393
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1120 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA 2. Nu ACOMPANIAMENT 18/0 VACANT PIAN 1. Da 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1521 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS MUN.TIMISOARA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 3/0 VACANT 1. Nu 1 ani PROTECTIA MEDIULUI SI COMPETENTE DE UTILIZARE A LIMBAJULUI BRAILLE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1282 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "PAUL POPESCU NEVEANU" MUN.TIMISOARA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 10/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Da 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1553 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN LUGOJ CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIA "ALEXANDRU ROSCA" MUN. LUGOJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Da 1 ani AGRICULTURA , HORTICULTU RA / HORTICULTU RA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 393

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista ... · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018 Probă practică Cod Post

 • Upload
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuACOMPANIAMENT

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS

  MUN.TIMISOARA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PROTECTIAMEDIULUI SICOMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

  BRAILLE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  12822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "PAUL

  POPESCU NEVEANU"MUN.TIMISOARA

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIA "ALEXANDRUROSCA" MUN. LUGOJ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  HORTICULTURA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 393

 • SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  16612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "CONSTANTINPAUNESCU" ORAS RECAS

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  14/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  AGRICULTURA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  16072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "CONSTANTINPUFAN" MUN.TIMISOARA

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,

  FINISAJ SICOMUNICARE

  IN LIMBAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR4272

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  PALATUL COPIILORMUN.TIMISOARA

  2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

  18/0

  VACANTAEROMODELE FILIALAJIMBOLIA

  1. Da

  1 ani

  AEROMODELE-

  RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

  ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL40172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOVRIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

  PARASCHIVOIU"COM.LOVRIN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1685

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "CONSTANTINPAUNESCU" ORAS RECAS

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  8/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL TEHNIC"VALERIU BRANISTE"

  MUN.LUGOJ 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL3105

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIROC

  LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" COM.GIROC

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 5/0

  VACANTcu conditiaformarii

  clasei a IXprofesionale

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL42552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDA"MUN.TIMISOARA 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 19/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL17062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL TEHNIC"VALERIU BRANISTE"

  MUN.LUGOJ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 7/0

  REZERVATREZDIRECTOR

  ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 393

 • LICEAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL ECONOMIC"F.S. NITTI"

  MUN.TIMISOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL41862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICUCECOM "SPIRU HARET"

  MUN. TIMISOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL41882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICUCECOM "SPIRU HARET"

  MUN. TIMISOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 19/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  REZERVATCIC

  04.07.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuANSAMBLU

  FOLCLORIC10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuANSAMBLU

  ORCHESTRAL8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL DEARTA4229

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL DE ARTEPLASTICE

  MUN.TIMISOARA 2. NuARHITECTURA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA4234

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL DE ARTEPLASTICE

  MUN.TIMISOARA 2. NuARHITECTURA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARMONIE

  12/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 393

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA ACTORULUI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA ACTORULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA ACTORULUI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA - CANTO

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA -

  INITIERE VOCALA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 393

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuARTA VOCALA -

  INITIERE VOCALA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR4259

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  PALATUL COPIILORMUN.TIMISOARA

  2. NuAUTOMATIZARI SICALCULATOARE

  10/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIETROASA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.PIETROASA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FOENI

  SCOALA GIMNAZIALACOM.FOENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.OHABA LUNGA

  2. NuBIOLOGIE

  3/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COMLOŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.COMLOSU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.REMETEA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL PEDAGOGIC"CARMEN SYLVA"MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL38762.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE15/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 5 / 393

 • LICEAL42092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL DE ARTEPLASTICE

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL38722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOTTLOB

  SCOALA GIMNAZIALACOM.GOTTLOB

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL38732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  JIMBOLIA

  SCOALA GIMNAZIALAORAS JIMBOLIA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuBIOLOGIE9/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL45062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.30 MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  0/4

  VACANTPROVENITDINSCINDAREAPOSTULUI

  2252

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TRAIANVUIA

  SCOALA GIMNAZIALASUDRIAS COM.TRAIAN

  VUIA 2. NuBIOLOGIE5/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"BARTOK BELA"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE3/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOMNATIC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TOMNATIC

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANTEDUCATIEPENTRU

  SANATATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 393

 • GIMNAZIAL18322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.7 "SFANTA MARIA"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TORMAC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TORMAC

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.MOSNITA NOUA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL23512.Nu

  1. Nu

  Limba sârbă

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE14/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TORMAC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TORMAC

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT2 ORE SC

  SIPET

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40592.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA "SF. ANTIMIVIREANUL" MUN.

  TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIMBOLIA

  LICEUL TEHNOLOGICORAS JIMBOLIA

  2. NuBIOLOGIE

  12/2

  REZERVAT

  REZ DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL38192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE18/1

  REZERVATREZ PENSIEREVIZ PANA

  IN01.11.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CURTEA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CURTEA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 393

 • GIMNAZIAL15952.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ANISOARA ODEANU"

  MUN.LUGOJ 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRESTOVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BRESTOVAT

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELINŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BELINT

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIROC

  LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" COM.GIROC

  2. NuBIOLOGIE

  4/1

  VACANT1 ora cuconditiaformarii

  clasei a IXprofesionale

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MORAVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.MORAVITA

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  2 ORE FR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BETHAUSEN

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BETHAUSEN

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANTEDUCATIEPENTRU

  SANATATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHECEA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CHECEA

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 393

 • GIMNAZIAL20962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CHEVERESU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  REZERVATREZ CICPANA IN

  21.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DETA

  LICEUL TEHNOLOGIC"SFANTUL NICOLAE"

  ORAS DETA 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JAMU MARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.JAMU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  7/4

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29822.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  MĂGURI

  SCOALA GIMNAZIALANR.12 MAGURI

  MUN.LUGOJ 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂDRAG

  LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZAVESCU"

  COM.NADRAG 2. NuBIOLOGIE4/4

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30212.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"CORIOLAN

  BREDICEANU"MUN.LUGOJ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOMEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"SORIN LEIA"

  COM.TOMESTI 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL40922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETICSOCRATES

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE11/0

  VACANT

  1 ORA FR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC ORASBUZIAS

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 393

 • GIMNAZIAL18132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRNA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BARNA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL36802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TOPOLOVATU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  REZ PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOLDUR

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BOLDUR

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANTED PT

  SANATATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂGET

  LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" ORAS

  FAGET 2. NuBIOLOGIE11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL ECONOMIC"F.S. NITTI"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE14/0

  REZERVAT

  REZ INSP

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TEREMIAMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TEREMIA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  ORE NERAU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENAD

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CENAD

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANTEDUCATIEPENTRU

  SANATATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IECEAMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.IECEA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 393

 • GIMNAZIAL22512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.30 MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  REZERVAT

  REZ DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL PEDAGOGIC"CARMEN SYLVA"MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA"EFTIMIE MURGU"

  MUN.LUGOJ 2. NuBIOLOGIE3/2

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOITEG

  SCOALA GIMNAZIALADOMINO SERVITE

  COM.VOITEG 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30182.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL26342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRAVA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.DUMBRAVA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT4 ORE

  RACHITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DUMBRAVA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.DUMBRAVA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DENTA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.DENTA

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.19 "AVRAM IANCU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE14/5

  REZERVATCIC PANALA

  22.03.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 393

 • LICEAL33022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC ORASBUZIAS

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  REZERVATREZDIRECTOR

  ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL45052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"CORIOLAN

  BREDICEANU"MUN.LUGOJ

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANTPROVENITDINSCINDAREAPOSTULUI

  3019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL31422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IOHANISFELD

  SCOALA GIMNAZIALAIOHANISFELDCOM.OTELEC 2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENEI

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CENEI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZDIRECTOR

  SC CHECEA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTIUCA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.STIUCA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24472.WALDORF

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL WALDORFMUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  9/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL25332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂRDEA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.FARDEA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIMBOLIA

  SCOALA GIMNAZIALAORAS JIMBOLIA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 12 / 393

 • GIMNAZIAL28122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GAVOJDIA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.GAVOJDIA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35242.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  SCOALA GIMNAZIALA"NESTOR OPREAN" NR.2

  ORAS SANNICOLAU MARE 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.18 MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  IOHANISFELD

  SCOALA GIMNAZIALAIOHANISFELDCOM.OTELEC 2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANTORE LA SC

  OTELEC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PESAC

  SCOALA GIMNAZIALA"MARIA BRINDEA"

  COM.PESAC 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALA"RUDOLF WALTHER"

  MUN.TIMISOARA 2. NuBIOLOGIE6/0

  REZERVATCIC PANALA

  09.01.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37312.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"MUN.TIMISOARA

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR4231

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  CLUBUL COPIILORMUN.LUGOJ

  2. NuCARTING

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR4263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  PALATUL COPIILORMUN.TIMISOARA

  2. NuCENACLU LITERAR /CREATIE LITERARA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  CENACLULITERAR -CREATIE

  LITERARA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 13 / 393

 • GIMNAZIAL25632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOITEG

  SCOALA GIMNAZIALACOM.VOITEG

  2. NuCHIMIE

  4/1

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRDA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BIRDA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALA"RUDOLF WALTHER"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.6 MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.SACOSU TURCESC

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  Uliuc 2 ore

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"BARTOK BELA"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "CONSTANTINPUFAN" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNICELECTROTIMIS

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 14 / 393

 • LICEAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  9/0

  REZERVAT

  REZ DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL17582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL TEHNIC"VALERIU BRANISTE"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 MUN.LUGOJ

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

  BRAILLE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IOHANISFELD

  SCOALA GIMNAZIALAIOHANISFELDCOM.OTELEC 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNICENERGETIC "REGELE

  FERDINAND I "MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 393

 • LICEAL24032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Limbafranceză

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"J.L.CALDERON"MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL20322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COŞTEIU

  SCOALA GIMNAZIALACOM.COSTEIU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA DEMUZICA "FILARET

  BARBU" MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL"ANA ASLAN"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE5/1

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NIŢCHIDORF

  SCOALA GIMNAZIALACOM.NITCHIDORF

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"IULIA HASDEU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE12/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CHIMIE-STIINTE 4 ORE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAŞLOC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.MASLOC

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIŞCHIA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.PISCHIA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT4 OREBENCECU

  DE SUS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL40852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETICSOCRATES

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE9/0

  VACANT

  1 ORA FR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 393

 • GIMNAZIAL33002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TORMAC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TORMAC

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT2 ORE SC

  SIPET

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRNA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BARNA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL ECONOMIC"F.S. NITTI"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE20/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARA

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TRAIANVUIA

  SCOALA GIMNAZIALASUDRIAS COM.TRAIAN

  VUIA 2. NuCHIMIE4/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVATREZ CICPANA IN

  21.05.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.19 "AVRAM IANCU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 393

 • GIMNAZIAL20912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHECEA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CHECEA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂDRAG

  LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZAVESCU"

  COM.NADRAG 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JEBEL

  SCOALA GIMNAZIALA"MARTIN

  SUBONI"COM.JEBEL 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL"ANA ASLAN"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELINŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BELINT

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIMBOLIA

  LICEUL TEHNOLOGICORAS JIMBOLIA

  2. NuCHIMIE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL37772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuCHIMIE2/10

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIACOVA

  LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

  ORAS CIACOVA 2. NuCHIMIE15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL37472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  SCOALA GIMNAZIALAIZVIN ORAS RECAS

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 393

 • GIMNAZIAL35382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂLCANI

  SCOALA GIMNAZIALACOM.VALCANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL39242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  JIMBOLIA

  SCOALA GIMNAZIALAORAS JIMBOLIA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COMLOŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.COMLOSU MARE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ANISOARA ODEANU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15942.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ANISOARA ODEANU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRESTOVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BRESTOVAT

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL38622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37102.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL45732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC ORASRECAS

  2. NuCHIMIE

  5/0

  VACANTPOST

  PROVENITDIN

  SCINDAREACODULUI

  2845

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 19 / 393

 • GIMNAZIAL23342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MORAVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.MORAVITA

  2. NuCHIMIE

  5/0

  VACANT

  1 ORA FR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL44492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Limba engleză

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE19/0

  REZERVATREZ CICPANA IN

  01.11.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC ORASBUZIAS

  2. NuCHIMIE

  20/0

  VACANT4 ORE LA SC

  BACOVA

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL38032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LENAUHEIM

  SCOALA GIMNAZIALACOM.LENAUHEIM

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT4 ORE SCGIM

  GRABAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL38632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL39222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIMBOLIA

  SCOALA GIMNAZIALAORAS JIMBOLIA

  2. NuCHIMIE

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL28682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.OHABA LUNGA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 393

 • GIMNAZIAL23912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BECICHERECU MIC

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE TICHINDEAL"COM.BECICHERECU MIC 2. NuCHIMIE

  2/1

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALINŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BALINT

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29842.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  MĂGURI

  SCOALA GIMNAZIALANR.12 MAGURI

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30162.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.16 "TAKE IONESCU"

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂRDEA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.FARDEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DETA

  LICEUL TEHNOLOGIC"SFANTUL NICOLAE"

  ORAS DETA 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SARAVALE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.SARAVALE

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  IOHANISFELD

  SCOALA GIMNAZIALAIOHANISFELDCOM.OTELEC 2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTORE LA SC

  OTELEC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 393

 • GIMNAZIAL26392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DUMBRAVA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.DUMBRAVA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIETROASA

  SCOALA GIMNAZIALACOM.PIETROASA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂDRAG

  LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZAVESCU"

  COM.NADRAG 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IECEAMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.IECEA MARE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUDEŞTIIVECHI

  LICEUL TEORETIC"SFINTII KIRIL SI

  METODII" COM.DUDESTIIVECHI

  2. NuCHIMIE

  14/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37092.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL37162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNPETRUMARE

  SCOALA GIMNAZIALA"MILIVOI TRIFUNSCHI"COM. SANPETRU MARE 2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT2 ORE LA

  IGRIS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCOVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BUCOVAT

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 22 / 393

 • GIMNAZIAL28822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BETHAUSEN

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BETHAUSEN

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  LUGOJ

  SCOALA GIMNAZIALA"EFTIMIE MURGU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL36292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENAD

  SCOALA GIMNAZIALACOM.CENAD

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL38682.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONALBANATEAN

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE12/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL36502.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE13/0

  VACANT

  2 ORE FR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIULVĂZ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.GIULVAZ

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT4 ORE LACRAI NOU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL35302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIAM

  LICEUL TEORETICCOM.PERIAM

  2. NuCHIMIE

  14/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL40902.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA "SF. ANTIMIVIREANUL" MUN.

  TIMISOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL41202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOITEG

  SCOALA GIMNAZIALADOMINO SERVITE

  COM.VOITEG 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 393

 • GIMNAZIAL32892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TORMAC

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TORMAC

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIMBOLIA

  LICEUL TEHNOLOGICORAS JIMBOLIA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL33662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.15 MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNMIHAIUROMÂN

  SCOALA GIMNAZIALACOM.SANMIHAIU ROMAN

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTORE LAUTVIN

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"CORIOLAN

  BREDICEANU"MUN.LUGOJ

  2. NuCHIMIE

  4/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VARIAŞ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.VARIAS

  2. NuCHIMIE

  12/0

  VACANT4 ORE LA SC

  GELU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.6 MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATREZ PENSIE

  REVIZ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL41622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICUCECOM "SPIRU HARET"

  MUN. TIMISOARA 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TEREMIAMARE

  SCOALA GIMNAZIALACOM.TEREMIA MARE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  ORE NERAU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 393

 • GIMNAZIAL35002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PESAC

  SCOALA GIMNAZIALA"MARIA BRINDEA"

  COM.PESAC 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELINŢ

  SCOALA GIMNAZIALACOM.BELINT

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GĂTAIA

  LICEUL TEORETIC ORASGATAIA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALANR.30 MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PECIU NOU

  LICEUL TEORETICCOM.PECIU NOU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL27782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FOENI

  SCOALA GIMNAZIALACOM.FOENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHILAD

  SCOALA GIMNAZIALACOM.GHILAD

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL DESILVICULTURA SI

  AGRICULTURA "CASAVERDE" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24482.WALDORF

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL WALDORFMUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE

  5/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 25 / 393

 • LICEAL30512.Nu

  1. Nu

  Limbaucraineană

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"IULIA HASDEU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCHIMIE - STIINTE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL36532.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

  MUN.TIMISOARA 2. NuCHIMIE - STIINTE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL37792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuCHIMIE - STIINTE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  POSTLICEAL44782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  COLEGIUL NATIONAL"IULIA HASDEU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCOMUNICAREA INLIMBA MODERNA(ENGLEZA) 3/0

  VACANTMODULULSE PREDAIN SEM I

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  POSTLICEAL13792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC"AZUR" MUN.TIMISOARA

  2. NuCOMUNICAREA INLIMBA MODERNA

  (ENGLEZA) 1/0

  VACANT

  CU TAXA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 26 / 393

 • LICEAL17792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNNICOLAU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO" ORAS

  SANNICOLAU MARE 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL43992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LUGOJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU"

  MUN.LUGOJ 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL TEHNIC DEVEST MUN.TIMISOARA

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 393

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  COLEGIUL NATIONAL DEARTA "ION VIDU"MUN.TIMISOARA 2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu