409
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3625 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA 2. Nu ACOMPANIAMENT 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3624 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA 2. Nu ACOMPANIAMENT 18/0 VACANT 1. Da 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3125 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BUZIAŞ ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BUZIAȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 16/0 VACANT 1. Da 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3132 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN" TIMIȘOARA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ SI COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO- 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 409

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021

Probapractica

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. trans. cons. între unit.

7. pt.repart. în şed. publică de trans.

8. cond. spec. de transfer

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuACOMPANIAMENT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuACOMPANIAMENT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

31252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

31322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ SI

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 1 / 409

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

29842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

29862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

35832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

35362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "ALEXANDRUROȘCA" LUGOJ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

34102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ SI

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuAGRICULTURA,

HORTICULTURA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL45152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DESILVICULTURĂ ȘI

AGRICULTURĂ "CASAVERDE" TIMIȘOARA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3573

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

10/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 2 / 409

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL25192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuAGRICULTURA,

HORTICULTURA17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3601

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

4/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 17/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL37582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL37572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

Pagina 3 / 409

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL46152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 18/0

REZERVATCIC01.11.2020-22.07.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL46132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

13052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuANSAMBLU CORAL

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

CORAL 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 4 / 409

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA4351

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuARHITECTURA

18/0

REZERVATCIC PANALA

16.01.2022

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL DEARTA4355

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuARHITECTURA

15/3

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL DEARTA4363

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuARHITECTURA

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuARTA ACTORULUI

12/8

VACANT

1. Da

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuARTELESPECTACOLULUI

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 5 / 409

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL26872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT6 ORA LABENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32452.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL42802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

BIOLOGIE15/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 6 / 409

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL37772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL42212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuBIOLOGIE

0/6

VACANT2 ORESCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTPRETRANSFER VOICU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL49012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTSCINDARE

2943

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTSCINDARE

2417

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL46402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

12/1

VACANT

1 ORA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 7 / 409

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL46622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANTSCINDAREPOST 2094

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTSCINDARE

4791

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANTPRETRANSF

ER ONET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL47892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuBIOLOGIE

10/1

VACANTPRETRANSFER STOIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuBIOLOGIE

0/7

VACANTORE DEEDUCATIEPENTRU

SANATATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTORE LACLASE A

DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTORE DEEDUCATIEPENTRU

SANATATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 8 / 409

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL19272.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20742.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

17/1

REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

Ă02.11.2021.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26892.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 9 / 409

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL14862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTDINREDUCEREDE NORMA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

2/1

VACANTSCINDARE

3969

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 10 / 409

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL47972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTPRETRANSFER

PRESECAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12512.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANTSCINDARE

4684

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14152.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 11 / 409

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL27022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10112.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 12 / 409

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL20722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATREZERVATPRIMARPANA LA

15.10.2024.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL3090

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

10/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL11662.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTSECTIEUCRAINEAN

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL12472.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

14/4

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 13 / 409

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL39982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTREDUCERE

NORMĂ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3599

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL36092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL45702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1 ORA LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22702.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 14 / 409

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL26562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT1 ORA LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuBIOLOGIE - STIINTE

5/0

VACANT2 ORE LA ADOUASANSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19512.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

BIOLOGIE - STIINTE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1336

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL COPIILOR LUGOJ

2. NuCARTING

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3598

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuCHIMIE

3/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22682.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 15 / 409

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL25132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3087

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32442.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL33912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuCHIMIE

14/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

3/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 16 / 409

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL37752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34832.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

5/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL41002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42742.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

CHIMIE10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL42182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 17 / 409

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL23362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT2 ORE

BACOVA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

2 ORE LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT2 OREIGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 18 / 409

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL40142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuCHIMIE

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

10/1

VACANTPRETRANSFER BONDOC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL49022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

CHIMIE8/0

VACANTSCINDARE

2512

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 19 / 409

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL46772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

3/0

VACANTPROVENITDIN RTA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

5/0

VACANTSCINDAREPOST 4271

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuCHIMIE

14/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 20 / 409

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL13882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTREDUCERE

NORMĂ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuCHIMIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 21 / 409

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL14012.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT2 ORE

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20692.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

RURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

OTELEC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALCANI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 22 / 409

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL26522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuCHIMIE

7/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10642.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL44522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 23 / 409

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL14332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.15 TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19322.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

CHIMIE6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19362.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

CHIMIE2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10082.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuCHIMIE

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT2 ORE LA

ULIUC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuCHIMIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 24 / 409

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL38982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANTORE

PROVENITEDIN

REDUCEREANORMEI

TITULARILOR.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT4 ORE LAGRABAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT4 ORA LABENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT2 ORE LASCOALA

GIM. SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANTORE LAPETROASA

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 25 / 409

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL18902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIEBLING

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIEBLING

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuCHIMIE - STIINTE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

POSTLICEAL31272.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuCOMUNICARE

PROFESIONALA INLIMBA MODERNA

(ENGLEZA) 4/0

VACANT

CU TAXĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 26 / 409

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

POSTLICEAL40462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuCOMUNICARE

PROFESIONALA INLIMBA MODERNA

(ENGLEZA) 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuCOMUNICAREA INLIMBA MODERNA

(ENGLEZA) 1/0

VACANTINVATAMANT CU TAXA,

MODULPREDARE

SEM 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL25432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEVEST TIMIȘOARA

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

12762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuCOREPETITIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

REZERVATCIC

02.11.2021

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 27 / 409

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

12732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 28 / 409

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL DEARTA4341

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuCROCHIURI

1/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA LA

10.10.2022,INCAPACITA

TE TOTALDE MUNCA

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1531

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE ENGLEZA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORBUZIAS

1. Nu

1 ani

CULTURA SICIVILIZATIE

ENGLEZA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

PALATELECOPIILOR4886

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE GERMANA

18/0

REZERVATPENSIEREVIZ

TITULARPANA LA

03.04.2023

1. Da

1 ani

CULTURA SICIVILIZATIEGERMANA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS CLASIC

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS CLASIC

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS CLASIC

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS CONTEMPORAN

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR1526

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORBUZIAS

1. Nu

1 ani

DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS DE CARACTER

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 29 / 409

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PALATELECOPIILOR1524

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuDANS POPULAR

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORBUZIAS

1. Nu

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDANS ROMANESC

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22752.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE BAPTISTA) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

7/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20202.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20142.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20182.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA)

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuDUET

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 30 / 409

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL28572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANTPENSIONARE

ANTICIPATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 31 / 409

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL41032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL37552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL46102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL44212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL44232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 32 / 409

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL40302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL37542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL37562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL28842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE APLICATA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuECONOMIE APLICATA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT1 ORA LACHISODA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 33 / 409

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL45722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuECONOMIE APLICATA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL30022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL33942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL45102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DESILVICULTURĂ ȘI

AGRICULTURĂ "CASAVERDE" TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34902.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 34 / 409

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL44592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11682.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANTSECTIEUCRAINEAN

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL46052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14592.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22862.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32562.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 35 / 409

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL24342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT1 ORA LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL43022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANTREDUCERE

NORMĂ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL34252.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19852.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 36 / 409

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL19862.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12542.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEVEST TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL26732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 37 / 409

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL32142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"AZUR" TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL37422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22692.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

ECONOMIE APLICATA -EDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42962.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

ECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

ECONOMIE APLICATA -EDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

9/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL19572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

12/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 38 / 409

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PROFESIONAL3595

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuEDUCATIE CIVICA

2/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL39942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14492.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL44902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 39 / 409

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDAROVA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22892.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BECICHERECU MIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE ȚICHINDEAL”

BECICHERECU MIC 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 40 / 409

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL39532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32532.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIRODA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 41 / 409

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL43062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT1 ORASCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 42 / 409

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL19932.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

REZERVATREZMETODIST

CCD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL21552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UIVAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂUIVAR

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHILAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHILAD

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 43 / 409

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.18 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BEBAVECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 44 / 409

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL34242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL34942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19952.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA 0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12612.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 45 / 409

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL27012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27032.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10842.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂVOITEG

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 46 / 409

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL45362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALCANI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

CARANI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT1 ORA LAGRABAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANTORE LASOALA

GIMNAZIALA NR. 20

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 47 / 409

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL17322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL42102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 48 / 409

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL23532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT1 ORA

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL45872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL34032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

REZERVATREZMETODIST

CCD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/3

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 ORE LA

CHEGLEVICI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 49 / 409

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

29912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

29882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT10 ORE LANIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT16/0

VACANT

2 ORESINERSIG, 2ORE JABAR,

2 OREOHABA

FORGACI -INVATAMAN

T PRIMARSIMULTAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12702.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12752.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 50 / 409

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10152.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECAŞ

ȘCOALA PRIMARĂ SECAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT6 OREIGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20312.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZ PRIMAR31.08.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 51 / 409

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL15902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT12/0

VACANT

4 ORECLADOVA, 2

ORECLICIOVA, 2

ORECUTINA, 2

ORELEUCUSEST

I

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDAROVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34842.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 52 / 409

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL32662.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT10 ORE LACARANI, 4

ORE COVACI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SATCHINEZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSATCHINEZ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT4 ORE SC.BARATEAZ,2 ORE SC.HODONI.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

31202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.18 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 53 / 409

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL32332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIA 3 CLASE

PREGATITOARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT8 ORE SC.HITIAS, 2ORE SC.

DRAGOIESTI, 2 ORE SC.FICĂTAR.

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 54 / 409

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL39342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANTOREBENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR45012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "PRIMIIPAȘI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

REZERVAT

REZERVATPRIMARPANA LA

15.10.2024ȘC.

PRIMARAICTAR - 2ORE, SC.PRIMARA

SUSTRA - 2ORE, SC.

PRIMIOSIFALAU -

2 ORE.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "CASASPERANȚEI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 55 / 409

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT2 ORESALBAGEL,2 ORE JENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT2 ORE

SANOVITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTORE LASCOALA

PRIMARADRAGOMIRE

STI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL34322.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL34342.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 56 / 409

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT2 ORE LABUTIN, 2ORE LA

SEMLACUMARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANT8 ORE

PETROASAMARE, 2

OREHONORICI,

2 OREVISAG

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20292.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 57 / 409

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL20962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UIVAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂUIVAR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT6 ORE LAPUSTINIS, 2

ORE LARAUTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/4

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN TITEL" MARGINA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR28422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHARLOTENBURG

ȘCOALA PRIMARĂCHARLOTTENURG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTORE LACLASE

SIMULTANE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER IOVAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 409

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL47432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER

BOBOSEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL49252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10752.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT4 ORE

JDIOARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BARA

ȘCOALA PRIMARĂ BARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL49552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT6 ORE LACHISODA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 59 / 409

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL21332.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT4 ORE LABERINI, 2ORE LA

OTVESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 60 / 409

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

32602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL34052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTORE LA SC.PRIMARA

CERNATEAZ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL35042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT2 ORE SC.PRIMARA

DRAGSINA,2 ORE SC.PRIMARAVUCOVA.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3095

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL30032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

2 ORE LASCOALA

PRIMARACRIVINA, 2

ORE LASCOALA

PRIMARAFĂRĂSESTI,

2 ORE LASCOALA

PRIMARAPOIENI.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 61 / 409

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL27872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT18 ORE LAGRABAT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT10 ORE LABULGARUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTORE LAȘCOALA

PRIMARĂBOBDA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT10 ORE LASCOALA

GIM. SIPET

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIERA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18552.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 62 / 409

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL21312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42982.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 63 / 409

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL24012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.15 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT2 ORE LAOBAD, 4ORE LA

PETROMAN,2 ORE LA

MACEDONIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL34002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL45622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 64 / 409

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL40102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CURTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCURTEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTORE LA SC

COSAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 ORE LA

IECEA MICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 65 / 409

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIINOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUDEȘTII NOI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

4 ORE LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22882.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR23012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT10 ORE

ORTISOARASI 4 ORE LACORNESTI +

4 ORE LASECEANI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTORE LA

CALACEA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BECICHERECU MIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE ȚICHINDEAL”

BECICHERECU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL41022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIA 3 CLASE

DEPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.13 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 66 / 409

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL17582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22922.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL45122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DESILVICULTURĂ ȘI

AGRICULTURĂ "CASAVERDE" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/4

VACANT4 ORE LACLASE

SIMULTANELA SCOALA

UHEI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 67 / 409

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL40192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CURTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCURTEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL36142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL38292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN TITEL" MARGINA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT2 ORE LASINTESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT2 ORE LASIMULTANCRIVINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT4 OREBENCECU

DE SUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL37782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 ORE LA

ALIOS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 68 / 409

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL18512.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

35532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT6 OREBACOVA2 ORE

SILAGIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL43002.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

32762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 69 / 409

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT10 ORE LACRAI NOU.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL46692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATCIC PANA IN14.03.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL49312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL43602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 70 / 409

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL44112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL44132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

2 ORE SCBATESTI, 2

ORE SCBIGHICI, 2

ORE SCBRATESTI, 2

ORE SCBUNEAMARE, 4ORE SC

COLONIAMICA, 2 ORE

SCTEMERESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL47392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER MURGU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL49372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER

PRISECIAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL48782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER

DRAGOTOIU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL49492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTPRETRANSFER STAICU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 409

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL49082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32642.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT2 ORENERAU, 2

ORETEREMIA

MICA.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL34522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL44122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 409

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

35402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "ALEXANDRUROȘCA" LUGOJ

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

35412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "ALEXANDRUROȘCA" LUGOJ

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIRODA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTORE LAGIARMATA

VII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT2 ORE LAIANOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂCĂLAZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTORE LABEREGSAU

MARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL37452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

Pagina 73 / 409

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANTORE LASCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT10 ORE LARACHITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR"BEGA" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

47452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARLUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTPRETRANSFER CANEA

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1465

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1467

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 21/1

VACANT

1. Da

1 ani

BOX3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SAH3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR"BEGA" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

CANOTAJ3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR"BEGA" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 74 / 409

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARLUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

KAIAC-CANOE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

SAH3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR"BEGA" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARLUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

BĂIEȚI

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARLUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

BĂIEȚI

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARLUGOJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 75 / 409

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

VOCATIONAL LICEAL1451

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 13/1

VACANT

1. Nu

1 ani

FOTBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1462

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 16/2

VACANT

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

GIMNASTICAARTISTICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR"BEGA" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL

GIMNAZIAL2779

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 14/4

VACANT

1. Da

4 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1456

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

14702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

BOX3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 76 / 409

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

VOCATIONAL

GIMNAZIAL2776

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 21/0

VACANT

1. Da

4 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1461

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 16/2

VACANT

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL33852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

Ă LA16.09.2021.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL43562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT4 ORESCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL35012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL38122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN TITEL" MARGINA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 77 / 409

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL23702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 78 / 409

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL22232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIINOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUDEȘTII NOI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 79 / 409

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL40022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIERA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

2 ORE LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT2 ORE LA

ULIUC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 80 / 409

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL38652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA4/0

VACANT2 OREPETROASA

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22762.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL38272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT2 ORE LARACHITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL40202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL38192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 81 / 409

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL38762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BEBAVECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18492.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.15 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 82 / 409

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL42252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIEBLING

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIEBLING

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIRODA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRDEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂRDEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANTPRETRANSF

ER STAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 83 / 409

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL42002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL42322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL47352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTPRETRANSF

ER STAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL47372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANTPRETRANSF

ER STAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL47052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTprovenit dinscindare

3100

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SATCHINEZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSATCHINEZ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL42922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 84 / 409

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL29832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDAROVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12792.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂVOITEG

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL13692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20212.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATIE MUZICALA8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 85 / 409

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL23192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BECICHERECU MIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE ȚICHINDEAL”

BECICHERECU MIC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL30432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT4 ORE

CARANI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 86 / 409

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL29542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHILAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHILAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT2 ore SC.HITIAȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT4 ORE LABENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL11722.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANTSECTIEUCRAINEAN

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

Pagina 87 / 409

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10742.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21292.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22802.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 88 / 409

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL19762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20242.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT2 ORE LASCOALA

GIM. SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTSCINDARE

1202

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 89 / 409

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL10732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL37882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 90 / 409

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL26002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT2 OREIGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALCANI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34292.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT1 ORA LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT1 ORA LA A

DOUASANSAORE LASOALA

GIMNAZIALA NR. 20

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 91 / 409

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL34772.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

14/0

VACANTEURITMIE,studii

necesare inArta euritmie

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32592.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32622.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

15/0

VACANT4 ORE

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL47322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTELIBERAT

CERNESCU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL42232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

REZERVATCIC PANA INDATA DE

01.09.2022.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 92 / 409

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CURTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCURTEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 93 / 409

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL43492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT2 ORESCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 94 / 409

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL45392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BEBAVECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIINOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUDEȘTII NOI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1 ORA LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 95 / 409

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL31022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuEDUCATIE PLASTICA

12/0

VACANT4 ORE LAGRABAT, 4

ORE LABULGARUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIEBLING

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIEBLING

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 96 / 409

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL24932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT2 ORE LASCOALA

GIM. SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT2 ore Sc.Hitiaș.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MARGINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN TITEL" MARGINA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 97 / 409

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL11552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21252.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

OTELEC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT2 ORE LA

ULIUC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT2 ORE LA

IGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL39282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 98 / 409

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL31372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHILAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHILAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 99 / 409

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA4/0

VACANT2 OREPETROASA

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANTORE LACLASE A

DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

8/0

VACANT1 ORA LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 100 / 409

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL24382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT1 ORA LA A

DOUASANSAORE LASOALA

GIMNAZIALA NR. 20

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

18/0

VACANTCONTINE

METODICASI PRACTICAPEDAGOGIC

A

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL39952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL42902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE PLASTICA -

EDUCATIE VIZUALA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL47312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

14/0

VACANTELIBERAT

CERNESCU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL45642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

13/0

VACANT3 ORE

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 101 / 409

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL17432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32572.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL39272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 102 / 409

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 18/0

REZERVATCIC PANĂLA DATA DE04.11.2021.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTORE

PROVENITEDIN

REDUCEREANORMEI

TITULARILOR.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18282.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 103 / 409

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL27192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20342.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 104 / 409

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL49042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT2 ore FR,provenit din

scindare2232

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL39022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRDEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂRDEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSOCRATES TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTPRETRANSFER BONDOC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 105 / 409

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12892.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20382.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21392.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

OTELEC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 106 / 409

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL21572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA4/0

VACANT2 OREPETROASA

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL36152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 107 / 409

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL29572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL44392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIRODA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/1

VACANTSCINDAREPOST 4595

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL49002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.13 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANTSCINDARE

2339

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTPROVINEDIN

SCINDARECOD 2825

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 108 / 409

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43032.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BEBAVECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 109 / 409

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 110 / 409

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL38442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT4 OREBENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL34852.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 111 / 409

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL19542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANTPENSIONATANTICIPAT

PARTIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22812.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 112 / 409

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL25822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL33822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/4

REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

Ă LA16.09.2021.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL34072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

VACANT4 ORE

CARANI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 113 / 409

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL32732.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMUZICĂ "FILARET

BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 7/0

VACANTPRETRANSFER STOIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34802.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

5/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL DEARTA4347

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

5/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA LA

10.10.2022,INCAPACITA

TE TOTALDE MUNCA

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 114 / 409

Page 115: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL22782.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20252.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20272.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. NuEDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

SPECIALPRESCOLAR2966

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANTGRUPA INFORMARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR2968

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3086

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 115 / 409

Page 116: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRESCOLAR3545

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3175

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRESCOLAR3546

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3358

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3359

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3170

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 116 / 409

Page 117: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRESCOLAR3083

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3088

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3081

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3177

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRESCOLAR4725

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANTPRETRANSFER TATARU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR2964

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANTGRUPA INFORMARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 117 / 409

Page 118: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRESCOLAR3075

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3089

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR3085

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR29192.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUDEȘTII

VECHI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

BULGARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR47562.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER LAZAR-

NIEDERMAYER

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33522.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 118 / 409

Page 119: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR31852.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "FRANZLUKAS" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR37692.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33242.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33252.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31872.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "FRANZLUKAS" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31832.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "FRANZLUKAS" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 119 / 409

Page 120: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR31692.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33512.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33532.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33552.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR37662.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR26722.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 120 / 409

Page 121: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33232.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.30

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13742.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.30

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR26712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31712.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31732.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 121 / 409

Page 122: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR31792.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "FRANZLUKAS" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31812.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NIKOLAUS

LENAU" TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "FRANZLUKAS" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31982.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.3

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR18952.Nu

1. ROMANO-

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR48972.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN16.03.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48422.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTPRETRANSFER TALPAI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 122 / 409

Page 123: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR48752.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NOTREDAME" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANTPRETRANSFER DANIEL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48802.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER KUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33172.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR24052.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT MOȘNIȚA

NOUĂ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR39542.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.10

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR38502.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

RURAL

CHERESTUR

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CHERESTUR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 123 / 409

Page 124: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR23922.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33192.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR24672.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

RURAL

OTVEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL OTVEȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31952.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.3

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40742.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR24432.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

RURAL

TORMAC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TORMAC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 124 / 409

Page 125: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR18972.Nu

1. ROMANO-

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR24042.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT MOȘNIȚA

NOUĂ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR18992.Nu

1. ROMANO-

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR29302.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

RURAL

CENAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CENAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR25972.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT JIMBOLIA

URBAN

JIMBOLIA

GRĂDINITA CU PROGRAMNORMAL NR.2 JIMBOLIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33562.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 125 / 409

Page 126: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR13562.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DETA

URBAN

DETA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL DETA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13802.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

URBAN

GĂTAIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GĂTAIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR48792.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER CSIKI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR30582.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR19802.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR19942.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PINA LA23.02.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 126 / 409

Page 127: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR20162.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

RURAL

PECIU NOU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PECIU NOU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20192.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

RURAL

DINIAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL DINIAȘ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20322.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20522.Nu

1. Nu

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21522.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

RURAL

JEBEL

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL JEBEL

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA TITULARPANA LADATA DE

16.01.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17812.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.3

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 127 / 409

Page 128: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR32722.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIEBOALA

REZUIBILAPANA LADATA DE

20.02.2022.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR31362.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.22

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATPENSIE DE

BOALAREVIZUIBILA PANA LA08.11.2023.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33002.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33022.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33062.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.24

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33072.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.24

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 128 / 409

Page 129: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33092.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33102.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33302.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA DATA DE11.01.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33332.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33372.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33412.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 129 / 409

Page 130: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33482.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA DATA DE28.11.2021.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR23492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.29

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN13.09.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19822.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PINA LA31.08.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19882.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20262.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR21782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUDEȘTII NOI

RURAL

DUDEŞTIINOI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUDEȘTII

NOI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 130 / 409

Page 131: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR21822.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUDEȘTII NOI

RURAL

DUDEŞTIINOI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUDEȘTII

NOI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13822.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

URBAN

ŞEMLACUMARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ȘEMLACU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR37192.STEP BY STEP

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR15072.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHILAD

RURAL

GHILAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHILAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR24492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

RURAL

NIŢCHIDORF

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NIȚCHIDORF

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40552.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 131 / 409

Page 132: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR40562.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40662.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40682.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR41482.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

RURAL

ŞAG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ȘAG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 132 / 409

Page 133: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR11092.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

RURAL

SĂLBĂGEL

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SĂLBĂGEL

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR48772.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER DRAGU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48322.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER AMZA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48402.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.3

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

RADULOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48682.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

BOCANCEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR46542.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "PLANETAPITICILOR" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 133 / 409

Page 134: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR47192.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUI

GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR47202.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUI

GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN12.012.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48392.Nu

1. PENTICOSTAL

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER OLARIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48822.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

RAPAUZU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48982.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NOTREDAME" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATCFP PANALA

28.02.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48992.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.22

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN15.03.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 134 / 409

Page 135: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR13662.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.30

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN15.06.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR45042.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DESILVICULTURĂ ȘI

AGRICULTURĂ "CASAVERDE" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR45492.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR23512.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.29

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR29182.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

RURAL

CHEGLEVICI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CHEGLEVICI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR19332.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 135 / 409

Page 136: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR19892.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20102.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

RURAL

PECIU NOU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PECIU NOU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20152.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20332.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR20512.Nu

1. Nu

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR24392.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

RURAL

TORMAC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TORMAC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATTITULAR IN

PENSIEREVIZUIBILA PANA LADATA DE

01.02.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 136 / 409

Page 137: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR28452.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

RURAL

ŞANDRA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ȘANDRA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR27252.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

RURAL

PESAC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL PESAC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40632.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40652.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR24402.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

RURAL

CADAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CADAR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRADINITAPN CADAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 137 / 409

Page 138: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR17852.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.3

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR18822.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

RURAL

BELINŢ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BELINȚ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR44762.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44772.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂUIVAR

RURAL

SÂNMARTINU

MAGHIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SÂNMARTINU

MAGHIAR 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR22672.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

RURAL

ORŢIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ORȚISOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 138 / 409

Page 139: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR30292.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

RURAL

SÂNANDREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SÂNANDREI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

PN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR15032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

RURAL

CLOPODIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CLOPODIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR26332.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

RURAL

TOMNATIC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TOMNATIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR30352.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPP - CICPANA LA

16.08/2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33112.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.19

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33132.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 139 / 409

Page 140: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33152.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33162.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33292.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.19

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCCC

01.09.2021-21.05.2022.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33322.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33362.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

19.05.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33392.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 140 / 409

Page 141: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33572.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.16

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR30272.Nu

1. Nu

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR30322.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

RURAL

SÂNANDREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SÂNANDREI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

PP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR35622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATTITULARPANA IN

02.12.2021

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR24462.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANA IN08.08.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR24692.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

RURAL

BERINI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BERINI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 141 / 409

Page 142: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR32802.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA DATA DE15.05.2022.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32942.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA DATA DE15.10.2021.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR37172.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44972.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "PRIMIIPAȘI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR34612.WALDORF

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR35752.STEP BY STEP

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 142 / 409

Page 143: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR45452.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR45462.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR45472.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44702.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INFANTS"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10942.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2 LUGOJ

URBAN

LUGOJ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.6 LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR35772.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 143 / 409

Page 144: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR35782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

BEREGSĂUMIC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BEREGSĂU MIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATGRUPAMIXTA

REZERVATTITULARPANA IN

06.06.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR45802.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

SCOALA PRIMARĂ "ELIM"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44742.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44782.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44822.Nu

1. Nu

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR13682.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.30

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 144 / 409

Page 145: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR14462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

RURAL

GRĂNICERII

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL GRĂNICERI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44982.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "PRIMIIPAȘI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR34622.WALDORF

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR32692.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR32972.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCONCEDIUPRELUNGIRE CIC PANALA DATA DE15.05.2023.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33042.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

06.06.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 145 / 409

Page 146: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33122.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33182.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC01.09.2021 -26.04.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33212.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR42302.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR42312.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR45442.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 146 / 409

Page 147: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR45482.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR19352.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PINA LA24.12.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR23522.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.29

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR17692.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.27

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

20.03.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR24472.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

SÂNNICOLAU MARE

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL

SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR28412.Nu

1. Nu

ȘCOALA PRIMARĂCHARLOTTENURG

RURAL

BOGDA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BOGDA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 147 / 409

Page 148: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR44712.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NOTREDAME" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR44792.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TROIȚA

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR31502.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.11

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.12

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATCIC PANA

LA DATA DE21.02.2022.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR39642.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

RURAL

POIENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL POIENI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40042.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

RURAL

COLONIAFABRICII

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL TOMEȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40532.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 148 / 409

Page 149: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR40592.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40642.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR32712.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33082.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

21.05.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR41492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

RURAL

ŞAG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ȘAG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR42292.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 149 / 409

Page 150: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR41462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

RURAL

ŞAG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ȘAG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33352.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33472.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33492.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33502.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR33542.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

20.08.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 150 / 409

Page 151: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR33622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

RURAL

GIARMATA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIARMATA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR40702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR44142.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

RURAL

GHIRODA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHIRODA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR41822.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSÂPTÂMÂNAL TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

PRESCOLAR40672.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR40722.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 151 / 409

Page 152: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR37182.STEP BY STEP

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SĂCĂLAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR45792.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

SCOALA PRIMARĂ "ELIM"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44722.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "NOTREDAME" TIMIȘOARA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

MIHALACHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR44732.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44752.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "INIMA

CULORILOR"DUMBRĂVIȚA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44812.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TROIȚA

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 152 / 409

Page 153: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR42672.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

RURAL

SÂNPETRUMIC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SÂNPETRU MIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44152.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

RURAL

GHIRODA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHIRODA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR44162.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

RURAL

GHIRODA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHIRODA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR49182.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR49172.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR42282.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 153 / 409

Page 154: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR42332.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR46222.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "CASASPERANȚEI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR46292.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CHILDREN

CARE CENTER"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR46302.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CHILDREN

CARE CENTER"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR46312.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CHILDREN

CARE CENTER"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR46322.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CHILDREN

CARE CENTER"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 154 / 409

Page 155: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR49162.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR48692.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER MILUTIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48702.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "PRIMIIPAȘI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER DAVID

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR46912.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT UNIVERSUL

COPIILOR TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR46922.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT UNIVERSUL

COPIILOR TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR46932.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT UNIVERSUL

COPIILOR TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 155 / 409

Page 156: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR46892.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT UNIVERSUL

COPIILOR TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR46902.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT UNIVERSUL

COPIILOR TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48372.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TROIȚA

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER NITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48642.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER POPA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48662.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER DINCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48672.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

VESELINOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 156 / 409

Page 157: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR49192.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

RURAL

GIROC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIROC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR48342.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER MARTIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48352.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER TUREAC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48432.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSF

ER ALBU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48632.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

SECOSAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48732.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER LAZAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 157 / 409

Page 158: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR46332.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CHILDREN

CARE CENTER"TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR47162.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUI

GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48312.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

DEACONESCU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48362.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.38

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.6

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER IERCU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48712.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "PRIMIIPAȘI" TIMIȘOARA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPRETRANSFER

FILIPESCU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR48902.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TROIȚA

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC PANALA

30.04.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 158 / 409

Page 159: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRESCOLAR47172.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUI

GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR47182.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUI

GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10932.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

URBAN

MĂGURI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.9 MĂGURI

LUGOJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

RROMANI)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR33222.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

SARBA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR37792.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

RURAL

CENEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CENEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

SARBA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR41862.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

SARBA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

Pagina 159 / 409

Page 160: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL37512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 160 / 409

Page 161: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL24812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL49202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ

TIMIȘOARA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 18/0

VACANTPRTETRANSFER SAVU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL41092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 11/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIA 3 CLASE

DEPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL41062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 161 / 409

Page 162: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL29152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL40412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuELEMENTE DESTATISTICA SIINFORMATICA

MEDICALA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuESTETICA SI TEORIASPECTACOLULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuETNOGRAFIE SIFOLCLOR MUZICAL

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ETNOGRAFIE-FOLCLOR 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

37122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuEURITMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 162 / 409

Page 163: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL12942.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22732.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL37402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL39152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1 ORA LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 163 / 409

Page 164: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL22162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEVEST TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL34022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42952.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. NuFILOSOFIE; LOGICA,

ARGUMENTARE SICOMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL42992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 164 / 409

Page 165: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL22952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34932.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14632.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 0/1

VACANTOPTIONAL -ETICĂ

APLICATĂ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL3104

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 165 / 409

Page 166: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL17482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEVEST TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL24702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuFIZICA

10/0

VACANT4 ORE LASCOALA

GIM. SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT2 ORE LARACHITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuFIZICA

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 166 / 409

Page 167: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL45672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuFIZICA

12/0

VACANT6 ORE LA

CRAI NOU.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA"TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34812.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuFIZICA

7/0

REZERVATCIC PANA INDATA DE

14.07.2022.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL44532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂCĂLAZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL43982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuFIZICA

7/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL42682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 167 / 409

Page 168: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL47982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

20/0

VACANTPRETRANSFER JEFLEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuFIZICA

2/0

VACANTPENSIE

ANTICIPATA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL42172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuFIZICA

6/0

VACANT2 ORESCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL48002.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

FIZICA13/0

VACANTPRETRANSF

ER IACOB

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL48022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuFIZICA

16/2

VACANTPRETRANSFER

AGAFITEI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL48012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

6/0

VACANTPRETRANSF

ER IACOB

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuFIZICA

2/0

VACANTPROVENITDIN RTA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL47992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

18/0

VACANTPRETRANSFER STOICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 168 / 409

