29
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MENCS PALATELE COPIILOR 2773 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI PALATUL COPIILOR, MUN. VASLUI 2. Nu ARTA TEXTILA 6/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani ARTA TEXTILA (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 2880 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINĂ", MUN. VASLUI 2. Nu BIOLOGIE 10/0 REZERVAT REZERVAT DIRECTOR 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1225 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL BĂCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BĂCEȘTI 2. Nu BIOLOGIE 4/1 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1745 2.Nu 1. Nu Limba română SC BALTATI RURAL TĂTĂRĂNI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TĂTĂRĂNI 2. Nu BIOLOGIE 9/0 REZERVAT PANA 13.02.2017 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 3588 2.Nu 1. Nu Limba română SC DOAGELE RURAL VLADIA LICEUL TEHNOLOGIC, SAT VLADIA 2. Nu BIOLOGIE 18/0 REZERVAT CONC CRESTERE COPIL 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6 DOAGELE+12 VLADIA 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 29

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

7. propus pt. continuitate

6. pentru bursieri MENCS

PALATELECOPIILOR2773

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

2. NuARTA TEXTILA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

ARTA TEXTILA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL28802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

VASLUI 2. NuBIOLOGIE

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂCEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

2. NuBIOLOGIE

4/1

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

SC BALTATIRURAL

TĂTĂRĂNI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TĂTĂRĂNI

2. NuBIOLOGIE

9/0

REZERVATPANA

13.02.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL35882.Nu

1. Nu

Limba română

SC DOAGELERURAL

VLADIA

LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6 DOAGELE+12VLADIA 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 1 / 29

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL37852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42152.Nu

1. Nu

Limba românăCENTRUL JUDEȚEAN DERESURSE ȘI ASISTENȚĂEDUCAȚIONALĂ VASLUIURBAN

VASLUI

CENTRUL JUDEȚEAN DEASISTENȚĂ

PSIHOPEDAGOGICĂ 2. NuBIOLOGIE

3/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37122.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GUSITEIRURAL

HURDUGI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

2. NuBIOLOGIE

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL36312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MURGENI

LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

ORAȘ MURGENI 2. NuBIOLOGIE

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR3124

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

2. NuCARTING

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

SAT ROȘIEȘTI 2. NuCHIMIE

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL42012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PERIENI

2. NuCHIMIE

8/0

REZERVATpana la 1noiembrie

2016

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL40162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARSURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 2 / 29

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL17072.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

RURAL

POGĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT POGĂNEȘTI

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIA

LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

2. NuCHIMIE - FIZICA

7/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

REZERVATCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL33182.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

HUŞI

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. IOAN

GURĂ DE AUR", MUN.HUȘI

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

REZERVATCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL27572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

18/0

REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

PANA LA10.01.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

REZERVATCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OŞEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

OȘEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 3 / 29

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL40212.Nu

1. Nu

Limba română

SC GUSITEI+SATERURAL

HURDUGI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

REZERVATCONCSTUDII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

INV PRIMAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL36692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DODEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VICTOR ION POPA", SAT

DODEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂLCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

SAT FĂLCIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL25452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

LAZA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

INV PRIMAR7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

38242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

CLUBUL SPORTIVȘCOLAR, MUN. BÂRLAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

RUGBY /RUGBY TAG 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1762

2.Nu

1. Nu

Limba română

SC VINETESTIRURAL

TÂRZII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

SAT TÂRZII 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1563

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCABANULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT LUNCA-BANULUI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 4 / 29

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIU /PRIMAR1058

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR3287

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR3795

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUŞCAŞI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1989

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

REZERVATREZERVATINSPECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR3793

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

MUN. VASLUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL25072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VĂLENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL36512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DELENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MUNTENIIDE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL40192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARSURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 5 / 29

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

SC VINETESTIRURAL

TÂRZII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

SAT TÂRZII 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL32172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VUTCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL32852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCABANULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT LUNCA-BANULUI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂLCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

SAT FĂLCIU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL36082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALEXANDRU VLAHUŢĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38592.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

RURAL

ŢIFU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȚIFU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

REZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22252.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

DĂNEȘTIRURAL

EMILRACOVIŢĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT EMIL RACOVIȚĂ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

BÂRLAD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 6 / 29

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL36602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEPEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL37972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuEDUCATIE VIZUALA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR37582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

TĂCUTA

RURAL

TĂCUTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT TĂCUTA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR37112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

MUN. BÂRLAD

URBAN

BÂRLAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4, MUN.

BÂRLAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR37142.Nu

1. Nu

RURAL

FÂSTÂCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

FÂSTÂCI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR36002.Nu

1. Nu

URBAN

PARPANIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

NEGREȘTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR38782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

OȘEȘTI

RURAL

BUDA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 1, SAT BUDA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 7 / 29

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRESCOLAR38122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

RURAL

BĂCEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT BĂCEȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR42302.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCEȘTI

RURAL

BĂCEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT BĂCEȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR36702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

TĂCUTA

RURAL

MIRCEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT MIRCEȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR37032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

SOLEȘTI

RURAL

IAZ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT IAZ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR36412.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

RURAL

CURSEŞTI-VALE

ȘCOALA PRIMARĂ, SATCURSEȘTI VALE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR36402.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

RURAL

TOPORĂŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT TOPORĂȘTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 8 / 29

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRESCOLAR37202.Nu

1. Nu

URBAN

HUŞI

GRĂDINIŢA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1, MUN.

HUŞI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR37192.Nu

1. Nu

URBAN

VASLUI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 17, MUN.

VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR35452.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

RURAL

VUTCANI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT VUTCANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19902.Nu

1. Nu

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

MUN. VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10222.Nu

1. Nu

URBAN

VASLUI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 18, MUN.

VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR10212.Nu

1. Nu

URBAN

VASLUI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 18, MUN.

VASLUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 9 / 29

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRESCOLAR12922.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

COROIEȘTI

RURAL

MIRENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT MIRENI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR42232.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI

URBAN

FLORENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT FLORENI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR36732.Nu

1. Nu

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

RURAL

REDIUGALIAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT REDIU

GALIAN 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR42182.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IVEȘTI

RURAL

IVEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 2, SAT

IVEȘTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL27602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 3/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 8/0

REZERVATCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL29842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/5

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 10 / 29

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL12412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLĂGEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

2. NuFIZICA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23982.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

RURAL

TOMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT TOMEȘTI

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARSURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

2. NuFIZICA

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL40362.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

BEREZENIRURAL

RÂNCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNCENI

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

SC GRAJDENIRURAL

FRUNTIŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GENERAL AVIATOR

INGINER GHEORGHENEGRESCU", SAT

FRUNTIȘENI

2. NuFIZICA

10/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL30262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL TEORETIC"MIHAIL

KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

2. NuFIZICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PERIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PERIENI

2. NuFIZICA

10/0

REZERVATPana la 1noiembrie

2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL41162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZORLENI

COLEGIUL TEHNIC"MARCEL GUGUIANU",

SAT ZORLENI 2. NuFIZICA

18/0

REZERVAT

31.01.2017

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 11 / 29

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL41532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EPURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

EPUREANU", SATEPURENI

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL42202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IVEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IVEȘTI

2. NuFIZICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUŞCAŞI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

2. NuFIZICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37822.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

RURAL

OPRIŞIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT OPRIȘIȚA

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

VASLUI 2. NuGEOGRAFIE

7/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

2. NuGEOGRAFIE

10/0

REZERVATConcediucrestere

copil

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL42002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuGEOGRAFIE

15/0

REZERVAT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

rez dir si isg7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 12 / 29

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

LICEAL37452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂLCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

SAT FĂLCIU 2. NuGEOGRAFIE

18/0

REZERVATconcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

BÂRLAD 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

7/11

REZERVATConcediufara plata

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR42032.Nu

1. Nu

RURAL

BEREZENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

BEREZENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22442.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

RURAL

HÂRSOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

REZ PRIMAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR31162.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

IVĂNEȘTI

RURAL

BUSCATA

ȘCOALA PRIMARĂ, SATBUSCATA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24692.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

SAT ROȘIEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR24872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

SOLEȘTI

RURAL

ŞERBOTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȘERBOTEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 13 / 29

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRIMAR17052.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

RURAL

CHERSĂCOSU

ȘCOALA PRIMARĂ, SATCHERSĂCOSU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATPENS

REVIZUIBIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR22062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

SAT COSTEȘTI

RURAL

PUNTIŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PUNTIȘENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATVICEPRIMA

R

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR23362.Nu

1. Nu

RURAL

LIPOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

SAT LIPOVĂȚ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERECOPIL DEC

2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR33362.Nu

1. Nu

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

MUN. VASLUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR33402.Nu

1. Nu

RURAL

IBĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IBĂNEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL PANALA DATA DE30.11.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR37232.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

SOLEȘTI

RURAL

ŞERBOTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȘERBOTEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATconcediucrestere

copil pana pe20.10.2016si concediufara plata

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 14 / 29

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRIMAR37532.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

SAT TÂRZII

RURAL

VINEŢEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE ȘT. RĂILEANU",

SAT VINEȚEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41832.Nu

1. Nu

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATConcediumedical pana

la 1octombrie

2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR36392.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

RURAL

ARMĂŞOAIA

ȘCOALA PRIMARĂ, SATARMĂȘOAIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR36112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

RURAL

POIENEŞTI-DEAL

ȘCOALA PRIMARĂ, SATPOIENEȘTI DEAL

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR40182.Nu

1. Nu

RURAL

GHERMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PROF. IOAN DĂNILĂ",

SAT GHERMĂNEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41822.Nu

1. Nu

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 15 / 29

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRIMAR41842.Nu

1. Nu

RURAL

COROIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

COROIEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR39072.Nu

1. Nu

RURAL

FÂSTÂCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

FÂSTÂCI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATpana la

28.02.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR38712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

RURAL

SLOBOZIA

ȘCOALA PRIMARĂ, SATSLOBOZIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATpana la

31.08.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR35492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ZORLENI

RURAL

ZORLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, SAT ZORLENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATPana la

11.01.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR42282.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

BOGDĂNEȘTI

RURAL

HOROIATA

ȘCOALA PRIMARĂ, SATHOROIATA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR37552.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

RURAL

DUMBRĂVENI

ȘCOALA PRIMARĂ, SATDUMBRĂVENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 16 / 29

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRIMAR37572.Nu

1. Nu

RURAL

VUTCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VUTCANI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR37012.Nu

1. Nu

URBAN

NEGREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI DAVID", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENI

RURAL

VALEAGRECULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE POPA", SAT

VALEA GRECULUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR36022.Nu

1. Nu

RURAL

FEREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE MILESCU

SPĂTARU", SAT FEREȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41752.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PĂDURENI

RURAL

IVĂNEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ, SATIVĂNEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

10/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41772.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

RURAL

STOIŞEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ, SATSTOIȘEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 17 / 29

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

PRIMAR41712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

RURAL

1DECEMBRI

E

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT 1DECEMBRIE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR40232.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HURDUGI

RURAL

PLOTONEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ, SATPLOTONEȘTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

08.01.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR37542.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

RURAL

LACUBABEI

ȘCOALA PRIMARĂ, SATLACU-BABEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

RURAL

1DECEMBRI

E

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT 1DECEMBRIE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR41912.Nu

1. Nu

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuISTORIE

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL30742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

HUŞI

COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

MUN. HUŞI 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 18 / 29

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL22052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COSTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

SAT COSTEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUNTIŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GENERAL AVIATOR

INGINER GHEORGHENEGRESCU", SAT

FRUNTIȘENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

HUŞI

COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL42252.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA BRODOCURBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN

CUZA", MUN. VASLUI 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVAT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL31.08.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL36222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUIEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATpana la datade 2.01.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCONC FARA

PLATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 19 / 29

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

LICEAL35462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIA

LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATPana la

1.03.2017

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL37462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

LICEUL TEORETIC "MIHAIEMINESCU", MUN.

BÂRLAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

16/2

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL36582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALEXANDRU VLAHUŢĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂ

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL36502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DELENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL33372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TANACU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL35762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IVĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

IVĂNEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL39152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TANACU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

REZERVATCONCEDIUCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL39062.Nu

1. Nu

Limba română

SATE COMP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

IVĂNEȘTIRURAL

URSOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVAT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

concediu crestere copil7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 20 / 29

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL40982.Nu

1. Nu

Limba română

SC BADEANARURAL

TUTOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TUTOVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37652.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

BOGDĂNEȘTIRURAL

UNŢEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT UNȚEȘTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

HUŞI

COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

VASLUI 2. NuLIMBA LATINA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL32042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂPODENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

ZĂPODENI 2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL32822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

BÂRLAD 2. NuLIMBA LATINA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ELENA CUZA", MUN.

VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

MUN. VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 21 / 29

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL41002.Nu

1. Nu

Limba română

Scoala Epureni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENIRURAL

DUDA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN GHE. PRICOP", SAT

DUDA 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA21/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/0

REZERVATCONC FARA

PLATA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL39162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

LAZA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

BÂRLAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL40972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATCONC FARA

PLATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38392.Nu

1. Nu

Limba română

Țifu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

RURAL

BANCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BANCA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

COLEGIUL NAȚIONAL"GH. ROȘCA CODREANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 22 / 29

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

LICEAL40062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

VASLUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VOINEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

BOGDĂNEȘTI 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL26502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU",

MUN. VASLUI 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IORGU RADU", MUN.

BÂRLAD 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

MUN. VASLUI 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TĂTĂRĂNI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TĂTĂRĂNI

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 23 / 29

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL37262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT SĂLCENI

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATDIRECTOR,SIMULTAN

V_VI

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ALBEȘTI

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA

0/4

REZERVAT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL41182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MURGENI

LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

ORAȘ MURGENI 2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIPOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

SAT LIPOVĂȚ 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞULETEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL CARAIVAN", SAT

ȘULETEA 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL40172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARSURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N.GH. LUPU", SAT ARSURA

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVATpana la 1febr 2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38902.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

RURAL

PRIBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PRIBEȘTI

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL37792.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

RURAL

LĂLEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT LĂLEȘTI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 24 / 29

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL37002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

BOGDĂNEȘTI 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

MUN. BÂRLAD 2. NuMATEMATICA

8/4

REZERVAT

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COROIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

COROIEȘTI 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COSTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

SAT COSTEȘTI 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATPana la datade

19.05.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL36842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MURGENI

LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

ORAȘ MURGENI 2. NuMATEMATICA

11/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL41992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUIEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL37422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

EPURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

EPUREANU", SATEPURENI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATIncepand cu11.09.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 25 / 29

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFI

E

38212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

MUN. BÂRLAD 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 8/0

REZERVAT

DIRECTOR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIPOVĂŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

SAT LIPOVĂȚ 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL24722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

SAT ROȘIEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL22672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FEREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE MILESCU

SPĂTARU", SAT FEREȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL23552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICLEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

MICLEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/2

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POGONEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE NEGRUȚIU",

SAT POGONEȘTI 2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR4181

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

2. NuPICTURA / DESEN

18/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL3572

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

VASLUI

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

REZERVATCONCEDIU

FARA PLATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 26 / 29

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

SPECIALGIMNAZIAL2800

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2644

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

MUN. VASLUI 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATCONCEDIUCRESTEREACOPILULUI

PANA LA07.10.2016

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA4229

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

26452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

MUN. VASLUI 2. NuPROFESOR LOGOPED

2/0

REZERVATREDUCEREACU 2 ORE A

NORMEITITULARUL

UI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL4206

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

42072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

ORAȘ NEGREȘTI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

39602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

VASLUI

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVATREZ

DIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

39612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

VASLUI

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVAT

REZ DIR ADJ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

42172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

VASLUI

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR +DIRECTORADJUNCT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 27 / 29

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

27352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

VASLUI

CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

"ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

VASLUI

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR +DIRECTORADJUNCT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RĂDENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL38932.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

RURAL

TEIŞORU

ȘCOALA PRIMARĂ, SATTEIȘORU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL41432.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BĂCANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

REZERVAT

director

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL42222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

Scoala Gimnaziala FloreniURBAN

SĂRĂŢENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL JUVARA", SATSĂRĂȚENI-MURGENI 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL36802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

VASLUI

COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

VASLUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL31152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SATE COMP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

IVĂNEȘTIRURAL

URSOAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20232.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE PÂRVAN, MUN.

BÂRLAD 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SC VINETESTIRURAL

TÂRZII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

SAT TÂRZII 2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

REZERVATPANA PE

20.04.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 28 / 29

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista … rezervate 1 septembrie 2016...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 01/09/2016

GIMNAZIAL37902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

MUN. VASLUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

INV PRIMARRURAL

CREŢEŞTIIDE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CREȚEȘTII DE SUS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

REZERVAT

20.04.2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL21492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

INV PRIMAR SATE COMPRURAL

ALBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ALBEȘTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

14/0

REZERVATCONCCRESTERE

COPIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL42102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVAT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL27132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

NEGREȘTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL40042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BÂRLAD

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU IOAN

CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVATCONCCRESTERECOPIL 13MAI 2017

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL38912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CODĂEŞTI

LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 5/0

REZERVATPANA LA 1APRILIE

2017

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

29Pagina 29 /