157
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2081 2.Nu 1. Nu Limba română CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ RURAL TICHILEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Da 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1847 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da PROFESION AL 1265 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL GRADIŞTEA ŞCOALA PROFESIONALĂ "EMIL DRĂGAN" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 0/0 VACANT OMEN 3207/2019 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1848 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 1849 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 2/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da Pagina 1 / 157

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. trans. cons. între unit.

7. pt.repart. în şed. publică de trans.

8. cond. spec. de transfer

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

20812.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1265

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

2/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 1 / 157

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PROFESIONAL1264

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 0/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 6/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 2 / 157

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 16/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuANSAMBLU CORAL

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

CORAL 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2119

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARHITECTURA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARMONIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 3 / 157

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARTA ACTORULUI

13/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARTA VOCALA - CANTO

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARTA VOCALA - CANTO

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuARTELESPECTACOLULUI

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 4 / 157

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuBIOLOGIE

11/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"MIHAIL SEBASTIAN"

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuBIOLOGIE

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANTPOSTUL

CONȚINE 6ORE DEOPTICĂ

FIZIOLOGICĂ LA NIVEL

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 5 / 157

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL12902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuBIOLOGIE

10/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuBIOLOGIE

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuBIOLOGIE

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20762.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

BIOLOGIE5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 6 / 157

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuBIOLOGIE

5/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuBIOLOGIE

12/0

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuBIOLOGIE

9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 7 / 157

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PROFESIONAL1258

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

13/1

VACANT9BIOLOGIE+5

ED.TEHNOLOGI

CA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

2/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

5/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

2/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

BIOLOGIE - STIINTE2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1668

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuCANTO CLASIC SIPOPULAR

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuCHIMIE

1/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuCHIMIE

4/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 8 / 157

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PROFESIONAL1781

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuCHIMIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuCHIMIE

2/0

REZERVATREZEVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 9 / 157

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuCHIMIE

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATREZERVATPÂNĂ LA

31.12.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuCHIMIE

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 10 / 157

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL16592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuCHIMIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

CHIMIE8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22882.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 11 / 157

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuCHIMIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuCHIMIE - FIZICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuCHIMIE - FIZICA

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

POSTLICEAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuCOMUNICAREPROFESIONALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuCOMUNICAREA INLIMBA MODERNA

(ENGLEZA) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII 6/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 12 / 157

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2093

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCROCHIURI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 13 / 157

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuCULTURA CIVICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 14 / 157

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 15 / 157

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

7/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGATIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

6/0

VACANTPOSTUL

CUPRINDEORE ȘI LA

STRUCTURADE LA

CORBU NOU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 16 / 157

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

8/0

VACANT1 ORAREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 17 / 157

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL10972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 18 / 157

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL19292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

CULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

8/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 19 / 157

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL12502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

CULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA 5/0

VACANT2 ORE LA

PLOPU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 20 / 157

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1667

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE SPANIOLA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

CULTURA SICIVILIZATIESPANIOLA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuDANS CLASIC

8/3

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuDANS CLASIC

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1671

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1669

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1670

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuDANS ROMANESC

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuDEONTOLOGIE SIETICA PROFESIONALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 21 / 157

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL DEARTA2120

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuDESIGN

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2083

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuDESIGN TEXTIL

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/4

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/18

REZERVATREZERVATPOSDRU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA14/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuECONOMIE APLICATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 22 / 157

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 23 / 157

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/4

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 24 / 157

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 25 / 157

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL20902.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANTREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZERVATPENSIE

INVALIDITATE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 26 / 157

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/3

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 27 / 157

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22982.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PERIŞORU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPERIŞORU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 28 / 157

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL23402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRAIAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂTRAIAN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA27.11.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/2

REZERVATREZERVATISGA +

REZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 157

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20482.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 30 / 157

