of 34 /34
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MENCS LICEAL 1529 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2267 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN AIUD COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 9/0 REZERVAT REZ INSP LORINCZ HELGA 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL DE ARTA 2026 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ALBA IULIA LICEUL DE ARTE "REGINA MARIA" ALBA IULIA 2. Nu ARHITECTURA 10/0 REZERVAT REZ INSP FILIP ALEXANDRI NA DELIA 1. Nu 1 ani STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1005 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TIUR SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" TIUR BLAJ 2. Nu BIOLOGIE 9/0 VACANT ELIB PRE GOJI GYOZO 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 2356 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" ABRUD 2. Nu BIOLOGIE 6/0 REZERVAT REZ CIC MARDARE MONICA MARIA 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 34

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_07-09-2016.pdfinspectoratul Şcolar al judeŢului: alba

 • Author
  others

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2016

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MENCS

  LICEAL15292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 9/0

  REZERVATREZ INSPLORINCZHELGA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL DEARTA2026

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuARHITECTURA

  10/0

  REZERVATREZ INSPFILIP

  ALEXANDRINA DELIA

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANTELIB PRE

  GOJI GYOZO

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZ CICMARDAREMONICAMARIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 34

 • GIMNAZIAL15852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DAIAROMÂNĂ

  SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATORE - REDNORMA TITCF. ART. 8

  (12)

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuBIOLOGIE9/0

  REZERVATREZ DIRBARTOCSIMONAELENA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuBIOLOGIE

  16/0

  REZERVATREZ CICMARDAREMONICA-

  MARIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CERGĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

  MARE 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuBIOLOGIE16/0

  REZERVATREZ CICANDREAMARIA

  AMELIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUT

  SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 34

 • GIMNAZIAL19252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOŞTAT

  SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANTELIB PRECATA

  DANIELA-GEORGETA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17172.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  REZERVATREZ DIDOCIUELENA

  CARMEN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVATREZ CICVASSERZSEBET /SANMICLAU

  S

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

  2. NuBIOLOGIE

  16/6

  REZERVATREZ MEDTIT COSTANZAMFIRA - -30.09.2016

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  SCOALA GIMNAZIALACIMPENI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANTCOMUNICAT:07.09.2016

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

  BLAJ 2. NuBIOLOGIE6/0

  REZERVATREZ DCPOPA

  ANUTA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1121

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  URBAN

  SEBEŞ

  CLUBUL COPIILOR SEBES

  2. NuCARTING

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  VII-2, VIII-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 34

 • GIMNAZIAL16982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANTSCARISOARA-4;

  LAZESTI-4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17182.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂMEŢ

  SCOALA GIMNAZIALARAMET

  2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

  3/0

  VACANTCHIMIE 2,BIOLOGIE

  1,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENADE

  SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

  CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  8/0

  REZERVATREZ TITPEREANUMARIANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16152.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  14/0

  REZERVATREZ CFPARSENIE

  SORIN DAN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  10/0

  VACANTLA

  INSTRUMENTE

  POPULARESI MUZICA

  TRADITIONALA

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  4/0

  VACANTCOREPETITI

  E

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOREA

  SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 34

 • LICEAL DEARTA2027

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuDESEN PROIECTIV

  8/0

  REZERVATREZ INSPFILIPALEXANDRINA DELIA /DP-4 PDP-4

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  RENUNTARE

  CONTINUITATE

  POPESCUANCA-

  DANIELA/ADRESA NR.

  5805/26.08.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1119

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  CLUBUL COPIILOR OCNA-MURES

  2. NuECOTURISM

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ECOTURISM(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23412.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23422.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT14/0

  VACANT

  PENSIONARE VASILE

  MIREL / SGAV IANCUZLATNA +

  TRIMPOIELE, PIRITA,GALATI,

  VALEA MICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTREGALDE

  SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT2 EDF + 4pregatiresportiva

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 34

 • LICEAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT18/0

  REZERVATREZ DI SBWEBER

  ALEXANDRU-MIRCEA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANTSCOALAPRIMARA

  TARSA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIBOT

  SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTGIMNAZIU-4

  PRIMAR-6

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIALA CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUT

  SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT4 GIMNAZIU

  4 PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DAIAROMÂNĂ

  SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

  LUNGA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT2 - VALEALUNGA 2 -

  LUNCA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIALA GHETAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR16742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTUNGUREI-4

  TAU-2

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 34

 • PRIMAR13322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLANDIANA

  SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTBLANDIANA-4 +

  ACMARIU-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATREZ ROTARIOANPENSIE

  REVIZUIBILA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRBOVA

  SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATREZ CFPSOROHANSORIN

  ANDREI -23.12.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANTELIB PREDOBRAATANASE-

  CONSTANTIN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂSCIORI

  SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  REZ CICPREDESCUMIHAELA -03.06.2017 /

  13 ORELOMAN + 10

  ORESEBESEL

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/3

  REZERVATREZ DIROPRITAIONUT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20042.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT4/ NECESITA

  ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 34

 • CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT2/ NECESITA

  ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT1/ NECESITA

  ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT3/ NECESITA

  ACORDULFEDERATIEIROMANA DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1293

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTSCOALA

  GIMNAZIALA

  SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13222.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANTJIDVEI=2,

  VESEUS=3

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1919

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANTELIB PRETUDOR

  BOGDAN-MADALIN

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  18/0

  REZERVATREZ DETSALAPI

  CONSTANTIN

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1359

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATEADE BALTĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT3 Cetatea deBalta + 3Tatarlaua

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 34

 • GIMNAZIU /PRIMAR1447

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1562

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANTSECTIA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1427

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

  MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1642

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  REZERVATREZ COMSCRIBAN

  ANA --30.09.2016

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2363

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  REZERVATREZ MEDTIT

  SCRIBANANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1525

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IGHIU

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANTSARD +IGHIEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 34

 • GIMNAZIAL21332.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATREZ CICVASSERZSEBET /SANMICLAU

  S

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANTSECTIA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15502.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANTLIMBA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

  BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17212.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANTV-1, VI-1,

  VII-1, VIII-1

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

  BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  REZERVATREZ DIR

  RAD IOANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  REZERVATREZ DIRLORINCZILDIKO

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 34

 • LICEAL10352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE VIZUALA2/0

  VACANT

  2,5 ORE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL DEARTA1834

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

  2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

  18/0

  REZERVATREZ CFPSTUDIIBALEA

  MONICA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

  2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR17232.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR17092.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT1/ AVIZPARTICULA

  R / GPP

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR17102.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT3/ AVIZPARTICULA

  R / GPP

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 34

 • PRESCOLAR17222.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR17082.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA GERMANA"HEIDI" SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT2/ AVIZPARTICULA

  R / GPP

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR23142.Nu

  1. Nu

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVATREZ DCTOVISI

  SAROLTA/GPN BETA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR23172.Nu

  1. Nu

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVATREZ DCKOMIVESROZALIA-TEREZA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12882.Nu

  1. Nu

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVATREZ CFPCSEGEZIIOLANDA-

  ENIKO

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR13362.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BUCERDEAGRÂNOASĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

  BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANTGPNBUCERDEAGRANOASA

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 34

 • PRESCOLAR12202.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTGPNALMASU

  MARE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19672.Nu

  1. Nu

  RURAL

  RĂDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

  RADESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTELIB PRETM HERCHI

  ELENA-DANIELA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR13542.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CERU-BĂCĂINŢI

  SCOALA GIMNAZIALACERU BACAINTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTGPN CERUBACAINTI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15042.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT16COMBINATA

  / GPNOCOALE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19952.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

  ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZ CFPNEGRU

  PARASCHIVA - -

  07.07.2017 /GPP NR.2

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR23302.Nu

  1. Nu

  RURAL

  SÂNTIMBRU

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

  SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZ MEDMARGINEAN MARIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 34

 • PRESCOLAR14932.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GÂRBOVA

  SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTGPN

  CARPINIS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 18/0

  REZERVATREZ DET GJBUSE

  MIOARASORINA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17242.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuFIZICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuFIZICA

  18/0

  REZERVATDC TARANMIHAELA-

  ANCA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuFIZICA

  9/0

  REZERVAT

  REZ PENSIEREVIZUIBIL

  ACIUCIULETECOSMINA -09.12.2016 /SCINDARE

  1245

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 34

 • LICEAL17522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

  LUNGA 2. NuFIZICA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTREGALDE

  SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

  2. NuFIZICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuFIZICA6/0

  REZERVATREZ DIR

  BITE MARIN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABA

  SCOALA GIMNAZIALAOHABA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  6/0

  VACANT

  FIZ-4 CHI-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOŞTAT

  SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANTELIB PRECATADANIELA-

  GEORGETA /FIZ-6 CHI-4

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  8/0

  VACANT

  FIZ-4 CHI-4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANTLIMBA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 34

 • LICEAL10632.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuGEOGRAFIE

  10/0

  REZERVATREZ DIRSZÉKELY

  ERIKAILDIKÓ / SC

  GIMNRIMETEA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuGEOGRAFIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuGEOGRAFIE

  5/0

  VACANTLIMBA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuGEOGRAFIE

  6/0

  REZERVATREZ CFPMICLEA

  ILEANA - din12.09.2016

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuGEOGRAFIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuGEOGRAFIE

  18/0

  VACANTINCETARECIM TIT

  WACHSMANN DORINA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OCOLIŞ

  SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

  2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE

  3/0

  VACANTGEOGRAFIE1,5 /ISTORIE 1 /CULTURACIVICA 0,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  0/12

  VACANTMUZICAINSTRUMEN

  TALA:TARAGOT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA:CLARINET

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 34

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  9/0

  VACANT

  PIAN

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  8/0

  VACANTFLAUTINSTRUMEN

  AUXILIAR

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17262.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR13072.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  18/0

  VACANTSIMULTAN:CP + II C /

  LIMBAGERMANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR23512.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  18/0

  REZERVATREZ PRENMIKLOSELISABETA /SINMICLAU

  S

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 34

 • PRIMAR15142.Nu

  1. Nu

  RURAL

  HOREA

  SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTSIMULTAN /SCOALA

  PRIMARAPRELUCA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR15182.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ CICNADIU

  ADRIANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR15842.Nu

  1. Nu

  RURAL

  MIRĂSLĂU

  SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTSCOALAPRIMARA

  DECEA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR21172.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DOŞTAT

  SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ DIRPRECUPMARIUS

  GHEORGHE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17032.Nu

  1. Nu

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTSIMULTAN

  3+4 /SCOALA

  PRIMARAFATA

  LAZESTI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR19432.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTCLASA

  PREGATITOARE /

  ADRESA NR.2066/07.09.2

  016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 34

 • PRIMAR23012.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

  IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ DIR ADJBARBULETNARCISA-

  IOANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR23062.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CERGĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

  MARE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ CICMORARIUCRISTINA

  ANA-MARIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR2329

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  16/0

  REZERVATREZ CFPPASCUAUREL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR21962.Nu

  1. Nu

  RURAL

  STREMŢ

  SCOALA GIMNAZIALASTREMT

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ DI LAPAIOANAMARIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR23462.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ CFPOLAR

  MARIA --25.07.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR15132.Nu

  1. Nu

  RURAL

  HOREA

  SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTCLS. A 3-A /SCOALA

  PRIMARAFERICET

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 34

 • PRIMAR23432.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ LIDERSINDICATBIRLEA

  NICOLAEFLORIN

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR12042.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTSCOALAPRIMARACOSTESTI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17142.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

  SEBES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVAT

  REZ CICAVRAM

  SUSANA -10.01.2017 /SIMULTAN /SG LUCIAN

  BLAGASEBES

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR23342.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ŞPRING

  SCOALA GIMNAZIALASPRING

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTDRASOV /INCETARE

  CIMHURBEAN

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuISTORIE

  3/0

  REZERVATREZ DIRBUTAIULIANA /SCOALA

  CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUPŞA

  SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

  2. NuISTORIE

  18/0

  REZERVATREZ CICBOCSA

  DANIELALILIANA / 9-IST 6-CIV 2-EDT 1-EDP

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

  CRISAN" ALBA IULIA 2. NuISTORIE9/0

  REZERVATREZ TITAVRAM

  MARCELA /NORMA LA

  M.EMINESCU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 34

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuJAZZ-MUZICA USOARA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  JAZZ SIMUZICAUSOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL1261

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuKINETOTERAPIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL1021

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuKINETOTERAPIE8/0

  VACANTDeficiente

  grave

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

  MURES 2. NuLIMBA ENGLEZA3/0

  REZERVATREZ CFPTIUTIU

  VALERIUALIN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  FEISA=4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

  LUNGA 2. NuLIMBA ENGLEZA3/0

  VACANTORE LANIVEL

  PRIMAR: 1 -VALEA

  LUNGA; 2 -LUNCA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/2

  REZERVATREZDIRECTORFRATILA

  ANAELISABETA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATREZ CICCRAMBACRISTINA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCIUADE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

  SALCIUA 2. NuLIMBA ENGLEZA3/0

  VACANTCOMUNICAT:460/05.09.2016 - NIVEL

  PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 34

 • GIMNAZIAL23182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  9/0

  REZERVATREZ CICMARIAN-CRISTEA

  MARINELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STREMŢ

  SCOALA GIMNAZIALASTREMT

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  9/0

  REZERVATREZ CICMARIAN-CRISTEA

  MARINELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLANDIANA

  SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANTCOMUNICAT:

  5561/05.09.2016

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  8/0

  REZERVATREZ TIT2UNIT

  PACURARIULIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  11602.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALASPECIALA AIUD

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  5/0

  VACANTPENITENCIA

  R

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

  MURES 2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

  REZERVATREZ CFPTIUTIU

  VALERIUALIN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuLIMBA GERMANA

  4/0

  VACANT4,86 ORE /ELIB PRE

  ZLAGNEANIOANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

  SEBES 2. NuLIMBA GERMANA16/2

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13272.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuLIMBA GERMANA

  8/7

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 34

 • LICEAL13102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuLIMBA GERMANA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATEADE BALTĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuLIMBA GERMANA

  4/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIAL

  ATATARLAUA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuLIMBA GERMANA

  12/0

  VACANTBALCACIU =

  12

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRBOVA

  SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

  2. NuLIMBA GERMANA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

  ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA4/0

  VACANTGRUPAGERMANA

  LIMBAMODERNA 2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

  IULIA 2. NuLIMBA GERMANA0/19

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1025

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  6/0

  REZERVATREZ DIR ADJTURZAIMELANIA

  /SCINDARE2059

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 34

 • GIMNAZIAL17452.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-

  MATERNA18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16712.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  ROŞIAMONTANĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

  MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11392.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  3/0

  VACANTGRUPA

  RROMANI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLIŞTEA

  SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

  SALISTEA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  5/0

  REZERVATREZ DIRSUCIU

  IONELAGABRIELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23392.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OCOLIŞ

  SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NOŞLAC

  SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVATREZ DIRSTOIAN

  MIHAELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOREA

  SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

  2. NuMATEMATICA

  12/2

  VACANTSCOALAGIMNAZIAL

  AMATISESTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuMATEMATICA

  16/2

  REZERVATREZ DC VLMOLODETMIHAELA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 34

 • GIMNAZIAL23622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVATREZ CFPANDONECLAUDIU

  GRIGORITA /SC VINEREA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVATREZ CFPANDONECLAUDIU

  GRIGORITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuMATEMATICA

  9/0

  REZERVATREZ DIRCCD DEAK-SZEKELYSZILARDLEVENTE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIAMONTANĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

  MONTANA 2. NuMATEMATICA9/0

  REZERVATREZ DIRBANCAANCA

  RONITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  VACANTSCOALA

  GIMNAZIALA

  SANMICLAUS / SECTIAMAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

  LUNGA 2. NuMATEMATICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENADE

  SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

  CENADE 2. NuMATEMATICA12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIURULEASA

  SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  REZERVATREZ MEDTIT BOGLEATEODORA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuMATEMATICA - FIZICA

  10/0

  REZERVATREZ DIR

  CCD DEAK-SZEKELYSZILARD

  LEVENTE -MAT/4 FIZ/6

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 34

 • LICEAL21482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

  10/0

  VACANTDECES

  TITULAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 16/0

  VACANT

  CLARINET

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA:CLARINET

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 17/0

  VACANT

  CHITARA

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  20242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 12/0

  REZERVATREZ DIRFERARUSTELIAN

  MIHAI

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  NAI

  1. Da

  1 ani

  INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

  NAI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  VIOARA

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  FLAUT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 34

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 3/0

  VACANT

  CORN

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: CORN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 20/0

  VACANT

  VIOARA

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  PIAN

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 4/0

  VACANT

  OBOI

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: OBOI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 18/0

  VACANTMUZICAVOCALA

  TRADITIONALA

  ROMANEASCA

  1. Da

  4 ani

  MUZICAVOCALA

  TRADITIONALA

  ROMANEASCA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/3

  VACANTV-1, VI-1,

  VII-1

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/10

  REZERVATREZ CICCORPODEA

  N DANA

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNTIMBRU

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

  SANTIMBRU 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/10

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 34

 • GIMNAZIAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

  HORTICULTURA /AGRICULTURA)

  22/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  AGRICULTURA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

  HORTICULTURA /HORTICULTURA)

  6/0

  VACANT

  0,25 NORMA

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  HORTICULTURA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

  CONSTRUCTII3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1031

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  9/0

  VACANTPENSIONARE

  PETRASCUNICOLAE

  1. Nu

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  16/0

  VACANTINVATAMANT SPECIALI