Click here to load reader

Viakingit.ba/via/Download/Via_Navodila.doc · Web viewVertikalni znaki Talne oznake Prehod za pešce Vertikalni znaki 1) Znaki izrecnih ukazov 2) Znaki nevarnosti 3) Znaki obvestil

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Viakingit.ba/via/Download/Via_Navodila.doc · Web viewVertikalni znaki Talne oznake Prehod za...

Via

Via

Kazalo vsebine

1Uvod

1Kratek postopek kreiranja projekta

9Projektno okno

10Pričetek dela

11Projektno okno

13Možnosti objekta

14Enote

17Vnos terena

17Modeliranje terenskih podatkov

18Vnos terenskih podatkov

21Nastavitve objekta

22Nastavitev osnovnih lastnosti

23Nastavitev osi

24Nastavitev risalne ravnine za os

25Nastavitev Os Trup

26Nastavitev Vzdolžni profil

27Nastavitev Vzdolžni profil

27Nastavitev tabele vzdolžnega profila

28Nastavitev tabele prečnega profila

28Nastavitev bloka za izpis površin v prečnem profilu

31Vnos osi

31Vnos osi

32Način vnosa osi

36Razširitve cestišča

38Numerično popravljanje osi

39Naslov

41Dodatne osi

45Vnos nivelete

45Vnos nivelete

46Način vnosa nivelete

47Teren vzdolžnega prereza

48Vzdolžni teren

50Teren iz datoteke

52Numerično popravljanje nivelete

53Dodatne nivelete

55Vnos prečnih profilov

56Seznam prečnih profilov

57Teren profila

57Profili iz datoteke

64Profili avtomatsko

65Tip snemanja terena

66Teren prečnega prereza

67Prečni konstante

71Izris profilov po listih

73Nastavitev tabele prečnih profilov

75Elementi

75Prečni elementi

78Postopek urejanje elementov

80Seznam elementov

81Karakteristični prečni profil

82Blok v prečnem profilu

83Določanje šrafure brežine

84Trim in Extend elementov

85Kopiranje elementov

85Določanje višinskih kot in naklonov

87Določanje površin

88Izpis površin

89Izračun mas

91Distance points

91Opisi objektov

93Blok

95Odvodnja

96Prometna oprema

98Izpisi

Via Uvod

Top of Form

XE "Uvod" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Uvod

Paket za projektiranje cest, kateremu je namenjen ta uporabniški priročnik, predstavlja revolucionarni premik v računalniškem projektiranju.  Bistvena prednost paketa je iteraktivni princip dela kar pomeni, da uporabnik vse spremembe v kateremkoli prerezu prometnice istočasno spremlja v vseh drugih prerezih. To pa omogoča projektiranje brez napak, ki so nam bile znane v dosedanjem delu kot npr. nesoglasje podatkov v posameznih prerezih.

Programski paket deluje na osebnih računalnikih v okolju AUTOCAD-a od različice 14 naprej, ki je najbolj razširjen CAD program v svetu in izkorišča vse njegove grafične opcije.

Prednosti:

· Hitrejše delo

· Možnost neomejenega variantiranja, kar pomeni dvig kvalitete projektiranja.

· Izkoriščanje vseh opcij, ki jih nudi okolje ACAD.

· Hiter in neomejen izris načrtov na risalniku v različnih variantah in merilih

· Izkoriščanje možnosti, ki jih kaže razvijajoči se geografski informacijski sistem in digitalne baze podatkov, digitalizirane topografske karte itd.

· Enostavno arhiviranje podatkov v digitalni obliki, hiter poznejši dostop in možnost naknadnih modifikacij.

· Možnost razširitve programa.

Preberi:

· Hitra navodila

· Pričetek dela

Top of Form

XE "Quick Reference" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Kratek postopek kreiranja projekta

1. Z AutoCAD-om odprete vzorčno risbo Potočna.dwg, ki se nahaja v inštalacijskem direktoriju Via (C:\Program Files\SL-King\Civil Design Office 6\Samples\Potocna\Potočna.dwg)

2. V padajočem meniju CdOf 2008 izberete 'Nov projekt'.

3. V odprtem oknu 'Projektno okno' desno kliknete na Workspace in izberete ukaz 'Nov projekt'.

projektno okno:

 

4. Nato v desno kliknete na New Project v projektnem oknu in izberete 'Novi Objekt'. Vnesete ime Potočna, izberete 'Cesta' in pritisnete OK.

5. V projektnem oknu se pod Potočno izpiše: Os, Vzdolzni profil, Precni profili in Prometne Oznake. Pred vnosom osi, včitamo v točki 6. točke terena.

 

6. V program Via včitate točke iz risbe S klikom na odprete okno za delo s terenskimi točkami. 

7. Včitate terenske točke iz risbe s klikom na gumb '3D točke iz risbe' in v AutoCAD-ovi ukazni vrstici vtipkate:

. 'all' za izbor vseh elementov risbe in pritisnete 2x enter

a. za vnos minimalnega Z vtipkate '100'

b. korak branja točk polilinij vnesete '1'

Ukazna vrstica AutoCAD-a:

Izberi objekte:all

15917 found

Izberi objekte:

15917

Minimalni Z :100

Korak branja tock polilinij :1

Objekt: 15917

Via v risbi najde 15917 vseh objektov. Izmed vseh 15917 objektov pogleda kateri objekti imajo koordinato Z večjo od 100 in interpolira med vertexi terenske točke s korakom 1m.

Okno z včitanimi terenskimi podatki bi moralo izgledati tako:

d. Kliknite 'Zapri'.

6. Odprete projektno okno s klikom na gumb 'Projekt' . Z desnim klikom na 'Os' v projektnem oknu izberite iz seznama ukaz 'Vnos Osi':

AutoCAD-ova ukazna vrstica:

Command: cdofedplan

Teme nove krivine [Lok/Vrini/Popravljanje/Brisanje/pRofil/Slok/Undo]:

a. V situaciji kliknite 3 temen (naj bo razdalja med temeni cca 100m)

b. Za konec vnosa pritisnite Escape na tipkovnici.

primer vnosa trase (barvo layerjev je zamenjana zaradi preglednosti)

 

7. Odprete projektno okno s klikom na gumb 'Projekt' . Desno kliknete na 'Vzdolzni profil' in izberete ukaz 'Vnos Nivelete'.Izriše se vzdolžni profil in v ukazni vrstici je zagnan ukaz z možnostmi za vnos nivelete.

Kliknite v vzdolžni profil in postavite okvirno niveleto ceste (rdeča črta na spodnji sliki). Po končanem vnosu pritisnite tipko Escape na tipkovnici.

 

8. V projektnem oknu z desnim klikom na os izberite ukaz 'Izrisi os'. Izriše se trasa ceste z vnešenimi vertikalnimi lomi nivelete.

9. Za izris prečnega profila kliknite na gumb in izberite oznako prečnega profila (št.) in podajte položaj izrisa prečnega profila.

 

10. Na izbranem položaju se izriše željeni prečni profil.

Projekt

Top of Form

XE "Projektno okno" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Projektno okno

Okno 'Projekt' je osnovno okno programa Via. Okno je namenjeno dodajanju, spreminjanju, pregledovanju in brisanju objektov.

Odpremo ga z ikono ali preko menija CdOf 2008 in izberemo ukaz 'Delovno namizje'.

Projekte začenjamo, odpiramo shranjene in shranjujemo preko menija CdOf 2008. Projekt se shranjuje v datoteko *.cdw in je neodvisen od AutoCAD *.dwg risbe. Via uporablja AutoCAD za izris in vnos.

Projektno okno:

Z desnim klikom na elemente v projektnem oknu, prikličemo ukaze in dodatne možnosti.

Dodaj objekt

Z desnim klikom v projektnem oknu na New Project lahko dodate nov objekt.

Uporabnik v spodnjem oknu vnese Ime projekta in izbere tip objekta: železnica, cesta, regulacije.

Možnost kanalizacija še ne deluje.

Elementi objekta

V projektnem oknu se nahajajo znotraj objekta:

· Os

· Vzdolžni profil

· Prečni profili

· Prometna opreme - samo pri cesti

Z desnim klikom ne miško na os, vzdolžni ali prečni se vam odprejo dodatne možnosti za izbrani element.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Pričetek dela

Program Via zaženete z ikonico CDOF na namizju. Program Via je del programskega paketa Civil Design Office (CDOF).

Odpre se trenutna verzija AutoCAD-a in naloži program Via.

Program Via vključuje:

- meni CdOf 2008; znotraj katerega odpirate in shranjujete projekte ter aktivirate licenco

- projektno okno; osnovno okno za projektiranje

- ukazi v orodnih vrsticah

V meniju CdOf 2008 z ukazom Nov projekt ali Odpri projekt pričnemo z delom in se odpre projektno okno.

Meni CdOf 2008

Projektno okno

Ukazi v orodnih vrsticah

Top of Form

XE "Projektno okno" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Projektno okno

Okno 'Projekt' je osnovno okno programa Via. Okno je namenjeno dodajanju, spreminjanju, pregledovanju in brisanju objektov.

Odpremo ga z ikono ali preko menija CdOf 2008 in izberemo ukaz 'Delovno namizje'.

Projekte začenjamo, odpiramo shranjene in shranjujemo preko menija CdOf 2008. Projekt se shranjuje v datoteko *.cdw in je neodvisen od AutoCAD *.dwg risbe. Via uporablja AutoCAD za izris in vnos.

Projektno okno:

Z desnim klikom na elemente v projektnem oknu, prikličemo ukaze in dodatne možnosti.

Dodaj objekt

Z desnim klikom v projektnem oknu na New Project lahko dodate nov objekt.

Uporabnik v spodnjem oknu vnese Ime projekta in izbere tip objekta: železnica, cesta, regulacije.

Možnost kanalizacija še ne deluje.

Elementi objekta

V projektnem oknu se nahajajo znotraj objekta:

· Os

· Vzdolžni profil

· Prečni profili

· Prometna opreme - samo pri cesti

Z desnim klikom ne miško na os, vzdolžni ali prečni se vam odprejo dodatne možnosti za izbrani element.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Možnosti objekta

Z desnim klikom na objekt se dobi naslednje ukaze:

· vnos os; ukaz za vnos osi

· vnos niveleta; ukaz za vnos nivelete

· vnos P.Sklon; vnos naklona cestišča po stacionaži

· vnos odvodnja; drenaža, jarek ali kanaleta (mulda)

· vnos dodatne osi; vnašamo dodatne osi, na katere se navezujejo elementi ceste v prečnih profilih

· vnos dodatne nivelete; vnos dodatne nivelete

· zoom

· os

· profil

· nastavitve; nastavitev objekta in izrisovanja

· enote; nastavitev enote mer (stacionaža,kot,radij,...)

· distance points; določitev seznama robnih objektov za natančno določanje osi

· opisi objektov; vnos in izpis objekta v situaciji in vzdolžnem profilu

· copy; kopiraš objekt (cesto) v projektu in ga z desnim klikom/paste prilepiš

· orodja

· kopiraj; kopiraš objekt (cesto) v projektu in ga z desnim klikom/paste prilepiš

· briši iz risbe

· računaj trup; preračuna se trup ceste in izriše ob naslednjem izrisu osi

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Enote

V oknu 'Enote' so zbrane nastavitve enot objekta v možnostih objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Enote'.

