34
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MENCS LICEAL 1529 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2267 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN AIUD COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 9/0 REZERVAT REZ INSP LORINCZ HELGA 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL DE ARTA 2026 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ALBA IULIA LICEUL DE ARTE "REGINA MARIA" ALBA IULIA 2. Nu ARHITECTURA 10/0 REZERVAT REZ INSP FILIP ALEXANDRI NA DELIA 1. Nu 1 ani STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1005 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIUR SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" TIUR BLAJ 2. Nu BIOLOGIE 9/0 VACANT ELIB PRE GOJI GYOZO 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 2356 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" ABRUD 2. Nu BIOLOGIE 6/0 REZERVAT REZ CIC MARDARE MONICA MARIA 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 34

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2016

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

7. propus pt. continuitate

6. pentru bursieri MENCS

LICEAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 9/0

REZERVATREZ INSPLORINCZHELGA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA2026

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuARHITECTURA

10/0

REZERVATREZ INSPFILIP

ALEXANDRINA DELIA

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANTELIB PRE

GOJI GYOZO

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATREZ CICMARDAREMONICAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 1 / 34

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATORE - REDNORMA TITCF. ART. 8

(12)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuBIOLOGIE

9/0

REZERVATREZ DIRBARTOCSIMONAELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuBIOLOGIE

16/0

REZERVATREZ CICMARDAREMONICA-

MARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuBIOLOGIE

16/0

REZERVATREZ CICANDREAMARIA

AMELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 2 / 34

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTELIB PRECATA

DANIELA-GEORGETA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17172.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL21752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuBIOLOGIE

11/0

REZERVATREZ DIDOCIUELENA

CARMEN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVATREZ CICVASS

ERZSEBET /SANMICLAU

S

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuBIOLOGIE

16/6

REZERVATREZ MEDTIT COSTANZAMFIRA - -30.09.2016

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

SCOALA GIMNAZIALACIMPENI

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTCOMUNICAT:07.09.2016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATREZ DCPOPA

ANUTA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1121

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILOR ALBAIULIA

URBAN

SEBEŞ

CLUBUL COPIILOR SEBES

2. NuCARTING

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

VII-2, VIII-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 3 / 34

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANTSCARISOARA-4;

LAZESTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17182.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

3/0

VACANTCHIMIE 2,BIOLOGIE

1,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

REZERVATREZ TITPEREANUMARIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16152.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuCHIMIE - FIZICA

14/0

REZERVATREZ CFPARSENIE

SORIN DAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

10/0

VACANTLA

INSTRUMENTE

POPULARESI MUZICA

TRADITIONALA

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

4/0

VACANTCOREPETITI

E

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 4 / 34

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL DEARTA2027

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuDESEN PROIECTIV

8/0

REZERVATREZ INSPFILIP

ALEXANDRINA DELIA /DP-4 PDP-4

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,POSTA

18/0

VACANT

RENUNTARE

CONTINUITATE

POPESCUANCA-

DANIELA/ADRESA NR.

5805/26.08.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1119

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILOR ALBAIULIA

URBAN

OCNAMUREŞ

CLUBUL COPIILOR OCNA-MURES

2. NuECOTURISM

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ECOTURISM(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23422.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT

PENSIONARE VASILE

MIREL / SGAV IANCUZLATNA +

TRIMPOIELE, PIRITA,GALATI,

VALEA MICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT2 EDF + 4pregatiresportiva

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 5 / 34

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL10462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

REZERVATREZ DI SBWEBER

ALEXANDRU-MIRCEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANTSCOALAPRIMARA

TARSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTGIMNAZIU-4

PRIMAR-6

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 GIMNAZIU

4 PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT2 - VALEALUNGA 2 -

LUNCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA GHETAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTUNGUREI-4

TAU-2

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 6 / 34

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRIMAR13322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTBLANDIANA-4 +

ACMARIU-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZ ROTARIOAN

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZ CFPSOROHAN

SORINANDREI -

23.12.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANTELIB PREDOBRA

ATANASE-CONSTANTI

N

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

REZ CICPREDESCUMIHAELA -03.06.2017 /

13 ORELOMAN + 10

ORESEBESEL

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/3

REZERVATREZ DIROPRITAIONUT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20042.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT4/ NECESITA

ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 7 / 34

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT2/ NECESITA

ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT1/ NECESITA

ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT3/ NECESITA

ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1293

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13222.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTJIDVEI=2,

VESEUS=3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1919

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANTELIB PRETUDOR

BOGDAN-MADALIN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA18/0

REZERVATREZ DETSALAPI

CONSTANTIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1359

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT3 Cetatea deBalta + 3Tatarlaua

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 8 / 34

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIU /PRIMAR1447

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1562

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1427

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1642

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

REZERVATREZ COMSCRIBAN

ANA --30.09.2016

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2363

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

REZERVATREZ MEDTIT

SCRIBANANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1525

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANTSARD +IGHIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 9 / 34

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL21332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATREZ CICVASS

ERZSEBET /SANMICLAU

S

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTLIMBA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17212.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTV-1, VI-1,

VII-1, VIII-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

REZERVATREZ DIR

RAD IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

REZERVATREZ DIRLORINCZILDIKO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 10 / 34

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

2,5 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA1834

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

18/0

REZERVATREZ CFPSTUDIIBALEA

MONICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17232.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17092.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT1/ AVIZPARTICULA

R / GPP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17102.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT3/ AVIZPARTICULA

R / GPP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 11 / 34

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRESCOLAR17222.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17082.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT2/ AVIZPARTICULA

R / GPP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23142.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ DCTOVISI

SAROLTA/GPN BETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23172.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ DCKOMIVESROZALIA-TEREZA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12882.Nu

1. Nu

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ CFPCSEGEZIIOLANDA-

ENIKO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13362.Nu

1. Nu

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGPNBUCERDEAGRANOASA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 12 / 34

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRESCOLAR12202.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPNALMASU

MARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19672.Nu

1. Nu

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRETM HERCHI

ELENA-DANIELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13542.Nu

1. Nu

RURAL

CERU-BĂCĂINŢI

SCOALA GIMNAZIALACERU BACAINTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN CERUBACAINTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15042.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT16COMBINATA

/ GPNOCOALE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19952.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CFPNEGRU

PARASCHIVA - -

07.07.2017 /GPP NR.2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR23302.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ MEDMARGINEAN MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 13 / 34

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRESCOLAR14932.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

CARPINIS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 18/0

REZERVATREZ DET GJBUSE

MIOARASORINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17242.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuFIZICA

18/0

REZERVATDC TARANMIHAELA-

ANCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFIZICA

9/0

REZERVAT

REZ PENSIEREVIZUIBIL

ACIUCIULETECOSMINA -09.12.2016 /SCINDARE

1245

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 14 / 34

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL17522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ DIR

BITE MARIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

FIZ-4 CHI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANTELIB PRECATA

DANIELA-GEORGETA /FIZ-6 CHI-4

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT

FIZ-4 CHI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANTLIMBA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 15 / 34

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL10632.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuGEOGRAFIE

10/0

REZERVATREZ DIRSZÉKELY

ERIKAILDIKÓ / SC

GIMNRIMETEA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANTLIMBA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATREZ CFPMICLEA

ILEANA - din12.09.2016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuGEOGRAFIE

18/0

VACANTINCETARECIM TIT

WACHSMANN DORINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE

3/0

VACANTGEOGRAFIE1,5 /

ISTORIE 1 /CULTURACIVICA 0,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

0/12

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALA:TARAGOT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 16 / 34

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

9/0

VACANT

PIAN

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

8/0

VACANTFLAUTINSTRUMEN

AUXILIAR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17262.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13072.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTSIMULTAN:CP + II C /

LIMBAGERMANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23512.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATREZ PRENMIKLOS

ELISABETA /SINMICLAU

S

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 17 / 34

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRIMAR15142.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSIMULTAN /SCOALA

PRIMARAPRELUCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15182.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICNADIU

ADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15842.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARA

DECEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR21172.Nu

1. Nu

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ DIRPRECUPMARIUS

GHEORGHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17032.Nu

1. Nu

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSIMULTAN

3+4 /SCOALA

PRIMARAFATA

LAZESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19432.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA

PREGATITOARE /

ADRESA NR.2066/07.09.2

016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 18 / 34

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRIMAR23012.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ DIR ADJBARBULETNARCISA-

IOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23062.Nu

1. Nu

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICMORARIUCRISTINA

ANA-MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR2329

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

REZERVATREZ CFPPASCUAUREL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR21962.Nu

1. Nu

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ DI LAPAIOANAMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23462.Nu

1. Nu

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CFPOLAR

MARIA --25.07.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15132.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLS. A 3-A /SCOALA

PRIMARAFERICET

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 19 / 34

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PRIMAR23432.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ LIDERSINDICAT

BIRLEANICOLAEFLORIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12042.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARACOSTESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17142.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICAVRAM

SUSANA -10.01.2017 /SIMULTAN /SG LUCIAN

BLAGASEBES

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23342.Nu

1. Nu

RURAL

ŞPRING

SCOALA GIMNAZIALASPRING

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDRASOV /INCETARE

CIMHURBEAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIE

3/0

REZERVATREZ DIRBUTA

IULIANA /SCOALA

CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuISTORIE

18/0

REZERVATREZ CICBOCSA

DANIELALILIANA / 9-IST 6-CIV 2-EDT 1-EDP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuISTORIE

9/0

REZERVATREZ TITAVRAM

MARCELA /NORMA LA

M.EMINESCU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 20 / 34

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuJAZZ-MUZICA USOARA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

JAZZ SIMUZICAUSOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuKINETOTERAPIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1021

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuKINETOTERAPIE

8/0

VACANTDeficiente

grave

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

REZERVATREZ CFPTIUTIU

VALERIUALIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

FEISA=4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTORE LANIVEL

PRIMAR: 1 -VALEA

LUNGA; 2 -LUNCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/2

REZERVATREZDIRECTORFRATILA

ANAELISABETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICCRAMBACRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTCOMUNICAT:

460/05.09.2016 - NIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 21 / 34

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL23182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ CICMARIAN-CRISTEA

MARINELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ CICMARIAN-CRISTEA

MARINELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTCOMUNICAT:

5561/05.09.2016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATREZ TIT2UNIT

PACURARIULIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

11602.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALASPECIALA AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANTPENITENCIA

R

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATREZ CFPTIUTIU

VALERIUALIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT4,86 ORE /ELIB PRE

ZLAGNEANIOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuLIMBA GERMANA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13272.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuLIMBA GERMANA

8/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 22 / 34

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

LIMBA GERMANA4/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

ATATARLAUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

VACANTBALCACIU =

12

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANTGRUPAGERMANA

LIMBAMODERNA 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

0/19

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1025

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL22662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

6/0

REZERVATREZ DIR ADJTURZAI

MELANIA/SCINDARE

2059

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 23 / 34

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-

MATERNA18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16712.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11392.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

3/0

VACANTGRUPA

RROMANI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

REZERVATREZ DIRSUCIU

IONELAGABRIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIRSTOIAN

MIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuMATEMATICA

12/2

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

AMATISESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATREZ DC VLMOLODETMIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 24 / 34

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL23622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ CFPANDONECLAUDIU

GRIGORITA /SC VINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ CFPANDONECLAUDIU

GRIGORITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATREZ DIRCCD DEAK-SZEKELYSZILARDLEVENTE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATREZ DIRBANCAANCA

RONITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12982.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVATREZ MEDTIT BOGLEATEODORA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuMATEMATICA - FIZICA

10/0

REZERVATREZ DIR

CCD DEAK-SZEKELYSZILARD

LEVENTE -MAT/4 FIZ/6

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 25 / 34

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL21482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

VACANTDECES

TITULAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT

CLARINET

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT

CHITARA

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

REZERVATREZ DIRFERARUSTELIAN

MIHAI

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

NAI

1. Da

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

VIOARA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

FLAUT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 26 / 34

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

CORN

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 20/0

VACANT

VIOARA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 4/0

VACANT

OBOI

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: OBOI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 18/0

VACANTMUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA

1. Da

4 ani

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

VACANTV-1, VI-1,

VII-1

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/10

REZERVATREZ CICCORPODEA

N DANA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/10

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 27 / 34

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

GIMNAZIAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

22/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /HORTICULTURA)

6/0

VACANT

0,25 NORMA

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

HORTICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1031

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

9/0

VACANTPENSIONARE

PETRASCUNICOLAE

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

16/0

VACANTINVATAMANT SPECIALINTEGRAT

ININVATAMAN

TUL DEMASA

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1027

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 28 / 34

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL16132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

15/0

VACANT

2

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1264

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)6/0

VACANTPOSTLICEAL

A

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1028

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

METALURGIE) 10/0

VACANTPRELUCRAR

I LA CALD

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1270

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 8/0

VACANTPENSIONARE

PETRASCUNICOLAE

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1268

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

3

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 3/5

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 29 / 34

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

PROFESIONAL1269

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

2

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1271

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)14/0

VACANT

2

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

5/0

VACANTINVATAMANT "A DOUA

SANSA"

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)0/24

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

3/4

REZERVATREZMETODIST

CCDHENEGARIU

CAMELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA1876

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1954

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANTELIB PREHENEGARIU

ELENA-MARINELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 30 / 34

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

SPECIALGIMNAZIAL1821

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

16/0

VACANT

DEFICIENTEMODERATESI USOARE /

SCOALAGIMNAZIALA "AVRAM

IANCU"ZLATNA

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

19202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

VACANTELIB PRECIMPEANADRIAN-SIMION

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

23052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ CICDOBRA

LAVINIA -31.01.2017 /SCINDARECOD 1042

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

19902.Nu

1. Nu

Limba română

LICEUL "DR. LAZĂRCHIRILĂ" BAIA DE ARIEŞ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICBOGDANMARIA

CRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1012

2.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS + SCOALA

GIMNAZIALA CALNIC

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuPROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ INSPBORDEAN

IOAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1009

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICBADALEMARIAIOANA -

05.10.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1023

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTAdaptare

curriculara /Colegiul

Tehnic DorinPavel Alba

Iulia

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1453

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

20/0

VACANTComunicat:1086/10.05.2

016

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 31 / 34

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

11142.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ

CÂMPENI; GRĂDINIŢA CUPROGRAM PRELUNGIT

"PITICOT" CÂMPENI

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR LOGOPED18/0

REZERVATREZ CICIONICAELENADELIA -

02.12.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPROFESION

AL2354

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPSIHOLOG

4/0

VACANT2677/07.09.2

016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17282.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15432.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16502.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23552.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT2838/07.09.2

016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23482.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTUIOARA DE

SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL23402.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17962.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 32 / 34

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL16072.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12802.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12992.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14842.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14882.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTSCOALAPRIMARAOIEJDEA /

LIMBAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10592.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANTPRIMAR 1ORA /

GIMNAZIU 2ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16652.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10642.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 0/12

VACANT

4-SPIRITUALIT

ATE 2-TEOL.MOR.

2-TEOL.FUND

AM. 2-IST.ART.REL. 2-LATINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16662.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 33 / 34

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

LICEAL11742.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA1854

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuSTUDIUL FORMELORSI DESENUL

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANTAVIZJUSTITIE /

PENITENCIAR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

34Pagina 34 /