112
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea de învăţământ Nivel de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Detalii Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă practică Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] Modalitate de angajare Num ăr ore trun chi com un / opţio nale 9. propus pt. continuitate 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer 5.conţine ore solic. la întreg. nor. CLUBURILE COPIILOR 1033 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI CLUBUL ELEVILOR CAREI 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 4 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. NEDETERMINA TA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1816 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TARNA MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 17/1 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1275 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BĂRNUȚIU" CAREI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1251 2.Nu 1. ROMANO- Limba maghiară URBAN CAREI LICEUL ROMANO- CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. DA 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1282 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 112

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015

CodPost

Localitate

Unitatea deînvăţământ

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Detalii

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. complet

Probăpractică

Probăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

Modalitate deangajare

Număroretrunchicomun /opţionale

9. propus pt. continuitate

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. dinreducerea cu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu2 ore a normei did.

6. pt. trans. cons. între unit.

7. pt.repart. în şed. publică detrans.

8. cond. spec. de transfer

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

CLUBURILECOPIILOR1033

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

CLUBUL ELEVILOR CAREI

2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

18/0

VACANT 1. Da

4 ani

AEROMODELE-

RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

17/1

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12512.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. Nu

ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 1 / 112

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PALATELECOPIILOR1032

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILOR SATUMARE

URBAN

TĂŞNAD

CLUBUL ELEVILORTĂȘNAD

2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

18/0

VACANT 1. Da

4 ani ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

VACANT 1. Da

1 ani ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PALATELECOPIILOR1028

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuATELIERUL FANTEZIEI18/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

31.08.2016

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuBIOLOGIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuBIOLOGIE16/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuBIOLOGIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuBIOLOGIE

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11542.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuBIOLOGIE4/4

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 2 / 112

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂLINEŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

2. NuBIOLOGIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. NuBIOLOGIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuBIOLOGIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuBIOLOGIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuBIOLOGIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuBIOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuBIOLOGIE

11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuBIOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuBIOLOGIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 3 / 112

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15972.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDRID

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14312.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE16/2

VACANT

ORE SI LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuCHIMIE18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 4 / 112

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuCHIMIE

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuCHIMIE8/0

VACANT

ORE SI LANADIS

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL19152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuCHIMIE2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12552.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuCHIMIE

18/0

REZERVATINGRIJIRE

COPIL -OCTOMBRIE

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuCHIMIE2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuCHIMIE - FIZICA16/2

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuCONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 5 / 112

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL DEARTA1796

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCROCHIURI15/0

VACANT 1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11552.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

14/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11912.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

15/3

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

0/12

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. Nu

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,POSTA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 6 / 112

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL10702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

18/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

DECEMBRIE2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

ECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

06.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17142.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

ORE SI LAVEZENDIU

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 7 / 112

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16812.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL13762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10892.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11592.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 8 / 112

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/2

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/6

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

REZERVATPRIMAR -

IUNIE 2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

25.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12612.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 9 / 112

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

14.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

DOROLȚRURAL

DARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL11652.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/4

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 10 / 112

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

VOCATIONAL LICEAL1172

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani SCRIMA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1173

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1169

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

4 ani FOTBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1170

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1171

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1599

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1437

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1867

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1909

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

ORE SI LACIDREAG

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu8. Nu

Pagina 11 / 112

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIU /PRIMAR1384

2.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂACÂŞ

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE MUZICALA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11882.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1692

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1545

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA15/3

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1227

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE MUZICALA9/2

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1518

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FOIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOIENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1913

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 12 / 112

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIU /PRIMAR1612

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1050

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1522

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1463

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/1

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1538

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1856

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANTPOSTREZULTAT

DINDIVIZAREAPOSTULUICU CODUL

SM1315

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1569

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 13 / 112

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIU /PRIMAR1627

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12602.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/3

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1473

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 14 / 112

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL13532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALANR.10 SATU MARE

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FOIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOIENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT

ORE SI LABABTA SICORUND

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 15 / 112

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE PLASTICA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

SATU MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA12/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10642.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

SEPT.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10912.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 16 / 112

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11612.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTPOSTREZULTAT

DINDIVIZAREAPOSTULUI

SM1223

1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA -BIOLOGIE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 17 / 112

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

SPECIALPRESCOLAR1748

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALPRESCOLAR1745

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALPRESCOLAR1746

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALPRESCOLAR1747

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

PRESCOLAR14602.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

RURAL

CĂPLENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂPLENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRESCOLAR10882.Nu

1. ROMANO-

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 18 / 112

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR10032.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10872.Nu

1. ROMANO-

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

RURAL

CĂRĂŞEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂRĂȘEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18802.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 6 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18832.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 19 / 112

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR13462.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18812.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 9 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10052.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

RURAL

GHIRIŞA

ȘCOALA PRIMARĂGHIRIȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14562.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

RURAL

CĂMIN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂMIN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15472.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

HALMEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT HALMEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

RURAL

SANISLĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SANISLĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

Pagina 20 / 112

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR15822.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

PELEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPELEȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CIDREAG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

09.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16152.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

RURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OAR

RURAL

OAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT OAR

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13512.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

TĂȘNAD

URBAN

TĂŞNAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 2 TĂȘNAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18232.Nu

1. Nu

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 21 / 112

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR14572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

RURAL

CĂMIN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂMIN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR11632.Nu

1. REFORMAT

LICEUL REFORMAT SATUMARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 24 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

15.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16632.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18872.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 8 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

10.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

MIHĂIENI

ȘCOALA PRIMARĂMIHĂIENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18482.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 22 / 112

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR11642.Nu

1. REFORMAT

LICEUL REFORMAT SATUMARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 24 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14652.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

RURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

RURAL

CĂRĂŞEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂRĂȘEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR19122.Nu

1. Nu

URBAN

TĂŞNAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

TĂȘNAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

POST LACARTIER

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18342.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

RURAL

TURULUNG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TURULUNG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18652.Nu

1. Nu

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 23 / 112

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR15622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

LELEI

ȘCOALA PRIMARĂ LELEI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

ACÂŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ACÂȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13602.Nu

1. Nu

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

POST LALIVADAVECHE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14872.Nu

1. Nu

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRESCOLAR11812.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16322.Nu

1. Nu

RURAL

ODOREU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL "FLOAREA

DE LOTUS" ODOREU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 24 / 112

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR13892.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

ANDRID

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ANDRID

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

HALMEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT HALMEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18722.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DRAGA MEA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10132.Nu

1. Nu

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13382.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

URBAN

GERĂUŞA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL GERĂUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

RURAL

LUCĂCENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL LUCĂCENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

12.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 25 / 112

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR18792.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18472.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR11792.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18902.Nu

1. Nu

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18912.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL "TUDORVLADIMIRESCU"NEGREȘTI-OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16372.Nu

1. Nu

RURAL

RACŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 26 / 112

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR18752.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT

"VOINICELUL" SATUMARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10002.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

30.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14992.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15332.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

RURAL

DOROLŢ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18822.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14002.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

BĂTARCI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BATARCI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 27 / 112

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR16972.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

RURAL

CHEREUŞA

ȘCOALA PRIMARĂCHEREUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16402.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

RURAL

CULCIUMIC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CULCIU MIC

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR17052.Nu

1. Nu

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 28 / 112

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR11802.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14012.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

COMLĂUŞA

ȘCOALA PRIMARĂCOMLĂUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18892.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

NEGREȘTI OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 6 NEGREȘTI

OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14502.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

RURAL

COCA

ȘCOALA PRIMARĂ COCA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

15.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13502.Nu

1. Nu

URBAN

TĂŞNAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

TĂȘNAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18742.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "GULIVER"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

08.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 29 / 112

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR18772.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "14 MAI"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

21.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18782.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18922.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL "GEORGE

COȘBUC" NEGREȘTI-OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

14.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13192.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

URBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR17062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

SOCONZEL

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SOCONZEL

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10012.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

17.05.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 30 / 112

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR15782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

RURAL

HOMORODU DE SUS

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL HOMORODUL

DE SUS

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18842.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

15.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18762.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "14 MAI"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13472.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 31 / 112

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR18852.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA GPPNR.1 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

RURAL

ŞANDRA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ȘANDRA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18732.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "GULIVER"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

27.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15792.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

RURAL

NECOPOI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NECOPOI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18032.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS

RURAL

RACOVA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL RACOVA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR10022.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

03.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 32 / 112

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR16872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

RURAL

SANISLĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SANISLĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRESCOLAR14842.Nu

1. Nu

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRESCOLAR18862.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA GPPNR.1 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15242.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

RURAL

BOGHIŞ

ȘCOALA PRIMARĂBOGHIȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15232.Nu

1. Nu

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR18882.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

NEGREȘTI OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 6 NEGREȘTI

OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 33 / 112

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR13482.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15772.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16352.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

RURAL

PRILOG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL PRILOG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR15482.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

MESTEACĂN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL MESTEACĂN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR16382.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

RURAL

RACŞA VII

ȘCOALA PRIMARĂ RACȘAVII

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR14512.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

RURAL

CĂMĂRZANA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CĂMĂRZANA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 34 / 112

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRESCOLAR16962.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

RURAL

SUDURĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SUDURĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR17102.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRESCOLAR13492.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. NuELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 35 / 112

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11682.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE - STUDII

SOCIALE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. NuFIZICA5/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuFIZICA18/0

REZERVAT

REZERVATMEMBRU

CNA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 36 / 112

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂRĂŞEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

2. NuFIZICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 NEGREŞTI-OAŞ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuFIZICA8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuFIZICA - CHIMIE14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuFIZICA - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 37 / 112

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuFIZICA - CHIMIE16/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuFIZICA - CHIMIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuFIZICA - CHIMIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuFIZICA - MATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuGEOGRAFIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuGEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuGEOGRAFIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 38 / 112

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

COLEGIUL NATIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuGEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuGEOGRAFIE9/0

REZERVATPENSIEGR.III -

REVIZUIBILA 11.09.2015

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuGEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11582.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuGEOGRAFIE4/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuGEOGRAFIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuGEOGRAFIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuGEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuGEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 39 / 112

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuGEOGRAFIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuGEOGRAFIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuGEOGRAFIE17/1

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL15502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE10/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12542.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuGEOGRAFIE - LIMBA

ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 40 / 112

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11602.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuINFORMATICA7/7

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuINFORMATICA18/0

REZERVAT

REZERVATMETODIST

CCD

1. Da

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11932.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/4

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11512.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11472.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

21.11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR12142.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 41 / 112

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR11492.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

07.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11522.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11502.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16542.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11312.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

PRIMAR11622.Nu

1. REFORMAT

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 42 / 112

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR18352.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13882.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15842.Nu

1. Nu

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

07.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14762.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

RURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16422.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18362.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 43 / 112

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR19112.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

ADRIAN

ȘCOALA PRIMARĂ ADRIAN

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14612.Nu

1. Nu

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRIMAR14262.Nu

1. Nu

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15492.Nu

1. Nu

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16132.Nu

1. Nu

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 44 / 112

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR15362.Nu

1. Nu

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15942.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

POTĂU

ȘCOALA PRIMARĂ POTĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13722.Nu

1. Nu

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16522.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

POSTVICEPRIMA

R

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14102.Nu

1. Nu

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18662.Nu

1. Nu

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 45 / 112

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR16192.Nu

1. Nu

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16532.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

TĂMĂŞENI

ȘCOALA PRIMARĂTĂMĂȘENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16432.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

26.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13172.Nu

1. Nu

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16722.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 46 / 112

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR13422.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16732.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15952.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

POTĂU

ȘCOALA PRIMARĂ POTĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13412.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18372.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15882.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 47 / 112

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR13782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

MIHĂIENI

ȘCOALA PRIMARĂMIHĂIENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

LELEI

ȘCOALA PRIMARĂ LELEI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

RURAL

GHIRIŞA

ȘCOALA PRIMARĂGHIRIȘA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15152.Nu

1. Nu

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16142.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

RURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16742.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 48 / 112

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR16062.Nu

1. Nu

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

09.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15832.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

27.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15632.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

NADIŞUHODODULU

I

ȘCOALA GIMNAZIALĂNADIȘU HODODULUI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

21.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14752.Nu

1. Nu

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16832.Nu

1. Nu

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15752.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 49 / 112

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR15742.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10042.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10772.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15022.Nu

1. Nu

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIALPRIMAR1738

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

Pagina 50 / 112

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR14132.Nu

1. Nu

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14952.Nu

1. Nu

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14142.Nu

1. Nu

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10842.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

PRIMAR18572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR12242.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 51 / 112

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR16662.Nu

1. Nu

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16852.Nu

1. Nu

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRIMAR10592.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11142.Nu

1. Nu

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14272.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14222.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 52 / 112

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

SPECIALPRIMAR1739

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

PRIMAR18582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18642.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

RURAL

TĂTĂREŞTI

ȘCOALA PRIMARĂTĂTĂRESTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10072.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16512.Nu

1. Nu

RURAL

PETREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

PETREȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16642.Nu

1. Nu

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 53 / 112

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR10202.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRIMAR17802.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10582.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14292.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

RURAL

ERIUSÂNCRAI

ȘCOALA PRIMARĂ ERIUSÂNCRAI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRIMAR15762.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL - MAI

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 54 / 112

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR15032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10572.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10082.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18612.Nu

1. Nu

RURAL

VETIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14232.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 55 / 112

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR16552.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10142.Nu

1. Nu

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIALPRIMAR1735

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST LA

PENITENCIARUL SATU

MARE

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

PRIMAR15872.Nu

1. Nu

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16412.Nu

1. Nu

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR11822.Nu

1. ORTODOX

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

26.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 56 / 112

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR13732.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

UNIMĂT

ȘCOALA PRIMARĂUNIMĂT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15012.Nu

1. Nu

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10752.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR17072.Nu

1. Nu

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14022.Nu

1. Nu

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15082.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 57 / 112

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR13622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15042.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR12982.Nu

1. Nu

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18322.Nu

1. Nu

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR18212.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

RURAL

PIŞCARI

ȘCOALA PRIMARĂPIȘCARI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15932.Nu

1. Nu

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 58 / 112

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR15252.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

RURAL

BOGHIŞ

ȘCOALA PRIMARĂBOGHIȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14852.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

RURAL

ERIUSÂNCRAI

ȘCOALA PRIMARĂ ERIUSÂNCRAI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

PRIMAR13562.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGTIJIRECOPIL -

07.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14282.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR17122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR19002.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 59 / 112

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR10762.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15922.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

12.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR14742.Nu

1. Nu

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

DINDEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂDINDEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

10.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13402.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR10602.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 60 / 112

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

PRIMAR17112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR15072.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR13612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PRIMAR16332.Nu

1. Nu

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

08.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL DEARTA1797

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuISTORIA ARTEI12/0

VACANT 1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuISTORIA MUZICII8/0

VACANT 1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuISTORIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

06.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 61 / 112

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuISTORIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuISTORIE4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuISTORIE13/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11562.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuISTORIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuISTORIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuISTORIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuISTORIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuISTORIE12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 62 / 112

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuISTORIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE15/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL15722.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBRA

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 63 / 112

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1750

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuKINETOTERAPIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT

3 ORE LASTANA

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA8/8

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

Pagina 64 / 112

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăLICEUL TEHNOLOGIC

"PETOFI SANDOR" LAZURIRURAL

PELEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPELEȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL-

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA15/3

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11462.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AGRIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CSURY BALINT" AGRIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

23.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 65 / 112

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14702.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CĂUAȘRURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11392.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA14/4

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

11.06.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11382.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVATREZERVATINSOTITORMISIUNE

STRAINATATE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

14.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂMIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

2. NuLIMBA ENGLEZA1/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 66 / 112

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL13392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL - 18-

11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"WESSELENYI" HODODRURAL

NADIŞUHODODULU

I

ȘCOALA GIMNAZIALĂNADIȘU HODODULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT

ORE SI LAGIURTELEC

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10712.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16702.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 67 / 112

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VETIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂRĂŞEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuLIMBA ENGLEZA15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA9/9

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 68 / 112

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA ENGLEZA -GEOGRAFIE

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuLIMBA ENGLEZA -ISTORIE

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17132.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

ORE SI LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 69 / 112

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL18242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Da

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂLINEŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA6/2

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL11852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 70 / 112

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA9/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL13272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA16/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 71 / 112

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA FRANCEZA12/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11832.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 72 / 112

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL11422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10902.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 73 / 112

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA GERMANA8/4

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuLIMBA GERMANA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuLIMBA GERMANA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

LICEAL12572.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10152.Nu

1. Nu

Limbagermană

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuLIMBA GERMANA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16772.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA GERMANA -GEOGRAFIE

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 74 / 112

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11482.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

18/0

VACANTPROPUS

OCUPAREPROFESOR

RFG

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA LATINA11/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL11662.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuLIMBA LATINA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA LATINA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11532.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA LATINA4/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA LATINA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14782.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 75 / 112

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/13

VACANTORE DELIMBA

MATERNALA COPIIETNICI

MAGHIARIINSCRISI LA

SECTIAROMANA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/6

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12562.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA MAGHIARA-

MATERNA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

15.11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

17/1

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 76 / 112

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL15852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGTIJIRECOPIL -

17.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15962.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/6

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL19102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12582.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA MAGHIARA-

MATERNA16/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/18

VACANTPOST

PENTRUELEVIETNICI

MAGHIARIINSCRISI LA

SECTIAROMANA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15902.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăLICEUL TEHNOLOGIC

"PETOFI SANDOR" LAZURIRURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13912.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

ANDRIDRURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

13/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 77 / 112

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16822.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13252.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TĂȘNADURBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/9

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL18112.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

RURAL

VALEASEACĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA SEACĂ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATINGRIJIRE

COPIL -FEBRUARIE

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 78 / 112

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

RURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

14/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12592.Nu

1. ROMANO-

Limba română

LICEUL TOMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14382.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18602.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

12.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 79 / 112

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16172.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MICRURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSĂUCA

RURAL

BECHENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBECHENI

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAENGLEZA 16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAFRANCEZA 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

0/18

VACANTOPTIONALPENTRUCOPIIIETNICI

UCRAINENIINSCRISI LAALTE SECTII

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11782.Nu

1. Nu

Limba română

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuMATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12522.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 80 / 112

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuMATEMATICA16/2

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CĂUAȘRURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuMATEMATICA10/8

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

INFORMATICAANG. PERD.

DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15732.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuMATEMATICA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

17.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 81 / 112

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuMATEMATICA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15352.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

DOROLȚRURAL

DARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDARA

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuMATEMATICA12/3

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"MIHAI VITEAZUL"MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13902.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

ANDRIDRURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuMATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 82 / 112

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuMATEMATICA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuMATEMATICA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuMATEMATICA12/6

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuMATEMATICA

14/4

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. NuMATEMATICA16/2

REZERVAT

CONTRACTSUA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuMATEMATICA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14332.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuMATEMATICA - FIZICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuMATEMATICA - FIZICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 83 / 112

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIALDE ARTA1782

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMODELAJ18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PALATELECOPIILOR1029

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuMUZICA FOLK18/0

VACANT 1. Da

4 aniMUZICA FOLK

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/2

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOLONCEL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 84 / 112

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

TROMPETA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 85 / 112

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

CLARINET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

PERCUTIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: FAGOT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 86 / 112

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

CONTRABAS3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: OBOI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: HARPA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PALATELECOPIILOR1030

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuMUZICA USOARA

VOCALA SIINSTRUMENTALA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 87 / 112

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/11

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/9

VACANT 1. Nu

4 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL13232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/2

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/4

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 88 / 112

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANTĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/10

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10112.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂRĂTEŞTI

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/18

VACANT 1. Da

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/9

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/12

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂŞEU

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/12

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 89 / 112

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/8

VACANT

ORE SI LACIDREAG

1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuPEDAGOGIE6/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

4 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

24/0

VACANT 1. Da

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZALimba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

16/0

VACANT 1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 90 / 112

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT 1. Da

4 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 12/0

VACANT

COSMETICA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 12/0

VACANT

COAFURA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 18/0

VACANT

MANICHIURA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

15/0

VACANT 1. Nu

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARALimba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

7/0

VACANT 1. Nu

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARALimba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 91 / 112

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT 1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 12/0

VACANT 1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT 1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 20/0

VACANT 1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniPRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

12/0

VACANT 1. Nu

1 aniPRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC DETRANSPORTURI ȘI

TELECOMUNICAȚII "IONI. C. BRĂTIANU" SATU

MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)12/0

VACANTIN SITUATIAIN CAREELEVII

SOLICITAEFECTUAREA SCOLII DE

SOFERI

1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12722.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)13/0

VACANT 1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 92 / 112

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

4 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)15/0

VACANT 1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1902

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1733

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1729

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1722

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1728

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

Pagina 93 / 112

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

SPECIALGIMNAZIAL1725

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1901

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1730

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1744

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1727

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1731

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1723

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1743

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1724

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

Pagina 94 / 112

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

SPECIALGIMNAZIAL1734

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1732

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIALGIMNAZIAL1726

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

15522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

18292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1895

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA

POIANACODRULUI+SCOALAGIMNAZIALA POMI

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

29.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 95 / 112

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1894

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

30.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1896

2.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA"CSURY BALINT" AGRIS

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIAL

A"OCTAVIAN

GOGA" SATUMARE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel

putin 5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

Pagina 96 / 112

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

19032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALALIVADA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

LICEAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuPSIHOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL19082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPSIHOLOGIE -

SOCIOLOGIE - STUDIISOCIALE 10/0

VACANTPOSTREZULTAT

DINDIVIZAREAPOSTULUICU CODUL

SM1208

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 97 / 112

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10262.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL13682.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10732.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10532.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13122.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12502.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16092.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL15892.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14202.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 98 / 112

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10452.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18702.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13452.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14552.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10812.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MICRURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14462.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 99 / 112

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14212.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16802.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

12/0

VACANT

ORE SI LACIDREAG

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11272.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12102.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

Pagina 100 / 112

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL11402.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MAREURBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL17022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ANDRID

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RACŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 101 / 112

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL19072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANTPOSTREZULTAT

DINDIVIZAREPOSTULUICU CODUL

SM1108

1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE ORTODOXA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL14072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuRELIGIE ORTODOXA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10192.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13242.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

URBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14392.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 102 / 112

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14172.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10682.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Da

GIMNAZIAL14452.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14402.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuRELIGIE ORTODOXA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL18022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT

ORE SI LASÂI

1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 103 / 112

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL15302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT

ORE SI LABOGHIS

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14542.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16692.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16592.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18262.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 104 / 112

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL19142.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OAR

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA11/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15602.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12622.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuRELIGIE REFORMATA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13812.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuRELIGIE REFORMATA14/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11672.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16362.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. NuRELIGIE REFORMATA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 105 / 112

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL18552.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12732.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11982.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL16022.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14082.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuRELIGIE REFORMATA3/0

VACANT

POST LATAMASENI

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10952.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 106 / 112

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL17032.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12332.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuRELIGIE REFORMATA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA11/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16232.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuRELIGIE REFORMATA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

DOBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBRA

2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14832.Nu

1. REFORMAT

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11282.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 107 / 112

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL13132.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10462.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11572.Nu

1. ROMANO-

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11292.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

GIMNAZIAL10832.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13222.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL13442.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

Pagina 108 / 112

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL10522.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16032.Nu

1. ROMANO-

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL15592.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12852.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11072.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

RELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 15/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL18272.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16792.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 109 / 112

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL12742.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14592.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CĂMIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12532.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. Nu

RELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16252.Nu

1. ROMANO-

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"MIHAI VITEAZUL"MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11992.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL14472.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL10092.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL16312.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL12492.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 14/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

Pagina 110 / 112

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

GIMNAZIAL14922.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

LICEAL12092.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10962.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

PALATELECOPIILOR1031

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuSAH18/0

VACANT 1. Da

4 ani SAH3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10922.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/9

VACANT 1. Nu

2 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEAL10932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

REZERVAT

REZERVATMETODIST

CCD

1. Nu

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

Pagina 111 / 112

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/7

VACANT 1. Da

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

POSTLICEAL12812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR SIUTILIZAREA TEHNICII

DE CALCUL18/0

VACANTDACA SE

REALIZEAZAAN I

POSTLICEAL

1. Da

1 ani INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu

nota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu 4. Nu

5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

112Pagina 112 /