Click here to load reader

ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawczeod · PDF fileZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij!

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawczeod · PDF fileZNAKI DROGOWE I Znaki...

ZNAKI DROGOWE

I Znaki drogowe pionowe

Znaki ostrzegawcze

Niebezpieczny zakrt w prawo. Uwaaj i najlepiej zwolnij!

Niebezpieczne zakrty pierwszy w prawo.

Skrzyowanie drg. Zanim ruszysz, musisz rozejrze si na wszystkie

strony.

Skrzyowanie z drog podporzdkowan wystpujc po obu stronach.

Jeste na drodze z pierwszestwem, ale cigle musisz uwaa na innych kierowcw.

Skrzyowanie z drog podporzdkowan wystpujc po prawej stronie.

Ustp pierwszestwa. Musisz bezwzgldnie stosowa si do tego znaku!

Skrzyowanie o ruchu okrnym. Pamitaj, e na rondzie pojazdy bdce

w ruchu wok wyspy, ustpuj pierwszestwa dojedajcym.

Przejazd kolejowy z zaporami. Przed przejazdem rozejrzyj si w obie

strony!

Przejazd kolejowy bez zapr. Musisz by wyjtkowo czujny!

Roboty na drodze. Uwaaj, droga moe by uszkodzona!

liska jezdnia. Koniecznie zwolnij!

Przejcie dla pieszych. Uwaaj, piesi mog pojawi si na pasach

w nieoczekiwanym momencie!

Dzieci. Gdy zobaczysz ten znak, musisz by wyjtkowo czujny!

Boczny wiatr. W tym miejscu wiatr jest wyjtkowo silny.

Niebezpieczny zjazd. Zwolnij!

Sypki wir. Musisz uwaa, najlepiej zwolnij i trzymaj si w bezpiecznej

odlegoci od pozostaych uytkownikw drogi.

Znaki zakazu

Zakaz ruchu w obu kierunkach. Bezwzgldnie przestrzegaj tego znaku!

. Zakaz wjazdu. Znak obowizuje take rowerzystw!

Zakaz wjazdu pojazdw silnikowych, z wyjtkiem motocykli

jednoladowych. Rowerzyci mog porusza si po tym fragmencie drogi.

Zakaz wjazdu motocykli. Pamitaj, zakaz obowizuje tylko motocyklistw!

Zakaz wjazdu rowerw. Bezwzgldnie przestrzegaj tego zakazu!

Zakaz wjazdu motorowerw.

Zakaz wjazdu wzkw rowerowych. Wzek rowerowy to pojazd

o szerokoci przekraczajcej 0,9 m.

Stop. Bezwzgldny nakaz zatrzymania si.

Zakaz skrcania w lewo.

Zakaz skrcania w prawo.

Zakaz zawracania.

Zakaz wyprzedzania. Zakaz obowizuje wszystkich uytkownikw drogi!

Ograniczenie prdkoci (tu: 50 km/h). Na znakach moe pojawi si te inna

warto, np. 60 km/h, 90 km/h.

Zakaz ruchu pieszych. Musisz i tak zachowa czujno!

Znaki nakazu

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem.

Nakaz jazdy w prawo za znakiem.

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem.

Nakaz jazdy w lewo za znakiem.

Droga dla rowerw. Jest to droga, po ktrej mog porusza si gwnie

rowerzyci.

Koniec drogi dla rowerw. Bezwzgldnie przestrzegaj tego znaku!

Droga dla pieszych. Bdc na rowerze, nie poruszaj si po tej drodze!

Chyba, e zezwalaj Ci na to przepisy drogowe. Jed powoli.

Koniec drogi dla pieszych.

Znaki informacyjne

Droga z pierwszestwem. Mimo e znajdujesz si na drodze

z pierwszestwem, uwaaj na innych uytkownikw drogi.

Koniec drogi z pierwszestwem.

Droga jednokierunkowa. Po tej drodze mona porusza si tylko

w okrelonym kierunku.

Przejcie dla pieszych. Uwaaj!

Przejazd dla rowerzystw.

Przejcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystw. Jadc rowerem, zwr

szczegln uwag na pieszych!

Droga ekspresowa. Droga ekspresowa przeznaczona jest tylko do ruchu

pojazdw samochodowych.

Koniec drogi ekspresowej.

Autostrada. Autostrada przeznaczona jest tylko do ruchu samochodowego.

Koniec autostrady.

Przystanek autobusowy. Znajdujc si w okolicy przystanku, musisz

zachowa szczegln ostrono!

Przystanek trolejbusowy. Znajdujc si w okolicy przystanku, musisz

zachowa szczegln ostrono!

Przystanek tramwajowy. Znajdujc si w okolicy przystanku, musisz

zachowa szczegln ostrono!

Parking.

Postj takswek.

Szpital.

Punkt opatrunkowy.

Przejcie podziemne dla pieszych.

Przejcie nadziemne dla pieszych.

Strefa zamieszkania. Przebywajc w strefie zamieszkania, piesi mog

porusza si po caej szerokoci drogi i maj pierwszestwo przed pojazdami.

Dodatkowe znaki szlakw rowerowych

Szlak rowerowy lokalny. Szlaki rowerowe oznaczone s rnymi kolorami.

Pamitaj, e kolory nie s zwizane ze stopniem trudnoci trasy.

Pocztek (koniec) szlaku rowerowego. Za tym znakiem zaczyna si lub

koczy trasa rowerowa.

Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego. Znak umieszczony jest

przed zakrtem.

Szlak rowerowy midzynarodowy. Szlaki midzynarodowe posiadaj

numeracj (tu: R3), a ich kolorystyka pozostaje niezmienna (w przeciwiestwie do szlakw

krajowych).

Zmiana kierunku szlaku rowerowego midzynarodowego.

Tablica szlaku rowerowego lokalnego. Na takiej tablicy

znajdziesz informacj dotyczc kierunku dalszej jazdy oraz odlegoci od najbliej

miejscowoci.

Informacja o szlaku rowerowym. Na takim znaku znajduje si podstawowa

informacja dotyczca szlaku rowerowego.

Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego. Na takim znaku

s zamieszczone informacje dotyczce wszelkich zmian szlaku.

Zmiana kierunku szlaku rowerowego. Strzaka wskazuje

kierunek zmiany trasy.

Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego. Drogowskaz

podaje numer drogi, na ktrej si znajdujesz oraz odlego od najbliszej duej

miejscowoci.

Drogowskaz szlaku rowerowego w ksztacie strzay podajcy

odlego. Strzaka wskazuje kierunek zmiany trasy, okrelona na niej zostaa te liczba

kilometrw, dzielcych Ci od wikszej miejscowoci.

Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego. Tablica ta

informuje o rozpoczciu szlaku rowerowego.

II Znaki drogowe poziome

Przejcie dla pieszych. Znak ten znajduje si na jezdni.

Przejazd dla rowerzystw. Ten znak jest bardzo wany dla

rowerzystw, przerywana linia wyznacza pas jezdni przeznaczony do ruchu rowerowego.

Linia bezwzgldnego zatrzymania stop. Linia wyznacza miejsce,

w ktrym musisz si zatrzyma.

Trjkt podporzdkowania. Trjkt podporzdkowania potwierdza oznaczenie

ustp pierwszestwa przejazdu umieszczone na znaku pionowym.

Napis stop. Stop oznacza bezwzgldny nakaz zatrzymania.

Rower. Znak ten oznacza drog przeznaczon do ruchu rowerw.

Miejsce dla pojazdu osoby niepenosprawnej. Znak ten oznacza, e stanowisko

postojowe przeznaczone jest dla pojazdu kierowanego przez osob niepenosprawn oraz

pojazdw przewocych osoby niepenosprawne.