of 215 /215
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2637 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ORADEA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 ORADEA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 REZERVAT POST IN LITIGIU 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2417 2.Nu 1. Nu Limba română CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ORIZONT ORADEA RURAL TILEAGD CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 TILEAGD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 4/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2405 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ORADEA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ORIZONT ORADEA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 13/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1534 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VALEA LUI MIHAI COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 215

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor ... umane/2018/LISTE/Posturi_19_04_2018.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor vacante-rezervate

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor ......

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/04/2018

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  26372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  NR.1 ORADEA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  REZERVATPOST INLITIGIU

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  24172.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  ORIZONT ORADEARURAL

  TILEAGD

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  NR.1 TILEAGD 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  24052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ

  ORIZONT ORADEA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 215

 • LICEAL12682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15142.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL25172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 215

 • LICEAL15382.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25692.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU ROMAN"

  ALEȘD 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 215

 • LICEAL25032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL28162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  COLEGIUL TEHNIC"UNIREA" ȘTEI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"MIHAI VITEAZUL"

  ORADEA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLARD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZALARDI JANOS"

  SĂLARD 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 215

 • GIMNAZIAL26272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VAŞCĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BOGDAN"

  VAȘCĂU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUNCUIUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 ŞUNCUIUŞ

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16772.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL25952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂMBĂTA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÂMBĂTA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21172.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"

  LUGAȘU DE JOSRURAL

  URVIND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIND

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URVIŞ DEBEIUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIȘ DE BEIUȘ

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25512.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuBIOLOGIE11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU"

  ORADEA 2. NuBIOLOGIE8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 ORADEA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 215

 • GIMNAZIAL23632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE POPOVICIU"

  BEIUȘ 2. NuBIOLOGIE13/0

  REZERVATCIC

  01.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VIIŞOARA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VIIŞOARA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20542.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 COCIUBA MARE

  RURAL

  CĂRĂSĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 CĂRĂSĂU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24462.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLIŞTE DEVAŞCĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SĂLIȘTE DE VAȘCĂU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANTLUNCASPRIE+HIDISEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13972.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ORADEA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETIC"ONISIFOR GHIBU"

  ORADEA 2. NuBIOLOGIE9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 215

 • GIMNAZIAL11982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LĂZĂRENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LĂZĂRENI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHERECHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BOCSKAY ISTVAN"

  CHERECHIU 2. NuBIOLOGIE12/0

  REZERVATSI PESTRUCTURI

  CIC01.09.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15572.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SÂNNICOLAU DE

  MUNTE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOLDY" SÎNNICOLAU DE

  MUNTE 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuBIOLOGIE

  13/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26382.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZACSVAY IMRE"

  ORADEA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 7 / 215

 • GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LĂZĂRENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LĂZĂRENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10692.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHIJIC

  RURAL

  BUCUROAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BUCUROAIA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BRUSTURI

  2. NuBIOLOGIE

  13/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12272.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ"FLOARE DE LOTUS"

  SÂNMARTINRURAL

  CORDĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" CORDĂU

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDIŞELUDE SUS

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HIDIŞELU DE SUS

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANTPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SUPLACUDE BARCĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SUPLACU DE

  BARCĂU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOGEI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19252.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AVRAM IANCU

  RURAL

  TĂMAŞDA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TĂMAŞDA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HUSASĂUDE TINCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HUSASĂU DE TINCA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 8 / 215

 • GIMNAZIAL14252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÎRBI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  SI PE STRUCTURI9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂUTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂUTEU

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL29152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLUGĂRI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂLUGĂRI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUGAŞU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"LUGAȘU DE JOS 2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 215

 • GIMNAZIAL21622.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22132.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "BONITAS" ORADEA 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  SALONTA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13282.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  CETARIURURAL

  ŞUŞTUROGI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘUȘTUROGIU

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RIENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 RIENI

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13212.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CETARIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  CETARIU 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGIU POPA"

  CÂMPANI 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OLCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 OLCEA

