168
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1225 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN REŞIŢA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "AURORA" REȘIȚA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu PROFESION AL 2485 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL CORNEREV A ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2330 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ORAVIŢA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 10/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2340 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ORAVIŢA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 5/0 REZERVAT DIN CATEDRA REZERVATĂ TITULAR, DIRECTOR ADJUNCT CU CONCURS 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 168

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

7. propus pt. continuitate

6. pentru bursieri MEN

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2485

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,

DIRECTORADJUNCT

CUCONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 1 / 168

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 4/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 21/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 16/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 2 / 168

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuANSAMBLU CORAL

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

CORAL 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuARTA VOCALA - CANTO

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21212.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 3 / 168

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18342.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21202.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEORETIC„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuBIOLOGIE

7/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBROASCA

LUMINITA,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20432.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂDELINEȘTI (4 ORE)

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15472.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 4 / 168

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL22342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVAT

TITULARUDOVIȚĂMONICA,

DIRECTORCU

CONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. BUCOVA = 2ORE

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. Nu

BIOLOGIE2/3

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARPERȚA

CRISTINAMIRELA,

DIRECTORADJUNCT,

01.09.2017-31.08.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARMENIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂARMENIŞ

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 5 / 168

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

BIOLOGIE5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuBIOLOGIE

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANT6STEIERDOR

F + 4BRĂDET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1176

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVAT TITULARUTURAȘ

VORNICUANCA, CCC01.09.2017 -13.07.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuBIOLOGIE

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11372.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 6 / 168

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

6/0

VACANTBIOLOGIE =

4 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. Nu

BIOLOGIE - CHIMIE14/4

REZERVAT

BIOLOGIE -8 + 4 ORE;CHIMIE 6

ORE,CATEDRA

REZERVATAVINULESCU

MARIAIRINA,

01.09.2017 -31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16402.Nu

1. Nu

Limba românăSC. GIMN. SOSDEA=4ORE CHIMIE+6 ORE

BIOLOGIERURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. Nu

BIOLOGIE - CHIMIE22/0

REZERVAT

CATDRAREZERVATA

TITULARVECIUNCA

(CAS.CSOMAKOZI

) SIMONAFLORINA,

CCC,01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

8/0

VACANTCHIMIE = 4ORE

BIOLOGIE =4 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14122.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZIALA PADINA-MATEI - CHIMIE=4 ORE +

BIOLOGIE=5 ORE

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

9/0

VACANTBIOLOGIE =5 ORE

CHIMIE= 4ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 7 / 168

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

BIOLOGIE - CHIMIE25/0

REZERVATCATEDRA

REZERVATATITULAR

BOROZANMARIA, CCC01.09.2017-25.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

5/0

VACANTORELESUNT LACLASELE

CU PROFILPEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1673

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CLUBUL COPIILORCARANSEBEȘ

2. NuCARTING

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL24482.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. Nu

CHIMIE10/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARMEILA

MIRCEAIACOB,

INSPECTORGENERAL

ADJ.,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 8 / 168

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL22332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18332.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuCHIMIE

6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. Nu

CHIMIE9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARSTAN

MANUELA,INSPECTORSCOLAR DESPECIALITA

TE,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. Nu

CHIMIE2/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARMEILA

MIRCEAIACOB,

INSPECTORGENERAL

ADJ.,01.09.2017-31,08,2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 9 / 168

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. Nu

CHIMIE4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATATITULAR

ACSINESCUMADELONA,DIRECTOR

S.G. BREBU,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10592.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. Nu

CHIMIE5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

GHIMBOAȘĂNICOLETA,DIRECTOR

ADJUNCT cncd loga

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 10 / 168

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL19392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. Nu

CHIMIE5/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARPREDA

MARINELA,DIRECTOR

ADJ. LALICEUL

TEHNOLOGIC DECEBALCARANSEBE

S,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. Nu

CHIMIE5/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATATITULARPR

EDAMARINELA,DIRECTOR

ADJ.,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. Nu

CHIMIE18/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARCONCIATULOREDANA,DIRECTOR

Ș.G.CONSTANTI

NDAICOVICIU01.09.2017 -

31.08.218

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuCHIMIE

9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARCIUREL

LENUTA,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuCHIMIE

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 11 / 168

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „J.A.KOMENSKY“ SFÂNTA

ELENA

RURAL

CORONINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORONINI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10742.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuCHIMIE

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETROŞNIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETROŞNIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 12 / 168

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21152.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. BUCOVA = 2ORE

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21142.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15492.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 13 / 168

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONSTANTIN

DAICOVICIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

2. Nu

CHIMIE6/2

VACANT

POSTDIRECTOR

DETAȘAT ÎNINTERESULÎNVĂȚĂMÂN

TULUIPENTRU

EFECTUAREA

OBLIGAȚIEIDE

PREDARE.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 14 / 168

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL22602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuCHIMIE

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. Nu

CHIMIE14/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARUDOVIȚĂMONICA,

DIRECTORȘ.G. TIROL01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT9 ORE SUNTLA

CONTIUNUITATE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 15 / 168

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL13562.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

CLOCOTICI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCLOCOTICI

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. Nu

CHIMIE - BIOLOGIE8/0

VACANT

POSTDIRECTOR

DETAȘAT ÎNINTERESULÎNVĂȚĂMÂN

TULUIPENTRU

EFECTUAREA

OBLIGAȚIEIDE

PREDARE.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

BIOLOGIE 4 ORE

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15902.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

7/0

VACANTCHIMIE=4ORE

BIOLOGIE=3ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. TRAIANLALESCU CORNEA -

CHIMIE=2 ORE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEARURAL

CUPTOARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCUPTOARE

2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

VACANT4 OREFIZICA + 2

ORE CHIMIE- CUPTOARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1273

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂDIRECTOR

ȚÂRLEALUCIA

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII 0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 16 / 168

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PROFESIONAL1270

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

19242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuCOREPETITIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuCOREPETITIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23532.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuCOREPETITIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. Nu

CULTURA CIVICA2/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARCOCOȘ

SIMONA,DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 17 / 168

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. Nu

CULTURA CIVICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI - 1 ORA

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. Nu

CULTURA CIVICA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,BORTIȘ

CARMEN,DIRECTOR01.09.2017-31.08-2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21022.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 18 / 168

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21272.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. Nu

CULTURA CIVICA5/3

REZERVATOBLIGATIEPREDAREDIRECTOR

CUCONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI (1 ORA) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20442.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂDELINEȘTI (2ORE)

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 19 / 168

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (2

ORE)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. Nu

CULTURA CIVICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI (1 ORA) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 20 / 168

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. Nu

CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 6/0

VACANT

POSTSTABILITPENTRU

STABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

CUCONCURS,PRISTAVULAVINIACARINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (4ore)

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 1ORA

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARCOCOȘ

SIMONA,DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 21 / 168

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,BORTIȘCARME,

DIRECTOR01.09.2017-31.08-2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARAVRAM -ZAHARIA

ANA-MARIADORIS CCC01.09.2017 -25.02.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 22 / 168

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24532.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18262.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (1

ORE)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 23 / 168

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11412.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14082.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

RURAL

PADINAMATEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂPADINA MATEI

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14222.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. J. A.KOMENSKY SFANTA

ELENA = 1 ORE

RURAL

CORONINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORONINI

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 24 / 168

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21162.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 1ORA

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETROŞNIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETROŞNIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15942.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21032.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 25 / 168

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR1677

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

PALATUL COPIILORREȘIȚA

2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIALDE ARTA1690

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuDESEN

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PICTURA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18432.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

5/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂDIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 26 / 168

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PROFESIONAL2487

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA8/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARCHIOSA

ION,DIRECTOR

ADJ.,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuECONOMIE APLICATA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuECONOMIE APLICATA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 27 / 168

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23112.Nu

1. Nu

Limba croată

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11452.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2484

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 28 / 168

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL13212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

UNGUREANU LIDIA,

CCC01.09.2017-29.04.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARSTAN

SIMONA,INSPECTOR

SCOLARMRU,

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 29 / 168

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL10462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1182

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

REZERVATTITULARMOATĂR

ION,INSPECTOR

ȘCOLAR,15.06.2015-14.06.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13612.Nu

1. Nu

Limba românăSC. GIMN. CLOCOTICI =3ORE

SC. PRIMARA VODNIC=2ORA

SC. PRIMARA RAFNIC = 4ORA

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 30 / 168

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23322.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA SECASENI =

4 ORESC. PRIMARA CARNECEA

= 2 ORE

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17512.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂBROȘTENI (2 ORE)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

URBAN

BRĂDIŞORUDE JOS

ŞCOALA PRIMARĂBRĂDIŞORU DE JOS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EFTIMIEMURGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE

MURGU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23942.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA IAM =4 ORESC. PRIMARA MILCOVENI

= 2 ORESCOALA PRIMARA

RUSOVA-NOUA =2 ORE

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14392.Nu

1. Nu

Limba sârbăŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENARURAL

BELOBREŞCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„BORISLAV CRÎSTICI“

BELOBREŞCA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 31 / 168

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

ORELE SUNT LA ȘCOALAPRIMARĂ ȚEROVA

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARA SOCENI = 4ORE

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARA DOCLIN = 4ORE

SC. GIMN. BINIS =4 ORE

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BREBU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SFÂNTUL IACOB“ BREBU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL26102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 32 / 168

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL26112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDACICALILIANA,

DIRECTORGENERALPRIMARIA

MUN.RESITA

01.09.2017-12.12.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22702.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA SLATINA

NERA = 2 ORESC. PRIMARA POTOC = 2

ORE

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20292.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂZĂGUJENI (4 ORE)+ȘCOALA PRIMARĂPRISACA (2 ORE) +ȘCOALA PRIMARĂ

MÎTNICU MARE (2 ORE) +ŞCOALA GIMNAZIALĂ

MACIOVA (8 ORE)

RURAL

CONSTANTIN

DAICOVICIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 33 / 168

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR20302.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

RURAL

ZĂGUJENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂGUJENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18422.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

21/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDAMIANMARIA,PRIMAR

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18272.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

RURAL

RUSCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15952.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARAGHERTENIS=4 ORE

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16162.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARA ERSIG(2 ORE)

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

21/0

REZERVAT

CATDRAREZERVATA

TITULARFILIMONBRIAN,

PRIMAR,01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 34 / 168

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24432.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA PRIMARĂSURDUC (4 ORE)

ȘCOALA PRIMARĂCOMORÂȘTE (4 ORE)

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19942.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENIRURAL

BORLOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORLOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUCHICI

ŞCOALA PRIMARĂ„MIHAILOVICI TRAIAN“

CIUCHICI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22402.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARA LESCOVITA= 2 ORE

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19992.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA PRIMARĂTINCOVA (4 ORE)+

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂLBĂGELU NOU (2 ORE)

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

RURAL

MĂRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂRU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23582.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA PRIMARĂ VALEA

ROȘIE (3 ORE)ȘCOALA PRIMARĂRĂCHITA (2 ORE)

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 35 / 168

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21292.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2510

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20532.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

RURAL

DELINEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDELINEŞTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25652.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 BRADET = 6 ORE

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

LICEAL11532.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11252.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANT10 ORESUNT LASECȚIABOCȘA!

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11262.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 36 / 168

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CLUB SPORTIV ŞCOLARCARANSEBEŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 4/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂDIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VOLEI7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARREȘIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

GIMNASTICAARTISTICA 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARREȘIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

GIMNASTICAARTISTICA 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16722.Nu

1. Nu

Limba românăCLUB SPORTIV ŞCOLARCARANSEBEŞ

URBAN

OŢELUROŞU

CLUB SPORTIV ȘCOLAROȚELU ROȘU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VOLEI7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CLUB SPORTIV ŞCOLARCARANSEBEŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LUPTE GRECO-ROMANE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARREȘIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

NATAȚIE7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16712.Nu

1. Nu

Limba românăCLUB SPORTIV ŞCOLARCARANSEBEŞ

URBAN

OŢELUROŞU

CLUB SPORTIV ȘCOLAROȚELU ROȘU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VOLEI7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 37 / 168

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARREȘIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SCHI (ALPIN,BIATLON,

COMBINATENORD, FOND,

ORIENT.TURISTICA,SARITURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

SCHI ALPIN 7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1718

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1551

2.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 2ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1278

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2377

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOIANA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2450

2.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1512

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2347

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2204

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 38 / 168

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR2406

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1699

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2021

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2086

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1646

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2196

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2282

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2452

2.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2421

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 39 / 168

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR2436

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23132.Nu

1. Nu

Limba croată

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2106

2.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2005

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1602

2.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. FIZES=2 ORERURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1961

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANTORELESUNT LACLASELE

CU PROFILPEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1569

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 40 / 168

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR1706

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1603

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1028

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1342

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1362

2.Nu

1. Nu

Limba românăSC. GIMN. CLOCOTICI =2

ORERURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. Nu

EDUCATIE MUZICALA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1369

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1648

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1656

2.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1191

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 41 / 168

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR2441

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17772.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCȘA (8 ORE)

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2265

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2464

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1723

2.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. MARU =3ORE

RURAL

ZĂVOI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEORETIC„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2264

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1813

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2243

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 42 / 168

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR2315

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2606

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2602

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1066

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1077

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1152

2.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1529

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 43 / 168

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR1536

2.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 2ORE

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1504

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1431

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2107

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2145

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18402.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11512.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 44 / 168

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15522.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 2ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. Nu

EDUCATIE PLASTICA1/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARPOPOVICIMIRELA

MIHAELA,CCC,

01.02.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOIANA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 45 / 168

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23462.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11502.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 46 / 168

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURNURUIENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 47 / 168

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19912.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENIRURAL

BORLOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORLOVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16092.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. FIZES=2 ORERURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10762.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 48 / 168

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16552.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 2ORE

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 49 / 168

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"TRAIAN DODA"CARANSEBEŞ 2. NuEDUCATIE PLASTICA -

EDUCATIE VIZUALA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEORETIC„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11492.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 50 / 168

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL22442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23452.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21132.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 51 / 168

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL25512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETROŞNIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETROŞNIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. Nu

EDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATATITULARPOMOJAILEANA,

DIRECTORCU

CONCURSȘ.G. 7

REȘIȚA09.01.2017-

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEORETIC„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 52 / 168

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARMENIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂARMENIŞ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA3/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,POMOJAILEANA,

DIRECTOR01.09.2017-31.08-2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11552.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 53 / 168

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. Nu

EDUCATIETEHNOLOGICA

10/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATAPROF.

DANCIUȘOFRON,PENSIEBOALĂ

01.09.2017-03.11.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. BUCOVA = 1ORARURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA5/0

REZERVAT

TITULARDANCIUSOFRON

VALENTIN,PENSIE

INVALIDITATE GR. II,

01.09.2017-03.11.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 54 / 168

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

EDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDANCIUSOFRON

VALENTIN,PENSIE

INVALIDITATE,

01.09.2017-03.11.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 2ORE

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 2ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 55 / 168

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RAMNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRAMNA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuEDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11812.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRESCOLAR1093

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23562.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

RURAL

RAVENSCA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL RAVENSCA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

CEHA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 56 / 168

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR13442.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

RAFNIC

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL RAFNIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

CROATA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10232.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „DUMBRAVA

MINUNATĂ“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10202.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „SEMENIC“

REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR21352.Nu

1. Nu

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2 REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10102.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „FLOAREA

SOARELUI“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10182.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „SEMENIC“

REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

POSTREZERVATDIRECTOR

PIRTEAELENA,

DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 57 / 168

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR11092.Nu

1. BAPTIST

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11192.Nu

1. Nu

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL NR.3 ORAVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11102.Nu

1. BAPTIST

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11112.Nu

1. BAPTIST

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25932.Nu

1. Nu

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL NR.2 REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25262.Nu

1. Nu

URBAN

OŢELUROŞU

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 58 / 168

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR21872.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR

RURAL

BORLOVENII VECHI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL BORLOVENII

VECHI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR22162.Nu

1. Nu

RURAL

CIUCHICI

ŞCOALA PRIMARĂ„MIHAILOVICI TRAIAN“

CIUCHICI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR21492.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI

RURAL

PRILIPEŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL PRILIPEŢ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULARTUCULIAFLORICA,

CCC01.09.2017-02.06.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR22502.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

RURAL

CIUDANOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL CIUDANOVIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR22732.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ

RURAL

POTOC

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL POTOC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10092.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „FLOAREA

SOARELUI“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 59 / 168

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR25312.Nu

1. BAPTIST

Sectia Moldova-NouaURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR24102.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

RURAL

ILIDIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL ILIDIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR22972.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA

RURAL

VRĂNIUŢ

ŞCOALA PRIMARĂVRĂNIUŢ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR26222.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA

RURAL

GLIMBOCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL GLIMBOCA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25232.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „PALATUL

FERMECAT“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25252.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

RURAL

PADINAMATEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL PADINA MATEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 60 / 168

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „PALATUL

FERMECAT“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10132.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „PALATUL

FERMECAT“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10222.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „DUMBRAVA

MINUNATĂ“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10322.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

URBAN

ANINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL NR.2 ORAŞUL

NOU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10082.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „FLOAREA

SOARELUI“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULARVULPEȘ

VASILICADANIELA,

CCC01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16212.Nu

1. Nu

ORELE SUNT LA GPNVALEAPAIRURAL

RAMNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRAMNA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 61 / 168

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR13342.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

RURAL

TÂRNOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL TÎRNOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17302.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

RURAL

23 AUGUST

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL 23 AUGUST

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17952.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

URBAN

BOCŞA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL NR.5 BOCŞA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23182.Nu

1. Nu

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

BOGÂLTIN

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL BOGÂLTIN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13632.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

RURAL

FÂRLIUG

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL FÎRLIUG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17482.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

RURAL

CORNIŞORU

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL CORNIŞORU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 62 / 168

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR25352.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

URBAN

ANINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL NR.3 CENTRU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23342.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE

RURAL

TICVANIUMIC

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL TICVANIU MIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23812.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

RURAL

MILCOVENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL MILCOVENI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23792.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

RURAL

IAM

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL IAM

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16932.Nu

1. Nu

URBAN

OŢELUROŞU

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPOST

REZERVATTITULARPOP ANA

ALINA CCC01.09.2017-11.01.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10042.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT BOCŞA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

TITULARKERN

IUDITA,DIRECTOR

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 63 / 168

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR13092.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

RURAL

GORUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL GORUIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10032.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT BOCŞA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15982.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

BERZOVIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL BERZOVIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15992.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

RURAL

ERSIG

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL ERSIG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10012.Nu

1. Nu

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „SF.

STELIAN“ MOLDOVANOUĂ

URBAN

MOLDOVANOUĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „LICURICII“

MOLDOVA NOUĂ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

POSTREZERVATDIRECTORALMĂJANLAVINIA

GABRIELA01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10052.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT BOCŞA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

TITULARBASESCU

NELI ZLATA,PENSIE

INVALIDITATE GRD. II,01.09.2017-01.05.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 64 / 168

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR11062.Nu

1. BAPTIST

SECȚIA BOCȘAURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25282.Nu

1. Nu

URBAN

OŢELUROŞU

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT OŢELU ROŞU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20932.Nu

1. Nu

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2 REŞIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBLAJ

VALERIA,CCC,

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23352.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE

RURAL

CÂRNECEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL CÂRNECEA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19692.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂARMENIŞ

RURAL

SATBĂTRÂN

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL SAT-BĂTRÂN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR22722.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ

RURAL

SLATINA-NERA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL SLATINA NERA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

24/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 65 / 168

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRESCOLAR17222.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ

RURAL

RUŞCHIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL RUSCHIŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10072.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT „FLOAREA

SOARELUI“ REŞIŢA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPOST

REZERVATDIRECTOR

COCAELENA,

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR25692.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

RURAL

ZORLENŢUMARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL ZORLENŢU

MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR26142.Nu

1. Nu

URBAN

CARANSEBEŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

CARANSEBEŞ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPOST

REZERVATTITULARZAMFIR

MARIA CCC01.09.2017-23.05.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 5/0

REZERVAT

TITULARHIRSCHVOG

ELALEXANDER, DIRECTORADJUNCT

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 66 / 168

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL17882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 18/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATACFP CF. ART

279TITULARSPĂTANSERGIUDORIAN

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIEANTREPRENORIALĂ

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 67 / 168

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL17812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARNICOLAESC

UCONSTANTI

N,INSPECTOR

SCOLARGEN. ADJ.,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11442.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 68 / 168

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL10442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2483

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1265

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. Nu

FIZICA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARMÎȘCOIGETA,

DIRECTORCU

CONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 69 / 168

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL20752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. FIZES=4ORE

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuFIZICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10732.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 70 / 168

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL12512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. Nu

FIZICA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATATITULAR

ACSINESCUMADELONA,DIRECTOR

S.G. BREBU,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17312.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. MARU =6ORE

RURAL

ZĂVOI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. BUCOVA = 2ORE

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 71 / 168

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARVATZUKBORIS,

DIRECTOR,01.09.2017-31,08,2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21012.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. Nu

FIZICA9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDOXAN

ADRIAN,INSPECTOR

SCOLARGENERAL,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 72 / 168

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

FIZICA20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10572.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1174

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 73 / 168

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL11362.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. Nu

FIZICA10/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂSZUCS

ALEXANDRU, DIRECTOR

LICEULBAPTIST

TIMIȘOARA01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂDIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. Nu

FIZICA5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

MILOSAVLEVICI MIRCE,DIRECTORADJUNCT

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 74 / 168

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL25882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. Nu

FIZICA18/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBARANYIMIRELA

FIRICELLA,CFP

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

FIZICA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

FIZICA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21002.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 75 / 168

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20282.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂGUJENI (4 ORE)

RURAL

CONSTANTIN

DAICOVICIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANTFIZICA=4ORE

CHIMIE=4ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21052.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

RURAL

RUSCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 76 / 168

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARMENIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂARMENIŞ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

GEOGRAFIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16532.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. SOSDEA=5ORE

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuGEOGRAFIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1720

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuGEOGRAFIE

9/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CLOCOTICI - 3ORERURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 77 / 168

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1264

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15922.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 78 / 168

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. Nu

GEOGRAFIE5/0

REZERVAT

TITULARANTONLAZ[R,

DIRECTORADJUNCT

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

GEOGRAFIE13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10642.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10752.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11422.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuGEOGRAFIE

9/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11432.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 79 / 168

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"TRAIAN DODA"CARANSEBEŞ 2. Nu

GEOGRAFIE12/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBORCEAN

FELIX,PRIMAR,

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETROŞNIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETROŞNIŢA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20462.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂDELINEȘTI (3 ORE)

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE

7/2

VACANTGEOGRAFIE= 3+2 ORE

ISTORIE = 4ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 80 / 168

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

NICOLICEACONSTANTI

N,INSPECTORȘCOLAR CUCONCURS01.09.2017-31.08.2019

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (2ORE)

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

REZERVAT

TITULARLUPULESCUFLORENTIN,DIRECTOR

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 13/0

VACANTUTILIZAREAAPLICATIILOR DE TIPCAD = 5

ORE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 17/0

REZERVAT

7 OREREZERVATEDIRECTOR

PROF.BOGDEA

CONSTANTIN FLORIN,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"TRAIAN DODA"CARANSEBEŞ 2. NuINFORMATICA -

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARSEMENESCU ADRIAN,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 81 / 168

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (1

ORA)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18352.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23072.Nu

1. Nu

Limba croată

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RAMNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRAMNA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 82 / 168

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IABLANIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14062.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

RURAL

PADINAMATEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂPADINA MATEI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14232.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. J. A.KOMENSKY SFANTA

ELENA = 1 ORE

RURAL

CORONINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORONINI

2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 83 / 168

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19952.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENIRURAL

BORLOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORLOVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 84 / 168

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL13192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOIANA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 85 / 168

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURNURUIENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20322.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂGUJENI (1 ORĂ)

RURAL

CONSTANTIN

DAICOVICIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 86 / 168

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25132.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂRU

RURAL

ZĂVOI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 1ORA

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETROŞNIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETROŞNIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15542.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 1ORA

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARPOPOVICIMIRELA

MIHAELA,CCC,

01.02.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 87 / 168

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL15842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

CLOCOTICI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCLOCOTICI

2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

VACANT

RADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE LACLASA A V-A

1. Nu

0 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 88 / 168

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIALPRIMAR1159

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1094

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1160

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1097

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 89 / 168

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIALPRIMAR1096

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1095

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1255

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR2573

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1088

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR2571

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 90 / 168

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR13962.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

CEHA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13432.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

RAFNIC

ŞCOALA PRIMARĂ RAFNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

CROATA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25482.Nu

1. Nu

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19132.Nu

1. Nu

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19142.Nu

1. Nu

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25432.Nu

1. Nu

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 91 / 168

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR11212.Nu

1. BAPTIST

SECȚIA BOCȘAURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11222.Nu

1. BAPTIST

SECȚIA BOCȘAURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26092.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26162.Nu

1. Nu

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULAR

MUNTEANUVASILE

CONCEDIUCU PLATĂCFM. ART.268, AL. 1,DIN LEGEA

1/2011

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22742.Nu

1. Nu

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24372.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC

RURAL

SURDUCUMARE

ŞCOALA PRIMARĂSURDUCU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 92 / 168

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR25762.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂIABLANIŢA

RURAL

PETNIC

ŞCOALA PRIMARĂ PETNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25802.Nu

1. Nu

RURAL

CORONINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORONINI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22382.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA

URBAN

ORAVIŢA

ȘCOALA PRIMARĂCICLOVA MONTANĂ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22462.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ

RURAL

LESCOVIŢA

ŞCOALA PRIMARĂLESCOVIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23832.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

RURAL

RUSOVANOUĂ

ŞCOALA PRIMARĂRUSOVA NOUĂ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23842.Nu

1. Nu

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 93 / 168

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR22552.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA PRIMARĂCIUDANOVIŢA SAT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19972.Nu

1. Nu

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA PRIMARĂ DEALUMARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

POSTREZERVATTITULAR

GANTOLEAMARIA,

PENSIE DEBOALA,

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17472.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

RURAL

CORNIŞORU

ŞCOALA PRIMARĂCORNIŞORU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24722.Nu

1. Nu

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

DOBRAIA

ŞCOALA PRIMARĂDOBRAIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR21332.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

RURAL

VAR

ŞCOALA PRIMARĂ VAR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20942.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRETRASPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DEȘCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 94 / 168

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR20952.Nu

1. Nu

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25332.Nu

1. Nu

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26072.Nu

1. Nu

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULARMANDA

GABRIELA,CFP

01.09.2017-31.08.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26122.Nu

1. Nu

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULARCUPȘA

IONELA,CFP

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26132.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULAR

MARTINAȘLUCIA

MARIA, CFP01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26152.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 95 / 168

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR12122.Nu

1. Nu

POSTUL ESTE LA ȘCOALAPRIMARĂ ȚEROVAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13102.Nu

1. Nu

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17962.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17972.Nu

1. Nu

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13642.Nu

1. Nu

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17322.Nu

1. Nu

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 96 / 168

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR23822.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

RURAL

MILCOVENI

ŞCOALA PRIMARĂMILCOVENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23432.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25242.Nu

1. Nu

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

URBAN

BROŞTENI

ŞCOALA PRIMARĂBROŞTENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR26082.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24732.Nu

1. Nu

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

ZĂNOGI

ŞCOALA PRIMARĂZĂNOGI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 97 / 168

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR22562.Nu

1. Nu

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18932.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18962.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULARMARCU

NICOLETA,DIRECTOR

CCD CS01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25342.Nu

1. Nu

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18782.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11962.Nu

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DEȘCOLARIZA

REA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 98 / 168

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR15732.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

RURAL

DOCLIN

ŞCOALA PRIMARĂDOCLIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15972.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11202.Nu

1. BAPTIST

SECȚIA BOCȘAURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11242.Nu

1. BAPTIST

SECȚIA MOLDOVA - NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23802.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

RURAL

IAM

ŞCOALA PRIMARĂ IAM

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14412.Nu

1. Nu

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

REZERVATTITULARMARCU

GIURGEVCA,CFP PT.

CONTINUARE STUDII,

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 99 / 168

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR14622.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

RURAL

ZLATIŢA

ŞCOALA PRIMARĂZLATIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

REZERVATTITULAR,

GHITAOLGITA,PRIMAR

COM.SOCOL,

01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16942.Nu

1. Nu

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12452.Nu

1. Nu

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13832.Nu

1. Nu

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13842.Nu

1. Nu

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13852.Nu

1. Nu

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 100 / 168

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR13862.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ

URBAN

MOLDOVANOUĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ALEXANDRU MOISI“

MOLDOVA NOUĂ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18942.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20222.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

RURAL

MACIOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMACIOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR21092.Nu

1. Nu

RURAL

SLATINA-TIMIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂSLATINA-TIMIŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR25792.Nu

1. Nu

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16952.Nu

1. Nu

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 101 / 168

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PRIMAR13392.Nu

1. Nu

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15742.Nu

1. Nu

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16012.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

RURAL

ERSIG

ŞCOALA PRIMARĂ ERSIG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12112.Nu

1. Nu

POSTUL ESTE LA ȘCOALAPRIMARĂ ȚEROVAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA1326

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuISTORIA ARTEI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuISTORIA MUZICII

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 102 / 168

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (2ORE) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuISTORIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (2ORE) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuISTORIE

0/0

VACANTORA SEREGĂSEȘTE

IN CODPOST 2563

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18362.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25072.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RESITA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CLOCOTICI - 3ORERURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 103 / 168

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL23442.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuISTORIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA = 2ORE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. Nu

ISTORIE6/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂDIRECTORADJUNCT

CUCONCURS01.09.2017-31.08.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. Nu

ISTORIE5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,GÎRTOI

CONSTANTIN IONUȚ,DIRECTORADJUNCT

01.09.2017-31.08-2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL24492.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuISTORIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (2ORE) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuISTORIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 104 / 168

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. Nu

ISTORIE8/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBALEAN

CRISTIAN,DIRECTOR

ADJ.,01.09.2017-31,08,2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. NuISTORIE

8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA (2ORE)

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15552.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE ISTORIE+2 ORE

CULTURA CIVICA

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuISTORIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA = 4ORE 7. Da, candidat cu nota/media cel putin

5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA = 1ORA 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA = 2ORE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. Nu

ISTORIE7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. NuCULTURA CIVICA = 2

ORECULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILE

COPILULUI = 1 ORA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 105 / 168

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13522.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. Nu

ISTORIE6/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂBĂLEAN

CRISTIAN,DIRECTORADJUNCT

C.N.DIACONOVI

CI TIETZ01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. Nu

ISTORIE2/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARCOCOȘ

SIMONA,DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE FRĂŢILĂ“

GLIMBOCA 2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11402.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15912.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA=2ORE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 106 / 168

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. Nu

ISTORIE - GEOGRAFIE9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. NuCULTURA CIVICA +

CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI = 2 ORE;

IST=4 ORE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1233

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuKINETOTERAPIE

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1172

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

KINETOTERAPIE6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1101

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

KINETOTERAPIE16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1102

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

KINETOTERAPIE8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuLIMBA CEHA-

MATERNA3/0

VACANT

CATEDRAPENTRU

PROFESOROASPETEDE LIMBA

CEHAMATERNACATERINA

ROHAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13542.Nu

1. Nu

Limba croatăŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

RAFNIC

ŞCOALA PRIMARĂ RAFNIC

2. NuLIMBA CROATA-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 107 / 168

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL10552.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16652.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA PRIMARĂ CIREŞA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24382.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA PRIMARĂSURDUC (3 ORE)

ȘCOALA PRIMARĂCOMORÂȘTE (3 ORE)

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. Nu

LIMBA ENGLEZA17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11292.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11302.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 108 / 168

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14892.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA PRIMARĂ

PLUGOVA (2 ORE)+ŞCOALA PRIMARĂ GLOBU

RĂU (2 ORE)

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIARURAL

VALEABOLVAŞNIŢ

A

ŞCOALA PRIMARĂ VALEA-BOLVAŞNIŢA

2. Nu

LIMBA ENGLEZA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. Nu

LIMBA ENGLEZA7/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARDAVID-

IZVERNARMIHAELA,DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20072.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA PRIMARĂTINCOVA (3 ORE)+

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂLBĂGELU NOU (2 ORE)

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. Nu

LIMBA ENGLEZA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22212.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂCICLOVA MONTANĂ (3ORE - NIVEL PRIMAR)

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22752.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂGREONI (4 ORE)

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 109 / 168

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

REZERVATREZERVATTITULAR

MUSARAMONA,

DIRECTOR,01.09,2017-31,08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

LIMBA ENGLEZA1/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23852.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA IAM =3 ORESC. PRIMARA MILCOVENI

= 2 ORESCOALA PRIMARA

RUSOVA-NOUA = 2 ORE

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. Nu

LIMBA ENGLEZA14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2482

2.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂGRUNI (4 ORE)

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

CATEDRAREZERVATA

TITULARJIANU

MIHAELAIOANA, CCC,01.09.2017-01.06,2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20912.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMN. NR. 5RESITA = 8 ORE

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATFIIND

DUBLAT CUCODUL 2585

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21302.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

SECU

ŞCOALA PRIMARĂ SECU

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 110 / 168

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20922.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCATEDRA

REZERVATATITULAR

SZLEACSANOANA, CCC,01.09.2017-31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18242.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (7

ORE)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18292.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20402.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂDELINEȘTI (4 ORE)

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23932.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂ ILIDIA(2 ORE)

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 111 / 168

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. Nu

LIMBA ENGLEZA9/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARBASARABMIHAELA

AUGUSTINA, CCC

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15452.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RAMNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRAMNA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EFTIMIEMURGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE

MURGU 2. Nu

LIMBA ENGLEZA12/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATATITULARVLĂDIAMIHAI,PRIMAR

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 112 / 168

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuLIMBA ENGLEZA

21/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17392.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. BUCOVA = 6ORE

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17522.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂBROȘTENI (2 ORE)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMUL LADEA" ORAVIȚA

URBAN

BRĂDIŞORUDE JOS

ŞCOALA PRIMARĂBRĂDIŞORU DE JOS

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

LIMBA ENGLEZA20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

LIMBA ENGLEZA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23542.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA SECASENI =

4 ORERURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. Nu

LIMBA ENGLEZA16/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 113 / 168

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14112.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZIALA PADINA-MATEI =6 ORE

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. Nu

LIMBA ENGLEZA8/0

VACANT

DIN CARE, 2ORE

REZERVATTITULAR

JIVANOVICIMARIA

LUCRETIA,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba românăSC. GIMN CLOCOTICI=8

ORESC. PRIMARA RAFNIC=3

ORE

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. Nu

LIMBA ENGLEZA13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 114 / 168

Page 115: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL17092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. Nu

LIMBA ENGLEZA10/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARBOGDANRAMONA,DIRECTORȘ.G. ZĂVOI01.09.2017 -31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15962.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARAGHERTENIS=4 ORE

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16062.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARA ERSIG(2 ORE)

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 115 / 168

Page 116: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL25152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1258

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 4ORE

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11332.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14842.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂ BÂRZA(6 ORE)

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA CAMPIA=4

ORESC. PRIMARA ZLATITA =6

ORE

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. Nu

LIMBA FRANCEZA22/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 116 / 168

Page 117: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZIALA PADINA-MATEI =11 ORE

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19852.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENIRURAL

BORLOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORLOVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20272.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂMACIOVA (4 ORE)

RURAL

CONSTANTIN

DAICOVICIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARMENIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂARMENIŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 117 / 168

Page 118: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRCIOROVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRCIOROVA

2. Nu

LIMBA FRANCEZA6/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

COCÂRȚEUALINA,

DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂNIA

2. NuLIMBA FRANCEZA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18452.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23552.Nu

1. Nu

Limba românăSC. PRIMARA CARNECEA

= 2 ORERURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. Nu

LIMBA FRANCEZA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15182.Nu

1. Nu

Limba română

SC. PRIMARA PARVOVA =2 ORE

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17262.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMNAZ. MARU =6ORE

RURAL

ZĂVOI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂVOI

2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 118 / 168

Page 119: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVRANI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24762.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

DOLINA

ŞCOALA PRIMARĂ DOLINA

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂ

TITULARCERNESCUANA ALINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24772.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

ZĂNOGI

ŞCOALA PRIMARĂZĂNOGI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂ

TITULARCERNESCUANA ALINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (2

ORE)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARBALOI

CLAUDIACCC

01.09.2017-31.05.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL24512.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.5 REŞIŢA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 119 / 168

Page 120: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL19352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuLIMBA FRANCEZA

0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCNA DEFIER

ŞCOALA GIMNAZIALĂOCNA DE FIER

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20522.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

RURAL

DELINEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDELINEŞTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24802.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

GRUNI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRUNI

2. Nu

LIMBA FRANCEZA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

URSULESCUOVIDIU,

DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2481

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. Nu

LIMBA FRANCEZA8/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

URSULESCUOVIDIU,

DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 120 / 168

Page 121: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

LIMBA FRANCEZA11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUCHICI

ŞCOALA PRIMARĂ„MIHAILOVICI TRAIAN“

CIUCHICI 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOMAŞNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOMAŞNEA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POJEJENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15602.Nu

1. Nu

Limba românăŞC. PRIMARA DOCLIN = 3

OREŞC. PRIMARA BINŞ = 3

ORE

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. Nu

LIMBA FRANCEZA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuLIMBA FRANCEZA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 121 / 168

Page 122: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EZERIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AUREL PEIA“ EZERIŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15462.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 5ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURNURUIENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENI 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10702.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15892.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuLIMBA FRANCEZA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22982.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIARURAL

VRĂNIUŢ

ŞCOALA PRIMARĂVRĂNIUŢ

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA SI LITERATURA

ROMANA 21/0

VACANTLB.

FRANCEZA=15 ORE

LB.ROMANA=6

ORE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 122 / 168

Page 123: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL10392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUSCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ŞTEFAN VELOVAN“RUSCA MONTANĂ 2. Nu

LIMBA GERMANA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11312.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11322.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLATINA-TIMIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂSLATINA-TIMIŞ

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJA

ŞCOALA GIMNAZIALĂOBREJA

2. NuLIMBA GERMANA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18102.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂRUSCA TEREGOVA (4

ORE)

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 123 / 168

Page 124: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL10712.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13532.Nu

1. Nu

Limba românăSC. GIMN. CLOCOTICI=4

ORESC. PRIMARA VODNIC=2

ORE

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. Nu

LIMBA GERMANA12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OŢELU ROŞU

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuLIMBA GERMANA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. Nu

LIMBA GERMANA9/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARBASARABMIHAELA

AUGUSTINA, CCC

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 124 / 168

Page 125: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuLIMBA GERMANA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 OŢELU ROŞU

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CELNIC

2. NuLIMBA GERMANA

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20982.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuLIMBA GREACA VECHE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15332.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 1ORA

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11282.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 125 / 168

Page 126: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL22222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuLIMBA LATINA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuLIMBA LATINA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuLIMBA LATINA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuLIMBA LATINA

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIROL

ŞCOALA GIMNAZIALĂTIROL

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOGNECEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDOGNECEA

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuLIMBA LATINA -LITERATURAUNIVERSALA 6/0

VACANT2 ore latina

sunt la ciclulgimnazial

2 oreliteraturauniversală

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuLIMBA LATINA -LITERATURAUNIVERSALA 9/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 126 / 168

Page 127: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL21322.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REȘIȚA

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19732.Nu

1. Nu

Limba românăCOLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢAURBAN

REŞIŢA

ŞCOALA PRIMARĂMOCIUR

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20232.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

RURAL

MACIOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMACIOVA

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

17/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19042.Nu

1. Nu

Limba română

ORELE SUNT LA ȘCOALAPRIMARĂ CÂLNIC

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDUDAS-VASILE

ADRIANA,INSPECTORSCOLAR DESPECIALITA

TE,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.9 REŞIŢA

2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR,

ROFCLAUDIA,

INSPECTORȘCOLAR

01.09.2017-31.08-2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA (1 ORA)

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LB. LATINA = 1 ORA 7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 127 / 168

Page 128: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

SC. GIMN. LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

RURAL

CLOCOTICI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCLOCOTICI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LB. LATINA (1 ORALUPAC + 1 ORA

CLOCOTICI) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARKORKA

AURORA,INSPECTOR

ȘCOLAR01.09.2017 -31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA13/4

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARAVRAM -ZAHARIA

ANA-MARIADORIS CCC01.09.2017 -25.02.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25832.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA7/0

REZERVAT

TITULARBOBOESCU

CORNELMIHAI

DIRECTORCU

CONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATTITULAR

RUVAVALENTINA

ANCUȚA,CCC

01.09.2017 -30.06.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11272.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL„TRAIAN LALESCU“

REŞIŢA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARIVAN

ELENA,DIR.ADJ.

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 128 / 168

Page 129: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINĂ 7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20502.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

RURAL

DELINEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDELINEŞTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2592

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARȚEPENEUALIDEIA

PETRONELA, DIRECTOR

CUCONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

SFERCOCILENUȚA,

DIRECTORCU

CONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"TRAIAN DODA"CARANSEBEŞ 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA3/2

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARCRISTESCUCODRUTA,DIR. ADJ.,

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 129 / 168

Page 130: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL19892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURNURUIENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR COCÎRLĂ“

TURNU RUIENI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULAR

VÎNĂTORUMARIA,

DIRECTORCU

CONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL26212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULAROLTEANCARMENSORINA,

DIRECTORADJUNCT

CUCONCURS01.09.2017-31.08.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA17/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARPÎRVAN

RAMONAMĂRIOARA -

CCC01.09.2017 -09.05.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

limba latina7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

REZERVATTITULAR

JIVANOVICIMARIA

LUCRETIA,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 22/0

REZERVATCATEDRA

REZERVATAIVANICI

BRÎNDUȘA,CCC

01.09.2017 -31.08.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA (1 ORA)LIMBA ENGLEZA (9

ORE)7. Da, candidat cu nota/media cel putin

5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LB. FRANCEZA=7 ORE7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20082.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂLBĂGELU NOU (4ORE)

RURAL

SACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSACU

2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 130 / 168

Page 131: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL20102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18662.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2597

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

LOGOPED16/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARDERBACCARMENAURELIA

CCC01.09.2017-29.11.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

MATEMATICA9/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARMICLĂUSIMONA,

DIRECTORCU

CONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICU MARE

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuMATEMATICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18312.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "EPISCOP IOAN

POPASU" CARANSEBEŞ 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 131 / 168

Page 132: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL24942.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

GRUNI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRUNI

2. Nu

MATEMATICA17/1

REZERVATCATEDRA

REZERVATATITULARLIBRIMIRSIMONA,

CCC ()

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR (1ORA)

INFORMATICA (2 ORE) 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. Nu

MATEMATICA12/0

REZERVAT

TITULARSTĂNILOIUNICOLAE,

INSPECTORȘCOLAR DESPECIALITA

TE15.06.2015-14.06.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16002.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

RURAL

FIZEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂFIZEŞ

2. NuMATEMATICA

12/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. Nu

MATEMATICA5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARGÎDEA

VASILICA,DIRECTOR

ADJUNCT01.09.2017-

31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

RURAL

LUNCAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUNCAVIŢA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

MATEMATICA20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALBOŞEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂDALBOŞEŢ

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 132 / 168

Page 133: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

TITULARMIHOLCEA

DAN,DIRECTOR

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10562.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 STEIERDORF

2. NuMATEMATICA

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

TIC (1TC+1CDS) 7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1173

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

RURAL

BUCOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUCOVA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPLEŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOPLEŢ

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂ

TITULAR,DIRECTOR01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 133 / 168

Page 134: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL23962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. Nu

MATEMATICA4/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARMÎȘCOIGETA,

DIRECTORCU

CONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10722.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1259

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuMATEMATICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEARURAL

CUPTOARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCUPTOARE

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11352.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuMATEMATICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11342.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. Nu

MATEMATICA7/1

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂSZUCS

ALEXANDRU, DIRECTOR

LICEULBAPTIST

TIMIȘOARA01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 134 / 168

Page 135: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL14032.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

RURAL

PADINAMATEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂPADINA MATEI

2. NuMATEMATICA - FIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

MATEMATICA=16FIZICA=2 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuMATEMATICA - FIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

MATEMATICA = 8 OREFIZICA =2 ORE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. Nu

MATEMATICA - FIZICA16/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARPOPOVICIMIRELA

MIHAELA,CCC,

01.02.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuMECANICA /

MECANICA21/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuMECANICA /MECANICA

7/0

REZERVATCATEDRA

REZERVATADIRECTOR

CUCONCURS09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1274

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuMECANICA /MECANICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuMECANICA /MECANICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuMECANICA /MECANICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 135 / 168

Page 136: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. Nu

MECANICA /MECANICA

5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂDIRECTORADJUNCT

STEPANESCU LUIZA,

DIRECTORADJUNCT

01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. Nu

MECANICA /MECANICA

5/0

REZERVAT

POSTREZERVATTITULAR

BONALUCIANA

DIRECTORADJUNCT

CUCONCURS

09.01.2017 -08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. Nu

MECANICA /MECANICA

5/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂDIRECTORADJUNCT

MILOȘMARIA

CARMEN01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1187

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuMECANICA /MECANICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuMECANICA /MECANICA

7/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARIOVA

MARIOARA,DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 136 / 168

Page 137: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA DE CAMERA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23482.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN PRINCIPAL7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

FLAUT7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOLONCEL7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARĂ7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CONTRABAS7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 137 / 168

Page 138: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CONTRABAS7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMBON -

TUBA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

TROMBON7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOLONCEL7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CLARINET7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CORN7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 138 / 168

Page 139: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARĂ7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

12932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: OBOI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

OBOI7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23492.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARĂ7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

19262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

19272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARĂ7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

19252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

19282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

FLAUT7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 139 / 168

Page 140: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23512.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN COMPLEMENTAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23522.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

FLAUT7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR2591

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CLUBUL COPIILORCARANSEBEȘ

2. NuORCHESTRAPOPULARA / TARAF

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ORCHESTRADE MUZICAPOPULARA -

