25
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA Stadiul pregătirii anului şcolar 2011-2012 în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Hunedoara 06.09.2011

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

 • Upload
  lexi

 • View
  78

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA. Stadiul preg ătirii anului şcolar 2011-2012 în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Hunedoara 06.09.2011. Evoluţia structurii reţelei şcolare din judeţ. Situaţie autorizaţiei sanitare de funcţionare. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Stadiul pregătirii anului şcolar 2011-2012 în unităţile de învăţământ preuniversitar

din judeţul Hunedoara06.09.2011

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Evoluţia structurii reţelei şcolare din judeţ

Tipul unităţilor de învăţământ

Numărul unităţilor de învăţământ cu

personalitate juridică acreditate, care

funcţionează în anul şcolar 2009-2010

Numărul unităţilor de învăţământ cu

personalitate juridică acreditate, care vor

funcţiona în anul şcolar 2010-2011

Numărul unităţilor de învăţământ cu

personalitate juridică acreditate, care vor

funcţiona în anul şcolar 2011-2012

Numărul unităţilor de învăţământ fără PJ acreditate, care

funcţionează în anul şcolar 2011-2012

Grădiniţe 36 7 7 39

Şcoli cu clasele I-IV 13 13 13 176

Şcoli cu clasele I-VIII 79 44 43 26

Şcoli de arte şi meserii 1 1 0 0

Licee/Grupuri Şcolare 35 34 35 0

Şcoli postliceale 1 0  0 1

Cluburi sportive 4 4 2 2

Palate şi cluburi ale elevilor 9 4 4 5

Şcoli speciale 4 3 3 0

TOTAL 182 110 107 249

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Situaţie autorizaţiei sanitare de funcţionare

• Din 356 de unităţi cu sau fără personalitate juridică 25 nu au autorizaţii sanitare de funcţionare.

• Din cele 494 de clădiri (şcoală/grădiniţă, internat, cămin, cantină, ateliere, sală de sport) 80 nu au autorizaţie sanitară de

funcţionare.• Din cele 80 de clădiri fără ASF: 51 sunt în curs de autorizare, iar 29 nu o

pot obţine din următoarele motive:- spaţiu retrocedat, în care statul nu mai face investiţii;- condiţii improprii (ex. grădiniţă la parterul blocului);- lipsa apei potabile;- cantine fără circuit la blocul alimentar;- grădiniţe fără intrare separată pentru elevii preşcolari şi şcolari.

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Unităţi şcolare cu personalitate juridică, fără ASF:

Deva:• Şcoala Generală Soimuş- clădire retrocedată, nemodernizată;Hunedoara:• Şcoala Primară Cerbăl- în curs de reabilitare;Valea Jiului:• Şcoala Generală “Sf. Varvara” Aninoasa- nereabilitată;• Clubul Copiilor Lupeni- necesită reparaţii capitale;Orăştie:• Şcoala Generală cls. I- IV Balşa- nu a solicitat eliberarea ASF;• Scoala Generala cls. I- IV Mărtineşti- nu a solicitat eliberarea ASF.

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Lucrări de reabilitare

• În 58 de unităţi şcolare s-au finalizat, iar alte 57 sunt în curs de execuţie, lucrări de reabilitare, finanţate din fonduri alocate prin Hotărâri de Guvern sau Hotărâri de Consilii Locale.

• În 2 unităţi şcolare din municipiul Deva sunt executate ample lucrări de reabilitare prin accesarea fondurilor europene de către Primărie:

- Colegiul Naţional “Decebal” Deva (activitatea didactică se va desfăşura în cursul anului şcolar viitor în clădirea Grupului Şcolar “Horea” şi alte spaţii disponibile de pe raza municipiului);

- Liceul Pedagogic “Sabin Drăgoi” Deva.

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Acţiuni de igienizare

În 278 de unităţi şcolare (din cele 356) au fost executate lucrări de igienizare cu sprijinul Primăriei şi Consiliilor Locale, precum şi al părinţilor.

În 153 de unităţi s-a asigurat combustibilul pentru la iarnă, iar în alte 41 urmează să se facă demersuri în acest sens.

În 49 de şcoli s-a primit integral necesarul de manuale comandate, în 4 nu s-a primit deloc, iar în 250 s-a primit parţial (restul de 53 de unităţi fiind grădiniţe, cluburi şi învăţământ special).

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Resursa umană – eleviiEvoluţia efectivelor de elevi în ultimii 4 ani şcolari

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Măsuri pentru creşterea siguranţei în şcoliAsigurarea sistemelor de securitate în unităţile şcolare: • 82 de unităţi de învăţământ dispun de sisteme de urmărire video şi

sisteme de alarmă;• 7 unităţi de învăţământ dispun de interfon;• 41 de unităţi de învăţământ au angajaţi paznici;• 58 de unităţi de învăţământ au asigurate siguranţa cu sprijinul

Poliţiei comunitare sau a Jandarmeriei;• 356 de unităţi de învăţământ au asigurată securitatea prin

împrejmuire.În 58 de unităţi şcolare se utilizează uniforme, cel puţin la un nivel de

învăţământ, de regulă la cel primar. În rest, ca semne distinctive există ecusoane sau insigne .

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Resursa umană – personalul didactic• Număr total de posturi pe judeţ 6915,5 , din care:- Didactice 5233,17- Didactic auxiliare 521,63- Nedidactice 1160,7

• Număr de posturi/fracţiuni de posturi didactice vacante/rezevate pentru anul şcolar 2011-2012: 1422

• Număr de posturi/catedre ocupate până la data de 31.08.2011: 1310;• Număr de posturi/fracţiuni de posturi neocupate: 112 (la dispoziţia

titularilor, suplinitorilor, cadrelor didactice pensionare).

• Număr de funcţii de conducere: 155.Începând cu data de 01.09.2011, fiecare unitate cu personalitate juridică din judeţ va beneficia de contabilitate proprie.

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Acţiuni premergătoare datei de 12.09.2011

• Participarea inspectorilor şcolari la Consfătuirile naţionale pe discipline organizare de MECTS;

• Organizarea Consfătuirii naţionale a profesorilor de educaţie fizică şi sport, 6-9 septembrie 2011;

• Programarea consfătuirilor judeţene pe discipline;• Finalizarea distribuirii manualelor şcolare în unităţile de

învăţământ până la data de 5.09.2011;• Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic;• Diseminarea noutăţilor legislative transmise de MECTS în

teritoriu.

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CA 5-11 membri CA cu 7/9/13 membri(după apariţia metodologiei!)

Membri

Directorul, directorul adjunctContabilul

Cadre didacticeReprezentant al administraţiei

publice localeReprezentant al părinţilor

Reprezentant al elevilor (la licee)Reprezentant al agenţilor

economici

3/4/6 cadre didactice (inclusiv directorul)

2/2/3 reprezentanţi ai părinţilorUn reprezentant al primarului

1/2/3 reprezentanţi ai consiliului local

Observatori Liderul sindical Liderul sindicalReprezentantul elevilor

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA BRAD

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

SC. GEN. CLS 1-8 VALISOARA, 0254265403, [email protected], prescolar, primar, gimnazial CIOARĂ DANA

GR SC "CRISAN" CRISCIOR, str. Bunei, nr. 2, 0254617004, [email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal, an completare IACOB IOLANDA

SC. GEN. CLS 1-4 BLAJENI, 0254682813, [email protected], prescolar, primar, gimnazial IACOB IOLANDA

SC.GEN.CLS 1-8"I.BUTEANU" BUCES, 0254682362, [email protected], primar, gimnazial IACOB IOLANDA

SC. GEN. CLS 1-8"S.OPREAN" BUCURESCI, 0254684182, [email protected], prescolar, primar, gimnazial IACOB IOLANDA

SC.GEN. CLS 1-8 LUNCOIU DE JOS, 0254684733, prescolar, primar, gimnazial IACOB IOLANDA

COL. NATIONAL "A. IANCU" BRAD, str. Liceului, nr. 16, 0254612641, [email protected], liceal JURCA IOANA

SC. GEN. CLS 1-8"A.IANCU" BAIA DE CRIS, str. Tribunului, 0254682109, [email protected], prescolar, primar, gimnazial JURCA IOANA

SC. GEN. CLS 1-4 BULZESTII SUS, primar JURCA IOANA

SC. GEN. CLS 1-4 TOMESTI, nr. 49, 0254681855, prescolar, primar, gimnazial JURCA IOANA

SC. GEN. CLS 1-8 VATA DE JOS, 0254681374, [email protected], prescolar, primar, gimnazial JURCA IOANA

SC. GEN. CLS 1-8 "PR.I.COMSA" RIBITA, 0254683701, [email protected], prescolar, primar, gimnazial JURCA IOANA

GPP "FLOARE DE COLT" BRAD, str. Horea, nr. 25-27, 0254612622, [email protected], prescolar BERBECEANU GABRIELA

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA CĂLAN

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

GR SC "O.DENSUSIANU" CALAN, str. O. Densusianu, nr. 5, 0254730610,

[email protected], liceal, an completareBUFNEA DANIELA

SC. GEN. CLS 1-8 BOSOROD, nr.154, 0254733054, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialBUFNEA DANIELA

SC. GEN. CLS 1-8 BRETEA ROMANA, nr. 15 A, 0254733365,

[email protected], prescolar, primar, gimnazialBUFNEA DANIELA

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA DEVA

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

GR.SC.'GRIGORE MOISIL' DEVA, BAUMAN CRISTINASC. GEN. CLS 1-4 COZIA BAUMAN CRISTINASC. GEN. CLS 1-8 SOIMUS BAUMAN CRISTINAGRAD. PROG. PREL. NR 7 DEVA, BERBECEANU GABRIELALIC. MUZ., ARTE "S.TODUTA" DEVA BUZATU CARMENCOL. TEH. "DRAGOMIR HURMUZESCU“DEVA CIOARĂ DANA

COL. TEH."TRANSILVANIA" DEVA CIOARĂ DANA

GR SC "TEGLAS GABOR " DEVA CIOARĂ DANA

SC. GEN. CLS 1-8 BAITA CIOARĂ DANALICEUL PEDAGOGIC "SABIN DRAGOI" DEVA HURGOIU LUMINIȚASC.GEN. CLS 1-8 CERTEJU DE SUS HURGOIU LUMINIȚASC. GEN. CLS 1-8 VETEL HURGOIU LUMINIȚASC. GEN. CLS 1-8 'N.TIC' BRANISCA HURGOIU LUMINIȚAGR. SC. ARTE SI MESERII I.MINCU' DEVA IACOB IOLANDALIC. TEORETIC "TRAIAN" DEVA JURCA IOANACOL. NATIONAL "DECEBAL" DEVA, LENGYEL IZABELLASC.GEN.CLS 1-8 "ANDREI SAGUNA" DEVA LENGYEL IZABELLAPALATUL COPIILOR DEVA MATEI PARTENIECOL. NAT. SPORTIV 'CETATE' DEVA, POPA SORINA

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA HAŢEG

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

SEMIN. TEOLOGIC ORTODOX PRISLOP, Silvasu de sus, 0254777502, [email protected], liceal BASA GABRIEL

SC. GEN. CLS 1-8 PUI, str. Republicii, nr. 62, 0254779129, [email protected], prescolar, primar, gimnazial BEȘLEAGĂ CAMELIA

SC. GEN. CLS 1-8 RIU DE MORI, 0254776050, [email protected], prescolar, primar, gimnazial BORDEA ELENA

SC. GEN. CLS 1-4 G-RAL BERTHELOT, 0254790716, prescolar, primar BORDEA ELENA

SC. GEN. CLS 1-8 SINTAMARIA-ORLEA, 0254770742, [email protected], prescolar, primar, gimnazial LENGYEL IZABELLA

SC. GEN. CLS 1-8 PETROS, nr. 163, comuna Baru, 0254778004, [email protected], prescolar, primar, gimnazial MANOLEA MIHAELA

SC. GEN. CLS 1-4 REEA, 0254772072, [email protected], prescolar, primar ŞTEFĂNIE MARIA

COL. NAT. "I.C. BRATIANU" HATEG, str, Muntii Retezat, nr. 3, 0254770020, [email protected], gimnazial, liceal ȘTEFĂNIE MARIA

SC. GEN. CLS 1-8 DENSUS, nr. 32, 0254775080, [email protected], prescolar, primar, gimnazial ȘTEFĂNIE MARIA

SC. GEN. CLS 1-8 RACHITOVA, 0254775412, [email protected], prescolar, primar, gimnazial ȘTEFĂNIE MARIA

SC. GEN. CLS 1-8 SARMIZEGETUSA, 0254776460, [email protected], prescolar, primar, gimnazial ȘTEFĂNIE MARIA

SC. GEN. CLS 1-4 SALASU DE SUS, 0254779503, [email protected], prescolar, primar ȘTEFĂNIE MARIA

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA HUNEDOARA

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

COL. TEH. "MATEI CORVIN" HUNEDOARA, str. Victoriei, nr. 17, 0254711687, [email protected], liceal, an completare, postliceal, maistri BEȘLEAGĂ CAMELIA

GR SC TELECOM. LUCR. PUBLICE HUNEDOARA, str. Turnatorului, nr. 1, 0254712391, [email protected], primar, gimnazial, liceal, an completare BEȘLEAGĂ CAMELIA

GRAD. PROG. PREL. NR 1 HUNEDOARA, Piata Florilor, nr. 1 bis, 0254714107, [email protected], prescolar BERBECEANU GABRIELA

GPN ZORI DE ZI HUNEDOARA, str. Cerbului, nr. 3, 0254747630, [email protected], prescolar BERBECEANU GABRIELA

COL.EC. "E.GOJDU" HUNEDOARA, str. Al. Vlahuta, nr. 1 bis, 0254711150, [email protected], primar, gimnazial, liceal, an completare, postliceal BUFNEA DANIELA

SC. GEN. CLS 1-8 TELIUCU INFERIOR, str. Zorilor, nr. 1, 0254738109, [email protected], prescolar, primar, gimnazial BUFNEA DANIELA

SC. GEN. CLS 1-4 VALEA NANDRULUI, nr. 35, primar BUFNEA DANIELA

SC. GEN. CLS 1-4 LELESE BUZATU CARMENCOL. NAT. "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA, str. Victoriei, nr. 12, 0254713341, [email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal GRĂDINĂ MIRELA

COL. NAT. INF. "T. LALESCU" HUNEDOA-RA, str. Victoriei, nr. 23, 0254717959, [email protected], primar, gimnazial, liceal GRĂDINĂ MIRELA

CL. COP. SI. EL. HUNEDOARA MATEI PARTENIECL. SPORT. SCOLAR HUNEDOARA POPA SORINALICEUL TEORETIC GHELARI, str. Salcamului, nr. 6, 0254735127, [email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal VASIU CLAUDIA

SC. GEN. CLS 1-8 LUNCA CERNII JOS, nr. 19, 0254735404, primar, gimnazial VASIU CLAUDIA

SC. GEN. CLS 1-4 HASDAU, [email protected], primar VASIU CLAUDIA

SC. GEN. CLS 1-4 CERBAL, primar VASIU CLAUDIA

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA ILIA

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

SC. GEN. CLS 1-8 DOBRA, str. Lugojului, nr. 28, 0254283136,

[email protected], prescolar, primar, gimnazialHURGOIU LUMINIȚA

SC. GEN. CLS 1-8 OHABA, 0254281748, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialHURGOIU LUMINIȚA

SC. GEN. CLS 1-4 BURJUC, prescolar, primar JURCHELA IOAN

SC. GEN. CLS 1-8 GURASADA, 0254648334, prescolar, primar, gimnazial JURCHELA IOAN

LIC. TEOR."SILVIU DRAGOMIR" ILIA, str. T. Vladimirescu, nr. 10,

0254282524, [email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal, an

completare

JURCHELA IOAN

SC. GEN. CLS 1-8 VISCA, 0788036369, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialJURCHELA IOAN

SC. GEN. CLS 1-8 ZAM, 0254280573, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialJURCHELA IOAN

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA LUPENI

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

GPS+GPN 'LUMEA COPIILOR' LUPENI, str. Narciselor,

nr. 11, 0254562965, prescolarBERBECEANU GABRIELA

GR SC IND. MINIER LUPENI, str. Tineretului, nr. 43,

0254560779, [email protected], liceal, an

completare

BASA GABRIEL

LICEUL TEORETIC LUPENI, str. Viitorului, nr. 20,

0254564565, [email protected], gimnazial, licealBASA GABRIEL

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA ORĂŞTIE

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

COL. NAT."AUREL VLAICU" ORASTIEstr. Gh. Lazar, nr. 8, 0254241196,

[email protected], gimnazial, licealBALABUC MIRABELA

GR SC "NICOLAUS OLAHUS" ORASTIE, str. O. Goga, nr. 25, 0254241389,

[email protected], liceal, an completareBALABUC MIRABELA

SC. GEN. CLS 1-8 "C.DAICOVICI" BERIU, 0254246131, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialBALABUC MIRABELA

SC. GEN. CLS 1-4 MARTINESTI, [email protected], prescolar, primar BALABUC MIRABELA

SC. GEN. CLS 1-8 ROMOS, 0254245645, [email protected], prescolar,

primar, gimnazialBALABUC MIRABELA

SC. GEN. CLS 1-8 "HADRIAN DAICOVICIU" ORASTIOARA DE SUS, 0254246501,

[email protected], prescolar, primar, gimnazialBALABUC MIRABELA

GRAD. PROG. NORM. NR 1 ORASTIE, str. Luminii, nr. 6, 0254243849,

[email protected], prescolarBERBECEANU GABRIELA

COL. TEH. AGR."AL. BORZA" GEOAGIU, str. Independentei, nr. 47, 0254248518,

[email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal, an completare, postlicealIACOBESCU RALUCA

SC. GEN. CLS 1-4 BALSA, 0254248518, prescolar, primar JURCHELA IOAN

SC. GEN. CLS 1-4 TURDAS, prescolar, primar LENGYEL IZABELLA

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA PETROŞANI

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

GRAD. PROG. PREL. NR 3 PETROSANI, str. Carpati, nr. 3, 0254543531, prescolar BERBECEANU GABRIELA

GR SC "D. LEONIDA" PETROSANI, str. 22 Decembrie, nr. 6, 0254542482, liceal, an

completare, maistriBORDEA ELENA

SC. GEN. CLS 1-8"I.G.DUCA"PETROSANI, str. St. O. Iosif, nr. 4, 0254542342,

[email protected], prescolar, primar, gimnazialBUZATU CARMEN

SC. GEN. CLS 1-8 BANITA, str. Garii, nr. 193, 0254513027, prescolar, primar, gimnazial HOLHOȘ VIOREL

COLEGIUL NAŢIONAL 'M.EMINESCU' PETROSANI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7,

0254541574, [email protected], licealLENGYEL IZABELLA

COL.ECONOMIC "HERMES" PETROSANI, str. Independentei, nr. 1 A, 0254542252,

[email protected], liceal, an completareMANOLEA MIHAELA

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICA PETROSANI, str. Slatinioara, nr. 10,

0254542683, [email protected], licealMANOLEA MIHAELA

SC. GEN. CLS 1-8"SF.VARVARA" ANINOASA, str. Scolii, nr. 1, 0254512116, prescolar,

primar, gimnazialMANOLEA MIHAELA

CL. COP. SI. EL. PETROSANI, str. Timisoara, nr. 6, 0254542954, [email protected] MATEI PARTENIE

CL. SPORT. SCOLAR PETROSANI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 79, 0254542833,

[email protected] SORINA

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA PETRILA

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

COLEGIUL TEHNIC "C. BRANCUSI" PETRILA, str. Republicii, nr. 196, 0254550743,

[email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal, an completareHOLHOŞ VIOREL

SC. GEN. CLS 1-8 "I.D.SARBU" PETRILA, str. T Vladimirescu, nr. 3, 0254550614,

[email protected], primar, gimnazialHOLHOŞ VIOREL

CL. COP. SI. EL. PETRILA, str. T. Vladimirescu, 0254550781, [email protected] MATEI PARTENIE

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA SIMERIA

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

COL.TEH.TR.FER."A.SALIGNY" SIMERIA, Soseaua Nationala, nr. 13, 0254260453,

[email protected], liceal, an completareIACOBESCU RALUCA

SC. GEN. CLS 1-8 HARAU, nr. 138, 0254233203, prescolar, primar, gimnazial IACOBESCU RALUCA

SC. GEN. CLS 1-8 RAPOLTU MARE, 0254264287, prescolar, primar, gimnazial IACOBESCU RALUCA

SC. GEN. CLS 1-8 BACIA, nr. 225, 0254264585, prescolar, primar, gimnazial IACOBESCU RALUCA

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ZONA VULCAN - URICANI

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

GRUPUL ŞCOLAR"RETEZAT" URICANI, str. republicii, nr. 16, 0254511109, prescolar,

primar, gimnazial, licealHOLHOȘ VIOREL

SC. GEN. CLS 1-8 NR 6 VULCAN, str. Traian, nr. 20, 0254570130, [email protected],

prescolar, primar, gimnazialMANOLEA MIHAELA

COLEGIUL TEHNIC "M.VITEAZU" VULCAN, str. N. Titulescu, nr. 43, 0254570563,

[email protected], prescolar, primar, gimnazial, liceal, an completareMANOLEA MIHAELA

SC. GEN. CLS 1-8 NR 4 VULCAN, [email protected], primar, gimnazial HOLHOȘ VIOREL

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

REPARTIZAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PE INSPECTORI – ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTOR COORDONATOR

CENTRU PEDAGOG. CURATIVA HUNEDOARA, Bulevardul 1848, nr. 23, 0254712867, [email protected], prescolar, primar, gimnazial VLAD LIVIA

SCOALA SPECIALA PACLISA, nr. 93, 0254775777, [email protected], gimnazial VLAD LIVIA

CENTRU PEDAGOG. CURATIVA SIMERIA, Simeria Veche, nr. 33, 0254261053, [email protected], prescolar, primar, gimnazial VLAD LIVIA

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

MULŢUMESC!