of 113 /113
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3463 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN SFÂNTU GHEORGHE Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe 2. Nu ACOMPANIAMENT 2/0 VACANT cu conditia realizarii planului de scolarizare 2556 1. Nu 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu PALATELE COPIILOR 1523 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN SFÂNTU GHEORGHE Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 2/0 VACANT 1. Nu 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Da 8. Nu PALATELE COPIILOR 1524 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN SFÂNTU GHEORGHE Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 9/0 VACANT Clubul Copiilor Tg.Secuiesc 1. Nu 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Da 8. Nu LICEAL 2267 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN SFÂNTU GHEORGHE Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT cu conditia realizarii planului de scolarizare 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Da 8. Nu LICEAL 2269 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN SFÂNTU GHEORGHE Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT cu conditia realizarii planului de scolarizare 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 113

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2021
Proba practica
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu ACOMPANIAMENT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuAGRICULTURA, HORTICULTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TURISM 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TURISM 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ANSAMBLU CORAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuANSAMBLU ORCHESTRAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuANSAMBLU ORCHESTRAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ARMONIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ARMONIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ARTA ACTORULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ARTA VOCALA - CANTO
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuARTELE SPECTACOLULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuARTELE SPECTACOLULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE - STIINTE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
CHIMIE 1/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE - STIINTE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. NuCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CROCHIURI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 1/0
REZERVAT director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANTstructura Petriceni,
Valea Seaca
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT structura Martineni
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT frecventa
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
VACANT
2731
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
VACANTcu conditia realizarii
planului de scolarizare
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT structura Doboseni
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE
ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
VACANT ore si la Aita
Medie
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
REZERVAT
director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
REZERVAT
director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT structura Ladauti
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT structura Doboseni
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
Papauti
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
Papauti
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
Marcus
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
10/0
1. Nu
0 ani
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
6/0
2246 2264
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
2060
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
3157
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
14/0
REZERVAT
detasat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
REZERVAT
detasat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
0/2
VACANT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
12/0
VACANT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
REZERVAT
director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
REZERVAT
director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
REZERVAT eliberat la detasare
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
1932 9. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
2021
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA
7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE VIZUALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA
2/0
VACANT
1565
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA
1/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Baraolt 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRESCOLAR3523 2.STEP BY STEP
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
în funcie de soiionarea
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 19/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 18/0
VACANTcu conditia realizarii
planului de scolarizare
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuELEMENTE DE PERSPECTIVA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
13/0
VACANT
3311
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuESTETICA SI TEORIA SPECTACOLULUI
1/0
VACANT
2703
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
Buzului 2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
nedeterminat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
FIZICA 1/0
nedeterminat
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
nedeterminat
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
FIZICA 6/0
nedeterminat
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
FIZICA 4/0
nedeterminat
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
FIZICA 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu
FIZICA 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
2796
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
FIZICA 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
nedeterminat
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
nedeterminat
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
GEOGRAFIE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
GEOGRAFIE 0/1
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINDUSTRIE ALIMENTARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINDUSTRIE ALIMENTARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINDUSTRIE ALIMENTARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
Papauti
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT ore si la Aita
Medie
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
1064
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
REZERVAT
1724
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANTSc Gimn Araci
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
1234
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
1114
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
1146
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANTstructura Petriceni,
Valea Seaca
1. Nu
1 ani
INFORMATICA 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura Doboseni
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
Papauti
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Gheorghe 2. Nu INFORMATICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura Karatna
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura Bod Peter
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT structura Doboseni
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR2942 2.STEP BY STEP
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
1. Da
0 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
alin(2)- nu se ocup pe perioada
nedeterminat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
Buzului 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
Mica
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2873 2.STEP BY STEP
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIA ARTEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIA ARTEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ISTORIA ARTELOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 2/0
VACANT renunt la
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 2/0
REZERVATreducere norma
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 2/0
REZERVAT reducere
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 4/0
VACANT ore si la Aita
Medie
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 2/0
VACANTPapauti renunt la
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu
ISTORIE 0/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
1. Nu
0 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
Buzului 2. Nu
LIMBA FRANCEZA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Gheorghe 2. Nu LIMBA LATINA
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CULTURA ROMANICA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA -
CULTURA ROMANICA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA -
CULTURA ROMANICA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Gheorghe 2. NuLIMBA RROMANI- MATERNA
0/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
0/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
15/3
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
0/3
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMANAGEMENT ARTISTIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu MATEMATICA
2404 9. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu
MATEMATICA 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
MATEMATICA 14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
Buzului 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
pensionare anticipata, conform art.31,
nedeterminat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DE CALCUL 18/0
nedeterminat
CALCUL (PALATE SI
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA AGRICOLA
nedeterminat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MEDICINA GENERALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MEDICINA GENERALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MEDICINA GENERALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MEDICINA GENERALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MODELAJ
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA DE CAMERA
7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMUZICA INSTRUMENTALA
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
1. Da
1 ani
MUZICA INSTRUMENT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuMUZICA INSTRUMENTALA
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUMENTALA 18/0
VACANTClubul Copiilor
Intorsura Buzaului
1. Da
1 ani
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PEDAGOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PEDAGOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PICTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANTcu conditia realizarea planului de scolarizare
2339
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANTcu conditia realizarii
planului de scolarizare
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANTcu conditia realizarii
planului de scolarizare
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANTcu conditia realizarea planului de scolarizare
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC,
14/0
VACANT
1778
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CORPULUI OMENESC) 14/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA /
MECANICA AGRICOLA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA /
MECANICA AGRICOLA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA /
MECANICA AGRICOLA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA /
MECANICA AGRICOLA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
Buzului 2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
VACANTmodificat in urma
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Buzului 2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
17/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPRELUCRAREA LEMNULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PRELUCRAREA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPRELUCRAREA LEMNULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
REZERVAT
director
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CABINETE LOGOPEDIC E SCOLARE
Educaional 2. Nu PROFESOR LOGOPED
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 2/0
REZERVATdirector 3153 3266
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
REZERVAT clasa la
locatia Targu Secuiesc
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
REZERVAT clasa la
locatia Targu Secuiesc
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PROTECTIA MEDIULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
nesoluionat , conform
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
primar
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
primar
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
primar
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
primar
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 2/0
primar
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 1/0
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 1/0
VACANT structura
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MAGHIARA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MAGHIARA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
MAGHIARA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
MAGHIARA 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MAGHIARA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu