of 27 /27
1 Nr. 505/21.09.2020 REGULAMENT INTERN An școlar 2020 – 2021

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI BIHORAN COLAR 2020-2021
CAPITOLUL I ........................................................................................................................... 3 PREZENTARE .......................................................................................................................... 3 CAPITOLUL II .......................................................................................................................... 4 DISPOZIII GENERALE ......................................................................................................... 4 CAPITOLUL III ......................................................................................................................... 6 STRUCTURA ORGANIZATORIC – FUNCIONAL A CCD BIHOR ............................... 6 CAPITOLUL IV ........................................................................................................................ 7 ATRIBUIILE PERSONALULUI CASEI CORPULUI DIDACTIC ...................................... 7 CAPITOLUL V ........................................................................................................................ 11 CURSANII ............................................................................................................................. 11 CAPITOLUL VI ...................................................................................................................... 11 PROGRAME DE FORMARE – FORMATORII .................................................................... 11 CAPITOLUL VII ..................................................................................................................... 12 ORGANIZAREA ACTIVITII ÎN CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR ..................... 12 CAPITOLUL VIII .................................................................................................................... 14 DREPTURILE PERSONALULUI .......................................................................................... 14 CAPITOLUL IX ...................................................................................................................... 15 OBLIGAIILE PERSONALULUI .......................................................................................... 15 CAPITOLUL X ........................................................................................................................ 17 NORME DE IGIENA I SECURITATE A MUNCII ............................................................. 17 CAPITOLUL X ........................................................................................................................ 18 REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINRII I AL ÎNLTURRII ORICREI FORME DE ÎNCLCARE A DEMNITII ........................... 18 CAPITOLUL XI ...................................................................................................................... 18 DISCIPLINA MUNCII I RSPUNDEREA DISCIPLINAR ............................................. 18 CAPITOLUL XII ..................................................................................................................... 19 RECOMPENSE ....................................................................................................................... 19 CAPITOLUL XIII .................................................................................................................... 20 DISPOZIII FINALE .............................................................................................................. 20 CAPITOLUL XIV .................................................................................................................... 21 ANEXE .................................................................................................................................... 21
Anexa 1 ............................................................................................................................................................. 21 Graficul sptmânal de activitate al profesorilor metoditi ............................................................................... 21 Anexa 2 ............................................................................................................................................................. 21 Graficul sptmânal a activitii de predare a personalului didactic ................................................................. 21 Anexa 3 ............................................................................................................................................................. 22 Graficul sptmânal de activitate al administratorului financiar ....................................................................... 22 Anexa 4 ............................................................................................................................................................. 22 Organigrama CCD Bihor .................................................................................................................................. 22 Anexa 5 ............................................................................................................................................................. 23 Regulament Intern de Funcionare a Editurii .................................................................................................... 23 Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea ....................................................................................... 23 Anexa 6 ............................................................................................................................................................. 24 Regulamentul intern de Funcionare a Bibliotecii CCD Bihor .......................................................................... 24 Anexa 8 ............................................................................................................................................................. 25 Msuri în vederea prevenirii rspândirii i a contaminrii cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 i pentru asigurarea desfurrii activitilor în condiii de siguran sanitar în biblioteci ............................................ 25
3
CAPITOLUL I PREZENTARE
Art. 1 Casa Corpului Didactic a Judeului Bihor este unitate conex a Ministerului Educaiei Naionale, care funcioneaz în judeul Bihor, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea Educaiei Naionale nr.1/2011. Art. 2 Casa Corpului Didactic a Judeului Bihor este instituie cu personalitate juridic, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu nr.11, cu patrimoniu, sigl i sigiliu, subordonat metodologic Direciei Generale Management Reea colar, din cadrul Ministerului Educaiei Cercetrii tiinifice. Art. 3 Pe plan local, activitatea Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor este controlat i coordonat de Inspectoratul colar Judeean Bihor, conform prevederilor art. 95, alin. 1 (h) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Art. 4 Funciile Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor sunt:
a) organizator de programe de formare continu pentru personalul didactic i didactic auxiliar din învmântul preuniversitar; b) centru de resurse, inovaie i expertiz în formarea continu a personalului didactic i a managerilor educaionali; c) centru de informare-documentare i consultan pentru personalul din învmântul preuniversitar; d) centru de iniiere i de organizare de activiti tiinifice, metodice i culturale; e) instituie ce asigur editarea i difuzarea de carte i publicaii; f) instituie ce asigur consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personal i organizaional; g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continu, bibliotecari, documentariti, profesori documentariti/responsabili ai centrelor de documentare i informare; h) marketing educaional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor i serviciilor oferite (oferta de programe de formare continu), promovarea i furnizarea acestora; i) banc de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori colari, responsabili cu formarea continu, profesori documentariti, mentori de dezvoltare profesional, bibliotecari, laborani, pedagogi colari, informaticieni, profesori asociai, consultani, experi; j) centru de iniiere i derulare de parteneriate în scopul implementrii de proiecte educaionale la nivel local, regional, naional i internaional; k) centru comunitar de învare permanent pentru personalul didactic i didactic auxiliar din învmântul preuniversitar, la nivel judeean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; l) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea i recunoaterea rezultatelor învrii nonformale i informale pentru personalul didactic i didactic auxiliar, precum i pentru personalul de conducere, de îndrumare i control din învmântul preuniversitar, la nivel judeean, conform art. 346 i 348 din Legea nr. 1/2011.
4
Art. 5 În elaborarea prezentului regulament s-au respectat urmtoarele principii: - organizarea i funcionarea CCD Bihor se proiecteaz aplicând normele prevzute în Regulamentul elaborat i aprobat de MEN (OMECTS 5554/2011) la condiiile concrete; - se valorific date din teoria pedagogic i psihosocial a managementului instituional; - obiectivele i organizarea se raporteaz la cererea de perfecionare a cadrelor din jude, la situaia în centrul universitar, la câtigul tiinific i metodic anterior; - conceptul regulamentului respect aplicarea analizei de sistem ca metod de baz, alturi de analizele cauzale, conducerea pe baz de obiective i rezultate, pe normarea activitii, pe cunoaterea i angajarea stimulativ a resurselor; Art. 6 Regulamentul Intern stabilete dispoziii referitoare la organizarea i disciplina muncii în cadrul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor, în conformitate cu:
1. Legea Educaiei naionale nr.1 din 05.01.2011 (modificat i completat), Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011;
2. Regulamentul de organizare i funcionare a CCD, aprobat prin OMECTS nr. 5554/07.10.2011;
3. Ordinul MECS nr. 3400/2015 – modificarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a inspectoratelor colare;
4. OMECTS nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a inspectoratelor colare;
5. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003); 6. Legea 40/2011 pentru modificarea i completarea Legii 53/2003; 7. OMECTS 5561/2011 privind aprobarea Metodologiei formrii continue a
personalului didactic din învmântul preuniversitar; 8. OMECTS 5564/2011 privind Metodologia de acreditare i evaluare periodic a
furnizorilor de formare continu i a programelor de formare oferite de acetia; 9. Legea nr. 319/2006 privind protecia i securitatea muncii actualizat; 10. Legea pentru asigurarea calitii în educaie (Ordonana nr. 75/2005); 11. Legea unic de salarizare în sistemul de învmânt nr.330 din 2009; 12. Legea nr. 63/2011 – încadrarea i salarizarea în anul 2011 a personalului didactic i
didactic auxiliar din învmânt; 13. O R D I N pentru modificarea i completarea Metodologiei de evaluare anual a
activitii personalului didactic i didactic auxiliar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 6143/2011;
14. Contract colectiv de munc unic la nivel de sector de activitate, învmânt preuniversitar, 2019;
(1) Activitatea desfurat în Casa Corpului Didactic Bihor este apolitic si nediscriminatorie; (2) În spaiile aparinând instituiei sunt interzise: - activiti contrare prevederilor Constituiei României; - activiti de propagand politic sau prozelitism religios; - activiti care încalc normele generale de moralitate. Art. 7 Dispoziiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea i disciplina muncii, emise de directorul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor.
Art. 8 Salariaii Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor au obligaia s respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina i toate celelalte dispoziii ale prezentului regulament. Art. 9 Regulamentul se aplic tuturor salariailor angajai cu contract de munc, denumii în continuare personalul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor, persoanelor detaate în interesul învmântului sau care efectueaz stagii de practic în cadrul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor, precum i colaboratorilor CCD Bihor (formatori, tutori, lectori etc.) care desfoar activiti în cadrul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor în baza unei relaii contractuale de orice tip. Art. 10 (1) Relaiile de munc se bazeaz pe principiul consensualitii i al bunei credine. (2) Pentru buna desfurare a relaiilor de munc, participanii la raporturile de munc se vor informa i se vor consulta reciproc, în condiiile legii i ale contractelor colective de munc. Art. 11 Prezentul Regulament apr dreptul de proprietate i expertiz a Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor. Art. 12 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la: Organizarea activitii; Domenii de competen ale Consiliului de Administraie; Drepturile i obligaiile personalului; Norme de igien i de securitate a muncii; Disciplina muncii i rspunderea disciplinar; Recompense.
6
1. CONDUCEREA CONSILIUL DE ADMINISTRAIE:
prof. igan Mioara – preedinte; prof. ere Raluca, ISJ Bihor – membru; ec. Iovan Daniela – administrator financiar i de patrimoniu CCD Bihor, membru; prof. Szábo Florina – profesor metodist CCD Bihor, membru; ing. Simona Stanciu – informatician CCD Bihor, secretar;
DIRECTOR: prof. igan Mioara 2. COMPARTIMENTUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE,
CONSULTAN: COMPARTIMENT PROGRAME
− prof. Szábo Florina – prof. grad didactic I – aria curricular Limb i Comunicare; − prof. Luca Denisa – prof. grad didactic I – aria curricular Om i societate; − prof. DEMETER Attila Ignác - prof. grad didactic I – aria curricular Limb i
comunicare (secia maghiar); − prof. Coma Sorina; − prof. învmânt primar Balaj Lucia. 3. COMPARTIMENT PROIECTE 4. COMPARTIMENT CENTRU DE DOCUMENTARE I INFORMARE - prof. Trofin Mariana – bibliotecar: 1 norm 5. COMPARTIMENT INFORMATIZARE
ing. Stanciu Simona – informatician: 1 norm 6. COMPARTIMENTUL FINANCIAR – ADMINISTRATIV
ec. Iovan Daniela – administrator financiar: 1/2 norm
7
CAPITOLUL IV ATRIBUIILE PERSONALULUI CASEI CORPULUI DIDACTIC
Art. 14. ATRIBUIILE DIRECTORULUI (1) coordoneaz elaborarea proiectului de dezvoltare a instituiei i a planului managerial anual, pe care le înainteaz spre aprobare consiliului de administraie i spre avizare inspectorului colar general; (2) solicit avizul consiliului de administraie al inspectoratului colar judeean pentru oferta de programe de formare continu a instituiei; (3) rspunde de calitatea programelor de formare furnizate de casa corpului didactic; (4) prezint anual, în consiliul de administraie al inspectoratului colar judeean, un raport asupra calitii i al impactului activitilor de formare desfurate; (5) elaboreaz proceduri i instrumente de lucru, pe care le supune aprobrii consiliului de administraie; (6) decide asupra dezvoltrii reelei de centre de documentare i informare, cu avizul inspectoratului colar judeean, i emite decizia de înfiinare a centrelor de documentare i informare la nivel judeean; (7) asigur cunoaterea i aplicarea Legii educaiei naionale i a Statutului personalului didactic, precum i a altor acte normative emise de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, referitoare la perfecionarea i formarea continu a personalului didactic i didactic auxiliar; (8) organizeaz i coordoneaz activitatea Casei Corpului Didactic, în conformitate cu regulamentul elaborat de MEN i aprobat prin OM. nr. 5554/2011; (9) face parte din Consiliul de Administraie al Inspectoratului colar Judeean Bihor i rspunde solicitrilor acestuia pe linia activitilor de formare continu; (10) propune anual, spre cunoatere i avizare, conducerii ISJ Statul de funcii al CCD, urmând ca acesta s fie înaintat i aprobat de MEN, Raportul anual de activitate i Planul managerial i solicit avizul consiliului de administraie al inspectoratului colar judeean pentru Oferta de programe de formare continu a instituiei; (11) îndeplinete funcia de preedinte al Consiliului de Administraie a Casei Corpului Didactic i proiecteaz, organizeaz i coordoneaz întreaga activitate a instituiei; (12) încadreaz personal la casa corpului didactic, în conformitate cu posturile prevzute în statul de funcii propriu al instituiei, avizat de inspectorul colar general i aprobat de Direcia general management, resurse umane i reea colar din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului; (13) Emite decizii privind activitatea personalului din subordine precum i instruciuni privind aplicarea actelor normative; (14) reprezint Casa Corpului Didactic în relaiile cu alte instituii i încheie parteneriate, acorduri de colaborare; (15) rspunde de rezolvarea legal i la timp a corespondenei, a cererilor, reclamaiilor i sesizrilor adresate Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor; (16) asigur condiiile i climatul corespunztor de munc al tuturor compartimentelor de activitate ale CCD Bihor. Art. 15. CONSILIUL DE ADMINISTRAIE (1) Este ales anual, în edina de analiz i proiectare a activitii i se întrunete lunar sau ori de câte ori consider necesar directorul sau o treime din membrii consiliului;
8
(2) Directorul Casei Corpului Didactic este preedintele Consiliului de Administraie i are obligaia de a convoca, cel puin semestrial, o adunare general la care particip toi angajaii instituiei; (3) Secretarul CA este numit de ctre director dintre membrii acesteia, el consemneaz într-un registru special procesele verbale ale edinelor; (4) Hotrârile CA se iau cu majoritate simpl de voturi din numrul membrilor componeni ai acestuia; (5) În cazul în care hotrârile Consiliului de Administraie contravin legislaiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul colar general. Art. 16. ATRIBUIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE (1) Elaboreaz strategia de dezvoltare a instituiei i planul managerial; (2) Fundamenteaz proiectul de buget, îl înainteaz spre aprobare inspectorului colar general; (3) Elaboreaz/aplic instrumentele de evaluare i stabilete calificativele anuale pentru personalul angajat; (4) Aplic reglementrile în vigoare privind acordarea stimulentelor salariale (gradaiile de merit, salariul de merit), precum i a sanciunilor; (5) Aprob perioadele concediului de odihn, pe baza solicitrilor scrise, pentru personalul angajat al instituiei; (6) Stabilete strategia de realizare i gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaiei în vigoare; Art. 17. ATRIBUIILE PROFESORILOR METODITI (1) Testeaz, prin investigaii proprii de teren, în colaborare cu inspectorii colari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesional, directorii unitilor de învmânt, responsabilii cu formarea continu din coli, a nevoii reale de formare continu la nivel individual i al unitilor de învmânt; (2) Elaboreaz oferta de formare continu a Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor; (3) Mediatizeaz oferta de formare continu; (4) Identific i valorific resursele umane (formatori); (5) Întocmesc proiecte de programe de formare continu în ariile curriculare pentru care sunt abilitai: obiective, suport de curs propus de formatori, buget estimativ pe categorii de cheltuieli; (6) Prezint proiectul de program de formare consiliului de administraie al casei corpului didactic, care avizeaz folosirea programului în cadrul ofertei de formare a instituiei; (7) Monitorizeaz/evalueaz derularea programului i a activitilor de formare continu; (8) Centralizeaz i promoveaz oferta de formare educaional provenit de la alte instituii specializate i de la inovatorii din reea privind formarea continu a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social i comunitar etc.; (9) Organizeaz programe de formare i dezvoltare profesional oferite de furnizori de formare acreditai; (10) Elaboreaz i propun spre acreditare programe de formare continu; (12) Identific parteneri pentru implementarea i cofinanarea programelor propuse; (13) Organizeaz cursuri de iniiere pentru diferitele categorii de personal din învmântul preuniversitar din jude în domeniul cercetrii pedagogice; (14) Ofer consultan metodic i psihopedagogic la cerere; (15) Asigur consiliere metodologic referitoare la formarea continu în afara casei corpului didactic (uniti colare, zone defavorizate); (16) Public articole referitoare la activitatea de formare continu;
9
(20) Faciliteaz accesul cadrelor didactice la informaii; (21) Monitorizeaz i asigur consultan metodologic în vederea desfurrii activitii în C.D.I.-urile din jude; (22) Promoveaz utilizarea TIC i a software-ului educaional în activitile didactice i de formare continu; (26) Promoveaz schimbul de idei i bune practici în educaie. Art. 18. ATRIBUIILE BIBLIOTECARULUI (1) Gestioneaz fondul de publicaii i de carte; (2) Asigur accesul cadrelor didactice la fondul de carte existent în vederea dezvoltrii profesionale i susinerii gradelor didactice; (3) Permite consultarea numai în sala de lectur a CCD Bihor a crilor într-un singur exemplar i a coleciilor rare; (4) Completeaz fondul de carte cu nouti editoriale; (5) ine la zi documentele de eviden a fondurilor de publicaii; (6) Rspunde de securitatea fondului de carte; (8) Supravegheaz modul cum sunt utilizate crile i aplic sanciuni în condiiile deteriorrii sau pierderii; (9) ine evidena crilor împrumutate; (10) ine evidena frecvenei cititorilor înscrii la bibliotec i a numrului acestora; (11) Coordoneaz activitatea metodic a bibliotecarilor colari; (12) Colaboreaz cu inspectorul de specialitate care are în subordine bibliotecile colare; (13) Reprezint instituia în relaiile cu alte biblioteci ale CCD; (14) Realizeaz i organizeaz cursuri de iniiere a bibliotecarilor cu un stagiu mai mic de trei ani în bibliotec; (15) Orienteaz beneficiarii în activitatea de documentare; (16) Redacteaz fie bibliografice i referine bibliografice; (17) Informeaz publicul cu privire la noutile editoriale pe arii tematice; (18) Faciliteaz accesul beneficiarilor la legislaia colar în vigoare, la programe i metodologii de derulare a diverselor concursuri naionale; (19) Organizeaz activiti cultural-tiinifice i de petrecere a timpului liber, specifice profilului bibliotecii; (20) Utilizeaz instrumentele tradiionale/moderne de cutare a informaiei. Art. 19 ATRIBUIILE INFORMATICIANULUI (1) Tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continu; (2) Crearea i administrarea site-ului Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor; (3) Asigurarea comunicrii electronice în ar i în strintate (Internet); (4) Coordonarea operaiilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea oricror publicaii ale Casei Corpului Didactic; (5) Organizarea de cursuri de iniiere în utilizarea computerului; (6) Realizarea bazelor de date utile: resurse umane, (RFC, formatori, metoditi, profesori documentariti, metoditi, bibliotecari) programe, activiti etc. necesare desfurrii optime a activitii în Casa Corpului Didactic; (7) Realizarea de demonstraii multimedia; (8) Ofer informaii cu privire la calendarul activitilor de formare continu; (9) Pune la dispoziia celor interesai oferta de programe a CCD; (10) Întreine echipamentului fizic i softul; (11) Urmrete folosirea adecvat a echipamentului din dotare;
10
(12) Acord consultan în folosirea echipamentului; (13) Asigur funcionalitatea softurilor existente; (14) Soluioneaz problemele legate de gestionarea electronic a datelor (secretariat, contabilitate, bibliotec etc.); (15) Tehnoredacteaz catalogul cu oferte de programe continu. Art. 20. ATRIBUIILE ADMINISTRATORULUI FINANCIAR (1) Întocmete bugetele de venituri i cheltuieli bugetare i extrabugetare, la termenele i în condiiile prevzute de lege; (2) Urmrete încadrarea strict în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaiei bugetare; (3) Organizeaz circuitul documentelor contabile i înregistrarea lor în mod cronologic i sistematic în evidena contabil; (4) Organizeaz i exercit viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziiile în vigoare; (5) Coordoneaz realizarea procedurilor de achiziii; (6) Întocmete i monitorizeaz contractele încheiate cu furnizorii, deconturi i devize; (7) Reprezint unitatea alturi de conductorul acesteia în relaiile cu agenii economici, instituiile publice i toi partenerii, în cazul încheierii contractelor economice de colaborare, de sponsorizare în conformitate cu legislaia în vigoare; (8) Întocmete planurile de venituri i de cheltuieli bugetare i extrabugetare, la termenele i în condiiile prevzute de lege; (9) Organizeaz circuitul documentelor contabile i înregistrarea lor în mod cronologic i sistematic în evidena contabil; (10) Întocmete i execut planul de activitate i salarii al unitii în conformitate cu statul de funcii; (11) Urmrete aplicarea i respectarea tuturor dispoziiilor legale privind salarizarea i drepturile personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic; (12) Verific i definitiveaz statele de salarii; (13) Rspunde de pstrarea bunurilor mobiliare i de inventar ale instituiei, pe care le repartizeaz pe subgestiuni, i ine evidena acestora;; (14) Întocmete drile de seam contabile i cele statistice, precum i contul de execuie bugetar; (15) Fundamenteaz necesarul de credite având în vedere necesitile unitilor subordonate; (16) Repartizeaz pe baz de referate de necesitate materialele de întreinere; (17) Întocmete lunar balanele de verificare pe rulaje i solduri; (18) Îndeplinete orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil date de conductorul unitii sau prevzute expres în acte normative; (19) Întocmirea ordinelor de plat; (20) Întocmirea statului de funcii; (21) Asigur aprovizionarea instituiei cu materiale de meninere a cureniei, rechizite pentru birouri i alte materiale i produse necesare desfurrii în bune condiiuni a activitii CCD; (22) Se preocup de dotarea tuturor compartimentelor de activitate ale CCD cu aprobarea directorului; (23) Efectueaz operaiuni cu banca, trezoreria, pota, coletria; (24) Claseaz, numeroteaz i pstreaz în ordine i siguran documentele primite; (25) Rezolv, cu aprobarea conducerii, toate problemele ce revin compartimentului administrativ-financiar;
11
CAPITOLUL V CURSANII
Art. 21 Are calitatea de cursant orice cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic, indiferent de sex, ras, naionalitate, apartenen politic sau religioas, care este înscris prin cererea tip (formulat în procedurile de gestionare a unui curs de formare i publicat pe site- ul CCD Bihor) i particip la activitile desfurate de CCD Bihor. Art. 22 Exercitarea calitii de cursant, drepturile i îndatoririle sunt stipulate în contractul de formare profesional încheiat cu CCD Bihor.
CAPITOLUL VI
PROGRAME DE FORMARE – FORMATORII
Art. 23 Pentru realizarea programelor proiectate, casa corpului didactic colaboreaz cu specialiti/experi, atât din cadrul instituiilor furnizoare de pregtire iniial (universiti, colegii, licee), cât i a celor de formare continu – instituii/organizaii acreditate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice. Art. 24 Extensia programelor casei corpului didactic se poate asigura i prin derularea unor seturi de programe de formare la distan sau prin acreditarea de locaii i formatori în alte judee. Art. 25 Casa Corpului Didactic funcioneaz i în calitate de furnizor de programe de formare continu pentru personalul din învmântul preuniversitar. Programele de formare continu oferite de casa corpului didactic în aceast calitate se vor supune acreditrii de ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice prin departamentul Direcia Formare Continu. Art. 26 Casa Corpului Didactic îi poate realiza programele i cu personal de specialitate din alte uniti, în sistem de plat cu ora sau pe baze contractuale, în condiiile legii. Art. 27 Formatorii corespund Standardelor profesionale ale formatorilor i sunt acreditai MEN. Art. 28 Formatorii vor respecta legislaia specific în vigoare, prezentul Regulament Intern, ROF- CCD, precum i procedurile de derulare a programelor i de evaluare a cursanilor, aprobate la nivelul instituiei.
12
BIHOR
Art. 29 Durata timpului de lucru pentru o norm întreag este de 8 ore efectiv pe zi i 40 ore pe sptmân i este valabil pentru tot personalul Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor, indiferent de funcia ocupat, cu excepia profesorilor metoditi care, conform OM nr. 685/16.08.2011 au obligaie de predare 4 ore/sptmân, incluse în norma de profesor metodist. Art. 30 (1) Programul zilnic de lucru este prevzut în Anexa 1 - Graficul sptmânal de activitate al profesorilor metoditi, Anexa 3 Graficul sptmânal de activitate al administratorului financiar i Anexa 6. (2) Programul de lucru include: program de audiene (pentru director) – luni 12 - 14, program de relaii cu publicul (pentru restul personalului CCD Bihor) –zilnic, între orele 14- 16,00. (3) Programul de audiene/relaii cu publicul este aprobat anual de Consiliul de Administraie, afiat la loc vizibil i respectat, pentru a asigura fluxul acional la nivelul tuturor compartimentelor CCD Bihor; (4) Dup aprobarea Consiliului de Administraie al CCD Bihor, programul de lucru prevzut la alin. (1) este obligatoriu pentru personalul care îi desfoar activitatea la sediul CCD Bihor sau pe teren; (5) În funcie de specificul activitilor, profesorii metoditi pot desfura i activiti de teren care vor fi programate în edina de lucru, cu aprobarea directorului CCD. În cazul în care este necesar desfurarea unor activiti de teren în weekend, perioada necesar acestora va fi estimat cu cel puin o sptmân înainte i reinut ca durat din bugetul de timp al zilei de vineri, numai cu aprobarea directorului CCD Bihor; (6) Activitatea specific fiecrui angajat, se poate desfura i în afara orelor de program stabilite la alin.(1), sub form de ore suplimentare, în funcie de activitile pe care instituia le desfoar, dar numai la cererea i cu aprobarea directorului CCD. În acest caz, orele suplimentare se noteaz în condic i se aplic legislaia în vigoare referitoare la compensarea orelor suplimentare; (7) Conducerea CCD Bihor are dreptul, respectând legislaia în vigoare, s modifice programul de lucru în funcie de necesitile instituiei sau de factori obiectivi (condiii meteo- climatice etc.), dar numai cu aprobarea Consiliului de Administraie al CCD Bihor; Art. 31 (1) Evidena prezenei la serviciu se ine pe baza condicii de prezen, în care personalul va semna zilnic, la începutul i sfâritul programului de lucru. Art. 32 Salariaii CCD Bihor au dreptul la pauz de mas în intervalul 1300 – 1330, pauz care va fi inclus în programul zilnic de munc. Art. 33 (1) Angajaii CCD Bihor pot fi învoii s lipseasc de la serviciu, în interes personal; (2) Învoirile consemnate se compenseaz prin recuperri. Art. 34 Salariaii CCD Bihor pot beneficia, potrivit legii, de concedii pentru studii i fr plat la cerere. Art. 35 În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaii CCD Bihor au dreptul la zile libere pltite, care nu se includ în durata concediului de odihn, dup cum urmeaz:
13
(2) Evenimentele familiale deosebite i numrul zilelor libere pltite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin Regulamentul intern:
a) cstoria salariatului – 5 zile lucrtoare; b) naterea unui copil – 5 zile plus 10 zile lucrtoare dac a urmat un curs de puericultur (concediu paternal); c) cstoria unui copil – 3 zile lucrtoare; d) decesul soului/soiei, copilului, prinilor, bunicilor, frailor, salariatului sau al altor persoane aflate în întreinere – 5 zile lucrtoare; e) schimbarea locului de munc cu schimbarea domiciliului/reedinei-5 zile lucrtoare; f) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrtoare; g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrtoare; h) îngrijirea sntii copilului – 1 zi lucrtoare (pentru familie cu 1 copil sau 2 copii), respective 2 zile lucrtoare (pentru familiile cu 3 sau mai muli copii); i) donatorii de sânge - conform legii.
Art. 36 (1) Ordinea efecturii concediilor de odihn va fi stabilit ealonat în tot cursul anului, inându-se seama de buna desfurare a activitii, dar i de drepturile i interesele personalului. Art. 37 Încadrarea personalului în CCD se face pe baza organigramei aprobate, corelat cu statul de funcii de personal avizat de inspectorul colar general al ISJ Bihor i aprobat de Direcia General Management i Resurse Umane din cadrul MEC. Art. 38 Sarcinile permanente de serviciu ale personalului încadrat în CCD sunt în conformitate cu cele stipulate în fia postului pentru fiecare salariat. Art. 39 Sarcinile periodice sau cele temporare sunt repartizate de inspectorul colar general (pentru directorul CCD), de directorul CCD (pentru ceilali salariai ai CCD.), fiind inserate ca sarcini specifice în fia postului. Art. 40 Sarcinile ocazionale se repartizeaz de director salariailor disponibili, care au posibiliti de realizare a lor, prin decizii, dispoziii sau note de serviciu. Art. 41 Actele eliberate de CCD sunt semnate de reprezentantul compartimentului însrcinat cu elaborarea documentului (prof. metodist, responsabil program, responsabil editur, administrator financiar sau/i alte persoane din CCD, abilitate prin dispoziia directorului, în funcie de specificitatea documentelor respective) i de director. Art. 42 tampila instituiei se aplic numai pe semntura directorului sau înlocuitorul acestuia stabilit prin decizie a directorului de delegare de sarcini. Art. 43 Pentru înfptuirea sarcinilor de serviciu, personalul CCD colaboreaz, în vederea asigurrii operativitii i respectrii termenelor stabilite, adoptându-se munca în echip. Art. 44 Planul Managerial, Oferta de Programe de formare continu i Planurile de activitate pe departamente se aprob anual în Consiliul de administraie al instituiei, sarcinile comunicându-se în funcie de specificul lor, salariailor instituiei în vederea informrii i realizrii acestora, diseminrii prin mijloace specifice pentru personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic interesat, din jude. Art. 45 Fiecare salariat al instituiei încheie cu conducerea acesteia un contract individual de munc, care are la baz reglementrile legale în vigoare.
14
CAPITOLUL VIII DREPTURILE PERSONALULUI
Art. 46 Personalul angajat la CCD beneficiaz de toate drepturile prevzute de legislaia muncii (Legea 53/2003 coroborat cu Legea nr. 40/2011), Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011. Art. 47 Pentru îndeplinirea obligaiilor de serviciu personalul beneficiaz de întreaga baz material a instituiei. Art. 48 Pentru activitile suplimentare, personalul instituiei beneficiaz de drepturi salariale suplimentare sau compensare în timp liber, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. 49 Sanciunile disciplinare ale personalului angajat se aplic dup analiza comisiei de cercetare a faptelor svârite. Art. 50 Personalul CCD Bihor are urmtoarele drepturi:
a.) s i se asigure stabilitate în munc, raportul de serviciu sau de munc, neputând s înceteze sau s fie modificat decât în cazurile prevzute de lege; b.) s beneficieze de condiii corespunztoare de munc, de protecia muncii, de indemnizaie de asigurri sociale în cazul pierderii temporare a capacitii de munc, de pensie i de alte drepturi de asigurri sociale prevzute de lege; c.) s primeasc pentru activitatea depus drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregtirea profesional, activitatea depus i importana acesteia; d.) s se asocieze în condiiile legii, în sindicate sau organizaii profesionale, având ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregtirii profesionale; e.) s-i exercite în condiiile legii, dreptul la grev; f.) s i se asigure repaus sptmânal i concediu de odihn anual pltit, în condiiile legii; g.) s beneficieze de concediu de studii sau fr plat, în condiiile legii; h.) s primeasc sprijin pentru îmbuntirea pregtirii profesionale; i.) s beneficieze de egalitate de anse i tratament conform legii; j.) s solicite materiale de consum în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, pe baza referatului de necesitate, aprobat de directorul instituiei i a semnturii personale, pe bonul de consum, la primirea acestora; k.) profesorii metoditi i personalul didactic auxiliar/nedidactic pot fi membri ai societilor tiinifice de specialitate, pot publica lucrri tiinifice de specialitate, lucrri metodice etc., în volumul metodic sau revista CCD, sau în alte publicaii similare la nivel local, zonal, naional. Angajaii CCD au dreptul s utilizeze: − logistica i aparatura instituiei pentru bunul mers al activitilor, la sediul CCD i în
locaiile de formare ale CCD Bihor; − acas telefonul de serviciu pentru a comunica cu colegii sau partenerii; − laptop-ul de serviciu; − suporturile i materialele curriculare ale CCD Bihor se consider proprietatea acesteia,
fiind înterzise înstrinarea sau utilizarea în alte scopuri, decât cele care corespund obiectivelor CCD Bihor. Angajaii care lucreaz în proiecte pe fonduri structurale vor desfura activitatea din
proiecte dup orele de program; în cazuri excepionale care solicit organizarea unor activiti din cadrul proiectelor în timpul orelor de program se va recupera timpul afectat acestor activiti la sfâritul sptmânii.
Se interzice utilizarea în scop personal a altor aparate din dotarea CCD.
15
CAPITOLUL IX OBLIGAIILE PERSONALULUI
Art. 51 Personalul încadrat la CCD are obligaia s cunoasc i s respecte legile în vigoare, cu precdere legislaia colar. Art. 52 Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru fiecare salariat al instituiei. Art. 53 Fiecare salariat are obligaia s-i îndeplineasc cu profesionalism, imparialitate i în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, atribuiile prevzute în fia postului i sarcinile repartizate de directorul CCD prin decizii, dispoziii sau note de serviciu, s respecte prevederile contractului individual de munc. Art. 54 Fiecare salariat are obligaia s execute întocmai i la timp obligaiile de serviciu i s cunoasc bine specificul instituiei pentru a o promova cât mai convingtor. Art. 55 Nerealizarea sarcinilor de serviciu la nivelul calitativ cerut i/sau în termenele stabilite atrage dup sine solicitarea de note de relaii de ctre directorul instituiei. Art. 56 Personalul vizat de nota de relaii are obligaia de a rspunde la aceasta în aceeai zi în care a primit documentul. Art. 57 Fiecare salariat are obligaia s respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul instituiei. Art. 58 Fiecare salariat are obligaia s respecte programul de lucru stabilit i s foloseasc cu eficien timpul de munc. Art. 59 Salariaii instituiei sunt obligai s utilizeze, cu maximum de eficien, elementele de capital fix respectiv, materialele consumabile din dotare. Art. 60 Se interzice utilizarea mijloacelor din dotare în alte scopuri decât cele legate de sarcinile de serviciu. Art. 61 Salariaii instituiei sunt obligai s menin ordinea i curenia la locul de munc având permanent o inut vestimentar i moral decent. Art. 62 Salariaii instituiei sunt obligai s pstreze secretul de serviciu si confidenialitatea, în legtur cu faptele, informaiile sau documentele de care iau cunotint în exercitarea atribuiilor de serviciu. Art. 62 Fiecare salariat are datoria de a pstra onoarea i prestigiul instituiei, al învmântului în general, prin îndeplinirea obligaiilor de serviciu i comportament adecvat în instituie i în afara ei. Art. 63 Fiecare salariat are datoria de a contribui la crearea i pstrarea unui climat normal de munc, iar prin comportamentul i aciunile sale s nu aduc prejudicii în plan material i moral colegilor si de munc. Art. 64 Personalul instituiei are obligaia de a apra patrimoniul instituiei, de a contribui la o bun pstrare i conservare a acestuia, pagubele produse instituiei suportându-se de cei vinovai. în conformitate cu legislaia în vigoare. Art. 65 Fiecare salariat are datoria s-i perfecioneze pregtirea profesional, s participe nemijlocit la activitile de formare continu sau cursurile de specialitate. Art. 66 Fiecare salariat are datoria s respecte normele de protecie a muncii i de prevenire a incendiilor sau a oricror altor situaii care ar putea pune în primejdie cldirile, viaa i integritatea corporal a sa sau a altor persoane. Art. 67 Fiecare salariat are obligaia s semnalizeze neregulile constatate în exercitarea serviciului, s anune eful ierarhic superior i s propun msuri ameliorative sau de eradicare.
16
Art. 68 Fiecare salariat are obligaia de a-i îndeplini sarcinile de serviciu, aplicând procedurile specifice departamentului, elaborate i aprobate în CA. al instituiei. Art. 69 Se interzice tuturor salariailor divulgarea, înstrinarea i utilizarea în alt context decât cel de serviciu, informaii sau aspecte privind programele de formare, cursurile i activitatea CCD. Art. 70 În situaii excepionale, când un salariat nu se poate prezenta la serviciu din cauza unui motiv temeinic, are obligaia de a anuna, în aceeai zi, cel puin prin intermediul telefonului, directorul unitii. În caz contrar, va fi considerat „absent nemotivat”, urmând a suporta sanciunile disciplinare de rigoare stabilite de Consiliul de Administraie. Art. 71 Se interzice tuturor salariailor instituiei s desfoare activiti politice, de prozelitism religios, în spaii i perioade de timp ce contravin legilor în vigoare stabilite pentru acestea. Art. 72 Este cu desvârire interzis introducerea, distribuirea sau consumul de buturi alcoolice sau substane halucinogene în cadrul instituiei.
17
CAPITOLUL X NORME DE IGIENA I SECURITATE A MUNCII
Art. 73 Fiecare salariat are obligaia s asigure aplicarea msurilor referitoare la securitatea i sntatea sa în munc, precum i a celorlali salariai. Art. 74 Pentru desfurarea activitii în condiii de securitate i sntate, personalul are urmtoarele obligaii:
a.) s îi însueasc i s respecte normele i instruciunile de protecia muncii i msurile de aplicare a acestora; b.) s desfoare activitatea în aa fel încât s nu se expun la pericol de accidentare sau îmbolnvire profesional, atât persoana proprie, cât i a colegilor; c.) s aduc la cunotina directorului orice defeciune tehnic sau alt situaie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnvire profesional; d.) s utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituiei; e.) s nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar a dispozitivelor de securitate sau a echipamentelor tehnice.
Art. 75 Pentru desfurarea activitii în condiii de securitate i sntate, conducerea are urmtoarele obligaii:
a.) s asigure i s controleze cunoaterea i aplicarea de ctre toi angajaii a prevederilor legale în domeniul proteciei muncii; b.) s asigure cercetarea i evidena accidentelor de munc i a accidentelor uoare suferite de personal; c.) s asigure materialele igienico-sanitare specifice activitii desfurate.
Art. 76 (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munc, fiecare salariat va informa de urgen directorul instituiei; (2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecine grave, vor fi imediat aduse la cunotin directorului instituiei; (3) Aceleai reguli vor fi respectate i în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de munc i invers. Art. 77 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munc, salariaii CCD Bihor au urmtoarele obligaii:
a.) salariaii rspund pentru respectarea normelor de igien i de tehnica securitii muncii; b.) fumatul este permis numai în locurile special stabilite i semnalizate corespunztor, fr a fi afectat buna desfurare a activitii unitii; c.) se interzice pstrarea, distribuirea sau vânzarea de substane sau medicamente al cror efect pot produce dereglri comportamentale, în incinta unitii; d.) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii buturilor alcoolice în incinta instituiei sau în maina acesteia.
18
NEDISCRIMINRII I AL ÎNLTURRII ORICREI FORME DE ÎNCLCARE A DEMNITII
Art. 78 În cadrul relaiilor de munc din instituie funcioneaz principiul egalitii de tratament fa de toi lucrtorii i angajaii. Relaiile de munc se bazeaz pe principiul consensualitii i al bunei credine. Art. 79 Este interzis orice discriminare direct sau indirect fa de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vârst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical. Art. 80 Constituie discriminare direct fa de un salariat, actele i faptele de excludere, deosebire, restricie sau preferin. Art. 81 Este interzis orice form de discriminare dup criteriul de sex în ceea ce privete accesul femeilor i brbailor la toate nivelurile de instruire i de formare profesional, la perfecionare i, în general, la educaie continu. Art. 82 Instituia, care promoveaz actul cultural i educativ sub orice form, se oblig s creeze condiii pentru accesul tuturor persoanelor, fr discriminare dup criteriul de sex, la produciile culturale i educative. Art. 83 Publicitatea care prejudiciaz, dup criteriul de sex, respectul pentru demnitatea uman, aducând atingere imaginii i onoarei unei persoane în viaa public i/sau particular, este interzis. Art. 84 Instituia permite accesul la informaiile din sferele sale de activitate, în limitele legii, solicitanilor, femei sau brbai, fr discriminare. Art. 85 Angajaii au dreptul ca în cazul în care se consider discriminai dup criteriul de sex s formuleze sesizri, reclamaii ori plângeri ctre angajator sau împotriva lui, dac acesta este direct implicat, i s solicite sprijinul organizaiei sindicale sau al reprezentanilor salariailor din unitate pentru rezolvarea situaiei la locul de munc.
CAPITOLUL XI DISCIPLINA MUNCII I RSPUNDEREA DISCIPLINAR
Art. 86 Orice aciune sau inaciune, svârit cu vinovie de ctre personalul instituiei, prin care au fost înclcate îndatoririle de serviciu, normele de conduit profesional i civic prevzute de lege, Regulamentul de ordine interioar, Regulamentul de Organizare i Funcionar, contractul individual de munc sau dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici, constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform prevederilor prezentului regulament. Art. 87 Constituie abatere disciplinar oricare din urmtoarele fapte:
a) întârzierea sistematic în efectuarea lucrrilor, nerespectarea termenelor de serviciu; b) neglijen repetat în rezolvarea lucrrilor; c) desfurarea altor activiti decât cele stabilite prin fia postului în timpul orelor de program; d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile i atribuiile de serviciu; e) lipsa nemotivat de la serviciu sau întârzierea repetat de la serviciu;
19
f) prsirea sediului instituiei, în timpul orelor de program fr aprobarea directorului instituiei sau, în absena acestuia, a persoanei delegate; g) manifestri care aduc atingere prestigiului instituiei; h) înclcarea prevederilor legale referitoare la concurena neloial; i) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizrii unor informaii sau facilitrii unor servicii care s duneze activitii instituiei; j) orice alte fapte considerate abateri disciplinare de ctre Consiliul de Administraie al CCD Bihor.
Art. 88 Sanciunile ce pot fi aplicate salariailor, în caz de abatere disciplinar sunt: pentru personalul didactic cele prevzute de Legea 1/2011, iar pentru personalul nedidactic, cele prevzute de Legea 53/2003 – Codul Muncii (modificat i completat cu legea 40/2010 ). La stabilirea sanciunii disciplinare se va ine seama de cauzele i gravitatea faptei, împrejurrile în care a fost svârit, gradul de vinovie a celui încadrat în munc, de abaterile avute de acesta în trecut, precum i de urmrile abaterii. Art. 89 Constatarea, cercetarea, aplicarea i contestarea sanciunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor legale. Art. 90 Contestaiile împotriva sanciunilor aplicate în baza Legii nr. 1/2011 se depun în termen de 15 zile de la comunicarea dispoziiei de sancionare la sediul instituiei i ulterior (în cazul soluionrii nefavorabile), la Colegiul de Disciplin de pe lâng Inspectoratul colar Judeean pentru sanciunile prevzute la art.116, lit. a) – c), la Colegiul Central de Disciplin al MEN pentru sanciunile prevzute la art. 116) lit. d) – f) i la instanele judectoreti. Art. 91 Contestaiile împotriva sanciunilor aplicate în baza Codului Muncii se fac în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii deciziei la instanele judectoreti. Art. 92 Rspunderea material, contravenional i penal a personalului CCD Bihor, survine conform legislaiei în vigoare.
CAPITOLUL XII RECOMPENSE
Art. 93 Personalul CCD Bihor care îi îndeplinete la timp i în bune condiii atribuiile i sarcinile ce îi revin i are o conduit ireproabil, poate fi recompensat în condiiile prevzute de lege. Art. 94 Persoanele care îi îndeplinesc sarcinile la nivelul standardelor de performan i care manifest creativitate în activitatea specific pot fi propuse, i dup caz, pot primi, potrivit dispoziiilor legale, urmtoarele recompense:
a) trepte sau gradaii la salariul de baz, cu reducerea vechimii minime prevzut de lege; b) premii sau alte recompense materiale; c) ordine, medalii, titluri de onoare, insigne, diplome de onoare, titluri distinctive
(conform reglementrilor în vigoare); d) înscrierea în cartea de onoare, felicitarea verbal sau în scris.
Recompensele acordate se noteaz în fia postului.
20
CAPITOLUL XIII DISPOZIII FINALE
Art. 95 Prezentul regulament se aprob prin hotrârea Consiliului de Administraie i intr în vigoare la 3 zile de la data adoptrii hotrârii. Art. 96 Prezentul regulament este adus la cunotinta personalului de ctre secretarul Consiliului de Administraie al CCD Bihor, prin informare i prin afiare la sediul i pe site-ul CCD Bihor. Aprobat de Consiliul de Administraie al Casei Corpului Didactic al Judeului Bihor la data de _________.
21
Anexa 1
Graficul sptmânal de activitate al profesorilor metoditi Orarul activitilor din CCD este între orele 800 – 1630 luni, mari, miercuri, joi i între orele 800 – 1400 vineri. Programul de lucru al fiecrui salariat este de 40 ore sptmânal, distribuit pe întreg parcursul zilei pentru a rspunde solicitrilor punctuale venite din partea cadrelor didactice i a colilor. Profesorii metoditi au norma de predare 2 – 4 ore/sptmân în specialitatea înscris în diploma de studii, incluse în norma de profesor metodist. Orele în plus, (peste norma de predare) vor fi recuperate în cadrul activitilor CCD, prin echivalentul numrului de ore, prestate dup program. Directorul CCD are norma de predare 2 – 4 ore/sptmân.
Anexa 2 Graficul sptmânal a activitii de predare a personalului didactic
Nume i prenume Luni Mari Miercuri Joi Vineri igan Mioara – – – – – Florina Szábo – 900 – 1100 – 900 – 1100 –
Luca Denisa – – – – 800 – 900,
1000 – 1200, 1300 – 1400
Demeter Ignác Attila 800 – 900 900 – 1000 – 800 – 900 900 – 1000 Coma Sorina – – 900 – 1100 – –
Balaj Lucia 1400 – 1600 1000 – 1200 – 1000 – 1200 1600 – 1800
800 – 1000 1000 - 1200
În cadrul activitii de îndrumare metodologic i la solicitarea cadrelor didactice din mediul rural, programul profesorilor metoditi conine i o zi de deplasare în coli/zone de responsabilitate, în conformitate cu fia postului i cu Graficul de monitorizare al CDI-urilor: Nume i prenume Luni Mari Miercuri Joi Vineri
Szábo Florina
Suplacu de Barcu/ CN „I. Vulcan” Oradea/Balc / Haieu/ Sântandrei/ Trian
Luca Denisa
22
Coma Sorina CN „Mihai Eminescu”, Oradea
Tinca/ Holod/ GPP 52 Oradea
Tileagd
Anexa 3
Graficul sptmânal de activitate al administratorului financiar
Luni Mari Miercuri Joi Vineri 800 – 1630 – 800 – 1630 – 800 – 1400
– 800 – 1630 – 800 – 1630 –
Ministerul Educaiei i Cercetrii
Consiliul de Administraie
Compartimentul Financiar – Administrativ ½ post administrator financiar
Compartiment Programe
Compartiment Informatizare
1 post profesor metodist
Anexa 5 Regulament Intern de Funcionare a Editurii
Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea Art. 1. Editura DIDACTICA MILITANS - Casa Corpului Didactic Oradea funcioneaz în baza O.M.E.C.T.S. nr. 5554/11.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Casei Corpului Didactic, capitolul I, articolul 10, alineatul 5. Art. 2. Editura nu are personalitate juridic distinct i nici cont bancar separate de cel al Casei Corpului Didactic a Judeului Bihor. Art. 3. Activitatea editorial se desfoar în conformitate cu prevederile urmtoarelor reglementri: Legea nr. 8/14.03.1996 privind drepturile de autor i drepturile conexe; Legea nr. 594/15.12.2004 privind constituirea, organizarea i funcionarea Depozitului
legal de tiprituri; Ordine ale Ministerului Educaiei Naionale i ale Ministerului Culturii în domeniu.
Art. 4. Pot publica în regim de editur, cri tiprite sau volume în varianta electronic, pe CD-uri, autori de lucrri didactice i tehnico-tiinifice, dac întrunesc cumulativ urmtoarele condiii: autorul îi asum întreaga rspundere pentru coninutul lucrrii; lucrarea este tehnoredactat computerizat i corectat (inclusiv lingvistic) prin grija
autorilor; autorii asigur integral cheltuielile de editare i tiprire din surse financiare proprii.
Art. 5 Tiprirea crii se poate realiza la orice tipografie, editura neavând tipografie proprie. Art. 7. Drepturile i obligaiile prilor:
7.1. Drepturile i obligaiile editurii: Responsabilul editurii completeaz Contractul de editare Pune la dispoziie codul ISBN i se îngrijete de obinerea descrierii CIP furnizat de
ctre Biblioteca Naional a României. Transmite descrierea CIP la tipografie. Asigur expedierea exemplarelor obligatorii c.f. Legii nr.111/1995, la Depozitul Legal
de Documente al Bibliotecii Naionale a României i la Biblioteca Judeean „G.incai”Bihor, Oradea i suport taxele potale de expediere ale acestora.
Editura îi rezerv dreptul de a anula ISBN-ul i descrierea CIP în situaia în care autorul nu pune la dispoziia editurii exemplarele pentru Depozitul Legal de Documente în maxim 60 zile de la data apariiei menionat în formularul CIP.
7.2. Drepturile i obligaiile autorului: Completeaz formularul necesar obinerii descrierii CIP, i îl transmite în format
electornic pe adresa de e-mail a editurii: [email protected] Asigur tiprirea crii i suport contravaloarea tipririi acesteia, inclusiv a
exemplarelor pentru Depozitul Legal de Documente (10 bucai). Ridic de la tipar cartea. Pune la dispoziia editurii exemplarele pentru Depozitul Legal de Documente (c.f.
Legii nr.111/1995). Achit taxa de editare în valoare de 80 de lei, pentru fiecare publicaie monografic
sau serial. Rspunde în exclusivitate de coninutul publicaiei editate.
24
Anexa 6 Regulamentul intern de Funcionare a Bibliotecii CCD Bihor
Biblioteca este destinat sprijinirii procesului instructiv-educativ i satisfacerii
cerinelor de informare documentar, de cercetare i perfecionare a cadrelor didactice din învmântul preuniversitar din judeul Bihor. Accesul cadrelor didactice i didactice auxiliare din reeaua preuniversitar din Judeul Bihor la fondul de publicaii al bibliotecii este gratuit. I. Accesul în bibliotec
Înscrierea la bibliotec a cadrelor didactice i didactice auxiliare se face cu ajutorul urmtoarelor acte:
Carte de identitate; Adeverin de salariat de la unitatea de învmânt unde lucreaz fiecare cadru
didactic, din care s reias statutul cadrului didactic: titular, detaat, suplinitor i specialitatea. Înscrierea la bibliotec a studenilor se face cu ajutorul urmtoarelor acte:
Carte de identitate; Carnet de student.
La înscriere, fiecare cititor va semna NOTA DE INFORMARE I CONSIMMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal care le este pus la dispoziie de ctre bibliotecar. II. Împrumutul la domiciliu
Cadrele didactice i didactice auxiliare pot împrumuta maxim 5 publicaii, termenul de împrumut fiind de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire.
Studenii pot împrumuta maxim 5 publicaii, termenul de împrumut fiind de 15 de zile, cu posibilitate de prelungire pân la 30 de zile.
Termenul de împrumut poate fi prelungit numai cu acordul bibliotecarului. Crile pot fi scoase din bibliotec numai dup ce cititorul semneaz pe fia de lectur
pentru fiecare carte în parte, obligându-se s respecte prevederile regulamentare. Nu se pot împrumuta la domiciliu documente de referin (dicionare, enciclopedii,
atlase, hri, albume etc.). Acestea se pot consulta numai la sala de lectur. În cazul nerestituirii crilor la termen, cititorul va fi contactat telefonic de bibliotecar; În situaia în care cititorul, dup ce a fost contactat telefonic, nu restituie crile
împrumutate, se aplic prevederile legale; Cititorii care nu respect prevederile regulamentare li se interzice accesul în
bibliotec. III. Obligaiile cititorilor
Cititorii au obligaia: s prezinte documentele solicitate pentru înscrierea la bibliotec; de a semna NOTA DE INFORMARE I CONSIMMÂNT privind prelucrarea
datelor cu caracter personal; s pstreze integritatea crilor; s restituie crile la termenul stabilit; s aib un comportament civilizat. s pstreze linitea în incinta bibliotecii; s nu utilizeze telefonul în incinta bibliotecii; s nu consume alimente sau buturi în incinta bibliotecii.
NU ESTE PERMIS FOTOCOPIEREA CRILOR
25
Vineri: 800 – 1400
PROGRAM CU CITITORII
ZI METODIC, DE ÎNDRUMAREA BIBLIOTECARILOR COLARI DIN
TERITORIU Joi: 800 - 1630
Anexa 8
Msuri în vederea prevenirii rspândirii i a contaminrii cu noul Coronavirus SARS- CoV-2 i pentru asigurarea desfurrii activitilor în condiii de siguran sanitar în
biblioteci
Angajaii vor respecta msurile de precauie universal valabile: - portul obligatoriu al mtii (medical/nonmedical), care, pentru o protecie
eficace, trebuie s acopere atât gura, cât i nasul; - se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecie cu virusul SARS-CoV-2; - nu trebuie s se prezinte la munc dac au simptomatologie de infecie respiratorie
(tuse, strnut, rinoree, febr, stare general alterat); - îi vor informa fr întârziere superiorii în cazul în care afl c o persoan cu care
au avut contact în perioada desfurrii activitii este infectat/suspect c ar fi infectat cu virusul SARS-CoV-2, precum i în cazul în care afl c au fost infectai ei înii;
- splatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feei cu mâinile neigienizate.
Msuri care privesc accesul i contactul cu publicul:
- se vor plasa la loc vizibil anunuri scrise privind regulile de distanare fizic i cele
de acces; - limitarea accesului astfel încât s fie asigurat o distan de minimum 2 m între
persoane; - accesul publicului va fi permis numai în condiiile purtrii mtii
(medical/nonmedical) pe toat durata activitii desfurate în bibliotec. Pentru a oferi o protecie eficace, masca trebuie s acopere gura i nasul;
- publicul/beneficiarii îi va/vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe baz de alcool avizat de Ministerul Sntii care va fi pus la dispoziie la intrare;
26
- se va efectua un triaj observaional i nu se va permite accesul persoanelor care prezint simptome de infecie respiratorie (tuse, strnut, rinoree);
- dezinfecia regulat a suprafeelor; - aerisirea periodic a încperilor; - limitarea accesului în slile de lectur cu suprafee mici; - evenimentele publice i/sau private se vor organiza doar cu respectarea regulilor
stabilite de anexa nr. 3 la Hotrârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea strii de alert pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum i stabilirea msurilor care se aplic pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificrile i completrile ulterioare;
- activitile culturale i de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotrârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea strii de alert pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum i stabilirea msurilor care se aplic pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificrile i completrile ulterioare;
- organizarea rezervrilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a crilor, pentru a elimina formarea de aglomerri de cititori;
- în vederea limitrii numrului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;
- accesul în slile de lectur va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanarea social, astfel încât s fie asigurat o distan de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4 m2 pentru fiecare beneficiar/participant;
- accesul la calculatoare în bibliotec va fi limitat, cu respectarea normelor de distanare social, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomand anularea acestui serviciu.
Msuri care privesc carantinarea documentelor
1. Se recomand o perioad de carantin a documentelor, în cazul în care dezinfecia
acestora nu este posibil; 2. Restituirea documentelor împrumutate i împrumutul de documente se vor face cu
respectarea urmtoarelor reguli: - documente (cri, reviste etc.) pe hârtie fr elemente din plastic: minimum 3
zile de carantin; - documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de
carantin; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulaie, pentru a se asigura c virusul nu mai este viabil pe suprafaa de hârtie;
- documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantin sau dezinfecie cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dac sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (brouri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft;
27
3. Pentru gestionarea eficace a carantinrii coleciilor de împrumut se recomand utilizarea de spaii dedicate, pe cât posibil separate de încperile deschise publicului, fiecrui lot carantinat cu marcarea datelor de intrare i ieire din carantin;
4. Dezinfecia mobilierului de carantin a coleciilor cel puin o dat pe zi. 5. În lipsa unei încperi de carantin, se va amenaja un spaiu în sala de lectur de lectur
sau depozit, care nu va fi accesibil publicului.
Director prof. igan Mioara
CAPITOLUL IV
CAPITOLUL V
CAPITOLUL VIII
DREPTURILE PERSONALULUI
CAPITOLUL IX
OBLIGAIILE PERSONALULUI
CAPITOLUL X
CAPITOLUL X
CAPITOLUL XI
CAPITOLUL XII
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 6
Anexa 8
Msuri în vederea prevenirii rspândirii i a contaminrii cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 i pentru asigurarea desfurrii activitilor în condiii de siguran sanitar în biblioteci
Vineri
Joi
Miercuri
Mari
Luni