ZNAKI INFORMACYJNE

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZNAKI INFORMACYJNE

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  1/77

  ZNAKI INFORMACYJNE

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  2/77

  Spis treści

  5/1/16 2

  Sytuacja 1 Sytuacja 2

  Sytuacja 3

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  3/77

  D-1

  Droga z pierwszeństwem

  5/1/16 3

  Oznacza początek lub

  kontynuację drogiz pierwszeństwem

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  4/77

  D-2

  !oniec drogi z pierwszeństwem

  5/1/16 

  Oznacza odwo"anie

  pierwszeństwa nadanegoznakiem drogi D-1 droga z pierwszeństwem 

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  5/77

  D-3

  Droga jednokierunkowa

  5/1/16 5

  Oznacza początek lub

  kontynuację drogi lub jezdni$ na kt%rej ruc& odbywa się w jednym kierunku

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  6/77

  D-!

  Droga bez przejazdu

  5/1/16 6

  Oznacza początek drogi$

  kt%rej przeciwleg"y koniecnie ma po"ączenia z inną drogą lub wjazd do zamkniętego obszaru$

  z kt%rego wyjazd jest mo'liwy tylko w tym samym miejscu

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  7/77

  D-"

  (jazd na drogę bez przejazdu

  5/1/16 #

  Oznacza$ 'e droga za skrzy'owaniem jest drogą bez przejazdu

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  8/77

  D-c

  (jazd na drogę bez przejazdu z lewej strony

  5/1/16 $

  Oznacza$ 'e droga za skrzy'owaniem jest drogą bez przejazdu

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  9/77

  D-5

  )ierwszeństwo na zwę'onym odcinku jezdni

  5/1/16 %

  Oznacza$ 'e kierującyprzeje'd'ają lub przec&odzą przed kierującymi zbli'ającymi

  się z kierunkuprzeciwnego

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  10/77

  D-6

  )rzej*cie dla pieszyc&

  5/1/16 1&

  Oznacza miejsce

  przeznaczone doprzec&odzenia pieszyc& w poprzek drogi !ierujący pojazdem

  zbli'ający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszy+ prędko*+

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  11/77

  D-6!

  )rzejazd dla rowerzyst%w

  5/1/16 11

  Oznacza miejsce przeznaczone do przeje'd'ania rowerzyst%w w poprzek drogi !ierujący pojazdem

  zbli'ający się do miejscaoznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszy+ prędko*+

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  12/77

  D-6"

  )rzej*cie dla pieszyc& i przejazd dla rowerzyst%w

  5/1/16 12

  Oznacza miejsce przeznaczone do przec&odzenia pieszyc& i przeje'd'ania

  rowerzyst%w w poprzekdrogi

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  13/77

  D-#

  Droga ekspresowa

  5/1/16 13

  Oznacza początek lub

  kontynuację drogiekspresowej ,mieszczona pod znakiem tabliczka -.1a wskazuje

  odleg"o*+ do początku drogi

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  14/77

  D-$

  !oniec drogi ekspresowej

  5/1/16 1

  Oznacza koniec drogi

  ekspresowej,mieszczona pod znakiem tabliczka '-1! wskazuje odleg"o*+ do końca drogi

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  15/77

  D-%

  /utostrada

  5/1/16 15

  Oznacza początek lub

  kontynuację autostrady,mieszczona pod znakiem tabliczka -.1a wskazuje odleg"o*+ do początku

  autostrady

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  16/77

  D-1&

  !oniec autostrady

  5/1/16 16

  Oznacza koniec

  autostrady ,mieszczonapod znakiem tabliczka '-1! wskazuje odleg"o*+ do końca autostrady

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  17/77

  D-11

  )oczątek pasa ruc&u dla autobus%w

  5/1/16 1#

  Oznacza początek pasa

  ruc&u przeznaczonego tylko dla autobus%w i trolejbus%w oraz innyc& pojazd%w wykonującyc& odp"atny przew%z os%b na regularnyc& liniac&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  18/77

  D-12

  )as ruc&u dla autobus%w

  5/1/16 1$

  Oznacza kontynuację pasa

  ruc&u dla autobus%w iinnyc& pojazd%w wykonującymi odp"atny przew%z na regularnyc&

  liniac&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  19/77

  D-13

  )oczątek pasa ruc&u powolnego

  5/1/16 1%

  Oznacza początek pasa

  ruc&u$ z kt%rego sąobowiązani korzysta+ kierujący pojazdami nieosiągającymi na

  wzniesieniu minimalnej prędko*ci okre*lonej na znaku liczbą kilometr%w na godzinę

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  20/77

  D-13!

  )oczątek pasa ruc&u

  5/1/16 2&

  Oznacza początek pasa

  ruc&u po stroniewskazanej na znaku

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  21/77

  D-1

  !oniec pasa ruc&u

  5/1/16 21

  Oznacza koniec skrajnego

  pasa ruc&u$ znajdującegosię po stronie wskazanej na znaku

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  22/77

  D-15

  )rzystanek autobusowy

  5/1/16 22

  Oznacza miejsce

  zatrzymywania sięwskazanyc& na znaku pojazd%w wykonującyc& odp"atny przew%z os%b na

  regularnyc& liniac&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  23/77

  D-16

  )rzystanek trolejbusowy

  5/1/16 23

  Oznacza miejsce

  zatrzymywania sięwskazanyc& na znaku pojazd%w wykonującyc& odp"atny przew%z os%b na

  regularnyc& liniac&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  24/77

  D-1#

  )rzystanek tramwajowy

  5/1/16 2

  Oznacza miejsce

  zatrzymywania sięwskazanyc& na znaku pojazd%w wykonującyc& odp"atny przew%z os%b na

  regularnyc& liniac&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  25/77

  D-1$

  )arking

  5/1/16 25

  Oznacza miejsce

  przeznaczone na post%jpojazd%w 0zespo"%w pojazd%w$ z wyjątkiem przyczep kempingowyc&

  nak mo'e by+ umieszczony w innym miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  26/77

  D-1$!

  )arking . miejsce zastrze'one

  5/1/16 26

  Oznacza miejsce

  przeznaczone na post%jpojazdu uprawnionej osoby nak mo'e by+ umieszczony w innym

  miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  27/77

  D-1$"

  )arking zadaszony

  5/1/16 2#

  Oznacza zadaszone

  miejsce przeznaczone napost%j pojazd%w 0np znajdujące się w budynku lub pod wiatą

  nak mo'e by+ umieszczony w innym miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  28/77

  D-1%

  )ost%j taks%wek

  5/1/16 2$

  Oznacza miejsce

  przeznaczone na post%jtaks%wek osobowyc&$ z wyjątkiem taks%wek zajętyc& ,mieszczony

  dodatkowo na znaku napis 4aga'owe wskazuje$ 'e znak ten dotyczy taks%wek baga'owyc&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  29/77

  D-2&

  !oniec postoju taks%wek

  5/1/16 2%

  Oznacza miejsce$

  w kt%rym kończy siępost%j taks%wek ,mieszczony dodatkowo na znaku napis

  4aga'owe wskazuje$ 'e znak ten dotyczy taks%wek baga'owyc&

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  30/77

  D-21

  Szpital

  5/1/16 3&

  5n6ormuje o wskazanym

  na znaku obiekcieznajdującym się przy drodze nak mo'e by+ umieszczony w innym

  miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  31/77

  D-21!

  )olicja

  5/1/16 31

  5n6ormuje o wskazanym

  na znaku obiekcieznajdującym się przy drodze nak mo'e by+ umieszczony w innym

  miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  32/77

  D-22

  )unkt opatrunkowy

  5/1/16 32

  5n6ormuje o wskazanym

  na znaku obiekcieznajdującym się przy drodze nak mo'e by+ umieszczony w innym

  miejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  33/77

  D-23

  Stacja paliwowa

  5/1/16 33

  5n6ormuje o wskazanym

  na znaku obiekcieznajdującym się przy drodze ,mieszczony w dolnej czę*ci znaku

  napis 7)8 8/ in6ormuje$ 'e stacja prowadzi tak'e sprzeda' gazu do napędu pojazd%w

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  34/77

  D-23!

  Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazd%w

  5/1/16 3

  5n6ormuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze nak mo'e by+

  umieszczony w innymmiejscu ni' po prawej stronie jezdni

 • 8/17/2019 ZNAKI INFORMACYJNE

  35/77

  D-2

  -ele6on

  5/1/16 35

  5n6ormuje o wskazanym

  na znaku obiekcieznajdującym się przy drodze nak mo'e by+ umieszczony w innym

  miejscu ni' po prawe

Search related