Click here to load reader

HEATER40, HEATER150, HEATER300 - · PDF fileSymbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

  • View
    221

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of HEATER40, HEATER150, HEATER300 - · PDF fileSymbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze,...

HEATER40, HEATER150, HEATER300Nagrzewnice indukcyjne

Instrukcja obsugi

Przedsowie

Nagrzewnice indukcyjne HEATER40, HEATER150 i HEATER300 pracuj w sposb szybki i z zachowaniem czystoci. Wysoka sprawno gwarantuje energooszczdne nagrzewanie i pozwala skrci czas montau. Zmniejsza to koszty eksploatacji. Rwnomierne, kontrolowane nagrzewanie zawsze zapewnia dobry rezultat montau.Ich obsuga jest prosta i komfortowa, przy czym monter moe nawet pracowa w rkawicach. Klawiatura membranowa panelu sterowania jest olejo- i pyoodporna oraz wodoszczelna.Dziki nagrzewaniu indukcyjnemu mona cakowicie zrezygnowaz uywania oleju, co jest bardzo korzystne dla rodowiska.Zakres stosowania nagrzewnic indukcyjnych jest bardzo szeroki. Mona z ich pomoc nagrzewa lune piercienie wewntrzne oysk walcowych lub igiekowych jak i uszczelnione i nasmarowane oyska. W stosunku do poprzednich modeli zostaa poprawiona sprawno i bezpieczestwo.Aby dobrze dziaa w trudnych warunkach przemysowych,urzdzenia te s niezwykle wytrzymae i niezawodne. Rwniew zwizku z tym ich gwarancj mona byo bezpatnie przeduyz 3 lat do 5 lat.

2 BA 31 Schaeffler Technologies

Str.

Spis treci

Uwagi dotyczceinstrukcji obsugi

Symbole.................................................................................... 4

Znaki......................................................................................... 4

Dostpno ............................................................................... 5

Wskazwki prawne .................................................................... 5

Oryginalna instrukcja obsugi .................................................... 5

Oglne przepisybezpieczestwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .................................... 6

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem ............................... 6

Wykwalifikowany personel......................................................... 6

Zagroenia ................................................................................ 7

Wyposaenie bezpieczestwa.................................................... 7

Wyposaenie ochronne.............................................................. 8

Przepisy bezpieczestwa ........................................................... 9

Zakres dostawy ................................................................................................. 11

Akcesoria .................................................................................. 13

Uszkodzenia w transporcie ........................................................ 13

Wady......................................................................................... 13

Opis Przegld.................................................................................... 14

Funkcja ..................................................................................... 16

Tryb pracy.................................................................................. 17

Transport i przechowywanie Transport................................................................................... 20

Przechowywanie........................................................................ 20

Schaeffler Technologies BA 31 3

Str.Uruchamianie Obszar zagroenia .................................................................... 21

Miejsce montau ...................................................................... 22

Konfiguracja ............................................................................. 23

Eksploatacja Odpowiednie oyska toczne..................................................... 33

Pilot zdalnego sterowania ......................................................... 34

Podtrzymywanie temperatury .................................................... 37

Nagrzewanie oysk tocznych .................................................... 38

Wymiana zwory uchylnej ........................................................... 44

Ustawianie oyska tocznego .................................................... 45

Czujnik temperatury.................................................................. 47

Zdejmowanie oyska tocznego................................................. 49

Awaria Usuwanie awarii ....................................................................... 51

Konserwacja Plan konserwacji....................................................................... 52

Wycofanie z eksploatacji Temperatura ............................................................................. 52

Utylizacja Przepisy.................................................................................... 53

Dane techniczne i akcesoria ................................................................................................ 54

Zacznik Deklaracja zgodnoci WE .......................................................... 57

Certyfikaty UL ........................................................................... 58

4 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Uwagi dotyczceinstrukcji obsugi

Niniejsza instrukcja obsugi zawiera wane informacje i stanowi cz skadow urzdzenia.

Symbole Definicja znakw ostrzegawczych, zakazu i nakazu jest zgodnaz norm ANSI Z535.6-2006.

NIEBEZPIECZESTWO Nieprzestrzeganie prowadzi bezporednio do mierci lub powanych obrae!

OSTRZEENIE Nieprzestrzeganie moe prowadzi do mierci lub powanych obrae!

UWAGA Nieprzestrzeganie prowadzi do wystpienia szkd lub do zaburzenia funkcjonowania wyrobu lub otaczajcych elementw!

Znaki Definicja znakw ostrzegawczych, zakazu i nakazu jest zgodnaz norm DIN 4884-2 i DIN EN ISO 7010.

