajcy

stosowanie innego ni cena kryterium wyboru wykonawcy 6. Nowe podejcie do przygotowywania skutecznych kryteriw i sposobw oceny

kryteriw z uwzgldnieniem rnorodnych odniesie do przedmiotu zamwienia 7. Kompetencje zamawiajcego w zakresie formuowania warunkw udziau w

postpowaniu Szkolenie nr 13 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy bd:

1. Zna wytyczne UZP i MSWiA dotyczce organizacji przetargw na narzdzia informatyczne, systemy informatyczne i sieci,

2. Zna zasady dotyczce opisu przedmiotu zamwienia dla projektw informatycznych, 3. Potrafi okreli kryteria oceny ofert.

1.14. Szkolenie nr 14

W szkoleniu nr 14 pt. Zasady utrzymania trwaoci projektu wemie udzia maksymalnie 13 osb w 1 edycji, w tym maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za kontrol szkolenia ze strony Zamawiajcego. Edycja obejmuje 1 dzie szkoleniowy w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia nr 14 jest doskonalenie zawodowe polegajce na uzyskaniu pogbionej wiedzy i umiejtnoci w zakresie stosowania zasad trwaoci projektw wspfinansowanych ze rodkw europejskich. Cele szczegowe:

1. Zdobycie wiedzy na temat zasad trwaoci projektu, 2. Zdobycie wiedzy na temat moliwoci dokonywania zmian w projekcie w okresie jego

trwaoci, 3. Nabycie umiejtnoci lepszej kontroli i monitorowania trwaoci projektu.

Zakresem szkolenia nr 14 objte jest:

1. Podstawowe definicje dotyczce zakoczenia projektu i okresu trwaoci 2. Kwalifikowalno wydatkw 3. Kontrola po zakoczeniu projektu 4. Zasady trwaoci projektw realizowanych w ramach rodkw europejskich 5. Zasada trwaoci a osignicie wskanikw projektu 6. Obowizki beneficjenta po zakoczeniu projektu 7. Ryzyka zwizanie z utrzymaniem trwaoci projektu 8. Sankcje w przypadku naruszenia zasady trwaoci

Szkolenie nr 14 bdzie miao charakter warsztatowy i dziki niemu uczestnicy:

1. Rozwin i poszerz wiedz na temat zasad trwaoci projektu, 2. Zapoznaj si z pojciami i terminami zwizanymi z zakoczeniem projektu i jego

trwaoci, 3. Zdobd wiedz dotyczc obowizkw w zakresie realizacji wskanikw projektu, 4. Zdobd wiedz na temat konsekwencji naruszenia zasad trwaoci projektu.

2. Przygotowanie dokumentacji szkoleniowej zwizanej z realizacj tematu

szkoleniowego

13

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

2.1. Porozumiewanie si wykonawcy i Zamawiajcego dotyczce weryfikacji i akceptacji dokumentacji szkoleniowej zwizanej z realizacj tematu szkoleniowego bdzie si odbywao formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail wskazanego w umowie.

2.2. Dokumentacja szkoleniowa zwizana z realizacj tematu szkoleniowego obejmuje: 2.2.1. program zaj (z podziaem na dni/godziny oraz zakres tematyczny zaj

uwzgldniajc przerwy), 2.2.2. materiay szkoleniowe uwzgldniajce zagadnienia, o ktrych mowa w

poszczeglnych zakresach szkole, 2.2.3. harmonogram edycji szkole zawierajcy: terminy zaj poszczeglnych grup

szkoleniowych, nazwiska trenerw, wskazanie miejsca szkole oraz propozycji dojazdu do miejsc szkoleniowych.

2.3. Materiay szkoleniowe powinny obrazowa teoretyczne oraz praktyczne aspekty poruszanych w trakcie kadego ze szkole zagadnie.

2.4. Tryb weryfikacji dokumentacji szkoleniowej zwizanej z realizacj kadego z tematw szkole:

2.4.1. Wykonawca przygotuje i przekae dokumentacj szkoleniow do akceptacji Zamawiajcemu w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2.4.2. Zamawiajcy dokona weryfikacji przedstawionej dokumentacji szkoleniowej i j zaakceptuje albo przedstawi wykonawcy uwagi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji;

2.4.3. Wykonawca wprowadzi poprawki do dokumentacji szkoleniowej uwzgldniajce uwagi Zamawiajcego, o ktrych mowa w pkt. 2.4.2, oraz przekae dokumentacj Zamawiajcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiajcego;

2.4.4. Zamawiajcy dokona weryfikacji przedstawionej dokumentacji szkoleniowej, o ktrej mowa w pkt. 2.4.3, i je zaakceptuje albo przedstawi wykonawcy uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji;

2.4.5. Wykonawca wprowadzi poprawki do dokumentacji szkoleniowej uwzgldniajce uwagi Zamawiajcego, o ktrych mowa w pkt. 2.4.4. oraz przekae dokumentacj Zamawiajcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiajcego;

2.4.6. Ostateczne wersje dokumentacji szkoleniowej, uwzgldniajce wszystkie uwagi Zamawiajcego, zostan przedoone przez wykonawc nie pniej ni 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2.4.7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajcego terminw, o ktrych mowa pkt. 2.4.2 oraz 2.4.4. termin o ktrym mowa w pkt. 2.4.6. ulega przedueniu o liczb dni roboczych wynikajcych z opnienia Zamawiajcego.

2.5. Wykonawca przekae uczestnikom: program szkolenia na 5 dni roboczych przed dat rozpoczcia szkolenia, oraz w dniu szkolenia: materiay szkoleniowe w jzyku polskim (obustronny wydruk wszystkich materiaw, rodzaj czcionki i jej wielko, interlinie i marginesy uzgodnione z Zamawiajcym) oraz przybory biurowe (dugopis, notes) oraz materiay dodatkowe, jeli wymagane (np. certyfikowane podrczniki).

3. Rekrutacja na szkolenia 3.1. Zamawiajcy cigu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekae wykonawcy

list zawierajc dane kontaktowe jednostek oraz przydzia miejsc, w ktrych przeprowadzona zostanie rekrutacja.

3.2. Za rekrutacj uczestnikw szkolenia odpowiada wykonawca. Rekrutacja moe odbywa si w sposb cigy przez cay okres realizacji szkole.

14

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

3.3. Wykonawca do celw rekrutacji zastosuje wzr formularza zgoszeniowego zgodny z wytycznymi Zamawiajcego.

3.4. Wykonawca przeprowadzi rekrutacj uczestnikw szkole, w szczeglnoci: 3.4.1. przygotuje i wyle pisemnie lub faksem do waciwych jednostek zaproszenia do

udziau w szkoleniu z podaniem terminw edycji szkole oraz miejsca szkole; 3.4.2. uzyska dane kontaktowe uczestnikw takie, jak: imi, nazwisko, telefon subowy,

adres e-mail, jednostka organizacyjna, stanowisko. 3.4.3. uzyska informacje na temat zapotrzebowania uczestnikw na dania obiadowe

misne, wegetariaskie oraz bezglutenowe; 3.4.4. po zakoczeniu rekrutacji wykonawca przekae Zamawiajcemu imienn list

uczestnikw szkolenia w formie elektronicznej wykorzystujc adres e-mail wskazany w umowie do akceptacji Zamawiajcego. Zamawiajcy w cigu 3 dni roboczych zaakceptuje list uczestnikw.

3.4.5. poinformuje uczestnikw o statusie ich zgoszenia tj. zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu na szkolenie, bd umieszczeniu na licie rezerwowej oraz przekae wszystkie niezbdne informacje zwizane z organizacj szkole, lokalizacj orodka, sposobem dojazdu na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

3.5. Pracownicy Zamawiajcego kontrolujcy szkolenia bd traktowani tak jak uczestnicy szkolenia (tj. zostan zaopatrzeni w materiay szkoleniowe, jak rwnie materiay dodatkowe, bd bra czynny udzia w szkoleniu, zapewnione zostan dla nich pozostae usugi). Terminy uczestnictwa przedstawicieli Zamawiajcego w zajciach bd ustalane na bieco. Liczba osb kontrolujcych w kadej grupie szkoleniowej nie przekroczy 2.

4. Organizacja szkole 4.1. Szkolenia bd odbyway si w formie warsztatw w oparciu o zaakceptowany

program oraz materiay szkoleniowe. 4.2. Szkolenie rozpocznie si po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego materiaw

zwizanych z realizacj szkolenia, w trybie o ktrym mowa w pkt 2.4. 4.3. Szkolenia bd organizowane w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez

Zamawiajcego. 4.4. Kada edycja szkolenia odbdzie si w wymiarze kolejno nastpujcych dni

szkoleniowych waciwych dla danego szkolenia, w tej samej lokalizacji i bdzie prowadzona przez tego samego trenera, chyba e Zamawiajcy okreli inaczej. Szkolenie w kadym dniu rozpocznie si nie pniej ni o godz. 9:00 oraz zakoczy nie pniej ni o godz. 17:00.

4.5. Szkolenia bd odbywa si wycznie od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych kadego dnia.

4.6. Wykonawca kadego dnia trwania warsztatw zapewni: dwie przerwy kawowe, kada trwajca ok. 10 minut oraz jedn przerw obiadow trwajc ok. 40 minut.

4.7. Na pocztku kadego szkolenia wykonawca poinformuje uczestnikw, e po zakoczeniu szkolenia zostan oni poproszeni o wypenienie Arkuszy AIOS. Przed wypenieniem Arkuszy AIOS uczestnicy musz zosta poinformowani, e celem jej wypenienia jest zebranie informacji na temat jakoci szkolenia. Niedopuszczalne jest sugerowanie uczestnikom odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

4.8. Wykonawca wyda kademu uczestnikowi imienne Zawiadczenie ukoczenia szkolenia, z informacj nt. liczby godzin trwania szkolenia. Warunkiem wydania Zawiadczenia jest:

15

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

4.8.1. obecno uczestnika w kadym dniu zaj w ramach danej edycji szkolenia potwierdzona wasnorcznym podpisem na imiennej licie uczestnikw edycji szkolenia,

4.8.2. zwrot przez uczestnika wypenionego Arkusza AIOS. 4.9. Zamawiajcy dopuszcza moliwo przeprowadzenia poszczeglnych edycji szkole

w tym samym lub zachodzcym na siebie terminie. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji szkole bdzie moliwa jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajcego.

4.10. Po zakoczeniu kadej edycji szkolenia wykonawca przekae uczestnikom do wypenienia Arkusze AIOS, a nastpnie w tym samym dniu przekae osobie kontrolujcej szkolenie ich kopie, imienne listy uczestnikw edycji szkolenia oraz listy wydanych Zawiadcze, a w przypadku braku osoby kontrolujcej przele zeskanowane dokumenty w formacie PDF na adres e-mail wskazany w umowie.

4.11. Wzr Arkusza AIOS stanowi zacznik nr 5 do umowy. Dla celw kontroli jakoci szkolenia, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo rejestracji dwiku i obrazu podczas szkolenia przez osoby kontrolujce szkolenie.

4.12. Po zakoczeniu kadej z edycji szkolenia wykonawca opracuje i przekae Zamawiajcemu w cigu 3 dni od dnia zakoczenia szkolenia sprawozdanie zgodnie ze wzorem, ktry stanowi zacznik nr 7 do umowy.

5. Miejsce przeprowadzenia szkole 5.1. Szkolenia odbd si w Warszawie (bez noclegw). Wykonawca przeprowadzi

rekrutacj do udziau w szkoleniu wg zalece Zamawiajcego oraz preferencji uczestnikw.

5.2. Szkolenia organizowane w Warszawie bd prowadzone w orodkach konferencyjno-szkoleniowych. Orodek musi by zlokalizowany w odlegoci nie wikszej ni 5 km od dworca kolejowego - Warszawa Centralna. Wykonawca musi zapewni przy orodku, o ktrym mowa wyej nieodpatne miejsca parkingowe dla uczestnikw.

5.3. Sale szkoleniowe musz spenia nastpujce warunki: a) miejsce zapewniajce swobodn oraz niezakcon nauk dla 15 osb, b) sprawn i wydajn wentylacj oraz klimatyzacj; c) dzienne owietlenie, a ponadto w razie potrzeby owietlenie sztuczne; d) wyposaenie w sprzt multimedialny: laptop, rzutnik multimedialny, flipchart. e) sala musi by posprztana, uporzdkowana bez zbdnych przedmiotw lub mebli. f) ukad sali dostosowany do charakteru szkolenia, g) sprzt komputerowy z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem, h) kady uczestnik ma zapewniony indywidualny dostp do komputera, tj.

jednoosobowe stanowisko szkoleniowe podczas szkolenia nr 5 pt. MS Project 2013 oraz szkolenia nr 11 pt. Modelowanie procesw biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0.

5.4. Wykonawca zapewni kadego dnia zaj wyywienie dla wszystkich uczestnikw, trenerw oraz osb kontrolujcych szkolenie:

a) dostpne przez cay czas trwania szkolenia: kawa, herbata, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, naturalne soki owocowe (butelkowane lub w kartonach) oraz ciastka.

b) obiad zupa, danie gwne, surwki, owoce, herbata, kawa, butelkowana woda mineralna, naturalne soki owocowe (butelkowane lub w kartonach); czyste sztuce i zastawa (nie mog by jednokrotnego uytku) podany w oddzielnym pomieszczeniu (strefie przeznaczonej do podawania posikw), ktre: - spenia wymagania sanitarne wynikajce z obowizujcych przepisw, - jest wyposaone w sprawn i wydajn wentylacj oraz klimatyzacj,

16

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze rodkw budetu pastwa.

7. O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

BENEFICJENT: GWNY URZD STATYSTYCZNY al. Niepodlegoci 208 00-925 Warszawa

- jest posprztane i uporzdkowane bez zbdnych przedmiotw lub mebli, c) wykonawca zapewni kademu uczestnikowi odpowiednio danie misne,

wegetariaskie lub bezglutenowe zgodnie z zapotrzebowaniem zgoszonym w procesie rekrutacji.

5.5. Toalety musz by atwo dostpne, posprztane, bez nieprzyjemnych zapachw oraz wyposaone w rodki czystoci.