Page 169: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL42032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FIBIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GROZA" FIBIȘ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL25102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

FIZICA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuFIZICA

4/0

VACANTORE LAIGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALCANI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

2/0

VACANTORE

PROVENITEDIN

REDUCEREANORMEI

TITULARILOR.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 169 / 409

Page 170: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL39732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuFIZICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

FIZICA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC"ION.I.C.BRĂTIANU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIEBLING

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIEBLING

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3597

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuFIZICA

2/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 170 / 409

Page 171: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL22852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

1/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

FIZICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL33982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL3084

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 171 / 409

Page 172: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL31622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

FIZICA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL32432.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL39752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuFIZICA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONAL"ANA ASLAN" TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL31932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 172 / 409

Page 173: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL31972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13832.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL38732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT6 ORA LABENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL35102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

LICEUL TEHNOLOGICJIMBOLIA

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL40992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICENERGETIC "REGELE

FERDINAND I "TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

2/0

VACANTCU

CONDITIAREALIZARIIA 3 CLASE

DEPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 173 / 409

Page 174: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL42722.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

FIZICA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32422.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL44002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuFIZICA

2/0

VACANTORE LACLASE A

DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL23342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuFIZICA

14/0

VACANT6 ORE

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 174 / 409

Page 175: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL17112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.18 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL28772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"EMANUIL UNGUREANU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIERA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

2. NuFIZICA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 175 / 409

Page 176: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19232.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

FIZICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuFIZICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20622.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

OTELEC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuFIZICA

10/0

VACANT2 ORE LACHISODA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 176 / 409

Page 177: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL16172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

DETA

LICEUL TEHNOLOGIC"SFÂNTU NICOLAE" DETA

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL35082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL35192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.13 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.15 TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

9/0

VACANT

3 ORE LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 177 / 409

Page 178: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL22612.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12962.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

4/0

VACANTREDUCERE

NORMĂ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 178 / 409

Page 179: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL37372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL TEHNIC"HENRI COANDĂ"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL10072.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10802.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BANATUL"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuFIZICA

8/0

VACANT4 ORE LA

ULIUC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 179 / 409

Page 180: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL26862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA - STIINTE

2/0

VACANTORE LA A

DOUASANSĂ

DACĂ SEREALIZEAZĂ

CLASA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34212.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA - STIINTE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuFIZICA - STIINTE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuFIZICA - STIINTE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL24192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuFIZICA - STIINTE

8/0

VACANTORE LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1508

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuFIZICA APLICATA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

FIZICAAPLICATA

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

Pagina 180 / 409

Page 181: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL15302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDAROVA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22662.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22712.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICBAPTIST TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 181 / 409

Page 182: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL44892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL39892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COLONIAFABRICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SORIN LEIA" TOMEȘTI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 182 / 409

Page 183: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL38772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BEBAVECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT2 ORE LABENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 183 / 409

Page 184: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL37242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂCĂLAZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANTORE LABEREGSAU

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

IZVIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL37842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENEI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 184 / 409

Page 185: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL47482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

9/0

VACANTPRETRANSFER MATEI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL47522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANTSCINDARE

1731

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL43332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT2 ORESCOALA

GELU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

VACANTSCINDAREPOST 4666

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL46682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/3

VACANTSCINDAREPOST 2366

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 185 / 409

Page 186: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL46642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANTSCINDAREPOST 4598

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT1 ORA

BACOVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19782.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 186 / 409

Page 187: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL20792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

RURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT2 ORE LA

SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT2 ORE SC.

HITIAS.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 187 / 409

Page 188: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL28942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT3 ORE LAGRABAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BECICHERECU MIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE ȚICHINDEAL”

BECICHERECU MIC 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 188 / 409

Page 189: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL30402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT2 ORE LACARANI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL32242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.18 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.21 "VICENȚIU BABEȘ"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SACOŞUTURCESC

ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT2 ORE LA

ULIUC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL33972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 189 / 409

Page 190: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL24582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL33922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL40072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CURTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCURTEA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRDEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂRDEA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBELINȚ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 190 / 409

Page 191: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL29752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT1 ORA DINREDUCERE

NORMA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂVOITEG

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBIRDA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19792.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 191 / 409

Page 192: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL20772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1 ORA LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL34912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 192 / 409

Page 193: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL14052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIERA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 193 / 409

Page 194: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

REZERVATREZMETODIST

CCD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26992.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANTORE LASOALA

GIMNAZIALA NR. 20

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 194 / 409

Page 195: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL24292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANTORE LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL41192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 195 / 409

Page 196: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

REMETEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

REZERVATREZERVATMETODISTCCD PANA

IN31.08.2022

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 196 / 409

Page 197: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL21532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 197 / 409

Page 198: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL17922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. Nu

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

4/0

VACANT2 ORE LAPETROASA

MARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10132.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL26132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuGEOGRAFIE

16/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALCANI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVATVICEPRIMAR 31.08.2022

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 198 / 409

Page 199: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL26622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT1 ORA ADOUASANSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26932.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10862.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABALUNGĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂOHABA LUNGĂ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL46342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL46032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL ECONOMIC"FRANCESCO SAVERIO

NITTI" TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL44562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 199 / 409

Page 200: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL17512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VICTORVLAD

DELAMARINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVICTOR VLADDELAMARINA 2. Nu

GEOGRAFIE3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL22632.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL LOGOS

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

15/3

REZERVATCIC PANALA

04.04.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL34392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL3587

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANTA DOUASANSA

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREMIAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREMIA MARE

2. NuGEOGRAFIE

10/0

REZERVATCIC PANA INDATA DE

01.09.2022.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 200 / 409

Page 201: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL41572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuGEOGRAFIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuGEOGRAFIE

8/0

REZERVATVICEPRIMAR

31.08.2022.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL38812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂRDEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂRDEA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDAROVA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANTPROVENITDIN

SCINDAREA1757

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL47542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICTRANSPORTURI AUTO

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

5/1

VACANTPRETRANSFER

ISFANESCU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL47472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANTPRETRANSFER MATEI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL47102.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

GEOGRAFIE0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 201 / 409

Page 202: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL21742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JEBEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARTIN ȘUBONI" JEBEL

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19652.Nu

1. Nu

Limba română

Limba italiană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL42222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BRESTOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBRESTOVĂȚ

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL28932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT4 ORE LAGRABAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu5. Da6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20972.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

IOHANISFELDRURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

OTELEC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 202 / 409

Page 203: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL29452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuGEOGRAFIE

8/0

VACANT3 ORE LARACHITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TORMAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANTSCOALA

GIM. SIPET

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIERA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIERA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRNA

2. NuGEOGRAFIE

4/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "VLADȚEPEȘ" TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL44922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 203 / 409

Page 204: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PROFESIONAL3116

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

ȘCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ BUZIAȘ

2. NuGEOGRAFIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"VALERIU BRANIȘTE"

LUGOJ 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANTORE LACLASE DE A

DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNANDREI

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNMIHAIUROMÂN

ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNMIHAIU ROMÂN

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATVICEPRIMAR PANA LA31.08.2022

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32512.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"NIKOLAUS LENAU"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL34062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.25 TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34672.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL WALDORFTIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

2/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 204 / 409

Page 205: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL45382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL45742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuGEOGRAFIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuGEOGRAFIE

8/0

REZERVAT1/2 NORMA

TITULAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"BARTÓK BÉLA"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

10/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuGEOGRAFIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL39072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂDRAG

LICEUL TEHNOLOGIC"TRAIAN GROZĂVESCU"

NĂDRAG 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL31222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 205 / 409

Page 206: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuGEOGRAFIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IOHANISFELD

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL22092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE LEONIDA"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

2 ORE LA FR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuGEOGRAFIE

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13042.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuGEOGRAFIE

13/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR4744

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuGIMNASTICA RITMICA

18/0

VACANTPRETRANSFER COLAC

1. Da

1 ani

GIMNASTICARITMICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 206 / 409

Page 207: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL25262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuINDUSTRIE

ALIMENTARA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuINDUSTRIE

ALIMENTARA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL25232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CRISTOFOR NAKO"SÂNNICOLAU MARE 2. NuINDUSTRIE

ALIMENTARA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOANJEBELEAN" SÂNNICOLAU

MARE 2. NuINFORMATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL48762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuINFORMATICA

12/6

REZERVATPENSIEREVIZUIBILA TITULAR

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL44672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA

2/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA

6/15

REZERVATCIC PANA IN10.02.2022

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuINFORMATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL44692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA

1/16

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 207 / 409

Page 208: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PALATELECOPIILOR1521

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

PALATUL COPIILORTIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORBUZIAS

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

LICEAL13402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA

2/16

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BUZIAŞ

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT1 ORA

BACOVA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19552.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19912.Nu

1. Nu

Limba română

Limba italiană

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PECIU NOU

LICEUL TEORETIC PECIUNOU

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 208 / 409

Page 209: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL10232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10242.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"CORIOLAN

BREDICEANU" LUGOJ 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/6

REZERVATCIC

25.02.2022.

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTREDUCERE

NORMĂ.

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL29712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUDEŞTIIVECHI

LICEUL TEORETIC"SFINȚII KIRIL ȘI

METODII" DUDEȘTIIVECHI

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL30042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "GHEORGHE

ATANASIU" TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICASI

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13092.Nu

1. Nu

Limba sârbă

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"DOSITEI OBRADOVICI"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL48932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

REZERVATCFP PANALA

23.04.2022

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 209 / 409

Page 210: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL48292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

GĂTAIA

LICEUL TEORETIC GĂTAIA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 17/1

VACANTPRETRANSFER CLANITA

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL45762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL27732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT1 ORA LA ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL34372.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"WILLIAM SHAKESPEARE"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL34532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL43072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL44022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FĂGET

LICEUL TEORETIC"TRAIAN VUIA" FĂGET

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 210 / 409

Page 211: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "CARMEN

SYLVA" TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" LUGOJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIROC

LICEUL TEORETIC "DAVIDVONIGA" GIROC

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/1

VACANT5 ORE

CHISODA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL32362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILED

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE MITROI" BILED

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/3

VACANTPROVENITDIN RTA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL11752.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC "IULIAHAȘDEU" LUGOJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANTSECTIEUCRAINEAN

A

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL27712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOVRIN

LICEUL TEHNOLOGIC"ROMULUS

PARASCHIVOIU" LOVRIN 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL26272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNPETRUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MILIVOI TRIFUNSCHI"

SÂNPETRU MARE 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT2 ORE LA

IGRIȘ.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 211 / 409

Page 212: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL26452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOMNATIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOMNATIC

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOTTLOB

ȘCOALA GIMNAZIALĂGOTTLOB

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PESAC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MARIA BRINDEA" PESAC

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL29812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBUCOVĂȚ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞANDRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘANDRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂNĂŞTIUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE GÂRDA"

MĂNĂȘTIUR 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/1

VACANT4 ORE LAGRABAT, 5

ORE LABULGARUS

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 212 / 409

Page 213: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL13322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BALINŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBALINȚ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL27232.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JAMU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂJAMU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.19 "AVRAM IANCU"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NIŢCHIDORF

ȘCOALA GIMNAZIALĂNIȚCHIDORF

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT2 OREHITIAȘ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCHIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCHIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT4 OREBENCECU

DE SUS

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL40052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUDRIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSUDRIAȘ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 213 / 409

Page 214: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL40812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.16 "TAKE IONESCU"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10882.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

MĂGURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.12 MĂGURI LUGOJ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GAVOJDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGĂVOJDIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞTIUCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂȘTIUCA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10602.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANIȘOARA ODEANU"

LUGOJ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRICIOVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL30652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SATCHINEZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSATCHINEZ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT2 ORE LASC.

HODONI.

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHECEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHECEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Da

Pagina 214 / 409

Page 215: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DENTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDENTA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BETHAUSEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂBETHAUSEN

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER"

TIMIȘOARA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL47112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VARIAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL48262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.13 TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTSCINDARE

2333

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL48272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIARMATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANTPRETRANSFER CERBU

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL46752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.4 LUGOJ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/1

VACANTPROVENITDIN

SCINDAREACOD 1230

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL46762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANTPROVENITEDIN

SCINDARECOD 1218

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 215 / 409

Page 216: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL45942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL39502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIETROASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIETROASA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL39612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IECEAMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂIECEA MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL38712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT3 ORE LA

CRAI NOU.

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL35252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHEVEREŞU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL43932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHIZELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIZELA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 216 / 409

Page 217: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL31912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR BUCURESCU"NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BANLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ING. ANGHEL SALIGNY"

BANLOC 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL44962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂVOITEG

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL37682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MAŞLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂMAȘLOC

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL43942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL41902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TOPOLOVĂŢU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHILAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHILAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 217 / 409

Page 218: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL19532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIEBLING

ȘCOALA GIMNAZIALĂLIEBLING

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOLDUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOLDUR

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL23802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COMLOŞUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOMLOȘU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL24312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOŞNIŢANOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COŞTEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCOȘTEIU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MORAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂMORAVIȚA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 218 / 409

Page 219: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

GIMNAZIAL23152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORŢIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂORȚIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL48282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTPRETRANSFER CERBU

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FOENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL45432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BABEL" TIMIȘOARA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL25842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SARAVALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂSARAVALE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 219 / 409

Page 220: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

36272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTĂ "IONVIDU" TIMIȘOARA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA4313

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL DE ARTEPLASTICE TIMIȘOARA

2. NuINTERDEPENDENTE

FUNCTIONALE INRELATIA OM - FORMA -

AMBIENT 0/1

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA LA

10.10.2022,INCAPACIAT

E TOTALADE MUNCA

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR3554

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 220 / 409

Page 221: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRIMAR3556

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3064

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTSCOALACOMLOSU

MARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3237

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "DUMITRUCIUMAGEANU"

TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

REZERVATPENSIEREVIZUIBILA PANA LA04.07.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR3365

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3516

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LUGOJ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "ALEXANDRUROȘCA" LUGOJ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR4722

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTPRETRANSFER OLARU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 221 / 409

Page 222: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRIMAR4723

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTPRETRANSF

ER KOCIS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR3567

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3566

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3565

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3564

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3563

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

RECAŞ

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPĂUNESCU" RECAȘ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3050

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3366

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETICSPECIAL IRIS TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

COMPETENTEDE UTILIZAREA LIMBAJULUI

BRAILLE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3165

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL DE RESURSE ȘIASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂ"SPERANȚA" TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 222 / 409

Page 223: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

SPECIALPRIMAR3052

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR3049

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIEINCLUZIVĂ "PAUL

POPESCU NEVEANU"TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49282.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12422.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR49272.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

COLEGIUL NAȚIONALBĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR38022.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR10252.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 223 / 409

Page 224: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR40892.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR19002.Nu

1. ROMANO-

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR43232.Nu

1. Nu

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR38512.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBEBA VECHE

RURAL

CHERESTUR

ȘCOALA PRIMARĂCHERESTUR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR21582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOHANISFELD

RURAL

OTELEC

ȘCOALA GIMNAZIALĂOTELEC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

20/0

VACANT

OTELEC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR26752.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNNICOLAU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR OPREAN" NR.2

SÂNNICOLAU MARE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANTCLASE CUPREDARE

SIMULTANA0-IV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 224 / 409

Page 225: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR29342.Nu

1. Nu

RURAL

CENAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂCENAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR42732.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVARIAȘ

RURAL

GELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂGELU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR43162.Nu

1. Nu

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR43252.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

RURAL

CRAI NOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAI NOU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49342.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC "JEANLOUIS CALDERON"

TIMIȘOARA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49382.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 225 / 409

Page 226: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR49392.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49402.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49412.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.24 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR48962.Nu

1. Nu

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE LIMITA DE

VARSTATITULAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48952.Nu

1. Nu

RURAL

RACOVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE

ANTICIPATATITULAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48532.Nu

1. Nu

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER GLIGOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 226 / 409

Page 227: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR48542.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER ALBERT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48602.Nu

1. Nu

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER STOIAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48462.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSF

ER BUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48502.Nu

1. Nu

RURAL

BECICHERECU MIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE ȚICHINDEAL”

BECICHERECU MIC 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSF

ER IGNAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48572.Nu

1. ROMANO-

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC"GERHARDINUM"

TIMIȘOARA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSF

ER VASI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR48582.Nu

1. Nu

RURAL

PARŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂPARȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER JIGALOV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 227 / 409

Page 228: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR49262.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

RURAL

MOŞNIŢAVECHE

ȘCOALA PRIMARĂMOȘNIȚA VECHE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR48912.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUGOJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

15/0

REZERVATCIC PANALA

05.02.2023

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR46232.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "CASASPERANȚEI" TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR48942.STEP BY STEP

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC”ELECTROTIMIȘ”

TIMIȘOARA

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.20 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49572.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL"

TIMIȘOARA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTsuplimentareplan

scolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR46262.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA PRIMARĂ "CASASPERANȚEI" TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 228 / 409

Page 229: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR49222.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.27 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49332.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EFTIMIE MURGU" LUGOJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR49122.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.30 TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSUPLIMENTARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR48812.Nu

1. Nu

RURAL

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPĂDURENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER GALBEN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR47532.Nu

1. Nu

RURAL

SĂCĂLAZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPRETRANSFER COLTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR25862.Nu

1. Nu

RURAL

PERIAM

LICEUL TEORETICPERIAM

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 229 / 409

Page 230: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR28652.Nu

1. Nu

RURAL

LENAUHEIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR28672.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

RURAL

BULGĂRUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBULGĂRUȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR28712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

RURAL

GRABĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGRABĂȚ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCIC PANALA

28.10.2021

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR28722.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂLENAUHEIM

RURAL

GRABĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGRABĂȚ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR27342.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.7 "SFÂNTA MARIA"

TIMIȘOARA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR31512.Nu

1. Nu

URBAN

TIMIŞOARA

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ "CONSTANTINPUFAN" TIMIȘOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 230 / 409

Page 231: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR37992.Nu

1. Nu

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR38012.Nu

1. Nu

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR45502.Nu

1. Nu

URBAN

LUGOJ

LICEUL TEORETIC"HARUL" LUGOJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR37982.Nu

1. Nu

RURAL

CĂRPINIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂRPINIȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR32472.Nu

1. Nu

URBAN

CIACOVA

LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI"

CIACOVA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR42412.Nu

1. ORTODOX

URBAN

TIMIŞOARA

LICEUL TEOLOGICORTODOX "SFÂNTULANTIM IVIREANUL"

TIMIȘOARA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

17/1

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 231 / 409

Page 232: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR34422.Nu

1. Nu

URBAN

RECAŞ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR43152.Nu

1. Nu

RURAL

GIULVĂZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIULVĂZ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPRIMARPANA LA

31.08.2022.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR43212.Nu

1. Nu

URBAN

JIMBOLIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂJIMBOLIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTA DOUASANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR40792.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR40882.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR44252.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

RURAL

GIARMATA-VII

ȘCOALA PRIMARĂGIARMATA-VII

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 232 / 409

Page 233: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

PRIMAR41472.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

RURAL

IANOVA

ȘCOALA PRIMARĂ IANOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA

SIMULTANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR41532.Nu

1. Nu

RURAL

ŞAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR40842.Nu

1. Nu

RURAL

DUMBRĂVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR37202.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂLAZ

RURAL

BEREGSĂUMIC

ȘCOALA PRIMARĂBEREGSĂU MIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTINVATAMANT SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR44832.Nu

1. Nu

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR44842.Nu

1. Nu

RURAL

VOITEG

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMINO SERVITE VOITEG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 233 / 409