of 103 /103
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 6. propus pt. continuitate LICEAL 1685 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN FOCŞANI LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU" FOCSANI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 14/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1400 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT Daca se realizeaza planul 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1403 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT DACA SE REALIZEAZA PLANUL DE SCOLARIZA RE 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1404 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 8/0 REZERVAT REZERVARE DIRECTOR ADJUNCT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1401 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Pagina 1 / 103

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA Lista ...isjvn.vn.edu.ro/upload/f4108.pdfINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA Lista ...isjvn.vn.edu.ro/upload/f4108.pdfINSPECTORATUL...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  6. propus pt. continuitate

  LICEAL16852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

  FOCSANI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANTDaca serealizeaza

  planul

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

  RE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 8/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 1 / 103

 • LICEAL17232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 12/0

  REZERVATDegrevaredirrector

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

  TATTARESCU" FOCSANI 2. NuANSAMBLU CORAL8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL DEARTA1191

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

  TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARHITECTURA13/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

  TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

  TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  11932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

  TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPULBER

  SCOALA GIMNAZIALASPULBER

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 2 / 103

 • GIMNAZIAL17002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GURACALIŢEI

  SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIABRADULUI

  SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALA"ANGHEL SALIGNY"

  FOCSANI 2. NuBIOLOGIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BILIEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NISTOREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŢIFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANTCONTINUIT

  ATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOMOCEA

  SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEREJU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

  NEREJU 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOLOGANU

  SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

  GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 3 / 103

 • GIMNAZIAL15212.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

  RURAL

  LESPEZI

  SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPINEANCA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

  CIMPINEANCA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL15772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MĂRĂŞEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

  MARASESTI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  VOETIN

  SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMITREŞTI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

  DUMITRESTI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABALESTI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPULBER

  SCOALA GIMNAZIALASPULBER

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABALESTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 4 / 103

 • GIMNAZIAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILCOVUL

  SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATDegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANTPJ +

  Structuri

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PALTIN

  SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15312.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

  RURAL

  RÂMNICENI

  SCOALA GIMNAZIALARIMNICENI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIORĂŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂMBOEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT4 ore Sc.

  GimnazialaTimboiesti4 ore Sc.

  GimnazialaSlimnic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JITIA

  SCOALA GIMNAZIALAJITIA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEREJU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

  NEREJU 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 5 / 103

 • LICEAL16792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

  FOCSANI 2. NuCHIMIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŢIFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13252.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  VOETIN

  SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEREJUMIC

  SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMITREŞTI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

  DUMITRESTI 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JARIŞTEA

  SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GUGEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

  GUGESTI 2. NuCHIMIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

  2. NuCHIMIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11562.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

  VINTILEASCARURAL

  BAHNELE

  SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

  BALASESCU" BAHNELE 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 6 / 103

 • GIMNAZIAL14872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOLOGANU

  SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

  GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEGRILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

  NEGRILESTI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16962.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

  RURAL

  VIZANTEAMĂNĂSTIRE

  ASCĂ

  SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA

  MANASTIREASCA 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ODOBEŞTI

  LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  ODOBESTI 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOSRURAL

  ANDREIAŞUDE SUS

  SCOALA GIMNAZIALAANDREIASU DE SUS

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PALTIN

  SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂRUJA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

  DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 7 / 103

 • GIMNAZIAL19372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂULEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT1 ORAGANDIRECRITICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂICĂNEŞTI

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuCULTURA CIVICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂRUJA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

  DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

  FOCSANI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PALATELECOPIILOR1643

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILORFOCSANI

  URBAN

  ODOBEŞTI

  CLUBUL COPIILORODOBESTI

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL15822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MĂRĂŞEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

  MARASESTI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

  REZERVATConcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANTDaca serealizeazaplanul de

  scolarizare.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 8 / 103

 • LICEAL16622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/0

  VACANTNU S-AREALIZATPLANUL DESCOALRIZA

  RE

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

  FOCSANI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA5/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

  FOCSANI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA7/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL15912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

  VACANTDaca serealizeazaplanul de

  scolarizare.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

  FOCSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

  VACANTDaca serealizeazaplanul de

  scolarizare.

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

  FOCSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 9 / 103

 • LICEAL13842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMITREŞTI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

  DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANTPE RAZA

  COMUNEI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPURI

  SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BROŞTENI

  SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR PANAITE C.

  MAZILU" BROSTENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/1

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VULTURU

  SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  VACANTore retraseprin adresa

  3979/15.05.2017

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTScolileprimare din

  comuna.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBREJIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAOBREJITA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂSTOACA

  SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  VACANTnerealizare

  plan

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17462.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

  COTESTIRURAL

  BUDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE RADULESCU"

  BUDESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANTorele sunt lainvatamantprimar sigimnazial

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 10 / 103

 • GIMNAZIAL19332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂICĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŢIFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR12152.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

  RURAL

  FARAOANELE

  SCOALA GIMNAZIALAFARAOANELE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  .

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEREJU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

  NEREJU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTPJ +

  Structuri

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRÂNCIOAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

  VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  Pe comuna

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIOJDENI

  SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  2 ore Sc.PrimaraCatauti

  2 ore Sc.Luncile

  2 ore Sc.Tulburea

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15482.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

  RURAL

  ANGHELEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 11 / 103

 • GIMNAZIAL15652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URECHEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂNĂSOAIA

  SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL15792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MĂRĂŞEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

  MARASESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂICĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATDegrevaredirector

  CSEIMaicanesti

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR12682.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC 4 ORE,SCOALA PRIMARACHIRICARI 4 ORE

  SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

  RURAL

  BRĂDĂCEŞTI

  SCOALA PRIMARABRADACESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/6

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR12972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13072.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

  RURAL

  MIHĂLCENI

  SCOALA PRIMARAMIHALCENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  REZERVATRezervaredirector, ore

  la primar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 12 / 103

 • GIMNAZIAL19142.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

  URBAN

  PĂDURENI

  SCOALA PRIMARAPADURENI / MARASESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  VACANTNEREALIZARE PLAN

  SCOLARIZARE

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MILCOVUL

  SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  VACANTLUATE DETITULAR

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞERBĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALASERBANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ODOBEŞTI

  LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  ODOBESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR10502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRU

  AVERESCU" ADJUD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂNĂSOAIA

  SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 13 / 103

 • GIMNAZIAL11162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLOSCUŢENI

  SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

  2. Nu

  EDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  4 ore nivelgimnazial

  ScoalaGimnaziala

  Ploscuteni; 4ore nivelprimarScoala

  PrimaraArgea

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR11402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10362.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

  ADJUDURBAN

  ADJUDUVECHI

  SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13382.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  VOETIN

  SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT13/0

  VACANT8 ORE SUNTLA PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GURACALIŢEI

  SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANTPE COMUNA

  8 ORE -CICLUL

  PRIMAR SI 3ORE -

  CICLULGIMNAZIAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BASGAN" FOCSANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL17842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NISTOREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 14 / 103

 • PRIMAR11812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPINEANCA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

  CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13692.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

  POIANA CRISTEIRURAL

  TÂRÂTU

  SCOALA GIMNAZIALATIRITU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BILIEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  VACANTPJ +

  Structuri

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR12592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARAVULCANEASA NR. 2

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

  RURAL

  LIVADA

  SCOALA PRIMARA LIVADA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT2 ORE LAVULCANEAS

  A

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19052.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

  GUGESTIRURAL

  GUGEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 GUGESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19132.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

  URBAN

  HARET

  SCOALA PRIMARA HARET

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT2 ORE -CICLULPRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17912.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DUMBRAVENIRURAL

  CÂNDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALACINDESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 15 / 103

 • GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT3/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA CAIATASCOALA SIGHLEA

  SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  BOGZA

  SCOALA GIMNAZIALABOGZA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  VACANT4 ORE SUNTLA PRIMAR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂRUJA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

  DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  VACANT

  10 ORE -CICLUL

  PRIMAR SI 8ORE -

  CICLULGIMNAZIALREZERVATDIRECTOR

  VALEA SARII

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARA DOAGAFABRICA

  URBAN

  MĂRĂŞEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  VACANTNEREALIZARE PLAN

  SCOLARIZARE

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞINDRILARI

  SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTPE COMUNALA CICLUL

  PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGHEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

  2. Nu

  EDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  8 ore nivelprimarScoala

  GimnazialăBoghesti; 7

  ore nivelgimnazial

  ScoalaGimnazialăBoghesti; 2

  ore nivelprimarScoala

  GimnazialăPrisecani

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 16 / 103

 • PRIMAR10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

  ADJUD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  2 ore laScoala

  PrimaraBurcioaia2 ore laScoala

  PrimaraSiscani

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIZANTEARĂZĂŞEASC

  Ă

  SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JARIŞTEA

  SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTInvatamantprimar pecomuna

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR16902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIZANTEARĂZĂŞEASC

  Ă

  SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTORELESUNT PECOMUNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19152.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

  URBAN

  CĂLIMĂNEŞTI

  SCOALA PRIMARACALIMANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT4 ORE -CICLULPRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  18252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  CLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTSPECIALITATEA RUGBY

  1. Da

  4 ani

  RUGBY /RUGBY TAG 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  20372.Nu

  1. Nu

  Limba românăCLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

  URBAN

  ADJUD

  CLUBUL SPORTIV SCOLARADJUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  handbal

  1. Da

  4 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  11312.Nu

  1. Nu

  Limba românăCLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

  URBAN

  ADJUD

  CLUBUL SPORTIV SCOLARADJUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTO CATEDRADE

  HANDBAL

  1. Da

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 17 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1564

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URECHEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1225

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURAIA

  SCOALA GIMNAZIALASURAIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  PE COMUNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV- GIMNAZIU

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  13/0

  VACANTMETODICA,PRACTICA

  PEDAGOGICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1886

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEGRILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

  NEGRILESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1891

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

  VRINCIOAIARURAL

  SPINEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1091

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGHEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1032

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

  ADJUD 2. Nu

  EDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  3,5 oreScoala

  GimnazialaPrincipele

  Radu2,5 oreScoala

  GimnazialaAdjudu Vechi

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1818

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STRĂOANE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 18 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1043

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

  ADJUD 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANTNumai dacase fac 2 clase

  de a V-a.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT3,5 OREGIMNAZIU

  5 ORELICEU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1370

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

  POIANA CRISTEIRURAL

  TÂRÂTU

  SCOALA GIMNAZIALATIRITU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1402

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PANCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  PANCIU 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1560

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂMBOEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT4 ore Sc.

  GimnazialaTimboiesti4 ore Sc.

  GimnazialaSlimnic

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1568

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIOJDENI

  SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1836

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞINDRILARI

  SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  0/0

  VACANTincarcateronat

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1855

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOVILIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAMOVILITA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1425

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 19 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1510

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABALESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1512

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1534

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂICĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1837

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABALESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1824

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JARIŞTEA

  SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1865

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR DOCTOR

  GENERAL GHEORGHE V.ZAHARIA" POPESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1129

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ODOBEŞTI

  LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  ODOBESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MERA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1802

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂCOASA

  SCOALA GIMNAZIALARACOASA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 20 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1318

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞINDRILARI

  SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1340

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  VOETIN

  SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1470

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPURI

  SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1507

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIAŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANTPJ +

  Structuri

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1299

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1306

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPINEANCA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

  CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA0/0

  VACANTpost retraspentrucompletare

  normatitulari

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1287

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FITIONEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1305

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SIHLEA

  SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

  EDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1350

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIORĂŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 21 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1355

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIACIORĂŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

  SLOBOZIA CIORASTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1890

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRÂNCIOAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

  VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1909

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GUGEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

  GUGESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1617

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŢIFEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1806

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

  RURAL

  TĂTĂRANU

  SCOALA GIMNAZIALATATARANU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL15902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE MUZICALA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1315

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINTILEASCA

  SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

  VINTILEASCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1339

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  BOGZA

  SCOALA GIMNAZIALABOGZA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 22 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1383

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMITREŞTI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

  DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1940

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂULEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1524

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞINDRILARI

  SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  0/0

  VACANTincarcateronat

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1695

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

  RURAL

  VIZANTEAMĂNĂSTIRE

  ASCĂ

  SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA

  MANASTIREASCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1702

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GURACALIŢEI

  SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1721

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂUNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1743

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂSTOACA

  SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1759

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BROŞTENI

  SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR PANAITE C.

  MAZILU" BROSTENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1792

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DUMBRAVENIRURAL

  CÂNDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALACINDESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 23 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1810

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1848

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂRUJA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

  DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1728

  2.Nu

  1. Nu

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.7 FOCSANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limba română

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1748

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

  COTESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1766

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANANESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1838

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

  VINTILEASCARURAL

  BAHNELE

  SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

  BALASESCU" BAHNELE 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1216

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRTEŞCOIU

  SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1248

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIABRADULUI

  SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  15/0

  VACANT

  Pe comuna

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1464

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALABALESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 24 / 103

 • GIMNAZIU /PRIMAR1490

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOLOGANU

  SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

  GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1550

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RUGINEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  4 ore Sc.GimnazialaRuginesti

  viabilitate 3ani

  4 ore Sc.GimnazialaAnghelesti

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1207

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JITIA

  SCOALA GIMNAZIALAJITIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18052.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

  RURAL

  TĂTĂRANU

  SCOALA GIMNAZIALATATARANU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  PE COMUNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOMOCEA

  SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT8 ore ScoalaGimnazialaHomocea2,5 oreScoala

  GimnazialaLespezi

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

  FOCSANI 2. NuEDUCATIE PLASTICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂULEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞINDRILARI

  SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 25 / 103

 • GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

  ADJUD 2. Nu

  EDUCATIE PLASTICA6/0

  VACANT

  3,5 oreScoala

  GimnazialaPrincipele

  Radu2,5 oreScoala

  GimnazialaAdjudu Vechi

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STRĂOANE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GUGEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

  GUGESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"ANGELA GHEORGHIU"

  ADJUD 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ADJUD

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

  ADJUD 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANTNumai dacase fac 2 clase

  de a V-a.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIACIORĂŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

  SLOBOZIA CIORASTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMITREŞTI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

  DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIZANTEARĂZĂŞEASC

  Ă

  SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15492.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

  RURAL

  ANGHELEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 26 / 103

 • GIMNAZIAL12262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SURAIA

  SCOALA GIMNAZIALASURAIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  PE COMUNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIABRADULUI

  SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  15/0

  VACANT

  Pe comuna

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FOCŞANI

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GĂGEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13712.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

  POIANA CRISTEIRURAL

  TÂRÂTU

  SCOALA GIMNAZIALATIRITU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂMPINEANCA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

  CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE PLASTICA0/0

  VACANTpost retraspentrucompletare

  normetitulari

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOVILIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAMOVILITA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11582.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

  VINTILEASCARURAL

  BAHNELE

  SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

  BALASESCU" BAHNELE 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 27 / 103

 • GIMNAZIAL11622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINTILEASCA

  SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

  VINTILEASCA 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRÂNCIOAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

  VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEREJUMIC

  SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SIHLEA

  SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

  EDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15232.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

  RURAL

  LESPEZI

  SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MERA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOSLOVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

  SOVEJA 2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13412.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

  ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

  VOETIN

  SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18842.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

  VRINCIOAIARURAL

  SPINEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 28 / 103

 • GIMNAZIAL18852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEGRILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

  NEGRILESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTI