of 409 /409
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3625 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA 2. Nu ACOMPANIAMENT 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 3624 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA 2. Nu ACOMPANIAMENT 18/0 VACANT 1. Da 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3125 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BUZIAŞ ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BUZIAȘ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 16/0 VACANT 1. Da 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3132 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIMIŞOARA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN" TIMIȘOARA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ SI COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO- 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 409

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/05/2021
Proba practica
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu ACOMPANIAMENT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu ACOMPANIAMENT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
19/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
HORTICULTURA 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
AGRICULTUR "CASA VERDE" TIMIOARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
HORTICULTURA 17/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TURISM 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
TURISM 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TURISM 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TURISM 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BARBU" LUGOJ 2. Nu ANSAMBLU CORAL
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuANSAMBLU FOLCLORIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuANSAMBLU ORCHESTRAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu ARHITECTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ARHITECTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ARHITECTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ARTA ACTORULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuARTA VOCALA - INITIERE VOCALA
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuARTA VOCALA - INITIERE VOCALA
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuARTELE SPECTACOLULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
0/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE - STIINTE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CHIMIE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CHIMIE 8/0
VACANT SCINDARE
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
METODII" DUDETII VECHI
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
MARE 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CHIMIE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COMUNICARE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
(ENGLEZA) 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu CROCHIURI
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
18/0
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu DANS CLASIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu DANS CLASIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu DANS CLASIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu DANS CONTEMPORAN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu DANS DE CARACTER
2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu DANS ROMANESC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MAGHIARA) 4/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DUET
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
VACANTPENSIONAR E
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 19/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII /
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu ECONOMIE APLICATA -
EDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 3/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
AGRICULTUR "CASA VERDE" TIMIOARA
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
19/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
3/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ECONOMIE APLICATA - EDUCATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA -
ECONOMIE APLICATA - EDUCATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
TIMIOARA 2. Nu ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA -
EDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
EDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT1 ORA SCOALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BANLOC 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
REZERVATREZ METODIST
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
CARANI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE ECONOMICO- FINANCIARA 5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANTORE LA SOALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT 1 ORA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
REZERVATREZ METODIST
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
15/3
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORT 16/0
2 ORE OHABA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORT 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
SPORT 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
ORE COVACI
1. Da
1 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
14/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
PREGATITO ARE
1. Da
1 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
DRAGOIESTI , 2 ORE SC. FICTAR.
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
4/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SUSTRA - 2 ORE, SC.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
SEMLACU MARE
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORT 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
SPORT 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
ORE LA RAUTI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
14/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC "CRISTOFOR NAKO" SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BANLOC 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
OTVESTI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
DRAGSINA, 2 ORE SC. PRIMARA VUCOVA.
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
4/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
0/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
PETROMAN, 2 ORE LA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
15/0
VACANT
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COALA GIMNAZIAL "THEODOR BUCURESCU" NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COALA GIMNAZIAL "THEODOR BUCURESCU" NR.1 SÂNNICOLAU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
4 ORE LA SECEANI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
DE PROFESION
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
AGRICULTUR "CASA VERDE" TIMIOARA
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/4
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
3/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
15/0
SILAGIU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
14/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
ORE SC BIGHICI, 2
ORE SC BRATESTI, 2
COLONIA MICA, 2 ORE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
10/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
VACANT PRETRANSF ER CANEA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 21/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 13/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 16/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 14/4
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 17/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 21/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 16/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Da
EDUCATIE MUZICALA 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE MUZICALA 4/0
VACANT2 ORE PETROASA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
1. Nu
1 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu
EDUCATIE MUZICALA 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE 2. Nu EDUCATIE MUZICALA
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
1/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
GIMNAZIAL A NR. 20
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
15/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
01.09.2022.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE PLASTICA 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ORE LA BULGARUS
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE PLASTICA 4/0
VACANT2 ORE PETROASA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
GIMNAZIAL A NR. 20
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/3
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA 18/0
REZERVATCIC PAN LA DATA DE 04.11.2021.
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
scindare 2232
1. Nu
1 ani
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGICA 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGICA 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BARBU" LUGOJ 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
APLICATII PRACTICE 2/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
2. Nu EDUCATIE VIZUALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE VIZUALA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. NuEDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
BRAILLE 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POPESCU NEVEANU" TIMIOARA
2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
METODII" DUDETII VECHI
VECHI 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
PELZ" TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LENAU" TIMIOARA
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA
URBAN
TIMIOARA
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Da
SÂNNICOLAU MARE
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TIMIOARA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNNICOLAU MARE
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
P