of 112 /112
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea de învăţământ Nivel de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Detalii Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă practică Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] Modalitate de angajare Num ăr ore trun chi com un / opţio nale 9. propus pt. continuitate 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer 5.conţine ore solic. la întreg. nor. CLUBURILE COPIILOR 1033 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI CLUBUL ELEVILOR CAREI 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 4 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. NEDETERMINA TA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1816 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TARNA MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 17/1 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1275 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BĂRNUȚIU" CAREI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1251 2.Nu 1. ROMANO- Limba maghiară URBAN CAREI LICEUL ROMANO- CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. DA 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1282 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 112

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE ...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE...

Cod Post
Detalii
Statut
Viabilitate
Post:
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. propus pt. continuitate
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
6. pt. trans. cons. între unit.
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
5.conine ore solic. la întreg. nor.
CLUBURILE COPIILOR1033
ALE COPIILOR)
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1816 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1275 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1251 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1282 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu ALIMENTATIE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 1 / 112
2. Nu ALIMENTATIE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
PALATELE COPIILOR1032
URBAN
TNAD
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. NuARTA VOCALA - CANTO 18/0
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
PALATELE COPIILOR1028
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1852 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1238 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
URBAN
CAREI
2. NuBIOLOGIE 16/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1405 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1103 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. NuBIOLOGIE
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1154 2.Nu
1. Nu
Limba german
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 2 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1580 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuBIOLOGIE 6/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1689 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1645 2.Nu
1. Nu
Limba român
RURAL
PULETI
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEAL1098 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1099 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1187 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuBIOLOGIE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1217 2.Nu
1. Nu
Limba german
2. NuBIOLOGIE 5/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1229 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuBIOLOGIE 9/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 3 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1541 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1597 2.Nu
1. Nu
MEDIEU AURITRURAL
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1393 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1431 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1115 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1657 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1567 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
LICEAL1279 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuCHIMIE 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 4 / 112
MARE 2. NuCHIMIE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1568 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1915 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuCHIMIE 2/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1255 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
18/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1263 2.Nu
1. Nu
Limba german
2. NuCHIMIE 2/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1810 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1553 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1277 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 6/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. NuCOREPETITIE 18/0
VACANT 1. Da
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 5 / 112
2. NuCOREPETITIE 18/0
VACANT 1. Da
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. NuCOREPETITIE 18/0
VACANT 1. Da
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. NuCOREPETITIE 18/0
VACANT 1. Da
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL DE ARTA1796
2. NuCROCHIURI 15/0
VACANT 1. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1155 2.Nu
1. Nu
Limba german
14/3
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1191 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. Nu
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1192 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. Nu
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1301 2.Nu
1. Nu
Limba român
NEGRETI-OA 2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1141 2.Nu
1. Nu
Limba român
13/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 6 / 112
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1097 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
6/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1247 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1278 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1110 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
SATU MARE 2. Nu
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1189 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 14/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1056 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1714 2.Nu
1. Nu
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1825 2.Nu
1. Nu
Limba român
8/0
VACANT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 7 / 112
14/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
LICEAL1134 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
16/2
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1376 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEAL1089 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
18/0
4. DA
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1517 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
17/1
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1225 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1159 2.Nu
1. Nu
Limba german
9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1286 2.Nu
1. Nu
Limba român
12/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1853 2.Nu
1. Nu
Limba român
10/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 8 / 112
18/0
VACANT
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1297 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
6/2
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1112 2.Nu
1. Nu
Limba român
12/6
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1646 2.Nu
1. Nu
Limba român
RURAL
PULETI
18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1307 2.Nu
1. Nu
Limba român
NEGRETI-OA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
7/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1806 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1443 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1261 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
LICEUL ROMANO- CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI
SPORT 13/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1839 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
12/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 9 / 112
13/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1215 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
REZERVAT
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1537 2.Nu
1. Nu
12/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1364 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1529 2.Nu
1. Nu
Limba român
8/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1694 2.Nu
1. Nu
Limba român
12/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1488 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1165 2.Nu
1. REFORMAT
Limba maghiar
9/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1453 2.Nu
1. Nu
Limba român
14/4
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 10 / 112
VOCATIONA L LICEAL1172
URBAN
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
VOCATIONA L LICEAL1173
URBAN
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
VOCATIONA L LICEAL1169
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
VOCATIONA L LICEAL1170
URBAN
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
VOCATIONA L LICEAL1171
URBAN
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1599
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1437
2. NuEDUCATIE MUZICALA 8/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1867
2. NuEDUCATIE MUZICALA 7/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1909
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 11 / 112
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEAL1188 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1692
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1545
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1305 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1123 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1227
2. NuEDUCATIE MUZICALA 9/2
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1518
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1913
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 12 / 112
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1333 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1050
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1522
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1463
2. NuEDUCATIE MUZICALA 5/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIU / PRIMAR1538
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1856
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1906 2.Nu
1. Nu
Limba român
SM1315
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1569
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 13 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1260 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
5/3
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIU / PRIMAR1473
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1051 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1379 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1036 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1693 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1316 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1472 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 14 / 112
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1048 2.Nu
1. Nu
Limba român
URBAN
REZERVAT
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1854 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1519 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1598 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1570 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1628 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1436 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE PLASTICA 7/0
1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1293 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE PLASTICA 7/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 15 / 112
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1232 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE PLASTICA 9/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1647 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1119 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1222 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE PLASTICA 5/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1306 2.Nu
1. Nu
Limba român
NEGRETI-OA 2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA
4/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1334 2.Nu
1. Nu
Limba român
6/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1064 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE
URBAN
MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1091 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
9/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 16 / 112
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1365 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1161 2.Nu
1. Nu
Limba german
5/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1905 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1540 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1406 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1424 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEAL1813 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 17 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
SPECIAL PRESCOLAR1745
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
SPECIAL PRESCOLAR1746
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
SPECIAL PRESCOLAR1747
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1460 2.Nu
1. Nu
RURAL
CPLENI
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1088 2.Nu
1. ROMANO-
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 18 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1087 2.Nu
1. ROMANO-
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1512 2.Nu
1. Nu
RURAL
CREU
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1880 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1386 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1883 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 19 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1881 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1005 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1456 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1547 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1686 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 20 / 112
RURAL
PELE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1671 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1615 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1862 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1351 2.Nu
1. Nu
TNAD
URBAN
TNAD
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1823 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 21 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1163 2.Nu
1. REFORMAT
MARE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1663 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1887 2.Nu
1. Nu
URBAN
CAREI
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1371 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1848 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 22 / 112
MARE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1465 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1511 2.Nu
1. Nu
RURAL
CREU
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1912 2.Nu
1. Nu
TNAD
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1834 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1865 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 23 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1370 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1360 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1487 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1181 2.Nu
1. ORTODOX
MARE URBAN
SATU MARE
MARE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1632 2.Nu
1. Nu
DE LOTUS" ODOREU
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 24 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1546 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1872 2.Nu
1. Nu
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1013 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1338 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1412 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 25 / 112
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1847 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1179 2.Nu
1. ORTODOX
MARE URBAN
SATU MARE
MARE
4. DA
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1890 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1891 2.Nu
1. Nu
URBAN
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1637 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 26 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1000 2.Nu
1. Nu
URBAN
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1499 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1533 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1882 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1400 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 27 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1846 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1662 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1640 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1506 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1705 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 28 / 112
MARE URBAN
SATU MARE
MARE
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1401 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1889 2.Nu
1. Nu
NEGRETI OA
OA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1450 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1350 2.Nu
1. Nu
TNAD
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1874 2.Nu
1. Nu
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 29 / 112
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1878 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1892 2.Nu
1. Nu
URBAN
COBUC" NEGRETI-OA
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1319 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1706 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1001 2.Nu
1. Nu
URBAN
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 30 / 112
RURAL
DE SUS
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1884 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1661 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1849 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1876 2.Nu
1. Nu
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1347 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 31 / 112
URBAN
CAREI
2. Nu
1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1012 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1873 2.Nu
1. Nu
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1579 2.Nu
1. Nu
RURAL
NECOPOI
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1803 2.Nu
1. Nu
RURAL
RACOVA
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1002 2.Nu
1. Nu
URBAN
SATU MARE
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 32 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1484 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1886 2.Nu
1. Nu
URBAN
CAREI
2. Nu
1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1524 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1523 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1888 2.Nu
1. Nu
NEGRETI OA
OA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 33 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1577 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1635 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1548 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRESCOLAR1638 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1451 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 34 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRESCOLAR1710 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRESCOLAR1349 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
LICEAL1280 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 18/0
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1106 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. Nu
VACANT 1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1354 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1202 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1329 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
COMUNICARE 6/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 35 / 112
COMUNICARE 10/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1190 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. Nu
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1248 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
COMUNICARE - SOCIOLOGIE 8/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1291 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1200 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
COMUNICARE - STUDII SOCIALE 8/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1500 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1121 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuFIZICA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1203 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuFIZICA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1309 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 36 / 112
2. NuFIZICA 18/0
VACANT 1. Da
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1513 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuFIZICA 7/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1292 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuFIZICA 18/0
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1240 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1375 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1551 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1404 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1840 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1634 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 37 / 112
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1818 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1419 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuFIZICA - CHIMIE 9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1626 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1656 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1231 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuGEOGRAFIE 5/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1555 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEAL1332 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1359 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuGEOGRAFIE 18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 38 / 112
MARE
URBAN
2. NuGEOGRAFIE 18/0
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1237 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuGEOGRAFIE 7/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1310 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1304 2.Nu
1. Nu
Limba român
NEGRETI-OA 2. NuGEOGRAFIE 8/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1158 2.Nu
1. Nu
Limba german
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1367 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuGEOGRAFIE 6/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1100 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1498 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1395 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuGEOGRAFIE 8/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
Pagina 39 / 112
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1290 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuGEOGRAFIE 5/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1331 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1321 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEAL1133 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
MARE 2. NuGEOGRAFIE 17/1
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1550 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1868 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE 10/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1688 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEAL1254 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
ENGLEZA 18/0
4. DA
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 40 / 112
2. NuINDUSTRIE ALIMENTARA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1160 2.Nu
1. Nu
Limba german
VACANT 1. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1122 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuINFORMATICA 18/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1326 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
REZERVAT
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1193 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. Nu
VACANT 1. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1151 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1147 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1214 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 41 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1152 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1150 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1654 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1131 2.Nu
1. Nu
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1162 2.Nu
1. REFORMAT
4. DA
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 42 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1388 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1584 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1476 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1642 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1836 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 43 / 112
MARE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1357 2.Nu
1. Nu
URBAN
ADRIAN
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1461 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1426 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1549 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1613 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 44 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1594 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1372 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1652 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1410 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1866 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 45 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1653 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1403 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1643 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1317 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1672 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 46 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1673 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1595 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1341 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1837 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1588 2.Nu
1. Nu
RURAL
NISIPENI
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 47 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1561 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1006 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1515 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1614 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1674 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 48 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1583 2.Nu
1. Nu
RURAL
NISIPENI
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1563 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1475 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1683 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1575 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 49 / 112
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1061 2.Nu
1. Nu
MARE
URBAN
STMREL
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1004 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1077 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1502 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
SPECIAL PRIMAR1738
CAREI
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 50 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1495 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1414 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1084 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1857 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1224 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 51 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1685 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1059 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1114 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1427 2.Nu
1. Nu
RURAL
BABA
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1422 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 52 / 112
CAREI
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1858 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1864 2.Nu
1. Nu
RURAL
TTRETI
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1007 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1651 2.Nu
1. Nu
PETRETI
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1664 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 53 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1780 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1058 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1429 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1486 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1576 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 54 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1062 2.Nu
1. Nu
MARE
URBAN
STMREL
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1057 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1008 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1861 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1423 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 55 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1014 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
SPECIAL PRIMAR1735
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1587 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1641 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1182 2.Nu
1. ORTODOX
