217
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/08/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MENCS SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2799 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN NEGREŞTI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ NEGREȘTI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2908 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN", MUN. VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI SI COMUNICARE IN LIMBAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2731 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ELISABETA POLIHRONIADE", MUN. VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Da 1 ani TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu PALATELE COPIILOR 1086 2.Nu 1. Nu Limba română CLUBUL COPIILOR "SPIRU HARET", MUN. BÂRLAD URBAN HUŞI CLUBUL COPIILOR, MUN. HUŞI 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 217

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista ......INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/08/2016 Probă practică Cod Post

 • Upload
  others

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/08/2016

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MENCS

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  27992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

  ORAȘ NEGREȘTI 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  29082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  SICOMUNICARE

  IN LIMBAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  27312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1086

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăCLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  URBAN

  HUŞI

  CLUBUL COPIILOR, MUN.HUŞI

  2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AEROMODELE-

  RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

  ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 217

 • LICEAL29502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN CORIVAN", MUN.

  HUŞI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -

  GIMNAZIUCOREGRAFI

  E

  20502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD 2. NuANSAMBLU CORAL4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 217

 • PALATELECOPIILOR1085

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăCLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  URBAN

  HUŞI

  CLUBUL COPIILOR, MUN.HUŞI

  2. NuANTICIPATIESTIINTIFICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ANTICIPATIESTIINTIFICA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARMONIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA ACTORULUI1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1084

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuARTA POPULARA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAPOPULARA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  31182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 217

 • PALATELECOPIILOR1083

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuATELIER INTERACTIVPENTRU PRESCOLARI

  SI SCOLARI MICI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ATELIERINTERACTIV

  PENTRUPRESCOLARISI SCOLARI

  MICI (PALATESI CLUBURI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL34062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEORETIC "MIHAIEMINESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE0/7

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

  BEREZENIRURAL

  RÂNCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNCENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIURCANIRURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  SC BLAGESTI, SCFALCIU 7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC CHETROSURURAL

  GHERGHEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTI 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuBIOLOGIE7/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 217

 • GIMNAZIAL12632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEPEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC MIRENIRURAL

  COROIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20582.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIURURAL

  RÂNZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNZEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL29052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16402.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

  NEGREȘTIURBAN

  VALEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT VALEA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC. BUNESTIRURAL

  AVEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT AVEREȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 217

 • GIMNAZIAL15102.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  RURAL

  GUŞIŢEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT GUȘIȚEI

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IBĂNEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19452.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUIURBAN

  VIIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,LOC. VIIȘOARA-VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23762.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTIRURAL

  BUDA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUIZA ZAVLOSCHI", SAT

  BUDA 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU",

  MUN. VASLUI 2. NuBIOLOGIE0/6

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC TIFU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT SÂRBI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂPODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  ZĂPODENI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23962.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

  RURAL

  MĂSCUREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT MĂSCUREI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 217

 • LICEAL28882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuBIOLOGIE

  0/9

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GARDESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  RURAL

  OBÂRŞENIILINGURARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT OBÂRȘENII

  LINGURARI 2. NuBIOLOGIE14/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  PENITENCIARUL VASLUIURBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EPURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", SATEPURENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  VOINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  2. NuCHIMIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DANESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

  DĂNEȘTIRURAL

  EMILRACOVIŢĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT EMIL RACOVIȚĂ

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC TIFU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT SÂRBI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 217

 • GIMNAZIAL29042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC SARATENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENIURBAN

  FLORENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FLORENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  VINDEREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VINDEREI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23922.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

  RURAL

  MĂSCUREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT MĂSCUREI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IBĂNEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22332.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  RURAL

  HÂRSOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC UNTESTIRURAL

  BOGDĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI 2. NuCHIMIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 217

 • GIMNAZIAL21352.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",SAT ALEXANDRU

  VLAHUȚĂRURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FLOREȘTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuCHIMIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC RACOVARURAL

  GÂRCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAVIISOARA

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC "EMILRACOVIȚĂ", MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", MUN.BÂRLAD

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"STROE S. BELLOESCU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 217

 • GIMNAZIAL11102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ", MUN.

  HUŞI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIURCANI, SCMALUSTENI

  RURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC CHETROSURURAL

  GHERGHEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VUTCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEPEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21942.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTIRURAL

  PUNTIŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PUNTIȘENI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuCHIMIE

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 217

 • GIMNAZIAL15852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16982.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  RURAL

  POGĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT POGĂNEȘTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GUGESTIRURAL

  BOŢEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOȚEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE SUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  2. NuCHIMIE

  10/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL34652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuCHIMIE - FIZICA18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 217

 • GIMNAZIAL17692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  TĂCUTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

  TĂCUTA 2. NuCHIMIE - FIZICA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuCHIMIE - STIINTE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuCHIMIE - STIINTE2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PRIBESTIRURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuCHIMIE - STIINTE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL31912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ "ANASTASIEFĂTU", MUN. VASLUI 2. Nu

  COMUNICAREPROFESIONALA INLIMBA MODERNA

  (FRANCEZA) 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL32412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ "ANASTASIEFĂTU", MUN. VASLUI 2. Nu

  COMUNICAREPROFESIONALA INLIMBA MODERNA

  (FRANCEZA) 2/0

  VACANTVenituriproprii

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR2766

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuCOR / GRUP VOCAL

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL DEARTA3133

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuCROCHIURI6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 217

 • GIMNAZIAL25112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DOAGELERURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BUNESTIRURAL

  AVEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT AVEREȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂDURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PĂDURENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC AL.VLAHUTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

  SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂRURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FLOREȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PUNTISENIRURAL

  COSTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

  DĂNEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 217

 • GIMNAZIAL23622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE SUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUŞCAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31012.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTIRURAL

  URSOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LAZA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  LAZA 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINDEREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VINDEREI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL29112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VUTCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 217

 • GIMNAZIAL33482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  PENITENCIARUL VASLUIURBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE PANU", MUN.

