Click here to load reader

Technologie Informacyjne - Strona główna - Wydział ... · PDF fileSpołeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Technologie Informacyjne - Strona główna - Wydział ... · PDF fileSpołeczeństwo...

Technologie Informacyjne

Informacja i Spoeczestwo informacyjne

dr in. Micha MICHNA

Kontakt

dr in. Micha MICHNA

[email protected]

EM 312 (ul. Sobieskiego 7)

tel. 058-347-29-79

konsultacje:

niedziela po zajciach potwierdzi emailem

Forma zaliczenia

Kolokwium w trakcie semestru

Politechnika Gdaska 2012/13 2

mailto:[email protected]

Materiay dydaktyczne

Politechnika Gdaska 2012/13 3

Publikowane na stronie internetowej:

http://www.eia.pg.gda.pl/e-mechatronika

http://www.eia.pg.gda.pl/kelime/

Literatura

Politechnika Gdaska 2012/13 4

Marek Cieciura, Podstawy Technologii Informacyjnych z

przykadami zastosowa, Wydaw. VIZJA PRESS&IT SP.z o.o., Warszawa 2006

Wodzimierz Gogoek, Technologie informacyjne

mediw,Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005

Wodzimierz Gogoek, Wprowadzenie do informatyki dla

humanistw, Centrum Doradztwa i Informatyzacji Difin sp. z o. o., Warszawa 2007

Marian Golka Bariery w komunikowaniu i spoeczestwo

(dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Piotr Gawrysiak Cyfrowa rewolucja. Rozwj cywilizacji

informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM 2008

Literatura

Politechnika Gdaska 2012/13 5

Treci programowe

Politechnika Gdaska 2012/13 6

1. Wstp

Podstawowe pojcia z zakresu TI, informacja,

Spoeczestwo informacyjne - MM

2. Redakcja tekstu technicznego cz. 1

Automatyzacja pracy z edytorem MS Word

style, literatura, rwnania, itd. MM

3. Redakcja tekstu technicznego cz. 2

Edycja dokumentw online GoogleDocs

Zautomatyzowany skad tekstu LaTeX / FK

Treci programowe

4. Obliczenia inynierskie arkusz kalkulacyjny

Adresowania, formuy,

Wykresy import danych FK

5. Obliczenia inynierskie oprogramowanie

matematyczne FK

Obliczenia symboliczne Mathcad, WolframAlpha

Obliczenia wektorowe Matlab, Scilab, Octave

6. Przygotowanie rysunkw technicznych

Dokumentacja techniczna - AutoCAD

Schematy, diagramy Visio, Dia FK

Politechnika Gdaska 2012/13 7

Treci programowe

Politechnika Gdaska 2012/13 8

7. Przygotowanie prezentacji technicznej MM

Zasady przygotowania prezentacji - PowerPoint

8. Dostosowywanie programw MM

Skrypty, makra, programy

Jzyki programowania VBA, VisualLISP, Python

9. Bazy danych MM

Podstawy relacyjnych baz danych - MySQL

10. Technologie internetowe / sieci lokalne FK

Informacja

dr in. Micha Michna

9 Politechnika Gdaska 2012/13

Informacja

Politechnika Gdaska 2012/13 10

Informacja subiektywna

Politechnika Gdaska 2012/13 11

Informacj jest to, co umys jest w stanie przetworzy

i wykorzysta do wasnych celw

Informacja jest przetwarzana przez nasz wiedz i w

wyniku daje inn informacj lub now wiedz

Ten sam cig sygnaw/znakw (danych) moe by

rdem rnych informacji dla rnych osb lub

robotw

Ilo informacji

Politechnika Gdaska 2012/13 12

Rzut monet

Orze czy reszka?

Opis informacji

1 - orze

2 - reszka

Informacja obiektywna

Politechnika Gdaska 2012/13 14

informatio wyobraenie, wyjanienie,

zawiadomienie

pojcie wystpujce w teorii informacji

definiuje si w niej ilo (miar) informacji

I = log (1/p)

p - prawdopodobiestwo otrzymania okrelonej

wiadomoci spord skoczonego zbioru

wiadomoci

Informacja obiektywna

Politechnika Gdaska 2012/13 15

Ilo informacji zawarta w przekazanej wiadomoci

jest tym wiksza, im prawdopodobiestwo

otrzymania tej wiadomoci jest mniejsze;

I = log (1/p)

jednostkami iloci informacji s

szanon (dawniej bit)

hartlej

Informacja obiektywna

Politechnika Gdaska 2012/13 16

W fizyce termin informacja jest zwizany z entropi

i jest miar uporzdkowania

W informatyce podstawowa jednostka informacji to

bit,

jest to ilo informacji potrzebna do zakodowania,

ktre z dwch rwnie prawdopodobnych zdarze

alternatywnych zaszo.

Wartoci bitu przyjo si oznacza cyframi

dwjkowymi 0 i 1

Ilo informacji

ilo moliwych zdarze

prawdopodobiestwo

p

Ilo informacji

I

20 = 1 1 0

21 = 2 0.5 1

22 = 4 0.25 2

23 = 8 0.125 3

24 = 16 0.0625 4

25 = 32 0.03125 5

26 = 64 0.015625 6

27 = 128 0.0078125 7

28 = 256 0.00390625 8

Politechnika Gdaska 2012/13 17

I = log2 (1/p)

Jednostki informacji

Politechnika Gdaska 2012/13 18

bit

najmniejsza jednostka informacji przyjmuje wartoci

0 lub 1

bajt (byte) = 8 bitw

podstawowa jednostka informacji stosowana w

komputerach umoliwia zapamitanie 256 rnych

wartoci

sowo (word) = 2 bajty = 16 bitw

jednostka informacji, ktra umoliwia zapamitanie

65536 rnych wartoci.

Mnoniki binarne

Politechnika Gdaska 2012/13 19

Kilo = 210 = 1024

103 (tysic)

Mega = 220 = 1 048 576 = Kilo 1024

106 (milion)

Giga = 230 = 1 073 741 824 = Mega 1024

109 (miliard)

Tera = 240 = 1 099 511 627 776 = Giga 1024

1012 (bilion)

Jednostki binarne

bitowe bajtowe

b bit B bajt

Kb kilobit KB kilobajt

Mb megabit MB megabajt

Gb gigabit GB gigabajt

Tb terabit TB terabajt

Politechnika Gdaska 2012/13 20

Ilo informacji

Politechnika Gdaska 2012/13 21

wszechwiat cyfrowy to 8 milionw Petabajtw

do 2020 roku ilo danych cyf. wzronie 67-krotnie.

rednio 45 GB informacji cyfrowej na kadego

czowieka na Ziemi

jedynie poowa zapisywanych informacji jest

efektem wiadomych dziaa uytkownikw

cie cyfrowy informacja cyfrowa generowana

codziennie o przecitnym czowieku

Przepustowo informacji

Politechnika Gdaska 2012/13 22

ilo informacji jaka moe by przesyana przez dany

kana telekomunikacyjny lub cze w jednostce

czasu

przepustowo mierzy si w

bitach na sekund b/s

kilobitach na sekund Kb/s

megabitach na sekund Mb/s

gigabitach na sekund Gb/s

Pojemno informacyjna

Politechnika Gdaska 2012/13 23

RS-232 115Kb/s

Bluetooth 1.0 721 Kb/s

Bluetooth 2.0 2,1 Mb/s

USB 2.0 high speed 480 Mb/s

USB 3.0 5 Gb/s

stosunek maksymalnej iloci

przekazywanych informacji do czasu

modem 56 Kb/s

FastEthernet 100 Mb/s

WiFi 802.11g 54 Mb/s

WiFi 802.11n 108 Mb/s

smak 100 b/s

wch 1 Kb/s

such 15 Kb/s

dotyk 1 Mb/s

wzrok 100 Mb/s

Gsto informacji

nonik

informacji

pojemno powierzchnia gsto

informacji

dyskietka 3,5 1,44 MB 35 cm2 3,2 Kb/mm2

dysk HDD 3,5 1TB 82,5 cm2 1.2 Gb/mm2

pyta CD 700 MB 82,5 cm2 680 Kb/mm2

pyta DVD 4,7 - 17 GB 82,5 cm2 16 Mb/mm2

pyta BlueRay 25 - 400 GB 82,5 cm2 390 Mb/mm2

pendrive 1 GB 1 cm2 80 Mb/mm2

mzg ludzki 50 Tb 2000 cm2 1 Gb/mm2

Politechnika Gdaska 2012/13 24

Gsto informacji

Politechnika Gdaska 2012/13 25

Informatyka

Politechnika Gdaska 2012/13 26

analizowanie informacji

projektowanie systemw informatycznych

programowanie

korzystanie z systemw informatycznych

dziedzina nauki i techniki zajmujca si

technologiami przetwarzania informacji

oraz technologiami wytwarzania systemw

przetwarzajcych informacje

Technologie informacyjne

Politechnika Gdaska 2012/13 27

Technologie informacyjne TI

Information Technologies IT

TI dostarczaj narzdzi do zbierania,

przechowywania, przetwarzania, przesyania,

rozdzielania i prezentacji informacji

TI obejmuj informatyk (sprzt i oprogramowanie) i

telekomunikacj, narzdzia i inne technologie

zwizane z informacj

TI w elektrotechnice

dr in. Micha Michna

Politechnika Gdaska 2012/13 28

Rozwj procesw projektowania i

wytwarzania

Politechnika Gdaska 2012/13 29

rdo [1]

Ewolucja komputerowych systemw CAx

Politechnika Gdaska 2012/13 30

rdo [1]

Alstom - Elblg

TDM w zakresie bazy narzdzi,

Exapt plus oraz CATIA w

zakresie generowania programw

OSN,

Baan IV w zakresie planowania i

sterowania produkcj gospodarki

materiaowej oraz technologii,

PDM Metaphase w zakresie

zarzdzania elektronicznym

archiwum dokumentacji oraz

struktury konstrukcyjnej.

Baz do tworzenia technologii s

rysunki oraz dane konstrukcyjne w

postaci elektronicznej

transmitowane do technologii w

ramach systemu CAD-CAM.

Politechnika Gdaska 2012/13 31

ALSTOM Power Sp. z o.o.

Programy CAD

Politechnika Gdaska 2012/13 32

AutoCAD

VisualLISP