of 31 /31
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SĂLAJ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 04/09/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1596 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN ZALĂU CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1457 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ŞIMLEU SILVANIEI LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN" ȘIMLEU SILVANIEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 2/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1276 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ZALĂU LICEUL TEHNOLOGIC "VOIEVODUL GELU" ZALĂU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 REZERVAT 1. Da 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1737 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ŞIMLEU SILVANIEI LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN" ȘIMLEU SILVANIEI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 18/0 VACANT 1. Da 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1238 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ZALĂU LICEUL DE ARTĂ "IOAN SIMA" ZALĂU 2. Nu ANSAMBLU FOLCLORIC 13/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 31

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SĂLAJ Lista posturilor vacante … posturilor... · 2020. 9. 4. · Lista posturilor vacante-rezervate la data: 04/09/2020 Specialitate a postului

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SĂLAJ Lista posturilor vacante … posturilor... · 2020. 9....

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SĂLAJ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 04/09/2020

  Specialitatea postului

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN OSSIAN" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"VOIEVODUL GELU"

  ZALĂU 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN OSSIAN" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 31

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16232.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PANIC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PANIC

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19292.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL PEDAGOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  ZALĂU 2. NuCHIMIE3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19112.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"POROLISSUM" ZALĂU

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  ZALĂU 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMÂNAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ROMÂNAȘI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuCHIMIE

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 31

 • GIMNAZIAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  IAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ IAZ

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VÂRŞOLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÂRȘOLȚ

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FILDU DEMIJLOC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FILDU DE MIJLOC

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PANIC

  RURAL

  GURUSLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGURUSLĂU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 31

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1247

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  CLUBUL COPIILOR CEHUSILVANIEI

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1772

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  PALATUL COPIILORZALĂU

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1248

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  CLUBUL COPIILOR CEHUSILVANIEI

  2. NuDANS POPULAR

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 31

 • LICEAL11392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂLGĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 GÂLGĂU

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDUC

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SURDUC

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17102.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL REFORMAT"WESSELENYI" ZALĂU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13232.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ALUNIȘ

  RURAL

  BIUŞA

  ȘCOALA PRIMARĂ BIUȘA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRASNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CSEREY-GOGA" CRASNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14392.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MARCA

  RURAL

  LEŞMIR

  ȘCOALA PRIMARĂ LEȘMIR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 COȘEIU

  RURAL

  ARCHID

  ȘCOALA GIMNAZIALĂARCHID

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  17712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CLUBUL SPORTIV ȘCOLARZALĂU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 31

 • VOCATIONAL LICEAL1292

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "AVRAM IANCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  ATLETISM3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  15952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CLUBUL SPORTIV ȘCOLARZALĂU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  TENIS DEMASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1564

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"POROLISSUM" ZALĂU

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1134

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TREZNEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AURELIA ȘI LAZĂRCOSMA" TREZNEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1625

  2.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1577

  2.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 31

 • GIMNAZIU /PRIMAR1376

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 DRAGU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1027

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GYULAFFY LASZLO"

  CEHU SILVANIEI 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1075

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PUSTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PUSTA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 IP

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANABLENCHII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE MUNTEANU"

  POIANA BLENCHII 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15762.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA15/0

  REZERVATvalabil panain februarie

  2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SIMION BĂRNUȚIU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 31

 • GIMNAZIAL16392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLOPIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GYULAFFY LASZLO"

  CEHU SILVANIEI 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TREZNEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AURELIA ȘI LAZĂRCOSMA" TREZNEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MARCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MARCA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16262.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17132.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL REFORMAT"WESSELENYI" ZALĂU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1651

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CLUBUL COPIILORȘIMLEU SILVANIEI

  2. NuEDUCATIE RUTIERA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDUC

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SURDUC

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15662.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"POROLISSUM" ZALĂU

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 31

 • GIMNAZIAL10262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GYULAFFY LASZLO"

  CEHU SILVANIEI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANABLENCHII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE MUNTEANU"

  POIANA BLENCHII 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 DRAGU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SILVANIA" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15802.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15792.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuEDUCATIE VIZUALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuEDUCATIE VIZUALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 31

 • SPECIALPRESCOLAR1697

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ ȘIMLEU

  SILVANIEI2. Nu

  EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1598

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuEDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1696

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ ȘIMLEU

  SILVANIEI2. Nu

  EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1766

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10132.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZALĂU

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "IONCREANGĂ" ZALĂU 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 31

 • PRESCOLAR19422.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE MUNTEANU"

  POIANA BLENCHII

  RURAL

  POIANABLENCHII

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL POIANA

  BLENCHII 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19262.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZALĂU

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICII

  ISTEȚI" ZALĂU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATVIABILPANA IN 20DEC 2020

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15862.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZALĂU

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVA

  MINUNATĂ" ZALĂU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18592.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZALĂU

  GRĂDINIȚA "SFÂNTAINIMĂ A LUI ISUS" ZALĂU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14922.Nu

  1. BAPTIST

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VALCĂU DE JOS

  RURAL

  VALCĂU DESUS

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL VALCĂU DE SUS

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10572.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" ȘIMLEU

  SILVANIEI

  URBAN

  PUSTA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.2 PUSTA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  RROMANI)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 31

 • PRESCOLAR10562.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" ȘIMLEU

  SILVANIEI

  URBAN

  PUSTA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.2 PUSTA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  RROMANI)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuELECTROTEHNICA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA 9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE POP DE

  BĂSEȘTI" CEHUSILVANIEI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 31

 • LICEAL18902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL PEDAGOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  ZALĂU 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDUC

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SURDUC

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CEHUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GYULAFFY LASZLO"

  CEHU SILVANIEI 2. NuFIZICA8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRASNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CSEREY-GOGA" CRASNA

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCIUMI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUCIUMI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANABLENCHII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE MUNTEANU"

  POIANA BLENCHII 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂLGĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 GÂLGĂU

  2. NuFIZICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11432.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HOROATU CRASNEI

  RURAL

  STÂRCIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂRCIU

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 31

 • LICEAL11882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuFIZICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRBOU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 GÂRBOU

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRASNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CSEREY-GOGA" CRASNA

  2. NuFIZICA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13132.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE ȘINCAI"

  BOBOTARURAL

  DERŞIDA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDERȘIDA

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROMÂNAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ROMÂNAȘI

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL PEDAGOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  ZALĂU 2. NuFIZICA2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19102.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"POROLISSUM" ZALĂU

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  ZALĂU 2. NuFIZICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEORETIC "IONAGÂRBICEANU" JIBOU

  2. NuFIZICA

  0/0

  REZERVATATRIBUITTITULARILOR UNITATII

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 31

 • GIMNAZIAL14682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIZER

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" CIZER

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16222.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOCŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SIMION BĂRNUȚIU"

  BOCȘA 2. NuFIZICA - CHIMIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17142.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL REFORMAT"WESSELENYI" ZALĂU

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR18052.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17492.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BORLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BORLA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR12502.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ZALHA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ZALHA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 31

 • PRIMAR13962.Nu

  1. Nu

  RURAL

  AGRIJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AGRIJ

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVATPERIOADA14.09.2020-18.04.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR19582.Nu

  1. Nu

  RURAL

  HALMĂŞD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU"

  HALMĂȘD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR19612.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 IP

  RURAL

  COSNICIUDE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCOSNICIU DE JOS

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR12622.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  SLOVACA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEORETIC "IONAGÂRBICEANU" JIBOU

  2. NuISTORIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL1607

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuKINETOTERAPIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALUNIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ALUNIȘ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 31

 • GIMNAZIAL12652.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN CREȚU"

  NĂPRADEARURAL

  CHEUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE HOSSU" CHEUD

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COŞEIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 COȘEIU

  2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

  0/0

  REZERVATPOST

  INEXISTENT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ALMAȘU

  2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

  18/0

  REZERVATvalabila panain februarie

  2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALCĂU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VALCĂU DE JOS

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU COPOSU"

  ZALĂU 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AGRIJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AGRIJ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 31

 • GIMNAZIAL10552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuLIMBA GERMANA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  JEBUCU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 JEBUCU

  2. NuLIMBA GERMANA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16292.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuLIMBA GERMANA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEORETIC "IONAGÂRBICEANU" JIBOU

  2. NuLIMBA LATINA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL PEDAGOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  ZALĂU 2. NuLIMBA LATINA12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19212.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SIMION BĂRNUȚIU"

  ZALĂU 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10692.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  PUSTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PUSTA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10682.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  PUSTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PUSTA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10702.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  PUSTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PUSTA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 31

 • GIMNAZIAL14272.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN CREȚU"

  NĂPRADEARURAL

  CHEUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE HOSSU" CHEUD

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10672.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  PUSTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PUSTA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1197

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  SÂG

  ȘCOALA PROFESIONALĂSÂG

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1198

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  SÂG

  ȘCOALA PROFESIONALĂSÂG

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  ALMAŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ALMAȘU

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17032.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL REFORMAT"WESSELENYI" ZALĂU

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞAMŞUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZIKSZAI LAJOS"

  ȘAMȘUD 2. NuMATEMATICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIZER

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" CIZER

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16212.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  RURAL

  FĂGETU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FĂGETU

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 31

 • GIMNAZIAL14712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CARASTELEC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CARASTELEC

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRASNA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CSEREY-GOGA" CRASNA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13142.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE ȘINCAI"

  BOBOTARURAL

  DERŞIDA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDERȘIDA

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTOLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CRISTOLȚ

  2. NuMATEMATICA - FIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZALHA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ZALHA

  2. NuMATEMATICA - FIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuMECANICA /MECANICA

  10/0

  REZERVATvalabil panala

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuMECANICA /MECANICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 31

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 31

 • GIMNAZIALDE ARTA1880

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuPICTURA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"VOIEVODUL GELU"

  ZALĂU 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"VOIEVODUL GELU"

  ZALĂU 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"VOIEVODUL GELU"

  ZALĂU 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN OSSIAN" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)24/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN OSSIAN" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL16582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ZALĂU

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  SANATATE SIASISTENTA

  PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂLGĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 GÂLGĂU

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  POSTA)12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /POSTA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 31

 • LICEAL10842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDUC

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SURDUC

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURDUC

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SURDUC

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  NUŞFALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRI MOR" NUȘFALĂU

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"LIVIU REBREANU" HIDA

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 18/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15322.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15272.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 31

 • LICEAL12902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MIHAI VITEAZUL" ZALĂU

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

  LEMNULUI /PRELUCRAREA

  LEMNULUI)17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1698

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ ȘIMLEU

  SILVANIEI2. Nu

  PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1606

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1699

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ ȘIMLEU

  SILVANIEI2. Nu

  PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1605

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ "SPERANȚA" 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15292.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

  CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

  CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL1378

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ ȘIMLEU

  SILVANIEI2. NuPROFESOR -

  EDUCATOR20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 31

 • CENTRELOGOPEDIC

  EINTERSCOLA

  RE

  16632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

  ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ SĂLAJ

  2. Nu

  PROFESOR - LOGOPED16/0

  REZERVAT

  GRAD."PITITCIIISTETI"ZALAU,GRAD.

  "VOINICEL"ZALAU,GRAD.

  "LICURICI"ZALAU,GRAD.

  REFORMATA

  "WESSELENY" ZALAU

  1. Da

  1 ani

  -

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CENTRELOGOPEDIC

  EINTERSCOLA

  RE

  16622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  CENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI DE

  ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ SĂLAJ

  2. Nu

  PROFESOR - LOGOPED16/0

  REZERVAT

  SC. GIM. "S.BARNUTIU"

  ZALAU,GRAD. "I.

  CREANGA"ZALAU

  vallabil panala

  01.05.2021

  1. Da

  1 ani

  -

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12442.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL DE ARTĂ "IOANSIMA" ZALĂU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12952.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "AVRAM IANCU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE BAPTISTA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14222.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  RURAL

  BĂNIŞOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BĂNIȘOR

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15202.Nu

  1. BAPTIST

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞĂRMĂŞAG

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SĂRMĂȘAG

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15732.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE BAPTISTA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14282.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  RURAL

  NĂPRADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN CREȚU"

  NĂPRADEA 2. NuRELIGIE BAPTISTA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 31

 • LICEAL14652.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11682.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuRELIGIE BAPTISTA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12092.Nu

  1. BAPTIST

  Limbamaghiară

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL NAȚIONAL"SILVANIA" ZALĂU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  RURAL

  MARCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MARCA

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11262.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  RURAL

  SOMEŞ-ODORHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCĂCEL"SOMEȘ ODORHEI 2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10442.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" JIBOU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15452.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE LAZĂR"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE BAPTISTA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12102.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL NAȚIONAL"SILVANIA" ZALĂU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13092.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEORETIC "IONAGÂRBICEANU" JIBOU

  2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 31

 • LICEAL15942.Nu

  1. BAPTIST

  Limbamaghiară

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL NAȚIONAL"SIMION BĂRNUȚIU"ȘIMLEU SILVANIEI 2. NuRELIGIE BAPTISTA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11322.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  BUCIUMI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUCIUMI

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15442.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE LAZĂR"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17172.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10522.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SILVANIA" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15722.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16372.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  PLOPIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PLOPIȘ

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12642.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL PEDAGOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  ZALĂU 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14312.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  MARCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MARCA

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 31

 • GIMNAZIAL10582.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HOREA" ȘIMLEU

  SILVANIEI 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11672.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL TEHNIC"ALESANDRU PAPIU

  ILARIAN" ZALĂU 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11192.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  ILEANDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOACHIM POP" ILEANDA

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12112.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  COLEGIUL NAȚIONAL"SILVANIA" ZALĂU

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15912.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  ŞIMLEUSILVANIEI

  COLEGIUL NAȚIONAL"SIMION BĂRNUȚIU"ȘIMLEU SILVANIEI 2. NuRELIGIE GRECO-

  CATOLICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15392.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU COPOSU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12972.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "AVRAM IANCU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13892.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  RURAL

  MIRŞID

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MIRȘID

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11202.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  RURAL

  ILEANDA

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOACHIM POP" ILEANDA

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 31

 • GIMNAZIAL10452.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" JIBOU

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15462.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE LAZĂR"

  ZALĂU 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11402.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGICNR.1 GÂLGĂU

  RURAL

  FODORA

  ȘCOALA PRIMARĂFODORA

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12822.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ZALĂU

  LICEUL TEHNOLOGIC"VOIEVODUL GELU"

  ZALĂU 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13082.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEORETIC "IONAGÂRBICEANU" JIBOU

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14662.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13362.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  CUZĂPLAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CUZĂPLAC

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13462.Nu

  1. REFORMAT

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FILDU DE MIJLOC

  RURAL

  TETIŞU

  ȘCOALA PRIMARĂ TETIȘU

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13212.Nu

  1. REFORMAT

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ALUNIȘ

  RURAL

  BIUŞA

  ȘCOALA PRIMARĂ BIUȘA

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 29 / 31

 • LICEAL14542.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  JIBOU

  LICEUL TEHNOLOGIC"OCTAVIAN GOGA" JIBOU

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani