120
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer PRESCOLAR 1004 2.WALDORF 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA) 18/0 REZERVAT concediu crestere copil 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu PRESCOLAR 1005 2.WALDORF 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA) 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu PRESCOLAR 1007 2.Nu 1. Nu URBAN SFÂNTU GHEORGHE Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA) 18/0 REZERVAT concediu crestere copil pana la 30.11.2018 1. Da 0 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 120

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. pretrans. cons. între unit.

7. pt. pretrasfer schimb posturi.

8. cond. spec. de pretransfer

PRESCOLAR10042.WALDORF

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Grădinița cu ProgramPrelungit "Gulliver" Sfântu

Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10052.WALDORF

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Grădinița cu ProgramPrelungit "Gulliver" Sfântu

Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10072.Nu

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Grădinița cu ProgramPrelungit "Csipike" Sfântu

Gheorghe 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la30.11.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 1 / 120

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRESCOLAR10122.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

COVASNA

Grădinița cu ProgramPrelungit Nr. 1 Covasna

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10132.Nu

1. Nu

URBAN

COVASNA

Grădinița cu ProgramPrelungit Nr. 1 Covasna

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

REZERVATconcediucrestere

copilreveniretitular pe

post

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 2 / 120

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL10312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

REZERVAT

director

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTore si lastructura

Calnic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 3 / 120

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRESCOLAR10412.Nu

1. Nu

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATstructuraGPN 4

concediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuISTORIE

6/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 4 / 120

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL10582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10702.Nu

1. Nu

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la31.08.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATconcediucrestereacopiluluipana la

1.01.2019ore si la nivel

primar

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 5 / 120

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL10762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la8.8.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10832.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10842.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANTore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10852.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

OZUN

Școala Gimnazială"Tatrangi Sándor" Ozun

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANTstructuraSantionlunca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 6 / 120

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL10882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10932.Nu

1. Nu

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

0/0

VACANTstructura

GPN Doboliide Jos

modificareplan

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10942.Nu

1. Nu

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTstructura

GPN Doboliide Jos

modificareplan

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1095

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10972.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANTore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 7 / 120

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL10982.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANTore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ILIENI

Școala Gimnazială "LászlóLukács" Ilieni

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTstructuraTelechia

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVATdirectorore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11082.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 8 / 120

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL11092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRATEŞ

Școala Gimnazială "BibóJózsef" Brateș

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11152.Nu

1. Nu

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Grădinița cu ProgramPrelungit "Manócska"

Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

0/0

REZERVAT

structuraGPP Nr 3

Tg.Secuiescconcediucrestere

copil pana la31.12.2018

reveniretitular pe

post

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LEMNIA

Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LEMNIA

Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LEMNIA

Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1125

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LEMNIA

Școala Gimnazială "BemJózsef" Lemnia

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "PetőfiSándor" Târgu Secuiesc

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

REZERVATconcediucrestere

copil7.08.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 9 / 120

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL11402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11502.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11512.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR11522.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ESTELNIC

Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 10 / 120

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL11572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ESTELNIC

Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1158

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ESTELNIC

Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ESTELNIC

Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ESTELNIC

Școala Gimnazială "NagyMózes" Estelnic

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuMATEMATICA

8/2

REZERVATore si lastructura Sc.

"Karatna"Turia

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1165

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATore si lastructura Sc.

"Karatna"Turia

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTore si lastructura Sc.

"Karatna"Turia

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 11 / 120

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL11692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1179

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATpensie deboala pana la10.12.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 12 / 120

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIU /PRIMAR1186

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1205

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 13 / 120

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL12102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANTdirectorEstelnic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1221

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 14 / 120

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuISTORIE

2/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

10/0

VACANTore si la nivel

primardin careLimba

Franceza 4ore

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BIXAD

Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

REZERVATpensie de

boala

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BIXAD

Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BIXAD

Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

2. NuLIMBA GERMANA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BIXAD

Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 15 / 120

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRIMAR12542.Nu

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANTA DOUASANSA

8.10.2018-20.06.2019

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTA DOUASANSA

8.10.2018-20.06.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 16 / 120

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL12692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12702.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 17 / 120

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1286

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12872.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12882.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTstructura

PADURENI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 18 / 120

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL12992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTore la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTstructuraPadureni

ore la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANTPost pentrustabilirea

obligatiei depredaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 19 / 120

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL13142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTstructuraMarcus,Lunca

Marcusului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13282.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13292.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANTstructuri:MARCUS,LUNCA

MARCUSULUI, VALEA

DOBARLAULUI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 20 / 120

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTstructura:Dobolii desus, Let 2,Borosneu

Mic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13562.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuRELIGIE REFORMATA

7/0

VACANTstructura:Dobolii desus, Let 1,

Let 2,Borosneu

Mic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 21 / 120

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuISTORIE

2/0

REZERVAT

director adj.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVAT

director adj.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

REZERVAT

director adj.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1365

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

REZERVATpensie de

boala

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANTora la nivel

primarStructurile:

Sc prim Bita,Sc Prim

Aninoasa, ScPrim Saciova

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

REZERVATdirectorore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la01.12.2018

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la01.12.2018

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 22 / 120

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIU /PRIMAR1382

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANTore si lastructura

Tamasfalau

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

REZERVATore si lastructura

Tamasfalaudirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuCHIMIE

8/0

VACANTore si lastructura

Tamasfalau

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13902.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

VACANT

ore si lastructuri:

Tamasfalau,Peteni

ore ramasedin

unificarea cupost cod nr.

2390

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTstructura

Tamasfalau

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13982.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ARCUŞ

Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 23 / 120

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTstructura

Bacel

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14012.Nu

1. Nu

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14022.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ARCUŞ

Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

VACANTstructura

Tamasfalau

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARCUŞ

Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZĂBALA

Școala Gimnazială Nr. 1Zăbala

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la1.02.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARCUŞ

Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuș

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVATconcediucrestere

copiirezervat

pana20.06.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 24 / 120

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTstructura

Bacel

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANTstructura

Bacel

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTstructuraBacel

ore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuRELIGIE UNITARIANA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTore la nivel

Primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 25 / 120

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL14542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVATdirector prin

concurs

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14572.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14632.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 26 / 120

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

REZERVATdirector prin

concurs

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14822.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructura

Hetea

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

11/3

REZERVATconcediucrestere

copii12.01.2019

din caregeografie 5

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14842.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14852.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 27 / 120

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRIMAR14862.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14872.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14882.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14892.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14902.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 28 / 120

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRIMAR14922.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATdirectoradjunct

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14932.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVAT

structuraGPN Araciconcediucrestere

copilintoarcetitular

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

REZERVATconcediucrestere

copil12.01.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

REZERVATconcediucrestere

copil12.01.2019

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14962.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVATstructuraGPN Araciconcediucrestere

copilintoarcetitular

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATrezervatdirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. Nu

LIMBA ENGLEZA0/0

REZERVAT

ore laValcele,Hetea

concediucrestere

copil pana25.11.2018.REVENIRETITULAR

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 120

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRIMAR15032.Nu

1. Nu

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTStructura

Iaras

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15052.Nu

1. Nu

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTStructura

Iaras

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR15082.Nu

1. Nu

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATrezervatpentru

director

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/1

VACANTore si la nivel

primarcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR15162.Nu

1. Nu

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTore la nivelprimar

StructuraIaras

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 30 / 120

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTstructuraChilieni

ore la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15292.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANTore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 31 / 120

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuLIMBA GERMANA

0/2

VACANT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR15482.Nu

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

concediucrestere

copil pana la3.04.2019structura:

GPPNapsugar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 32 / 120

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL15732.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuRELIGIE ORTODOXA

11/0

VACANTore laValcele si

Hetea

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15762.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

ore la Ariusd

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15782.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANTore si laValcele

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuGEOGRAFIE

13/0

REZERVATore si laValcele

isnpector

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 33 / 120

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL15862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuGEOGRAFIE

2/0

REZERVAT

isnpector

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15922.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15962.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 34 / 120

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL15992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuBIOLOGIE

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 35 / 120

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16142.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

structuraLadauti

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTstructuraSaramas

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 36 / 120

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL16252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTStructura

Aita Medie

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 0/0

VACANT

structuraLadauti

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANTOre si la Aita

Medie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANTstructuraLadauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 4/0

VACANTOre si la Aita

Medie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 37 / 120

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL16412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANTmodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANT

structuraLadauti

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuLIMBA LATINA

0/0

VACANTmodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16472.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuISTORIE

6/0

VACANTmodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANTOre si la Aita

Medie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANTore si la Aita

Medie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTOre si la Aita

Medie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVATstructuraPapautidirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 38 / 120

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL16652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATstructuraPapautidirector

ore la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVATdirectorore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANTstructura

Sc.PrimaraGeorge

Cosbuc -Zagon

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16682.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTstructuraPapauti

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16692.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16702.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTstructuraPapauti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANTore la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 120

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRIMAR16772.Nu

1. Nu

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

concediucrestere

copil pana la1.02.2019structura

Sc.Prim.George Cosbuc;

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16832.Nu

1. Nu

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16842.Nu

1. Nu

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16872.Nu

1. Nu

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANTore ramase

dinunificarea cupost cod nr.

1690

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 40 / 120

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 41 / 120

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL17052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1707

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1708

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17132.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuRELIGIE REFORMATA

6/0

VACANTore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 42 / 120

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL17142.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

HERCULIAN

Școala Gimnazială "MáthéJános" Herculian

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

6/0

VACANTore si la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17222.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17292.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuRELIGIE UNITARIANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 43 / 120

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIU /PRIMAR1747

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuCHIMIE

6/0

VACANTore si lastructuri:

Batanii Mari,Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuFIZICA

12/0

VACANTore si lastructuri:

Batanii Mari,Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Teoretic "MirceaEliade" Întorsura Buzăului

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

VACANTore si lastructuri:Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTore lastructuri:Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 44 / 120

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL17712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA GERMANA

3/5

VACANTore si lastructuri:Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuBIOLOGIE

4/2

VACANTore si lastructuri:Aita

Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA 1/0

VACANTore si lastructuri:Aita

Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANTore si lastructuri:Aita

Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTore lastructuri:Aita

Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuISTORIE

2/0

VACANTore lastructura

Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTore lastructura

Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 45 / 120

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Teoretic "MirceaEliade" Întorsura Buzăului

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1786

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1787

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTore lastructura

Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

ore lastructuri:

Batanii Mici,Aita Seaca

ore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

REZERVATdirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATdirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANTore lastructura

Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANTore lastructura

Aita Seaca

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Pedagogic "BodPéter" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

REZERVATconcediucrestere

copilrevine

titul.pe post

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 46 / 120

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTore lastructura

Batanii Mici

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18052.Nu

1. Nu

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la1.02.2019

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Pedagogic "BodPéter" Târgu Secuiesc

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Pedagogic "BodPéter" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA LATINA

5/0

REZERVATdirectorLic.Teolog.R

ef.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18242.Nu

1. Nu

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATstructura

GPPPinocchioconcediucresterea

copil pana la11.02.2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18262.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTore si laniv.de

inv.primarcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Centrul Județean deResurse și de Asistență

Educațională 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATConcediucrestere

copil1.1.2019

Lic.TeoreticNagy Mozes

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 47 / 120

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL18342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18402.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuFIZICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

3 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 48 / 120

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18672.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18732.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1876

2.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18772.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18782.WALDORF

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NicolaeColan" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIE

4/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1886

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTore si lastructuraMartineni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 49 / 120

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL18882.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTore si la nivel

primarore si lastructuri

Martineni siMarcusa

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/1

VACANTore si lastructuraMartineni

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATore si lastructuri:Martineni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATdirectotSc.Gim.Turo

czi M,Tg.Secuiesc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVATdirectotSc.Gim.Turo

czi M,Tg.Secuiesc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18992.Nu

1. Nu

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraDoboseni

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANTore si lastructuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANTstructuraFilia

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 50 / 120

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANTore si lastructuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/2

VACANTstructuraFilia

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuFIZICA

2/0

VACANTstructuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

VACANTore si la nivel

primarore si la

structuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVAT

ore si lastructuraDoboseni

ore si la nivelprimardirector

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVAT

ore si lastructuraTalisoara

ore si la nivelprimardirector

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTore si lastructuraDoboseni

ore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/1

VACANTstructuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 51 / 120

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL19172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTore si lastructura

Filia

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/5

VACANTstructuraDoboseni

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1921

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuMUZICA VOCAL -INSTRUMENTALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1924

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1926

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuORIENTARETURISTICA

18/0

VACANTstructuraINTORSURABUZAULUI

1. Da

1 ani

ORIENTARETURISTICASPORTIVA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1927

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANTstructuraINTORSURABUZAULUI

1. Da

1 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1929

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANTstructuraCOVASNA

1. Da

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1930

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuATELIERUL FANTEZIEI

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 52 / 120

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PALATELECOPIILOR1937

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuSCHI (ALPIN,

BIATLON, COMBINATENORD, FOND,ORIENTARE

TURISTICA, SARITURI)4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SCHI (ALPIN,BIATLON,

COMBINATENORD, FOND,

ORIENT.TURISTICA,SARITURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1939

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuFOTO - CINECLUB

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

FILM / FOTO-CINECLUB(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1942

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

9/0

VACANTstructura

TG.SECUIESC

1. Nu

1 ani

AEROMODELE-

RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1943

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANTstructura

TG.SECUIESC

1. Da

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19452.Nu

1. REFORMAT

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATConcediucrestere

copil pana la01.02.2019

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19472.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19482.Nu

1. REFORMAT

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19492.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuMATEMATICA

3/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19502.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuFIZICA

7/0

REZERVATdirectorSc.Gim.Kun

KocsardOjdula

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 53 / 120

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL19522.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuISTORIE

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19532.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19582.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEREFORMATA)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19612.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teoretic "NagyMózes" Târgu Secuiesc

2. NuFIZICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teoretic "NagyMózes" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA LATINA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teoretic "NagyMózes" Târgu Secuiesc

2. NuPSIHOLOGIE

0/0

VACANTREVENIRETITULAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

obligatia de norma aprofesorului consilier

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

19892.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăLiceul Teoretic "Nagy

Mózes" Târgu SecuiescURBAN

TÂRGUSECUIESC

Clubul Sportiv Școlar de pelângă Liceul Teoretic "Nagy

Mózes" Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

TENIS DEMASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19952.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Teologic ReformatSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 54 / 120

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL19972.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Teologic ReformatSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "SzékelyMikó" Sfântu Gheorghe

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Da

LICEAL20242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "SzékelyMikó" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE VIZUALA

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la22.12.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuLIMBA LATINA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la11.03.2019

reveniretitular pe

post

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuFIZICA - STIINTE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

REZERVATdirectorSc.Gim.MolnarJozsias,Tg.Sec.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 55 / 120

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL20582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 7/0

REZERVAT

directorSc.Gim.MolnarJozsias,Tg.Sec.

modif. inurma

nerealizariiplanului de

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

REZERVATdirectorSc.Gim.MolnarJozsias,Tg.Sec.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20662.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuRELIGIE ORTODOXA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

Limbagermană

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuGEOGRAFIE

0/0

VACANTmodif. inurma

nerealizariiplanului de

sc.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 56 / 120

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL20752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. Nu

PRELUCRAREALEMNULUI

0/0

VACANT

modificat inurma

planului deinvatamantmodif. in

urmanerealizariiplanului de

sc.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)0/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)12/0

VACANTmodif. inurma

nerealizariiplanului de

sc.

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 3/0

VACANTmodif. inurma

nerealizariiplanului de

sc.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 17/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 57 / 120

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL20872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

20/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVAT

ISG

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 14/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA MAGHIARA-

MATERNA0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21032.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

MATEMATICA9/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMATEMATICA

1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 120

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL21062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

FIZICA0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

FIZICA2/0

REZERVAT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

CHIMIE7/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

GEOGRAFIE0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21152.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuSOCIOLOGIE

3/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 59 / 120

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL21242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

TEXTILE / TRICOTAJESI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJTEXTIL 8/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

modificat inurma

nerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

19/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMEDICINA GENERALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuFARMACIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuFARMACIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMEDICINA GENERALA

/ BIOFIZICA SIIMAGISTICAMEDICALA 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuMEDICINA GENERALA

/ MANAGEMENTULPROIECTELOR DE

SANATATE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPEDAGOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 60 / 120

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL21382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 13/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

12/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 61 / 120

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL21492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

1/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

4/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

19/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 8/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 62 / 120

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL21602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL21662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

21672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

6/0

VACANTmodificat inurma

nerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR21702.Nu

1. Nu

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVAT

concediucrestere

copilstructuraGPN NR 3revenireatit.pe post

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 63 / 120

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL21742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuCHIMIE

10/0

VACANT

ore si lastructura

SC.GIM.NR2,

SC.GIM.NR3,

SC.GIM.ZABRATAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

12/0

VACANTstructura

SC.GIM.NR2,

SC.GIM.NR3,

SC.GIM.ZABRATAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTstructura

SC.GIM.NR2,

SC.GIM.NR3,

SC.GIM.ZABRATAU

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuLIMBA FRANCEZA

0/1

VACANTstructuraZABRATAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANTstructura

SC.GIM.NR2,

SC.GIM.NR3,

SC.GIM.ZABRATAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21882.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTstructuraSC.GIM.

NR.2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuISTORIE

2/0

VACANTstructuraSC.GIM.NR.

3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANTstructuraSC.GIM.NR.

2

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22102.Nu

1. Nu

Limba românăȘcoala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

BuzăuluiURBAN

BRĂDET

Școala Gimnazială"Gheorghe Zaharia" Brădet

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 64 / 120

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL22112.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘcoala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

BuzăuluiURBAN

BRĂDET

Școala Gimnazială"Gheorghe Zaharia" Brădet

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Școala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

Buzăului 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANTnivel primarstructuraFloroaia

Mica

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22142.Nu

1. Nu

Limba românăȘcoala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

BuzăuluiURBAN

BRĂDET

Școala Gimnazială"Gheorghe Zaharia" Brădet

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Școala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

Buzăului 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. Nu

MATEMATICA5/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22272.Nu

1. Nu

Limba românăȘcoala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

BuzăuluiURBAN

BRĂDET

Școala Gimnazială"Gheorghe Zaharia" Brădet

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR22292.Nu

1. Nu

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Școala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

Buzăului 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraFloroaia

Mica

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 65 / 120

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL22312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. Nu

BIOLOGIE2/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22372.Nu

1. Nu

Limba românăȘcoala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

BuzăuluiURBAN

BRĂDET

Școala Gimnazială"Gheorghe Zaharia" Brădet

2. NuBIOLOGIE

1/0

REZERVAT

director adj.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA2/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANT

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 66 / 120

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL22602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 13/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

1/0

VACANTmodificat in

urmamodific.plan

ului descolarizare

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 67 / 120

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL22722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 0/0

VACANTmodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 0/0

VACANT

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

0/0

VACANTmodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

0/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 68 / 120

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL22982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTore la nivel

primarstructuraMartanus

nerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23002.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuRELIGIE ORTODOXA

0/0

VACANTore la nivel

primarstructuraMartanus

nerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23022.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANTore la nivelprimar

structuraOituz

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23042.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANTore la nivelprimar

structuraMartanus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23052.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANTore la nivelde inv.primar

structuraOituz

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23062.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR23112.Nu

1. Nu

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTstructuraMartanus

nerealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 69 / 120

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL23152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA GERMANA

1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuMATEMATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuMATEMATICA

3/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuINFORMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23222.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuFIZICA

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 70 / 120

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL23252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuFIZICA

1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuISTORIE

2/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 120

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL23372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23382.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 25/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 25/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 120

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL23512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

7/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)22/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)25/0

VACANT

1. Da

4 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)6/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 8/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 7/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANTcu conditiarealizarii

planului descolarizare

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 120

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL23692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,

ARGUMENTARE SICOMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

0/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23892.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE REFORMATA

9/0

REZERVATdirector adj.Sc.Gim.Godri

Ferenc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23952.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 74 / 120

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL23982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA1/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

orele sunt lapostliceal

modificat inurma

modificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /POSTA)

1/0

VACANTorele sunt la

postlicealmodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /POSTA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

MATEMATICA2/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizaremodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

2/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizare

-modificat inurma

modificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24032.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

ECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizaremodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 75 / 120

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL24102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM)0/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

GEOGRAFIE1/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizaremodificat in

urmamodificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuARTA VOCALA - CANTO

14/4

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24222.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuARTA VOCALA - CANTO

6/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuARTA VOCALA - CANTO

14/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 76 / 120

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/4

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuFORME MUZICALE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 8/0

VACANT4 ore chitarasecundar

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 10/1

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 7/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

