Click here to load reader

Znaki ostrzegawcze

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Znaki ostrzegawcze

 • Znaki ostrzegawcze

  Wykonali:

  Wiktoria Grobys

  Jakub Pityszek

 • Znak ostrzega przed moliwoci

  napotkania na drodze zwierzt dzikich.

  Stosuje si go do oznaczania miejsc, w

  ktrych zwierzta dziko yjce czsto

  przekraczaj drog (lasy z du iloci

  zwierzyny, szlaki wdrwek zwierzt)

 • Znak ostrzega przed niebezpiecznymi

  zakrtami, z ktrych pierwszy jest w prawo.

  Stosuje si go na tych samych zasadach, co

  znaki A-1 i A-2, gdy odlego od koca

  pierwszego zakrtu do pocztku kolejnego

  wymagajcego oznakowania zakrtu

  (niezalenie od tego, w ktrym jest kierunku)

  jest mniejsza ni 300 m

 • Znak ostrzega przed miejscem, w ktrym

  rowerzyci wyjedaj z drogi dla rowerw.

  Umieszcza si go te przed przejazdem dla

  rowerzystw na drogach o dopuszczalnej

  prdkoci powyej 60 km/h lub przed

  przejazdem poza skrzyowaniami, albo gdy

  przejazd moe nie by widoczny odpowiednio

  wczenie.

 • Znak ostrzega przed moliwoci nagego

  pojawienia si nisko przelatujcego samolotu

  lotnisko, gdzie nage pojawienie si

  przelatujcego nisko samolotu moe

  przestraszy kierujcego pojazdem i

  spowodowa nieprawidowy manewr.

 • Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na

  ktrym wystpuj poprzeczne nierwnoci

  jezdni, ktre mog by niebezpieczne dla

  ruchu lub obniaj komfort jazdy.

  .

 • Znak ostrzega przed progiem zwalniajcym -

  wypukoci zastosowan na jezdni w celu

  spowolnienia ruchu pojazdw

  www.brd.edu.pl

 • Znak ostrzega przed moliwoci polizgu

  pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkoci

  jezdni spowodowanej w szczeglnoci.

  http://drogipubliczne.eu/1-2-znaki-

  ostrzegawcze

 • kliknij na kamer.

  Znak ostrzega przed skrzyowaniem, na ktrym ruch odbywa si dookoa wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 "ruch okrny". Stosowany zwykle, gdy droga miaa wczeniej nadane pierwszestwo lub skrzyowanie nie jest widoczne z dostatecznej odlegoci. http://drogipubliczne.eu/1-2-znaki-ostrzegawcze

 • kliknij na kamer.

  Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzcym

  bezporednio do nabrzea lub wzdu brzegu rzeki lub innego

  zbiornika wodnego w odlegoci mniejszej ni 10 m, gdzie nie

  s zastosowane bariery ochronne.

 • 2.Niebezpieczne zwierzta

  3.Niebezpieczne zakrty

  4.Uwaga rower

  5.Uwaga samoloty, migowce

  6.Nierwna jezdnia

  7.Uwaga prg zwalniajcy

  8.Uwaga lizga droga

  9.Uwaga skrzyowanie

  10.Uwaga koniec drogi