TARAF(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuPEDAGOGIE

5/0

VACANTORELESUNT LACLASELE

CU PROFILPEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIALDE ARTA2578

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuPICTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 140 / 168

Page 141: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL23312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2489

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)25/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)25/0

VACANT

1. Da

4 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 141 / 168

Page 142: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL20512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1184

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1186

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1244

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1275

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1185

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1277

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 142 / 168

Page 143: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PROFESIONAL2503

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)22/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2491

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

POSTA)10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /POSTA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

POSTA)23/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /POSTA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 143 / 168

Page 144: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL23232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

POSTA)16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /POSTA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

6/8

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

20/4

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC ALBANATULUI MONTAN

REŞIŢA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 22/2

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 144 / 168

Page 145: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

PROFESIONAL1188

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1284

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DECEBAL" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 22/2

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 22/2

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 145 / 168

Page 146: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 22/2

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 17/8

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERZOVIA

LICEUL TEHNOLOGICBERZOVIA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

21/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 146 / 168

Page 147: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

MAISTRUINSTRUCTOR

AUTO/TRACTOR ȘI/SAUPROFESOR DE

LEGISLAȚIE RUTIERĂ 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

MAISTRUINSTRUCTOR

AUTO/TRACTOR ȘI/SAUPROFESOR DE

LEGISLAȚIE RUTIERĂ 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 147 / 168

Page 148: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2493

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

CONDUCEREAUTOVEHICULE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

MAISTRUINSTRUCTOR

AUTO/TRACTOR ȘI/SAUPROFESOR DE

LEGISLAȚIE RUTIERĂ 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1287

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1280

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1253

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 148 / 168

Page 149: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL23292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CONDUCERE TRACTOR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2492

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

CONDUCEREAUTOVEHICULE 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2490

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ZOOTEHNIST-VETERINAR /ZOOTEHNIST-VETERINAR)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ZOOTEHNIST -VETERINAR /

ZOOTEHNIST -VETERINAR

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPRELUCRAREA

LEMNULUI18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPRELUCRAREA

LEMNULUI20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPRELUCRAREA

LEMNULUI11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 149 / 168

Page 150: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuPRELUCRAREA

LEMNULUI18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1231

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1092

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1164

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1068

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

CARANSEBEȘ 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1232

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2542

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

24112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2314

2.Nu

1. Nu

Limba română

POST NORMAT LA ȘC.GIMN. NR. 1 BOCȘA + GPP

NR. 1 BOCȘA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 150 / 168

Page 151: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

23082.Nu

1. Nu

Limba românăPOST NORMAT LA LICEULTEORETIC TRAIAN VUIA

REȘIȚA + ȘCOALAGIMNAZIALĂ NR. 8

REȘIȚA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 7/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARUNGUR

VALERIA,DIRECTOR

CUCONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

23042.Nu

1. Nu

Limba română

POST NORMAT LA LICEULTEHNOLOGIC I.C.BURACU PRIGOR

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

23022.Nu

1. Nu

Limba românăPOST NORMAT LA LICEUL

TEHNOLOGIC N.S. DEHAȚEG MEHADIA +

ȘCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

23002.Nu

1. Nu

Limba românăPOST NORMAT LA LICEUL

TEHNOLOGIC MIHAINOVAC ORAVIȚA +

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHEORGHE GUGA

RĂCĂȘDIA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

25872.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC "SF.

DIMITRIE" TERGOVA +ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ARMENIȘ

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 9/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATĂDIRECTOR

CUCONCURS

PROF.DAMIANMARIA,

09.01.2017-08.01.2021

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

OBLIGAȚIE DEPREDARE 2 ORECULTURA CIVICA

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2574

2.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAGLIMBOCA + SCOALAGIMNAZIALA OBREJA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 9/0

VACANTOBLIGATIE

DEPREDARE -CULTURACIVICA = 2

ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 151 / 168

Page 152: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2310

2.Nu

1. Nu

Limba românăPOST NORMAT LAGPPRIKI PRIKI REȘIȚA + GPPDUMBRAVA MINUNATĂREȘIȚA + STRUCTURI

GRĂDINIȚEAPARȚINĂTOARE

C.N.DIACONOVICI TIETZ

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

22992.Nu

1. BAPTIST

Limba românăPOST NORMAT LA LICEUL

BAPTIST + ȘCOALAGIMNAZIALĂ NR. 8

REȘIȚA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1099

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1167

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2567

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2511

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1063

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

CARANSEBEȘ 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1065

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

CARANSEBEȘ 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 152 / 168

Page 153: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIALGIMNAZIAL1067

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

CARANSEBEȘ 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1098

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1168

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1239

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1166

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1243

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1242

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1240

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1238

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 153 / 168

Page 154: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIALGIMNAZIAL1237

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1241

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

23172.Nu

1. Nu

Limba română

POST NORMAT LA GPPNR. 1 ORAVIȚA

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ CARAȘ-

SEVERIN

2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1170

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1082

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1171

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1081

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPROFESION

AL1256

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 154 / 168

Page 155: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

11612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

10862.Nu

1. Nu

Limba română

CLASE INTEGRATE LAȘCOALA PRIMARĂ

CICLOVA MONTANĂ

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

25992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARROIBAN

IULIAALEXANDRA

CCC01.09.2017-14.12.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

8/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARMOISELIVIU,

DIRECTOR,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

11622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

11632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞA 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

25982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATA

TITULARNAGY

OFELIACRISTINA

CCC01.09.2017-03.01.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 155 / 168

Page 156: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

10872.Nu

1. Nu

Limba română

CLASE INTEGRATE LAȘCOALA PRIMARĂ

CICLOVA MONTANĂ

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuPROTECTIA MEDIULUI

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuPROTECTIA MEDIULUI

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

7/0

REZERVATDIN

CATEDRAREZERVATĂ

TITULAR,DIRECTOR

CUCONCURS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuPROTECTIA MEDIULUI

9/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1100

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"PRIMĂVARA" REȘIȚA 2. Nu

PSIHOLOG8/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂDIRECTORMAZERAMIHAELA

ADELA01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 156 / 168

Page 157: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN LUCACI"

BOCŞA 2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23122.Nu

1. Nu

Limba croată

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13932.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuRELIGIE BAPTISTA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16862.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17742.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

BOCŞA

LICEUL TEORETIC "TATAOANCEA" BOCŞA

2. NuRELIGIE BAPTISTA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20242.Nu

1. BAPTIST

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN DAICOVICIU

RURAL

MACIOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMACIOVA

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11482.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA BOCȘAURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuRELIGIE BAPTISTA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11472.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuRELIGIE BAPTISTA

4/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 157 / 168

Page 158: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL11462.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. Nu

RELIGIE BAPTISTA6/4

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂTITULARCIORBADIANA,

DIRECTORADJUNCT

01.09.2017 -31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

RURAL

BUCOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUCOVA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24332.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VĂRĂDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ROMULUS FABIAN“

VĂRĂDIA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA6/0

REZERVAT

CATEDRAREZERVATATITULARGA

RTOIVIORICA,

DIRECTORADJ.,

01.09.2017-31,08,2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24602.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂRBUNARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRBUNARI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24742.Nu

1. ORTODOX

Limba românăŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

ZĂNOGI

ŞCOALA PRIMARĂZĂNOGI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25472.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25662.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 158 / 168

Page 159: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL25452.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25462.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"TRANDAFIR COCÂRLĂ"

CARANSEBEŞ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17432.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSC. GIMNAZ. BUCOVA = 2

ORESC. PRIMARA CORNISORU

=1 ORA

RURAL

BĂUŢAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂUŢAR

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23912.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSC. PRIMARA IAM =2 ORESC. PRIMARA MILCOVENI

= 1 ORESCOALA PRIMARA

RUSOVA-NOUA = 1 ORE

RURAL

BERLIŞTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERLIŞTE

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC. PRIMARA VRANIUT =1 ORA

RURAL

RĂCĂŞDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE GUGA“

RĂCĂŞDIA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BERZASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERZASCA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SICHEVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSICHEVIŢA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23572.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

COPĂCELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCOPĂCELE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 159 / 168

Page 160: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL15302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC. PRIMARA PARVOVA=1 ORA

RURAL

LĂPUŞNICEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂLĂPUŞNICEL

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15352.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC. GIMN. CUPTOARE = 4ORE

RURAL

CORNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRAIAN LALESCU“

CORNEA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15772.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MEHADICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂMEHADICA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22632.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CIUDANOVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIUDANOVIŢA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13142.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂGORUIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. ORTODOX

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂȚEROVA (2 ORE)

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.8 REŞIŢA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BREBU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SFÂNTUL IACOB“ BREBU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

FÂRLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÎRLIUG

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANTREZERVAT

TIULARSZENESZYDANIELA,

CCC,01.09.2017-31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 160 / 168

Page 161: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL18012.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOCŞA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24452.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA PRIMARĂSURDUC (2 ORE)

ȘCOALA PRIMARĂCOMORÂȘTE (2 ORE)

RURAL

FOROTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRU OALLDE“

FOROTIC 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24162.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MARGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„TRANDAFIR TĂMAŞ“

MARGA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24752.Nu

1. ORTODOX

Limba românăŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

RURAL

DOLINA

ŞCOALA PRIMARĂ DOLINA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23592.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA PRIMARĂ VALEA

ROȘIE (1 ORĂ)ȘCOALA PRIMARĂRĂCHITA (1 ORĂ)

RURAL

ŞOPOTUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞOPOTU NOU

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15502.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC. GIMN. LUNCAVITA = 4ORE

RURAL

VERENDIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERENDIN

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC. PRIMARA LESCOVITA= 1 ORA

RURAL

NAIDĂŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„VASILE VERSAVIA“

NAIDĂŞ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16132.Nu

1. ORTODOX

Limba română

ȘCOALA PRIMARA ERSIG(1 ORA)

RURAL

VERMEŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂVERMEŞ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 161 / 168

Page 162: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL12482.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ZORLENŢUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂZORLENŢU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14052.Nu

1. ORTODOX

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

RURAL

PADINAMATEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂPADINA MATEI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14702.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BĂILEHERCULAN

E

LICEUL "HERCULES"BAILE HERCULANE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21882.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

EFTIMIEMURGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE

MURGU 2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VĂLIUG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PETRE SAVA BĂLEANU“

VĂLIUG 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22582.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSC. PRIMARA SLATINA

NERA = 1 ORASC. PRIMARA POTOC = 1

ORA

RURAL

SASCAMONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI NOVAC“ SASCA

MONTANĂ 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24052.Nu

1. ORTODOX

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂ ILIDIA(1 ORĂ)

RURAL

CICLOVAROMÂNĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂCICLOVA ROMÂNĂ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

0/0

VACANT

POSTRADIATPENTRU

NEREALIZAREA CIFREI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 162 / 168

Page 163: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL20492.Nu

1. ORTODOX

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

RURAL

DELINEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDELINEŞTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22172.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CIUCHICI

ŞCOALA PRIMARĂ„MIHAILOVICI TRAIAN“

CIUCHICI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

ȘCOALA PRIMARĂGREONI (2 ORE)

RURAL

GRĂDINARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„PAVEL BORDAN“

GRĂDINARI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23392.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSC. PRIMARA SECASENI =

2 ORESC. PRIMARA CARNECEA

= 1 ORARURAL

TICVANIUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IULIU BIROU“ TICVANIU

MARE 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13982.Nu

1. ORTODOX

Limba sârbă

ȘCOALA PRIMARĂMĂCEȘTI

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20472.Nu

1. ORTODOX

Limbaucraineană

RURAL

CORNUŢEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂCORNUŢEL

2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14512.Nu

1. ORTODOX

Limba sârbă

RURAL

SOCOL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„SF.SAVA“ SOCOL

2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14402.Nu

1. ORTODOX

Limba sârbăŞCOALA GIMNAZIALĂ„ATANASIE COJOCARU“

POJEJENARURAL

BELOBREŞCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„BORISLAV CRÎSTICI“

BELOBREŞCA 2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 163 / 168

Page 164: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIAL16582.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

RURAL

ŞOŞDEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„IOAN CIUCUREL“

ŞOŞDEA 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16502.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

MĂURENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂMĂURENI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16192.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

RAMNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂRAMNA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13602.Nu

1. ROMANO-

Limba românăSC. GIMN. CLOCOTICI =3ORE

SC. PRIMARA VODNIC=1ORA

SC. PRIMARA RAFNIC = 1ORA

RURAL

LUPAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂLUPAC

2. Nu

RELIGIE ROMANO-CATOLICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11902.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.7 REŞIŢA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12812.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13952.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

MOLDOVANOUĂ

LICEUL TEHNOLOGIC"CLISURA DUNĂRII"

MOLDOVA NOUĂ 2. DaRELIGIE ROMANO-CATOLICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16852.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

OŢELUROŞU

LICEUL BĂNĂŢEANOŢELU ROŞU

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 164 / 168

Page 165: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL21082.Nu

1. ROMANO-

Limbagermană

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI TIETZ“

REŞIŢA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19342.Nu

1. ROMANO-

Limbagermană

URBAN

CARANSEBEŞ

COLEGIUL NAŢIONAL"C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23052.Nu

1. ROMANO-

Limba croată

RURAL

CARAŞOVA

LICEUL TEORETICBILINGV ROMÂNO-CROAT

CARAŞOVA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18032.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICREŞIŢA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17612.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

BOCŞA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BOCŞA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13312.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABINPĂUŢA“ REŞIŢA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21122.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

SLATINA-TIMIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂSLATINA-TIMIŞ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14022.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

GÂRNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂGÎRNIC

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 REŞIŢA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 165 / 168

Page 166: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuSILVICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuSILVICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuSILVICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEHADIA

LICEUL TEHNOLOGIC„NICOLAE STOICA DE

HAŢEG“ MEHADIA 2. NuSILVICULTURA

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuSILVICULTURA

13/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"DACIA" CARANSEBEŞ

2. NuSILVICULTURA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1179

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuSOCIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC"GENERAL DRAGALINA"

ORAVIȚA 2. NuSOCIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ANINA

LICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

2. NuSOCIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 166 / 168

Page 167: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

LICEAL18162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREGOVA

LICEUL TEHNOLOGIC„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11572.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SECȚIA MOLDOVA NOUĂURBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1183

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CHRISTIANA" BOCŞAURBAN

BOCŞA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BOCȘA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL „MATHIASHAMMER“ ANINA

URBAN

ANINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 BRĂDET

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOZOVICI

LICEUL TEORETIC„EFTIMIE MURGU“

BOZOVICI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

REŞIŢA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST REŞIŢA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRIGOR

LICEUL TEHNOLOGIC„IOSIF CORIOLANBURACU“ PRIGOR 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1674

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CARANSEBEŞ

CLUBUL COPIILORCARANSEBEȘ

2. NuTENIS DE MASA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR1678

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

PALATUL COPIILORREȘIȚA

2. NuTENIS DE MASA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 167 / 168

Page 168: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista … · 2017-07-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CARAS-SEVERIN Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/07/2017

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

23502.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

URBAN

ORAVIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.3 ORAVIŢA

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

VIOARĂ7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1269

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"AURORA" REȘIȚAURBAN

REŞIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ REȘIȚA

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

REŞIŢA

COLEGIUL TEHNICCĂRĂŞAN REŞIŢA

2. NuTEXTILE / TRICOTAJESI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJTEXTIL 9/0

REZERVAT

DINCATEDRA

REZERVATĂINSPECTOR

ȘCOLARRANCUDALINA

01.09.2017 -31.08.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2488

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL2486

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORNEREVA

ŞCOALA PROFESIONALĂAGRICOLĂ CORNEREVA

2. NuZOOTEHNIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

168Pagina 168 /