of 157 /157
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2081 2.Nu 1. Nu Limba română CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ RURAL TICHILEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Da 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1847 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da PROFESION AL 1265 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL GRADIŞTEA ŞCOALA PROFESIONALĂ "EMIL DRĂGAN" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 0/0 VACANT OMEN 3207/2019 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1848 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 1849 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BRĂILA LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 2/0 VACANT POSTUL CONȚINE ORE ȘI LA NIVEL POSTLICEAL 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da Pagina 1 / 157

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019 Probă practică Cod

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI:...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BRĂILA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/04/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. trans. cons. între unit.

  7. pt.repart. în şed. publică de trans.

  8. cond. spec. de transfer

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  20812.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

  NIVELPOSTLICEAL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL1265

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRADIŞTEA

  ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  0/0

  VACANTOMEN

  3207/2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

  NIVELPOSTLICEAL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  2/0

  VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

  NIVELPOSTLICEAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 1 / 157

 • PROFESIONAL1264

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRADIŞTEA

  ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

  BRĂILA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 0/0

  VACANTOMEN

  3207/2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

  BRĂILA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 0/7

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STĂNCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 6/0

  VACANT

  ADȘ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE ONCESCU"

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 2 / 157

 • LICEAL22522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

  BRĂILA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

  BRĂILA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  20892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuANSAMBLU CORAL

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA2119

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARHITECTURA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARMONIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 3 / 157

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARTA ACTORULUI

  13/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  20682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuARTELESPECTACOLULUI

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRECĂŢEI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuBIOLOGIE5/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢĂ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 4 / 157

 • LICEAL22542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂUREI

  LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL SEBASTIAN"

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

  MURGOCI" 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂRĂGANUL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBĂRĂGANUL

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANTPOSTUL

  CONȚINE 6ORE DEOPTICĂ

  FIZIOLOGICĂ LA NIVEL

  POSTLICEAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL21752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 5 / 157

 • GIMNAZIAL12902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂRAŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

  MĂRĂŞANU" 2. NuBIOLOGIE10/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ULMU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

  2. NuBIOLOGIE

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20762.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERTEŞTIIDE JOS

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CAZASU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCAZASU

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 6 / 157

 • GIMNAZIAL14272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDILA-GRECI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

  2. NuBIOLOGIE

  5/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUDEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  REZERVATREZERVAT

  CIC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GALBENU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

  GALBENU 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIORI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI"

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 157

 • PROFESIONAL1258

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRADIŞTEA

  ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOCILE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  13/1

  VACANT9BIOLOGIE+5ED.

  TEHNOLOGICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUŢEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  2/0

  VACANTINVATAMAN

  T ADS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  5/0

  VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

  ȘANSĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STĂNCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  ADȘ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PALATELECOPIILOR1668

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  PALATUL COPIILORBRĂILA

  2. NuCANTO CLASIC SIPOPULAR

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

  2. NuCHIMIE

  1/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

  2. NuCHIMIE

  4/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 157

 • PROFESIONAL1781

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUDEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GALBENU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TOMA TÂMPEANU"

  GALBENU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GEMENELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVATREZEVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROPENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOVILAMIRESII

  ŞCOALA GIMNAZIALĂMOVILA MIRESII

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STĂNCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 9 / 157

 • LICEAL18832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL23482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuCHIMIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢĂ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂRACOVIŢA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATREZERVATPÂNĂ LA

  31.12.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÎMNICELU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATREZERVAT

  CIC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIORI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDILA-GĂISEANCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUŢEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUFEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE CARP" TUFEŞTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 10 / 157

 • LICEAL16592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VICTORIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

  SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIŞANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL23182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuCHIMIE

  8/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22882.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

  PLOPU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPLOPU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORDEIVERDE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBORDEI VERDE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 11 / 157

 • LICEAL18582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂUREI

  LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂUREI

  LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂVOAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIZIRU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  POSTLICEAL17932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

  2. NuCOMUNICAREPROFESIONALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  POSTLICEAL22802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

  2. NuCOMUNICAREA INLIMBA MODERNA

  (ENGLEZA) 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL23342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 6/0

  VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

  ȘANSĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 12 / 157

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA2093

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCROCHIURI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIŞANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVIŞANI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRECĂŢEI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 13 / 157

 • LICEAL19432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOCILE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCIOCILE

  2. NuCULTURA CIVICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUŢEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANTINVATAMAN

  T ADS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ECATERINA TEODOROIU"

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANTPROGRAMUL ”A DOUA

  ȘANSĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂRAŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

  MĂRĂŞANU" 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 14 / 157

 • GIMNAZIAL14362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  REZERVATPOST

  PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

  DEPREDAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÎMNICELU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MIRCEAVODĂ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA VODĂ

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COŞBUC"

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDILA-GRECI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GRECI

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCORŢARUNOU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSCORŢARU NOU

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIORI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 15 / 157

 • GIMNAZIAL14982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NEDELCU CHERCEA"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/0

  REZERVATPOST

  PENTRUSTABILIREAOBLIGATIEI

  DEPREDAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"FĂNUŞ NEAGU"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂXINENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MĂXINENI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANTPOSTUL

  CUPRINDEORE ȘI LA

  STRUCTURADE LA

  CORBU NOU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 16 / 157

 • GIMNAZIAL14202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDILA-GĂISEANCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSURDILA GĂISEANCA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STĂNCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL21092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VLAICU VODĂ"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SALCIATUDOR

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSALCIA TUDOR

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUDEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂDUDEŞTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT1 ORAREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 17 / 157

 • GIMNAZIAL10972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  REZERVATPOST

  PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

  DEPREDAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERTEŞTIIDE JOS

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBERTEŞTII DE JOS

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂUNIREA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 18 / 157

 • GIMNAZIAL19292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

  MURGOCI" 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

  CULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  REZERVATPOST

  PENTRUSTABILIREAOBLIGAȚIEI

  DEPREDARE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂVOAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VECHIU"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIZIRU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVIZIRU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEKSANDR

  SERGHEEVICI PUŞKIN" 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 19 / 157

 • GIMNAZIAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SPIRU HARET"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROPENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGROPENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. Nu

  CULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 5/0

  VACANT2 ORE LA

  PLOPU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI"

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL20792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION BĂNCILĂ"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ULMU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU"

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 20 / 157

 • LICEAL19872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PALATELECOPIILOR1667

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  PALATUL COPIILORBRĂILA

  2. NuCULTURA SICIVILIZATIE SPANIOLA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  CULTURA SICIVILIZATIESPANIOLA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuDANS CLASIC

  8/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COREGRAFIE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuDANS CLASIC

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  COREGRAFIE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PALATELECOPIILOR1671

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  PALATUL COPIILORBRĂILA

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1669

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  PALATUL COPIILORBRĂILA

  2. NuDANS POPULAR

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1670

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  PALATUL COPIILORBRĂILA

  2. NuDANS POPULAR

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  20642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuDANS ROMANESC

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COREGRAFIE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  POSTLICEAL22842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"ANA ASLAN"

  2. NuDEONTOLOGIE SIETICA PROFESIONALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 21 / 157

 • LICEAL DEARTA2120

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuDESIGN

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA2083

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL DE ARTE"HARICLEA DARCLEE"

  2. NuDESIGN TEXTIL

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/0

  VACANTOMEN

  3207/2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/4

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/18

  REZERVATREZERVATPOSDRU

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL ECONOMIC"ION GHICA"

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA14/0

  VACANTPOSTULCONȚINEORE ȘI LA

  NIVELPOSTLICEAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL20352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

  2. NuECONOMIE APLICATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 22 / 157

 • LICEAL21842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D. NENIŢESCU"

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

  MURGOCI" 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  3/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂUREI

  LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL20032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PANAIT ISTRATI" BRĂILA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL20662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂXINENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MĂXINENI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL21322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 23 / 157

 • LICEAL19102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ÎNSURĂŢEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE TITULESCU"

  ÎNSURĂŢEI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHU DRAGOMIR"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂTICHILEŞTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/4

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRECĂŢEI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂFRECĂŢEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂRAŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORE

  MĂRĂŞANU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIŞCANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANTON PANN"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTPROGRAM”A DOUAȘANSĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 24 / 157

 • LICEAL19932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE IORGA"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ULMU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ULMU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂULMU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEORETIC"PANAIT CERNA"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIŞCANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISCANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIREŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCIREŞU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION LUCA CARAGIALE"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IANCA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂXINENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MĂXINENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 25 / 157

 • GIMNAZIAL20902.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  RURAL

  TICHILEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VICTORIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTORIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL PEDAGOGIC"D.P.PERPESSICIUS"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANTREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUDORVLADIMIRE

  SCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HORNEŢ"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NIKOS KAZANTZAKIS"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANTPROGRAM”A DOUAȘANȘĂ”

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE

  K.CONSTANTINESCU" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"GHEORGHE MUNTEANU

  MURGOCI" 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATREZERVATPENSIE

  INVALIDITATE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 157

 • LICEAL21512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  COLEGIUL NAŢIONAL"NICOLAE BĂLCESCU"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  LICEUL TEHNOLOGIC"EDMOND NICOLAU"

  BRĂILA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GEMENELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGEMENELE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1261

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRADIŞTEA

  ŞCOALA PROFESIONALĂ"EMIL DRĂGAN"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIRLĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂJIRLĂU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÎMNICELU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂRÂMNICELU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/3

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIORI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂROŞIORI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STĂNCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSTĂNCUŢA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FĂUREI

  LICEUL TEORETIC"GEORGE VÂLSAN"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 27 / 157

 • GIMNAZIAL15202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUŢEŞTI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞUŢEŞTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BRĂILA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22982.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTINANGELESCU"URBAN

  PERIŞORU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPERIŞORU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT