87
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer LICEAL 1978 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1530 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 2/2 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu PROFESION AL 1605 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SALVA ȘCOALA PROFESIONALĂ "TIBERIU MORARIU" SALVA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 5/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1701 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" BISTRIȚA 2. Nu ARTA VOCALA - CANTO 18/0 VACANT 1. Da 4 ani ARTA VOCALA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1552 2.Nu 1. Nu Limba germană URBAN BISTRIŢA COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA 2. Nu BIOLOGIE 9/0 VACANT 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 87

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. pretrans. cons. între unit.

7. pt. pretrasfer schimb posturi.

8. cond. spec. de pretransfer

LICEAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1605

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

SALVA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuARTA VOCALA - CANTO

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15522.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 1 / 87

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL19192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuBIOLOGIE

10/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuBIOLOGIE

2/2

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUDURBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA SPINULUI

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 2 / 87

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATrezervare

primar Milas

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13442.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

FINTINELE

RURAL

TIHABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuCHIMIE

8/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12412.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

RURAL

DUMITRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRIȚA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 3 / 87

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRA 2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICEU-GIURGEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCICEU-GIURGEȘTI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

Școala Gimnazială Bichigiu,Școala Gimnazială Telcișor

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuCHIMIE

10/0

REZERVATDegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

FINTINELE

RURAL

TIHABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATPost pentrustabilirea

obligației depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 4 / 87

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL10042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuCHIMIE

18/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuCHIMIE

18/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 5 / 87

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuCHIMIE - STIINTE

9/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1843

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuCULTURA CIVICA

3/0

REZERVATdegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19012.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Suplai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 6 / 87

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1731

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18842.Nu

1. Nu

Limba română

Sc Gimn. DipsaRURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13272.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAVALEA SPINULUI

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 7 / 87

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRIŞELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALACORMAIA

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1124

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

CLUBUL COPIILORSÂNGEORZ-BĂI

2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

REZERVATPlata cu ora,a doua sansa

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 8 / 87

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA3/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuECONOMIE APLICATA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1839

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATdegrevareinspector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17702.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

RURAL

CRISTEŞTIICICEULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTII CICEULUI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATDegrevaredirector

Anies

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 9 / 87

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL16382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATDegrevaredirector; cucoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1840

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

RURAL

ARDAN

ȘCOALA PRIMARĂ ARDAN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTCoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 10 / 87

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARA SIGMIRURBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14732.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIM. COLIBITARURAL

BISTRIŢABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1725

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTCoborari la

primarIn limitarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1721

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATDegrevaredirector, cucoborari la

primar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18812.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

HERINA

ȘCOALA PRIMARĂHERINA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1675

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 11 / 87

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Perisor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

ALUNIŞUL

ȘCOALA PRIMARĂALUNIȘUL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19272.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

CEPARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTcu coborarila primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11432.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Primara Crainimat

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

RURAL

ARCALIA

ȘCOALA PRIMARĂARCALIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11662.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTCu coborari

la primar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICEU-MIHĂIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRU RAREȘ" CICEU-

MIHĂIEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTCoborari la

primar

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala GledinRURAL

MONOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATcu coborarela primardegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18942.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTcoborari la

primar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 12 / 87

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL12652.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARADUMBRAVITA,

DOBRICEL,SITA

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT6/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂCICEU-GIURGEȘTI

RURAL

DUMBRĂVENI

ȘCOALA PRIMARĂDUMBRĂVENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11792.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Bozies, Jimbor -Fanate

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTCoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

Preventoriu IlisuaRURAL

URIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limba română

Structura Bata,Structura Reteag-Poieni

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTCoborâri la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 13 / 87

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL10942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15742.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAOCNITA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACARURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1670

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

URBAN

BISTRIŢA

CLUBUL ȘCOLAR SPORTIVBISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

GIMNASTICARITMICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1666

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1664

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1669

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

URBAN

BISTRIŢA

CLUBUL ȘCOLAR SPORTIVBISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1663

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1668

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 8/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 14 / 87

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

VOCATIONAL LICEAL1665

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

FOTBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1110

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1017

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1061

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1050

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15892.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1305

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REBRA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1329

2.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAVALEA SPINULUI

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1363

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 15 / 87

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIU /PRIMAR1210

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORVINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE GRIGORE

BORGOVAN" CORVINEȘTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1220

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1226

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUREAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1321

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1172

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DEJOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE JOS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1229

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1683

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1787

2.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 16 / 87

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIU /PRIMAR1748

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1896

2.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala PoienileZagrei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

SUPLAI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUPLAI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1160

2.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1276

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1293

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1190

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 17 / 87

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIU /PRIMAR1243

2.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALADUMITRITA

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1740

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1887

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1026

2.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

CEPARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1105

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

Școala Gimnazială Bichigiu,Școala Gimnazială Telcișor

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1743

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1604

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

SALVA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 18 / 87

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1726

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

Educatie plastica9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19002.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Suplai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 19 / 87

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11612.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REBRIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IACOB SI IOACHIM

MUREȘANU" REBRIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18892.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

DIPŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDIPȘA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 20 / 87

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-ODORHEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-ODORHEI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 21 / 87

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRIŞELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 22 / 87

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUREAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 23 / 87

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18882.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

DIPŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDIPȘA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14112.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALACORMAIA

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 24 / 87

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17892.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR1871

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREA 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR1858

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR1869

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.2 BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11342.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11332.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 25 / 87

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRESCOLAR11322.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

REZERVATpana la30.06.2020Concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10852.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

RURAL

SATU NOU

ȘCOALA PRIMARĂ SATU-NOU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPost valabilpână în mai

2020.Concediuîngrijire

copil.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17752.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

RURAL

SEBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSEBIȘ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19502.Nu

1. Nu

RURAL

MĂRIŞELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10722.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT

"TRENULEȚUL VESELIEI"BISTRIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11282.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

"DUMBRAVA MINUNATĂ"BISTRIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 26 / 87

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRESCOLAR11262.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

"DUMBRAVA MINUNATĂ"BISTRIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14542.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

RURAL

DOROLEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLEA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATpana la

1.11.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19522.Nu

1. Nu

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19382.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT

"PRICHINDEII" BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11382.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10932.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

URBAN

SĂRATA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SĂRATA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVATpretransferin alt judet;post dublat

cu 2003

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 27 / 87

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRESCOLAR11392.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11372.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11362.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11352.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.13

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10762.WALDORF

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

BISTRIȚA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 28 / 87

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRESCOLAR17762.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

RURAL

LUNCA

ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11272.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

"DUMBRAVA MINUNATĂ"BISTRIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

URBAN

SĂRATA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SĂRATA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19512.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

RURAL

VISUIA

ȘCOALA PRIMARĂ VISUIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICBISTRIȚA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC DESERVICII BISTRIȚA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

10/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 87

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL ECONOMICNĂSĂUD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15542.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1732

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1836

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 5/0

REZERVATdegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRIŞELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 30 / 87

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL10952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATPost pentrustabilirea

obligației depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17812.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

BISTRIȚA 2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuFIZICA

18/0

REZERVATdegrevareinspectorgeneral

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALADOROLEA

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 31 / 87

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuFIZICA

0/0

REZERVATDegrevaredirector;

pretransferin alta

unitate; postdublat cu

1948

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuFIZICA

9/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DSIDA JENO" VIȚA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuFIZICA

9/0

REZERVATdegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15072.Nu

1. Nu

Limba română

Școala Gimnazială Bichigiu,Școala Gimnazială Telcișor

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19282.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

CEPARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAOCNITA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACARURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 32 / 87

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuFIZICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1677

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuFIZICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

Școala Gimnazială Tărpiu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

CEPARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRA 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 33 / 87

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuFIZICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-MĂGHERUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17952.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala DobricRURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuFIZICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

FINTINELE

RURAL

TIHABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 34 / 87

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuFIZICA - CHIMIE

4/0

REZERVATDegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

REZERVATrezervare

primar Milas

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORVINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE GRIGORE

BORGOVAN" CORVINEȘTI 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

REZERVATPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUNCUSALVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN S.PAVELEA"

RUNCU SALVEI 2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11172.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

RURAL

MITITEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMITITEI

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

REZERVATDegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15682.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAOCNITA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACARURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17842.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuGEOGRAFIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 35 / 87

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuGEOGRAFIE

3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. Nu

GEOGRAFIE2/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" BISTRIȚA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

2. NuGEOGRAFIE

7/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 36 / 87

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

FINTINELE

RURAL

TIHABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

2. NuGEOGRAFIE

4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1728

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANTIn limitarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1603

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

SALVA 2. NuGEOGRAFIE

2/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuINFORMATICA

8/0

REZERVATPost pentrustabilirea

obligației depredaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

COLEGIUL NAȚIONAL"PETRU RAREȘ" BECLEAN

2. NuINFORMATICA

12/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuINFORMATICA

12/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuINFORMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 37 / 87

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

CLUBURILECOPIILOR1125

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

CLUBUL COPIILORNĂSĂUD

2. NuINFORMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-MĂGHERUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-ODORHEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-ODORHEI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNUȘENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 38 / 87

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17902.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CICEU-GIURGEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCICEU-GIURGEȘTI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REBRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

VACANTOrepublicate

impreuna cucodul 1723

1. Nu

0 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DEJOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE JOS

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 87

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL17382.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Cepari,Scoala Gimnaziala Tărpiu

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligației depredaredirector

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Suplai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 40 / 87

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10272.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Cepari,Scoala Gimnaziala Tărpiu

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIUZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

CHIUZA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUREAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAUL TANCO" MONOR

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂRIŞELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 41 / 87

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1824

2.Nu

1. Nu

Limba românăLiceul Tehnologic F.

Porcius Rodna

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.1 BISTRIȚA 2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1823

2.Nu

1. Nu

Limba românăLiceul Teoretic C.R. Vivu

Teaca

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1872

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 42 / 87

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

SPECIALPRIMAR1859

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15452.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15462.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12452.Nu

1. Nu

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13082.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂRIȘELU

RURAL

DOMNEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂDOMNEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11802.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

RURAL

ŢĂGŞORU

ȘCOALA PRIMARĂȚĂGȘORU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 43 / 87

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR11812.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

RURAL

ŢAGU

ȘCOALA PRIMARĂ ȚAGU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11822.Nu

1. Nu

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12462.Nu

1. Nu

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

RURAL

PIATRAFÂNTÂNEL

E

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIATRA FÂNTÂNELE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19612.Nu

1. Nu

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19622.Nu

1. Nu

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 44 / 87

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR14242.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

RURAL

ORHEIUBISTRIŢEI

ȘCOALA PRIMARĂORHEIU BISTRIȚEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15132.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12122.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13322.Nu

1. Nu

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11412.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

RURAL

CRAINIMĂT

ȘCOALA PRIMARĂCRAINIMĂT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 45 / 87

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR12572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

RURAL

SITA

ȘCOALA PRIMARĂ SITA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11962.Nu

1. Nu

Școala Lunca LesuluiRURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19322.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18932.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRA

RURAL

ALUNIŞUL

ȘCOALA PRIMARĂALUNIȘUL

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATpana la30.06.2019concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16322.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17222.Nu

1. Nu

RURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 46 / 87

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR20022.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19352.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PRIMARĂ SFERA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19362.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PRIMARĂ SFERA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19372.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PRIMARĂ SFERA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10292.Nu

1. Nu

RURAL

CHIUZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

CHIUZA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10432.Nu

1. Nu

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 47 / 87

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR12362.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

RURAL

DUMITRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15632.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA

RURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15642.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA

RURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15952.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

RURAL

NEPOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GAVRIL ISTRATE" NEPOS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATpana la30.03.2020,

concediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14042.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15652.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA

RURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 48 / 87

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR15622.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA

RURAL

ARCHIUD

ȘCOALA PRIMARĂARCHIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10192.Nu

1. Nu

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPost valabil

până în21.05.2020Concediu

îngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10202.Nu

1. Nu

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11142.Nu

1. Nu

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPână la 31ianuarie

2020.Concediu

îngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10352.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATConcediuîngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19422.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 49 / 87

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR19432.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

RURAL

VALEAMARE

ȘCOALA PRIMARĂ"LUCIAN VALEA" VALEA

MARE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17772.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

RURAL

LUNCA

ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10862.Nu

1. Nu

RURAL

PETRIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15852.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

RURAL

VERMEŞ

ȘCOALA PRIMARĂVERMEȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATpana la29.05.2020,

concediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11952.Nu

1. Nu

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14342.Nu

1. Nu

RURAL

ŞIEU-ODORHEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-ODORHEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 50 / 87

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR14022.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuINVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

- 8 eleviinscrisi dupaprima etapa

Nu s-arealizat

planul descolarizare

dupa a douaetapa

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13512.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 BISTRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16592.Nu

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BISTRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

0/0

VACANT

Cu conditiarealizarii

planului descolarizare

- 7 eleviinscrisi dupaprima etapa

Nu s-arealizat

planul descolarizarenici dupa

etapa a doua

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19972.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediuîngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12352.Nu

1. Nu

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12342.Nu

1. Nu

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 51 / 87

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PRIMAR19552.Nu

1. Nu

RURAL

JOSENIIBÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂJOSENII BÂRGĂULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14692.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

BÂRGĂULUI

RURAL

COLIBIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOLIBIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14612.Nu

1. Nu

Scoala Primara SigmirURBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13422.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE"

BISTRIȚA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13522.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 BISTRIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 52 / 87

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAOCNITA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACARURAL

PINTICU

ȘCOALA GIMNAZIALĂPINTICU

2. NuISTORIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15752.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACARURAL

VIILE TECII

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE TECII

2. NuISTORIE

10/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuISTORIE

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

Educatie Sociala9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15532.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuISTORIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" BISTRIȚA

2. NuISTORIE

11/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 53 / 87

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. Nu

ISTORIE7/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA SIEDUCATIE SOCIALA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REBRA

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14572.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

RURAL

DOROLEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLEA

2. NuISTORIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE SOCIALA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuISTORIE

18/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

Cultura Civica9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIUZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

CHIUZA 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11652.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

Cultura Civica9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19632.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

RURAL

DUMITRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRIȚA

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1205

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

PALATUL COPIILORBISTRIȚA

2. NuJOCURI LOGICE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

JOCURILOGICE

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 54 / 87

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

SPECIALGIMNAZIAL1864

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuKINETOTERAPIE

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1857

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuKINETOTERAPIE

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1867

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.1 BISTRIȚA 2. NuKINETOTERAPIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1879

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuKINETOTERAPIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18822.Nu

1. Nu

Limba română

Sc Primara Herina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEIRURAL

DIPŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDIPȘA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPETRIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1724

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1602

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

SALVA 2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 55 / 87

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL19642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BECLEAN

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18982.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Perisor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

ALUNIŞUL

ȘCOALA PRIMARĂALUNIȘUL

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19022.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

REZERVATcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIUZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

CHIUZA 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15922.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou, Scoala

Primară Tigau

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROMULI

ȘCOALA GIMNAZIALĂROMULI

2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 56 / 87

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. Nu

LIMBA ENGLEZA4/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA FRANCEZA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTCoborâri la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANTCoborari la

primar

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CORVINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE GRIGORE

BORGOVAN" CORVINEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17782.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala gimnaziala SebisRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17712.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

RURAL

CRISTEŞTIICICEULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTII CICEULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 57 / 87

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BECLEAN

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" BISTRIȚA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATpana la

7.10.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1837

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

LIMBA ENGLEZA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL ECONOMICNĂSĂUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞBUC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

COȘBUC 2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRANIŞTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRANIȘTEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LEŞU

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEȘU

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LATINA 2 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIREŞOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘOAIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 87

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATConcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIUZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

CHIUZA 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL ECONOMICNĂSĂUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-MĂGHERUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA

15/3

REZERVATCONCEDIUINGRIJIRE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

GEOGRAFIE 2, MUZICA1

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 59 / 87

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" BISTRIȚA

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

REZERVATpana la

7.10.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14702.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIM. NR.2,SCOALA GIM. COLIBITA

RURAL

BISTRIŢABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

BÂRGĂULUI 2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TUREAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

2. NuLIMBA FRANCEZA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ENEA GRAPINI" ȘANȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala BreazaRURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15902.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala GimnazialaSingeorzu-Nou

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL ECONOMICNĂSĂUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 60 / 87

