of 29 /29
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MENCS PALATELE COPIILOR 2773 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI PALATUL COPIILOR, MUN. VASLUI 2. Nu ARTA TEXTILA 6/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani ARTA TEXTILA (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2880 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINĂ", MUN. VASLUI 2. Nu BIOLOGIE 10/0 REZERVAT REZERVAT DIRECTOR 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1225 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL BĂCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BĂCEȘTI 2. Nu BIOLOGIE 4/1 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1745 2.Nu 1. Nu Limba română SC BALTATI RURAL TĂTĂRĂNI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TĂTĂRĂNI 2. Nu BIOLOGIE 9/0 REZERVAT PANA 13.02.2017 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 3588 2.Nu 1. Nu Limba română SC DOAGELE RURAL VLADIA LICEUL TEHNOLOGIC, SAT VLADIA 2. Nu BIOLOGIE 18/0 REZERVAT CONC CRESTERE COPIL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6 DOAGELE+12 VLADIA 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 29

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MENCS

  PALATELECOPIILOR2773

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuARTA TEXTILA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA TEXTILA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL28802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuBIOLOGIE10/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  4/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BALTATIRURAL

  TĂTĂRĂNI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TĂTĂRĂNI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  REZERVATPANA

  13.02.2017

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL35882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DOAGELERURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6 DOAGELE+12VLADIA 7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 29

 • GIMNAZIAL37852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL42152.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ VASLUIURBAN

  VASLUI

  CENTRUL JUDEȚEAN DEASISTENȚĂ

  PSIHOPEDAGOGICĂ 2. NuBIOLOGIE3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GUSITEIRURAL

  HURDUGI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL36312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuBIOLOGIE1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL42082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuBIOLOGIE18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR3124

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuCARTING

  9/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

  SAT ROȘIEȘTI 2. NuCHIMIE6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL42012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PERIENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  REZERVATpana la 1noiembrie

  2016

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL40162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARSURA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 29

 • GIMNAZIAL17072.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  RURAL

  POGĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT POGĂNEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  REZERVATCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL33182.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. IOAN

  GURĂ DE AUR", MUN.HUȘI

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  10/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  REZERVATCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL27572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

  PANA LA10.01.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  REZERVATCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL42112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 29

 • GIMNAZIAL40212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GUSITEI+SATERURAL

  HURDUGI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  REZERVATCONCSTUDII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  INV PRIMAR7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL36692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VICTOR ION POPA", SAT

  DODEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LAZA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  LAZA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  INV PRIMAR7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  38242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL SPORTIVȘCOLAR, MUN. BÂRLAD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  RUGBY /RUGBY TAG 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1762

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VINETESTIRURAL

  TÂRZII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZII 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1563

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCABANULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT LUNCA-BANULUI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 29

 • GIMNAZIU /PRIMAR1058

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR3287

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR3795

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUŞCAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1989

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR3793

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VĂLENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL36512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE SUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL40192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARSURA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 29

 • GIMNAZIAL17632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VINETESTIRURAL

  TÂRZII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZII 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VUTCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCABANULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT LUNCA-BANULUI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL36082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALEXANDRU VLAHUŢĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

  SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38592.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  ŢIFU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȚIFU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  REZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22252.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

  DĂNEȘTIRURAL

  EMILRACOVIŢĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT EMIL RACOVIȚĂ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 29

 • GIMNAZIAL36602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEPEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL37972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuEDUCATIE VIZUALA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR37582.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

  TĂCUTA

  RURAL

  TĂCUTA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT TĂCUTA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR37112.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD

  URBAN

  BÂRLAD

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4, MUN.

  BÂRLAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR37142.Nu

  1. Nu

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR36002.Nu

  1. Nu

  URBAN

  PARPANIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

  NEGREȘTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR38782.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTI

  RURAL

  BUDA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 1, SAT BUDA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 29

 • PRESCOLAR38122.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  RURAL

  BĂCEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT BĂCEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR42302.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

  RURAL

  BĂCEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT BĂCEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR36702.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

  TĂCUTA

  RURAL

  MIRCEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT MIRCEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR37032.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

  SOLEȘTI

  RURAL

  IAZ

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT IAZ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR36412.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  RURAL

  CURSEŞTI-VALE

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATCURSEȘTI VALE

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR36402.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  RURAL

  TOPORĂŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT TOPORĂȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 29

 • PRESCOLAR37202.Nu

  1. Nu

  URBAN

  HUŞI

  GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1, MUN.

  HUŞI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR37192.Nu

  1. Nu

  URBAN

  VASLUI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 17, MUN.

  VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR35452.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

  RURAL

  VUTCANI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT VUTCANI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19902.Nu

  1. Nu

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10222.Nu

  1. Nu

  URBAN

  VASLUI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 18, MUN.

  VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10212.Nu

  1. Nu

  URBAN

  VASLUI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 18, MUN.

  VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 29

 • PRESCOLAR12922.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI

  RURAL

  MIRENI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT MIRENI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR42232.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI

  URBAN

  FLORENI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT FLORENI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR36732.Nu

  1. Nu

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  RURAL

  REDIUGALIAN

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT REDIU

  GALIAN 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR42182.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IVEȘTI

  RURAL

  IVEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 2, SAT

  IVEȘTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL27602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 3/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 8/0

  REZERVATCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL29842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/5

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 29

 • GIMNAZIAL12412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

  2. NuFIZICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23982.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

  RURAL

  TOMEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT TOMEȘTI

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARSURA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL40362.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

  BEREZENIRURAL

  RÂNCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNCENI

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GRAJDENIRURAL

  FRUNTIŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GENERAL AVIATOR

  INGINER GHEORGHENEGRESCU", SAT

  FRUNTIȘENI

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL

  KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PERIENI

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVATPana la 1noiembrie

  2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL41162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZORLENI

  COLEGIUL TEHNIC"MARCEL GUGUIANU",

  SAT ZORLENI 2. NuFIZICA18/0

  REZERVAT

  31.01.2017

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 29

 • GIMNAZIAL41532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EPURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", SATEPURENI

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL42202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IVEȘTI

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUŞCAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37822.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

  RURAL

  OPRIŞIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT OPRIȘIȚA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuGEOGRAFIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL42122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuGEOGRAFIE7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  2. NuGEOGRAFIE

  6/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuGEOGRAFIE

  10/0

  REZERVATConcediucrestere

  copil

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL42002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuGEOGRAFIE15/0

  REZERVAT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  rez dir si isg7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 29

 • LICEAL37452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuGEOGRAFIE18/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL40102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

  7/11

  REZERVATConcediufara plata

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR42032.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BEREZENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

  BEREZENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR22442.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  RURAL

  HÂRSOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  REZ PRIMAR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR31162.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTI

  RURAL

  BUSCATA

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATBUSCATA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR24692.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ROŞIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

  SAT ROȘIEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR24872.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

  SOLEȘTI

  RURAL

  ŞERBOTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȘERBOTEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 29

 • PRIMAR17052.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  RURAL

  CHERSĂCOSU

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATCHERSĂCOSU

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATPENS

  REVIZUIBIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR22062.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI

  RURAL

  PUNTIŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PUNTIȘENI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATVICEPRIMA

  R

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR23362.Nu

  1. Nu

  RURAL

  LIPOVĂŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

  SAT LIPOVĂȚ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERECOPIL DEC

  2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR33362.Nu

  1. Nu

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

  MUN. VASLUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR33402.Nu

  1. Nu

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IBĂNEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERECOPIL PANALA DATA DE30.11.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR37232.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

  SOLEȘTI

  RURAL

  ŞERBOTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȘERBOTEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil pana pe20.10.2016si concediufara plata

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 29

 • PRIMAR37532.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZII

  RURAL

  VINEŢEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE ȘT. RĂILEANU",

  SAT VINEȚEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41832.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

  ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATConcediumedical panala 1

  octombrie2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR36392.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  RURAL

  ARMĂŞOAIA

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATARMĂȘOAIA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR36112.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

  RURAL

  POIENEŞTI-DEAL

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATPOIENEȘTI DEAL

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR40182.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GHERMĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PROF. IOAN DĂNILĂ",

  SAT GHERMĂNEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41822.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 29

 • PRIMAR41842.Nu

  1. Nu

  RURAL

  COROIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR39072.Nu

  1. Nu

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATpana la

  28.02.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR38712.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

  RURAL

  SLOBOZIA

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATSLOBOZIA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATpana la

  31.08.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR35492.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ZORLENI

  RURAL

  ZORLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, SAT ZORLENI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATPana la

  11.01.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR42282.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI

  RURAL

  HOROIATA

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATHOROIATA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR37552.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

  RURAL

  DUMBRĂVENI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATDUMBRĂVENI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 29

 • PRIMAR37572.Nu

  1. Nu

  RURAL

  VUTCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR37012.Nu

  1. Nu

  URBAN

  NEGREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI DAVID", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41032.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

  SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENI

  RURAL

  VALEAGRECULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE POPA", SAT

  VALEA GRECULUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR36022.Nu

  1. Nu

  RURAL

  FEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE MILESCU

  SPĂTARU", SAT FEREȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41752.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PĂDURENI

  RURAL

  IVĂNEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATIVĂNEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  10/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41772.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  STOIŞEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATSTOIȘEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 29

 • PRIMAR41712.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  1DECEMBRI

  E

  ȘCOALA PRIMARĂ, SAT 1DECEMBRIE

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR40232.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

  RURAL

  PLOTONEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATPLOTONEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  08.01.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR37542.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

  RURAL

  LACUBABEI

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATLACU-BABEI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41702.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  1DECEMBRI

  E

  ȘCOALA PRIMARĂ, SAT 1DECEMBRIE

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR41912.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuISTORIE

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL30742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 29

 • GIMNAZIAL22052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUNTIŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GENERAL AVIATOR

  INGINER GHEORGHENEGRESCU", SAT

  FRUNTIȘENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL40482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

  ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL42252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA BRODOCURBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. VASLUI 2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL40032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL31.08.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL36222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATpana la datade 2.01.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATCONC FARA

  PLATA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 29

 • LICEAL35462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATPana la

  1.03.2017

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL37462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEORETIC "MIHAIEMINESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA16/2

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL36582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALEXANDRU VLAHUŢĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

  SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL36502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  16/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL33372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TANACU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL35762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVATCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL39152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TANACU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL39062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTIRURAL

  URSOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  10/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA FRANCEZA10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  concediu crestere copil7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 29

 • GIMNAZIAL40982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BADEANARURAL

  TUTOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TUTOVA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  18/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37652.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTIRURAL

  UNŢEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT UNȚEȘTI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL40552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  13/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL40072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuLIMBA LATINA5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂPODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  ZĂPODENI 2. NuLIMBA LATINA1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL32822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuLIMBA LATINA2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ELENA CUZA", MUN.

  VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

  MUN. VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 29

 • GIMNAZIAL41002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Scoala Epureni

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

  SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENIRURAL

  DUDA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN GHE. PRICOP", SAT

  DUDA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  21/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  17/0

  REZERVATCONC FARA

  PLATA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL39162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LAZA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  LAZA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/2

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL40972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVATCONC FARA

  PLATA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Țifu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  BANCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BANCA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL42272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GH. ROȘCA CODREANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  4/0

  REZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 29

 • LICEAL40062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI 2. NuMATEMATICA8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU",

  MUN. VASLUI 2. NuMATEMATICA8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuMATEMATICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

  MUN. VASLUI 2. NuMATEMATICA8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂTĂRĂNI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TĂTĂRĂNI

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 29

 • GIMNAZIAL37262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVATDIRECTOR,SIMULTAN

  V_VI

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ALBEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA0/4

  REZERVAT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL41182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuMATEMATICA9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIPOVĂŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

  SAT LIPOVĂȚ 2. NuMATEMATICA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞULETEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL CARAIVAN", SAT

  ȘULETEA 2. NuMATEMATICA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL40172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARSURA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  REZERVATpana la 1febr 2017

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL38902.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  RURAL

  PRIBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PRIBEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL37792.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  RURAL

  LĂLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT LĂLEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 29

 • GIMNAZIAL37002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI 2. NuMATEMATICA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA8/4

  REZERVAT

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COROIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI 2. NuMATEMATICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI 2. NuMATEMATICA18/0

  REZERVATPana la datade

  19.05.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL36842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuMATEMATICA11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL41992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL37422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EPURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", SATEPURENI

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVATIncepand cu11.09.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 29

 • GIMNAZIU /PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -

  GIMNAZIUCOREGRAFI

  E

  38212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD 2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 8/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA:CLARINET

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIPOVĂŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

  SAT LIPOVĂȚ 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/6

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

  SAT ROȘIEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/2

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE MILESCU

  SPĂTARU", SAT FEREȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MICLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  MICLEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/2

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POGONEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE NEGRUȚIU",

  SAT POGONEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

  INFORMATICA /TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

  0/3

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR4181

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuPICTURA / DESEN

  18/0

  REZERVATCONCCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL3572

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuPROFESOR -EDUCATOR

  20/0

  REZERVATCONCEDIU

  FARA PLATA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 29

 • SPECIALGIMNAZIAL2800

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

  ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

  GOGICA2644

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

  MUN. VASLUI 2. NuPROFESOR IN CENTRE

  SI CABINETE DEASISTENTA

  PSIHOPEDAGOGICA 18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

  PANA LA07.10.2016

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

  GOGICA4229

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuPROFESOR IN CENTRE

  SI CABINETE DEASISTENTA

  PSIHOPEDAGOGICA 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

  26452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

  MUN. VASLUI 2. NuPROFESOR LOGOPED2/0

  REZERVATREDUCEREACU 2 ORE ANORMEI

  TITULARULUI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL4206

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

  ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

  16/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  42072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

  ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESOR

  PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

  CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

  16/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  39602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuPROFESOR

  PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

  CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

  16/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  39612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuPROFESOR

  PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

  CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

  16/0

  REZERVAT

  REZ DIR ADJ

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  42172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuPROFESOR

  PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

  CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

  16/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR +DIRECTORADJUNCT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 29

 • SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  27352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuPROFESOR

  PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

  CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

  16/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR +DIRECTORADJUNCT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38062.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL38932.Nu

  1. ORTODOX

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  RURAL

  TEIŞORU

  ȘCOALA PRIMARĂ, SATTEIȘORU

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL41432.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  6/0

  REZERVAT

  director

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL42222.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  Scoala Gimnaziala FloreniURBAN

  SĂRĂŢENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL36802.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL31152.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  SATE COMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTIRURAL

  URSOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20232.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE PÂRVAN, MUN.

  BÂRLAD 2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu