of 95 /95
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/08/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer PROFESION AL 1557 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SALVA ȘCOALA PROFESIONALĂ "TIBERIU MORARIU" SALVA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 5/0 VACANT În limita realizării cifrei de școlarizare. 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 2288 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 9/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1269 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BISTRIŢA LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" BISTRIȚA 2. Nu ARTA VOCALA - INITIERE VOCALA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani ARTA VOCALA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu GIMNAZIAL 1220 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL MICEŞTII DE CÂMPIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MICEȘTII DE CÂMPIE 2. Nu BIOLOGIE 4/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 2258 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL NEGRILEŞT I ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRILEȘTI 2. Nu BIOLOGIE 6/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 95

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BISTRIȚA-NĂSĂUD …

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/08/2021
Proba practica
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
PROFESION AL1557
TURISM 5/0
colarizare.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TURISM 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuARTA VOCALA - INITIERE VOCALA
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
11/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MILA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NSUDURBAN
NSUD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MIC 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNGEORZ-BI 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
MITITEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
NSUDURBAN
NSUD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
Ilieiu” Anie - 9 ore coala Gimnazial Ilva
Mare -6 ore(2 ore biologie+4 chimie)
RURAL
MAIERU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ILVEI 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CHIMIE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NSUDURBAN
NSUD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. Nu DESEN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuDESIGN - ATELIER DE SPECIALITATE
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuDESIGN - ATELIER DE SPECIALITATE
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANTProgramul a doua sansa. Propuse la
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
DUMITRA
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
NR.1 BISTRIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MIHIETI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MONOR
SPORT 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
LEU
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NR.2 BISTRIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DUMBRVI A;COALA PRIMAR DOBRICEL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEANURBAN
FIGA
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BÂRGULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MUREANU" REBRIOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RETEAG 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COALA PROFESIONAL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" BISTRIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CIANU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ILVEI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
VACANT GIMNASTIC RITMIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
17/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. Nu EDUCATIE MUZICALA
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
LEU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
DUMITRA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
MITITEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MUREANU" REBRIOARARURAL
GERSA II
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. Nu EDUCATIE PLASTICA
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
LEU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
DUMITRA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
gimnazial romuli
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
LEU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 12/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MUREANU" REBRIOARARURAL
GERSA II
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 3/0
REZERVATConcediu fr plat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
APLICATII PRACTICE 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. Nu EDUCATOARE/EDUCAT
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR; INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BI 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/3
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 13/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE - STUDII SOCIALE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE - STUDII SOCIALE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
DUMITRA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FIZICA 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NSUDURBAN
NSUD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
LEU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Da
3 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MIHIETI 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BÂRGULUI 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BÂRGULUI 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MIC 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA - CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA - CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA - CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
Fizica 10, Chimie 8 ore 9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MUREANU" REBRIOARA 2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
TÂRLIUA
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NSUDURBAN
NSUD
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 1/0
VACANTProgramul a doua sansa. Propuse la
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVATdegrevare director adjunct
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 5/0
REZERVATConcediu fr plat
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MUREANU" REBRIOARA 2. Nu INFORMATICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
LEU
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. Nu INTERDEPENDENTE
AMBIENT 0/3
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
URBAN
BECLEAN
BECLEAN 2. Nu INVATATOR
ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATOR/INSTITUTO R-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATOR/INSTITUTO R-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1706 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1719 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1827 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2379 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2069 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1830 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR1707 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1610 2.STEP BY STEP
BISTRIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2122 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1611 2.STEP BY STEP
BISTRIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2342 2.STEP BY STEP
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR2345 2.STEP BY STEP
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Educatie sociala 9. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MIC 2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE - GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SC. PRIM. IGU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. Nu LIMBA ENGLEZA
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. Nu LIMBA ENGLEZA
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NR.2 BISTRIA 2. Nu LIMBA ENGLEZA
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROMANA 18/0
REZERVATCONCEDIU ÎNGRIJIRE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
0/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA -
CULTURA ROMANICA 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MIHIETI 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
0/0
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COALA PROFESIONAL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" BISTRIA 2. NuLIMBA SI LITERATURA
ROMANA 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MUREANU" REBRIOARA 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
8/0
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
plata cu ora.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SÂNGEORZ-BI 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/4
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BISTRIA 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MIHIETI 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RURAL
MITITEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MILA 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MATEMATICA 11/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ILVEI 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
TIC 9. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. Nu MODA
Cu condiia realizrii planului de colarizare. 9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CLUBURI ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PEDAGOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuPERSPECTIVA SI DESEN PROIECTIV
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
colarizare.
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC,
8/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC,
7/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SERVICII / POSTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA
CORPULUI OMENESC) 3/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 12/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA
CORPULUI OMENESC) 20/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA
CORPULUI OMENESC) 20/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
(MECANICA) 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 13/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA) 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 21/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA) 20/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
IMAGINII 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
19/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
21.03.2022
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
URBAN
BISTRIA
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
Reteganul” Reteag coala Gimnazial Uriu
URBAN
BISTRIA
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
URBAN
BISTRIA
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SILVIC TRANSILVANIA NASAUD si LICEUL
ECONOMIC NASAUD
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
URBAN
BISTRIA
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
URBAN
BISTRIA
EDUCAIONAL BISTRIA-NSUD
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
URBAN
BISTRIA
NR.1 BISTRIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PSIHOPEDAGOG 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
bistrita
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 7/4
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATIE SPECIALA 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
VACANTCOLARIZA RE LA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BECLEAN 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PROTECTIA MEDIULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RURAL
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
COBORÂRI LA PRIMAR 9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMPLETAR E NORM
PROF. OROS ALINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DUMBRVI A;COALA PRIMAR DOBRICEL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DUMBRAVA
RURAL
LIVEZILE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
URBAN
SRATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. Nu RELIGIE ORTODOXA
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MUREANU" REBRIOARA 2. Nu RELIGIE ORTODOXA
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
boal
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
coala Gimnazial Chiuza - 2 ore
RURAL
CIANU MIC 2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MIC 2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RETEAG 2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SÂNGEORZ-BI 2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MAGHIARA 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuSTUDIUL COMPOZITIEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BISTRIA 2. NuSTUDIUL FORMELOR SI AL VOLUMULUI
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CIANU MIC 2. NuTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuTEORIE-SOLFEGIU- DICTEU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu