Click here to load reader

ZNAKI DROGOWE

 • View
  86

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZNAKI DROGOWE. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Wykonała: Regina Wasilewska. Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:. znaki drogowe pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych, - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZNAKI DROGOWE

 • ZNAKI DROGOWEBezpieczestwo RuchuDrogowegoWykonaa: Regina Wasilewska

 • Na drogach stosuje si nastpujce znaki i sygnay drogowe: znaki drogowe pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, ktre wystpuj rwnie w postaci znakw wietlnych,znaki drogowe poziome w postaci linii, napisw i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,sygnay wietlne nadawane przez sygnalizatory,sygnay dawane przez osoby do tego uprawnione,sygnay dwikowe lub wibracyjne wysyane przez urzdzenia umieszczone na drodze.

 • ZNAKI OSTRZEGAWCZEOstrzegaj one osoby kierujce pojazdami o miejscach na drodze, w ktrych wystpuje lub moe wystpowa niebezpieczestwo. Znaki te zobowizuj kierujcego pojazdem do zachowania szczeglnej ostronoci. Znaki ostrzegawcze mog by dodatkowo opatrzone tabliczkami precyzujcymi znaczenie danego znaku. (patrz: Tablice dodatkowe).

 • A-1 Niebezpieczny zakrt w prawoOstrzega o zblianiu si do niebezpiecznego zakrtu w prawo. A-2 Niebezpieczny zakrt w lewoOstrzega o zblianiu si do niebezpiecznego zakrtu w lewo.

 • A-4 Dwa niebezpieczne zakrty - pierwszy w lewo A-3 Dwa niebezpieczne zakrty - pierwszy w prawo

 • A-5 Skrzyowanie drg Ostrzega o skrzyowaniu , na ktrym drogi s rwnorzdne pod wzgldem pierwszestwa przejazdu. Na takim skrzyowaniu pierwszestwo maj pojazdy nadjedajce z prawej strony. A-6a Skrzyowanie z drog podporzdkowan wystpujc po obu stronach Ostrzega o skrzyowaniu z drog podporzdkowan wystpujc po obu stronach drogi z pierwszestwem przejazdu (na ktrej znak ten jest ustawiony)

 • A-6b Skrzyowanie z drog podporzdkowan wystpujc z prawej strony A-6c Skrzyowanie z drog podporzdkowan wystpujc z lewej strony

 • A-7 Ustp pierwszestwa przejazdu Znak ten ostrzega o zblianiu si do skrzyowania, na ktrym z drog z pierwszestwem przejazdu krzyuje si lub czy droga podporzdkowana (na ktrej jest umieszczony znak).

  Kierujcy pojazdem, widzc taki znak, musi ustpi pierwszestwa przejazdu pojazdom jadcym po drodze z pierwszestwem przejazdu.

 • A-8 Skrzyowanie o ruchu okrnym Ostrzega o zblianiu si do skrzyowania, na ktrym ruch odbywa si dookoa wysepki w kierunku wskazanym przez strzaki na znaku.

 • A-9 Przejazd kolejowy z zaporami A-10 Przejazd kolejowy bez zapr

 • A-11 Nierwna droga A-11a Prg zwalniajcy

 • A-14 Roboty na drodze A-15 liska jezdnia

 • A-16 Przejcie dla pieszych A-17 Uwaga dzieci

 • ZNAKI ZAKAZUInformuj one o zakazie ruchu bd o jego ograniczeniach na okrelonym obszarze. Obowizuj one tylko na drodze, na ktrej s umieszczone. Znaki zakazu dodatkowo mog by opatrzone tabliczkami precyzujcymi ich znaczenie. (patrz: Tablice dodatkowe).

 • B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-2 Zakaz wjazdu

 • B-3 Zakaz wjazdu pojazdw silnikowych z wyczeniem motocykli jednoladowych B-4 Zakaz wjazdu motocykli

 • B-9 Zakaz wjazdu rowerw B-10 Zakaz wjazdu motorowerw

 • B-15 Zakaz wjazdu pojazdw o szerokoci ponad ... m. B-16 Zakaz wjazdu pojazdw o wysokoci ponad ... m.

 • B-20 Stop Znak ten wskazuje, e kierujcy pojazdem dojedajc do skrzyowania musi si zatrzyma, zanim wjedzie na drog. Gdy wjeda on na drog z pierwszestwem przejazdu, to musi on ustpi pierwszestwa pojazdom poruszajcym si po tej drodze. Kierujcy powinien zatrzyma pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w ktrym moe on si upewni, e ruch na drodze poprzecznej pozwala wjecha na ni bez spowodowania zakce w tym ruchu.

  Znak ten moe by ustawiony take przed przejazdami kolejowymi.

 • B-21 Zakaz skrtu w lewo B-22 Zakaz skrtu w prawo B-23 Zakaz zawracania B-24 Koniec zakazu zawracania

 • B-25 Zakaz wyprzedzania B-31 Pierwszestwo dla nadjedajcych z przeciwka B-33 Ograniczenie prdkoci B-34 Koniec ograniczenia prdkoci

 • Znak ten oznacza, e: zabrania si postoju trwajcego duej ni czas okrelony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeeli czas ten jest nieokrelony, to zabrania si postoju trwajcego duej ni 1 minut. znak obowizuje ca dob, jeeli okres doby jest nieokrelony. znak dotyczy tej strony jezdni, na ktrej jest ustawiony.

  B-35 Zakaz postoju

 • Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeeli nie okrelono okresu doby w jakim on obowizuje, okres ten wynosi ca dob. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na ktrej zosta umieszczony. Na odcinkach drogi, na ktrych obowizuje ten znak kierujcemu pojazdem nie wolno zatrzyma pojazdu, nawet na chwil, chyba e wynika to z warunkw ruchu drogowego lub zaistniaej sytuacji drogowej. B-36 Zakaz zatrzymywania si

 • B-41 Zakaz ruchu pieszych B-42 Koniec zakazw B-43 Strefa ograniczonej prdkoci B-44 Koniec strefy ograniczonej prdkoci Znak ten oznacza uchylenie dziaania nastpujcych znakw zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciarowe, Zakaz zawracania, Zakaz uywania sygnaw dwikowych, Ograniczenie prdkoci.

 • rda:http://drogowe.republika.pl/index.htmhttp://www.v10.pl/prawo/Znaki,drogowe,111.htmlhttp://eti.agh.edu.pl/brd/

 • Zadanie.Wykonaj prezentacj o:znakach drogowych nakazui znakach informacyjnych

 • DZIKUJ ZA UWAG