of 24 /24
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEAL 1247 2.Nu 1. Nu Limba sârbă URBAN TIMIŞOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" TIMIȘOARA 2. Nu BIOLOGIE 14/4 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 4569 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN LUGOJ LICEUL TEORETIC "HARUL" LUGOJ 2. Nu BIOLOGIE 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Da 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 2336 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BUZIAŞ LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 2. Nu CHIMIE 18/0 VACANT 2 ORE BACOVA 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 2836 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" TIMIȘOARA 2. Nu CHIMIE INDUSTRIALA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3637 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA 2. Nu COREPETITIE 18/0 VACANT 1. Da 4 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da Pagina 1 / 24

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista …

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista …

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021
Proba practica
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
LICEAL1247 2.Nu
1. Nu
Limba sârb
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
18/0
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
METODII" DUDETII VECHI
15/3
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
DRAGOIESTI , 2 ORE SC. FICTAR.
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 21/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 14/4
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
SÂNNICOLAU MARE
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
PELZ" TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
URBAN
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
URBAN
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
NOU 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRESCOLAR3718 2.STEP BY STEP
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CULORILOR" DUMBRVIA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CULORILOR" DUMBRVIA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CARE CENTER" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CARE CENTER" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CARE CENTER" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CARE CENTER" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CARE CENTER" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
GIROC
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
RURAL
GIROC
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
PRESCOLAR3719 2.STEP BY STEP
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
GIROC
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CULORILOR" DUMBRVIA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
PRIMAR4894 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR4915 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR2396 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
METODII" DUDETII VECHI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
LIMBA GERMANA 17/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POLIGRAFICE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POLIGRAFICE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
24/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CORPULUI OMENESC) 20/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
/ TEHNICI POLIGRAFICE)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
SI COMUNICARE
IN LIMBAJ
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Da 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
JIMBOLIA
URBAN
TIMIOARA
CENTRUL JUDEEAN DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL TIMI 2. NuPROFESOR IN CENTRE
SI CABINETE DE ASISTENTA
PSIHOLOGIE- 4 OREOBLIGATIA DE
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da