Click here to load reader

PS 2. Kolokvij

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PS 2. Kolokvij

Text of PS 2. Kolokvij

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Poslovne

  simulacije

  5. Simulacijski programi i primjena

  diskretne simulacije

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Simulacijski programi za diskretnu simulaciju Za potrebe izrade diskretnih simulacija razvijeni su programski jezici

  i alati

  Zajednika im je karakteristika - gledaju na model kao na niz sluajnih dogaaja gdje svaki uzrokuje promjenu stanja

  Naredbe se obino dijele na blokove i na upravljake naredbe Blokovi se aktiviraju kada kroz njih prou entiteti (transakcije) Upravljake naredbe se koriste za opis eljenog trajanja izvoenja

  simulacije, broja ponavljanja simulacije, uvjeta ponavljanja, i dr.

  to je rezultat simulacijskog programa?

  Kao rezultat simulacijskog programa moe se dobiti:

  prosjena duljina reda koja se moe oekivati u nekoj organizaciji (npr. na blagajni prodavaonice, ili na alteru banke i dr.),

  standardna devijacija (prosjeno odstupanje) duljine reda od aritm. sredine,

  koliki je broj obraenih stranaka tijekom vremena izvoenja simulacije

  koliko je iskoritenje blagajne, stroja, i dr.

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Vrste simulacijskih programaProgrami za simulacijsko modeliranje dijele se na:

  Programe ope namjene GPSS

  Arena

  Plant Simulation za diskretnu, kontinuiranu i agentsku simulaciju SimPy, sustav otvorenog koda, pisan u prog. jeziku Python

  SIMSCRIPT II.5 komercijalni, esto koriteni paket Simula sustav otvorenog koda s grafikim sueljem

  Specijalizirane programe, npr. za simulacije proizvodnje, uslunih djelatnosti, bolnica, raunalnih mrea itd. SIMFACTORY

  WITNESS

  Trading Solutions i dr.

 • M. Zeki-Suac, EFO

  GPSS (eng. General Purpose Simulation System

  Povijest razvoja: Autor: Geoffrey Gordon, IBM (1960), to je jezik za diskretne simulacije,

  gdje simulacijski sat napreduje u diskretnim koracima vremena.

  Bio je popularan u 1960-tim i 1970-tim godinama

  Danas mu je popularna inaica WEBGPSS (pisan u Java jeziku), demo javno raspoloiv na http://www.webgpss.com/

  Nain rada: Najprije se konstruiraju blok dijagrami izborom blokova iz izbornika

  klikanjem mia. Za svaki blok unose se operandi.

  Tekstualni program koji je na taj nain razvijen na korisnikom raunalu alje se na posluitelj kako bi se izvrio s pomou GPSS.EXE, jezgrom programa koji koristi WebGPSS.

  Izlazne datoteke alju se natrag na korisniko raunalo i rezultati se prezentiraju u obliku tablica, histograma i grafikona.

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Karakteristike GPSS-a Prednosti:

  Kreirani modeli i programi su slini stvarnim problemima Mogu brz razvoj simulacija Grafiko suelje potie uenje i razumijevanje Automatski omoguuje potrebnu statistiku Lako uoljiv i razumljiv output Omoguuje debugging (uoavanje i otklanjanje greaka) i verifikaciju Blok dijagram je koristan za dokumentaciju

  Lako je napraviti kopije modela

  Lako je konstruirati funkcije na temelju iskustvenih podataka

  Minimizira rizik od logikih greaka, i ima ugraen sustav za uoavanje greaka

  Nedostaci niska razina fleksibilnosti u odnosu na ostale programe, pa su danas vie u upotrebi fleksibilniji

  jezici, kao npr. Simula i SIMSCRIPT II.5.

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer rada u GPSS-u

  Slika 1. Primjer raspoloivih blokova i dva blok dijagrama

  kreirana u GPSS-u (izvor:

  http://www.webgpss.com/image

  s/screenshot-1.png,

  20.10.2009)

  Slika prikazuje generiranje diskretne

  simulacije lijevi blok dijagram:

  kreira proces dolaska kupaca u trgovinu svakih 18 (+-5) sekundi,

  ulazak u rep ekanja, obradu (ADVANCE)

  Odlazak iz trgovine i kraj simulacije

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer rada u GPSS-u - nastavak Primjer: Model jednostavne

  poslovnice banke s jednom blagajnom

  Opisni scenario izgleda ovako: u poslovnicu dolaze stranke

  svakih 115+-35 sekundi (uniformna raspodjela vremena dolazaka)

  Stranke ekaju u redu pred blagajnom

  Kad doe na red, stranka na blagajni obavi svoj posao koji traje 85+-30 sekundi

  Stranka naputa poslovnicu.

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer programa u GPSS-u

  GPSS program za taj model izgleda ovako:

  GENERATE 115,35 - dolazak stranaka svakih 115+-35 sekundi

  QUEUE CEKANJE ulazak u red ekanja

  SEIZE BLAGAJNA zauzimanje blagajne

  DEPART CEKANJE naputanje reda ekanja

  ADVANCE 85,35 obrada stranke na blagajni 85+-30 sek.

  RELEASE BLAGAJNA - stranka naputa blagajnu

  TERMINATE - odlazak stranke iz poslovnice

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Simula opi programski jezik - ukljuuje 2 programska jezika: Simula I i Simula 67 Povijest razvoja:

  Razvijen 1960-tih u Norwegian Computing Center, Oslo (autori: Ole-Johan Dahl i Kristen Nygaard) kao jezik za diskretne simulacije, ali je kasnije postao objektni programski jezik ope namjene.

  Nain rada: Sintaksa mu se temelji na jeziku Algol 60.

  Za razliku od Simula I, Simula 67 je objektno orjentiran jezik, koristi objekte, klase, virtualne metode i dr. objektne koncepte i smatra se prvim objektno-orjentiranim jezikom i utjecao je na razvoj C++-a i ostalih objektnih jezika.

  Koristi se za razliite aplikacije, kao npr. simulacije modeliranja procesa, protokola, algoritama, raunalne grafike, i u obrazovanju.

  Sadri simulacijski paket koji moe kreirati diskretne simulacije

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer programa u Simula jeziku Primjer jednostavnog programa koji ispisuje poruku Hello, World:

  Begin

  OutText ("Hello World!");

  Outimage;

  End;

  Primjer simulacije kupovine u prodavaonici (Wikipedia, 2009):

  Sam, Sally i Andy kupuju odjeu. Moraju dijeliti jednu garderobu. Svatko od njih troje pretrauje prodavaonicu oko 12 minuta kako bi izabrao odjeu, zatim koristi garderobu oko 3 minute (svatko se ponaa po normalnoj distribuciji). Slijedi simulacija njihovog iskustva sa garderobom:

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer programskog koda

  za simulaciju upotrebe

  garderobe u

  prodavaonici, pisanog

  u Simula 67 jeziku

  (izvor:

  http://en.wikipedia.org/

  wiki/Simula#Sample_

  Code, 20.10.2009).

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Simulink (for MathLab)

  To je simulacijski alat koji je dio programskog paketa MathLab

  Osnovne karakteristike: Simulacije se izgrauju upotrebom blok dijagrama,

  uz API suelje, modeliranjem izborom komponenti

  Moe se koristiti za modeliranje, simulaciju i analizu sustava iz razliitih podruja: Komunikacijskih sustava

  Kontrolnih sustava

  Sustava obrade signala

  Sustava za obradu video materijala i slika

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Simulink - nastavak

  Simulink raspolae:

  velikim rasponom ugraenih blokova za opis procesa

  Multitasking simulacijom gdje se paralelno odvija vie zadataka i dogaaja

  Podrkom za ubrzani mod rada

  Velikim rasponom alata za

  uoavanje i otklanjanje greaka

 • M. Zeki-Suac, EFO

  ARENA Alat za simulacije temeljen na programskom jeziku SIMAN. Alat

  ARENA omoguuje: Simulacije diskretnih dogaaja Simulacije skupnih i kontinuiranih dogaaja Analizu i predvianje uspjenosti sustava

  Proizvodnje, lanca nabave, vojnih obrana, zdravstva, call centara, poslovnih procesa i dr.

  Osnovni procesi podrani u blokovima: Create

  Dispose

  Process

  Decide

  Atch

  Separate

  Assign

  Record

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjer simulacije u ARENA alatuSlika. Primjer

  simulacije za obradu aplikacije za kredit na alteru banke u ARENA alatu (izvor: http://www.arenasimulation.com/, 20.10.2009)

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Stvaranje povjerenja u simulacijske modele Da bi korisnici (donositelji odluka, menaderi) imali

  povjerenja u koritenje simulacijskog modela, potrebno je opravdati pretpostavku da: model adekvatno opisuje sustav.

  Proces stvaranja povjerenja traje od poetka do kraja izgradnje modela.

  Cilj stvaranja povjerenja: eliminirati razliite vrste greaka modela, npr. Greke u logici modela Greke u matematikim relacijama Greke u programskom kodu Greke u ulaznim podacima Pogrean nain koritenja modela Pogrena obrada i interpretacija rezultata modela

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Kako se stvara povjerenje u simulacijske

  modele? Razliitim statistikim i raunarskim tehnikama

  Statistiki analizama ponaanja sustava, rezultata i greaka Raunarski animacijama modela (VIS vizualnim interaktvnim

  simulacijama) koje olakavaju uoavanje greaka u simulaciji, daju user-friendly grafiko suelje koje korisnicima koji nemaju iskustva u programskim jezicima olakava rad i razumijevanje simulacije

  Procjenama eksperata u tom podrujuPrimjer: Arena Rockwell na svojim stranicama korisnicima

  nudi: Upute za koritenje alata Demonstracije upotreba alata

  Arenas Value Delivery program program odnosa s klijentima: Klijenti koji napiu lanak o uspjenoj upotrebi Arena alata u nekom

  segmentu poslovanja, dobivaju besplatnu licencu za alat

 • M. Zeki-Suac, EFO

  Primjene diskretne simulacije Primjer: u alatu ServiceModel raena je studija simulacije

  Zagrebake banke (eri, Varga, 2004): Trebalo je modelirati front-office i back-office banke, s ciljem

  analize utjecaja promjene strukture i naina rada poslovnica na kvalitetu posluivanja stranaka i efikasnost rada poslovnica.

  S pomou VIS suelja bilo je mogue pratiti kretanja stranaka na alterima, te kretanje djelatnika (npr. blagajnik povremeno mora otii u trezor po gotovinu)

  Kao rezultat simulacije dobije se:

  Numeriki i grafiki prikaz duljine redova kroz vrijeme