Kliknemo desni gumb miške na imenu objekta in izberemo enote. Za stacionažo, radij, prehodnice, vertikalne padce in kot lahko nastavimo število decimalk, ki se bodo izpisovale. Možne enote so metri, kilometri ali km+ metri.

Za izpis okroglih številk radija ali prehodnice brez decimalk je potrebno potrditi okenčka »brez decimalnih nul« in »tudi edino nulo«. To pomeni da za radij 300 decimalk ne bo.

Vsak podatek lahko vsebuje tudi tekst, ki se bo izpisal pred ali za podatkom. V ta namen je treba željeni tekst vpisati v okna »prefix« ali »sufix«.

Vnos terena

Top of Form

XE "Opis Teren" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos terena

Program Via omogoča uvoz terenskih podatkov iz datoteke z geodestkimi podatki ali iz risbe (bloki, 3d točke, polilinije). Terenske podatke lahko tudi ročno dodajate in brišete iz projekta.

Via terenske podatke pretvori v model terena z dvema metodama:

1. metoda projekcije točk na os kanala

2. metoda digitalnega modela reliefa (DMR)

Načini vnosa terenskih podatkov.

Top of Form

XE "Modeliranje terenskih podatkov" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Modeliranje terenskih podatkov

Geodetski podatki se uvozijo v projekt iz datoteke, iz geodetskih blokov, iz 3D objektov (3d line, 3d polyline, 3d točka) v risbi ali pa jih ročno dodate v projekt.

Via terenske podatke pretvori v model terena z dvema metodama:

1. metoda projekcije točk na os kanala

2. metoda digitalnega modela reliefa (DMR)

1.) Metoda projekcije točk je najprimernejša za zakoličbeni način snemanje terena, ko lokacije posnetih točk bistveno ne odstopajo od projektiranega poteka kanalov. Izbor točk omejite z širino pasu glede na os kanala. Točke izven projektirane osi kanala niso upoštevane pri izračunu.

 

2.) Metoda digitalnega reliefa je način zajema točk, ko program med terenskimi točkami (plastnice ali geodetske  točke) razpne trikotno mrežo. Natančnost modela reliefa je odvisna od gostote terenskih podatkov. Via glede na korak računanja točk, izračuna teren na osi kanala na osnovi trikotne mreže.

 

Seznam ukazov za modeliranje terena:

- Ukaz za vnos terenskih podatkov iz datotek, blokov, 3D objektov v Sewer+ projekt.

- Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz seznama. Terenske točke izbiramo v situaciji ali vzdolžnem prerezu. Več...

- Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih zidov in drugih objektov. Več...

- Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše trikotno mrežo.

Top of Form

XE "Vnos terenskih podatkov" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos terenskih podatkov

Za vnos točk v projekt kliknite na gumb .

Via omogoča več načinov vnosa terenskih točk v projekt:

- točke iz datoteke

- točke iz blokov

- 3d točke iz risbe

- ročno dodajanje in brisanje točk

a) Točke iz datoteke omogoča vnos terenskih točk iz tekstualne datoteke, ki nam jo lahko pripravi geometer. V datoteki morajo biti zapisane koordinate X, Y in Z.

388568.2440  133274.7450  440.6700

388568.3560  133264.7470  439.7600

388568.9020  133245.7420  438.1900

b) Točke iz blokov vnesete  v primeru, da so terenski podatki zapisani v atributu blokov. Bloki so narisani v risbi in jih je potrebno s klikom na "Točke iz blokov" včitati v projekt. Najprej izberite:

· objekte v risbi (najlažje z ukazom "all" v ukazni vrstici AutoCAD-a),

· vpišete ime bloka, ki vsebuje podatek z višino

· podate v ukazni vrstici imena atributov za višino, oznako in opis (v primeru blokov z manj atributi,  ostala polja pustite prazna)

Namig: imena atributov bloka so vidna z ukazom list ali properties.

c) 3D točke iz risbe se uporabi v primeru da so v risbi objekti, ki vsebujejo višino zapisano v Z koordinati. Večinoma so ti objekti plastnice ali pa so to točke z Z koordinato.

3D objekte se vnese s klikom na "3D točke iz risbe" v projekt po naslednjem postopku:

· izbor objektov (ukaz "all" v ukazni vrstici AutoCAD-a)

· določitev spodnje še sprejemljive nadmorske višine (lahko tudi )

· korak branja točk polilinij (manjši korak pomeni večjo natančnost)

· dodamo ali zamenjamo obstoječ 3d niz in točke z prebranimi 3D točkami in linijami

d) Ročni vnos točk; Poleg avtomatičnega dodajanja točk, program omogoča ročni vnos točk.

- doda blok z višino in opisom v situacijo in projekt (ni potrebno na novo vnesti točke)

- briše terensko točko/-e iz situacije in projekta

- popravljate obstoječe Sewer+ terenske točke

Ukaz za brisanje in popravljanje točk, briše samo točke (bloke), ki jih je izrisala Via. Za uporabo ukaza "Briši točke" je potrebno najprej izrisati površino.

Gumb »Izris površine« v oknu Terenski podatki uporabite za izris vseh terenskih točk projekta. Omogoča večjo preglednost terenskih točk in lažje popravljanje morebitnih napak terenskega snemanja.

Namig:

Pri ročnem vnosu je potreben preračun terena kanala. Hitrejši način je premik osi z ukazom "Vnos osi" in potem vrnitev osi na prejšno mesto z ukazom v Via orodni vrstici.

Nastavitve objekta

XE "Lastnosti" \* MERGEFORMAT Nastavitve objekta

Ko kliknemo v 'Projektnem oknu' z desnim klikom na objekt in izberemo ukaz 'Nastavitve' se odpre naslednje okno za določanje lastnosti objekta:

Pogovorno okno 'Nastavitve' je razdeljeno na 9 podoken:

1. Osnovne

2. Os

3. Os Risalne Ravnine

4. Os Trup

5. Vzdolžni profil

6. VP Risalne Ravnine

7. Tabela vzdolžnega profila

8. Tabela prečnega profila; ne deluje več

9. Prečni profil

Po vnosu kliknete OK in se vrnete v 'Projektno okno'.

Top of Form

XE "Osnovne" \* MERGEFORMAT

XE "Opcije" \* MERGEFORMAT

XE "Opcije komunalnega voda:Opcije - osnovne" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev osnovnih lastnosti

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Osnovne' lahko določite:

· hitrost; s vnosom hitrosti nastavljate vijačenje ceste in izračun prečnega sklona

· začetno stacionažo; podamo v metrih začetno stacionažo trase ceste

· širino pasu; širina enega pasu ceste

· število pasov; število pasov na eni cesti

· položaj vijačenja; vijačenje v osi ali robu asfalta

· širino robnih pasov; razširitev ceste po celi trasi

· dodatne pasove; določitev razširitve ceste od-do stacionaže z dodatnimi pasovi

Po vnosu potrdite spremembe z OK in se vrnete v 'Projektno okno'.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev osi

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Os' lahko določite:

· merilo; določate velikost izpisov v situaciji (tekstov, blokov)

· radij krivin; določite radij krivine (loka) v metrih

· dolžina prehodnic; dolžino prehoda med lokom in premo v metrih

· opis temena; s kljukico omogočite izris in z gumbom Vnos izberete blok za izpis podatkov o temenu

 

· blok za opis glavnih točk; izberete blok za opis glavnih točk (teme, prehodnica, lok) za levo ali desno krivino

Oznake:KP-ZPL; Konec Preme - Začetek Prehodnega LokaKPL-ZL; Konec Prehodnega Loka - Začetek LokaKL-KPL; Konec Loka - Konec Prehodnega LokaZPL-ZP; Začetek Prehodnega Loka - Začetek Preme

 

· blok za opis prečnega profila; izberete blok in atribute (opis, km) za označbo prečnih profilov v situaciji

 

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev risalne ravnine za os

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Os Risalne Ravnine' lahko določite nastavitev poimenovanja risalnih ravnin za os. Z Prefix določite predpono, s katero se bodo začele vse risalne ravnine za os.

Nadalje lahko določite še različna imena za Tangente, Os, Teme Opis, Krivina Opisi, Hektometri, Kilometri.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev Os Trup

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Os Trup' lahko določite nastavitev poimenovanja risalnih ravnin za trup ceste.

Možnosti Avtomatski izris trupa in ime layerja za šrafuro ne delujeta. Nova ukaza se nahajata:

· avtomatski izris trupa - ukaz preračunaj trup ceste se nahaja pod možnostmi objekta

· šrafura - določanje šrafure brežine

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev Vzdolžni profil

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Vzdolzni profil' lahko določite:

· merilo izrisa vzdolžnega profila

· privzeti radij krivin; velja, če ne nastavimo drugačnega v posamezni krivini

· odmik horizonta; nastavimo odmik od najnižje točke grafike v vzdolžnem profilu do linije horizonta

· višina skale nad niveleto; nastavimo dolžino izris vertikalne skale nad najvišjo točko nivelete v vzdolžnem profilu

· blok za opis temena; določimo blok za opis temena v vzdolžnem profilu.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev Vzdolžni profil

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Vzdolzni profil' lahko določite predpono - Prefix risalnih ravnin v vzdolžnem profilu. Natančneje lahko določite še imena ravnin za tangente, opis temen, niveleto in teren.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev tabele vzdolžnega profila

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Tabela vzdolznega profila' lahko določite vrstice za izpis v tabeli vzdolžnega profila. Vrstice dodajate z gumbom 'Nova vrsta' ali jih z gumbom 'Popravi' popravljate.

Pri določanju vrstice izberete v padajočem seznamu 'Tip vrstice' vrednost za izpis v tabelo profila. Vnesemo še naziv, kateri bo viden v tabeli, risalno ravnino in velikosti vrstice in črk.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev tabele prečnega profila

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

Nastavitev tabele prečnega elementa se zaradi novih elementov prečnega profila nastavlja preko možnosti nastavitve prečnih profilov.

Spodnje okno se več ne uporablja.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev bloka za izpis površin v prečnem profilu

V oknu 'Nastavitve za cesto' so zbrane lastnosti objekta. Odpremo ga z desnim klikom na objekt v 'Projektnem oknu' in izborom ukaza 'Nastavitve'.

V zavihku 'Precni profil' se ne nastavlja več bloka za izpis površine, ampak je blok določen programsko.

Način izpisa površine si lahko preberete v poglavju 'Določanje površin' in 'Izpis površin'.

Vnos osi

XE "Opis Vnos osi" \* MERGEFORMAT Vnos osi

Z vnosom osi določimo trase objektov.

V 'Projektnem oknu' določite objekte. Nato z ukazom 'Vnos osi' v situacijo vnašate potek trase objekta.

Top of Form

XE "Vnos osi" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos osi

Tukaj konstruiramo ogrodje trase (tangente krivin), na osnovi tangent konstruiramo poljubne krivine, ki jih lahko kasneje spreminjamo, dodajamo in odvzemamo, lahko popravljamo položaj tangent z rotiranjem in premikanjem. Pri delu z osjo se sproti vrši celoten izračun trase, sproti riše trup prometnice, vsak trenutek lahko odčitamo stacionažo poljubnega elementa. Os opremimo s poljubnimi izpisi točk, stacionaž in linijami prečnih profilov.

Z desnim klikom na os v projektnem oknu se vam odprejo spodnji ukazi:

· vnos; ukaz za vnos osi

· izriši os; ukaz izriše in se zoomira na izrisano os

· zoom; zoom na izbrano os

· info točka; ukaz za pridobivanje informacij o osi - klikni v situaciji

· orodja; izberi polilinijo, po kateri se bo izrisala os

· izpisi;

· horizontalne krivine

· zakoličba

· pisani vzdolžni

Preberi:

· Način vnosa osi

Top of Form

XE "Naèin vnosa osi#Izris_PP" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Način vnosa osi

Opisi vnosa osi

- kako postavim prvi položaj osi

- kako določim krivino s točkami v loku

- Popravljanje položaja temena ali krivine

- Skupina programov za spreminjanje ogrodja osi - sukanje in premikanje tangent

- Rotacij tangent

- Pomikanje in rotacija tangente

- Spreminjanje temenskega kota posamezne krivine

- Paralelen premik ene od tangent

- Popravljanje vrednosti radija ali prehodnic

- Dodajanje nove krivine med že podanimi

- Brisanje krivine

- Izris prečnega profila v situaciji

- kaj pomeni ukaz info v situaciji

- podatki za zakoličbo osi

- pisani vzdolžni profil

- podatki o horizontalnih krivinah

Kako postavim prvi položaj osi

Klikni + ob imenu projekta potem pa + ob imenu objekta. Klikni desni gumb miške na opciji Os in izberi opcijo VNOS. Na situaciji klikni teme nove osi in  vsa naslednja temena. Sledi navodilom v komandni vrstici . Klikni naslednje teme. Program avtomatično računa elemente osi. Po končanem vnosu temen lahko pritisnemo escape (Esc) ali nadaljujemo s popravki osi s pomočjo naslednjih točk.   Default radij in prehodnice izberemo na naslednji način. Kliknemo desni gumb miške na imenu objekta , potem izberemo opcijo nastavitve, potem OS in vpišemo prednastavljen radij krivin in dolžino prehodnice. Seveda ju lahko kadarkoli spreminjamo za vsako posamezno krivino.

Kako določim krivino s točkami v loku

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo LOK vpisovanjem črke L in podaj tri točke loka. Program bo začel avtomatično računati elemente osi.

Popravljanje položaja temena ali krivine

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo POPRAVLJANJE vpisovanjem črke P ali klikom na desni gumb in klikni v bližini temena, ki ga premikaš. Klikni novi položaj temena. Program bo avtomatično računal elemente osi.

Temena je možno določiti tudi posredno tj z vzporednimi premiki tangent, rotacijom tangent, spreminjanjem kota alfa itn.  Za ta način je potrebno pri popravljanju osi (glej zgornji odstavek) izbrati opcijo Tangente, ki jo vidimo v komandni vrstici. Potem pa odvisno od potreb izbrati paralelen pomik, rotacijo, polarno, alfa…

Skupina programov za spreminjanje ogrodja osi - sukanje in premikanje tangent

Potem ko imamo traso postavljeno, najlaže spreminjamo položaj tangent in s tem tudi elementov trase z rotacijami in premiki tangent s programi ROTACIJA TANGENT, PARALELEN PREMIK, POLAR TANGENTE in SPREMEMBA ALFE, obenem pa lahko po želji tudi spreminjamo elemente krivine.

Rotacija tangent

S pomočjo ukaza ROTACIJA TANGENT tangento lahko sukamo okrog ene izmed točk, ki ležijo na njej.

Po zagonu ukaza ROTACIJA TANGENTE izberemo tangento, ki jo želimo sukati (s klikom v njeni bližini).

Pri grafičnem načina dela na popravljanju osi v ukazni vrstici AUTOCAD-a se dobi:

Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo:

Izberemo ¨Tangente¨    

Ter dobimo naslednje opcije:

Paralelno/Rotacija/ poLarno/Alfa:

Vpisovanjem črke R se pride v program ROTACIJA TANGENT. Program ponuja naslednje opcije:

Izberi tangento (Undo):

Izbere se tangenta, ki jo bomo vrteli s klikom v njeni bližini. Program zahteva,  da pokažemo točko rotacije.

Izberi točko rotacije:

Točko vrtišča podamo grafično (s klikom) ali numerično - vtipkamo koordinate točke. Program pravokotno projicira izbrano točko na tangento in ta točka je dejanska točka rotacije.

Po tem  program nudi naslednje:

pokaži drugo točko rotacije (kot):

Kot zasuka podamo grafično tako, da poleg točke rotacije podamo drugo točko daljice, ki definira smer zasukane tangente. Kot zasuka lahko podamo tudi numerično, tako da vpišemo vrednost kota. Pozitiven predznak podanega kota predstavlja protiurno rotacijo tangente Program nato preračuna novo stanje (po sukanju tangente) obeh krivin in nam izriše spremenjeno traso. Sedaj lahko nadaljujemo z delom  ali prekličemo izvajanje - ukaz U (=undo).

V kolikor toliko zasukamo tangento ali spremenimo elemente krivine tako, da postane prema na zasukani tangenti ali vstopna ali izstopna prema ob sosednjih krivinah negativna program dokonča izvajanje kljub negativni vrednosti!

Pomikanje in rotacija tangente

S pomočjo tega ukaza tangento lahko sukamo približno tako kot s programom ROTACIJA TANGENT, lahko jo samo vzporedno premikamo ali pa kombiniramo premik in zasuk.

Pri grafičnem načina dela na popravljanju osi v ukazni vrstici AUTOCAD-a se dobi:

Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo:

Izberemo ¨Tangente¨    

Ter dobimo naslednje opcije:

Paralelno/Rotacija/ poLarno/Alfa:

Vpisovanjem črke L se pride v program  TANGENTE POLARNO.  Program ponuja naslednje opcije:

Izberi tangento (Undo):

Izbere se tangenta, ki jo bomo vrteli s klikom v njeni bližini. Program zahteva,  da pokažemo točko rotacije.

Izberi točko rotacije:

Točko vrtišča podamo grafično (s klikom) ali numerično - vtipkamo koordinate točke. Program prestavi tangento v izbrano točko in ta točka je dejanska točka rotacije.

Po tem  program nudi naslednje:

pokaži drugo točko rotacije (kot):

Točko vrtišča podamo grafično s klikom ali pa numerično - podamo koordinate točke vrtišča. Kot zasuka podamo grafično tako da poleg točke rotacije podamo drugo točko daljice, ki definira smer zasukane tangente. Kot zasuka lahko podamo tudi numerično, tako da vpišemo vrednost kota. Pozitiven predznak podanega kota predstavlja protiurno rotacijo tangente.

Po vnosu kota zasuka program preračuna novo stanje obeh krivin in nam izriše spremenjeno os. Sedaj lahko nadaljujemo z delom  ali prekličemo izvajanje - ukaz U (=undo).

V kolikor toliko zasukamo tangento ali spremenimo elemente krivine tako, da postane prema na zasukani ali premaknjeni tangenti ali vstopna ali izstopna prema ob sosednjih krivinah negativna, program dokonča izvajanje brez opozorila. Napaka je razvidna iz novega položaja osi in šrafur trupa objekta.

Spreminjanje temenskega kota posamezne krivine

Ukaz SPREMEMBA ALFE je namenjen sukanju tangent v temenu in tako spremembi temenskega kota.

Pri grafičnem načina dela na popravljanju osi v ukazni vrstici AUTOCAD-a se dobi:

Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo:

Izberemo ¨Tangente¨    

Ter dobimo naslednje opcije:

Paralelno/Rotacija/ poLarno/Alfa:

Vpisovanjem črke A se pride v program  SPREMEMBA ALFE.  Program ponuja naslednje opcije:

Izberi teme (Undo):

Izbere se teme, ki se popravlja.

Izberi tangento, ki se rotira (Undo):

Izbere se tangenta ki  se rotira ter s tem spreminja  temenski kot.

Variabilno tangento sukamo lahko le okrog temena

Pokaži kot alfa:

Po vnosu kota alfa program preračuna novo stanje obeh krivin ter spremenjeno os izriše. Sedaj lahko nadaljujemo z delom  ali prekličemo izvajanje - ukaz U (=undo).

V kolikor toliko zasukamo tangento ali spremenimo elemente krivine tako, da postane prema na zasukani ali premaknjeni tangenti ali vstopna ali izstopna prema ob sosednjih krivinah negativna, program dokonča izvajanje brez opozorila. Napaka je razvidna iz novega položaja osi in šrafur trupa objekta.

Paralelen premik ene od tangent

Tangento izberemo klikom v njeni bližini, vpišemo npr. Oddaljenost v metrih ter pokažemo stran na katero premikamo tangento. V kolikor je to prva ali zadnja tangenta opcija ne bo delovala.

Pri grafičnem načina dela na popravljanju osi v ukazni vrstici AUTOCAD-a se dobi:

Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo:

Izberemo ¨Tangente¨    

Ter dobimo naslednje opcije:

Paralelno/Rotacija/ poLarno/Alfa:

Vpisovanjem črke P se pride v program  PARALELEN PREMIK.  Program ponuja naslednje opcije:

Izberi tangentu (Undo):

Izbere se tangenta ki se premika klikom v njeni bližini.

Podaj pomak tangente:

Vpiše se vrednost v metrih.

Izberi stran:

Klikne se na tisto stran tangente na katero se premika.

Pri grafičnem načina dela na popravljanju osi v ukazni vrstici AUTOCAD-a se dobi:

Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo:

Izberemo ¨Slok¨    

Izberi tangentu (Undo):

Izbere se tangenta, ki se rotira klikom v njeni bližini.

Izberi način (Rotacija tangent / Podaljševanje prehodnic):

Z izbiro rotacija program nam ponudi izbor točke rotacije tj sredina tangente ali s klikom izberemo točko rotacije.

Po potrditvi točke rotacije program  preračuna nove krivine ter izriše novo stanje.

Popravljanje vrednosti radija ali prehodnic

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo POPRAVLJANJE vpisovanjem črke P in klikni v bližini temena, ki ga premikaš. Izberi opcijo NUMERIČNO in vpiši nove vrednosti radija, prehodnic itn. Potrdi z OK.

Dodajanje nove krivine med že podanimi

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo VRINI vpisovanjem črke V in klikni v bližini krivine pred katero boš dodal novo krivino. Klikni teme nove krivine.

Brisanje krivine

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo BRISANJE vpisovanjem črke B in klikni v bližini krivine, ki jo brišeš.

Izris prečnega profila v situaciji

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS OS. Izberi opcijo pRofil vpisovanjem črke R in klikni lokacijo na kateri bi preveril prečni profil. Klikni lokacijo izrisa profila. Program bo »zumiral« narisani profil . Pazi, da si predhodno določil tudi višinski potek trase (niveleto) drugače profil ne bo izrisan .

Kaj pomeni INFO situ

Klikom se dobijo podatki o stacionaži, niveleti, terenu  in oddaljenosti posamezne točke v situaciji. V kolikor točka ni na osi program bo  proiciral točko na os in izpisal oddaljenost.

Podatki za zakoličbo osi

Kliknemo + ob imenu objekta potem pa desni gumb miške na OS. V opciji izpisi izberemo Zakoličba. Program izpiše tabelo s podatki o stacionaži, x in y koordinatah in kotah nivelete na tej stacionaži. Podatke lahko kopiramo v Clipboard (ctrl – c) potem odpremo Word, Excel… in podatke s ctrl – v dobimo v za nas ustreznem okolju.  

Pisani vzdolžni profil

Kliknemo + ob imenu objekta potem pa desni gumb miške na OS. V opciji izpisi izberemo Pisani vzdolžni. Program izpiše tabelo s podatki o imenu profila, stacionaži, koti terena in nivelete na tej stacionaži, razliki, pomaku osi in eventuelnih zavarovanjih osi. Podatke lahko kopiramo v Clipboard (ctrl – c) potem odpremo Word, Excel ali karkoli in podatke s ctrl – v dobimo v za nas ustreznem okolju.  

Podatki o horizontalnih krivinah

Kliknemo + ob imenu objekta potem pa desni gumb miške na OS. V opciji izpisi izberemo Horizontalne krivine. Program izpiše tabelo s podatki o številki krivine, x in y koordinatah temen, radiju, prehodnicah, dolžini krivine itn. Podatke lahko kopiramo v Clipboard (ctrl – c) potem odpremo Word, Excel… in podatke s ctrl – v dobimo v za nas ustreznem okolju.  

Preberi še:

Možnosti ukaza 'Vnos osi'

Izpisi

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Razširitve cestišča

Cesto lahko razširimo na naslednje načine:

· določimo širino in število pasov v nastavitvah

· določimo širino robnih pasov

· določimo dodatne pasove; preko osnovnih nastavitev objekta

· določimo razširitev v zavoju; preko numeričnega urejanja osi

Določitev dodatnih pasov

S klikom na opcijo dodatni pasovi v nastavitvah objekta - osnovne se odpre spodnje okno. Na začetku dela, ko dodatni pasovi niso definirani, je potrebno izbrati opcijo dodaj. Dodajate lahko na levo ali desno stran.

Takrat se odprejo naslednji nastavljivi parametri.

Stacionaža od:

- Vpiše se željena vrednost stacionaže začetka dodatnega pasu v metrih. Na tej stacionaži se začne pas formirati in svojo polno širino doseže na dolžini razširitve.

Stacionaža do:

- Vpiše se željena vrednost stacionaže konca dodatnega pasu v metrih. Na tej stacionaži je širina dodatnega pasu enaka nič.

Širina pasu:

- Vpiše se željena vrednost polne širine dodatnega pasu v metrih.

Prečni naklon:

- Vpiše se željena vrednost prečnega naklona, v kolikor želimo, da je fiksen, ali pa se polje pusti prazno, kar pomeni, da bo naklon pasu naklon glavnih voznih pasov.

Dolžina razširitve:

- Vpiše se dolžina, na kateri bo pas dosegel svojo zadano širino, začevši od nič do polne širine.

Radij razširitve:

- Vpiše se radij zaokrožitve lokov, s katerimi se formira dodatni pas.

Dolžina zoženja:

-Vpiše se dolžna, na kateri bo pas znova prešel s polne širine na nič.

Radij zoženja:

- Vpiše se radij zaokrožitve lokov, s katerimi se dodatni pas oži na nič.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Numerično popravljanje osi

Pri ukazu vnos osi izberemo podukaz popravljanje. Po izboru temena izberemo v ukazni vrstici Numerično. Odpre se spodnje okno z zavihkoma 'Krivina' in 'Precni Sklon'.

Za izbrano teme lahko v zavihku 'Krivina' popravimo:

· radij loka v krivini

· dolžino L ali vrednost A prehodnice (vhodne in izhodne)

· razširitev not: v m podamo razširitev v notranjem robu zavoja

· razširitev ven: v m podamo razširitev v zunanjem robu zavoja

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Naslov

Pri ukazu vnos osi izberemo podukaz popravljanje. Po izboru temena izberemo v ukazni vrstici Numerično. Odpre se spodnje okno z zavihkoma 'Krivina' in 'Precni Sklon'.

Prečni sklon

Za izbrano teme lahko v zavihku 'Precni sklon':

· izberemo način računanja prečnega sklona;

· pravilnik; program bo upošteval računanje naklona po pravilniku

· projektant; program bo upošteval vnešeno možnost naklona v krivini

projektant lahko izbere tudi strešni naklon cestišča

· določimo naklon na izhodu iz krivine z možnostjo strežnega naklona

· vijačenje v prehodnici

Primer vijačenja v premi.

Vpišemo dolžino od konca krivine tj. od začetka preme na kateri bo program začel spreminjati vijačenje. Program že iz podatkov za prejšnjo krivino pozna prečni naklon v tej premi. Potrebno je le podati sklon v katerega se vijači. Potrebno je paziti na predznak sklona. V tem primeru vijačenja v premi program zahteva dolžino na kateri se vijači in ne kontrolira vzdolžnega sklona roba asfalta.

Pri vijačenju v prehodnici velja naslednje. V kolikor je prehodnica prekratka vpišemo novo dolžino vijačenja. Lahko izberemo da se vijačenje podaljša enakomerno - polovico v premo in polovico v lok.

Primer:

Dolžina prehodnice je 30m, dolžino vijačenja smo izbrali 45m. Torej 7.5m pred prehodnico se bo začelo vijačenje in končalo 7.5m v loku. Lahko tudi izberemo »spremeni v premi« ali »spremeni v loku«. To pomeni, da bo razlika med dolžino prehodnice in dolžine vijačenja upoštevana v premi oziroma v loku.

V nadaljevanju je možno vijačenje spremeniti kar v prehodnici. Potrebno je vpisati dolžino od začetka prehodnice na kateri se vijačenje začne in potem vrednost na katero se vijači.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Dodatne osi

Ukaz 'Vnos dodatne osi' odpremo z desnim klikom na objekt, kjer se odprejo možnosti objekta.

Namen dodatne osi.

Izbiramo lahko z vnosom nove, popravljanjem obstoječe dodatne osi ali vnosom nove osi iz narisane polilinije.

Dodatna os se v prečnih profilih, čez katere poteka, izriše kot vertikalna siva črta (spodnja slika). Na dodatno os lahko navezujemo elemente prečnega profila. Tako definirani elementi bodo sledili projektirani dodatni osi v prečnih profilih, kjer bo definirana dodatna os in kjer bo definiran navezani element.

Nova

Pri vnosu nove dodatne osi je potrebno izbrani možnost 'Nova' v ukazni vrstici in vnesti naziv. Določanje dodatne osi poteka z enakimi ukazi, kot za določanje glavne osi.

Primer:

Command: cdos2

Dodatna os [Nova/Obstojeca/izPolilinije]:N

Vpisi naziv Osi:kolesarska

Teme nove krivine [Lok/Vrini/Popravljanje/Brisanje/pRofil/Slok/Undo]:

Popravljanje

Za popravljanje dodatne osi izberemo ukaz 'Vnos dodatne osi' in možnost 'Obstoječa'. Nato kliknemo v bližini obstoječe dodatne osi. V ukazni vrstici se izpiše izbrana dodatna os.

V primeru, da ni izbrana os željena, ukaz prekinemo in ponovimo izbor. Po izboru željene osi, lahko dodatno os popravljamo.

Primer:

Command: cdos2

Dodatna os [Nova/Obstojeca/izPolilinije]:O

Izberi Os z izbiro tocke v blizini osi [Naziv]: Izbrana je os kolesarska

Izberi krivino [Tangente/Dodajanje/Slok/pRofil/Undo]:

izPolilinije

Tretja možnostu ukaza 'Vnos dodatne osi' je kreiranje osi iz narisane polilinije. To možnost uporabimo, če želimo narisati objekt, kateri ne sledi npr. matematiki določanja osi ceste in ga lahko prostoročno narišemo ali prerišemo iz rastra ali xref podloge.

Primer:

Command: cdos2

Dodatna os [Nova/Obstojeca/izPolilinije]:P

Vpisi naziv Osi:potok

Izberi Polilinijo:1 found

Namen dodatne osi

Pri projektiranju objekta, poteka vzporedno lahko več objektov, ki so v določenem razmerju. Ob projektirani cesti lahko poteka kolesarska steza, struga potoka, železnica in podobni objekti.

Ukaz 'Vnos dodatne osi' omogoča projektiranje glavnega objekta in več vzporednih objektov ter projektiranje glavnega objekta glede na vzporedne objekte.

Funkcionalnosti dodatne osi in dodatne nivelete uporabniku skupaj z elementi da svobodo pri projektiranju. Dinamičnost in povezljivost osi, vzdolžnega, prečnih profilov z navezavo na različne osi in nivelete se odrazi v naprednejšem projektiranju kompleksnih objektov.

Preberi še:

· dodatne nivelete

· elementi prečnega profila

Vnos nivelete

Top of Form

XE "Opis Nivelete" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos nivelete

Niveleto lahko določite po vnosu trase komunalnega voda in jo je potrebno določiti pred izrisom prečnih profilov.

Po izrisu vzdolžnega profila se prikaže niveleta terena z tabelo profila in oštevilčenimi prečnimi profili (če imate izbrano možnost - profili avtomatično).

Več preberite v Ukaz vnos niveleta.

Top of Form

XE "Vnos nivelete" \* MERGEFORMAT

XE "Ukaz Niveleta" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos nivelete

VZDOLŽNI PROFIL je namenjen projektiranju, popravljanju, dopolnjevanju in risanju nivelete vzdolžnega profila novih cest in rekonstrukcij obstoječih. VZDOLŽNI PROFIL sproti izrisuje linijo vzdolžnega profila terena po osi prometnice.

Z desnim klikom na os v projektnem oknu se vam odprejo spodnji ukazi:

· vnos nivelete; ukaz za vnos nivelete

· izriši vp; ukaz izriše in se zoomira na izrisan vzdolžni prerez

· zoom; zoom na izbrani prerez

· vertikalne krivine; izpis podatkov o vertikalnih krivinah

· info točka; ukaz za pridobivanje informacij o osi - klikni v vzdolžnem profilu

· vzdolžni teren; podatki o terenu in metodi snemanja terena za vp

Opis vnosa nivelete

Možnosti ukaza za vnos nivelete so naslednje:

· Novi vertikalni lom - v prerezu s klikom podamo pozicijo vertikalnega loma.

· Popravljanje - izberemo teme kateremu želimo popraviti višino.

· Brisanje - z ukazom brišemo obstoječe točke nivelete.

· pRofil - izrišemo izbrani prečni profil.

· Undo - vsako spremembo ki jo opravimo lahko prekličemo z ukazom 'Undo'.

Top of Form

XE "Naèin vnosa nivelete#Vertikalne krivine" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Način vnosa nivelete

Prvi položaj nivelete

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Program bo zumiral teren vzdolžnega profila. Klikni lom nivelete in  sledi navodilom v komandni vrstici . Klikni naslednji lom. Program bo začel avtomatično računati elemente vzdolžnega profila.

Popravljanje položaja loma

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Izberi opcijo POPRAVLJANJE vpisovanjem črke P in klikni v bližini loma ki ga premikaš. Klikni novi položaj loma. Postopek ponavljaj dokler ne boš zadovoljen s položajem loma.

Popravljanje vrednosti radija ali stacionaže loma

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Izberi opcijo POPRAVLJANJE vpisovanjem črke P in klikni v bližini loma, ki ga popravljaš. Izberi opcijo NUMERIČNO in vpiši nove vrednosti radija, stacionaže ali višine loma. Potrdi z OK.

Za razlago bolj kompliciranih primerov, ko se en od parametrov fiksira in drugi spreminja, je naveden naslednji primer:   

Obdržati je potrebno stacionažo loma in spremeniti naklon nivelete pred lomom. V tem primeru se v stolpcu “fiksiraj” izbere “stacionaža” (klikne se v krogec, ki je levo od željenega parametra), nato se klikne na puščico na desni strani pod opisom drugi element. S tem se odprejo možnosti za spreminjanje parametra pod pogojem, da je stacionaža fiksna. Klikne se na “P.Naklon”, kar pomeni, da se bo naklon nivelete pred lomom spremenil. V okence spodaj se vpiše vrednost naklona pred lomom v procentih. Minus pomeni, da niveleta pada, plus pa, da se vzpenja v smeri stacionaže. Po vnosu lahko pritisnemo na Izračunaj ter na koncu OK. Še enkrat opozarjam; ko ste zadovoljni z narejenim, je potrebno projekt shraniti (ne samo risbo).

Brisanje loma

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Izberi opcijo BRISANJE vpisovanjem črke B in klikni v bližini loma, ki ga brišeš.

Dodajanje novega loma med že podanimi

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Klikni novi lom.

Preverba prečnega profila v VP

Klikni desno miško na imenu objekta. Izberi opcijo VNOS NIVELETA. Izberi opcijo pRofil vpisovanjem črke R in klikni lokacijo na kateri bi preveril prečni profil. Klikni lokacijo izrisa profila. Program bo »zumiral« narisani profil.

Podatki o vertikalnih krivinah

Kliknemo + ob imenu objekta potem pa desni gumb miške na Vzdožni profil. Izberemo Vertikalne krivine. Program izpiše tabelo s podatki o številki temena, stacionaži, višini, radiju, tangentah, dolžini krivine itn. Podatke lahko kopiramo v Clipboard  potem odpremo Word ali Excel  in podatke s ctrl – v dobimo v za nas ustreznem okolju.  V tej tabeli lahko tudi numerično dodajamo lome in jih brišemo.

Preberi še teme:Vnos nivelete

Modeliranje terenskih podatkov

Teren vzdolžnega prereza

XE "Teren vzdolžnega prereza#Constrain" \* MERGEFORMAT Teren vzdolžnega prereza

Terenske podatke posamezne trase ceste lahko urejamo na več načinov. Eden izmed njih je z dodajanjem ali odvzemanjem terenskih podatkov iz seznama točk. Elegantnejši je način z uporabo naštetih ukazov: 

- Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz vzdolžnih prerezov. Terenske točke izbiramo v situaciji ali vzdolžnem prerezu.

Postopek:

a) dodajanje terenskih točk za profil vzdolžnega v situaciji je možno samo pri metodi "projiciranja terenskih točk":

1. Izrišete terenske podatke. Ukaz se nahaja v oknu za vnos terenskih podatkov.

2. V situaciji se ob osi voda izriše zelena pomožna črta (ravnina SPR_OS_VP_TEREN), ki pokaže katere točke so upoštevane v izračun posameznega kanala.

3. Z ukazom dodajate terenske točke v izračun vzdolžnega v seznam terenskih točk kanala.

b) odvzemanje terenskih točk iz izračuna vzdolžnega profila je možno za katerokoli metodo (DMR ali projiciranje)

1. Pri izrisu vzdolžnega prereza se na črti terena izrišejo upoštevane terenske točke kot bloki.

2. Za izbris terenskega podatka iz seznama, ne pa tudi iz risbe izberete ukaz in podatke katere želite izbrisati.

3. Nato še izberete teren vzdolžnega prereza (črto). Izračun ne upošteva več izbrisanih terenskih podatkov.

Slika: Bloki s terenskimi podatki v prerezu

- Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih zidov in drugih objektov.

Postopek:

1. Izrišete terenske podatke. Ukaz se nahaja v oknu za vnos terenskih podatkov.

2. Kliknete ikonoin izberete izrisane 3Dpolilinije (rumene).

3. Po končanem izboru Constrain lomnih linij kliknete Enter

4. Na vprašanje "Izbrani nizi so constraint? [Da/Ne]:" odgovorite z da

5. V ukazni vrstici se izpiše število linij, ki so bile izbrane in dodane.

6. Teren kanala je potrebno ponovno preračunati in izrisati vzdolžni profil.

- Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše tridimenzionalno trikotno mrežo. Z AutoCAD ukazom 3dorbit jo lahko rotiramo in pregledujemo.

Top of Form

XE "Teren kanala" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vzdolžni teren

Terenske podatke glede na stacionažo vzdolžnega terena lahko vidimo v oknu Vzdolžni teren. Z desnim klikom na 'Vzdolzni profil' v 'Projektnem oknu' in izboru ukaza 'Vzdolžni teren' se odpre naslednje okno:

Seznam kaže teren glede na stacionažo objekta.

Pod seznamom so ukazi:

· Teren iz Datoteke; včitamo podatke o terenu iz datoteke

· Briši selektirane; brišemo izbrane točke

· Briši vse točke; brišemo vse točke iz seznama

· Uporabi; preračuna točke vzdolžnega profila iz modela terena

Pri ukazu Uporabi se preračuna teren glede na izbran tip modeliranja terena:

· DMR; prebere točke iz DMR (digitalni model reliefa) in jih interpolira iz modela glede na korak branja točk.

· Projekcija; točke projicira na os trase, v primeru da se točka nahaja znotraj podane širine pasu (pravokotno od osi).

Ko določimo traso posameznega objekta, nas najprej zanima kakšen je potek terena vzdolž kanala. Izvedba projektiranega objekta po osi, ki smo si jo izbrali, mogoče sploh ni izvedljiva. Od poteka terena je odvisen tudi način projektiranja.

- Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz seznama. Terenske točke izbiramo v situaciji ali vzdolžnem prerezu. Več...

- Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih zidov in drugih objektov. Več...

- Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše trikotno mrežo.

Top of Form

XE "Teren iz datoteke" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Teren iz datoteke

Z ukazom teren iz datoteke lahko včitamo terenske podatke za vzdolžni prerez objekta iz datoteke. Ukaz uporabimo v primeru, da nimamo posnetka terena v risbi (DMR, Projekcije točk).

Po kliku na gumb 'Teren iz Datoteke' v oknu Vzdolzni teren se odpre spodnje okno:

Izbirate lahko med dvema načinoma zapisa točk:

· zapis stacionaže in višine

· zapis koordinat x,y,z

Po izboru tipa datoteke, pritisnemo gumb 'Next'.

V naslednjem oknu s pritiskom na gumb 'Browse' poiščemo datoteko (txt), katero želimo včitati in pritisnemo gumb 'Next'.

Nato lahko izbiramo vrstni red stolpcev v txt datoteki.

Vrstni red stolpcev zamenjamo z vlečenjem stolpcev na ustrezno mesto.

S pritiskom na stolpec '...' lahko izberemo dodatne stolpce v oknu Izberi tip kolone.

Po pritisku gumba 'Finish' se točke včitajo v program. Odpre se še sporočilo s številom včitanih točk. Zapremo ga z gumbom 'Ok'.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Numerično popravljanje nivelete

Pri ukazu vnos nivelete izberemo podukaz popravljanje. Po izboru temena izberemo v ukazni vrstici Numerično.

Primer:

Obdržati je potrebno stacionažo loma in spremeniti naklon nivelete pred lomom.

V tem primeru se v stolpcu ”fiksiraj” izbere ”stacionaža” (klikne se v krogec, ki je levo od željenega parametra), nato se klikne na puščico na desni strani pod opisom drugi element. S tem se odprejo možnosti za spreminjanje parametra pod pogojem, da je stacionaža fiksna.

Klikne se na ”P.Naklon”, kar pomeni, da se bo naklon nivelete pred lomom spremenil. V okence spodaj se vpiše vrednost naklona pred lomom v procentih. Minus pomeni, da niveleta pada, plus pa, da se vzpenja v smeri stacionaže. Po vnosu lahko pritisnemo na Izračunaj ter na koncu OK. Ko ste zadovoljni z izdelanim, je potrebno projekt shraniti (ne samo risbo).

Na spodnji sliki je popravljen predhodni naklon ob nespremenjeni stacionaži. Razlika med zgornjo in spodnjo sliko je sprememba višine temena.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Dodatne nivelete

Ukaz 'Vnos dodatne nivelete' odpremo z desnim klikom na objekt, kjer se odprejo možnosti objekta.

Izbiramo lahko med vnosom nove in popravljanjem obstoječe dodatne nivelete.

Dodatno niveleto vnesemo v vzdolžni profil glavne nivelete. Dodatna niveleta se izriše kot nova rdeča črta v vzdolžnem profilu. Pri vnosu dodatne nivelete so na voljo enake možnosti ukaza vnosa glavne nivelete.

Dodatna niveleta se v prečnih profilih, čez katere poteka, izriše kot horizontalna siva črta (spodnja slika). Na dodatno os lahko navezujemo elemente prečnega profila. Tako definirani elementi bodo sledili projektirani dodatni osi v prečnih profilih, kjer bo definirana dodatna os in kjer bo definiran navezani element.

Preberi še:

· dodatne osi

· namen dodatnih osi

Prečni profili

Top of Form

XE "Vnos preènih profilov" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Vnos prečnih profilov

Po vnosu terenskih podatkov, osi in določitvi nivelete se lahko lotimo nastavitev in izrisa prečnih profilov.

Prečne profile lahko določamo preko:

· konstant

· elementov

Konstante vsebujejo vse cestarske dele, zato najprej določimo te, kasneje pa z elementi, z uporabo ukazov v orodni vrstici 'Prečni profili' lahko dopolnimo prečni profil.

orodna vrstica 'Prečni profili'

Možnosti ukaza Prečni profili

V projektnem oknu se pod objektom nahaja element Prečni profili.

Z desnim klikom na Prečni profili dobimo okno z ukazi:

· seznam; pregled seznama n urejanje prečnih profilov

· označi v situaciji; izriše elemente prečnega profila v situaciji

· izriši teren v situaciji

· prečni konstante; parametrična določitev elementov osnovnega profila

· izračun mas; izračun mas za programsko določene tipe površin (ne deluje)

· izračun mas total; izračuna mase glede na podane površine

· seznam površin; izpiše seznam površin po prečnih profilih

· izris profilov po listih; izriše prečne profile glede na format papirja

· nastavitve; nastavitev tabele prečnih profilov

Top of Form

XE "Seznam preènih profilov" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Seznam prečnih profilov

Z desnim klikom na Prečni profili v projektnem oknu izberemo ukaz Seznam, ki odpre spodnje okno.

V zgornjem oknu vidimo seznam prečnih profilov in stacionažo v projektu za izbrani objekt. S klikom na profil (stolpec ime ali stacionaža) in s kombinacijo tipk CTRL ali Shift lahko izbiramo več prečnih profilov, katere potem urejamo z nekaterimi spodnjimi ukazi.

Ukazi v oknu Seznam profilov:

· dodaj profil; vrine se vrstica, kamor vpišemo ime in stacionažo novega prečnega profila

· teren profila; odpre se okno Profil za urejanje terena prečnega profila

· briši selektirane; izbriše izbrane prečne profile

· profili iz datoteke; ukaz za vnos terenskih podatkov o prečnih profilih iz datoteke

· profili avtomatsko; nastavimo parametre za avtomatsko generiranje profilov

· briši vse profile; izbriše vse PP

· datoteke za remont; uvoz datotek iz programa Marketka - za železnice

· tip snemanja terena; izberemo tip modeliranja terena za enega ali izbrane prečne profile

Top of Form

XE "Teren profila" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Teren profila

V oknu Seznam profilov se za izbrani profil z gumbom 'Teren profila' odpre spodnje okno.

Preko okna 'Profil' določamo tip snemanja terena za prečni profil in v seznamu vidimo:

· teren 2D; višine točk glede na odmik od osi

· teren 3D; višine in koordinate točk

Z gumboma 'Dodaj' in 'Briši' se lahko dodaja ali briše izbrane točke iz definicije prečnega profila.

Top of Form

XE "Profili iz datoteke#ZapisSkupinePP" \* MERGEFORMAT

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Profili iz datoteke

Za izbrano os je za prečne profile možno včitati točke terena iz geodetskega posnetka - datoteke. V oknu Seznam profilov se z gumbom 'Profili iz datoteke' odpre spodnje okno.

Možna sta osnovna tipa ASCII datotek:

· zapis točk s koordinatami in oznakami profilov

· zapis točk po skupinah profilov

Zapis točk s koordinatami in oznakami profilov

V kolikor so točke zapisane s koordinatami tj posnetek s postajo izberimo prvo opcijo. Točke morajo imeti x, y, z koordinato in ime profila kateremu pripadajo.

Določimo še natančno razporeditev stolpcev v datoteki. Ime profila je zapisano v katerikolem stolpcu. Pomembno je le to, da oblika datoteke ustreza izbrani obliki v oknu, ki se odpre.

Stolpce lahko premikate, tako da kliknete na stolpec z levo tipko na miški in ga povlečete na ustrezno mesto.

Zapis točk po skupinah profilov

Pri zapisu točk po skupinah profilov imamo tri možnosti (na sliki):

X,Y koordinate

Posamezni profili so ločeni z zvezdico. Prva vrstica označuje ime profila in točko na osi, naslednje vrstice do zvezdice pa vsebujejo zapis točk prečnega profila.

S stacionažo

Za posnetek točk, izdelan z nivelirjem in metrom, izberemo to možnost. V tem primeru so posamezni profili v datoteki ločeni z zvezdico.

Primer datoteke:

Točke na levi strani osi imajo predznak - , na desni pa +.  Horizont vpišemo, če so za točke vpisani odčitki na lati, ne pa absolutne kote. Programu je potrebno v naslednjem koraku pokazati (z izbiro ukaza Browse ) lokacijo datoteke in potem pritisniti Next.

Profil je določen v seznamu profilov

To možnost izberete, ko imate v eni datoteki seznam profilov in v drugi datoteko s profili.

primer seznam profilov:

primer datoteke s profili:

V naslednjem oknu izberete zapis pozicije točke profila in zapis višine.

V naslednjem oknu izberete način zapisa terena vzdolžnega prereza.

Določimo še natančno razporeditev kolon v datoteki. Ime profila je zapisano v katerikoli koloni. Pomembno je le to , da oblika datoteke ustreza izbrani obliki v oknu, ki se odpre.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Profili avtomatsko

V oknu Seznam profilov se z gumbom 'Profili avtomatsko' odpre spodnje okno, kjer nastavite parametre za kreiranje prečnih profilov.

Izbirate lahko od popolnoma ročnega določanja profilov, do profilov po stacionaži, kjer vnesete v metrih razdaljo med profili in vpišete stacionažo prvega profila. Izberete lahko tudi profil v glavnih točkah: teme, prehod iz preme v prehodnico, prehod iz prehodnice v lok ali če rišete cesto brez prehodnic - prehod iz preme v lok.

Na spodnjem delu okna 'Avtomatski prečni profili' nastavljate širino profila in določate način včitavanja terenskih podatkov iz modela terena: korak snemanja - interpolacija točk iz DMR in širina pasu projekcije.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Tip snemanja terena

V oknu Seznam profilov se z gumbom 'Tip snemanja terena' odpre spodnje okno, kjer nastavite parametre za snemanje terena za izbrane prečne profile.

To možnost uporabite, če ne uporabljate v prečnih profilih terena iz datoteke.

Namig: Najprej izberite profile v seznamu nato pritisnite gumb 'Tip snemanja terena'.

Možnosti:

· avtomatsko; vklop/izklop avtomatskega snemanja terena po izbranih spodnjih metodah

· DMR; izračun točk iz digitalnega modela reliefa (trikotna mreža)

· Projiciranje; pravokotna projekcija točke na os ali prečni profil

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Teren prečnega prereza

Terenske podatke posameznega prečnega prereza lahko urejamo na več načinov. Eden izmed njih je z dodajanjem ali odvzemanjem terenskih podatkov iz seznama točk. Elegantnejši je način z uporabo ukaza  

, v orodjih za prečne prereze, za dodajanje in brisanje terenskih točk iz prečnih prerezov. Terenske točke izbiramo v situaciji ali prečnem prerezu.

Opozorilo:

Teren prečnega prereza urejate z ukazom iz orodij za prečne profile in ne iz terenskih podatkov. Ikone so enake, vendar so ukazi različni.

Postopek:

a) dodajanje terenskih točk za profil v situaciji je možno samo pri metodi "projiciranja terenskih točk":

1. Izrišete terenske podatke. Ukaz se nahaja v oknu za vnos terenskih podatkov.

2. V situaciji se ob osi voda izriše zelena pomožna črta (ravnina CDRDOS_OS_PR_TEREN), ki pokaže katere točke so upoštevane v izračun posameznega kanala.

3. Z ukazom dodajate terenske točke v izračun vzdolžnega v seznam terenskih točk kanala.

b) odvzemanje terenskih točk iz izračuna prečnega profila je možno za katerokoli metodo (DMR ali projiciranje)

1. Pri izrisu vzdolžnega prereza se na črti terena izrišejo upoštevane terenske točke kot bloki.

2. Za izbris terenskega podatka iz seznama, ne pa tudi iz risbe izberete ukaz in podatke katere želite izbrisati.

3. Nato še izberete oznako prečnega profila v situaciji (št profila), iz katerega želite odstraniti točko. Izračun ne upošteva več izbrisanih terenskih podatkov. Prečni profil ponovno izrišite.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Prečni konstante

V projektnem oknu z desnim klikom na prečni profili dobimo okno z ukazom 'Prečni konstante'.

Odpre se okno v katerem so na voljo generalne konstante za zgornji ustroj in humuziranje in konstante za nastavljanje normalnega prečnega profila posebej za levo in desno stran.

Prečne profile lahko vnašamo tudi preko elementov.

Spreminjanje konstant

Klikni oznako + ob konstanti. Odprle se bodo dimenzije posamezne konstante. Klikom na določeno vrednost možno je spreminjati obliko konstante. Vse lahko takoj spremljamo na prečnem profilu, ki ga lahko odpremo v posebnem oknu. Po spremembi podatkov potrebno je klikniti opcijo »uporabi« in izrisani prečni profili se izrišejo z novimi parametri.

Primer:

Želimo spremeniti širino jarka na levi strani.

Kliknemo + poleg besede »levo« potem pa + ob besedi »jarek«. Odprlo se bo okno z možnimi nastavitvami za zemeljski jarek. Kliknemo na številko, ki določa širino jarka in vpišemo novo širino. Lahko potrdimo z »Uporabi« ali gremo takoj na risanje prečnih profilov.

Vsebina konstant:

· seznam konstant

· vnos konstant

· vnos konstant po odsekih

Seznam konstant

Vnos konstant za določitev prečnega profila

a) generalno

Po kliku na opcijo generalno se prikaže seznam, v katerem se določajo

Asfalt:

Tukaj izberemo debelini asfaltnih plasti.

Tampon:

To je minimalno potrebna debelina pod asfaltnimi plastmi. Program to debelino upošteva na izbrani oddaljenosti od osi. Potem nadaljuje z naklonom tampona.

Planum:

Naprimer: za naklon 3 % se vpiše v okno  3:100.

Humus:

Debelina;

Predstavlja debelino plasti humusa, ki jo odstranimo na širini profila. Vnaša se v metrih. Program na tej razdalji pod linijo terena nariše črtkano linijo.

Bankine, berme, brežine;

se vnaša v metrih. Nanaša se na zaključno humuziranje po končanih zemeljskih delih. Lahko je različna za bankine, berme in brežine nasipov in vkopov.

Ločilni pas:

Tukaj vnašamo tudi konstante za ločilni pas. Širina in naklon bankine posebej za levo in desno stran, globina jarka in drenaže.

b) levo in desno

Po kliku na opcijo levo ali desno se prikaže seznam, v katerem se določajo nastavitve za risanje prečnih profilov ločeno za levo in desno stran.

Način odvodnje:

Tip odvodnje je odvisen od tega ali je pločnik izbran ali ne. Če se pločnik projektira je potrebno kliknuti na besedo Da (Ne) ob besedi pločnik potem na puščico ob njej in izbrati Ne ali Da. V primeru ceste brez pločnika sta na razpolago mulda ali jarek. Kliknimo na “mulda” (“jarek”) ob besedi “ukop” potem na puščico ob njej in izberimo ustrezno varianto. Poseben primer rešitve s pločnikom je prečni  profil z rigolo, vendar brez pločnika. V tem primeru je potrebno izbrati pločnik=DA, kasneje pa v opciji za širino pločnika vpisati nulo.

Pločnik, Rigola, Mulda, Drenaža, Jarek…:

Za vse vrednosti velja, da je potrebno kliknuti na številko, ki določa dimenzije in vpisati novo vrednost.

Bankine (Širina in naklon)

-Vpiše se željena vrednost širine bankine v metrih. Naklon bankine se vpiše v procentih. Vrednost je absolutna, ker se upošteva, da je bankina nagnjena proti brežini.

Berme (Širina in naklon)

-Vpiše se željena vrednost širine berme v metrih. To je širina v nasipu od presečišča brežine nasipa s terenom do začetka brežine jarka. Naklon berme se vpisuje v procentih. Vrednost je absolutna, ker to pomeni, da je naklon berme proti jarku.

Ocejanje:

Višina brega

To je višina pod spodnjim robom tampona, na kateri program s prečnim planiranjem terena poskuša rešiti odvodnjo brez vzdolžnih jarkov.

Naklon:

To je prečni naklon linije planiranja terena. Vpisuje se v procentih. Pozitiven predznak pomeni, da je naklon obrnjen na zunanjo stran.

Dolžina:

Gre za maksimalno horizontalno dolžino, na kateri program išče presečišče s terensko linijo. Če na tej dolžini program ne najde presečišča s terenom, potem tak način odvodnje ni mogoč in program nariše jarek.

Brežine (nasip in vkop)

V naklon vkopa in nasipa vpišemo v razmerju dy:dx naklon. Velja od spodnjega roba tampona do presečišča s terenom za nasip oziroma do dna jarka za vkop.

Za vsako brežino nasipa je možno narediti več lomov brežin in na vsakem predvideti dodatno bermo. S klikom na pikice desno od “lomi brežine” se odpre možnost vnosa teh podatkov.

V prvem stolpcu se vnaša višina, od dna jarka na kateri bo lom brežine. Do te točke bo program brežino risal v naklonu vpisanem v drugem stolpcu. V kolikor se projektira tudi berma na tem mestu vpišemo širino berme v tretjem stolpcu. V zadnjem stolpcu vpišemo v procentih naklon berme.

Vnos podatkov je z dvojnim klikom miške v ustrezno okno vpis vrednosti in potrditev z enter.

Za lomom program nadaljuje z naklonom brežine, ki je vpisan v splošnih konstantah.

Vnos konstant po odsekih

V kolikor se nekatera od konstant na določenem odseku razlikuje od navedene jo lahko spremenimo na naslednji način:

Klikni desni gumb miške na imenu konstante. Klikni levi gumb miške na vprašanje  »nov odsek«.

Vpiši stacionažo začetka odseka v levo okno in stacionažo konca odseka v desno okno. Potrdi z OK. Pri ponovnem odpiranju okna konstant bo izbrana konstanta imela pododsek z vpisanimi stacionažami začetka in konca odseka.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Izris profilov po listih

V možnostih prečnega profila je možnost izrisa prečnih profilov po listih.

Nastavite lahko parametre na spodnji sliki:

S pritiskom na gumb 'spremeni list' lahko določate parametre v spodnjem oknu.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Nastavitev tabele prečnih profilov

V možnostih prečnega profila je ukaz nastavitev, ki vam odpre spodnje okno za nastavitev izpisa tabele prečnih profilov.

Tabelo prečnega profila nastavite z desnim klikom v projektnim oknu na prečni profili in izberete ukaz Nastavitve (slika spodaj).

Odpre se okno Tabela prečnega profila. Z gumbom Nova vrsta se dodaja nove vrstice v tabeli.

Vrstico v tabeli dodajate z gumbom Nova vrsta ali pa z gumbom Popravi spreminjate nastavitve. V spodnjem oknu so možnosti nastavitve vrstice.

Za tip vrstice lahko izbirate med: oddaljenostjo od osi, višino ali stacionažo.

Pod prečnimi elementi nato izbirate elemente, tako da pritisnete na gumb . Nato v oknu 'Izberi elemente' izbirate iz seznama elemente, katerih vrednosti želite izpisati.

Elementi

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Prečni elementi

Preko elementov določamo dodatne elemente prečnih profilov, katerih ni v konstantah.

Z uporabo ukazov v orodnih vrsticah 'Prečni profili' lahko dopolnimo prečni profil.

orodne vrstice 'Prečni profili'

Seznam tem:

· seznam ukazov

· postopek dodajanja novega elementa

· postopek popravljanja elementa

· določitev karakterističnega prečnega profila

· določitev bloka prečnega profila

· določitev izrisa šrafure

· trim in extend elementov

· kopiranje elementov

· določanje višinskih kot

· določanje površin

· izpis površin

· izpis kubatur

· generiranje trupa

Seznam ukazov

- dodaj prečni profil v situacijo;

s klikom določite položaj prečnega profila

- izriše prečni profil;

izberemo ukaz izriši prečni profil / izberemo prečni profil (oznako) v situaciji / podamo položaj izrisa profila

pred izrisom prečnega profila mora biti podana trasa in niveleta

- dodamo točko iz situacije v definicijo terena prečnega profila

- odstranimo točko terena iz definicije prečnega profila

- dodamo nov element;

možnosti: [Novi element/Popravi/Brisi/Seznam elementov]

- spremeni točko elementa;

možnosti:

Izberi element [Seznam]:

Popravljanje> Izberi tocko [Brisi/Dodaj/Vrini/Seznam]

- briše izbrani element iz prečnega profila;

primer:

Izberi element [Seznam]:

Element 'ograja' je izbran!

Izberi element [Seznam]:

Precni element ograja je izbrisan.

- dodaja linijo trupa.

Situativno izriše 3D linije trupa na način:

· ročno; izberemo točke elementa v prečnem profilu, katere bodo povezane s 3D polilinijo

· avtomatsko; za vsak element in vsako točko elementa izriše linijo trupa

- dodajanje in urejanje površin (ploščin) prečnega profila za izračun mas

možnosti:

Urejanje povrsin. Izberi ukaz [Nova povrsina/Popravi/Brisi/Seznam povrsin]:

- določanje karakterističnega prečnega profila

možnosti: shrani in včitaj karakteristični prečni profil

- kotiranje prečnega profila;

možnosti:

Izberi precni profil z izbiro elementa profila:

Vnos kotiranj. Izberi ukaz [Dodajanje/Brisanje/Izhod]:

- določanje blokov za izpis vrednosti elementov v prečnih profilih;

možnosti:

Vnos blokov. Izberi ukaz

[Dodajanje/Brisanje/Izhod]

- določanje šrafur v prečnih profilih za izris v situaciji

z ukazom izberemo točke elementa, med katerim se bo izrisala šrafura

- ukaz za trim in extend elementov

- ukaz za kopiranje elementov, kot, blokov v izbrane ali vse ostale prečne profile

primer:

Izberi objekt:

Element 'BREZINA_VKOP_DESNO' je izbran!

Izberi objekt:

Izberi profil z izbiro elementa profila [Od profila do profila/Razlicni

profili/Vse profile osi]:

- urejanje višinskih kot v prečnem profilu;

namig; z ukazom 'kopiraj' se kote kopirajo v ostale prečne profile

primer:

Izberi precni profil z izbiro elementa profila:

Vnos kotiranj. Izberi ukaz [Dodajanje/Brisanje/Izhod]:d

Izberi element [Seznam/Os]:

Izberi tocko precnega profila:

Izberi element [Seznam]:

Izberi pozicijo kote [Levo zgoraj/levO spodaj/Desno zgoraj/deSno spodaj]:l

Scale faktor bloka: 2

- urejanje blokov za izpis naklonov brežin, vkopov, jarkov v procentih ali razmerju

namig; z ukazom 'kopiraj' se kote kopirajo v ostale prečne profile

Primer:

Vnos naklonov. Izberi ukaz [Dodajanje/Brisanje/Izhod]:d

Izberi element [Seznam]:

Izberi 2 tock  [Koncaj]:

Izbranih 1 tock

Izberi 2 tock  [Koncaj]:

Izberi nacin izpisa naklona [Procenti/Razmerje]:r

Vnos naklonov. Izberi ukaz [Dodajanje/Brisanje/Izhod]:i

- gumb za izpis seznama površin v izbranem prečnem profilu

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Postopek urejanje elementov

Za urejanje elementov se uporabljajo naslednji ukazi:

- dodamo nov element;

možnosti: [Novi element/Popravi/Brisi/Seznam elementov]

- spremeni točko elementa;

možnosti:

Izberi element [Seznam]:

Popravljanje> Izberi tocko [Brisi/Dodaj/Vrini/Seznam]

- briše izbrani element iz prečnega profila;

primer:

Izberi element [Seznam]:

Element 'ograja' je izbran!

Izberi element [Seznam]:

Precni element ograja je izbrisan.

Nov element       

Elemente lahko narišemo ali jih določimo s parametri: naklon, presečišče ali odmik.

Nov element dodamo po naslednjem postopku:

1. Kliknemo na gumb 'Nov element'.

2. Izberemo možnost Novi element. V ukazno vrstico vtipkamo N in pritisnemo enter.

3. Izberemo izrisani prečni element, v katerega bomo vrisali nov element.

4. Vnesemo ime elementa, določimo layer in barvo.

5. Pričnemo z risanjem elementa, tako da izberemo začetno točko.

ukazna vrstica: Izberi element [Seznam/Nova tocka]:

Izberemo lahko:

· izberi element - izberemo točko elementa iz prečnega profila

· seznam - točka elementa iz seznama elementov

· nova točka - ni vezana na obstoječ element, ampak fiksni x,y

Namig: Element lahko navežemo na drug element in bo sledil premikom ceste v ostalih profilih. 

6. Po določitvi začetne točke se v ukazni vrstici izpišejo naslednje možnosti za nadaljni vnos točk elementa:

· Undo - vrnemo se za en korak nazaj pri vnosu elementa

· Konec - končamo z vnosom elementa

· Autocad objekt - izberemo narisan objekt, iz katerega se bo ustvaril element

· naklon_Dolzina - podamo naklon in dolžino

· naklon_odmikX - podamo naklon in odmik po X osi (horizontalni odmik)[email protected]

· naklon_odmikY - podamo naklon in odmik po Y osi

· naklon_do Terena - podamo naklon, pod katerim se bo element nadaljeval do presečišča z elementom Teren

· naklon_do Elementa - podamo naklon, pod katerim se bo element nadaljeval do izbranega elementa

· Presecisce - izberemo dva elementa, na presečišču teh bo podana točka novega elementa

· tocka eLementa - izberemo točko drugega elemetna in podamo odmik od izbrane točka ali/in izberemo Konec.

· loCen xy - izberemo x koordinato iz točke enega elementa in y koordinato iz točke drugega elementa; po izboru točke elementa končati z izborom ukaza Konec za vsako koordinato posebej

Namig 1: vtipkate lahko samo veliko črko za izbor ukaza.

Namig 2: Točko elementa lahko podajate tudi s kliki in uporabo AutoCAD orodij (snap, ortho, polar snap, tracking, vnosom relativnih koordinat).

Namig 3: Dolžino vedno podajamo v absolutni vrednosti, naklon pa v smeri. Npr. premik 1.3 horizontalno v levo bi vnesli z nakon_odmikX tako:naklon dy:dx; 0:-1odmik X; 1.3

 

7. Po končanem izrisu elementa izberemo možnos Konec. Sporočilo 'Element je kreiran' se izpiše v ukazni vrstici. Element mora biti izrisan.

Kreirane elemente lahko nato kopiramo v ostale profile, jih popravljamo ali brišemo.

Popravi element    

Pri popravljanju elementa imamo naslednje možnosti: Izberi tocko [Brisi/Dodaj/Vrini/Seznam].

izberi točko - izberemo točko elementa, katero bomo spremenili

briši - izbriše izbrani element

dodaj - dodamo oz. dorišemo obstoječi element

vrini - vrine točko obstoječemu elementu

seznam - prikaže seznam elementov

Postopek popravljanja točke elementa:

1. Kliknemo na gumb Spremeni točko elementa'.

2. Kliknemo na element in izberemo točko, katero bomo popravljali.

3. Vnesemo nove parametre in pritisnemo enter.

4. Na koncu nam program ponudi možnost spremembe elementa v tem ali tudi drugih profilih.

Spremeniti element v [tem in Drugih] :

Postopek vrivanja točke elementa:

1. Kliknemo na gumb Spremeni točko elementa' in izberemo element.

2. Izberemo v ukazni vrstici možnost 'Vrini', tako da vtipkamo v in pritisnemo enter.

3. Izberemo točko elementa, pred katero bomo vrinili novo točko.

4. Podamo položaj vrinjene točke s klikom ali pa izberemo eden on načinov paramteričnega vnosa.

5. Izberemo spremembo definicje elementa v tem ali tudi ostalih prečnih profilih.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Seznam elementov

Preko ukazov za dodajanje ali spreminjanje elementov, lahko dostopamo do okna 'seznam elementov'. V tem oknu so zbrani vsi elementi določenega prečnega profila.

Preko okna lahko izbiramo točko elementa, katero bomo popravili ali na katero bomo navezali nov element.

Z rdečo barvo se označijo elementi in točke, katere ne morejo biti izrisani. Običajno ne morejo biti določeni s parametri, s katerimi so podani. Preko ukaza spreminjanje elementov, jih lahko poskušamo popraviti.

okno 'Elementi prečnega profila'

Zgornji del okna prikazuje elemente, določene preko konstant. Spodnja polovica okna pa prikazuje elemente, kateri so bili spreminjani.

Gumb 'Tipi elementov...' zaenkrat še ne deluje.

Okno za vnos teksta, zgoraj desno, zaenkrat še nima funkcije.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Karakteristični prečni profil

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' shranjujemo in uvažamo tipične karakteristične profile.

V spodnjem oknu vidimo v levi polovici karakteristične profile v tem profilu. Preko gumba spodaj 'Shrani kot karakteristični profil' lahko v datoteko *.prp shranimo elemente prečnega profila.

V desni polovici spodnjega okna pa vidimo včitane karakteristične profile. Preko gumba desno spodaj 'Vcitaj karakteristicni profil...' iz datoteke *.prp včitamo shranjene karakteristične profile.

Z gumboma in prenašamo karakteristične profile med včitanimi in definiranimi v izbranem profilu.

Program shrani vse elemente prečnega profila v datoteko. Namen ukaza je prenašanje dodatnih elementov iz enega projekta/objekta v drugega.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Blok v prečnem profilu

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' dodajamo bloke v prečni profil.

možnosti:

Vnos blokov. Izberi ukaz

[Dodajanje/Brisanje/Izhod]

Po izboru ukaza dodaj blok v prečni profil izberemo prečni profil, nato ukaz za dodajanaje in nato točko elementa prečnega profila. V spodnjem oknu izberemo blok (iz risbe ali iz datoteke). V zavihku Atributi lahko določimo izpis vrednosti elementa v atributu bloka.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Določanje šrafure brežine

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' določamo izris šrafure preko točk elementov prečnega profila.

Postopek:

1. Izberemo ukaz 'dodaj šrafuro'.

2. Pod možnostmi ukaza izberemo možnost 'Nova'.

3. Izberemo prečni profil, v katerem bomo določili šrafuro

4. Izberemo točke elementa, med katerima se bo izrisala šrafura.

Šrafura se izriše v situaciji. Pred izrisom je potrebno izbrati ukaz - Računaj trup. Dobimo ga z desnim klikom na ime objekta/Orodja/Računaj trup.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Trim in Extend elementov

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' krajšamo (trim) in podaljšujemo (extend) izbrane elemente prečnega profila.

Ukaz Trim in Extend deluje na enak način, kot je AutoCAD ukaz.

Postopek za extend:

· Uporabnik najprej izbere ukaz, nato prečni profil, v katerem bo izvedel npr. extend.

· Pri ukazu najprej izberemo elemente, do katerega bomo podaljševali.

· Izbor zaključimo s tipko Enter.

· Na koncu še izberemo element, ki ga želimo podaljšati.

Zaporedje ukazov za extend:

Element > [Extend/Trim/Brisi/Seznam]:E

Izberi precni profil z izbiro elementa profila:

Izberi elemente omejitve...

Izberi element [Seznam]:

Element 'BREZINA_NASIP_DESNO' je izbran!

Izberi element [Seznam]:

Izberi element za katerega zelis extend...

Izberi element [Seznam]:

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Kopiranje elementov

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' kopiramo izbrane elemente prečnega profila.

Poleg elementov lahko kopiramo še kotnice, bloke, površine, višinske kote, naklone.

Možnosti ukaza:

Izberi profil z izbiro elementa profila [Od profila do profila/Razlicni

profili/Vse profile osi]:

Postopek:

Elemente izberemo, pritisnemo enter za končanje izbora in še izberemo v katere profile bomo kopirali.

Različne profile lahko izbiramo v situaciji s klikom na oznako profila.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Določanje višinskih kot in naklonov

Preko gumbov iz palete gumbov 'prečni elementi' določamo izpis višinske kote in naklonov brežin.

Višinska kota

Za vnos višinske točke izberemo ukaz . Nato izberemo prečni profil, element in točko elementa, v kateri želimo izpis višinske kote. Možnost imamo izbora štirih tipov višinskih kot:

- zgoraj levo

- zgoraj desno

- spodaj levo

- spodaj desno.

S scale faktor bloka določite lahko tudi velikost bloka. Vse vnešene višinske kote lahko kopirate v druge prečne profile.

Namig:

Pri kotiranju elementa na točki presečišča elementa in osi, izberemo med samim ukazom možnosto 'os'.

Primer:

Izberi precni profil z izbiro elementa profila:

Vnos kotiranj. Izberi ukaz [Dodajanje/Brisanje/Izhod]:D

Izberi element [Seznam/Os]:o

Izberi element [Seznam]:

Izberi pozicijo kote [Levo zgoraj/levO spodaj/Desno zgoraj/deSno spodaj]:D

 Scale faktor bloka: 2

Naklon brežine

Za vnos naklona izberemo ukaz . Nato izberemo dodajanje in dve točki elementov. Izberemo lahko še med izpisom naklona v razmerju (3:4) ali v procentih.

Predizmere

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Določanje površin

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' dodajamo in urejamo površine prečnega profila. Preko površin lahko potem izračunamo zemeljske mase.

Ukaz 'uredi površine' vsebuje podukaze za:

· dodajanje nove,

· popravljanje,

· brisanje,

· prikaz seznama površin.

Pri dodajanju novih površin imate možnosti izbora točk elementa ali celotnega elementa. Točke vedno izbirajte po vrstnem redu, saj se bo tako kreirala povrišina.

Pri določitvi nove površine je potrebno podati:

- ime površine

- layer

- barvo

Na koncu izbora točk površine, lahko izberete možnost - zaključi s terenom (spodnja slika).

Primer dodajanje nove površine:

Urejanje povrsin. Izberi ukaz [Nova povrsina/Popravi/Brisi/Seznam povrsin]:N

Izberi element [Seznam]:

Vnesi naziv novega tipa povrsine:izkop

Vnesi naziv layera: :

Izberi tocko [Element Koncaj Preklici]:

Izbranih 7 tock

Izberi tocko [Element Koncaj Preklici]:k

Tocke povrsine dodane!

Zakljuci povrsino s terenom> [Da/Ne]:d

Seznam površin

Ukaz 'urejanje površine' v podukazu lahko prikaže v izbranem prečnem profilu seznam površin prečnega profila in definije površine s točkami površine.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Izpis površin

Preko gumba iz palete gumbov 'prečni elementi' izpišemo ime in ploščino vseh površin v izbranem prečnem profilu.

Po izboru ukaza 'blok površine' - izberemo prečni in povšine v prečnem. Desno zgoraj ob prečnem profilu se v m2 izpišejo ploščine posameznih površin.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Izračun mas

Pred izračunom mas je potrebno določiti površine in jih kopirati v željene profile.

Ukaz 'izračun mas total' se nahaja v projektnem oknu. Z desnim klikom na prečne profile dobite spodnji meni. Izberite Izračun mas total.

V spodnjem oknu se izpišejo vse površine objekta s kubaturami. Z gumbom 'kopiraj' lahko prenesete vrednosti v excell.

Orodja

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Distance points

Do ukaza dostopamo preko desnega klika na objekt in izberemo ukaz 'Možnosti objekta' v projektnem oknu.

Opcijo uporabimo pri zelo natančnem določanju osi tj pri zahtevah, da se premiki osi gibljejo v določenih mejah.

Primer: oddaljenost ceste od objektov, stebrov, itn. S klikom na »distance points«  se odpre zgornje okno.  Z izbiro »nova« program zahteva, da kliknemo na točko na risbi za katero bomo spremljali oddaljenost od osi. Pred tem s klikom na »nastavitve« določimo dovoljene meje v katerih se točka lahko giblje.  

V kolikor je točka oddaljena od osi za vrednost manjšo od vpisane se poleg nje pojavi rdeča oznaka in obratno. V kolikor je oddaljena za večjo vrednost se pojavi zelena oznaka.

Oznake se spreminjajo s premiki osi tako, da je možno zelo hitro najti optimalno rešitev. Vse točke se lahko sortirajo po stacionaži, oddaljenosti in imenu, ne glede na to kdaj smo jih dodali.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Opisi objektov

Opisi objektov je namenjen označbi in prikazu objektov v situaciji in vzdolžnem prerezu. Ukaz je namenjen za prikaz propustov, prehodov, križišč in drugih objektov.

Do ukaza dostopamo preko projektnega okna. Z desnim klikom na objekt izberemo med možnostmi ukaz 'Opisi objektov'. Odpre se spodnje okno.

Objekte dodajamo s pritiskom na gumb Novi. Objekte lahko kopirate ali pa izbrišete iz seznama objektov. Obstoječe objekte popravljate z dvoklikom na objekt iz seznama.

Pri kopiranju objektov s ptitiskom na gumb 'Kopiraj' določimo novo ime in popravimo stacionažo. Kopirani objekt z novo staionažo se pojavi na seznamu objektov po pritisku na OK.

Pri dodajanju objekta vpišemo v zavihku 'Osnovno' ime in opis. Položaj objekta vnesemo z vpisom stacionaže ali podamo točko v situaciji.

Stacionažo lahko fiksiramo in bo objekt ob premiku trase ohranil stacionažo, tako da bo sledil premikom.

V zavihku 'Bloki' določimo bloka za izris v situaciji in vzdolžnem profilu. Nastavljena sta v osnovi dva bloka OpisOs in OpisVP, lahko pa izberete svoje bloke iz risbe ali pa izberete zunanji blok s pritiskom na gumb 'Vnos'.

Top of Form

SL-King d.o.o.

Bottom of Form

Blok

Vnos bloka je možen pri ukazih:

· nastavitve objektov (os, vzdolžni, prečni)

· opisi objektov

Okno za nastavitve vnosa bloka sestavljata zavihka blok in atributi. V zavihku blok izberemo blok iz seznama ali iz datoteke.

V seznamu se nahajajo bloki, ki so že v risbi. Preko okna Datoteka, s pritiskom na gumb 'Browse' lahko izberete blok iz diska.

Blok programa Via se nahajajo v mapi C:\Program Files\SL-King\Civil Design Office 6\DWGs.

V zavihku 'Blok' lahko nastavite:

· risalno ravnino

· rotacijo; če želite pravokotno na objekt vnesite kot 90° in izberite relativno

· scale faktor; velikost bloka se prilagodi na izbrano merilo pri nastavitvah in scale faktor

· scale merilo; nastavi velikost merila vendar obratno sorazmerno glede na vrednost merila; merilo 1000 - velikost bloka 1; merilo 2000 - velikost bloka 0.5.