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13432.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAMURESENI si PIATRA

FINTINELE

RURAL

TIHABÂRGĂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12602.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARADUMBRAVITA,

DOBRICEL,SITA

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Rustior, LuncaRURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANTcu coborarila primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1676

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATPana la30.04.2019Concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 61 / 87

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

PROFESIONAL1680

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDACU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19932.Nu

1. Nu

Limba română

Șc. Gimnazială Ocnița, Șc.Gimn. Pinticu

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVATconcediufără plată -

pentru studii

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA GERMANA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuLIMBA GERMANA -GEOGRAFIE

12/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 62 / 87

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL15612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA ITALIANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10592.Nu

1. Nu

Limba română

Gersa IRURAL

REBRIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IACOB SI IOACHIM

MUREȘANU" REBRIȘOARA 2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18992.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Suplai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1729

2.Nu

1. Nu

Limba română

Sc. Gimn. AgriesRURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 63 / 87

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL14122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MATEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂMATEI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

15/3

REZERVATconcediuîngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATconcediuîngrijire copil

până la01.04.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATPana la01.03.2020concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA2/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SEVER POP" POIANA

ILVEI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14502.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

RURAL

DOROLEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLEA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATpana la1.02.2020,concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 64 / 87

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNEGRILEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATPana lafinalul

semestrului IConcediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10222.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

TĂRPIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂRPIU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATPână la25.06.2020Concediu

îngrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1821

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATPana la23.03.2020concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20062.Nu

1. Nu

Limba română

Sc Gimn. Posmus, ArdanRURAL

ŞIEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 0/0

REZERVATpost dublat

cu 1222

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

Școala Ardan, ScoalaPosmus

RURAL

ŞIEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 15/1

REZERVATDegrevaredirector

Coborari laprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂBUDACU DE SUS

RURAL

DUMITRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRIȚA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

REZERVATpana la1.02.2020,concediuingrijiree

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 17/1

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10572.Nu

1. Nu

Limba română

Structura Gersa IRURAL

REBRIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IACOB SI IOACHIM

MUREȘANU" REBRIȘOARA 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 65 / 87

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA"

BISTRIȚA 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1723

2.Nu

1. Nu

Limba românăSc. Gimn. Agries

RURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. Nu

MATEMATICA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR - 5

ore 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂTIHA BÂRGĂULUI

RURAL

PIATRAFÂNTÂNEL

E

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIATRA FÂNTÂNELE

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATpana la1.01.2020concediu

ingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-MĂGHERUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-MĂGHERUȘ

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATConcediuingrijire

copil, pana ladata de

01.04.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIEU-ODORHEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEU-ODORHEI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATconcediufara plata

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

FIZICA - 2 ore9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17802.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

RURAL

SEBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSEBIȘ

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 66 / 87

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1838

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

MATEMATICA12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL TEHNIC"INFOEL" BISTRIȚA

2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂGURAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DARIU POP" MĂGURA

ILVEI 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE"

BISTRIȚA 2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

NĂSĂUD 2. Nu

MATEMATICA9/0

REZERVAT

Plata cu ora,paritcipare la

curs deformare

continua incadrul

programului"A douasansa"

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

STIINTE9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 67 / 87

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL TEHNIC"INFOEL" BISTRIȚA

2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10242.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

RURAL

CEPARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEPARI

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE SILAȘI"

BECLEAN 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala DobricRURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuMATEMATICA

14/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15472.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1835

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

MATEMATICA6/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18922.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Gimnaziala Suplai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 68 / 87

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuMATEMATICA

10/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. Nu

MATEMATICA0/0

REZERVAT

Pana la01.04.2020Concediu

îngrijire copilpretransfer

in altaunitate; post

dublat cu1970

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

FIZICĂ

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUDEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUDEȘTI

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL TEHNIC"INFOEL" BISTRIȚA

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DSIDA JENO" VIȚA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 69 / 87

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL19702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuMATEMATICA - FIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

BISTRIȚA 2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

REZERVATdegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 70 / 87

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE MUZICĂ"TUDOR JARDA" BISTRIȚA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1123

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CLUBUL COPIILORBECLEAN

2. NuMUZICA VOCAL -INSTRUMENTALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuPEDAGOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuPEDAGOGIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1204

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

PALATUL COPIILORBISTRIȚA

2. NuPICTURA / DESEN

18/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 87

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /HORTICULTURA)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

HORTICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC DESERVICII BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1845

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1829

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1606

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SALVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ"TIBERIU MORARIU"

SALVA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEORETICSANITAR BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 87

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA)

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1832

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII)20/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 87

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL ECONOMICNĂSĂUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

POSTA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /POSTA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICBISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1830

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1847

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC DESERVICII BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BECLEAN

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BECLEAN

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 74 / 87

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

BISTRIȚA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LECHINŢA

LICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1678

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGIC"GRIGORE MOISIL"

BISTRIȚA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 75 / 87

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1848

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1831

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGIC"HENRI COANDĂ"

BECLEAN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

21/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1846

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 76 / 87

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICBISTRIȚA

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICBISTRIȚA

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICBISTRIȚA

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA1636

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA1637

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1960

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1860

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 77 / 87

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

SPECIALGIMNAZIAL1876

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1861

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

REZERVATpana inaprilie 2020,

concediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1953

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.2 BISTRIȚA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTIn conditiilerealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1873

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2001

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18042.Nu

1. Nu

Limba română

CJAPURBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATdegrevaredirector, fărăobligaţie de

catedră

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18122.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICLECHINȚA si ȘCOALAGIMNAZIALĂ GALAȚII

BISTRIȚEI

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

concediuingrijire

copil,obligaţie de

catedră -Optional

Pasaport ptsuccess – 2

ore (a IVa A,B)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18102.Nu

1. Nu

Limba română

Liceul Tehnologic G. MoisilBistrita, Liceul Tehnologic

Forestier Bistrita

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

concediuingrijire

copil,obligaţie de

catedră -Psihologie –2 ore (X- a A,

B)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 78 / 87

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1805

2.Nu

1. Nu

Limba română

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CĂSUȚA CU

POVEȘTI" BISTRIȚA

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATdegrevaredirector,

obligaţie decatedră -

Optional "Dapoti"- 2 ore

(grupe mari)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1809

2.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA și ȘCOALA

GIMNAZIALĂ ”LUCIANBLAGA” BISTRIȚAURBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

concediuingrijire

copil,obligaţie de

catedră -Optional

Dezvotaresocio-

emotionala -2 ore (VIII-a

B,C)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18082.Nu

1. Nu

Limba română

CJAPURBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATconcediuingrijire

copil, fărăobligaţie de

catedră

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18112.Nu

1. Nu

Limba română

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

concediuingrijire

copil,obligaţie de

catedră -Psihologie –2 ore (X- a A,

B)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1814

2.Nu

1. Nu

Limba română

SEOSPURBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANTcu atestat de

liberapractica,

netitularizabil, fără

obligaţie decatedră

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1822

2.Nu

1. Nu

Limba română

Liceul Tehnologic TelciuURBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1855

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

18062.Nu

1. Nu

Limba română

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CĂSUȚA CU

POVEȘTI" BISTRIȚA

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂBISTRIȚA-NĂSĂUD

2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

REZERVATdegrevaredirector, fărăobligaţie de

catedră

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 79 / 87

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

SPECIALGIMNAZIAL1863

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR LOGOPED

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1856

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

REZERVATdegrevaredirector sidirectoradjunct

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPROFESION

AL1834

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16/0

REZERVATconcediuingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPROFESION

AL1844

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOG8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1870

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.2 BISTRIȚA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

REZERVATPana la31.03.2020concediu

ingrijire copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1868

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NR.1 BISTRIȚA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1877

2.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18742.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 80 / 87

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

BECLEAN 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

18752.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"LACRIMA" UNIREAURBAN

NĂSĂUD

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

NĂSĂUD 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16972.Nu

1. ADVENTIST

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuRELIGIE ADVENTISTA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15802.Nu

1. ADVENTIST

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuRELIGIE ADVENTISTA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15442.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15562.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 81 / 87

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL18832.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

Sc Primara HerinaRURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16982.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10072.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17582.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

LICEUL SILVIC"TRANSILVANIA" NĂSĂUD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14312.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BISTRIȚA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

REZERVATdegrevaredirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Scoala Gimnaziala Ocnita,Pinticu și Viile Tecii

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

URMENIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂURMENIȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19142.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 VIIȘOARA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19262.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂIANUMIC

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CĂIAN ROMÂNUL"

CĂIANU MIC 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 82 / 87

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL12752.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ILVA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂILVA MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15082.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Școala Gimnazială BichigiuRURAL

TELCIU

LICEUL TEHNOLOGICTELCIU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11572.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MILAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCARDINAL IULIU HOSSU

MILAȘ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Sc Gimn Dipsa si ScPrimara Herina

RURAL

GALAŢIIBISTRIŢEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE HERINEAN"

GALAȚII BISTRIȚEI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

11/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MICEŞTIIDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMICEȘTII DE CÂMPIE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TÂRLIŞUA

ȘCOALA PROFESIONALĂTÂRLIȘUA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Scoala Sebis, Rustior,Lunca

RURAL

ŞIEUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIEUȚ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SILIVAŞUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSILIVAȘU DE CÂMPIE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUDE CÂMPIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU DE CÂMPIE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 83 / 87

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL12582.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SCOALA PRIMARADUMBRAVITA,

DOBRICEL,SITA

RURAL

SPERMEZEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSPERMEZEU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

13/0

VACANTcu coborare

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11772.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Scoala Bozies, Jimbor -Fanate

RURAL

CHIOCHIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IULIU PRODAN"

CHIOCHIȘ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANTCoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12252.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TUREAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTUREAC

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

REZERVATcu coborarela primardegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10082.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19042.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Scoala Perisor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

ALUNIŞUL

ȘCOALA PRIMARĂALUNIȘUL

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTcoborari la

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16002.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

FELDRU

LICEUL TEHNOLOGICFELDRU

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

9/0

REZERVATpana la14.08.2020,

concediuingrijire copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19032.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE DRĂGANU"

ZAGRARURAL

POIENILEZAGREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIENILE ZAGREI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10282.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

Școala Gimnazială Cepari,Școala Gimnazială Tărpiu

RURAL

DUMITRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMITRA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ILVA MICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDEMIAN NECHITI ILVA

MICĂ 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 84 / 87

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL11222.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

RETEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION POP RETEGANUL"

RETEAG 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13952.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ANIEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

LUNCAILVEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUNCA ILVEI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13042.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

REBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 REBRA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

REZERVATdegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17202.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

LICEUL TEORETIC"SOLOMON HALIȚĂ"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11012.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

PARVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE SCURTU" PARVA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10062.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

MAIERU

LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU"

MAIERU 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16962.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

NĂSĂUD

COLEGIUL NAȚIONAL"GEORGE COȘBUC"

NĂSĂUD 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 85 / 87

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

GIMNAZIAL13992.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

SÂNGEORZ-BĂI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ARTEMIU PUBLIU ALEXI"

SÂNGEORZ-BĂI 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11212.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

NIMIGEADE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIMIGEA DE JOS

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17742.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

URIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂURIU

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15552.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"LIVIU REBREANU"

BISTRIȚA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15432.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

BISTRIŢA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANDREI MUREȘANU"

BISTRIȚA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1684

2.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

RODNA

LICEUL TEHNOLOGIC"FLORIAN PORCIUS"

RODNA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13002.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

VIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DSIDA JENO" VIȚA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA1640

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuSTUDIU DESEN

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA1641

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuSTUDIUL FORMELORSI AL CULORII

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 86 / 87

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD … · 2019-09-10 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

LICEAL DEARTA1634

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL DE ARTE"CORNELIU BABA"

BISTRIȚA 2. NuSTUDIUL FORMELORSI AL VOLUMULUI

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PRUNDUBÂRGĂULUI

LICEUL "RADUPETRESCU" PRUNDU

BÂRGĂULUI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1841

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEACA

LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ROMANU

VIVU" TEACA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1842

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTAMARIA" BISTRIȚA 2. Nu

TEXTILE / TRICOTAJESI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJTEXTIL 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BISTRIŢA

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BISTRIȚA

2. NuVETERINAR

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BECLEAN

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL BECLEAN

2. NuVETERINAR

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

87Pagina 87 /