  HUŞI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15122.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  RURAL

  GUŞIŢEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT GUȘIȚEI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GRAJDENIRURAL

  FRUNTIŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GENERAL AVIATOR

  INGINER GHEORGHENEGRESCU", SAT

  FRUNTIȘENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC TRESTIANARURAL

  GRIVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"STROE BELLOESCU", SAT

  GRIVIȚA 2. NuCULTURA CIVICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIURCANIRURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 217

 • GIMNAZIAL14492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC CHETROSURURAL

  GHERGHEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHERMĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PROF. IOAN DĂNILĂ",

  SAT GHERMĂNEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC MIRENIRURAL

  COROIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR MEDELEANU",

  SAT CIOCANI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

  RURAL

  BARBOŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BARBOȘI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VALEA MAREURBAN

  PARPANIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

  NEGREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 217

 • GIMNAZIAL18272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VOINESTI, SCOBARSENII LINGURARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  RURAL

  GÂRDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT GÂRDEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17162.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARERURAL

  BÂRZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BÂRZEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17302.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TUTOVA

  RURAL

  BĂDEANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BĂDEANA

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VINETESTIRURAL

  TÂRZII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZII 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20872.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIURURAL

  RÂNZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNZEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ADRIAN PORUMBOIU",SAT MUNTENII DE JOS 2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC UNTESTIRURAL

  BOGDĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC RACOVARURAL

  GÂRCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 217

 • GIMNAZIAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IBĂNEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15362.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IANA

  RURAL

  RECEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RECEA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL33952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  3/0

  VACANTCONSILIERESI

  ORIENTARE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CONSILIERE SIORIENTARE 7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR2770

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR2771

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuDANS POPULAR

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIALDE ARTA1914

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI",

  MUN. VASLUI 2. NuDESEN8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 217

 • LICEAL33162.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. IOAN

  GURĂ DE AUR", MUN.HUȘI

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  14/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL33172.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. IOAN

  GURĂ DE AUR", MUN.HUȘI

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN CORIVAN", MUN.

  HUŞI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL27432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZORLENI

  COLEGIUL TEHNIC"MARCEL GUGUIANU",

  SAT ZORLENI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 217

 • LICEAL26272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GH. ROȘCA CODREANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN CORIVAN", MUN.

  HUŞI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL34072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV, MUN. VASLUI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN CORIVAN", MUN.

  HUŞI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 217

 • LICEAL20862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuEDUCATIE CIVICA12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PRIMARA DELENIRURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC TEISORURURAL

  PUŞCAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE COMPRURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ELENA CUZA", MUN.

  VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL34982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL29132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  GHERMĂNEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATGHERMĂNEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 217

 • GIMNAZIAL33602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  PENITENCIARUL VASLUIURBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL35002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SĂRĂŢENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC POPESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  MICLEȘTIRURAL

  CHIRCEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATCHIRCEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARABAHNARI

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  VIIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU C. HARET", SAT

  VIIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE COMPRURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BALTATIRURAL

  TĂTĂRĂNI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TĂTĂRĂNI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 217

 • GIMNAZIAL17812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DUMASCA, SCMIRCESTI

  RURAL

  TĂCUTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

  TĂCUTA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMARRURAL

  LIPOVĂŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

  SAT LIPOVĂȚ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BUDA 2

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTIRURAL

  PĂDURENI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATPĂDURENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC FRASINU, POIENESTIDEAL

  RURAL

  POIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC REDIU-GALIAN

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  RURAL

  GHERGHELEU

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATGHERGHELEU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  RURAL

  DRAGOMIREŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATDRAGOMIREȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  ZĂPODENIRURAL

  UNCEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATUNCEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "SFÂNTA

  ECATERINA", MUN. HUŞI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 217

 • GIMNAZIAL16772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPURBAN

  SĂRĂŢENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPURBAN

  SĂRĂŢENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  STĂNILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18142.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VINDEREI

  RURAL

  DOCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT DOCANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE SUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC STANCASENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  RURAL

  OBÂRŞENI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATOBÂRȘENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 217

 • GIMNAZIAL19962.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. VASLUIURBAN

  BRODOC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,LOC. BRODOC-VASLUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTINVATAMAN

  T PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN PARFENE",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL27142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANTINVATAMANT SPECIAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DUDARURAL

  EPURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

  SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  COSTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  DĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

  DĂNEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE COMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  RURAL

  HÂRSOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22502.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCIRURAL

  BĂLEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATBĂLEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 217

 • GIMNAZIAL24212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  PUNGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTIRURAL

  ULEA

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATULEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOŢEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOȚEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VĂLENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  GHERGHEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SAT COMPRURAL

  HOCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 217

 • GIMNAZIAL18872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTINVATAMAN

  TGIMNAZIAL

  +INVATAMAN

  T PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  HURDUGI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  PĂDURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PĂDURENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMARRURAL

  POPENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, SAT POPENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VALEA MAREURBAN

  PARPANIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

  NEGREȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  INV PRIMAR SATERURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26072.Nu