of 182 /182
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 23/08/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2509 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Da 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da PALATELE COPIILOR 2263 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD PALATUL COPIILOR ARAD 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 2733 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL MINIŞ LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 2402 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN LIPOVA LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1065 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da Pagina 1 / 182

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 23/08/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  25092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuACTIVITATI DE PRE-

  PROFESIONALIZARE20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PALATELECOPIILOR2263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  PALATUL COPIILOR ARAD

  2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  AEROMODELE-

  RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

  ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

  ALIMENTARĂ ARAD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 1 / 182

 • LICEAL27342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL28362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL1110

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂDLAC

  LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

  NĂDLAC 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL ECONOMICARAD

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  REZERVATCIC29.05.2020

  POPA DIANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMAGIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

  HĂLMAGIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 8/0

  REZERVATDIRECTOR

  ÎN ALTĂUNIT.

  09.01.2021DRAGOȘDORICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMAGIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

  HĂLMAGIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 1/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 182

 • LICEAL DEARTA1066

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARHITECTURA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARMONIE

  1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARTA ACTORULUI

  12/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA1417

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARTE MONUMENTALE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuARTELESPECTACOLULUI

  2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  CLUBURILECOPIILOR1585

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBIŞ

  CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  18/0

  REZERVATCIC28.11.2020

  MECEALIDIA

  1. Da

  1 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 182

 • GIMNAZIAL31362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MAILAT

  ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞOFRONEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

  ŞOFRONEA 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

  2. NuBIOLOGIE

  6/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBIŞ

  LICEUL TEORETIC SEBIŞ

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATDETASARECERERESTOICAANCUȚA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATDETASARECEREREJURCA

  FLOAREA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINGA

  LICEUL TEHNOLOGICVINGA

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATDETASARECERERE

  BOTA CĂLIN

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SELEUŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

  POPOVICI” SELEUŞ 2. NuBIOLOGIE11/0

  REZERVATDETASARECERERE

  BÂCCRISTINA

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020HONIGES

  ANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21122.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 182

 • LICEAL28382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PEREGUMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

  2. NuBIOLOGIE

  4/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂBRANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

  GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuBIOLOGIE0/0

  VACANTPOST

  RADIATNEREALIZA

  RE PLANSCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

  ARAD 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

  AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  0/0

  VACANTPOST

  RADIATNEREALIZA

  RE PLANSCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINGA

  LICEUL TEHNOLOGICVINGA

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞILINDIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 182

 • GIMNAZIAL10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SEMLAC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

  SEMLAC 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRZAVA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21062.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

  ARAD 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRCHIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

  BIRCHIŞ 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21182.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BATA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

  BATA 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZERIND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

  ZERIND 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂDĂRENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMAGIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

  HĂLMAGIU 2. NuBIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 182

 • GIMNAZIAL11592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AGRIŞUMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SATU NOU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

  NOU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PILU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CURTICI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL22742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  0/0

  VACANTPOST

  RADIATNEREALIZA

  RE PLANSCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMĂGEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OLARI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRĂDIADE MUREŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 182

 • GIMNAZIAL10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MONEASA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

  MONEASA 2. NuBIOLOGIE2/0

  REZERVATOBLIGATIEDE

  PREDAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMAGIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

  HĂLMAGIU 2. NuBIOLOGIE5/0

  REZERVATALES

  LOCAL/PARLAMENTARIUNIE 2020

  BANCIMIHAELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

  CRIŞ 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IRATOŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  IRATOŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

  2. NuBIOLOGIE

  0/0

  VACANTPOST

  RADIATNEREALIZA

  RE PLANSCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 182

 • GIMNAZIAL10862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MACEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRSA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  PECICA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  8/4

  REZERVATDIRECTOR16.01.2021BERINDEIOVIDUTA

  ECATERINA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SINTEAMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  10/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

  PAVELCARMENMARIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COVĂSINŢ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

  COVĂSINŢ 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CONOP

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

  CONOP 2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  9/0

  REZERVATPENSIE DE

  BOALĂ21.01.2020

  BUTACIMARIANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PÂNCOTA

  LICEUL TEORETICPÂNCOTA

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL21232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

  ARAD 2. NuBIOLOGIE - STIINTE0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 182

 • GIMNAZIAL11712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AGRIŞUMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRĂDIADE MUREŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂRAND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRFURILE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELIU

  LICEUL TEHNOLOGICBELIU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  APATEU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

  APATEU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

  ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 10 / 182

 • LICEAL24742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CERMEI

  LICEUL TEORETICCERMEI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMAGIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

  HĂLMAGIU 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOCODOR

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

  SOCODOR 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BATA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

  BATA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21322.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  REZERVATALES

  LOCAL/PARLAMENTAR20.06.2020

  GLIGORCORNEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞEPREUŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

  SEPREUŞ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CURTICI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

  PROTECŢIA MEDIULUIARAD

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 11 / 182

 • GIMNAZIAL27372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IRATOŞU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

  2. NuCHIMIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

  ALIMENTARĂ ARAD 2. NuCHIMIE12/1

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR01.09.2019GHINGA

  OLGA IULIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MAILAT

  ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

  2. NuCHIMIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR31.08.2020

  PALCUFELICIAAMELIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

  2. NuCHIMIE

  12/0

  REZERVATALES

  LOCAL/PARLAMENTAR23.06.2016

  GLIGORCORNEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 182

 • LICEAL11662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NĂDLAC

  LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

  NĂDLAC 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SATU NOU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

  NOU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRZAVA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIMIRESCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

  CRIŞ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLEŞCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OLARI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 182

 • LICEAL10032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PILU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRCHIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

  BIRCHIŞ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

  ARAD 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  "HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuCHIMIE13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CURTICI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

  2. NuCHIMIE

  17/1

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

  2. NuCHIMIE

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

  AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

  2. NuCHIMIE

  0/0

  VACANTPOST

  RADIATNEREALIZA

  RE PLANSCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 182

 • GIMNAZIAL10982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  USUSĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

  USUSĂU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMĂGEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TAUŢ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PEREGUMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞICULA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZERIND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

  ZERIND 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIRIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂRAND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 182

 • GIMNAZIAL11182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ANDREIŞAGUNA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11652.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  URBAN

  NĂDLAC

  LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

  NĂDLAC 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂULIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

  2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

  2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELIU

  LICEUL TEHNOLOGICBELIU

  2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

  4/1

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BOCIORTMIRELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PÂNCOTA

  LICEUL TEORETICPÂNCOTA

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  12/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

  IENCIUMONICA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SECUSIGIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

  2. NuCHIMIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL16352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PECICA

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

  PECICA 2. NuCHIMIE - STIINTE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 182

 • LICEAL26752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

  PROTECŢIA MEDIULUIARAD

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

  PROTECŢIA MEDIULUIARAD

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

  PROTECŢIA MEDIULUIARAD

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

  PROTECŢIA MEDIULUIARAD

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27272.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  URBAN

  NĂDLAC

  LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

  NĂDLAC 2. NuCULTURA CIVICA9/0

  REZERVATCERERE 1/2NORMAUNC

  BIANCAMARIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂRNOVA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂVÂRŞIN

  LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

  SĂVÂRŞIN 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

  2. NuCULTURA CIVICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 182

 • LICEAL23092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GURAHONŢ

  LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  REZERVATDIRECTOR

  ÎN ALTAUNIT.

  31.08.2020SULINCEAN

  MANUEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OLARI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21442.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

  ARAD 2. Nu

  CULTURA CIVICA16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SEMLAC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

  SEMLAC 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COVĂSINŢ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

  COVĂSINŢ 2. NuCULTURA CIVICA0/0

  REZERVATPOSTDUBLAT - A

  FOSTRADIAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ISTORIE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 18 / 182

 • GIMNAZIAL11462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  USUSĂU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

  USUSĂU 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IACOBINI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZIMANDUNOU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRĂDIADE MUREŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

  CULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLEŞCUŢA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ISTORIE

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIMIRESCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR21.12.2020KURUNCZI

  OFELIAANETA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 19 / 182

 • GIMNAZIAL20752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRZAVA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PILU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HĂLMĂGEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIRIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 20 / 182

 • GIMNAZIAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRSA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ISTORIE

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIMAND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRCHIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

  BIRCHIŞ 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SINTEAMARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 182

 • GIMNAZIAL13612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  4/0

  VACANTFRECVENTA

  REDUSA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ISTORIE

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

  CRIŞ 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OLARI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂRAND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 182

 • GIMNAZIAL13562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DOROBANŢI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

  DOROBANŢI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CONOP

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

  CONOP 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂBRANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

  GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞICULA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROŞENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 182

 • GIMNAZIAL12632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEZNA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRFURILE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BATA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

  BATA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  APATEU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

  APATEU 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  1/0

  REZERVAT

  REZERVAREDIRECTOR19.12.2020

  VLADCLAUDIUDANIEL

  -Post pentrustabilirea

  obligației depredare

  director/director

  adjunct(art.20) ||

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SATU NOU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

  NOU 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 182

 • GIMNAZIAL19242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZĂBRANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

  GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  1/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020ARDELEANRAMONA

  IOANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ZERIND

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

  ZERIND 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MONEASA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

  MONEASA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

  2/0

  REZERVATOBLIGATIEDE

  PREDAREDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 182

 • LICEAL13302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CERMEI

  LICEUL TEORETICCERMEI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  3/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  IN ALTAUNITATE

  31.08.2020VLAD

  CLAUDIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17952.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

  CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 26 / 182

 • LICEAL30692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PÂNCOTA

  LICEUL TEORETICPÂNCOTA

  2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL31412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MAILAT

  ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

  2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  ECONOMICO -FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

  2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  ECONOMICO -FINANCIARA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

  2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  ECONOMICO -FINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PALATELECOPIILOR2507

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  PALATUL COPIILOR ARAD

  2. NuCULTURA SICIVILIZATIE GERMANA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  CULTURA SICIVILIZATIEGERMANA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR2514

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  PALATUL COPIILOR ARAD

  2. NuDANS POPULAR

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11262.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE BAPTISTA) 0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 182

 • LICEAL21012.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20612.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEPENTICOSTALA)

  16/2

  REZERVATCIC

  01.08.2020RIVIS-TIPEIRAMONA-ADRIANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  RELIGIEPENTICOSTALA 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21602.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEPENTICOSTALA)

  3/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VINGA

  LICEUL TEHNOLOGICVINGA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL2888

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SÂNTANA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ARAD

  COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 28 / 182

 • LICEAL31102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  "HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  DREPT 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  DREPT 12/0

  REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BALABANRAZVAN

  ALEXANDRU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CHIŞINEU-CRIŞ

  LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA8/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MINIŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

  2. NuECONOMIE APLICATA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL21622.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

  2. NuECONOMIE APLICATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  INEU

  COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIPOVA

  LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21642.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ARAD

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da