91
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1545 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD LICEUL "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 5/0 VACANT REALIZARE INCERTA - GIMNAZIAL SPECIAL / cls VIII 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1242 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1232 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MANCIULEA" BLAJ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1314 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1639 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CIUMBRUD LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 12/6 VACANT 1. Da 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 91

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

Specialitatea postului

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

7. propus pt. continuitate

6. pentru bursieri MEN

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

15452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

5/0

VACANTREALIZAREINCERTA -

GIMNAZIALSPECIAL /

cls VIII

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

12/6

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 1 / 91

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL16382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/9

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

16/2

VACANTorele sedesfășoară la

cls. dinPenitenciar

Aiud

1. Da

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

10/0

REZERVATREZ DIR ADJDRAGANELENA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTELIB PREBN POP

CONSTANTA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

12/6

VACANT9 ore lacls.din

PenitenciarAiud

1. Da

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1586

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 2 / 91

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL10022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 6/0

REZERVATREZ DIRDINCĂ

FLORINCRISTIAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuBIOLOGIE

7/0

REZERVATREZ DIR ADJTODORANSIMONA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

LAZESTI - 3

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11792.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

10/0

REZERVATREZ INSPGEN ADJIGNATELENA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 3 / 91

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL11102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuBIOLOGIE

11/0

REZERVATREZ TITRATIU

VIORELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATREZ DIRRUSU

MIHAIELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18272.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuBIOLOGIE

8/2

VACANT6 OREGIMNAZIU,

4 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 4 / 91

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT6,5 -INVATAMAN

T LADOMICILIU

0,5

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTOPTIONALEDUCATIEPENTRU

SANATATE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuBIOLOGIE

1/4

REZERVATREZ DIRPOPESCU

MARIAMARCELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "IOANMIHU"

VINEREA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 5 / 91

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL17102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

7/0

REZERVATREZ DIR ADJPREDESCU

STELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

3/0

REZERVATREZ DIR ADJPREDESCU

STELA -PREDARE ININVATAMAN

TULSPECIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuBIOLOGIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

BIOLOGIE12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1167

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTPALATULCOPIILORALBA + CC

SEBES

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1166

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 6 / 91

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL15242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANTSCARISOARA - 2;

LAZESTI - 4

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuCHIMIE

12/0

REZERVATREZ DIRSZOCSILDIKO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuCHIMIE

6/2

VACANT4 OREGIMNAZIU,

4 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuCHIMIE

18/0

VACANTELI PREVIZITIUANIELAELENA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 7 / 91

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuCHIMIE

10/0

REZERVATREZNANDREAMARIA -

METODISTCCD ALBA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuCHIMIE - STIINTE

3/0

VACANTORE DESTIINTE LA

PROFILUMAN SI

ADS

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

13/0

REZERVATREZ DIRURSU

CARMENIULIANA /

TSCO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

11/0

VACANTORE DETSCO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

12/0

VACANT

ORE DE TCO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

11/0

REZERVATREZ SANDUSIMONA -CNDIPT /

TSCO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 8 / 91

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PROFESIONAL1244

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 6/0

VACANTSPECIALPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1168

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ INSPMIRONALINA

1. Nu

1 ani

CULTURA SICIVILIZATIE

ENGLEZA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1170

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuDANS POPULAR

9/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Nu

4 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12252.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

9/0

REZERVATREZ DIRPINTEAEUGENMENUȚ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14302.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)14/0

REZERVAT

REZ DIRGAL LASZLO/ IST.BIS. 2 /STUD.BIBL.

VT. 2 /CATEHISM 2/,SPIRITUALI

TATE 8

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 9 / 91

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL14332.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuDISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)14/0

VACANT

STUD.BIBL.VT. 2 /

LB.LAT.REL.2 /

TEOL.FUNDAM. 2 /

TEOL.MORALA 2 /

SPIRITUALITATE 4 /

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1234

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

REZERVATREZ DIRPOPESCUCORNELIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 10 / 91

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL19732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

9/0

REZERVATREZ PRENSTURZA

PETRONELANICOLETA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

ECONOMIE APLICATA -EDUCATIE

ECONOMICO-FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1173

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuECOTURISM

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

OCNAMURES

1. Da

1 ani

ECOTURISM(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTELI PREMARC

CĂTĂLINDANIEL

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTSIBOT-4BALOMIR

DE CAMP-2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 11 / 91

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT4 OREÎNVĂȚĂMÂN

T PRIMAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTSECȚIAMAGHIARĂSIMULTAN -

PRIMAR,GIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTJIDVEI+BAL

CACIU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTELI PREMORARALINA-MARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTELI PREMARC

CATALINDANIEL

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTELI PREHAZI

STEFANAURELIAN

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTCIUGUZEL+ SCOALAPRIMARABAGAU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSimultan V-

VIII

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 12 / 91

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL17902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTPRIMAR-2,GIMNAZIAL-

2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVATREZ DIR ADJCIRA

GRIGORESCU GABRIEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT7 ORE AIUD/ 3 ORE

DUMBRAVA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 - PRIMARSINMICLAU

S; 4 -GIMNAZIALSINMICLAU

S SECTIAMAGHIARA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATREZ DIRMARCU

IOAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTNIVELPRIMAR 4

ORE, NIVELGIMNAZIAL-

4 ORE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 13 / 91

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13042.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSCOALAPRIMARĂMEDVES

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVATREZ DIRRUSU

MIHAIELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTSCOALAPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT12/0

VACANT

2/LUCIANBLAGA-OCNA

MUREŞ;4/RĂZBOIENI; 4/CISTEIUDE MUREŞ;2/UIOARADE SUS

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 14 / 91

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL14232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATREZ DIRBLAGUIONELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

ȘCOALAPRIMARĂCĂPUD-4,LICEUL

TEORETICTEIUȘ-4(CICLULPRIMAR)

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTOiejdea-4,Cetea - 2,Galda de

Sus- 2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANTSăsciori - 4+ Sebeșel - 4+ Căpîlna - 4

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" CÂMPENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/4

VACANTEDF-9;ANSAMBLUSPORTIV-4

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 15 / 91

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL14292.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/4

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

REZERVAT4 - REZ DIRCHIS ANDA-

CLAUDIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVATREZ DIRBLAGUIONELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTSCARISOARA - 12;

LAZESTI - 6

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

VOCATIONAL PRIMAR1186

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

NATATIE

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

VOLEI

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 16 / 91

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

11842.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

URBAN

ALBA IULIA

CLUBUL SPORTIV SCOLARALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

JUDO

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

4 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

ATLETISM

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

SCHI

1. Da

4 ani

SCHI (ALPIN,BIATLON,

COMBINATENORD, FOND,

ORIENT.TURISTICA,SARITURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTATLETISM/INCETARECIM MAN

MARIACRISTINA

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

VOCATIONAL LICEAL1185

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

REZERVATBASCHET;REZ SUSA

DAN

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1673

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 17 / 91

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIU /PRIMAR1434

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1800

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1496

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1196

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1570

2.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU HULEA" AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANTCONSORTIU: 9 AXENTESEVER + 9

OVIDIUHULEA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1391

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SINMICLAUS SECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12262.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/4

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1305

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 18 / 91

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIU /PRIMAR1327

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1328

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1114

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1127

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1205

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1351

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1468

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 19 / 91

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1494

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18292.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT4 OREGIMNAZIU,

2 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1658

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1648

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1279

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1269

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT4 - Șc. P. P.Aaron; 4 -Şc. I. M.

Moldovan

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 20 / 91

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIU /PRIMAR1278

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1720

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANTSCOALA

NR.3 CUGIR= 7; ŞCOALA

"IOANMIHU"

VINEREA =4

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1392

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

ASINMICLAU

S

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14282.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

9/0

VACANTMUZICA 6 /COR BIS. 2 /ED.ESTETIC

A 1

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

17/1

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANTPREDARE ININVATAMAN

TULSPECIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 21 / 91

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA

10/0

VACANT8 - SCOALAGIMNAZIAL

A NR 2SEBES; 2 -SCOALA

GIMNAZIALA RAHAU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 22 / 91

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL10312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

12/0

REZERVATREZ DIR

POPARAMONA /SG VASILE

GOLDISALBA IULIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANTSCARISOARA -3;

LAZESTI -2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 23 / 91

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18302.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/1

VACANT4 OREGIMNAZIU,

3 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/1

VACANT

4 ed. Vizuala+ 1 ed

artistica + 1metodist +

1ed. Artisticasi ed.

Plastica /PROFIL

PEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14272.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

10722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 5/0

VACANTSCARISOARA - 3;

LAZESTI 2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 24 / 91

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

2 EDT, 2 TIC

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 9/0

VACANTCONDITII

SPECIFICE

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12272.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

REZERVATREZ DIRSZOCSILDIKO

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 6/0

VACANTDIN CODUL

1017

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 25 / 91

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL18312.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 11/0

VACANTSCOALA

NR.3 CUGIR= 7; ŞCOALA

"IOANMIHU"

VINEREA =4

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT1 ORĂ EDT;1 ORĂ EDP;1 ORĂ EDM

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 26 / 91

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

4/0

VACANT2 ORE DINREDUCEREA

NORMEIHORHATHOREA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18452.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

REZERVATREZ CICPOPA

MONICA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18462.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRUPAMICA

1. Da

3 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18472.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRUPA

MIJLOCIE

1. Da

2 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18342.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMPRELUNGIT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18492.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRUPA

MIJLOCIE

1. Da

2 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 27 / 91

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR18322.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMPRELUNGIT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18332.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMNORMAL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18482.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRUPAMICA

1. Da

3 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16072.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

NR.8 AIUD

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19192.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ CIC TIT- 05.03.2021

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13072.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMNORMALMEDVES

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 28 / 91

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR11382.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBENKE

VARVARAMARIA

NICOLETA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16662.Nu

1. Nu

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICVAIDA

ANDREEAPATRICIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11992.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

GLOD

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17602.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

CARPINIS

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17612.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN RECIU

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15662.Nu

1. Nu

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICLEACH

ADELA / GPPNR.1 ABRUD

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 29 / 91

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR13182.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12482.Nu

1. Nu

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELI PREHAGĂU

CĂTĂLINA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12902.Nu

1. Nu

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBANTAALINA-

GABRIELA -GPN

CENADE -09.05.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13452.Nu

1. Nu

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICGHERMANRALUCA -14.07.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11462.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIONARE

ANTICIPATACOȘERIU

ANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11482.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRFOTINLAURA

MIHAELA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 30 / 91

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR11982.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

CIB

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13522.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

Puiac Raluca- 31.03.2021

GPP NR.6OCNA

MUREŞ

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR14032.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPNCIUGUDU

DE JOS

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15222.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

SÂNTIMBRUFABRICĂ

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11402.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRLUDUŞAN

MARIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11432.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRMUNTEAN

ADINALUCIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 31 / 91

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR11362.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "EMANUEL"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11552.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ PENSIEREVIZUIBILĂ - MUNCUȘOCTAVIA /

GPP2

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12962.Nu

1. Nu

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICIVAȘCUANCA

CRISTINA -01.04.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15442.Nu

1. Nu

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC ALB

ALINA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17072.Nu

1. Nu

RURAL

CÂLNIC

SCOALA GIMNAZIALACALNIC

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICIRIMIE

GEORGIANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17232.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICONIGAFLAVIA

DANIELA /STEP BY

STEP / GPNNR.5 CUGIR

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 32 / 91

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR20052.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "SFANTULNICOLAE" SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19152.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICNISTOR

CRISTINAELENA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17322.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICMAIERESCU

OANARALUCA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17332.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICROTARUALINA

CRISTINA -19.03.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17352.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

3 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19902.Nu

1. GRECO-CATOLIC

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREBH BUTASFLORICA-CLAUDIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 33 / 91

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR19522.Nu

1. Nu

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELI PREAPOLZANCRISTINA

PETRONELA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20092.Nu

1. Nu

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPENSIONARE BOITOR

ANA-ELENA/ GPN

LUNCA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR14832.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRCÎMPEAN

ANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19532.Nu

1. Nu

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTELI PREFESTEU

MARCELA-ALEXANDRA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19462.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELI PREAVRAMELENA

IULIANA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20042.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "SFANTULNICOLAE" SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 34 / 91

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR15432.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALDECEA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18522.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICFLORARIUANGELA /GPP NR.7

SEBEŞ

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19322.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREBOAR

CRISTINA-MARIA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15182.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALCOŞTEŞTI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19752.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBOTEZANSIMONA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19882.Nu

1. Nu

RURAL

LIVEZILE

SCOALA GIMNAZIALALIVEZILE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRE SBAVRAMUTMARIANA-LUMINITA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 35 / 91

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRESCOLAR16012.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSOPORANCORNELIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16082.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMALGÂRBOVA

DE JOS

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17772.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

OROSRALUCA-ANDREEA

/GPPPETREŞTI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11442.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ INSPBORDEU

GEORGETA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuELECTROTEHNICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 36 / 91

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PROFESIONAL1247

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 18/0

VACANTINVATAMAN

T DUAL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 9/0

REZERVATREZ DIR ADJCIMPEAN

RADU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1246

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

REZERVATREZ DIRPOPESCUCORNELIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 16/2

VACANTELI PREDIOSAN

LIVIA IOANA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 7/0

REZERVATREZ DIRPUSTAIALINA-

ŞTEFANIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 37 / 91

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL10332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

11/0

VACANT

LOGICĂ-3,ECONOMIE-

2,FILOSOFIE-

3, ED.ANTREPREN

ORIALA-2,SOCIOLOGI

E-1;

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14262.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANTED.SOC. 2 /LOG. 1 / EC.

1 /ED.ANTREP

R. 1 /FILOSOFIE 1

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18352.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/3

VACANT

2 LOGICA, 2PSIHOLOGIE

, 1 ED.ANTEPRENO

RIALA, 1ECONOMIE,

2SOCIOLOGI

E

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE –EDUCATIE

ANTREPRENORIALA13/0

VACANTELI PRETOMOTASVALERIACRISTINA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuFIZICA

4/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ DIR ADJMAIERESCU

MARIANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" CÂMPENI

2. NuFIZICA

9/0

REZERVATREZ DIRNARITA

NATALIAMIHAELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 38 / 91

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANTELI PREDECEANGABRIEL

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ DIR ADJMÎNDROC

MARIALORENA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. Nu

FIZICA4/0

REZERVAT

REZ TITCONSTANTIN ADRIANA /MATEESCUMIHAELA -reducerea

normeididactice cu

2 ore

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

FIZICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 39 / 91

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

FIZICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuFIZICA

12/0

VACANTELI PREONEA

NICOLETAMARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ DIRBĂDILĂZORINA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18362.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFIZICA

10/2

VACANT6 OREGIMNAZIU,

6 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 40 / 91

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL18242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14322.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuFIZICA - CHIMIE

16/0

VACANTFIZICA: 8 /CHIMIE: 6 /ED.TEHN. 2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT4 FIZICA +4 CHIMIE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT6 OREFIZICA + 4

ORE CHIMIE

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuFIZICA - CHIMIE

12/0

VACANTFizică-8(Gârda-

4+Ghețar-4);Chimie-4(Gârda-

2+Ghețar-2)

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 41 / 91

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

REZERVATFIZICA 6,CHIMIE 4(Telna 4,Ighiel 6 /REZ DIRVLASINIOAN)

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu

FIZICA - CHIMIE11/0

REZERVAT

CHI-6 REZMETODIST

JUDELAURENȚIU;

FIZ-5 REZINSP

NEGUCIOIUCONSTANTI

N

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

REZERVATREZ DIRCHIRIȚESCU MARINEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 42 / 91

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANTSCOALA

GIMNAZIALA

SINMICLAUS SECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

3/0

REZERVATREZ DIR ADJCHIRITESCU MARINEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

5/0

VACANT1 - SCOALASONA; 2 -SCOALABIIA; 2 -SCOALA

SINMICLAUS

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 43 / 91

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEFINANCIARA

4/0

REZERVATREZ DIR ADJVOLCOVCLAUDIU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuGEOGRAFIE

9/0

REZERVATREZVICEPRIMAR MURESAN

LIVIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 44 / 91

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL18372.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuGEOGRAFIE

8/2

VACANT5 OREGIMNAZIU,

5 ORELICEU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuGEOGRAFIE

8/1

VACANTELI PRESZEKELY

ERIKAILDIKO

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12312.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINFORMATICA

10/0

REZERVATREZ CICBOGDANROXANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12282.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 45 / 91

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL14312.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT2/ ȘCOALANR.3 CUGIR;4/ ȘCOALAVINEREA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 46 / 91

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

14/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALĂ -TARAGOT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

16/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1573

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

ELEVIINVATAMANT SPECIALSINCRAI /

RAZBOIENIDEFICIENTE

GRAVE SISEVERE

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1865

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

REZERVATREZ CICBALEAANCA

ANDREEA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1572

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1077

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTClasa a III-a /deficiente

grave

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 47 / 91

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIALPRIMAR1249

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1574

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

POST VIABILDACA SE

FORMEAZACLASA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Da

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1867

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1866

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1737

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1963

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTELI PREBOGDANEUGENIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1075

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTRealizareincerta -

clasapregatitoare

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1076

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTClasa I -deficiente

grave

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 48 / 91

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR12132.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

SIMULTAN:CLASAPREG.

C+IC+IIC+IVC /ACORDDIRECTOR

LICEUPEDAGOGIC

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18392.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18382.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

REZERVATREZ CICCHIRITAKARIN

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19382.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANTELI PREKOVISIANTON

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18212.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂTONEA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15192.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPĂSTEŞTI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 49 / 91

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR16212.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICȚÂRĂUDIANA

MARIA -09.03.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16772.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂBĂGĂU

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17262.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "IOANMIHU"

VINEREA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17502.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ VINGARD

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17712.Nu

1. Nu

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17782.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICGALATADIANA

CRISTINA -09.05.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 50 / 91

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR17092.Nu

1. Nu

RURAL

CÂLNIC

SCOALA GIMNAZIALACALNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICCOTANIOANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19482.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PREGROZAVCAMELIA

MARIA

1. Da

3 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19872.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREHD BORZA

ADELAIOANA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17362.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICSTOICA

CRISTINA /STEP BY

STEP

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17272.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ "IOANMIHU"

VINEREA /SIMULTAN:

I+IV

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19922.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREBH

SCHMIDTLUCIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 51 / 91

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR19542.Nu

1. Nu

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PRELAPA

IOANA-MARIA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19412.Nu

1. Nu

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PREMOLDOVAN

MIRELA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19892.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE SBFLESERIUGIANINA-LAVINIA /STEP BY

STEP

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11182.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA

EDUCATIONALA

WALDORF

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11342.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATSTEP BY

STEP / REZCIC SARLEA

ROXANACLASA a IV a

D /01.04.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12082.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂ

PIRITA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 52 / 91

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIALPRIMAR1073

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16842.Nu

1. Nu

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19392.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTELI PREANDREI

ALEXANDRA

1. Da

2 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18202.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

PLEŞI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14782.Nu

1. Nu

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICURSU

BIANCAMARIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11912.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICANDREIIONELA -

6.02.2021 /STEP BY

STEP

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 53 / 91

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR12002.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSIMULTAN aIII-a + a IV-a

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11192.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA

EDUCATIONALA

WALDORF

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11172.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA

EDUCATIONALA

WALDORF

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13472.Nu

1. Nu

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13952.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICHIRCEAGAANDREEA/Ş

COALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1074

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANTRealizareincerta -

clasapregatitoare

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 54 / 91

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR10952.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTA DOUASANSA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13742.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTScoalaPrimara

Uioara de Jos

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14072.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14732.Nu

1. Nu

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂBĂLEŞTI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15042.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

MĂTIŞEŞTI

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19472.Nu

1. Nu

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELI PREIONESCUMIHAIELAGABRIELA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 55 / 91

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR19492.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PREGIURGIULILIANA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20082.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC

LAVUMIHAELA-

MARIA/CISTEIU DE

MURES

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19502.Nu

1. Nu

RURAL

CÂLNIC

SCOALA GIMNAZIALACALNIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PRECONTIS

CRISTINA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19512.Nu

1. Nu

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELI PREPOPA MARIA

LILIANA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19402.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREDAVIDKINGABELLA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17512.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICDODU

ANDREEA-LIANA /

21.05.2021/ŞCOALA

GIMNAZIALĂ ŞPRING

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 56 / 91

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PRIMAR18632.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBARROMANI)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuISTORIE

8/0

REZERVATREZ DIR ADJVOLCOVCLAUDIU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuISTORIE

3/0

VACANTISTORIE 2EDUCATIE

SOCIALA 1 /SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuISTORIE

3/0

VACANT2 - ISTORIE;1 -

EDUCAȚIESOCIALĂ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuISTORIE

3/0

VACANTISTORIE-2;ED.

SOCIALĂ-1

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuISTORIE

10/0

VACANTGalda-6 ore,Benic-4 ore

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18402.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuISTORIE

18/0

VACANT14 ISTORIE,4 EDUCATIE

SOCIALA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 57 / 91

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL13602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuISTORIE

5/0

VACANTLAZESTI:

IST-3; CIV: 2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuISTORIE

4/0

REZERVATREZ DIRCHIRIȚESCU MARINEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuISTORIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuISTORIE

10/0

REZERVATREZ DIR

MOLDOVANFLORINA (6ISTORIE + 4EDUCATIESOCIALĂ)

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuISTORIE

5/3

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 58 / 91

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANT

ISTORIE-3ORE ,

IST.MIN-1ORA,

ED.SOCIALA-2 ORE,

GEOGRAFIE-3 ORE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. Nu

ISTORIE - GEOGRAFIE7/0

VACANT

5 - ISTORIE;2 -

GEOGRAFIESECTIA

MAGHIARA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2003

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuKINETOTERAPIE

2/0

VACANTREALIZARECLASA A

VIII-AINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1552

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuKINETOTERAPIE

2/0

VACANTDEFICIENTEGRAVE,SEVERE,

PROFUNDE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTELIB TRATODEAIOANA-MARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICGALDĂU

GEORGETAFLORICA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 59 / 91

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL11202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTNIVEL

PRIMARALTERNATI

VAEDUCATION

ALAWALDORF

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATREZ CICGRAD

EMILIA-MARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/2

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. Nu

LIMBA ENGLEZA3/0

VACANT

NIVELPRIMARSECTIA

ROMANA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTPASTESTI 2;FAGETU DE

SUS 2;COSTESTI 2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

LIMBA ENGLEZA18/0

REZERVATREZ CICMUSUTANARIANA -

06.05.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂMEDVEŞ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 60 / 91

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL19592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANTELI PREANDREA

ANCADIANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATREZ CICTURUSRODICA

MIHAELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT4GIMNAZIAL+ 5 PRIMAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

REZERVATREZ DIRMARC

MARINELAELENA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTELIB PRE SBLEU

CORNELIAMARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANTELIB PRE CJTALOS

ADELA /SECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

REZERVATREZ CICCIORTEAROXANA-CLAUDIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

REZERVATREZ CICGURA

FLORINAELENA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA

11/0

REZERVATREZ CICARSENEDACIANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 61 / 91

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

1/2

VACANTNIVEL

PRIMAR -1ORA LFR ,

NIVELGIMNAZIAL-2 ORE LEN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA SI LITERATURA

ROMANA 13/0

REZERVATENGLEZA - 8

REZ DIRCAPROS

GABRIELA-ADELA,

ROMANA- 4,LATINA -1

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA FRANCEZA

3/2

VACANTCLASE CUPREDAREBILINGVA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ GHEŢAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 62 / 91

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT2 ORE

ȘCOALAPRIMARĂ

CIB, 1 ORAȘCOALA

GIMNAZIALĂ (PRIMAR)

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12292.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuLIMBA GERMANA

8/5

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANTNIVEL

PRIMARALTERNATI

VAEDUCATION

ALAWALDORF

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANTCONDITII

SPECIFICE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 63 / 91

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL14472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

2 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA GERMANA

13/0

REZERVATREZ CICMATHE ILZE

CRISTINA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANTGRUPĂLIMBA

GERMANA II

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1098

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

0/9

VACANTOPTIONALINTEGRAT

LIMBĂ,CULTURĂ ŞICIVILIZAȚIEGERMANĂ

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuLIMBA GERMANA

16/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18412.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

12/0

REZERVATREZ DIRONOFREIVERONAMARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 64 / 91

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL19032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. Nu

LIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

VACANT

12 ORELIMBA

MATERNAMAGHIARA ,

6 ORELIMBA

FRANCEZA(4 ORENIVEL

GIMNAZIAL- 2 ORENIVEL

PRIMAR)

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANTISTORIA SITRADITIILERROMILOR

- 9

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

0/6

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19832.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZ CICTITULAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/0

VACANT ROM-12LAT-1 /

ŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

REZERVATREZ CIC TIT/ ROM-8FRA-2

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 65 / 91

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

REZERVATREZ CICGALATADIANA-

CRISTINA -09.05.2021

1. Nu

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/2

REZERVATREZ CICDREGHICI

DIANA -31.07.2021

1. Nu

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

REZERVATREZ DIRHELER

DACIANAALEXANDRA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 8/0

VACANTROMANA-4;ENGLEZA-4 /REINTRODUS COD 1795

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

7/0

REZERVATREZ DIR ADJHOISANBIANCA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTELI PREMEDREAVIORICA-CAMELIA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTMAT-16 INF-

2

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 66 / 91

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL17392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ DIRVLASEAFLOARE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ DIRŢÎRLEAANCASTELA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19972.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ CICBOGDANROXANALIANA/

18.02.2021

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATA

PARTIALBOIA

EUGENIAMARIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuMATEMATICA

3/0

VACANT3 ore la cls.din

PenitenciarAiud

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTMATEMATICA -8 /

SCOALAGIMNAZIALA CARPINIS

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ DIRFULEADORIN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 67 / 91

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ GHEŢAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuMATEMATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANTMAT-16 TIC-

2

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIRBĂDILĂZORINA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuMATEMATICA

15/3

VACANTMAT-15 TIC-

3

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuMATEMATICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANTELI PRE

PASCA ANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 68 / 91

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

MATEMATICA18/0

VACANTELI PREPETRUTIU

IOANA-MIHAELA

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTMAT-16EDP-2

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuMATEMATICA

8/1

VACANTCLASA A VII-

A 4; + 1OPȚIONAL +

A VIII-A 4ORE/ŞCOALA LOMAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT4 - Bistra, 4 -

Gîrde

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

20/4

REZERVAT18-REZ INSP

GENERALSANDU

CORNEL; 6-REZ INSPTRIFONIONEL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTSTRUCTURA

IGHIEL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuMATEMATICA

12/4

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATREZ PENSIEREVIZUIBIL

AGHEORGHI

U ION

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 69 / 91

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL12752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuMATEMATICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ CICCOMSA

ADRIANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

16/4

VACANT

1. Da

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

4/1

REZERVATREZ DIR ADJTRIFONDORINA

1. Nu

1 ani

-3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuMATEMATICA

9/0

VACANT8 -MATEMATIC

Ă; 1 -INFORMATI

CĂ ȘI TIC

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

4/0

REZERVATREZ DIRTANŢOŞ

MARIANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

REZERVATREZ DIRBARBU

NICOLAE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuMECANICA /MECANICA

16/0

REZERVATREZ TITMORAR

PETRONELACORNELIA

PENSIEREVIZ.

23.03.2021

1. Nu

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 70 / 91

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL11002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

REZERVATREZ DIRSINC

CARMEN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

4/0

VACANTPROFESIONAL SPECIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

FLAUT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

REZERVATFLAUT / REZCIC

CARCOANAADELA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

CLARINET

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

CLARINET

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

CLARINET

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT

CHITARĂ

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 71 / 91

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PERCUȚIE

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

REZERVATPIAN / REZCIC

OLTEANUPAULA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PIAN

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT

VIOLONCEL

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT

TROMPETĂ

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT

PIAN

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 11/0

VACANT

VIOARĂ

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

VIOLONCEL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 72 / 91

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

CLUBURILECOPIILOR1176

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 9/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Nu

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1175

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

BLAJ

1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1174

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANTPALATULCOPIILOR

ALBA IULIA

1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1177

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuORIENTARETURISTICA

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

1 ani

ORIENTARETURISTICASPORTIVA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1598

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1597

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1036

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

16/0

VACANT

CERAMICA

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 73 / 91

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

25/0

VACANT

CERAMICA

1. Da

4 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1250

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1361

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1362

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1240

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1239

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 74 / 91

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1252

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1253

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1251

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 75 / 91

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

PROFESIONAL1241

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1256

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1254

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1363

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1631

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1365

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 76 / 91

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1364

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1259

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1258

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1257

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1255

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1559

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 8/3

VACANTPROFESIONAL SPECIAL

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 4/5

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 77 / 91

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL18832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)9/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1260

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)20/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 78 / 91

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL18682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)20/0

VACANTConducere

auto

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANTCONDUCERE TRACTOR

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)12/0

VACANTCONDUCER

E AUTO

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1262

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

12/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1575

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

POSTULESTE VIABIL

DACAELEVII

PRIMESCORIENTARISCOLARE/

INVATAMANT SIMULTAN

CLS. 6,7,9

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1869

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 79 / 91

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIALGIMNAZIAL1577

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

POST VIABILDACA SE

FORMEAZACLASA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Da

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1264

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1964

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTELI PRETRIF

VERONICAFLORENTIN

A

1. Da

3 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1879

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTCLASASPECIALASIMULTAN

6-7-8 /DUMBRAVA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2000

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTREALIZARECLASA A

VIII-AINVATAMANT SPECIAL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPROFESION

AL1124

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

13852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

12102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIR ADJOLALAUODETTA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIR ADJCRIȘANALINAIOANA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 80 / 91

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

19042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIRPINTEAMARIUSCOSMIN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

19172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANTAPROBATISJ AB NR.

938/24.02.2020

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

10682.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: LICEUL

TEORETIC TEIUŞ, ŞCOALAGIMNAZIALĂ "DECEBAL"

CRICĂU

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICVARTEI

CARMEN -04.07.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1069

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: LICEUL CUPROGRAM SPORTIV"FLORIN FLEŞERIU"

SEBEŞ, ŞCOALAGIMNAZIALĂ "IULIU

MANIU" VINŢU DE JOS

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICPIRŢILĂ

GEORGEANA -

14.08.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1067

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: GRĂDINIŢA CU

PROGRAM PRELUNGIT"LUMEA COPIILOR" BLAJ,

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC "SF.

VASILE CEL MARE" BLAJ,GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL TIUR BLAJ,GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL IZVOARELE BLAJ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 14/0

REZERVATREZT DIRCIMPEAN

LUCIA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1070

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: ŞCOALA

GIMNAZIALĂ PETREŞTI,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"SEPTIMIU ALBINI" CUT,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

ŞUGAG

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICNASCAMARIA -

01.11.2021

1. Da

0 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 81 / 91

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1063

2.Nu

1. Nu

Limba română

CABINET: ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AVRAM

IANCU" UNIREA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 9/0

VACANTCABINET:ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "AVRAM

IANCU"UNIREA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

10652.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: LICEUL

TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMŞA"

ALBA IULIAURBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

REZ DIRCJRAE

NICOARADANA /

CABINET:LICEUL

TEHNOLOGIC

"ALEXANDRU DOMŞA"ALBA IULIA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1066

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: ŞCOALA

GIMNAZIALĂ CÂMPENI,COLEGIUL NAŢIONAL

"AVRAM IANCU"CÂMPENI, ŞCOALAGIMNAZIALĂ VIDRA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 10/0

REZERVAT

REZ DIR ADJGLIGORDOINA /

CABINET:ŞCOALA

GIMNAZIALĂ CÂMPENI,COLEGIULNAŢIONAL

"AVRAMIANCU"

CÂMPENI,ŞCOALA

GIMNAZIALĂ VIDRA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1578

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN15/0

VACANT

ELEVIINVATAMANT SPECIALSINCRAI /UIARA DE

JOSDEFICIENTE

GRAVE SISEVERE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1085

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTinvatamantla domiciliu

Galda,Intregalde,Alba Iulia

1/1/2

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1087

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTScoalaGimnazialaSingidava

Cugir

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1080

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTScoalaGimnaziala

Toma CocisiuBlaj

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 82 / 91

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIALGIMNAZIAL1082

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTScoalaGimnaziala

Avram IancuUnirea

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1084

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTinvatamant

la domiciliu -Ghirbom (1),Vintul de Jos

(1), AlbaIulia (2)

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

10712.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "LUCIANBLAGA" OCNA MUREŞ,

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MUREŞ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR LOGOPED16/0

REZERVATREZ CIC FIT

ILEANA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1870

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PROFESOR LOGOPED16/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2002

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

7/1

VACANTREALIZARECLASA A

VIII-AINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPROFESION

AL1561

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

3/0

VACANT

TERAPIISPECIFICE,ACTIVITATI

DERECUPERAR

E SICOMPENSA

RE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1560

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTTERAPIISPECIFICE

SI DECOMPENSA

RE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1582

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTPOST VIABIL

DACAELEVII

PRIMESCORIENTARISCOLARE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 83 / 91

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIALGIMNAZIAL1580

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOG

14/0

VACANT

ELEVIINVATAMANT SPECIALSINCRAI /

UIOARA DEJOS

DEFICIENTEGRAVE SISEVERE /

INVATAMANT LA

DOMICILIU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1579

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOG

10/0

VACANT

ELEVIINVATAMANT SPECIALSINCRAI /

RAZBOIENIDEFICIENTE

GRAVE SISEVERE /

INVATAMANT LA

DOMICILIU

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPROFESION

AL1642

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

3/0

VACANTTerapii

specifice - 3ore/săpt.la

cls dinPenitenciar

Aiud

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1088

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTinvatamantla domiciliu -

Ghirbom,Vint, Teius,Alba Iulia

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1583

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

10/0

VACANT

POST VIABILDACA SE

FORMEAZACLASA/ŞCO

ALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1581

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT9 ORECLASA

SPECIALAAIUD / 9

ORE CLASASPECIALA

DUMBRAVA

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1089

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

8/0

VACANTinvatamant

la domiciliu -Zlatna, Galda

de Jos,Intregalde,Al

ba Iulia

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 84 / 91

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA20/0

VACANT

CLASAMANASTIREDUMBRAVA,INVATAMA

NTSIMULTAN -

POSTULESTE VIABIL

DACAELEVII

PRIMESCORIENTARISCOLARE

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

15642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA6/0

VACANT

INVATAMANT LA

DOMICILIUCLASA II; 6ORE DIN

CARE 2 ORETERAPII SIPROGRAME

DEINTERVENTI

E

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

15622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

14/2

VACANTINVATAMANT PRIMARSPECIAL

1. Da

4 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

15632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTINVATAMANT

PROFESIONAL SPECIAL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

10902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 85 / 91

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANTREALIZARECLASA A

VIII-AINVATAMANT SPECIAL

1. Da

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT1 oră/săpt. lacls. din

PenitenciarAiud

1. Nu

1 ani

-3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT1ORALOGICA,

1ORAPSIHOLOGIE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18432.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17972.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16332.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT3 ORENIVEL

PRIMAR + 2ORE NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 86 / 91

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL16932.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/1

VACANT

3 OREMANASTIREDUMBRAVA

/ 1 ORACLASA

SPECIALAAIUD - INV.SIMULTAN

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT1 ORA -NIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16952.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13762.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19052.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13772.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14092.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 87 / 91

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL13132.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTSCOALAPRIMARĂMEDVES

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13992.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTSINMICLAU

S

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14102.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12872.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12882.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13402.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTNIVELPRIMAR 2

ORE , NIVELGIMNAZIAL-

2 ORE

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15992.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 88 / 91

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL14002.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTSINMICLAU

S

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16002.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1178

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuTEATRU

9/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Nu

4 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

REZERVATREZ DIRSĂRMAŞIUFLOAREA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1268

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 89 / 91

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

REZERVATREZ DIRHERMAN

LUCIA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT2 SONA; 3BIIA; 2

SINMICLAUS

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/3

VACANT4 NIVELGIMNAZIAL+3 NIVELPRIMAR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT2 ore/săpt. lacls. din

PenitenciarAiud

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT2 ORE DIN

REDUCEREANORMEIGROZA

SEPTIMIUSORIN

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

Pagina 90 / 91

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor … · 2020. 7. 6. · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/07/2020

LICEAL10392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 3/0

VACANTLegislație

rutieră

1. Nu

1 ani

-3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

91Pagina 91 /