of 135 /135
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 26/02/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1430 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CRAIOVA LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 2. Nu ACOMPANIAMENT 16/0 VACANT 1. Nu 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu PROFESION AL 1139 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ARGETOAIA SCOALA PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 5/0 VACANT 1. Nu 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 2044 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL POIANA MARE LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1232 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN FILIAŞI LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 135

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista posturilor

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista posturilor

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 26/02/2019
Prob practic
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu ACOMPANIAMENT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ALIMENTATIE PUBLICA 3/0
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ANSAMBLU CORAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuANSAMBLU ORCHESTRAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ARHITECTURA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ARMONIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ARTA VOCALA - CANTO
0/17
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TRISCU" CRAIOVA 2. NuAUTOAPARARE (ARTE MARTIALE, KARATE)
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TA PROF. IOVANESCU CRISTIANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SUS 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CELARU 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
+13 H LICEUL H COANDA CRAIOVA
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BAILESTI 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu COMUNICARE
PROFESIONALA IN LIMBA MODERNA
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BAILESTI 2. Nu CULTURA CIVICA
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CULTURA CIVICA - EDUCATIE PENTRU
CETATENIE DEMOCRATICA 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CETATENIE DEMOCRATICA 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
11/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ANTREPRENORIALA 14/4
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
CIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE CIVICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
STRUCTURI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/3
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POIANA MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
13/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
19/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/1
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POIANA MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
6/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
17/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATIE MUZICALA 10/3
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
1. Nu
2 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MARE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CELARU 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CELARU 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BAILESTI 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CARCEA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INTORSURA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INTORSURA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SUS 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
ILEANA CRISTINA, CONCURS
2018, NOTA 8,80
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRESCOLAR1542 2.STEP BY STEP
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRESCOLAR1543 2.STEP BY STEP
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
POVESTI" CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CELARU 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ALE COPIILOR)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ELECTROTEHNICA 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CORPULUI OMENESC 4/0
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu FARMACIE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. NuFARMACIE / BIOCHIMIE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BOTANICA 3/0
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 19/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
17/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/3
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
NATA PROF.BRINZ
AN-NETA ADRIANA
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CELARU 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
31.12.2019, PROF. BADEA
GABRIELA, CFS ART.
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA APLICATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FORME MUZICALE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
GEOGRAFIE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INTORSURA 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
GEOGRAFIE 5/2
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
ISJ DJ
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BAILESTI 2. Nu GEOGRAFIE
E IN CONSORTIU 3 ANI: 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 -
2019
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA - TEHNOLOGIA
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 11/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MALU MARE 2. Nu INFORMATICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/2
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 8/0
VACANT PROPUSE PENTRU
COMPLETAR E/TRANSFE R/PRETRAN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 5/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/4
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
DIN LEGEA NR. 1/2011 CIC - PANA LA DATA DE 02.12.2019
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1568 2.STEP BY STEP
STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1044 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1039 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1565 2.STEP BY STEP
STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SUS 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SUS 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1569 2.STEP BY STEP
STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1570 2.STEP BY STEP
STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIA ARTEI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIA MUZICII
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BAILESTI 2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CULTURA CIVICA 9. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ISTORIE 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SUS 2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ISTORIE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INTORSURA 2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TRISCU" CRAIOVA 2. Nu LIMBA ENGLEZA
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/3
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/2
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
LIMBA ENGLEZA 4/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
STRUCTURI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
REZERVAT
CIC
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/4
REZERVAT
LIMBA LATINA 9. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
0/6
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
LIMBA GERMANA 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/2
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TRISCU" CRAIOVA 2. Nu LIMBA LATINA
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA LATINA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
0/9
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuLIMBA RROMANI- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuLIMBA RROMANI- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RROMANI 0/18
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RROMANI 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
17/1
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/2
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
"CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
12/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ROMANA 14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
15/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/3
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/1
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
11/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
0/3
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/2
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/1
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FRANCEZA 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA SPANIOLA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TRISCU" CRAIOVA 2. NuLUPTE (GRECO- ROMANE, LIBERE)
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INTORSURA 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MATEMATICA 0/4
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CARCEA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
LUCICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. NuMEDICINA GENERALA / ANATOMIA SI
FIZIOLOGIA OMULUI 8/0
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FIZIOLOGIA OMULUI 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FIZIOLOGIA OMULUI 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
/ MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA DE CAMERA
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA DE CAMERA
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALCULATOR 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu PEDAGOGIE
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PICTURA DE SEVALET
5/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu PREGATIRE -
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CORPULUI OMENESC) 10/0
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
3.JUSTITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA /
MECANICA AGRICOLA) 0/14
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 20/0
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 23/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 15/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SPECIFICE CONFORM PROTOCOL
3.JUSTITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.INTERNE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI /
3.INTERNE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.INTERNE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ZOOTEHNIST- VETERINAR /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATIONALA 2. Nu
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SI CABINETE DE ASISTENTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
4/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
16/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
EDUCATIONALA 2. Nu PROFESOR LOGOPED
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CRAIOVA 2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
CALARASI 2. Nu PSIHOLOGIE GENERALA - PSIHOLOGIE MEDICALA 7/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
17/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
RELIGIE ORTODOXA 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
20/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
21/0
REZERVAT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu RITMICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu