407
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1067 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN TÎRGU MUREŞ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGU MUREȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 11/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3894 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN REGHIN CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 REGHIN 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 14/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1064 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TÎRGU MUREŞ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGU MUREȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 11/0 VACANT LUDUS 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1059 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TÎRGU MUREŞ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGU MUREȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 10/0 VACANT TARNAVENI 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1062 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TÎRGU MUREŞ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGU MUREȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 10/0 VACANT SIGHISIARA 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 407

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista …rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/2018/pedagogus_allasborze/maros_2018.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista posturilor

 • Upload
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  10672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /FILATURA -

  TESATORIE -FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  38942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.

  3 REGHIN 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  11/0

  VACANT

  LUDUS

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /FILATURA -

  TESATORIE -FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  10592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  10/0

  VACANT

  TARNAVENI

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /FILATURA -

  TESATORIE -FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  10622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  10/0

  VACANT

  SIGHISIARA

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /FILATURA -

  TESATORIE -FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 407

 • PROFESIONAL3087

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.04 APALINA REGHIN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  6/0

  REZERVATRez. Directora doua sansa

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL AGRICOL"TRAIAN SĂVULESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  LICEUL TEORETIC"BOCSKAI ISTVAN"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL44882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE NETEA" DEDA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL44892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE NETEA" DEDA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL AGRICOL"TRAIAN SĂVULESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL13222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL AGRICOL"TRAIAN SĂVULESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL13552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL ECONOMIC"TRANSILVANIA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 407

 • PROFESIONAL2053

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIOARA

  ȘCOALA PROFESIONALĂDUMBRĂVIOARA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 19/0

  REZERVATCIC până la01.02.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SÂNGEORGIU DE

  PĂDURE

  LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTUL GHEORGHE"

  SÂNGEORGIU DE PĂDURE 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL ECONOMIC"TRANSILVANIA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 19/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25222.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 19/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 3 / 407

 • LICEAL25232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 17/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL ECONOMIC"TRANSILVANIA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SÂNGEORGIU DE

  PĂDURE

  LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTUL GHEORGHE"

  SÂNGEORGIU DE PĂDURE 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 19/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL39912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SIGHIȘOARA

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DOMOKOS KAZMER"

  SOVATA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 6/3

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL35822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"LUCIAN BLAGA" REGHIN

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 407

 • LICEAL22092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DOMOKOS KAZMER"

  SOVATA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DOMOKOS KAZMER"

  SOVATA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DOMOKOS KAZMER"

  SOVATA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 17/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuANSAMBLU CORAL

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuANSAMBLU CORAL

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 407

 • LICEAL DEARTA4437

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARHITECTURA -ATELIER DE

  SPECIALITATE 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA4435

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARHITECTURA -ATELIER DE

  SPECIALITATE 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARMONIE

  3/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45812.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARMONIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA ACTORULUI

  12/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  30782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONALPEDAGOGIC "MIHAIEMINESCU" TÎRGU

  MUREȘ2. Nu

  ARTA ACTORULUI1/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 6 / 407

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  46022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTELESPECTACOLULUI

  2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  45962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuARTELESPECTACOLULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR3525

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  REGHIN

  CLUBUL COPIILORREGHIN

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR3495

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  IERNUT

  CLUBUL COPIILORIERNUT

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 407

 • GIMNAZIAL17642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuBIOLOGIE

  2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CORUNCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOLDALAGYI MIHALY"

  CORUNCA 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"UNIREA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNGER

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNGER

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LASLĂUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF.NICOLAE" LASLĂU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuBIOLOGIE

  5/2

  VACANT6 Deaj, 1

  Haranglab

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuBIOLOGIE

  16/2

  REZERVAT3 Deaj, 10Haranglab, 5

  ceuasRezervat CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28792.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"DOSA DANIEL" VALEA

  IZVOARELORRURAL

  CHIRILEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHIRILEU

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 407

 • GIMNAZIAL20262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COROISÂNMĂRTIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCOROISÂNMĂRTIN

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL29502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂDĂRAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PATAKY AGOTHA"

  MĂDĂRAȘ 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂGĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFĂRĂGAU

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BEICA DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBEICA DE JOS

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  CIC 2 ani

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VEŢCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVEȚCA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL42182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞĂULIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘĂULIA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "S.ILLYES LAJOS" SOVATA

  2. NuBIOLOGIE

  8/4

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞINCAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘINCAI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL46162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VICTOR JINGA"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  ramas 3577

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 407

 • GIMNAZIAL46182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUDUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN VLADUȚIU" LUDUȘ

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  ramas 2336

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL46192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuBIOLOGIE0/2

  VACANT

  ramas 1573

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL41422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOLOVĂSTRU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSOLOVASTRU

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuBIOLOGIE

  15/6

  VACANTHodac+Toac

  a

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRĂIEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28702.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"JOSEPH HALTRICH"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28602.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"JOSEPH HALTRICH"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30962.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂFĂRĂGAU

  RURAL

  TONCIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTONCIU

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 407

 • GIMNAZIAL27392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LASLĂUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF.NICOLAE" LASLĂU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  IDRIFAIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  LIVEZENI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALUNIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PALKO ATTILA" ALUNIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COZMA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCOZMA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVATrezervatdirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOGRA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRON NEAGU"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE5/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRĂCIUNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CRĂCIUNEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  CORNESTI

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNGEORGIU DE

  PĂDURE

  LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTUL GHEORGHE"

  SÂNGEORGIU DE PĂDURE 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 407

 • GIMNAZIAL31802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LIVEZENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  LIVEZENI 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIHERUDE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU GRAMA" CHIHERU

  DE JOS 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL38082.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"RAKOSI LAJOS"

  GHEORGHE DOJARURAL

  TIRIMIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTIRIMIA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL3939

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.

  3 REGHIN 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BREAZA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBREAZA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVAT

  rez. dir.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLUNCA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  Lunca+Baita

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RUŞII-MUNŢI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DĂNILA STUPAR" RUŞII-

  MUNŢI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.04 APALINA REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 407

 • LICEAL44752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE NETEA" DEDA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT1 ora a doua

  sansa

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂSĂRENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KISS GERGELY"

  PĂSĂRENI 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL39152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SIGHIȘOARA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL43192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMULUS GUGA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL39772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNTANADE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CHINEZU" SÂNTANA

  DE MUREȘ 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.

  3 REGHIN 2. NuBIOLOGIE2/0

  REZERVAT

  tg.mures

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STÂNCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNCENI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 407

 • GIMNAZIAL38682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuBIOLOGIE7/3

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL43212.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMULUS GUGA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL34472.Nu

  1. Nu

  Limba românăCOLEGIUL SILVICGURGHIU

  RURAL

  GLĂJĂRIE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGLĂJĂRIE

  2. NuBIOLOGIE

  4/2

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34552.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăCOLEGIUL SILVICGURGHIU

  RURAL

  GLĂJĂRIE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGLĂJĂRIE

  2. NuBIOLOGIE

  4/2

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GĂLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZENTIVANI MIHALY"

  GĂLEŞTI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT1 ORAGALESTI + 3ORE TROITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL44952.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SOVATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "S.ILLYES LAJOS" SOVATA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL46172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DANEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CORNEL REGMAN"

  DANEȘ 2. NuBIOLOGIE15/0

  VACANT

  ramas 1649

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHIBED

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MATYUS ISTVAN"

  CHIBED 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DEAK FARKAS"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuBIOLOGIE4/1

  VACANT1 oraeducatie

  pt.sanatate

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 407

 • PROFESIONAL1292

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  RURAL

  FÂNAŢE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂNAȚE

  2. NuBIOLOGIE

  3/1

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17372.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"ALEXANDRU PAPIU

  ILARIAN" TÎRGU MUREȘ 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUDUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 LUDUȘ

  2. NuBIOLOGIE

  1/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22992.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  NEAUA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNEAUA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHINDARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI MIKLOS"

  GHINDARI 2. NuBIOLOGIE0/2

  VACANT

  +TREI SATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SASCHIZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION DACIAN" SASCHIZ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26782.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE N. POPESCU"

  VÂNĂTORIRURAL

  ARCHITA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂARCHITA

  2. NuBIOLOGIE

  4/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT6 oreSărmășel

  Gară, 4 oreVișinelu

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 407

 • GIMNAZIAL27082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAGĂR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂZAGĂR

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUSENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSUSENI

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MĂDĂRAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PATAKY AGOTHA"

  MĂDĂRAȘ 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FLOREA BOGDAN"

  REGHIN 2. NuBIOLOGIE12/0

  REZERVATrez. cic,titularulrevine inactivitate

  incepand cusem. II

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU MAIOR" REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU MAIOR" REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39372.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUGUSTIN MAIOR"

  REGHINURBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRONA" REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 16 / 407

 • GIMNAZIAL21982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞEULIA DEMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘEULIA DE MUREȘ

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU CEUȘIANU"

  REGHIN 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GURGHIU

  COLEGIUL SILVICGURGHIU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GORNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TELEKI DOMOKOS"

  GORNEȘTI 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13082.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. BERNADY GYORGY"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VĂRGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVĂRGATA

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  APOLD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂAPOLD

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  Apold+Saes

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 17 / 407

 • GIMNAZIAL16192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CEUAŞU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEUAȘU DE CÂMPIE

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT6 ore

  CEUASU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL PERSU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE

  MARINESCU" TÎRGUMUREȘ

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂURENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19742.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SASCHIZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION DACIAN" SASCHIZ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVATrezervatdirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE N. POPESCU"

  VÂNĂTORI 2. NuBIOLOGIE1/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂTAVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVĂTAVA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NADEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNADEȘ

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 407

 • LICEAL18372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"UNIREA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MĂRCULENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRCULENI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1284

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuBIOLOGIE

  8/2

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ICLANDUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂICLANDU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANTȘCOALA

  GIMNAZIALĂ "PETRUMAIOR"

  CĂPUŞU DECÂMPIE 3

  ore

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34272.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUGUSTIN MAIOR"

  REGHIN 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL34432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuBIOLOGIE

  4/2

  VACANT

  BERGHIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAHNEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBAHNEA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  Gogani

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 407

 • GIMNAZIAL37392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCABRADULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLUNCA BRADULUI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 TÎRGU MUREȘ

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11612.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  RURAL

  DÂMBĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDÂMBĂU

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11192.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERIRURAL

  SENEREUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSENEREUŞ

  2. NuBIOLOGIE

  6/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEŢANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEȚANI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN" TÂRNĂVENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DEAK FARKAS"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 407

 • GIMNAZIAL20442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17252.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

  RURAL

  CĂLIMĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLIMĂNEŞTI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE - STIINTE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE - STIINTE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR3507

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  SOVATA

  CLUBUL COPIILORSOVATA

  2. NuCARTING

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 407

 • PALATELECOPIILOR3517

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  REGHIN

  CLUBUL COPIILORREGHIN

  2. NuCARTING

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR3527

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  CLUBUL COPIILORSIGHIȘOARA

  2. NuCARTING

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuCHIMIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUDUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN VLADUȚIU" LUDUȘ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1961

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DUMBRĂVIOARA

  ȘCOALA PROFESIONALĂDUMBRĂVIOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL39202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL AGRICOL"TRAIAN SĂVULESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuCHIMIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 22 / 407

 • GIMNAZIAL13192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEŢANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEȚANI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE N. POPESCU"

  VÂNĂTORI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEUAŞU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEUAȘU DE CÂMPIE

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26772.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE N. POPESCU"

  VÂNĂTORIRURAL

  ARCHITA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂARCHITA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34612.Nu

  1. Nu

  Limba românăCOLEGIUL SILVICGURGHIU

  RURAL

  GLĂJĂRIE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGLĂJĂRIE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17302.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"ALEXANDRU PAPIU

  ILARIAN" TÎRGU MUREȘ 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL36552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU MAIOR" REGHIN

  2. NuCHIMIE

  7/3

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL37062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GĂLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZENTIVANI MIHALY"

  GĂLEŞTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT2 OREGALESTI + 2ORE TROITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 407

 • GIMNAZIAL38172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETELEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPETELEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL38252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GLODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ADORJANI KAROLY"

  GLODENI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL42832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNGEORGIU DE

  MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL GHEORGHE"

  SÂNGEORGIU DE MUREȘ 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1965

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIOARA

  ȘCOALA PROFESIONALĂDUMBRĂVIOARA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19682.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALARGĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA LARGĂ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DACIA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL20352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COROISÂNMĂRTIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCOROISÂNMĂRTIN

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 24 / 407

 • LICEAL20402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SOVATA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DOMOKOS KAZMER"

  SOVATA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUDUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 LUDUȘ

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11572.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  RURAL

  DÂMBĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDÂMBĂU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTScoalaDeleni

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAHNEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBAHNEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANTScolileBahnea,Gogani,Idiciu

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17722.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

  RURAL

  CĂLIMĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLIMĂNEŞTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CORUNCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOLDALAGYI MIHALY"

  CORUNCA 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVAT4 ore

  Livezeni

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN" TÂRNĂVENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  REZ CIC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 407

 • LICEAL21532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuCHIMIE2/0

  REZERVATDEGREV GR

  I/ 25 ANI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  NEAUA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNEAUA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE N. POPESCU"

  VÂNĂTORI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL27102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAGĂR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂZAGĂR

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION VLASIU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUSENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSUSENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SĂRĂŢENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂȚENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL42252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNCRAIUDE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNCRAIU DE MUREŞ

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  + NAZNA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 407

 • GIMNAZIAL21222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  LIVEZENI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  IVANESTI

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  REGHIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU CEUȘIANU"

  REGHIN 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STÂNCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNCENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL46142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"JOSEPH HALTRICH"

  SIGHIȘOARA 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  ramas 2846

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRĂIEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEAIZVOARELO

  R

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DOSA DANIEL" VALEA

  IZVOARELOR 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu