Click here to load reader

Znaki sędziowskie

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Znaki sędziowskie. Komunikacja sędziów - zawodników – trenerów – publiczności . Wszystkie pokazywane znaki znajdują się w przepisach gry . Pokazuj znaki dokładnie i nie za szybko . Zawsze rozpoczynaj od przywileju korzyści . Myśl o swojej pozycji kiedy pokazujesz znaki . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Znaki sędziowskie

PowerPoint-esitysZnaki sdziowskie
Wszystkie pokazywane znaki znajduj si w przepisach gry.
Pokazuj znaki dokadnie i nie za szybko.
Zawsze rozpoczynaj od przywileju korzyci.
Myl o swojej pozycji kiedy pokazujesz znaki.
Nie pokazuj zdenerwowania.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Zatrzymanie czasu gry
„Przerwa na danie”
Zespoy maj prawo do jednej przerwy na danie podczas meczu.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Stae sytuacje
- Face off -
Na pocztku kadej tercji i dla potwierdzenia prawidowo zdobytej bramki.
Kiedy adnemu zespoowi nie mona przyzna rzutu z autu, rzutu wolnego, rzutu karnego.
Kiedy rzut karny nie przynosi zdobycia bramki.
Podczas nienaturalnej sytuacji.
Stae sytuacje
Rzut z autu, gdy pika uderzy w sufit.
Rzut z autu wykonywany jest 1,5 m od bandy gdzie pika opucia boisko, ale nigdy poza domyln lini bramkow.
Przeciwnik musi przyj pozycj
3 m od piki
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Dokadnie wska miejsce rzutu wolnego.
Wska miejsce poruszajc si szybko.
Uwaaj, zespó który nie przewini moe wznowi gr bardzo szybko!
Rzut wolny, bliej ni 3,5m od pola przedbramkowego, zostanie przesunity wzdu domylnej linii, z rodka linii bramkowej, przez punkt w którym zostao popenione przewinienie.
Przepisy gry 2
Rzut wolny
Wane aby w przy uderzeniu oceni celowo przewinienia.
Ostrze zawodników gdy podczas meczu przewinienia staj si powaniejsze.
Uderzenie z tyu zawsze zostanie osdzone jako umylne.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Rzut wolny
- Blokowanie kija -
Blokowanie od tyu kija przeciwnika bez moliwoci zgrania piki, zawsze prowadzi do kary.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Rzut wolny
- Wysoki kij -
Wysoki kij pomidzy poziomem kolan a bioder = rzut wolny. Powyej wysokoci bioder = kara.
Wysoki kij powyej wysokoci bioder z uderzeniem przeciwnika zawsze prowadzi do kary 5 min.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Rzut wolny
- Odpychanie -
Gdy zawodnik, kontrolujcy pik, (lub próbujcy j zdoby) pcha lub popycha przeciwnika w inny sposób ni bark w bark.
Spróbuj zaobserwowa czy zawodnik odpycha celowo !
Czy zawodnik próbuje/gra pik w prawidowy sposób?
Odpychanie w pobliu bandy, moe prowadzi do kontuzji, jeeli si to wydarzy naó kar.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Kara
Niebezpieczna gra.
Zawsze prowadzi do kary 5 min.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Rzut karny
Gdy zostanie przerwana sytuacja bramkowa, lub druyna bronica próbujc zapobiec jej powstaniu, dopuszcza si przewinienia prowadzcego do rzutu wolnego lub kary
Rzut karny moe by opóniony.
Sdziowie powinni w odpowiedni sposób czyta gr i oceni przewinienie .
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Bramka
Sygna modulowany.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Kary
- Kara druynowa -
2 minutowa kara, wskazujemy dwa palce, 5 minutowa kara wskazujemy pi palców (jednej rki)
Wska wyranie kar.
Poka znak przewinienia.
Uwaaj, ukarany zawodnik moe by rozczarowany, nie prowokuj go poprzez wskazywanie na niego.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Kara druynowa
Zawodnik zatrzymuje lub zagrywa pik lec lub siedzc
Zawodnik zatrzymuje lub zagrywa pik majc oba kolana lub rk nie trzymajc kija na parkiecie.
Zachowa jedn lini oceny przewinienia!
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Lecture 7: Penalties
Powtarzajce si przewinienie prowadzi do kary gdy druyna popeni kilka przewinie karanych rzutem wolnym podczas przywileju korzyci.
Przewinienia nie muz dotyczy jednego zawodnika.
Naley zwróci uwag zawodnikowi który jest bliski otrzymania kary za powtarzajce si przewinienie.
INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION (IFF) Ordinary member of AGFIS/GAISF
Lecture 7: Bench
Kara meczowa 1 prowadzi do wykluczenia z reszty trwajcego meczu.
Kara meczowa 2: dodatkowo prowadzi do wykluczenia z nastpnego meczu.