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT4 ORE LACHICHINEȚ

U

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1898

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 15/3

VACANT

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1899

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/2

VACANT

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1901

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1895

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1893

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/2

VACANT

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1892

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/3

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1894

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 12/2

VACANT

1. Nu

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1897

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 31 / 157

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

VOCATIONAL LICEAL1900

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1896

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1533

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1573

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2307

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2321

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1060

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1088

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 32 / 157

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1688

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2088

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1594

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1727

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"MIHAIL SEBASTIAN"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 33 / 157

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIU /PRIMAR1224

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1232

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1344

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1373

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1836

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1455

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANTPOSTUL

CUPRINDEORE ȘI LA

STRUCTURADE LA

CORBU NOU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 34 / 157

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIU /PRIMAR1151

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1492

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1554

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1641

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1273

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1288

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1387

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1510

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1235

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 35 / 157

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIU /PRIMAR1251

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1259

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1300

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1314

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1321

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1329

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1395

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1448

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 36 / 157

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIU /PRIMAR1074

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1359

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1431

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1556

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1585

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1653

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1694

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1713

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1753

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 37 / 157

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIU /PRIMAR1185

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1200

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1110

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1118

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1144

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1160

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE MUZICALA -

EDUCATIE ARTISTICA12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 38 / 157

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL16512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 157

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL20782.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 40 / 157

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”NEDELCU CHERCEA”

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

17/1

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 41 / 157

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

REZERVATREZEVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 42 / 157

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 43 / 157

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE PLASTICA -

EDUCATIE VIZUALA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANTPOSTUL

CUPRINDEORE ȘI LA

STRUCTURADE LA

CORBU NOU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 44 / 157

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"MIHAIL SEBASTIAN"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE PLASTICA -

EDUCATIE VIZUALA3/0

VACANTORELE

SUNT LASTRUCTURA

ȘCOALAGIMNAZIAL

Ă PLOPU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 45 / 157

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL23532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 46 / 157

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL19702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22932.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 47 / 157

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL23122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 48 / 157

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR16792.Nu

1. Nu

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10292.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOSTUL SE

AFLĂ LAGRĂDINIȚA

CUPROGRAM

PRELUNGITNR. 3

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10302.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10312.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10352.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10382.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.47

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 49 / 157

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10472.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10482.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10492.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10862.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR11262.Nu

1. Nu

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOST LALACU SĂRAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10002.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL NR.49

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

ANTICIPATĂ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 50 / 157

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10012.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10032.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10042.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10102.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10132.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10192.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.11

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 51 / 157

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10202.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.11

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10252.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16962.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR16972.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR17152.Nu

1. Nu

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR17172.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 52 / 157

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR15892.Nu

1. Nu

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

ALBINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR15902.Nu

1. Nu

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR16252.Nu

1. Nu

RURAL

TRAIAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂTRAIAN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA10.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10052.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOSTUL SE

AFLĂ LAGRĂDINIȚA

CUPROGRAM

PRELUNGITNR. 5

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10062.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

REZERVATCIC PÂNĂ

LA30.08.2020POSTUL SE

AFLĂ LAGRĂDINIȚA

CUPROGRAM

PRELUNGITNR. 5

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10072.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

REZERVATCIC PÂNĂ

LA30.08.2020POSTUL SE

AFLĂ LAGRĂDINIȚA

CUPROGRAM

PRELUNGITNR. 32

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 53 / 157

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10082.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIȚACU

PROGRAMPRELUNGIT

NR. 32

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10092.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10112.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10152.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10162.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 54 / 157

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10212.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 36

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10222.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 36

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10332.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10342.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10362.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10542.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.56

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 55 / 157

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR13322.Nu

1. Nu

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13402.Nu

1. Nu

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

OANCEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR13502.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

FLORICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14422.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

POSTUL SEAFLĂ LA

STRUCTURAGRĂDINIȚA

CUPROGRAM

PRELUNGITNR. 33

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR16032.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR23362.Nu

1. Nu

URBAN

ÎNSURĂŢEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL "ION CREANGĂ"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE16.02.2021

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 56 / 157

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR23372.Nu

1. Nu

URBAN

ÎNSURĂŢEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL "ION CREANGĂ"

ÎNSURĂŢEI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE04.12.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13052.Nu

1. Nu

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GRAD. ESNA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13902.Nu

1. Nu

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD. COTU

LUNG

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13912.Nu

1. Nu

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD. CUZA

VODA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR15372.Nu

1. Nu

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

ANTICIPATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR12832.Nu

1. Nu

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

BANDOIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 57 / 157

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR12842.Nu

1. Nu

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

MAGURENI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13062.Nu

1. Nu

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13662.Nu

1. Nu

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13832.Nu

1. Nu

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10262.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10322.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.39

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE08.07.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 157

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10452.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10462.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10502.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.51

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10512.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.51

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATPENSIE

ANTICIPATĂ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10552.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.56

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOSTUL SE

AFLĂ LAGRĂDINIȚA

CUPROGRAMNORMAL

NR. 20

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10562.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.56

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 59 / 157

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10712.Nu

1. Nu

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10992.Nu

1. Nu

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOST LALISCOTEAN

CA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR12112.Nu

1. Nu

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR12122.Nu

1. Nu

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

ZAMFIRESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR14242.Nu

1. Nu

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.HORIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR16002.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 60 / 157

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR16932.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10022.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZRVAT

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10172.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.11

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10182.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.11

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE04.04.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10232.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 36

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10242.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 61 / 157

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10392.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.47

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10402.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.47

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10412.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.47

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10422.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10432.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10442.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATPENSIE DEINVALIDITA

TE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 62 / 157

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10522.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.51

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10532.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.51

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11922.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRAD.

TITCOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR11152.Nu

1. Nu

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10142.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10272.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 63 / 157

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRESCOLAR10282.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuENERGETICA /

ELECTROENERGETICA, TERMOENERGETICA,

HIDROENERGETICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuENERGETICA /

ELECTROENERGETICA, TERMOENERGETICA,

HIDROENERGETICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

7/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 64 / 157

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuETNOGRAFIE SIFOLCLOR MUZICAL

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ETNOGRAFIE-FOLCLOR 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuFARMACIE /

ELEMENTE DEBOTANICA - NOTIUNI

DE ANATOMIE SIFIZIOLOGIE UMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuFARMACIE /MANAGEMENTUL

PROIECTELOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 65 / 157

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 1/2

VACANTPOSTULCONȚINE 1

ORĂ DEPSIHOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 3/0

VACANTPOSTULCONȚINE 1

ORĂ DEPSIHOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 8/0

VACANTPOSTULCONȚINE 1

ORĂ DESOCIOLOGI

E

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2345

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 66 / 157

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuFIZICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuFIZICA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuFIZICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 67 / 157

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL20772.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuFIZICA

10/0

VACANTSC. MIHAI

BRAVU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuFIZICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuFIZICA

18/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

MEN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 68 / 157

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuFIZICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuFIZICA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuFIZICA

8/0

REZERVATREEZRVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuFIZICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuFIZICA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 69 / 157

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuFIZICA

6/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuFIZICA

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuFIZICA

11/0

VACANT4 ORE DIN

REDUCEREADE NORMA

ATITULARILO

R

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22872.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 70 / 157

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1780

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 157

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuFIZICA - CHIMIE

16/0

VACANT10 FIZICA+6

CHIMIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuFIZICA - STIINTE

7/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuFORME MUZICALE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 72 / 157

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuGEOGRAFIE

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL KOGĂLNICEANU

- 6 ORE

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuGEOGRAFIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVATREZERVATPOSDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuGEOGRAFIE

16/2

REZERVATREZERVATPENSIE

ANTICIPATĂ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuGEOGRAFIE

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 157

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuGEOGRAFIE

16/2

REZERVATREZERVATPOSDRU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuGEOGRAFIE

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 74 / 157

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL23162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

GEOGRAFIE2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20802.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17912.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 75 / 157

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PROFESIONAL1789

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANTSCOALA

DEDULESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18112.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC

”CONSTATINANGELESCU”,

STRUCTURA PLOPU

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. Nu

GEOGRAFIE14/4

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuGEOGRAFIE

3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuGEOGRAFIE

7/0

REZERVATREZERVATPOSDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 76 / 157

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2095

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuGRAFICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

12/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 77 / 157

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. Nu

INFORMATICA6/5

VACANT

POSTULCONȚINE 6

ORE DETEHNOLOGI

AINFORMAȚI

EI ȘICOMUNICA

ȚIILOR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LANURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLANURILE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 78 / 157

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 79 / 157

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23522.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 80 / 157

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 81 / 157

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22962.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/12

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 82 / 157

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15602.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ”NEDELCU CHERCEA”ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”A.S.PUȘKIN”

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/3

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRAIAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂTRAIAN

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/3

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDARE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 83 / 157

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL17312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRIMAR1825

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR17622.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR14792.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14952.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 84 / 157

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR17442.Nu

1. Nu

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR18002.Nu

1. Nu

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA03.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20722.Nu

1. Nu

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR13652.Nu

1. Nu

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15382.Nu

1. Nu

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15392.Nu

1. Nu

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 85 / 157

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR16452.Nu

1. Nu

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR23662.Nu

1. ADVENTIST

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR. LUCA"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR22712.Nu

1. Nu

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR22722.Nu

1. Nu

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR19362.Nu

1. Nu

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR11012.Nu

1. Nu

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPOSTULESTE LAȘCOALA

PRIMARĂLIȘCOTEAN

CA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 86 / 157

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR11592.Nu

1. Nu

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR23322.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR23112.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

Ă VALEACÂNEPII

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11092.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11112.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11692.Nu

1. Nu

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 87 / 157

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR11702.Nu

1. Nu

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR23102.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

Ă VALEACÂNEPII

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20492.Nu

1. Nu

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂCORBUVECHI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR22112.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR22122.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR22132.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATREZERVATCIC PANA

LA01.03.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 88 / 157

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR22142.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATREZERVATCIC PANA

LA01.06.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11782.Nu

1. Nu

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11792.Nu

1. Nu

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALATATARU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11962.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALAAGAUA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11972.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15982.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 89 / 157

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR15992.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16752.Nu

1. Nu

RURAL

VĂDENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVĂDENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATSC.

BALDOVINESTI-

REZERVATCIC PÂNĂ

LA19.01.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16762.Nu

1. Nu

RURAL

VĂDENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVĂDENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSC.BALDOVINE

STI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR11932.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALATITCOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11942.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALATITCOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11952.Nu

1. Nu

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALAAGAUA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 90 / 157

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR12142.Nu

1. Nu

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

SC. DROGU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12132.Nu

1. Nu

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

SC. DROGU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR13262.Nu

1. Nu

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSCOALACONSTANTI

NESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR14052.Nu

1. Nu

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTADS (32SAPT)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14062.Nu

1. Nu

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTADS (32SAPT)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11582.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 91 / 157

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR15222.Nu

1. Nu

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17162.Nu

1. Nu

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTSC. CAINENI

BAI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR15912.Nu

1. Nu

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

SC. ALBINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR16212.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTINVATAMANT A DOUA

SANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16222.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16232.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 92 / 157

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

PRIMAR16242.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16262.Nu

1. Nu

RURAL

TRAIAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂTRAIAN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA29.05.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16272.Nu

1. Nu

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13162.Nu

1. Nu

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR13172.Nu

1. Nu

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuISTORIA MUZICII

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuISTORIA TEATRULUIUNIVERSAL SI

ROMANESC 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 93 / 157

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL17712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuISTORIE

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuISTORIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. Nu

ISTORIE20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuISTORIE

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18272.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuISTORIE

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuISTORIE

6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 94 / 157

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuISTORIE

14/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuISTORIE

7/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuISTORIE

2/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuISTORIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 95 / 157

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuISTORIE

8/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuISTORIE

2/0

VACANTSCOALA

DEDULESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuISTORIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAI EMINESCU”

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuISTORIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 96 / 157

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20912.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuISTORIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuISTORIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuISTORIE

0/0

VACANTFORMEAZAPOST CU

LPS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuISTORIE

1/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuISTORIE

12/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1787

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuISTORIE

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 97 / 157

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuISTORIE

8/0

VACANT2 ORE DIN

REDUCEREADE NORMA

ATITULARUL

UI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuISTORIE

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuISTORIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuISTORIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuISTORIE

6/0

REZERVAT

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1666

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuJURNALISM /ZIARISTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

JURNALISTICA- ZIARISTICA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1799

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuKINETOTERAPIE

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1804

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuKINETOTERAPIE

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 98 / 157

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuLIMBA ENGLEZA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 99 / 157

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 100 / 157

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂDENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVĂDENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATSC.BALDOVINE

STI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1776

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 101 / 157

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRAIAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂTRAIAN

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/1

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTNEREALIZA

REAPLANULUI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 102 / 157

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22862.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PERIŞORU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPERIŞORU

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 103 / 157

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1254

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuLIMBA ENGLEZA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 104 / 157

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVAT

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

LIMBA ENGLEZA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 105 / 157

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL12992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

LIMBA ENGLEZA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20732.Nu

1. Nu

Limba română

I

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA 8.07.2020

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTATRIBUITETITULARUL

UI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 106 / 157

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/4

VACANTPOSTUL

CONȚINE 3ORE LA

SPECIALIZAREA

BILINGV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATREZERVATCIC, 10

ENGLEZA, 8FRANCEZA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 107 / 157

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT14ENGLEZA+4FRANCEZA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuLIMBA FRANCEZA

11/0

VACANTSCOALA

DEDULESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA FRANCEZA

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23512.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 108 / 157

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANTORELESUNT LA

FRECVENȚĂREDUSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuLIMBA FRANCEZA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANT4 ORE LACHICHINET

U

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANTORE SI LASC. HORIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 109 / 157

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROPENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1255

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 110 / 157

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

REZERVATREZERVATVICEPRIMA

R

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

Ă VALEACÂNEPII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 111 / 157

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

LIMBA FRANCEZA16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 112 / 157

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1773

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuLIMBA FRANCEZA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuLIMBA GERMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 113 / 157

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

LIMBA LATINA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA 8.07.2020

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 114 / 157

Page 115: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA LATINA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuLIMBA LATINA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINĂ9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 115 / 157

Page 116: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL10702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA LATINA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIŞCANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ULMU

ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 116 / 157

Page 117: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GĂISEANCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"MIHAIL SEBASTIAN"

2. NuLIMBA LATINA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA LATINA

3/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 117 / 157

Page 118: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL17832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuLIMBA LATINA

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuLIMBA LATINA -

ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

CULTURA ROMANICA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR16302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 118 / 157

Page 119: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LANURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLANURILE

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

RROMANI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuLIMBA RUSA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuLIMBA RUSA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 119 / 157

Page 120: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuLIMBA RUSA-MATERNA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuLIMBA RUSA-MATERNA

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

20/0

REZERVATREZERVATDEPUTAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 120 / 157

Page 121: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL19382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

15/3

REZERVATREZERVAT

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA31.01.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANTORELESUNT LA

FRECVENȚĂREDUSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 121 / 157

Page 122: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL11522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA 8.07.2020

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1256

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR-

1 ORALATINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LANURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂLANURILE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATREZEVATCIC- 2 ORE

LATINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1772

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA19/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 122 / 157

Page 123: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL12422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/2

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

REZERVAT2 ORE

LATINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA - 2 ORE9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20742.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 123 / 157

Page 124: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

3/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 124 / 157

Page 125: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE20.07.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA -LITERATURAUNIVERSALA 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuMATEMATICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuMATEMATICA

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuMATEMATICA

2/0

VACANTORELESUNT LA

FRECVENȚĂREDUSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 125 / 157

Page 126: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL14102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

ADȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

ÎNSURĂŢEI 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuMATEMATICA

4/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRCEAVODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

2. NuMATEMATICA

12/1

VACANTSCOALA

DEDULESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCORŢARUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STĂNCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMATEMATICA

10/0

VACANT

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 126 / 157

Page 127: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuMATEMATICA

7/1

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" 2. NuMATEMATICA

0/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuMATEMATICA

8/1

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂDENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVĂDENI

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTSC.BALDOVINE

STI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 127 / 157

Page 128: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuMATEMATICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

2. NuMATEMATICA

12/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUFEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 128 / 157

Page 129: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL20692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20752.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuMATEMATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuMATEMATICA

2/0

VACANTINVATAMAN

T ADS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTSC. MIHAI

BRAVU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZIRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

MATEMATICA6/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 129 / 157

Page 130: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuMATEMATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1778

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuMATEMATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuMATEMATICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA DATA DE08.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂVOAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

2. NuMATEMATICA

12/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 130 / 157

Page 131: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

ȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuMATEMATICA

0/3

REZERVATPOST

PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEIVERDE

ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

2. NuMATEMATICA

8/2

REZERVATREZERVATVICEPRIMA

R

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuMATEMATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuMECANICA /MECANICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 131 / 157

Page 132: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

15/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuMECANICA /MECANICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuMECANICA /MECANICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuMECANICA /MECANICA

19/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

REZERVATREZERVAT

CNDIPT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 132 / 157

Page 133: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

REZERVATREZERVAT

CNDIPT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuMECANICA /MECANICA

13/0

VACANTNECESITĂSTUDII DE

OPTOMETRIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuMECANICA /MECANICA NAVE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuMECANICA /MECANICA PETROL SI

GAZE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL17882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuMEDICINA GENERALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuMEDICINA GENERALA/ ANATOMIA SI

FIZIOLOGIA OMULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 133 / 157

Page 134: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

POSTLICEAL22832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuMEDICINA GENERALA

/ BIOFIZICA SIIMAGISTICAMEDICALA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIALDE ARTA2098

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMODELAJ

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA DE CAMERA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 134 / 157

Page 135: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 135 / 157

Page 136: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: ORGA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 136 / 157

Page 137: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: VIOLA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1674

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuNAVOMODELE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

NAVOMODELE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1672

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuORIENTARETURISTICA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

ORIENTARETURISTICASPORTIVA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

2. NuPEDAGOGIE

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 137 / 157

Page 138: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL DEARTA2196

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuPERSPECTIVA SIDESEN PROIECTIV

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2200

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuPERSPECTIVA SIDESEN PROIECTIV

18/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA30.06.2020

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1673

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuPICTURA / DESEN

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL DEARTA2203

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuPICTURA DE SEVALET

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1268

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

18/6

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1820

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1818

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

21/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1269

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

0/8

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

10/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 138 / 157

Page 139: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

24/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)0/12

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)21/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)21/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 139 / 157

Page 140: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 140 / 157

Page 141: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 21/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(FARMACIE) 12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /FARMACIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL17942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(FARMACIE) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /FARMACIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL17962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(FARMACIE) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /FARMACIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 141 / 157

Page 142: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /PANIFICATIE)

2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /PANIFICATIE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /PANIFICATIE)

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /PANIFICATIE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /PANIFICATIE)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /PANIFICATIE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1266

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1267

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 2/11

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 142 / 157

Page 143: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL20162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 16/0

VACANT

POSTULCONȚINEORE LANIVEL

POSTLICEAL, NECESITĂSTUDII DE

OPTOMETRIE

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

REZERVATREZERVATPENSIE

ANTICIPATĂ

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 143 / 157

Page 144: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 5/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂXINENI

LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

MĂXINENI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PIELARIE / CONFECTII

PIELE) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PIELARIE /CONFECTII

PIELE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

5/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1817

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 144 / 157

Page 145: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL22622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1270

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)23/1

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1271

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)0/9

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ZOOTEHNIST-VETERINAR /ZOOTEHNIST-VETERINAR)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ZOOTEHNIST -VETERINAR /

ZOOTEHNIST -VETERINAR

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 145 / 157

Page 146: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL DEARTA2099

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

11462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ BRĂILA

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 8/0

REZERVAT

REZERVATDIRECTORCABINET

ASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICALICEUL

PEDAGOGIC”D.P.

PERPESSICIUS”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ BRĂILA

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 14/0

REZERVAT

REZERVATDIRECTORCABINET

ASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICACOLEGIUL

TEHNIC”C.D.

NENIȚESCU”

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1822

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 146 / 157

Page 147: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

SPECIALGIMNAZIAL1823

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR2364

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

REZERVATREZERVATCFP PÂNĂ

LA18.03.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1814

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1810

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR1806

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1831

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1815

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 147 / 157

Page 148: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

2. NuPSIHOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

PSIHOLOGIE3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12292.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GEMENELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23652.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MĂRAŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

MĂRĂŞANU" 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RÎMNICELU

ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 148 / 157

Page 149: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13422.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12742.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

JIRLĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16822.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VICTORIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

17/0

VACANTSC. MIHAI

BRAVU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22572.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23042.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15762.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23012.Nu

1. ORTODOX

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PLOPU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 149 / 157

Page 150: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15002.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15012.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17112.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VIŞANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17242.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RADU TUDORAN"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

17/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17562.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14662.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞUŢEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17742.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18652.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuRELIGIE ORTODOXA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19552.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ÎNSURĂŢEI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

ÎNSURĂŢEI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 150 / 157

Page 151: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL21472.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CAZASU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11422.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CIOCILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

12/0

VACANT2 ORE LACHICHINET

U

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10752.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BERTEŞTIIDE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

REZERVATREZERVATCIC PÂNĂ

LA28.05.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11642.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CIREŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23022.Nu

1. ORTODOX

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

OPRIŞENEŞTI

ŞCOALA PRIMARĂOPRIŞENEŞTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23032.Nu

1. ORTODOX

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

PERIŞORU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPERIŞORU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 151 / 157

Page 152: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL10642.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BĂRĂGANUL

ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13582.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ROŞIORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SURDILA-GRECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANTORE SI LASC. HORIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1790

2.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DUDEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

FRECĂŢEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GALBENU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

GALBENU 2. NuRELIGIE ORTODOXA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SALCIATUDOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SILIŞTEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSILIŞTEA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 152 / 157

Page 153: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL15122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1257

2.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOVILAMIRESII

ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20862.Nu

1. ORTODOX

Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

RURAL

TICHILEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20342.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

0/0

VACANTOMEN

3207/2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TUDORVLADIMIRE

SCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17052.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 153 / 157

Page 154: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

GIMNAZIAL13432.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

ROMANU

ŞCOALA GIMNAZIALĂROMANU

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuREPERTORIUINDIVIDUAL

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1665

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuSAH

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SAH3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL DEARTA2357

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuSCULPTURASTATUARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

2. NuSILVICULTURA

5/0

VACANTORE LACLASE DE

POSTLICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

SOCIOLOGIE1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

2. NuSOCIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2094

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuSTUDIU DESEN

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2114

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuSTUDIUL FORMELORSI AL VOLUMULUI

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 154 / 157

Page 155: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL DEARTA2356

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuSTUDIUL FORMELORSI DESENUL

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2205

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuSTUDIUL FORMELORSI DESENUL

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1262

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRADIŞTEA

ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 155 / 157

Page 156: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL11332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1792

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1664

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

PALATUL COPIILORBRĂILA

2. NuTENIS DE CAMP

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DECAMP 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

22092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

21372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

BRĂILA 2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂUREI

LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1797

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 19/0

VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 156 / 157

Page 157: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

LICEAL18532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuVETERINAR

8/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

K.CONSTANTINESCU" 2. NuVETERINAR

18/0

VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

NIVELPOSTLICEAL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuVETERINAR

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IANCA

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

2. NuZOOTEHNIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

157Pagina 157 /