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  10/0

  REZERVATPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 215

 • GIMNAZIAL27542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CURĂŢELE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CURĂȚELE

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BULZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BULZ

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29432.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL"

  ORADEA 2. NuBIOLOGIE - STIINTE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2291

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR ȘIELEVILOR ORADEA

  URBAN

  ALEŞD

  CLUBUL COPIILOR ȘIELEVILOR ALEȘD

  2. NuCENACLU LITERAR /CREATIE LITERARA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  CENACLULITERAR -CREATIE

  LITERARA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2296

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR ȘIELEVILOR ORADEA

  URBAN

  ŞTEI

  CLUBUL COPIILOR ȘIELEVILOR ȘTEI

  2. NuCERAMICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL23712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DACIA" ORADEA

  2. NuCHIMIE

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU"

  ORADEA 2. NuCHIMIE3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuCHIMIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 11 / 215

 • GIMNAZIAL17262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ZELK ZOLTAN" VALEA

  LUI MIHAI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuCHIMIE

  9/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19822.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"TRAIAN VUIA" ORADEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUNTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUNTEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21632.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  COLEGIUL TEHNIC"UNIREA" ȘTEI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLUGĂRI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂLUGĂRI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 215

 • LICEAL16752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuCHIMIE14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BIHORUL"

  ORADEA 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIHAI EMINESCU"

  ORADEA 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AVRAM IANCU

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂMBĂTA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÂMBĂTA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SĂCUENI

  LICEUL TEORETIC"PETOFI SANDOR"

  SĂCUENI 2. NuCHIMIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ROȘIA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGICSANITAR "VASILE

  VOICULESCU" ORADEA 2. NuCHIMIE12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 215

 • GIMNAZIAL17252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ZELK ZOLTAN" VALEA

  LUI MIHAI 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27802.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL ORTODOX"EPISCOP ROMAN

  CIOROGARIU" ORADEA 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂBEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETIC "ADYENDRE" ORADEA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29132.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuCHIMIE2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  INEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PUIU SEVER" INEU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10762.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BRUSTURI

  RURAL

  ŢIGĂNEŞTIIDE CRIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȚIGĂNEȘTI DE CRIȘ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂŞEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂMĂȘEU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 215

 • LICEAL15192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuCHIMIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRCIOROG

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÎRCIOROG

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22122.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16762.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL28562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ORADEA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR"

  ORADEA 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 15 / 215

 • GIMNAZIAL14032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  ORADEA 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HIDIŞELUDE SUS

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HIDIŞELU DE SUS

  2. NuCHIMIE

  7/0

  VACANTPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHERECHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BOCSKAY ISTVAN"

  CHERECHIU 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVATSI PESTRUCTURI

  CIC01.09.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SÂNNICOLAU DE

  MUNTE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOLDY" SÎNNICOLAU DE

  MUNTE 2. NuCHIMIE8/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15822.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR. BALASI JOZSEF"

  CURTUIŞENIRURAL

  VĂŞAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂŞAD

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "BONITAS" ORADEA 2. NuCHIMIE1/0

  VACANT

  SALONTA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COCIUBAMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 COCIUBA MARE

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 16 / 215

 • GIMNAZIAL10922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNIOB

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZENT ISTVAN" SÂNIOB

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BULZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BULZ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  COLEGIUL NAȚIONAL"TEODOR NEȘ" SALONTA

  2. NuCHIMIE

  9/0

  REZERVATPENSIE GRIII

  17.01.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TALPOŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TALPOŞ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂPÂLNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂPÎLNA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LĂZĂRENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LĂZĂRENI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÎRBI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  SI PE STRUCTURI9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuCHIMIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂUTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂUTEU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 215

 • LICEAL28072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11322.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SĂCĂDAT

  RURAL

  SĂBOLCIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 SĂBOLCIU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  9/0

  VACANT

  CIC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOROD

  LICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BOROD 2. NuCHIMIE - FIZICA18/0

  REZERVAT

  CFP

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 215

 • LICEAL29682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL29772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NUCET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 NUCET

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21192.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"

  LUGAȘU DE JOSRURAL

  URVIND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIND

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MIŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MISKOLCZY KAROLY"

  MIŞCA 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14762.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂUTEU

  RURAL

  CHIRIBIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 CHIRIBIȘ

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.11 ORADEA

  2. NuCULTURA CIVICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 215

 • GIMNAZIAL12462.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRON POMPILIU" ȘTEI

  2. NuCULTURA CIVICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIUMEGHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CIUMEGHIU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SUPLACUDE BARCĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SUPLACU DE

  BARCĂU 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU"

  ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24592.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. Nu

  CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 4/0

  REZERVATCIC PANA IN

  SEM II

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. Nu

  CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 2/0

  REZERVATCIC PANA IN

  SEM II

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 20 / 215

 • GIMNAZIAL26282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VAŞCĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BOGDAN"

  VAȘCĂU 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OŞORHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL POP" OȘORHEI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL13442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17222.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ZELK ZOLTAN" VALEA

  LUI MIHAI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PETREU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14372.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÎRCIOROG

  RURAL

  FÂŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 FÎŞCA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20562.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 COCIUBA MARE

  RURAL

  CĂRĂSĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 CĂRĂSĂU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 15/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLUGĂRI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂLUGĂRI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 215

 • GIMNAZIAL14852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETREU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PETREU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHERECHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BOCSKAY ISTVAN"

  CHERECHIU 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

  VACANTSI PESTRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AVRAM IANCU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ZELK ZOLTAN" VALEA

  LUI MIHAI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUPLACUDE BARCĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SUPLACU DE

  BARCĂU 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21662.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22142.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22322.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 215

 • LICEAL25642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETIC"AUREL LAZĂR" ORADEA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIJIC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHIJIC

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10702.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHIJIC

  RURAL

  BUCUROAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BUCUROAIA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  INEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PUIU SEVER" INEU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TULCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR PORUMB"

  TULCA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25522.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUNCUIUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 ŞUNCUIUŞ

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 215

 • LICEAL16252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SĂCUENI

  LICEUL TEORETIC"PETOFI SANDOR"

  SĂCUENI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  LICEUL VOCAȚIONALPEDAGOGIC "NICOLAE

  BOLCAȘ" BEIUȘ 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIHAI EMINESCU"

  ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27832.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL ORTODOX"EPISCOP ROMAN

  CIOROGARIU" ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2290

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  PALATUL COPIILOR ȘIELEVILOR ORADEA

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2295

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  PALATUL COPIILOR ȘIELEVILOR ORADEA

  2. NuDANS POPULAR

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29762.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "EMANUEL"

  ORADEA 2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE BAPTISTA) 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17982.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "EMANUEL"

  ORADEA 2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE BAPTISTA) 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27822.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL ORTODOX"EPISCOP ROMAN

  CIOROGARIU" ORADEA 2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 215

 • LICEAL28352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL25662.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "BONITAS" ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 3/0

  VACANT

  SALONTA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  COLEGIUL AGRICOL NR.1VALEA LUI MIHAI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL29642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL25012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 15/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  COLEGIUL TEHNIC "IOANCIORDAȘ" BEIUȘ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 215

 • LICEAL29882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  COLEGIUL TEHNIC"UNIREA" ȘTEI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  COLEGIUL TEHNIC"UNIREA" ȘTEI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL ECONOMIC"PARTENIE COSMA"

  ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  COLEGIUL TEHNIC "IOANCIORDAȘ" BEIUȘ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  COLEGIUL TEHNIC "IOANCIORDAȘ" BEIUȘ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU ROMAN"

  ALEȘD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 215

 • LICEAL25672.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRATCA

  LICEUL TEORETIC NR.1BRATCA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL NAȚIONAL"IOSIF VULCAN" ORADEA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16882.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL2880

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL NR.1 ORADEA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGICSANITAR "VASILE

  VOICULESCU" ORADEA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu