of 108 /108

DSD A 152.17 Cover-PL.qxp Layout 1 5/21/18 10:50 PM Page 1 · Roboty drogowe/prace konserwacyjne.....71 Inne znaki specjalne ... Znaki poziome

  • Author
    dotruc

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DSD A 152.17 Cover-PL.qxp Layout 1 5/21/18 10:50 PM Page 1 · Roboty drogowe/prace...

Wydrukowano za zezwoleniem wadz Stanu Illinois. Maj 2018 700M DSD A 112.29

DSD A 152.17 Cover-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:50 PM Page 1

Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresiebezpieczestwa ruchu drogowego. W ciguostatniej dekady, liczba ofiar miertelnych nadrogach w naszym kraju znacznie spada. Jest tospowodowane w duej mierze innowacyjnymidziaaniami na rzecz zwalczania jazdy podwpywem alkoholu i braku uwagi, a takezaostrzeniem wytycznych dla nastoletnichkierowcw. Zwikszenie wiadomoci opinii publicznej i unikanie niebezpiecznychzachowa podczas prowadzenia pojazdw bd istotne dla dalszegozmniejszania si iloci ofiar w miertelnych wypadkach drogowych w stanieIllinois.

W celu spenienia standardw federalnych dotyczcych kontroli wejcia na pokadsamolotw oraz zapobiegania kradziey tosamoci, biuro Sekretarza Stanuzmienio procedur wydawania prawa jazdy i dowodw tosamoci w stanieIllinois. Osoby ubiegajce si o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamoci,otrzymaj tymczasowy dokument na papierze zabezpieczonym, wany przez 90dni, wykorzystywany w celach identyfikacyjnych oraz w celu potwierdzeniauprawnie do prowadzenia pojazdw. Ponadto, stare prawo jazdy/dowdtosamoci zostanie przedziurkowane i zwrcone wacicielowi.

Jednoczenie, informacje o osobie ubiegajcej si o wydanie prawajazdy/dokumentu tosamoci zostan przesane do scentralizowanej i bezpiecznejjednostki w stanie Illinois. Po przeprowadzeniu kontroli w celu sprawdzeniatosamoci osoby ubiegajcej si, bezpieczniejsze oraz wyszej jakoci prawojazdy/dowd tosamoci zostanie wydrukowane i wysane poczt amerykaskw cigu 15 dni roboczych na adres osoby ubiegajcej si o wydanie dokumentu.Projekt prawa jazdy/dowodu tosamoci zosta uaktualniony o nowe wane cechy,ktrych nie mona skopiowa bez zastosowania odpowiedniej technologii.

W zeszym roku moje biuro uruchomio program wymiany tablic rejestracyjnych,ktrego celem jest zastpienie starych tablic rejestracyjnych nowozaprojektowanymi, bez dodatkowych kosztw dla podatnikw w stanie Illinois.Wymianie poddano ju 1,5 miliona tablic rejestracyjnych.

Jako Sekretarz Stanu kontynuuj wdraanie najwyszych standardw bez-pieczestwa ruchu drogowego i usug publicznych w stanie Illinois.

Jesse White Sekretarz Stanu Illinois

Praw

o Ja

zdy

w S

tani

e Ill

inoi

s 20

18

2

Baza danych w nagych wypadkach biura Sekretarza Stanu, pozwala posiadaczomprawa jazdy stanu Illinois lub dowodu tosamoci na wprowadzenie do dobrowol-nej, bezpiecznej bazy danych informacji o osobach, z ktrymi naley skontaktowasi w nagych wypadkach. Jeli osoba, ktra uczestniczya w wypadku lub innymnagym wypadku, nie moe komunikowa si w sposb bezporedni, subyporzdku publicznego mog zasign informacji z bazy danych, aby skontak-towa si z osobami wskazanymi w bazie. Odpowiednie dane kontaktowe monawpisa do bazy za porednictwem strony internetowej www.cyberdriveillinois.com.

Prawo jazdy osobyponiej 21 roku ycia

Prawo jazdy Dowd tosamoci

Zawodowe prawo jazdy (CDL) Tymczasowe prawo jazdy (TVDL)

Zawodowe prawojazdy osoby poniej

21 roku ycia

Dowd tosamociosoby poniej 21

roku ycia

Tymczasowe prawo jazdyosoby poniej 21 roku

ycia

Prawa jazdy/Dowody tosamoci wydane w stanie Illinois

DSD A 152.17 Cover-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:50 PM Page 2

Wydrukowano za zezwoleniem wadz Stanu Illinois. Maj 2018 - 10M - DSD A 152.17

W celu spenienia standardw federalnych dotyczcych kontroli wejcia na pokad samolotworaz zapobiegania kradziey tosamoci, biuro Sekretarza Stanu ustanowio podwyszeniezabezpiecze praw jazdy i dowodw tosamoci (dokument identyfikacyjny), oraz zmienioprocedur ich wydawania dla wszystkich petentw. Oznacza to, e wszyscy mieszkacy stanuIllinois, ktrzy zamierzaj odnowi lub uzyska dokument identyfikacyjny otrzymajtymczasowy dokument papierowy, wany przez 90 dni.

Tymczasowy papierowy dokument identyfikacyjny bdzie zawiera zdjcie oraz podstawoweinformacje znajdujce si na staym dokumencie identyfikacyjnym. Ponadto, pracownikinstytucji odda star kart identyfikacyjn petentowi po jej przedziurkowaniu.

W tym czasie, dane petenta zostan przesane do centralnego, chronionego orodka w stanieIllinois. Po sprawdzeniu danych w celu potwierdzenia tosamoci petenta, wydrukowanyzostanie wyszej jakoci, bezpieczniejszy dokument identyfikacyjny i przesany poczt naadres petenta w cigu 15 dni roboczych. Karta dowodu identyfikacyjnego otrzymaa wanezabezpieczenia, ktrych nie mona wykona przy uyciu prostych technologii.

Te konieczne zmiany stanowi wany krok w stron zgodnoci z wymaganiami federalnymiREAL ID Departamentu Bezpieczestwa Wewntrznego Stanw Zjednoczonych. Ponadto,centralna emisja zapewnia lepsze zapobieganie oszustwom i kradziey tosamoci poprzezzapewnienie instytucjom czasu na kontrole przed wydaniem dokumentu identyfikacyjnego.W razie stwierdzenia nieprawidowoci, instytucja moe uniemoliwi wysanie staej karty.

Petenci, ktrzy nie otrzymali staego dokumentu identyfikacyjnego w cigu 15 dni roboczych,mog sprawdzi status sprawy na stronie www.cyberdriveillinois.com lub pod nr tel. 217-782-7044.

Wicej informacji dotyczcych procedury centralnego wydawania mona znale tutaj:

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 1

2

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 2

1

Spis treciRozdzia 1: Prawo jazdy w stanie Illinois...................................................................................... 4Ograniczenia wieku Kierowcy w wieku 16-21................................................................................4Zwolnienia.......................................................................................................................................... 5Zmiana nazwiska/adresu na prawie jazdy/dokumencie tosamoci.................................................. 5Wymogi dotyczce dokumentw tosamoci.................................................................................... 6Kategorie prawa jazdy........................................................................................................................7Odnowienie prawa jazdy.................................................................................................................... 8Penalties for Drivers License/ID Card Fraud............................................................................. 10Medical Report...........................................................................................................................10Driving Records/Abstracts......................................................................................................... 10Non-Driving Programs Related to the Drivers License............................................................. 11Drivers License/State ID Card Fees.......................................................................................... 11

Rozdzia 2: Egzaminy na prawo jazdy.......................................................................................... 13Badanie wzroku................................................................................................................................13Egzamin pisemny............................................................................................................................ 13Egzamin praktyczny........................................................................................................................ 13ciganie i korupcja........................................................................................................................ 15Usugi specjalne.............................................................................................................................. 15

Rozdzia 3: Kierowcy poniej 21 roku ycia................................................................................ 16Uzyskanie zezwolenia na nauk jazdy............................................................................................ 16Skadanie podania o prawo jazdy wydane w stanie Illinois ............................................................ 16Kurs nauki jazdy i Szkolny Egzamin na Prawo Jazdy .................................................................... 17Osoby ubiegajce si po raz pierwszy o prawo jazdy w wieku 18-20 lat ........................................ 17Program stopniowanych uprawnie do prowadzenia pojazdw...................................................... 18Odpowiedzialno rodzicielska........................................................................................................ 19Powizane przepisy........................................................................................................................ 19

Rozdzia 4: Przepisy ruchu drogowego...................................................................................... 21Prawidowe zachowanie podczas zatrzymania przez funkcjonariuszasub porzdku publicznego.................................................................................................................. 21Brak uwagi........................................................................................................................................22Przepisy dotyczce pasw bezpieczestwa.................................................................................... 23Ustawa o ochronie dzieci przewoonych w samochodzie................................................................24Ograniczenie prdkoci....................................................................................................................24Strefy robt drogowych, pojazdy uprzywilejowane, szkolne przejcia dla pieszych i kondukty pogrzebowe .................................................................................................... 25Pierwszestwo przejazdu................................................................................................................ 26Wyprzedzanie ..................................................................................................................................28Korzystanie z pasw ruchu............................................................................................................ 29Sygnalizowanie................................................................................................................................ 30Skrcanie........................................................................................................................................ 30Skrzyowania z ruchem okrnym i ronda...................................................................................... 32Obowizek zatrzymania w specjalnych miejscach.......................................................................... 33Parkowanie...................................................................................................................................... 34Zakaz zatrzymywania, postoju i parkowania.................................................................................... 35Przepisy dodatkowe........................................................................................................................ 36

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 1

2

Rozdzia 5: Wsplne uytkowanie drg ...................................................................................... 40Piesi..................................................................................................................................................40Dzieci................................................................................................................................................41Motocykle........................................................................................................................................ 41Autocykle..........................................................................................................................................42Rowery Napdzane rcznie, gazowo lub elektrycznie................................................................ 42Skutery i mopedy..............................................................................................................................44Due pojazdy ciarowe.................................................................................................................. 44Pojazd bez nadzoru..........................................................................................................................45Pojazdy powolne.............................................................................................................................. 45Wolno jadce pojazdy...................................................................................................................... 46Skutery niene................................................................................................................................47Jedcy konni.................................................................................................................................. 47

Rozdzia 6: Jazda pod wpywem (DUI)........................................................................................ 48Stenie alkoholu we krwi (BAC).................................................................................................... 48Medyczne konopie (marihuana)...................................................................................................... 48Inne substancje................................................................................................................................ 49Przepisy dotyczce jazdy pod wpywem.......................................................................................... 49Przestpstwa powizane z jazd pod wpywem.............................................................................. 51Kierowcy poniej 21 roku ycia........................................................................................................ 52

Rozdzia 7: Naruszenie przepisw ruchu drogowego/wypadki................................................ 54Obecno w sdzie ........................................................................................................................ 54Protokoy z wypadku ...................................................................................................................... 54Pojazd bez nadzoru..........................................................................................................................55Ucieczka z miejsca wypadku............................................................................................................55Przepisy dotyczce bezpieczestwa................................................................................................55Przepisy o odpowiedzialnoci finansowej...................................................................................... 55Kursy zapobiegajce wypadkom......................................................................................................56

Rozdzia 8: Zawieszenie, odwoanie i odmowa prawa jazdy...................................................... 57Odwoanie ...................................................................................................................................... 57Zawieszenie .................................................................................................................................... 58Anulowanie ......................................................................................................................................59Odmowa.......................................................................................................................................... 60Specjalne zezwolenia na prowadzenie pojazdw............................................................................ 60

Rozdzia 9: Znaki drogowe .......................................................................................................... 62Ksztaty znakw................................................................................................................................62Kolory znakw ................................................................................................................................ 63Znaki nakazu i zakazu .................................................................................................................... 64Znaki ostrzegawcze ........................................................................................................................ 67Roboty drogowe/prace konserwacyjne............................................................................................ 71Inne znaki specjalne........................................................................................................................ 72Znaki informacyjne.......................................................................................................................... 72

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 2

3

Rozdzia 10: Sygnalizacja drogowa i znaki poziome.................................................................. 74Sygnalizacja drogowa .................................................................................................................... 74Znaki poziome ................................................................................................................................ 76Przejazd kolejowy ............................................................................................................................78Rozdzia 11: Bezpieczna jazda........................................................................................................ 80Jazda defensywna .......................................................................................................................... 80Zachowanie odlegoci .................................................................................................................... 80Prdko pojazdu ............................................................................................................................81Senno podczas jazdy....................................................................................................................81Warunki pogodowe ..........................................................................................................................81Wyjtkowe sytuacje i szczeglne zagroenia.................................................................................. 83Awaria urzdze ..............................................................................................................................85Agresywna jazda.............................................................................................................................. 86

Rozdzia 12: Wyposaenie do bezpiecznej jazdy........................................................................ 88Wymagane wyposaenie ................................................................................................................ 88Wyposaenie ograniczone .............................................................................................................. 89

Rozdzia 13: Posiadanie pojazdu ................................................................................................ 90Zakup pojazdu..................................................................................................................................90Rejestracja pojazdu i tytu wasnoci................................................................................................90Wymogi dotyczce tablic rejestracyjnych........................................................................................ 91Program wymiany tablic rejestracyjnych ........................................................................................ 91Tymczasowe zezwolenie na rejestracj.......................................................................................... 91Odnowienie tablicy rejestracyjnej.................................................................................................... 92Specjalne tablice rejestracyjne........................................................................................................ 92Obniona opata za tablice rejestracyjne..........................................................................................93Obowizkowe ubezpieczenie .......................................................................................................... 93Badanie poziomu emisji.................................................................................................................. 93Tablice rejestracyjne i identyfikatory parkingowe dla osb niepenosprawnych .............................. 94

Odpowiedzi na pytania kontrolne.................................................................................................... 95

Indeks.............................................................................................................................................. 96Lista dopuszczalnych dokumentw tosamoci ..............................................................................99Nakaz nr 2 federalnego departamentu pracy dotyczcy prac niebezpiecznych............................ 100

Niniejsze wydanie Przepisw ruchu drogowego w stanie Illinois jest tak dokadne, jak to moliwe wmomencie publikacji. Niniejsza broszura zawiera materia wymagany do zdania pisemnego egzaminu naprawo jazdy z zakresu prawa i znakw drogowych, w celu otrzymania podstawowych uprawnie doprowadzenia pojazdu. Obejmuje zasady otrzymania prawa jazdy, dotyczce go przepisy oraz oglneinformacje na temat przepisw ruchu drogowego w stanie Illinois.

Jzyk stanowego kodeksu drogowego zosta dla potrzeb tej publikacji streszczony i uproszczony. Zawartytu materia nie omawia wszystkich zagadnie prawnych, ani te nie wyjania kadej moliwej sytuacji, wjakiej moe si znale kierowca, prowadzc pojazd. Podrcznik omawia te zagadnienia bezpieczestwaruchu drogowego, ktre nie zostay zawarte w kodeksie drogowym. Jest on pomylany jedynie jakonarzdzie dla kierowcw i nie moe by uywany jako wykadnik w sdach. Dodatkowe informacje orazkopie formularzy mona znale na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 3

4

Rozdzia 1: Prawo jazdy w stanie IllinoisAby legalnie prowadzi pojazd w stanie Illinois, mieszkacy podczas prowadzenia pojazdu muszposiada wane prawo jazdy stanu Illinois, tymczasowe prawo jazdy, prawo jazdy w okresie prbnym,pozwolenie na nauk jazdy, Ograniczone zezwolenie na prowadzenie pojazdw lub Zezwolenie naprowadzenie pojazdw pod kontrol urzdzenia monitorujcego. Aby uzyska prawo jazdy, kandydatmusi: Zgosi si osobicie do biura Sekretarza Stanu (Driver Services), okaza wymagane

dokumenty tosamoci i zrobi zdjcie na miejscu Wrczy wszystkie inne prawa jazdy obowizujce w stanie Illinois, lub poza jego granicami, w

tym zawodowe prawo jazdy, stanowe dowody tosamoci i pozwolenia na nauk jazdy. Uici odpowiedni opat. Zda odpowiednie egzaminy (badanie wzroku, egzamin pisemny i/lub praktyczny). Poda prawidowy adres dla wysyki prawa jazdy.

Ograniczenia wieku Kierowcy w wieku 16-21 Aby otrzyma prawo jazdy w stanie Illinois naley mie ukoczone co najmniej 18 lat. Stosuje sinastpujce wyjtki: Osoby w wieku 16 lub 17 lat mog uzyska prawo jazdy po ukoczeniu zatwierdzonego przez

stan Illinois kursu nauki jazdy, odbyciu 50 godzin jazdy, oraz zdaniu trzech czci egzaminuna prawo jazdy. Jeli rodzic nie moe towarzyszy osobie niepenoletniej, to formularz zgodyna prowadzenie pojazdw musi zosta podpisany przez prawnego opiekuna, lub innaodpowiedzialn osob powyej 21 roku ycia Dodatkowe informacje na temat uzyskania prawajazdy przed 18 rokiem ycia mona znale na stronie16.

Jeli osoba pierwszy raz stara si o prawo jazdy stanu Illinois, w wieku 18, 19 lub 20 lat, i nigdynie posiadaa prawa jazdy lub nie ukoczya programu edukacyjnego dla kierowcw w szkoleredniej lub prywatnej szkole jazdy, ma ona obowizek zaliczenia szeciogodzinnego Kursu dlaDorosych Kierowcw w orodku upowanionym przez Sekretarza Stanu, przed uzyskaniem prawajazdy. Wicej informacji mona znale odwiedzajc stron www.cyberdriveillinois.com.

Kierowcy poniej 18 roku ycia nie mog prowadzi pojazdw przewocych mienie w celachzarobkowych (np. dostawcy towarw ani pojazdw wymagajcych zawodowego prawa jazdy.Informacje na temat przepisw prawa pracy mona znale na stronie 100.

Kierowcy, ktrzy nie ukoczyli 21 roku ycia, nie maj prawa prowadzi pojazdw do przewozuwicej ni 10 pasaerw ani mikrobusw dowocych pracownikw, autobusw nalecych doinstytucji religijnych, autobusw szkolnych oraz pojazdw przewocych osoby starsze lub dzieci.

Dodatkowe wymogi Kierowca musi spenia specjalne wymagania do prowadzenia autobusu szkolnego (skontaktuj si

z lokalnym okrgiem szkolnym); autobusu organizacji religijnej; pojazdu wychowawczego; pojazduuywanego dziaalnoci non-profit lub pojazdu wykorzystywanego do transportu osb starszychOsoby ubiegajce si o prawo jazdy powinny skontaktowa si z pracodawc, lokalnym wydziaemkomunikacji, lub skontaktowa si oddziaem do spraw bezpieczestwa jazdy (Safe Ride Section)biura Sekretarza Stanu pod numerem telefonu 217-782-7674.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 4

5

Procedury dotyczce uzyskania prawa jazdy do prowadzenia motocykla lub zawodowego prawajazdy, opisano w dokumentach Illinois Motorcycle Operator Manual, Rules of the Road for Non-CDL Vehicles oraz Commercial Drivers License Study Guide, dostpnych w kadym biurzeSekretarza Stanu lub na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Informacje na temat wymogw koniecznych do uzyskania tymczasowego prawa jazdy monaznale w Podrczniku na temat Tymczasowego Prawa Jazdy na stronie internetowejwww.cyberdriveillinois.com.

Zwolnienia Zwolnienia Kierowcy mog prowadzi pojazdy w stanie Illinois bez wanego prawa jazdy Illinois, jeli speniajeden z poniszych warunkw: Kierowca przeprowadzi si na stae do stanu Illinois z innego stanu lub kraju i posiada wane

prawo jazdy wydane poza stanem Illinois. Kierowca ma obowizek uzyska nowe prawo jazdystanu Illinois przed upywem 90 dni lub kiedy jego prawo jazdy straci wano, w zalenoci odtego, co nastpi wczeniej.

Kierowcy odwiedzajcy lub przejedajcy przez stan Illinois, musz mie wane prawo jazdywydane w stanie lub kraju swojego zamieszkania.

Pochodzcy spoza stanu studenci college'u lub uniwersytetu w stanie Illinois oraz ichwspmaonkowie i dzieci, mog prowadzi pojazdy na podstawie wanego prawa jazdywydanego w stanie lub kraju swojego pochodzenia.

Kierowcy, ktrzy peni sub wojskow w siach zbrojnych Stanw Zjednoczonych, ichwspmaonkowie i dzieci, mog prowadzi pojazdy na podstawie wanego prawa jazdywydanego przez stan swojego zamieszkania.

onierze si zbrojnych Stanw Zjednoczonych zamieszkali w stanie Illinois, ale penicy subpoza granicami Stanw Zjednoczonych, ich wspmaonkowie i dzieci, mog prowadzi pojazdyna podstawie prawa jazdy wojskowego, przez 120 dni od dnia powrotu ze suby, jeli uprzedniootrzymali odroczenie prawa jazdy.

Osoby penice sub jako pracownik cywilny w Siach Zbrojnych USA lub Departamencie ObronyUSA poza terenem Stanw Zjednoczonych, bdce legalnymi rezydentami stanu Illinois; ichwspmaonkowie i dzieci mieszkajce z nimi, mog prowadzi pojazdy na podstawie prawa jazdywojskowego, przez 120 dni od dnia powrotu ze suby, jeli uprzednio otrzymali odroczenie prawajazdy.

Kierowcy zatrudnieni przez rzd Stanw Zjednoczonych lub penicy sub wojskow w siachzbrojnych tego kraju, nie musz mie wanego prawa jazdy stanu Illinois, jeeli prowadz subowosamochd nalecy do wadz pastwowych lub przez nie wynajty.

Kierowcy prowadzcy maszyny drogowe czasowo znajdujce si na drodze, lub traktor midzyzabudowaniami gospodarczymi, a pobliskim polem.

Zmiana nazwiska/adresu na prawie jazdy/dokumencie tosamoci

Posiadacze prawa jazdy/dowodu tosamoci wydanego w stanie Illinois musz ubiega si o wydaniepoprawionego prawa jazdy/dowodu tosamoci wydanego w stanie Illinois zgaszajc si osobiciew biurze Sekretarza Stanu w cigu 30 dni od prawnej zmiany nazwiska i uiszczeniu odpowiedniejopaty. Naley przedstawi dokumenty czce nowe nazwisko z nazwiskiem widniejcym naaktualnie uywanym prawie jazdy/dowodzie tosamoci, oraz odnotowanym w kartotece biuraSekretariatu Stanu. Imi i nazwisko widniejce na prawie jazdy/dowodzie tosamoci musi byzgodne z penym imieniem i nazwiskiem odnotowanym w akcie urodzenia, akcie maestwa, aktach

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 5

6

SSA (Social Security Administration) lub uzyskanym w wyniku jakichkolwiek innych dziaa prawnych.

Waciciel prawa jazdy lub dowodu tosamoci musi zgosi w biurze Sekretarza Stanu zmianadresu w cigu 10 dni od zmiany, lub dokona zgoszenia za porednictwem strony internetowejwww.cyberdriveillinois.com lub korespondencyjnie na adres: Secretary of State, Driver ServicesDepartment, Address Change, 2701 S. Dirksen Pkwy., Springfield, IL 62723.

Posiadacze prawa jazdy lub dowodu tosamoci, aby otrzyma nowy dokument ze zmian adresu,musz zoy wniosek w biurze Sekretarza Stanu, przedstawi odpowiednie dokumentypotwierdzajce miejsce zamieszkania, zawierajce wany adres do korespondencji (patrz str. 99)i uici odpowiedni opat.

Posiadacze zawodowego prawa jazdy (CDL) maj obowizek powiadomi Biuro Sekretarza Stanuo zmianie nazwiska/adresu w cigu 10 dni, a w cigu 30 dni od zmiany nazwiska/adresu, powinniuzyska nowy dokument.

Uwaga: Biura Sekretariatu Stanu s zamknite we wszystkie wita stanowe i federalne.Prosimy o uprzednie sprawdzenie godzin urzdowania. Numery telefonw do poszczeglnychplacwek zamieszczone s w ksice telefonicznej w czci Urzdy lub na stronieinternetowej www.cyberdriveillinois.com.

Wymogi dotyczce dokumentw tosamociAby otrzyma prawo jazdy/dowd tosamoci stanu Illinois, naley przedstawi odpowiedniedokumenty tosamoci potwierdzajce imi i nazwisko, dat urodzenia, numer Social Security, adreszamieszkania oraz podpis. List dopuszczalnych dokumentw podano na stronie 99 w tabeliAkceptowane dokumenty tosamoci: Osoby ubiegajce si o wydanie prawa jazdy/dokumentutosamoci powinny mie na uwadze: Proces weryfikacji obejmuje porwnanie podpisw. Liczba wymaganych dokumentw zaley od tego, czy osoba ubiega si o wydanie prawa

jazdy/dowodu tosamoci, czy te o wydanie duplikatu lub korekt prawa jazdy/dowodutosamoci.

W momencie skadania wniosku naley poda prawidowy adres korespondencyjny. Osoby ubiegajce si o wydanie tymczasowego prawa jazdy temat wymogw koniecznych do

uzyskania tymczasowego prawa jazdy powinny odnie si do Podrcznika na tematTymczasowego Prawa Jazdy w celu uzyskania informacji na temat wymaganych dokumentw.

Osoby ubiegajce si po raz pierwszy o prawo jazdy lub dowd tosamoci Osoba ubiegajca si po raz pierwszy o prawo jazdy/dowd tosamoci stanu Illinois zobowizanajest do przedstawienia nastpujcych dokumentw: Dowd zoenia podpisu; Dokument potwierdzajcy dat urodzenia; Dokument potwierdzajcy numer ubezpieczenia spoecznego; i Potwierdzenie miejsca zamieszkania.

List dopuszczalnych dokumentw tosamoci podano na stronie na stronie 99. Jeden dokumentmoe nalee do wicej ni jednej grupy. Osoby ubiegajce si o duplikat lub korekt prawa jazdy/ dowodu tosamoci

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 6

7

Osoba ubiegajca si o wydanie duplikatu albo zmienionego prawa jazdy/dowodu tosamocizobowizana jest do przedstawienia nastpujcych dokumentw: Dowd zoenia podpisu; Dokument potwierdzajcy dat urodzenia; Dokument potwierdzajcy numer ubezpieczenia spoecznego; i Potwierdzenie miejsca zamieszkania, jeeli osoba ubiegajca si wystpuje z wnioskiem o zmian

adresu w dokumencie.

Osoba ubiegajca si o zmian nazwiska, daty urodzenia, numeru Social Security, lub pci musiprzedstawi wiarygodne dokumenty wykazujce zwizek pomidzy wczeniejszymi i nowymidanymi.

Osoby poniej 60 roku ycia, ktrych dokumenty zostay skradzione, musz przedstawi protokpolicyjny, aby otrzyma duplikat prawa jazdy/dowodu tosamoci bez adnych opat. Osobypowyej 60 roku ycia nie musz przedstawia protokou policyjnego, aby otrzyma duplikatprawa jazdy/dowodu tosamoci bez adnych opat.

Osoby ubiegajce si o odnowienie prawa jazdy lub dowodu tosamoci Jeli nie ma potrzeby wprowadzenia adnych zmian, osoby odnawiajce prawo jazdy lub dowdtosamoci musz przedstawi tylko aktualne prawo jazdy lub dowd tosamoci. Jeeli osobyubiegajce si nie posiadaj obowizujcego prawa jazy lub dowodu tosamoci lub konieczne jestwprowadzenie zmian, musz przedstawi: Dowd zoenia podpisu; Dokument potwierdzajcy dat urodzenia; Dokument potwierdzajcy numer ubezpieczenia spoecznego; i Potwierdzenie miejsca zamieszkania, jeeli osoba ubiegajca si wystpuje z wnioskiem o zmian

adresu w dokumencie.

Kategorie prawa jazdyKategoria prawa jazdy zaley od cakowitego ciaru brutto pojazdu (GVWR). Kierowca ubiegajcysi o podstawowe uprawnienia do prowadzenia pojazdw w stanie Illinois, otrzymuje prawo jazdykategorii D. Poniej znajduje si lista wszystkich kategorii prawa jazdy w stanie Illinois: Kategoria A Wszelkie kombinacje pojazdw o cakowitym ciarze (GCWR) wynoszcym

26.001 funtw lub wicej, z tym e ciar czci holowanej przekracza 10.000 funtw. Kategoriata nie obejmuje motocykli ani motorowerw. (Generalnie wymagane jest zawodowe prawo jazdyCDL)

Kategoria B Wszelkie pojedyncze pojazdy silnikowe, o ciarze cakowitym wynoszcym26.001 funtw lub wicej, lub pojazdy z przyczepami nie przekraczajcymi ciaru 10.000 funtw.Kategoria ta nie obejmuje motocykli ani motorowerw. (Generalnie wymagane jest zawodoweprawo jazdy CDL)

Kategoria C Wszelkie pojazdy silnikowe, o ciarze cakowitym wikszym ni 16.000 funtw,lecz mniejszym ni 26.001, pojazdy z przyczepami nie przekraczajcymi 10.000 funtw lubprzeznaczone do przewozu co najmniej 16 pasaerw wraz z kierowc, albo do przewozumateriaw niebezpiecznych wymagajcych specjalnego oznakowania. Kategoria ta nie obejmujemotocykli ani motorowerw.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 7

8

Kategoria D Wszelkie pojazdy silnikowe o ciarze cakowitym 16.000 funtw lub mniejszym,za wyjtkiem pojazdw wymagajcych prawa jazdy kategorii A, B lub C albo prawa jazdy namotocykl kategorii L lub M.

Kategoria L Wszelkie motorowery o pojemnoci silnika poniej 150cc. Kategoria M Wszelkie motocykle bd motorowery.

Kierowcy z prawem jazdy kategorii D mog prowadzi dzierawione pojazdy o ciarze cakowitymponiej 26.000 funtw, przewoc do prywatnych celw mienie wasne lub najbliszej rodziny,na terenie stanu Illinois. Wymagane jest przeszkolenie przeprowadzone przez wypoyczalni, wzakresie bezpieczestwa i obsugi pojazdu dzierawionego.

Niektre rodzaje praw jazdy mog by wydawane w szczeglnych okolicznociach: S to: Warunkowe prawo jazdy wydane w zwizku z doskonaleniem jazdy kierowcy, a ktre przyznaje

pene prawa jazdy w okresie zawieszenia kierowcom w wieku powyej 21. Takie prawo jazdy moeby wydane jedynie osobie zawieszonej za trzy wykroczenia drogowe w okresie 12 miesicy i niemoe by wydawane na duej ni trzy miesice.

Ograniczone Lokalne Prawo Jazdy Wydawane kierowcom, ktrzy mieszkaj w okrgachponiej 3500 mieszkacw oraz poruszaj si tylko w okrelonych obszarach okrgu.

Odnowienie prawa jazdyOkoo 90 dni przed upywem terminu wanoci prawa jazdy, kierowca powinien otrzymazawiadomienie z biura Sekretarza Stanu o koniecznoci odnowienia dokumentu, wraz zinformacj o niezbdnych dokumentach i testach. Prawo jazdy z dwu lub czteroletnim okresemwanoci mona odnowi najwczeniej na rok przed upywem terminu wanoci. Prawo jazdyz rocznym terminem wanoci mona odnowi najwczeniej na sze miesicy przed upywemterminu wanoci.

W przypadku nie zgoszenia w biurze Sekretarza Stanu zmiany nazwiska lub adresu,zawiadomienie o koniecznoci odnowienia dokumentu moe nie zosta dorczone. Za odnowienieprawa jazdy przed terminem upywu wanoci odpowiada kierowca, niezalenie od tego, czyotrzyma wspomniane wyej pisemne zawiadomienie. Zawiadomienie o odnowieniu nie zostanieprzesane w przypadku posiadania tymczasowego prawa jazdy.

Prawo jazdy jest wane przez cztery lata i traci wano w dniu urodzin kierowcy, z wyjtkiemponiszych przypadkw:

Kierowcy poniej 21 lat prawo jazdy traci wano trzy miesice po 21 urodzinach. Kierowcy w wieku 81-86 lat prawo jazdy jest wane przez dwa lata. Kierowcy w wieku od 87 lat i starsi wymagane coroczne odnawianie prawa jazdy. Tymczasowe prawo jazdy wygasa w cigu trzech lat od wyganicia dokumentw imigracyjnych.

Wicej informacji w sprawie odnawiania zawodowego prawa jazdy i prawa jazdy na motocyklemotocykle podano w dokumentach Illinois Motorcycle Operator Manual, Rules of the Road for Non-CDL Vehicles oraz Commercial Drivers License Study Guide (Podrcznik dla kierowcwzawodowych) Informacje na temat wymogw koniecznych do uzyskania tymczasowego prawajazdy mona znale w Podrczniku na temat Tymczasowego Prawa Jazdy lub na stronie internetowejwww.cyberdriveillinois.com.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 8

9

Odnowienie standardowe Aby odnowi prawo jazdy, naley: Przyj do placwki biura Sekretarza Stanu i okaza zawiadomienie o koniecznoci

odnowienia dokumentu. Zda odpowiedni egzamin (egzaminy), jeli jest to konieczne. Uici odpowiedni opat i zrobi na miejscu zdjcie.

Po dokonaniu patnoci i pomylnym zdaniu wymaganych testw, Sekretarz Stanu wydajetymczasowy dokument, ktry jest wany 90 dni i powinien by wykorzystywany jako dokumentpowiadczajcy uprawnienia kierowcw oraz do niepenej identyfikacji osb.

Po potwierdzeniu danych, wydane zostanie stae prawo jazdy lub dowd tosamoci na karciewydrukowanej w centralnej instytucji, ktry zostanie przesany poczt na adres podany przez petentaw biurze Sekretariatu Stanu, zwykle w cigu 15 dni roboczych. Prawo jazdy i/lub dowd tosamocinie bd dostarczane przez poczt, nawet w przypadku zlecenia spedycyjnego lub innego rodzajuusugi pocztowej na adres podany przez osob ubiegajc si.

Petenci, ktrzy nie otrzymali staego dokumentu identyfikacyjnego w cigu 15 dni roboczych, mogsprawdzi status sprawy na stronie www.cyberdriveillinois.com lub pod nr tel. 217-782-7044.

Odnowienie w programie Bezpieczny kierowcaProgram Bezpieczny kierowca umoliwia kierowcom bez uprzednich wykrocze, odnowienie prawajazdy bez wychodzenia z domu i wymaga odwiedzenia biura Sekretarza Stanu jedynie raz na osiemlat. Kierowca uprawniony do udziau w programie otrzyma poczt instrukcje dotyczceprzeprowadzenia procesu odnowienia prawa jazdy przez Internet telefon lub drog pocztow. Abykwalifikowa si do odnowienia prawa jazdy w ramach programu Bezpieczny kierowca, kierowca: musi mie 22-74 lata; nie moe posiada zawodowego prawa jazdy (CDL) ani zezwolenia na prowadzenie autobusw

szkolnych; nie moe posiada tymczasowego prawa jazdy (TVDL); nie moe by sprawc naruszenia przepisw ruchu drogowego ukaranym przez sd,

notowanym w protokoach wypadkowych bd podlega wymogowi kontrolnych badalekarskich

musi przej weryfikacj numeru Social Security w Internetowym Systemie (Social Security OnlineVerification System).

Wicej informacji o programie "Bezpieczny Kierowca" mona uzyska na stroniewww.cyberdriveillinois.com.

Kary za faszowanie dokumentw tosamociOsoby popeniajce nastpujce przestpstwa podlegaj aresztowaniu, moliwej karze pozbawieniawolnoci do lat piciu i 12-miesicznemu zawieszeniu lub cofniciu uprawnie do prowadzeniapojazdw: Podpisanie wniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamoci zawierajcego niezgodne z

prawd informacje.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 9

10

Przedstawienie faszywych dokumentw tosamoci w celu uzyskania prawa jazdy lubdowodu tosamoci.

Posugiwanie si fikcyjnym lub bezprawnie zmodyfikowanym prawem jazdy/zezwoleniem. Przedstawienie cudzego prawa jazdy/dowodu tosamoci jako wasnego. Zezwolenie innej osobie na posuenie si swoimi dokumentami tosamoci w celu zoenia

wniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamoci.

Raport medycznyOsoby ubiegajce si o prawo jazdy musz odpowiedzie na pytania dotyczce ich stanuzdrowia fizycznego i psychicznego, moe to bowiem wpyn na ich zdolno bezpiecznegoprowadzenia pojazdw. Wymagane jest take podanie informacji o zaywanych lekach(dostpnych na recept lub bez recepty), substancjach odurzajcych albo alkoholu, ktre mogupoledza zdolno prowadzenia pojazdw W niektrych przypadkach naley dostarczyzawiadczenie lekarskie potwierdzajce zdolno bezpiecznego prowadzenia pojazdwsilnikowych. Zawiadczenie naley dostarczy do biura Sekretarza Stanu w terminie 90 dni odwystawienia przez lekarza. Formularze zawiadczenia s dostpne w kadej placwce (DriversServices) lub na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com.

W przypadku wystpienia choroby, ktra moe powodowa utrat przytomnoci lub utratzdolnoci bezpiecznego prowadzenia pojazdw, kierowca ma obowizek zawiadomi o tym biuroSekretarza Stanu w terminie 10 dni od otrzymania informacji o takiej chorobie. Nieprzekazanietakiej informacji w tym terminie, grozi uniewanieniem prawa jazdy i utrat uprawnie doprowadzenia pojazdw.

Kartoteka kierowcySekretarz Stanu prowadzi kartotek narusze przepisw ruchu drogowego oraz wypadkwspowodowanych przez kierowc w okresie zamieszkania na terenie stanu Illinois. Jeli kierowcazostanie skazany za naruszenie przepisw ruchu drogowego w innym stanie, informacja o tymznajdzie si w kartotece, w ten sam sposb, jakby do zdarzenia doszo na terenie stanu Illinois.Jeli kierowca zamieszkay poza stanem Illinois zostanie skazany za naruszenie przepiswruchu drogowego w Illinois, stan Illinois zaoy mu kartotek oraz przele informacj opopenionym naruszeniu do stanu, w ktrym mieszka dany kierowca.

Kopi swojej kartoteki mona naby w kadym biurze Sekretarza Stanu. Aby znale biuro, monaskorzysta ze stronywww.cyberdriveillinois.com, klikajc odnonik "Facility Finder". Kopi kartotekimona uzyska przesyajc pisemny wniosek na adres: Secretary of State, Abstract Unit, 2701S. Dirksen Pkwy., Springfield, IL 62723. Wniosek musi zawiera pene imi i nazwisko, daturodzenia oraz numer prawa jazdy oraz odpowiedni opat. Osoba wnioskujca o kartotekkierowcy musi dostarczy odpowiednie dokumenty tosamoci. Kopii swojej kartoteki nie monanaby na stronie internetowej.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 10

11

Programy zwizane z prawem jazdyW ramach procesu wnioskowego biuro Sekretarza Stanu ma obowizek zadaosobom ubiegajcym si o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamoci pewne pytania, ktrenie wi si z prowadzeniem pojazdw Dotyczy to midzy innymi nastpujcych kwestii: Rejestr dawcw organw/tkanek stanu llinois Petenci w wieku od 18 lat zostan poproszeni

o wpis do rejestru. Wicej informacji o programie dawcw organw jest dostpnych na stroniewww.LifeGoesOn.com lub pod nr tel. 800-210-2106.

Oznaczenie weterana Oznaczenie "WETERAN" moe by umieszczone w tekcie prawajazdy/dowodu tosamoci na yczenie osoby ubiegajcej si. Osoba ubiegajca si musi otrzymahonorowe zwolnienie wydane przez dowolny oddzia amerykaskich si zbrojnych lub odbywasub jako rezerwista lub czonek Gwardii Narodowej oraz posiada wiadectwo suby wojskowejlub powiadczenie DD-214 (niebieska piecz) wydane przez Departament Spraw Weteranwstanu Illinois. Wicej informacji na temat tego programu mona znale na stronie internetowejwww.cyberdriveillinois.com lub w biurze do spraw weteranw wojskowych Stanu Illinois podnumerem telefonu 800-437-9824.

Rejestracja wyborcw Kada osoba ubiegajca si o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamocizostanie zapytana, czy chce zarejestrowa si jako wyborca. Wniosek zostanie przekazany doodpowiedniego Urzdu ds. Wyborw. Nastpnie lokalny Urzd ds. Wyborw przele wnioskodawcykart rejestracji wyborcy. Szczegowych informacji udzielaj lokalne Urzdy ds. Wyborw.Powysze nie ma zastosowania do wnioskodawcw o tymczasowe prawo jazdy.

Komisja poborowa Przepisy federalne wymagaj, aby wszyscy mczyni w wieku 18-25lat zarejestrowali si w Systemie Komisji Poborowej (Selective Service System). Podpisaniewniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu tosamoci przez kadego mczyzn speniajcego tokryterium jest rwnoznaczne z potwierdzeniem rejestracji w Systemie Komisji Poborowej lub w przypadku osb niezarejestrowanych upowanieniem biura Sekretarza Stanu doprzekazania odpowiednich danych do Systemu Komisji Poborowej w celu rejestracji.

Opaty za prawo jazdy/stanowy dowd tosamociPrawo jazdy/zezwolenieZezwolenie na nauk jazdy............................................................................................................ $20Prawo jazdy dla osb w wieku 18-20............................................................................................... $5Prawo jazdy dla osb w wieku 21-68 lat........................................................................................ $30Prawo jazdy dla osb w wieku 69-80 lat.......................................................................................... $5Prawo jazdy dla osb w wieku 81-86 lat.......................................................................................... $2 Prawo jazdy dla osb w wieku 87 roku ycia....................................................................... BezpatneTymczasowe prawo jazdy (TVDL)..................................................................................................$30Dodanie nowej kategorii, nie przy odnawianiu (nie dotyczy CDL)....................................................$5Zezwolenie na prowadzenie autobusw szkolnych..........................................................................$4 Uwaga: Poza podstawowa opat za wydanie prawa jazdy wnioskodawca musi uici dodatkowopat w wysokoci $5 za dodanie/odnowienie kategorii M lub L.

Stanowy dowd tosamoci Stanowy dowd tosamoci dla osb w wieku poniej 18 lat........................................................ $10Stanowy dowd tosamoci dla osb w wieku 18-64 lata..............................................................$20Stanowy dowd tosamoci dla osb w wieku od 65 lat i osb niepenosprawnych........... Bezpatne

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 11

12

Duplikat/korekta prawa jazdy/zezwolenia Duplikat/korekta prawa jazdy/zezwolenia.........................................................................................$5Duplikat/korekta prawa jazdy/zezwolenia dla osb w wieku 81-86 lat............................................. $2Duplikat/korekta prawa jazdy/zezwolenia dla osb od 87 roku ycia i starszych...... ...........BezpatneDuplikat/korekta tymczasowego prawa jazdy (90-dniowego)...........................................................$5Duplikat/korekta tymczasowego prawa jazdy...................................................................................$5Duplikat prawa jazdy/zezwolenia dla osb poniej 60 roku ycia (kradzie dokumentu, wymagany peen raport policyjny) ................................................................... BezpatneDuplikat prawa jazdy/zezwolenia dla osb od 60 roku ycia (zagubienie/kradzie dokumentu)............................................................................................................Bezpatne

Duplikat/korekta stanowego dowodu tosamociTymczasowy duplikat (90-dniowy) stanowego dowodu tosamoci ................................................$5Duplikat stanowego dowodu tosamoci dla osb w wieku poniej 18 lat.....................................$10Duplikat stanowego dowodu tosamoci dla osb w wieku 18-64 lata ........................................ $20Duplikat stanowego dowodu tosamoci, (kiedy dowd zosta skradziony, wymagany jest peen raport policyjny)....................................................................................................BezpatneDuplikat stanowego dowodu tosamoci, wiek 60 lat i wicej (dowd zgubiono/skradziono)........................................................................................................... BezpatneSkorygowany tymczasowy (90-dniowy) stanowy dowd tosamoci ..............................................$5Korekta stanowego dowodu tosamoci dla osb w wieku poniej 18 lat ...................................... $5Korekta stanowego dowodu tosamoci dla osb w wieku 18-64 lata...........................................$10Korekta stanowego dowodu tosamoci dla osb od 65 lat.................................................Bezpatne

Aktywni czonkowie Si Zbrojnych (oraz ich wspmaonkowie/dzieci mieszkajcy pod tym samym adresem)Duplikat prawa jazdy/zezwolenia/stanowego ...................................................................... Bezpatne

Opaty podlegaj ustawowym zmianom. Aktualn wysoko opat mona sprawdzi nastronie internetowej www.cyberdriveillinois.com. Opaty za prawa jazdy na pojazdyspecjalistyczne podano w dokumencie Commercial Driver s License Study Guide.

Informacje na temat opat koniecznych do uzyskania tymczasowego prawa jazdy monaznale w Podrczniku na temat Tymczasowego Prawa Jazdy na stronie internetowejwww.cyberdriveillinois.com.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 12

13

Rozdzia 2: Egzaminy na prawo jazdyOsoby ubiegajce si o prawo jazdy moe obowizywa wymg przejcia badania wzrokuoraz egzaminu pisemnego i praktycznego. Badanie wzroku i egzaminy pisemne s wymagane przywydaniu lub odnawianiu wszystkich zezwole. Aplikant musi uici odpowiedni opat. (Patrz strony11-12). Do kadego z tych egzaminw mona podej trzy razy w cigu roku od uiszczeniaopaty za zoenie wniosku.

Badanie wzrokuWszyscy wnioskodawcy musz przej badanie wzroku lub przedstawi zawiadczenieokulistyczne wystawione przez licencjonowanego optyka, lekarza okulist lub lekarza innejspecjalnoci w terminie szeciu miesicy poprzedzajcych wizyt w biurze Sekretarza Stanu.Odpowiedni formularz jest dostpny w lokalnych placwkach, lub na stronie internetowejwww.cyberdriveillinois.com. Obowizuj nastpujce wymogi w zakresie ostroci wzroku: Minimalna ostro wzroku 20/40 w soczewkach korekcyjnych lub bez. Kierowcy posiadajcy

ostro wzroku pomidzy 20/41 a 20/70 mog prowadzi pojazdy wycznie przy wietle dziennym. Wzrok peryferyjny (zdolno widzenia na boki) o minimalnym zakresie 140 stopni w soczewkach

korekcyjnych lub bez.

W przypadku osb noszcych okulary lub szka kontaktowe odpowiednie ograniczenie zostanieodnotowane na prawie jazdy. Osoby te maj obowizek zawsze prowadzi pojazdy w okularach lubszkach kontaktowych. Osoby noszce soczewki teleskopowe musz speni specjalne wymaganiai przej dodatkowe badanie, aby otrzyma prawo jazdy.

Egzamin pisemnyWszyscy kierowcy musz przystpi do egzaminu pisemnego co osiem lat, z wyjtkiem tychkierowcw, ktrzy nie byli karani za wykroczenia drogowe. Podstawowy egzamin pisemny wymagaod starajcych si o prawo jazdy: Rozpoznawania znakw drogowych na podstawie ksztatu, koloru lub symbolu. Rozpoznawania sygnaw oraz znakw poziomych (na jezdni). Odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania typu prawda/fasz dotyczce

przepisw ruchu drogowego, bezpieczestwa, zapobiegania wypadkom oraz wyposaenia pojazdu.

W przypadku praw jazdy na motocykle, pojazdy ciarowe i autobusy obowizuj inne wymogiegzaminacyjne. Prosimy o zapoznanie si z odpowiednim podrcznikiem dla tego typu pojazdw.

EgzaminKady nowy kierowca moe by zobowizany do zdania egzaminu praktycznego w samochodzie,reprezentujcym ten sam rozmiar i klasyfikacj wagi jak prawo jazdy, o ktre si ubiega. Nowy kierowcaw wieku 75 lat lub starszy oraz kady kierowca w wieku 75 lat lub starszy, ktry odnawia prawo jazdy,musi przystpi do egzaminu na prawo jazdy w tej samej klasyfikacji pojazdu w odniesieniu do typuprawa jazdy, o ktre si ubiega. (Zob. s. 7-8 w celu zapoznania si z klasyfikacj prawa jazdy.) Osobyubiegajce si o prawo jazdy, ktre w swoich aktach ewidencyjnych kierowcy posiadaj zapis zwypadku drogowego lub innego naruszenia prawa drogowego.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 13

14

Jeeli w kartotece kierowcy odnotowano udzia w wypadku lub inne naruszenie przepiswdrogowych, kierowca moe by zobowizany do przystpienia do egzaminu pisemnego i/lubegzaminu praktycznego. Jeli kierowca jest w wieku 21 lat lub starszy i ubiega si o prawo jazdy po raz pierwszy, zaleca siodbycie kursu jazdy w publicznej lub prywatnej szkole jazdy przed wystpieniem o prawo jazdy.Wicej informacji mona uzyska kontaktujc si z lokaln szko publiczn lub prywatn szkojazdy.

Aby zda egzamin praktyczny, zdajcy musi udostpni pojazd, ktry: Jest zarejestrowany i wyposaony odpowiednio do danej kategorii prawa jazdy, o ktr stara si

osoba ubiegajca. Spenia normy Sekretarza Stanu dotyczce stanu pojazdw. Wszystkie wymagane elementy

wyposaenia wymienione w rozdziale 12 musz dziaa prawidowo. Posiada odpowiednie ubezpieczenie. Przed przystpieniem do egzaminu naley przedstawi

dowd ubezpieczenia. Ma wane tablice rejestracyjne stanu Illinois (przednia i tylna) oraz wan naklejk rejestracyjn.

Jeli pojazd jest zarejestrowany poza stanem Illinois, musi spenia wymogi rejestracyjne danegostanu.

Pojazd musi zosta doprowadzony do wydziau komunikacji przez kierowc posiadajcego waneprawo jazdy/zezwolenie.

Podczas egzaminu zdajcemu moe towarzyszy wycznie egzaminator. W samochodzie nie mogprzebywa dzieci ani zwierzta domowe. Na czas trwania egzaminu praktycznego nie wolno takepozostawia w placwce dzieci ani zwierzt pozbawionych opieki. Zabierajc ze sob dzieci lubzwierzta, naley zapewni im opiek na czas egzaminu.

W czasie egzaminu praktycznego kierowca i egzaminator musz mie zapite pasybezpieczestwa, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Egzamin nie zostanie zaliczony, jeli zdajcynaruszy jakikolwiek przepis ruchu drogowego lub dopuci si jakiegokolwiek niebezpiecznegodziaania podczas egzaminu.

Ocenie podlega umiejtno w wykonania kilku zada i manewrw, w tym midzy innymi: Uruchamianie pojazdu, ze sprawdzeniem elementw sterowania pojazdem, takich jak hamulec

rczny i lusterka Kierowca musi wykona wszystkie konieczne regulacje fotela, paswbezpieczestwa, lusterek i innych urzdze, przed uruchomieniem pojazdu.

Wolne cofanie pojazdu, prosto i pynnie, na dystansie okoo 50 stp. Podczas tego manewru,kierowca powinien obrci gow w prawo i obserwowa co dzieje si z tyu.

Zawracanie z wykorzystaniem bocznej uliczki po lewej stronie. Kierowca powinien wczy lewykierunkowskaz przed skrceniem w uliczk, wycofa samochd z uliczki i trzyma si swojej stronyulicy.

Wyprzedzanie po poboczu. (Patrz strony 34-35). Rozpoczcie jazdy z zaparkowanej pozycji w gr po zboczu. (Patrz strony 34-35). Wyprzedzanie po poboczu. (Patrz strony 34-35). Rozpoczcie jazdy z zaparkowanej pozycji w d po zboczu. (Patrz strony 34-35). Kierowanie pojazdem z uwzgldnieniem wszystkich znakw drogowych, urzdze kontrolnych,

owietlenia, pierwszestwa przejazdu, oznakowania nawierzchni i waciwego korzystania zkierunkowskazw.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 14

15

ciganie i korupcja Podczas egzaminu pisemnego, kierowca zostanie ostrzeony, jeli jest obserwowany w sytuacji,ktr mona uzna za podejrzan. Podejrzanymi czynnociami mog by, midzy innymi, otwieranieksiki w polu widzenia zdajcego, rozgldanie si wokoo lub sprawdzanie telefonu komrkowegolub innego urzdzenia bezprzewodowego podczas egzaminu. Osoba ubiegajca, ktra zostaniebezporednio przyapana na oszustwie nie zaliczy tej czci egzaminu i nie bdzie dopuszczona doponownego odbycia egzaminu pisemnego przez okres 30 dni. Podawanie si za inn osobpodczas ktrejkolwiek czci egzaminu na prawo jazdy jest przestpstwem podlegajcymkarze grzywny i obowizkowej karze co najmniej 7 dni pozbawienia wolnoci.

Biuro Sekretarza Stanu moe odmwi wydania prawa jazdy i/lub zezwolenia na nauk jazdy osobie,ktra prbuje wpywa na czynno zwizan z wydanie prawa jazdy lub zezwolenia. Obejmuje toprb przekupstwa lub inny wpyw na pracownika biura Sekretarza Stanu, waciciela prywatnejszkoy jazdy lub inne osoby uprawnione do kierowania kursami jazdy lub zarzdzajce czciegzaminu na prawo jazdy.

Usugi specjalneBiuro Sekretarza Stanu wiadczy nastpujce usugi specjalne dla osb starszych, osbniepenosprawnych i weteranw: Bezpatne kursy powtrkowe dotyczce przepisw ruchu drogowego. Tablice rejestracyjne i identyfikatory parkingowe dla osb niepenosprawnych. Nisze opaty za odnowienie tablic rejestracyjnych dla osb od 65 roku ycia oraz osb

niepenosprawnych speniajcych kryteria dochodowe programu Benefit Access Program (dawniejznanego jako Circuit Breaker Program). Szczegowych informacji udziela Departament StanuIllinois ds. Osb Starszych (Illinois Department on Aging).

Usugi tumacza jzyka migowego dla osb niesyszcych lub niedosyszcych podczasuzyskiwania bd odnawiania prawa jazdy. Zdajcy, ktrzy potrzebuj usug tumacza, powinniuprzednio zgosi to pod nr 312-814-5683 lub 888-261-5238 (TTY, NexTalk).

O egzaminy ustne (na egzamin pisemny) mona ubiega si osobicie w kadym biurze SekretarzaStanu , od poniedziaku do czwartku. Usugi s wiadczone dla kandydatw, ktrzy mog miebariery jzykowe lub mie trudnoci z czytaniem lub uczeniem si.

Posiadacze prawa jazdy/dowodu tosamoci wydanego w stanie Illinois mog zarejestrowa siw bazie danych kontaktowych w nagych wypadkach. W tej bazie danych mona zamiecidane kontaktowe osoby, ktr przedstawiciele sub porzdku publicznego lub subratunkowych powinni powiadomi w razie wypadku lub innego nagego zdarzenia. Dostpnes rwnie informacje dotyczce niepenosprawnoci lub specjalnych potrzeb medycznych. Wicejinformacji mona znale odwiedzajc stron www.cyberdriveillinois.com.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 15

16

Rozdzia 3: Kierowcy poniej 21 roku yciaW stanie Illinois wikszo osb poniej 18 roku ycia uczy si prowadzi samochd w szkoachrednich lub w komercyjnych orodkach szkolenia kierowcw licencjonowanych przez biuroSekretarza Stanu. Zatwierdzony kurs nauki jazdy powinien obejmowa co najmniej 30 godzinwykadw i 6 godzin szkolenia za kierownic standardowego pojazdu osobowego.

Uzyskanie zezwolenia na nauk jazdyOsoby w wieku 15-17 lat mog otrzyma zezwolenie na nauk jazdy z akceptowalnympotwierdzeniem z licencjonowanego orodka nauki jazdy po zapisaniu si do licencjonowanegoorodka nauki jazdy lub gdy w terminie najbliszych 30 dni rozpoczn nauk w licencjonowanymorodku nauki jazdy. Zezwolenie na nauk jazdy jest wane przez 24 miesice. Osoba powyej16 roku ycia musi posiada takie zezwolenie przez co najmniej dziewi miesicy przed otrzymaniemprawa jazdy. Osoby w wieku powyej 17 lat i 3 miesicy mog ubiega si o zezwolenie na naukjazdy bez koniecznoci zapisania si na kurs nauki jazdy. Przy ubieganiu si o zezwolenie na naukjazdy naley podda si badaniu wzroku i zda egzamin pisemny na dan kategori prawajazdy. Wyniki bada s wane do dnia wyganicia zezwolenia.

Zezwolenie na nauk jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdw podczas zaj praktycznychw ramach kursu nauki jazdy, w obecnoci instruktora siedzcego obok kierowcy. Zezwolenie uprawniatake do prowadzenia pojazdw w obecnoci rodzica, opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej osobydorosej powyej 21 roku ycia, pod warunkiem e taka osoba towarzyszca posiada prawo jazdyna dany typ pojazdu i co najmniej rok dowiadczenia. Po ukoczeniu kursu nauki jazdy z wynikiempozytywnym dozwolone jest dalsze korzystanie z zezwolenia na nauk jazdy pod nadzoremodpowiedzialnej osoby dorosej, jak to opisano powyej.

Przepisy stanu Illinois wymagaj, aby osoby poniej 16 roku ycia odbyy co najmniej 50 godzinnadzorowanego szkolenia praktycznego, w tym 10 godzin jazdy pod nadzorem w porze nocnej,dodatkowo do szkolenia kierowcw, przed uzyskaniem prawa jazdy w wieku 16 lat. Rejestr godzinnadzorowanej jazdy jest dostpny na stronie www.cyberdriveillinois.com lub w dokumencie Parent-Teen Driving Guide.

Ubieganie si o prawo jazdy stanu IllinoisPrawa jazdy dla osb poniej 21 roku ycia maj wyrany pionowy nadruk Aby uzyska prawo jazdyprzed osigniciem 18 roku ycia, osoby ubiegajce si musz przedstawi w placwce SekretariatuStanu nastpujce dokumenty. Zezwolenie na nauk jazdy; Akceptowane dokumenty tosamoci (patrz strona 99); Owiadczenie/Zgod na prowadzenie pojazdw przez osob niepenoletni (jeli dotyczy); Zawiadczenie o zdaniu szkolnego egzaminu na prawo jazdy (jeli dotyczy); i Podpisany formularz powiadczajcy realizacj 50 godzin wicze praktycznych.

Przed wydaniem prawa jazdy Sekretariat Stanu musi otrzyma informacj o ukoczeniu przez danosob kursu nauki jazdy, a w kartotece kierowcy przed wydaniem prawa jazdy musi pojawi siodpowiednia adnotacja. Uczniowie, ktrych urodziny przypadaj w okrelonych dniach, musz zdaegzamin praktyczny przeprowadzany w placwce Sekretariatu Stanu, nawet jeli zdali egzamin z

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 16

17

jazdy przeprowadzony przez ich instruktora. Osoby ubiegajce si o prawo jazdy przed upyniciemterminu wanoci zezwolenia na nauk jazdy, dodatkowa opata przy skadaniu wniosku o wydanieprawa jazdy nie bdzie konieczna.

Kurs nauki jazdy i Szkolny Egzamin na Prawo Jazdy

Uczniowie szk rednich (High School), ktrzy ukocz licencjonowany kurs nauki jazdy obejmujcyzajcia teoretyczne i praktyczne, uzyskujc czn ocen A lub B, mog przy ubieganiu si o wydanieprawa jazdy zosta zwolnieni z egzaminu praktycznego w placwce Sekretarza Stanu. Zachcamykuratoria owiaty do udziau w tym dobrowolnym programie poprzez kontakt z biurem SekretarzaStanu. Szczegowe informacje dotyczce wymogw tego programu mona znale na stroniewww.cyberdriveillinois.com.

Po ukoczeniu przez ucznia kursu nauki jazdy w miejscowej szkole redniej, biuro Sekretarza Stanuotrzyma stosown informacj i zamieci adnotacj w kartotece danego kierowcy. Po zdaniu egzaminupraktycznego ucze moe otrzyma zawiadczenie o zdaniu szkolnego egzaminu na prawo jazdy,ktre musi zosta podpisane przez instruktora nauki jazdy oraz rodzica/opiekuna prawnego.Zawiadczenie to, ktre traci wano rwnoczenie z pozwoleniem na nauk jazdy, naleyprzedstawi w placwce Sekretarza Stanu, przy skadaniu wniosku o wydanie prawa jazdy.

W przypadku uczniw poniej 18 roku ycia, ktrzy nie ukocz szkoy redniej, nie ma moliwocidodania adnotacji o ukoczeniu kursu nauki jazdy w kartotece kierowcy, chyba e: Instruktor potwierdzi pisemnie udzia ucznia w programie GED lub alternatywnym programie; GED uzyskuj: Przed odejciem ze szkoy ucze otrzyma pozytywne oceny z co najmniej omiu przedmiotw w

ostatnich dwch semestrach; Ucze uzyska pisemn zgod swoich rodzicw lub opiekuna prawnego oraz regionalnego kuratora

owiaty.

Lokalny kurator lub dyrektor szkoy ma prawo uchyli te warunki, jeeli wymaga tego dobro ucznia.Zaliczenie kursu na prawo jazdy mona sprawdzi, kontaktujc si z Kuratorium Owiaty Stanu Illinois(Illinois State Board of Education) pod nr 217-782-4321.

Osoby ubiegajce si po raz pierwszy o prawo jazdy w wieku 18-20 lat

Osoby ubiegajce si o prawo jazdy stanu Illinois w wieku 18, 19 lub 20 lat, ktre przedtem nieuzyskay prawa jazdy lub nie ukoczyy zatwierdzonego kursu dla kierowcw musz ukoczyszeciogodzinny Kurs Szkoleniowy dla Dorosych Kierowcw. Kursy Szkoleniowe dla DorosychKierowcw mog organizowa wycznie organizacje uprawnione do tego przez biuro SekretarzaStanu. Kursy mog by prowadzone stacjonarnie lub przez Internet, zalenie od certyfikatuposiadanego przez organizatora. Ukoczenie Kursu Szkoleniowego dla Dorosych Kierowcw uorganizatora nie posiadajcego certyfikacji Biura Sekretarza Stanu nie bdzie uznawane.Szczegowe informacje dotyczce Kursw Szkoleniowych dla Dorosych Kierowcw monaznale na stronie www.cyberdriveillinois.com.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 17

18

Program stopniowanych uprawnie do prowadzenia pojazdwProgram stopniowanych uprawnie do prowadzenia pojazdw w stanie Illinois wymaga od kierowcww wieku 15-20 lat penej wsppracy na drodze ku zdobyciu penych uprawnie do prowadzeniapojazdu. Istniej trzy kolejne etapy rozpoczynajce si w wieku 15 lat, gdy mody kierowca uzyskujezezwolenie na nauk. Modzi kierowcy musz otrzyma prawo do przechodzenia z jednego etapudo drugiego na podstawie zachowa zwizanych z prowadzeniem pojazdu. Kady etap procesu GDLokrela szczeglne wytyczne dla nastoletnich kierowcw.

Etap zezwolenia na nauk jazdy- kierowcy w wieku 15 lat Obowizuje zakaz jazdy w godzinach nocnych niedz.-czw. od 22.006.00 oraz pit.-sob. od

23.006.00 Kierowca musi posiada zezwolenie na nauk jazdy przez co najmniej dziewi miesicy. Kierowca ma obowizek odby co najmniej 50 godzin wicze praktycznych, w tym 10 godzin

jazdy nocnej pod nadzorem rodzica lub innej osoby dorosej, ktra ukoczya 21 rok ycia i posiadawane prawo jazdy.

W cigu dziewiciu miesicy trwania tego etapu kierowca nie moe zosta skazany za adnenaruszenie przepisw kodeksu drogowego.

Liczba pasaerw jest ograniczona do jednej osoby na przednim siedzeniu oraz do takiej liczbyosb na tylnym siedzeniu, jaka odpowiada liczbie zamontowanych tam pasw bezpieczestwa.

Kierowcy poniej 19 roku ycia nie mog korzysta podczas jazdy z telefonwbezprzewodowych/komrkowych, z wyjtkiem koniecznoci skontaktowania si zprzedstawicielami sub porzdku publicznego, suby zdrowia lub sub ratunkowych.

Zezwolenie jest wane przez okres do dwch lat.

Etap wstpnych uprawnie kierowcy w wieku 16-17 lat Obowizuje zakaz jazdy w godzinach nocnych niedz.-czw. od 22.006.00 oraz pit.-sob. od

23.006.00 Kierowca nie moe zosta skazany za naruszenie przepisw ruchu drogowego przez sze

miesicy poprzedzajcych ukoczenie 18. roku ycia. Skazanie za naruszenie przepisw ruchudrogowego na etapie posiadania czciowych uprawnie moe spowodowa przeduenieogranicze na okres po ukoczeniu 18.roku ycia.

Przez pierwszych 12 miesicy posiadania uprawnie lub do ukoczenia 18 roku ycia (wzalenoci, co nastpi wczeniej) liczba pasaerw jest ograniczona do jednej osoby poniej 20roku ycia, chyba e pasaerem (lub pasaerami) jest rodzestwo, rodzestwo przyrodnie, dzieckolub pasierb kierowcy. Po tym okresie liczba pasaerw jest ograniczona do jednej osoby naprzednim siedzeniu, oraz do takiej liczby osb na tylnym siedzeniu, jaka odpowiada liczbiezamontowanych tam pasw bezpieczestwa.

Kierowcy poniej 19 roku ycia nie mog korzysta podczas jazdy z telefonwbezprzewodowych/komrkowych, z wyjtkiem koniecznoci skontaktowania si zprzedstawicielami sub porzdku publicznego, suby zdrowia lub sub ratunkowych.

Etap penych uprawnie kierowcy w wieku 18-20 lat Brak ogranicze wiekowych z wyjtkiem przypadkw, gdy kierowca nie przeszed z etapu

czciowych uprawnie do etapu penych uprawnie. Kierowcy poniej 19 roku ycia nie mog korzysta podczas jazdy z telefonw

bezprzewodowych/komrkowych, z wyjtkiem koniecznoci skontaktowania si zprzedstawicielami sub porzdku publicznego, suby zdrowia lub sub ratunkowych.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 18

19

Wicej informacji o programie GDL podano w broszurze Illinois Graduated Driver Licensing Programdostpnej na stronie www.cyberdriveillinois.com. Broszury s take dostpne w lokalnych placwkachSekretariatu Stanu, orodkach szkolenia kierowcw dziaajcych przy szkoach rednich, oraz wkomercyjnych orodkach szkolenia kierowcw.

Odpowiedzialno rodzicielska Zgoda rodzicw Kierowcy w wieku 16-17 lat musz uzyska pisemn zgod rodzica/opiekuna

prawnego na otrzymanie prawa jazdy. Rodzic/opiekun prawny, ktry udzieli zgody, moe wdowolnym momencie i z dowolnego powodu wycofa zgod na posiadanie prawa jazdy przezosob niepenoletni do czasu ukoczenia przez t osob 18 roku ycia kontaktujc si z biuremSekretarza Stanu. Zgod mona wycofa, kontaktujc si z biurem Sekretarza Stanu. Uprawnieniado prowadzenia pojazdw nie zostan przywrcone do czasu ponownego wyraenia zgody przezrodzica/opiekuna prawnego, ktry wycofa zgod lub ukoczenia przez kierowc 18 roku ycia, wzalenoci od tego, co nastpi wczeniej. Nastoletni kierowca musi ponownie zoy wniosek owydanie prawa jazdy, przystpi do wszystkich odpowiednich egzaminw i uici odpowiednieopaty.

Instrukcja nauki jazdy nastoletnich kierowcw przez rodzicw We wsppracy zDepartamentem Transportu stanu Illinois, Stowarzyszeniem Edukacyjnym Szk redni i WyszychStanu Illinois oraz Stowarzyszeniem Rodzicw i Nauczycieli, biuro Sekretarza Stanu opracowaoInstrukcje nauki jazdy nastoletnich kierowcw przez rodzicw (Parent-Teen Driving Guide) w celupomocy rodzicom przy nauce ich nastoletnich kierowcw w opanowaniu koniecznych umiejtnocizanim rozpoczn samodzieln jazd. Przewodnik ten jest dostpny na stroniewww.cyberdriveillinois.com.

Kontrakt pomidzy rodzicem a nastoletnim kierowc Biuro Sekretarza Stanu opracowaodobrowolny kontrakt pomidzy rodzicem a nastoletnim kierowc, ktry ustala parametry i graniceporozumienia pomidzy rodzicami a nastoletnimi kierowcami, umoliwiajce modym kierowcomopanowanie nawykw i umiejtnoci zapewniajcych bezpieczn jazd. Kontrakt ten jest dostpnyw dokumencie Parent-Teen Driving Guide lub na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Dostp rodzicw do kartoteki nieletniego kierowcy Rodzic/ opiekun prawny osoby poniej18 roku ycia posiadajcej zezwolenie na nauk jazdy lub stopniowane uprawnienia do prowadzeniapojazdw moe uzyska bezpatny dostp do kartoteki nieletniego kierowcy na stroniewww.cyberdriveillinois.com, korzystajc z kodu PIN przekazanego przez biuro Sekretarza Stanu.

Powizane przepisy Nadzr sdowy nad wykroczeniami drogowymi Kierowc poniej 21 roku ycia obowizuje

limit jednego nadzoru sdowego za powane wykroczenia drogowe. Aby otrzyma nadzr sdowyza naruszenie przepisw ruchu drogowego, kierowca poniej 21 roku ycia, musi wzi udzia wkursie bezpiecznej jazdy. Kierowca poniej 18 roku ycia, musi stawi si w sdzie zrodzicem/opiekunem prawnym, oraz wzi udzia w kursie bezpiecznej jazdy. W przypadkuotrzymania nadzoru sdowego, za pewne naduycia alkoholowe, kierowca poniej 18 roku ycia,utraci moliwo stopniowanego prawa jazdy na 9 miesicy.

Utrata uprawnie do prowadzenia pojazdw za naruszenie przepisw ruchu drogowego Prawo jazdy kierowcy poniej 21 roku ycia skazanego za dwa lub wicej naruszenia przepiswruchu drogowego w okresie 24 miesicy, zostanie zawieszone na co najmniej 30 dni. Dugookresu zawieszenia zaley od powagi popenionych wykrocze drogowych. Kierowca moe byzobowizany do ukoczenia kursu korekcyjnego w celu ponownego uzyskania uprawnie do

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 19

20

prowadzenia pojazdw. Informacja ta zostanie wskazana na powiadomieniu o zawieszeniu.Kierowcy, ktrego prawo jazdy zostao zawieszone, moe (cho nie zawsze) przysugiwazezwolenie na ograniczone prowadzenie pojazdw w okresie zawieszenia prawa jazdy.

Zawieszenie prawa jazdy za spoycie alkoholu Prawo jazdy osoby poniej 21. roku ycia,ktra otrzyma nadzr sdowy za posiadanie, spoywanie, zakup lub odbir alkoholu, zostaniezawieszone na trzy miesice. Skazanie bdzie skutkowa co najmniej szeciomiesicznymzawieszeniem uprawnie do prowadzenia pojazdw.

Zawieszenie prawa jazdy za naruszenie ograniczenia jazdy nocnej Osobom poniej 18roku ycia, ktre naruszyy ograniczenie jazdy w nocy podczas okresu zezwolenia na nauk jazdylub okresu wstpnego prawa jazdy wymienionego na str. 18 mog by cofnite uprawnieniakierowcy.

Wypadki skutkujce obraeniami ciaa lub mierci Osoba poniej 18 roku ycia oskaronao wykroczenie zwizane z wypadkiem, w ktrym pasaer odnis powane obraenia lub ponismier, moe nie otrzyma prawa jazdy lub otrzyma odmow jego przeduenia. Wypadek niemusi by zwizany ze spoyciem alkoholu.

Pozew o wykroczenie drogowe bez wyroku Osoba poniej 18 roku ycia, ktra zostaaoskarona o wykroczenie bez orzecznictwa sdowego, moe otrzyma odmow wydania prawajazdy.

Rozdzia 3 Pytania kontrolne 1. Nastoletni kierowca posiadajcy czciowe uprawnienia do prowadzenia pojazdw moe przez

pierwszych 12 miesicy przewozi tylko dwch pasaerw poniej 20. roku ycia. n Prawda n Fasz

2. Aby otrzyma nadzr sdowy za naruszenie przepisw ruchu drogowego, osoba niepenoletniamusi stawi si w sdzie z rodzicem/opiekunem prawnym, a take wzi udzia w kursiebezpiecznej jazdy.

n Prawda n Fasz

3. Rodzic lub opiekun prawny moe zada uniewanienia prawa jazdy osoby nieletniej wdowolnym momencie przed ukoczeniem przez t osob 18. roku.

n Prawda n Fasz

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 20

21

Rozdzia 4: Przepisy ruchu drogowegoCelem przepisw ruchu drogowego jest ochrona wszystkich uytkownikw naszych ulic i drg.Naley pamita, e wszyscy maj obowizek stosowa si do polece funkcjonariuszy policji,stray poarnej, personelu zarzdu autostrad oraz umundurowanych stranikw przyszkolnychprzej dla pieszych, kierujcych ruchem drogowym lub wykonujcych obowizki subowe.

Prawidowe zachowanie podczas zatrzymania przez funkcjonariusza subporzdku publicznego

Dla bezpieczestwa kierowcw pojazdw i przedstawicieli prawa, kierowcy zatrzymani przez policjpowinni stosowa si do nastpujcych zasad: Dla bezpieczestwa kierowcw pojazdw i przedstawicieli prawa, kierowcy zatrzymani przez policj

powinni stosowa si do nastpujcych zasad: Zwolni i bezpiecznie zjecha na prawe pobocze jezdni. Jeli nie ma pobocza lub jest zbyt wskie,

kierowca powinien znale najblisze bezpieczne miejsce i zjecha. Nie wolno gwatownie wciska hamulcw lub zatrzymywa si na pasie ruchu. Kierowcy nie powinni

zatrzymywa pojazdw na mostach, zakrtach, przy barierach, cianach betonowych, rodkowychliniach lub w innych miejscach utrudniajcych przejazd innym pojazdom. Pojazdu nie naleyzatrzymywa zbyt blisko biaej linii cigej, poniewa moe to grozi kolizj z poruszajcymi sipojazdami.

Naley pozosta w pojedzie trzymajc obie rce w widocznym miejscu na kierownicy. Kierowcapowinien trzyma rce na kierownicy do czasu otrzymania innych instrukcji od policjanta lub docakowitego zatrzymania ruchu.

Naley by przygotowanym na podejcie policjanta od strony kierowcy lub pasaera. Nie opuszcza pojazdu bez polecenia. Opuszczenie pojazdu moe by odebrane jako

agresywne zachowanie i zagroenie dla bezpieczestwa policjanta. Speni polecenie funkcjonariusza dotyczce okazania prawa jazdy oraz dowodu

ubezpieczenia. Jeli znajduj si one w schowku, pod siedzeniem lub jeli dowd ubezpieczeniajest zapisany w telefonie komrkowym, kierowca powinien poinformowa o tym policjanta, anastpnie wykonywa jego polecenia w celu przedstawienia wymaganych informacji. Kierowcypojazdw s zobowizani do posiadania wanego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego orazubezpieczenia.

Jeli kierowca nie moe zidentyfikowa nieoznaczonego pojazdu policyjnego i/lub jego kierowcyjako przedstawiciela prawa, powinien on kontynuowa powoli jazd poniej ograniczenia prdkocii albo (1) zjecha w dobrze owietlonym, zaludnionym miejscu, (3) kontynuowa ostronie jazddo najbliszego posterunku policji i zwrci si do umundurowanego funkcjonariusza lub (3)zadzwoni pod nr 9-1-1. Kierowca powinien wczy wiata awaryjne w celu zasygnalizowaniaswoich zamiarw funkcjonariuszowi.

Jeli pojazd zostanie zatrzymany w nocy, dopuszcza si, aby kierowca wczy wewntrzneowietlenie pojazdu.

Zatrzymania w ruchu moe nastpi na skutek niewiadomego popenienia pomniejszegowykroczenia drogowego. Moe by rwnie zwizane z problemami z pojazdem, ktrych kierowcajest niewiadomy lub pojazd moe by podobny do pojazdu uytego w powanym przestpstwie.Wielu funkcjonariuszy nie powiadomi kierowcy o przyczynie zatrzymania, do czasu otrzymania prawajazdy, dowodu rejestracyjnego i dowodu ubezpieczenia od kierowcy.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 21

22

Jeli zatrzymanie skutkuje otrzymaniem mandatu lub zatrzymaniem kierowcy, kierowca: Nie powinien podwaa lub spiera si co do przyczyny zatrzymania z funkcjonariuszem policji. Nie powinien odmawia podpisania wystawionego mandatu. Mandat wymaga podpisu kierowcy.

Podpisanie mandatu nie jest przyznaniem si do winy, a wycznie przyjciem do wiadomociotrzymania mandatu .

Nie powinien odmawia wsppracy z przedstawicielem prawa na miejscu zdarzenia. Jeli kierowcajest podejrzewany o jazd pod wpywem alkoholu, odmowa dostarczenia prbki wydychanegopowietrza, krwi, moczu lub prby sprawnociowej moe spowodowa utrat prawa jazdy.

Kierowca nie powinien spiera si w sprawie mandatu w czasie jego wystawiania. Jeli kierowcauwaa, e nie popeni wykroczenia lub e mandat zosta wystawiony bezzasadnie, ma on prawodochodzenia swoich praw w sdzie do spraw wykrocze drogowych.

Kierowca nie powinien stawia oporu przez zatrzymaniu przez policj.

Funkcjonariusz powinien traktowa kierowc z godnoci i szacunkiem. Jeli kierowca jest zdania,e funkcjonariusz zachowa si niewaciwie podczas kontroli lub innego zdarzenia, powinienzgosi to niezwocznie przeoonemu tego funkcjonariusza. Funkcjonariusze s zobowizani dopodania nazwiska oraz numeru odznaki na danie. Pisemne zaalenia mona skada w wydzialespraw wewntrznych agencji lub kolegium ds. skarg cywilnych.

Niezalenie od podjtego dziaania, funkcjonariusze policji maj obowizek dokumentowaniawszystkich zatrzyma w ruchu, co obejmuje uzyskanie nazwiska i adresu kierowcy dla celwgromadzenia danych.

Brak uwagiW stanie Illinois prawo zabrania uywania przenonych telefonw komrkowych, wysyaniakomunikatw tekstowych lub innych komunikatw przy uyciu komunikacji elektronicznej podczasprowadzenia pojazdu silnikowego. Urzdzenia gonomwice lub wykorzystujce technologiBluetooth s dopuszczalne dla osb w wieku 19 lat i starszych.

Prawo stanu Illinois zabrania rwnie uywania suchawek podczas prowadzenia pojazdu. Suchawkito wszelkie urzdzenia suce do komunikacji elektronicznej, poza aparatami suchowymi. (Uywaniepojedynczej suchawki lub zestawu suchawkowego z urzdzeniem bezprzewodowym/telefonemkomrkowym jest dozwolone podczas jazdy.) Kierowcy motocykli, motorowerw i mopedw moguywa hemw z wmontowanymi urzdzeniami umoliwiajcymi komunikacj pomidzy kierowc apasaerem

Uywanie urzdze jak suchawki lub urzdzania sterowane gosowo uznaje si za rozpraszajceuwag podczas prowadzenia pojazdu i moe by niebezpieczne. Jeli musisz zadzwoni, nawetkorzystajc z telefonu gonomwicego zaleca si, aby zjecha na pobocze drogi przeddokonaniem poczenia. Uywanie telefonu komrkowego trzymajc urzdzenie w rce iwykorzystujc gonik telefonu nie jest uznawane za korzystanie z zestawu gonomwicego istanowi naruszenia prawa stanu Illinois.

Jedyne okolicznoci usprawiedliwiajce korzystanie z telefonu bez zestawu gonomwicegoobejmuj: Zgaszanie nagego wypadku. Postoju na poboczu drogi. Koniecznego postoju podczas ruchu, a dwignia zmiany biegw jest ustawiona w pozycji neutralnej

lub parkowania.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 22

23

Kierowcy biorcy udzia w wypadku spowodowanym przez rozproszenie w trakcie jazdy mogby przedmiotem sankcji karnych, w tym karze pozbawienia wolnoci.

Przepisy dotyczcy pasw bezpieczestwaPrzepisy stanu Illinois wymagaj, aby kierowcy jak i pasaerowie powyej 8 roku ycia siedzcy naprzednim i tylnym siedzeniu mieli zapite pasy bezpieczestwa, nawet jeli pojazd jest wyposaonyw poduszki powietrzne. Pasaerowie poniej 8 roku ycia musz by przewoeni w odpowiednimfoteliku, speniajcym wymogi okrelone w Ustawie o ochronie dzieci przewoonych w samochodzie(Child Passenger Protection Act). (patrz strona 24). pojazdach ciarowych posiadajcych jedynieprzednie siedzenia wyposaone w pasy bezpieczestwa dzieci poniej 8 roku ycia musz byprzewoone w odpowiednim foteliku.

Jeli pasaer jest niepenosprawny lub chory, co uniemoliwia mu samodzielne zapicie paswbezpieczestwa, kierowca ma obowizek zapi i wyregulowa pasy bezpieczestwa takiegopasaera.

Kierowca ma obowizek zadba, aby WSZYSCY pasaerowie przestrzegali przepisw dotyczcychpasw bezpieczestwa oraz Ustawy o ochronie dzieci przewoonych w samochodzie. Zanieprzestrzeganie tych przepisw grozi kara grzywny oraz koszty sdowe.

Regulacja pasw bezpieczestwaPas biodrowy powinien znajdowa si na wysokoci koci biodrowych. Nie naley go nigdy przekadana wysoko odka ani mikkich czci podbrzusza. Pas ramieniowy powinien by dobrzedopasowany, a jednoczenie pozwala kierowcy na dosignicie do wanych ukadw sterowaniapojazdu. Ten pas musi by wygodnie umocowany i nie powinien przebiega w pobliu twarzy lub karku.

Bezpieczestwo stosowania poduszek powietrznych Poduszki powietrzne s stosowane w celu dodatkowego zabezpieczenia w poczeniu z pasamibezpieczestwa. Czsto ratuj one ycie, lecz wymagaj stosowania specjalnych rodkwbezpieczestwa w samochodach, ktre s w nie wyposaone.

Wskazane jest zachowanie odlegoci 10 do 12 cali midzy kierowc a poduszk powietrzn,szczeglnie w przypadku osb niskiego wzrostu, osb starszych lub kobiet w ciy. Kierowcy niskiegowzrostu mog uywa przeduaczy pedaw. Fotele pasaerw powinny by odsunite jak najdalejdo tyu, a oparcia nieco odchylone w razie potrzeby dzieci przewoone na przednim siedzeniu mogdozna cikich obrae lub ponie mier wskutek otwarcia poduszki powietrznej w momenciewypadku. Dlatego zaleca si przewoenie dzieci poniej 12 roku ycia wycznie na tylnym siedzeniui odpowiednio zabezpieczonych. W przypadku koniecznoci przewiezienia dziecka w wieku poniej 8lat na przednim siedzeniu w samochodzie wyposaonym w poduszk powietrzn, dziecko powinnosiedzie w foteliku skierowanym przodem do kierunku jazdy, a fotel powinien by maksymalnieodsunity do tyu. Foteliki dla niemowlt skierowane tyem do kierunku jazdy mona mocowa tylkona tylnych siedzeniach pojazdu i nigdy przodem do poduszki powietrznej.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 23

24

Ustawa o ochronie dzieci przewoonych w samochodzieUstawa o ochronie dzieci przewoonych w samochodzie (Child Passenger Protection Act) wymaga,aby dzieci poniej 8 roku ycia byy przewoone w odpowiednim foteliku. Obejmuje to stosowaniepodstawek (siedzisk), ktre mog by uywane wycznie z zapitym biodrowo- ramieniowym pasembezpieczestwa. Jeeli tylne siedzenie nie jest wyposaone w pas biodrowo-ramieniowy, dzieckowace ponad 40 funtw moe by przewoone na tylnym siedzeniu i przypite samym pasembiodrowym. Wicej informacji na temat przepisw dotyczcych fotelikw do przewoenia dzieciwydanych przez rzd Stanw Zjednoczonych oraz na temat kontroli fotelikw pod ktemprawidowego montau mona znale na stronie www.safercar.gov.

Ograniczenia prdkociNadmierna prdko jest jedn z najczstszych przyczyn wypadkw samochodowych. Z prdkocimaksymaln mona jecha tylko wtedy, gdy warunki s bezpieczne. Dla bezpieczestwa znaki naniektrych drogach mog podawa take minimaln dopuszczaln prdko. Kiedy nie wskazanominimalnej dopuszczalnej prdkoci, kierowcy nie powinni jecha zbyt wolno, aby nie tamowanormalnego ruchu. Jeli znaki nie wskazuj inaczej, obowizuj nastpujce ograniczenia prdkoci: Drogi midzystanowe i patne autostrady 70 mph. Czteropasmowe drogi gwne 65 mph. Inne drogi gwne i drogi biegncych przez tereny wiejskie 55 mph Drogi miejskie 30 mph Drogi osiedlowe 15 mph Strefy przyszkolne 20 mph (w dni nauki szkolnej od godziny 7.00 do 16.00, gdy dzieci s obecne,

a znaki rozmieszczone).

Podmioty lokalne maj moliwo zamieszczania ogranicze prdkoci innych od wymienionych.

Kierowca ma obowizek zwolni, dojedajc do skrzyowania i przejedajc przez nie, podczaswchodzenia w zakrt, dojedajc do szczytu wzniesienia oraz podczas jazdy wsk i krt drog.Zawsze naley pamita, e na drodze moe zaistnie niebezpieczna sytuacja spowodowana przezpieszych, inne pojazdy, warunki pogodowe albo drogowe bd usterki mechaniczne.

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 24

25

Strefy robt drogowych, pojazdy uprzywilejowane, szkolneprzejcia dla pieszych i kondukty pogrzebowe

Strefy robt drogowychPrzepisy obowizujce w stanie Illinois wymagaj od kierowcw zbliajcych si lub wjedajcychdo strefy robt drogowych lub konserwacyjnych zmniejszenia prdkoci, zaprzestania korzystania ztelefonw bezprzewodowych/komrkowych, ustpienia pierwszestwa upowanionym pojazdom lubrobotnikom, w miar moliwoci zmiany pasa ruchu na bardziej oddalony od robotnikw i ostronegoprzejazdu.

Kierowcy maj obowizek przestrzega wskazanego ograniczenia prdkoci w strefie robtdrogowych przez ca dob i przez siedem dni w tygodniu, niezalenie od tego, czy robotnicy sobecni. Standardowe ograniczenie prdkoci moe zosta obnione ze wzgldu na obecnorobotnikw drogowych lub z powodu odmiennych warunkw w strefie robt drogowych. Moliwe szwenia pasw drg, zmiany poziomu pomidzy pasami drg lub przy krawdzi jezdni, zamkniciapasw lub blokady otwartych pasw przez inne pojazdy. Ograniczenie prdkoci moe zostadodatkowo obnione w czasie obecnoci robotnikw drogowych.

Pojazdy uprzywilejowane (ratunkowe/konserwacyjne))Przepisy obowizujce w stanie Illinois wymagaj, aby zbliajc si do stojcych pojazdwuprzywilejowanych uywajcych sygnaw wizualnych ustpi pierwszestwa, w miar moliwocizmieni pas ruchu na bardziej oddalony i ostronie kontynuowa jazd. Jeeli zmiana pasa nie jestmoliwa, naley zwolni i ostronie przejecha. Przepisy obowizujce w stanie Illinois zabraniajuywania telefonw bezprzewodowych/komrkowych w promieniu 500 stp od miejsca zagroenia,z zastrzeeniem wyjtkowych sytuacji.

Zabrania si kierowcy przejedania po wach ganiczych bez pozwolenia przedstawiciela straynadzorujcego miejsce zdarzenia.

Przepisy obowizujce w stanie Illinois wymagaj od kierowcy, do ktrego zblia si pojazduprzywilejowany uywajcy sygnaw wizualnych i dwikowych (wiate i/lub syren),natychmiastowego zjechania na praw stron jezdni i umoliwienia przejazdu takiemu pojazdowi. Wniektrych przypadkach konieczne moe by cakowite zatrzymanie si. Stojc na skrzyowaniudwukierunkowym, naley pozosta na miejscu do momentu przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.

Szkolne przejcia dla pieszych Zbliajc si do oznaczonej strefy przejcia szkolnego midzy godzin 7:00 i 16:, w dniach pracyszkoy i obecnoci dzieci, kierowca ma obowizek zaprzesta uywania urzdzebezprzewodowych/telefonw (dopuszcza si uywanie urzdze gonomwicych z pojedynczsuchawk), zmniejszy prdko do 20 mph, oraz zatrzyma si udzieli pierwszestwa dzieciomlub dorosym przechodzcym przez drog.

Kondukty pogrzeboweNapotykajc kondukt pogrzebowy, kierowca ma obowizek ustpi pierwszestwa przejazduwszystkim pojazdom uczestniczcym w kondukcie. Kierowcy uczestniczcy w kondukciepogrzebowym powinni mie wczone wiata przednie oraz wiata awaryjne. Kierowcy pojazdw

DSD A 152.17-PL.qxp_Layout 1 5/21/18 10:47 PM Page 25

26

NIE maj prawa wjedania midzy pojazdy zorganizowanych konduktw pogrzebowych, o ile niezostan poinstruowani do tego przez przedstawiciela prawa. Zabrania si przyczania pojazdw dokonduktw pogrzebowych w celu zabezpieczenia pierwszestwa lub prby wyprzedzenia pojazdu wzorganizowanym kondukcie, o ile nie zapewniono specjalnego pasa do wyprzedzania. Wadze lokalnemog skonfiskowa pojazd, ktry zakca procesj pogrzebow w wyniku lekkomylnej jazdy.

Pierwszestwo przejazduKierowca ma obowizek ustpi pierwszestwa innym kierowcom, rowerzystom lub pieszym: Skrcajc w prawo na czerwonym wietle, po uprzednim cakowitym zatrzymaniu pojazdu. Dojedajc do skrzyowania ze znakiem stop lub migajcymi czerwonymi wiatami, po uprzednim

cakowitym zatrzymaniu pojazdu. Jeeli nie ma linii zatrzymania, naley zatrzyma si przedprzejciem dla pieszych. Jeeli nie ma przejcia dla pieszych ani linii zatrzymania, naley zatrzymasi w miejscu, z ktrego wida wszystkie nadjedajce pojazdy.

Przy wykonywaniu skrtu w lewo na czerwonym wietle po zatrzymaniu samochodu, wyjedajcz jednej ulicy jednokierunkowej ulicy w inn ulic jednokierunkow prowadzc w lewo. (patrz rys.A na str 27)

Na skrzyowaniach z obowizkiem zatrzymania dla wszystkich czterech kierunkw. Kierowca,ktry pierwszy dojecha do skrzyowania, powinien przejecha jako pierwszy. Gdy dwa samochodyporuszajce si po rnych drogach jednoczenie dojad do skrzyowania z obowizkiemzatrzymania dla wszystkich czterech kierunkw, kierowca z lewej strony powinien ustpi kierowcyz prawej. (patrz rys. B na str 27)

Wjedajc na skrzyowanie z migajc t strzak. Gdy dwa samochody poruszajce si po rnych drogach dojad jednoczenie do

nieoznakowanego skrzyowania. Pojazd znajdujcy si po lewej stronie powinien ustpipierwszestwa pojazdowi z prawej.

Podczas wykonywania skrtu w lewo w stron zbliajcego si ruchu. Po wjechaniu naskrzyowanie na zielonym wietle kierowca moe dokoczy skrt nawet po zmianie wiata naczerwone.

Podczas zbliania si do znaku DROGA DOJAZDOWA z ruchem przelotowym. Naley zwikszylub zmniejszy prdko jazdy celem uniknicia wypadku.

Zbliajc si do znaku ustp pierwszestwa przejazdu. Naley zwolni lub zatrzyma si celemuniknicia wypadku.

Nal