Znaki ostrzegawcze,zakazu i nakazu

Znaki i ich objanienia

Ostrzeenie przed polem magnetycznym

Ostrzeenie przed niejonizujcym promieniowaniem elektromagnetycznym

Ostrzeenie przed gorc powierzchni

Zakaz dla osb z rozrusznikiem serca

Zakaz dla osb z implantem metalowym

Zakaz posiadania przy sobie czci metalowych lub zegarkw

Nosi rkawice ochronne

Nosi obuwie ochronne

Schaeffler Technologies BA 31 5

Dostpno Niniejsza instrukcja obsugi jest dostarczana wraz z kadym urzdzeniem, przy czym w razie potrzeby mona j zamwi pniej.

OSTRZEENIE Niewaciwe postpowanie uytkownika wynikajce z braku, niekompletnoci lub nieczytelnoci instrukcji obsugi.Osoba odpowiedzialna za bezpieczestwo winna zapewni,by instrukcja obsugi bya zawsze dostpna w stanie kompletnymi czytelnym oraz, by bya ona dostpna dla osb uywajcych urzdzenie.

Wskazwki prawne Informacje zawarte w niniejszej instrukcji opieray si w momencie zamknicia wydania na najnowszym stanie. Na podstawie zamiesz-czonych w niej ilustracji i opisw w stosunku do dostarczonych ju urzdze nie mona dochodzi adnych roszcze. Firma Schaeffler Technologies AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialnoci za szkodyi awarie w eksploatacji w przypadku przerbek lub nieprawidowego zastosowania urzdzenia lub akcesoriw.

Oryginalna instrukcja obsugi Oryginaln instrukcj obsugi stanowi jej niemiecka wersja jzykowa. Instrukcja obsugi w innej wersji jzykowej stanowi tumaczenie oryginalnej instrukcji obsugi.

6 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Oglne przepisybezpieczestwa

Zawiera ona opis tego, w jaki sposb naley stosowa urzdzenie, kto moe je obsugiwa oraz do czego naley si stosowa w czasie jego obsugi.

Zastosowanie zgodnez przeznaczeniem

Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnejto nagrzewanie w zakresie przemysowym oysk tocznych i innych elementw obrotowo-symetrycznych wykonanych z materiau ferromagnetycznego. Za jej pomoc mona nagrzewa rwnie uszczelnione i nasmarowane oyska toczne.

Zastosowanie niezgodnez przeznaczeniem

Nagrzewnicy nie wolno wykorzystywa do nagrzewania elementw niewykonanych z materiau ferromagnetycznego i nie obrotowo-symetrycznych. Nagrzewnicy nie wolno eksploatowa w otoczeniu zagroonym moliwoci wybuchu.Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem moe prowadzi do obrae ciaa lub mierci bd do uszkodzenia samego urzdzenia.

Wykwalifikowany personel Ze wzgldw bezpieczestwa obsuga nagrzewnicy moe odbywa si wycznie przez wykwalifikowany personel.Wykwalifikowany personel: posiada wszelk niezbdn wiedz, zna wszelkie moliwe zagroenia i wskazwki dotyczce

bezpieczestwa, jest upowaniony przez osob odpowiedzialn za bezpiecze-

stwo do uywania nagrzewnicy, zapozna si ze zrozumieniem z ca instrukcj obsugi.

Prace w zakresie obwodwelektrycznych i elektronicznych

Prace w zakresie podzespow elektrycznych i elektronicznychmog by przeprowadzane wycznie przez wykwalifikowanych elektrykw. Wycznie elektryk jest w stanie na podstawieswojego wyksztacenia zawodowego, wiadomoci i dowiadczenia jak rwnie znajomoci waciwych przepisw wykona w fachowy sposb prace w zakresie obwodw elektrycznych i elektronicznych jak i rozpozna zwizane z tym moliwe zagroenia.

Schaeffler Technologies BA 31 7

Zagroenia W trakcie eksploatacji nagrzewnica wytwarza pole elektro-magnetyczne. Pole elektromagnetyczne powoduje nagrzewanie si elementw ferromagnetycznych i moe spowodowa zakceniaw dziaaniu lub zniszczenie elementw elektronicznych. Przykadtego stanowi klucze, zegarki, telefony komrkowe, karty kredytowe, noniki danych oraz ukady elektroniczne.

NIEBEZPIECZESTWO Niebezpieczestwo zatrzymania pracy serca u osb z rozrusznikiem serca spowodowane silnym polem elektromagnetycznym!Osoby z rozrusznikiem serca winny przebywa z dala od obszaru zagroenia nagrzewnicy, patrz rozdz. Obszar zagroenia, str. 2