of 120 /120
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer PRESCOLAR 1004 2.WALDORF 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA) 18/0 REZERVAT concediu crestere copil 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu PRESCOLAR 1005 2.WALDORF 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA) 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu PRESCOLAR 1007 2.Nu 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA) 18/0 REZERVAT concediu crestere copil pana la 30.11.2018 1. Da 0 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 120

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 ·...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  PRESCOLAR10042.WALDORF

  1. Nu

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Grădinița cu ProgramPrelungit "Gulliver" Sfântu

  Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10052.WALDORF

  1. Nu

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Grădinița cu ProgramPrelungit "Gulliver" Sfântu

  Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10072.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Grădinița cu ProgramPrelungit "Csipike" Sfântu

  Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la30.11.2018

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 120

 • PRESCOLAR10122.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  COVASNA

  Grădinița cu ProgramPrelungit Nr. 1 Covasna

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10132.Nu

  1. Nu

  URBAN

  COVASNA

  Grădinița cu ProgramPrelungit Nr. 1 Covasna

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10142.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  0/0

  REZERVATconcediucrestere

  copilreveniretitular pe

  post

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 120

 • GIMNAZIAL10312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10322.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10342.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10382.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEACRIŞULUI

  Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  3/0

  VACANTore si lastructura

  Calnic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BODOC

  Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 120

 • PRESCOLAR10412.Nu

  1. Nu

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATstructuraGPN 4concediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuISTORIE

  6/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10492.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  COVASNA

  Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  12/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 120

 • GIMNAZIAL10582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuGEOGRAFIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuISTORIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10652.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10662.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10702.Nu

  1. Nu

  RURAL

  COMANDĂU

  Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la31.08.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATconcediucrestereacopiluluipana la

  1.01.2019ore si la nivel

  primar

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 120

 • GIMNAZIAL10762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la8.8.2019

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10832.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  VACANTore si la nivelprimar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10842.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 4/0

  VACANTore si la nivelprimar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10852.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  OZUN

  Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 1/0

  VACANTstructuraSantionlunca

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10872.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHIDFALĂU

  Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 120

 • GIMNAZIAL10882.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHIDFALĂU

  Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHIDFALĂU

  Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHIDFALĂU

  Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10932.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  0/0

  VACANTstructura

  GPN Doboliide Jos

  modificareplan

  scolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10942.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  0/0

  VACANTstructura

  GPN Doboliide Jos

  modificareplan

  scolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1095

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10972.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  3/0

  VACANTore si la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 120

 • GIMNAZIAL10982.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 2/0

  VACANTore si la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10992.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ILIENI

  Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  3/0

  VACANTstructuraTelechia

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVATdirectorore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11082.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 120

 • GIMNAZIAL11092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BRATEŞ

  Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11152.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TÂRGUSECUIESC

  Grădinița cu ProgramPrelungit "Manócska"

  Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  0/0

  REZERVAT

  structuraGPP Nr 3

  Tg.Secuiescconcediucrestere

  copil pana la31.12.2018

  reveniretitular pe

  post

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LEMNIA

  Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LEMNIA

  Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11212.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LEMNIA

  Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1125

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LEMNIA

  Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRGUSECUIESC

  Școala Gimnazială "PetőfiSándor" Târgu Secuiesc

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuLIMBA GERMANA

  4/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil7.08.2019

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 120

 • GIMNAZIAL11402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11502.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11512.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuRELIGIE UNITARIANA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR11522.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ESTELNIC

  Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 120

 • GIMNAZIAL11572.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ESTELNIC

  Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1158

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ESTELNIC

  Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ESTELNIC

  Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ESTELNIC

  Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuMATEMATICA

  8/2

  REZERVATore si lastructura Sc."Karatna"

  Turiadirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1165

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATore si lastructura Sc.

  "Karatna"Turia

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANTore si lastructura Sc.

  "Karatna"Turia

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 120

 • GIMNAZIAL11692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURIA

  Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1179

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MERENI

  Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11822.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OJDULA

  Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATpensie deboala pana la10.12.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OJDULA

  Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 120

 • GIMNAZIU /PRIMAR1186

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OJDULA

  Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  OJDULA

  Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11922.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  OJDULA

  Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  1/0

  VACANT

  nivel primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12002.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1205

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12082.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 120

 • GIMNAZIAL12102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  POIAN

  Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

  2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

  VACANTdirectorEstelnic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12132.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1221

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GHELINŢA

  Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 120

 • GIMNAZIAL12292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuISTORIE

  2/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

  10/0

  VACANTore si la nivel

  primardin careLimba

  Franceza 4ore

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMARE

  Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BIXAD

  Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  REZERVATpensie de

  boala

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BIXAD

  Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BIXAD

  Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

  2. NuLIMBA GERMANA

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12462.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BIXAD

  Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 120

 • PRIMAR12542.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  VACANTA DOUASANSA

  8.10.2018-20.06.2019

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANTA DOUASANSA

  8.10.2018-20.06.2019

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 120

 • GIMNAZIAL12692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12702.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuLIMBA LATINA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SFÂNTUGHEORGHE

  Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

  Gheorghe 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 120

 • GIMNAZIAL12822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1286

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12872.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  3/0

  VACANTore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12882.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DALNIC

  Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12972.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANTstructura

  PADURENI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  5/0

  VACANTore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 120

 • GIMNAZIAL12992.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTore la nivelprimar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTstructuraPadureniore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANTPost pentrustabilirea

  obligatiei depredaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13082.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANTPost pentrustabilirea

  obligatiei depredaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13112.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13132.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANTPost pentrustabilirea

  obligatiei depredaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 120

 • GIMNAZIAL13142.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MOACŞA

  Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANTstructuraMarcus,Lunca

  Marcusului

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13282.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13292.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  3/0

  VACANTstructuri:MARCUS,LUNCA

  MARCUSULUI, VALEA

  DOBARLAULUI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBÂRLĂU

  Școala Gimnazială Dobârlău

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 20 / 120

 • GIMNAZIAL13482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13522.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  8/0

  VACANTstructura:Dobolii desus, Let 2,Borosneu

  Mic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13562.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  7/0

  VACANTstructura:Dobolii desus, Let 1,

  Let 2,Borosneu

  Mic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13572.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuISTORIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 120

 • GIMNAZIAL13622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuISTORIE

  2/0

  REZERVAT

  director adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuGEOGRAFIE

  5/0

  REZERVAT

  director adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  REZERVAT

  director adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1365

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOROŞNEUMARE

  Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  REZERVATpensie de

  boala

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  7/0

  VACANTora la nivel

  primarStructurile:

  Sc prim Bita,Sc Prim

  Aninoasa, ScPrim Saciova

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVATdirectorore si la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuGEOGRAFIE

  5/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la01.12.2018

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13792.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RECI

  Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la01.12.2018

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 120

 • GIMNAZIU /PRIMAR1382

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANTore si lastructura

  Tamasfalau

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  REZERVATore si lastructura

  Tamasfalaudirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANTore si lastructura

  Tamasfalau

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13902.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuRELIGIE ROMANO-

  CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

  VACANT

  ore si lastructuri:

  Tamasfalau,Peteni

  ore ramasedin

  unificarea cupost cod nr.

  2390

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANTstructura

  Tamasfalau

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13982.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  ARCUŞ

  Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 2/0

  VACANTore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 120

 • GIMNAZIAL14002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTstructura

  Bacel

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14012.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14022.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  RURAL

  ARCUŞ

  Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

  2. NuRELIGIE UNITARIANA

  2/0

  VACANTore la nivel

  primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANTstructura

  Tamasfalau

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ARCUŞ

  Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZĂBALA

  Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

  2. NuLIMBA GERMANA

  2/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana la1.02.2019

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ARCUŞ

  Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVATconcediucrestere

  copiirezervat

  pana20.06.2019

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14272.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 120

 • GIMNAZIAL14282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTstructura

  Bacel

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14292.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANTstructura

  Bacel

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRGUSECUIESC

  Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14422.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  VACANTstructuraBacel

  ore si la nivelprimar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14442.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHICHIŞ

  Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

  2. NuRELIGIE UNITARIANA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  1/0

  VACANTore la nivel

  Primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 120

 • GIMNAZIAL14542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVATdirector prin

  concurs

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14572.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14602.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUSECUIESC

  Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuLIMBA GERMANA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 26 / 120

 • GIMNAZIAL14722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MICFALĂU

  Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  REZERVATdirector prin

  concurs

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14822.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ARACI

  Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTstructura

  Hetea

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MALNAŞ

  Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

  2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

  11/3

  REZERVATconcediucrestere

  copii12.01.2019

  din caregeografie 5

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14842.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ARACI

  Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14852.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ARACI

  Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 120

 • PRIMAR14862.Nu

  1. Nu

  RURAL

  AR