of 87 /87
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer LICEAL 1978 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1530 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 2/2 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu PROFESION AL 1605 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SALVA ȘCOALA PROFESIONALĂ "TIBERIU MORARIU" SALVA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 5/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1701 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" BISTRIȚA 2. Nu ARTA VOCALA - CANTO 18/0 VACANT 1. Da 4 ani ARTA VOCALA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1552 2.Nu 1. Nu Limba germană URBAN BISTRIŢA COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA 2. Nu BIOLOGIE 9/0 VACANT 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 87

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  LICEAL19782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1605

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SALVA

  ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

  SALVA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15522.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

  BISTRIȚA 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 87

 • LICEAL19192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂSĂUD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

  NĂSĂUD 2. NuBIOLOGIE10/2

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URMENIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞANŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

  2. NuBIOLOGIE

  2/2

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  NĂSĂUDURBAN

  NĂSĂUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA SPINULUI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MICEŞTIIDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANIEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAIERU

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

  MAIERU 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 87

 • GIMNAZIAL11492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

  MILAȘ 2. NuBIOLOGIE5/0

  REZERVATrezervare

  primar Milas

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPERMEZEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MICA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

  MICĂ 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

  FINTINELE

  RURAL

  TIHABÂRGĂULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  NIMIGEADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12412.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

  RURAL

  DUMITRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRIȚA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MICA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

  MICĂ 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 87

 • GIMNAZIAL19472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRA 2. NuCHIMIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LEŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIOCHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

  CHIOCHIȘ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CICEU-GIURGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCICEU-GIURGEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Școala Gimnazială Bichigiu,Școala Gimnazială Telcișor

  RURAL

  TELCIU

  LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

  2. NuCHIMIE

  10/0

  REZERVATDegrevaredirectoradjunct

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

  FINTINELE

  RURAL

  TIHABÂRGĂULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATPost pentrustabilireaobligației de

  predaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 87

 • LICEAL10042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAIERU

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

  MAIERU 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞANŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMULI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FELDRU

  LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

  ILVEI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

  BISTRIȚA 2. NuCHIMIE18/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 87

 • GIMNAZIAL17822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala gimnaziala SebisRURAL

  ŞIEUŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂSĂUD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

  NĂSĂUD 2. NuCHIMIE - STIINTE9/0

  REZERVATConcediuingrijire copil

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂSĂUD

  LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1843

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂIANUMIC

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

  CĂIANU MIC 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  REZERVATdegrevaredirectoradjunct

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala Suplai

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRARURAL

  POIENILEZAGREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 87

 • GIMNAZIAL17472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SILIVAŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1731

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. AgriesRURAL

  TÂRLIŞUA

  ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MONOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc Gimn. DipsaRURAL

  GALAŢIIBISTRIŢEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

  GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAVALEA SPINULUI

  URBAN

  NĂSĂUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  NĂSĂUD 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CIREŞOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞANŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 87

 • GIMNAZIAL13092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂRIŞELU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

  BISTRIȚA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALACORMAIA

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

  SÂNGEORZ-BĂI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMULI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PARVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1124

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  CLUBUL COPIILORSÂNGEORZ-BĂI

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂSĂUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  NĂSĂUD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

  REZERVATPlata cu ora,a doua sansa

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TEACA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

  VIVU" TEACA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TEACA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

  VIVU" TEACA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 87

 • LICEAL15292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA3/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂSĂUD

  LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

  2. NuECONOMIE APLICATA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1839

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATdegrevareinspector

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17702.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

  RURAL

  CRISTEŞTIICICEULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTII CICEULUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATConcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAIERU

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

  MAIERU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATDegrevaredirector

  Anies

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAIERU

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

  MAIERU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 9 / 87

 • LICEAL16382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MICEŞTIIDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

  MILAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

  MILAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVATDegrevaredirector; cucoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FELDRU

  LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PRUNDUBÂRGĂULUI

  LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

  BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL1840

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12212.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

  RURAL

  ARDAN

  ȘCOALA PRIMARĂ ARDAN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTCoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 87

 • GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARA SIGMIRURBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIM. COLIBITARURAL

  BISTRIŢABÂRGĂULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

  BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1725

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. AgriesRURAL

  TÂRLIŞUA

  ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTCoborari la

  primarIn limitarealizarii

  planului descolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SILIVAŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1721

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. AgriesRURAL

  TÂRLIŞUA

  ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATDegrevaredirector, cucoborari la

  primar

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18812.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

  GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

  HERINA

  ȘCOALA PRIMARĂHERINA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTcoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL1675

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RODNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

  RODNA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL20042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDACU DESUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 87

 • GIMNAZIAL18952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Perisor

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRARURAL

  ALUNIŞUL

  ȘCOALA PRIMARĂALUNIȘUL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTcoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19272.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

  RURAL

  CEPARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTcu coborarila primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PARVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Primara Crainimat

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

  RURAL

  ARCALIA

  ȘCOALA PRIMARĂARCALIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANTcoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

  NEGRILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTCu coborari

  la primar

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CICEU-MIHĂIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRU RAREȘ" CICEU-

  MIHĂIEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTCoborari la

  primar

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala GledinRURAL

  MONOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVATcu coborarela primardegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18942.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRARURAL

  POIENILEZAGREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTcoborari la

  primar

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMULI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 87

 • GIMNAZIAL12652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARADUMBRAVITA,

  DOBRICEL,SITA

  RURAL

  SPERMEZEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT6/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12972.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂCICEU-GIURGEȘTI

  RURAL

  DUMBRĂVENI

  ȘCOALA PRIMARĂDUMBRĂVENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Bozies, Jimbor -Fanate

  RURAL

  CHIOCHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

  CHIOCHIȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTCoborari la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NIMIGEADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URMENIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTcu coborare

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂIANUMIC

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

  CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Preventoriu IlisuaRURAL

  URIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Structura Bata,Structura Reteag-Poieni

  RURAL

  RETEAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

  RETEAG 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTCoborâri la

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 87

 • GIMNAZIAL10942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAOCNITA

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

  VIVU" TEACARURAL

  PINTICU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECLEAN

  LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

  BECLEAN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1670

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  URBAN

  BISTRIŢA

  CLUBUL ȘCOLAR SPORTIVBISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  GIMNASTICARITMICA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1666

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1664

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  TENIS DEMASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1669

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  URBAN

  BISTRIŢA

  CLUBUL ȘCOLAR SPORTIVBISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TENIS DEMASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1663

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1668

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 8/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 87

 • VOCATIONAL LICEAL1665

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  FOTBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1110

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1017

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂGURAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

  ILVEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1061

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RETEAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

  RETEAG 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1050

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URMENIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou

  RURAL

  LECHINŢA

  LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1305

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REBRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REBRA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1329

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALAVALEA SPINULUI

  URBAN

  NĂSĂUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  NĂSĂUD 2. NuEDUCATIE MUZICALA11/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1363

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MICA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

  MICĂ 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 87

 • GIMNAZIU /PRIMAR1210

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORVINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE GRIGORE

  BORGOVAN" CORVINEȘTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1220

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1226

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUREAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1321

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMULI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1172

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDACU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE JOS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANTPost pentrustabilireaobligatiei de

  predaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1229

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MONOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1683

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RODNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

  RODNA 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1787

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala gimnaziala SebisRURAL

  ŞIEUŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 87

 • GIMNAZIU /PRIMAR1748

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1896

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala PoienileZagrei

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRARURAL

  SUPLAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSUPLAI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1160

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

  NEGRILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1261

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPERMEZEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1276

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1293

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PRUNDUBÂRGĂULUI

  LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

  BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA13/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1190

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 87

 • GIMNAZIU /PRIMAR1243

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA GIMNAZIALADUMITRITA

  RURAL

  BUDACU DESUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1740

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CIREŞOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1887

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GALAŢIIBISTRIŢEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

  GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1026

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

  RURAL

  CEPARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1105

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PARVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Școala Gimnazială Bichigiu,Școala Gimnazială Telcișor

  RURAL

  TELCIU

  LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1743

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECLEAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

  BECLEAN 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1604

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SALVA

  ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

  SALVA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 87

 • LICEAL17982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂIANUMIC

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

  CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

  SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1726

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. AgriesRURAL

  TÂRLIŞUA

  ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  Educatie plastica9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMULI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala Suplai

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

  ZAGRARURAL

  POIENILEZAGREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PARVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 87

 • GIMNAZIAL11612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

  NEGRILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MONOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDACU DESUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANIEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REBRIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IACOB SI IOACHIM

  MUREȘANU" REBRIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala gimnaziala SebisRURAL

  ŞIEUŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CIREŞOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18892.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

  GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

  DIPŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDIPȘA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 87

 • GIMNAZIAL10622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RETEAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

  RETEAG 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECLEAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

  BECLEAN 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URMENIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPERMEZEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIEU-ODORHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-ODORHEI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BECLEAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

  BECLEAN 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAIERU

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

  MAIERU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 87

 • LICEAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou

  RURAL

  LECHINŢA

  LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

  SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂIANUMIC

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

  CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANAILVEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

  ILVEI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

  MILAȘ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂRIŞELU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 87

 • GIMNAZIAL13972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

  SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANIEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUREAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URMENIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RETEAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

  RETEAG 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17502.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MATEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RODNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

  RODNA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 23 / 87

 • GIMNAZIAL15272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CIREŞOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILVA MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18882.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

  GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

  DIPŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDIPȘA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALACORMAIA

  URBAN

  SÂNGEORZ-BĂI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

  SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BECLEAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

  BECLEAN 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LEŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANTPost pentrustabilireaobligatiei de

  predaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPERMEZEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MICEŞTIIDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 87

 • GIMNAZIAL17892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala gimnaziala SebisRURAL

  ŞIEUŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1871

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "LACRIMA" UNIREA 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1858

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECLEAN

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  BECLEAN 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1869

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BISTRIŢA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  NR.2 BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  REZERVATconcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11342.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  REZERVATConcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11332.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  REZERVATConcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 87

 • PRESCOLAR11322.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

  BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  REZERVATpana la30.06.2020Concediu

  ingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10852.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

  RURAL

  SATU NOU

  ȘCOALA PRIMARĂ SATU-NOU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATPost valabilpână în mai

  2020.Concediuîngrijire

  copil.

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR17752.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

  RURAL

  SEBIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSEBIȘ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATconcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR19502.Nu

  1. Nu

  RURAL

  MĂRIŞELU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10722.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT

  "TRENULEȚUL VESELIEI"BISTRIȚA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11282.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

  "DUMBRAVA MINUNATĂ"BISTRIȚA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATConcediuingrijire copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 87

 • PRESCOLAR11262.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BISTRIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

  "DUMBRAVA MINUNATĂ"BISTRIȚA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR14542.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

  RURAL

  DOROLEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLEA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATpana la

  1.11.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR19522.Nu

  1. Nu

  RURAL

  SILIVAŞUDE CÂMPIE