3 orecontrabassecundar

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

10/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 77 / 120

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL24472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

orele sunt la postliceal9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA DE CAMERA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)25/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 14/4

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

2 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 14/4

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

2 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/4

VACANT

1. Da

2 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 78 / 120

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/4

VACANT

1. Da

2 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/4

VACANT

1. Da

2 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCOREPETITIE

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIALDE ARTA2484

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuPICTURA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIA TEATRULUIUNIVERSAL SI

ROMANESC 4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

24952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIA TEATRULUIUNIVERSAL SI

ROMANESC 2/0

VACANT

1. Nu

2 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 79 / 120

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL24972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATconcediucrestere

copilore si la nivelde inv.primar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25032.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTstructura

Racosul deSus

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuFIZICA

2/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 80 / 120

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL25132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuISTORIE

2/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuISTORIE

4/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 1/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTstructuraRacosul de

Sus

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 81 / 120

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL25302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTstructuraMiclosoara

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTstructura

Racosul deSus

ore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25332.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25342.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANTstructura

Miclosoaranivel de inv.

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25352.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANTstructuraCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25362.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25372.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTstructuraCapeni

ore si la nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25382.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTstructuraBodos

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 82 / 120

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL25392.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTstructuraBiborteni

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25402.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANTnivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/0

REZERVATconcediucrestere

copil24.02.2019REVENIRETITULAR

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

REZERVATconcediucrestere

copil24.2.2019reveniretitular

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la4.04.2019

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 83 / 120

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL25642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuCHIMIE

1/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 0/0

VACANT

postmodificat in

urmanerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. Nu

EDUCATIE PLASTICA0/0

VACANT

postmodificat in

urmanerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

0/0

VACANTpost

modificat inurma

nerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 84 / 120

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuCOREPETITIE

17/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMBON -

TUBA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

25962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25982.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 12/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca,Casinu Mic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 85 / 120

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL25992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26032.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTstructura:Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuFIZICA

18/0

VACANTore si lastructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2610

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 86 / 120

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL26132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuLIMBA GERMANA

3/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuLIMBA GERMANA

2/2

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

20/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2624

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/2

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANTstructura:Petriceni,

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 87 / 120

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRESCOLAR26352.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraBelin Vale

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR26392.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraBelin Vale

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR26402.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraBelin Vale

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR26412.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTstructuraBelin Vale

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR26422.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 88 / 120

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL26482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuBIOLOGIE

7/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26602.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuRELIGIE ORTODOXA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 89 / 120

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL26682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/1

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANT

1. Nu

2 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/1

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26782.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială SpecialăSfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26792.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială SpecialăSfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială SpecialăSfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26812.Nu

1. ROMANO-

LimbamaghiarăȘcoala Gimnazială Specială

Sfântu GheorgheRURAL

OLTENI

Școala Gimnazială SpecialăOlteni

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 90 / 120

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL26822.Nu

1. REFORMAT

LimbamaghiarăȘcoala Gimnazială Specială

Sfântu GheorgheRURAL

OLTENI

Școala Gimnazială SpecialăOlteni

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR2685

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială SpecialăSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2691

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială SpecialăSfântu Gheorghe

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

0/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la11.11.2018REVENIRE

TITULAR PEPOST

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

REZERVATconcediucrestere

copilreveniretitular pe

post

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATdirectorOjdula

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 6/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 91 / 120

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL27152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 10/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 8/0

REZERVATdirectoradjunct

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuSILVICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuSILVICULTURA

3/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

7/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

2 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

7/0

VACANT

1. Nu

3 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27222.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

3 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 92 / 120

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL27242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

7/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

2 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 12/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

2 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)19/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

3 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

2 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 93 / 120

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL27352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. Nu

MATEMATICA14/0

REZERVAT

directorLemnia

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuFIZICA

5/0

REZERVATdirector

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuCHIMIE

13/0

REZERVATdirector

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA /MECANICA AGRICOLA) 6/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 94 / 120

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL27452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

25/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. Nu

ECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

-modificat inurma

neaprobariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuVETERINAR

15/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

27632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/0

VACANTcu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 95 / 120

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL27642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AITA MARE

Școala Gimnazială "KrizaJános" Aita Mare

2. NuLIMBA GERMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PRACTICAPEDAGOGICA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL27952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR SIUTILIZAREA TEHNICII

DE CALCUL4/0

VACANT

POSTOBTINUT

PRINSCINDEREAPOSTULUICU CODUL

2732

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

0/0

REZERVAT

post obtinutprin

scindereapostului cu

codulnr.2382

modificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 96 / 120

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL28112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 7/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

POSTPROVENIT

DINSCINDEREAPOSTULUI

2755

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTpost eliberatin urmademisie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. Nu

CHIMIE2/0

VACANT

post eliberatin urmademisie

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTpost provenitdin scindereacodului 1350

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA2826

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuGRAFICA

14/0

VACANTvacantat inurma

demisie

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA2827

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuGRAFICA

6/0

VACANTvacantat inurma

demisie

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 97 / 120

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL28282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTpost in urmasupliment.pl

anului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28352.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "VáradiJózsef" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTpost in urmasupliment.pl

anului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

ore si la nivelde inv.primarpost provenitdin scindereapostului cucodul 2502

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. Nu

LIMBA ENGLEZA2/0

VACANT

ore si la nivelde inv.primarore si lastructuri

Albispost provenitdin scindereapostului cucodul 1737

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

OJDULA

Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul1190

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titular.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 98 / 120

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRESCOLAR28642.Nu

1. Nu

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Grădinița cu ProgramPrelungit "Manócska"

Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR28682.Nu

1. Nu

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Grădinița cu ProgramPrelungit "Manócska"

Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/1

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuFIZICA

6/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 99 / 120

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL28792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BRĂDUŢ

Școala Gimnazială "BenkőJózsef" Brăduț

2. NuFIZICA

6/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANTpost eliberatin urmademisietitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTpost eliberatin urmademisietitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MERENI

Școala Gimnazială"Kelemen Didák" Mereni

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANTpost eliberatin urmademisietitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 1/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

2/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "GáborÁron" Târgu Secuiesc

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

2/0

VACANTmodificat inurma

planului deinvatamant

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR29042.Nu

1. Nu

RURAL

ZAGON

Școala Gimnazială "MikesKelemen" Zagon

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 100 / 120

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL29062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuFIZICA

4/0

VACANTpost eliberatin urma

demisia tit.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANTpost eliberatin urma

demisia tit.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

REZERVAT

REVENIRETITULAR PE

POSTconcediucrestere

copilviabil panaun an saupana la

revenireatitularului pe

post

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR29112.Nu

1. Nu

RURAL

HĂGHIG

Școala Gimnazială Hăghig

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATconcediufara plata

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANTpost eliberatin urma

pretransf.titul.

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29162.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTore la nivelprimar

StructuraSaciova

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

2612

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

CHIMIE1/0

REZERVATdirectorSc.Gim.NicolaeColan,

Sf.Gheorghe

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 101 / 120

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

CLUBURISPORTIVESCOLARE

29322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Clubul Sportiv ȘcolarSfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR29342.Nu

1. Nu

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29362.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuGEOGRAFIE

9/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuMATEMATICA

2/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2942

2.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘcoala Gimnazială Specială

Sfântu GheorgheRURAL

OLTENI

Școala Gimnazială SpecialăOlteni

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

29542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Centrul Județean deResurse și de Asistență

Educațională 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 8/0

REZERVATeliberat ladet in int invLic.Tehn.C.B

rancusi

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DALNIC

Școala Gimnazială "DarkóJenő" Dalnic

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

REZERVATeliberat la

det in int inv

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 102 / 120

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

PRESCOLAR29612.Nu

1. Nu

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Școala Gimnazială "MihailSadoveanu" Întorsura

Buzăului 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATeliberat ladetasare in

int inv

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2708

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

4/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul1502

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2034

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTore la Hetea,

Ariusdpost provenitdin scindereapostului cucodul 1504

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RECI

Școala Gimnazială "AntosJános" Reci

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

Structurile:Sc Prim

Aninoasa, ScPrim Saciovaore la nivel

primarpost provenitdin scindereapostului cucodul 1361

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHICHIŞ

Școala Gimnazială "GáborÁron" Chichiș

2. NuMATEMATICA

0/1

VACANT

post eliberatin urma

demisia tit.post provenitdin scindereapostului cucodul 2905

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 103 / 120

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL29922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Pedagogic "BodPéter" Târgu Secuiesc

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

eliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

COMANDĂU

Școala Gimnazială "HornDávid" Comandău

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BODOC

Școala Gimnazială "HenterKároly" Bodoc

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. Nu

MATEMATICA4/0

REZERVAT

eliberat ladetasare

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARCANI

Școala Gimnazială "AndreiȘaguna" Barcani

2. NuCHIMIE

8/0

REZERVAT

eliberat ladetasare

modificat inurma

modific.planului de

scolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuLIMBA GERMANA

19/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR30092.Nu

1. Nu

RURAL

BELIN

Școala Gimnazială "BölöniFarkas Sándor" Belin

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 104 / 120

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL30102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30162.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "PetőfiSándor" Târgu Secuiesc

2. NuRELIGIE REFORMATA

7/0

REZERVATrenunttitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30172.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

REZERVATrenunttitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

30182.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "TurócziMózes" Târgu Secuiesc

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

18/0

REZERVATconcediufara plata pt

studii

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 105 / 120

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL30372.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuGEOGRAFIE

3/0

REZERVATnumiredirectorPetriceni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuGEOGRAFIE

3/0

REZERVATnumiredirector

Valea Seaca

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVATnumiredirectorCapeni

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURIA

Școala Gimnazială "KicsiAntal" Turia

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATnumiredirectorKaratna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBÂRLĂU

Școala Gimnazială Dobârlău

2. NuISTORIE

0/2

REZERVATnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 106 / 120

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL30512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

11/0

REZERVAT

concediucrestere

copilcu conditiarealizareaplanului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

post provenitdin scindereapostului cucodul 2733

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 9/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2119

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

13/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2082

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL30552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAMARE

Școala Gimnazială "MihaiEminescu" Valea Mare

2. NuFIZICA

4/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul1233

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

post provenitdin scindereapostului cu

codul2048

modif. inurma

nerealizariiplanului de

sc.

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR30582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "NériSzent Fülöp" Sfântu

Gheorghe 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2856

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA4/0

VACANT

structuraCapeni,

Racosul deSus

post provenitdin scindereapostului cucodul 2500

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 107 / 120

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL30642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "GödriFerenc" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 1/0

REZERVATDIRECTORpost provenitdin scindereacodului 1261

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Tehnologic "AporPéter" Târgu Secuiesc

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

postprovenit dinscinderea

codului 2749

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTpost provenitdin scindereacodului 1215

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MALNAŞ

Școala Gimnazială "TőkésJózsef" Malnaș

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVATeliberat ladetasare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuBIOLOGIE

7/0

REZERVAT

eliberat prinnumire

inspectormodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 108 / 120

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL30792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuCHIMIE

2/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

30812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

30822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

LIMBA ENGLEZA9/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BOROŞNEUMARE

Școala Gimnazială "BarthaKároly" Boroșneu Mare

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

8/0

REZERVATpost eliberatprin detasare

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BIXAD

Școala Gimnazială "MikesÁrmin" Bixad

2. NuGEOGRAFIE

2/0

REZERVATpost eliberatprin detasare

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 109 / 120

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL30932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

POIAN

Școala Gimnazială "TrefánLeonárd" Poian

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

REZERVATeliberat prinnumiredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

30982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Centrul Județean deResurse și de Asistență

Educațională 2. NuPROFESOR LOGOPED

8/0

REZERVAT

renuntaretitularcabinetlogop.

Sc.Gimnaziala Nicolae

Colan, GPPPinocchio

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR30992.Nu

1. Nu

RURAL

GHELINŢA

Școala Gimnazială "JancsóBenedek" Ghelința

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICFALĂU

Școala Gimnazială "FejérÁkos" Micfalău

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

REZERVATeliberat prinnumire

metodistCCD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CERNAT

Școala Gimnazială "VéghAntal" Cernat

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

16/2

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR31032.Nu

1. Nu

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Grădinița cu ProgramPrelungit "Manócska"

Târgu Secuiesc 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVAT

concediucrestere

copil pana la31.12.2018structuraGPP Nr 3

Tg.Secuiesc

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIE

12/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 110 / 120

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL31052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "PetőfiSándor" Târgu Secuiesc

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "PetőfiSándor" Târgu Secuiesc

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATrenuntare

titular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

GHIDFALĂU

Școala Gimnazială "CzetzJános" Ghidfalău

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATrenuntare

titular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31122.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CATALINA

Școala Gimnazială "BálintGábor" Cătălina

2. NuISTORIA SI TRADITIILE

MINORITATIIMAGHIARE 2/0

REZERVAT

ore si lastructuraMartineni

post eliberatin urma

concediuluide crestere a

copilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOACŞA

Școala Gimnazială "OrbánBalázs" Moacșa

2. NuGEOGRAFIE

7/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 111 / 120

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL31142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuBIOLOGIE

3/0

REZERVATrenunttitular

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIE

6/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

REZERVATpost eliberat

in urmaconcediului

de crestere acopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VÂRGHIŞ

Școala Gimnazială "BorbáthKároly" Vărghiș

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL3121

2.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘcoala Gimnazială Specială

Sfântu GheorgheRURAL

OLTENI

Școala Gimnazială SpecialăOlteni

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

REZERVATpost eliberatin urma

cererii dereducere cu1/2 norma

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 1/0

REZERVATeliberat prin

numiredirectorpost din

codul 3089

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

7/0

VACANTdin codul

2413

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 5/0

REZERVATdirectordin codul

2449

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)3/0

VACANTdin codul

2456

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 112 / 120

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL31442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic"Constantin Brâncuși"

Sfântu Gheorghe 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 21/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

post dincodul 2455

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANTpost din

2335

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuMATEMATICA

10/0

REZERVATinspectorpost din

codul 2318

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 1/0

REZERVATnumiredirectorpost din

codul 3050

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANTpost dincodul 2334

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuMECANICA /MECANICA

4/0

VACANT

modificat inurma

planului deinvatamant

post dincodul 2340

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Liceul Tehnologic "BarótiSzabó Dávid" Baraolt

2. NuISTORIE

1/0

VACANTpost don

codul 2329

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

10/0

VACANTmodificat in

urmaplanului deinvatamant

post dincodul 3154

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

10/0

VACANTpost din

codul 2392

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 113 / 120

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL31562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VALEACRIŞULUI

Școala Gimnazială "KálnokyLudmilla" Valea Crișului

2. Nu

BIOLOGIE2/0

REZERVAT

concediucrestere

copil pana la20.06.2019

post provenitdin scindereapostului cu

codul1016

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 6/0

VACANT

modificat inurma

modificariiplanului descolarizare

post dincodul 2259

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuMATEMATICA

9/0

VACANT

post eliberatin urma

pretransf.titul.

postulprovenit dincodul 2875

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Tehnologic "NicolaeBălcescu" Întorsura

Buzăului 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

5/0

VACANTpost

provevenitdin scindereacodului 2249

post dincodul 3065

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 4/0

VACANT

post dincodul 2430

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 4/0

VACANTpost din

codul 2452

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA DE CAMERA

2/0

VACANTpost provenitdin codul

2453

1. Nu

1 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 114 / 120

Page 115: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCOREPETITIE

15/0

VACANT

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT

din codul2472

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuARTA VOCALA - CANTO

12/0

REZERVATdirectordin codul

2419

1. Nu

3 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA3190

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuSTUDIUL CORPULUI SIAL FIGURII UMANE, IN

CULOARE 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA3191

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuGRAFICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuARTA ACTORULUI

1/0

VACANTdin codul

2492

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SÂNZIENI

Școala Gimnazială "AporIstván" Sânzieni

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

structura:Petriceni,

Valea Seacapost provenitdin scindereapostului cu

codul2607

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT

din codul2471

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 115 / 120

Page 116: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

31992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 11/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

post dincodul 2467

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

32042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 2/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

post dincodul 2582

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

32062.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANTpost dincodul 2595

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

32092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 2/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

post dincodul 2589

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

32102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuMUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT) 8/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

post cod2591

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Școala Gimnazială "MolnárJózsiás" Târgu Secuiesc

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

REZERVATconcediucrestere

copil4.4.2019post din

2550

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. Nu

FIZICA14/0

VACANT

modif. inurma

nerealizariiplanului de

sc.post provenitdin scindereapostului cu

codul2052

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 116 / 120

Page 117: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

32192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuCOREPETITIE

4/0

VACANTpost din

codul 2482

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

32212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

VACANT

cu conditiarealizareaplanului descolarizare

4 oreTrombonsecundarpost din

codul 2426

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMBON -

TUBA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

32222.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul de Arte "PlugorSándor" Sfântu Gheorghe

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANTpost din

codul 2427

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR3228

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuFIZICA APLICATA

2/0

VACANTpost din

codul 1934

1. Nu

1 ani

FIZICAAPLICATA

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR3229

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuNAVOMODELE

16/0

REZERVATstructuraCOVASNApensie de

boalapost din

codul 1944

1. Nu

1 ani

NAVOMODELE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Liceul "Kőrösi CsomaSándor" Covasna

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2047

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR3232

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuORATORIE SIDEZBATERI

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

EDUCATIECIVICA

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR3233

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Palatul Copiilor și ElevilorSfântu Gheorghe

2. NuETNOGRAFIE /FOLCLOR

9/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana la19.05.2019

post dincodul 1923

1. Nu

0 ani

ETNOGRAFIE-FOLCLOR 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 117 / 120

Page 118: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL32342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BARAOLT

Școala Gimnazială "GaálMózes" Baraolt

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVATpost eliberatin urma

detas.titul.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂŢANIIMARI

Școala Gimnazială "KonszaSamu" Bățanii Mari

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

3/0

REZERVAT

numiredirector

post provenitdin scindereapostului cu

codul

3046

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Școala Gimnazială "AdyEndre" Sfântu Gheorghe

2. NuISTORIE

3/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul1512

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

structuraSC.GIM.NR2

,SC.GIM.NR3

,SC.GIM.ZAB

RATAUpost din

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SITABUZĂULUI

Școala Gimnazială "NicolaeRussu" Sita Buzăului

2. Nu

BIOLOGIE - CHIMIE9/0

VACANT

structuraSC.GIM.NR2

,SC.GIM.NR3

,SC.GIM.ZAB

RATAUdin care

Chimie 4 orepost din

codul 2175

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ÎNTORSURABUZĂULUI

Liceul Teoretic "MirceaEliade" Întorsura Buzăului

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

3/0

REZERVATdirectorpost din

codul 1756

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVATdegrevare

lider sindical

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

REZERVATdegrevare

lider sindical

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 118 / 120

Page 119: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

GIMNAZIAL32492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BREŢCU

Școala Gimnazială"Comenius" Brețcu

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

REZERVATdegrevare

lider sindical

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Teoretic "MikesKelemen" Sfântu Gheorghe

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

REZERVATeliberat prinnumire

inspector sc.post din

codul 3026

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic Economic- Administrativ "BerdeÁron" Sfântu Gheorghe 2. Nu

ISTORIE1/0

VACANTmodificat inurma

modificariiplanului descolarizare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR32582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

COVASNA

Școala Gimnazială "AvramIancu" Covasna

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVAT

eliberat prinnumiredirector

post provenitdin scindereapostului cu

codul3096

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32602.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

TÂRGUSECUIESC

Liceul Teologic ReformatTârgu Secuiesc

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEREFORMATA)

0/4

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul1957

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

LIMBA GERMANA9/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

sc

post dincodul 2100

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

PRELUCRAREALEMNULUI

4/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmaplanului deinvatamant

post dincodul 2126

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32702.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

14/0

VACANTpost din

codul 2157

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 119 / 120

Page 120: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista … posturilor... · 2018-08-28 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: COVASNA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 28/08/2018

LICEAL32712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

cu conditiarealizarii

planului descolarizaremodificat in

urmanerealizariiplanului de

scpost din

codul 2141

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 2/0

REZERVATeliberat ladetasarepost din

codul 3002

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Liceul Tehnologic "PuskásTivadar" Sfântu Gheorghe

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

12/0

VACANTpost dincodul 2158

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/4

VACANTore si laValcelepost din

codul 1568

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARACI

Școala Gimnazială"Romulus Cioflec" Araci

2. NuFIZICA

4/0

VACANTore si laValcelepost din

codul 1515

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SFÂNTUGHEORGHE

Colegiul Național "MihaiViteazul" Sfântu Gheorghe

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANTpost provenitdin scindereapostului cu

codul2706

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

120Pagina 120 /