MARE 2. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 56 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1501 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1075 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1707 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1402 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1508 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 57 / 112
URBAN
DUMBRAVA
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1504 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1298 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1832 2.Nu
1. Nu
2. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1821 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1593 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 58 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1485 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1356 2.Nu
1. Nu
URBAN
DUMBRAVA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1428 2.Nu
1. Nu
RURAL
BABA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1712 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1900 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 59 / 112
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1592 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1474 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1387 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1340 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
PRIMAR1060 2.STEP BY STEP
MARE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 60 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1507 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
PRIMAR1361 2.Nu
1. Nu
URBAN
DUMBRAVA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
PRIMAR1633 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL DE ARTA1797
2. NuISTORIA ARTEI 12/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. NuISTORIA MUZICII 8/0
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1066 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
REZERVAT
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 61 / 112
2. NuISTORIE 5/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1212 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuISTORIE 4/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1040 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
MARE 2. NuISTORIE 13/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1497 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEAL1156 2.Nu
1. Nu
Limba german
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1605 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1330 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1267 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1394 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuISTORIE 12/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 62 / 112
MARE 2. NuISTORIE 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1600 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1432 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1489 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1572 2.Nu
1. Nu
RURAL
7/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1416 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1805 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1218 2.Nu
1. Nu
Limba german
2. NuISTORIE - GEOGRAFIE 9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1644 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 63 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1467 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1648 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuISTORIE - GEOGRAFIE 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1017 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1481 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
SPECIAL GIMNAZIAL1750
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1708 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1352 2.Nu
1. Nu
Limba român
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1243 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 64 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1042 2.Nu
1. Nu
Limba român
REZERVAT
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1629 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1496 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
LICEAL1146 2.Nu
1. Nu
Limba german
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1145 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba englez
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1236 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA ENGLEZA 16/2
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1526 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1385 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuLIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 65 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1055 2.Nu
1. Nu
Limba român
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1318 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1139 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba englez
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1138 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba englez
REZERVAT REZERVAT INSOTITOR MISIUNE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1591 2.Nu
1. Nu
Limba român
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1398 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1565 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1458 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 66 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1339 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1174 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1566 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1049 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1071 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba englez
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1670 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1442 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1411 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 67 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1539 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1859 2.Nu
1. Nu
Limba român
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1226 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA ENGLEZA 9/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1444 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1514 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuLIMBA ENGLEZA 11/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1667 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1650 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuLIMBA ENGLEZA 15/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1035 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 68 / 112
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1266 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1415 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1713 2.Nu
1. Nu
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1863 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1466 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1452 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1430 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
18/0
VACANT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1377 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 69 / 112
17/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1130 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1116 2.Nu
1. Nu
Limba român
14/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1234 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA FRANCEZA 4/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1300 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1078 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1449 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1245 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1185 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 70 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1072 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1509 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1490 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1327 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1807 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1831 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA FRANCEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1799 2.Nu
1. Nu
Limba român
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS 2. NuLIMBA FRANCEZA
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1299 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA FRANCEZA 16/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 71 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1228 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA FRANCEZA 2/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1843 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1830 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA FRANCEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1183 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1814 2.Nu
1. Nu
Limba român
17/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1820 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1542 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1418 2.Nu
1. Nu
Limba român
9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 72 / 112
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1142 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1521 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1916 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1235 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA GERMANA 8/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1220 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuLIMBA GERMANA 17/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1090 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1067 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA 10/0
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1037 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 73 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1610 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1024 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1079 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1668 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1137 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1257 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
18/0
REZERVAT
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1015 2.Nu
1. Nu
Limba german
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1677 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 74 / 112
2. NuLIMBA GERMANA- MATERNA
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEAL1148 2.Nu
1. Nu
Limba german
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1246 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1166 2.Nu
1. REFORMAT
Limba maghiar
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1184 2.Nu
1. ORTODOX
Limba român
MARE 2. NuLIMBA LATINA
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1153 2.Nu
1. Nu
Limba german
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1074 2.Nu
1. Nu
Limba român
VACANT 1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1478 2.Nu
1. Nu
ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1010 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 75 / 112
9/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1700 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1621 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1850 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1649 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1065 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
SATU MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1242 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1256 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
MATERNA 18/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1676 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 76 / 112
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1596 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1320 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1910 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1684 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1258 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
MATERNA 16/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1616 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
0/18
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1590 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1391 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 77 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1325 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1701 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1241 2.Nu
1. Nu
Limba român
8/9
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1811 2.Nu
1. Nu
RURAL
17/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
LICEAL1135 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1399 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1041 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1675 2.Nu
1. Nu
17/1
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
Pagina 78 / 112
NEGRETI-OA 2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA
15/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1468 2.Nu
1. Nu
14/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1534 2.Nu
1. Nu
Limba român
18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1516 2.Nu
1. Nu
Limba român
17/1
REZERVAT
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1259 2.Nu
1. ROMANO-
Limba român
URBAN
CAREI
18/0
REZERVAT
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1438 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1363 2.Nu
1. Nu
Limba român
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1860 2.Nu
1. Nu
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1434 2.Nu
1. Nu
RURAL
BABA
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 79 / 112
MOFTINU MICRURAL
DOMNET I
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1704 2.Nu
1. Nu
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 18/0
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1528 2.Nu
1. Nu
Limba român
ROMANA - LIMBA ENGLEZA 16/2
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1564 2.Nu
1. Nu
RURAL
LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA
FRANCEZA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel
putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1660 2.Nu
1. Nu
Limba român
ROMANA - LIMBA FRANCEZA 13/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1607 2.Nu
1. Nu
Limba ucrainean
0/18
1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1374 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1178 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE
URBAN
2. NuMATEMATICA 18/0
VACANT 1. Da
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1252 2.Nu
1. ROMANO-
Limba maghiar
18/0
4. DA
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
Pagina 80 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1842 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1469 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1132 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
MARE 2. NuMATEMATICA 16/2
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1409 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
GIMNAZIAL1554 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1358 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuMATEMATICA 10/8
4. Nu
INFORMATICA ANG. PERD.
DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1573 2.Nu
1. Nu
RURAL
12/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1828 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. NuMATEMATICA 18/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
Pagina 81 / 112
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1851 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1535 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1435 2.Nu
1. Nu
RURAL
CORUND
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1482 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1618 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1604 2.Nu
1. Nu
MEDIEU AURITRURAL
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1390 2.Nu
1. Nu
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1808 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 82 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1532 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1479 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1809 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1800 2.Nu
1. Nu
Limba român
14/4
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1709 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1043 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuMATEMATICA 8/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1433 2.Nu
1. Nu
RURAL
BABA
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
GIMNAZIAL1665 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 83 / 112
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL DE ARTA1782
2. NuMODELAJ 18/0
VACANT 1. Da
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
PALATELE COPIILOR1029
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
Pagina 84 / 112
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 85 / 112
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 86 / 112
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEU MUZICA /
ARTA - COREGRAFI
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
PALATELE COPIILOR1030
3.Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
Pagina 87 / 112
MARE 2. Nu
OPTIONAL IN DOMENIUL
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
GIMNAZIAL1383 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1025 2.Nu
1. Nu
Limba român
OPTIONAL IN DOMENIUL
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1323 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1557 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1054 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. Nu
OPTIONAL IN DOMENIUL
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1397 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1425 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 88 / 112
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1620 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1611 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1845 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1011 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1869 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1219 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
GIMNAZIAL1510 2.Nu
1. Nu
Limba român
RURAL
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 89 / 112
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1126 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. NuPEDAGOGIE 6/3
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Da
LICEAL1194 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1195 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1196 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1302 2.Nu
1. Nu
Limba român
NEGRETI-OA 2. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
24/0
REZERVAT
SERVICII / COMERT SI
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1102 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. Nu
24/0
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1355 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 90 / 112
MARE 2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 24/0
VACANT 1. Da
3.Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1207 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 12/0
3.Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1205 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
MARE 2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 12/0
3.Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1206 2.Nu
1. Nu
Limba român
MARE 2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 18/0
3.Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1105 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1101 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1104 2.Nu
1. Nu
Limba român
SATU MARE 2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1288 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
Pagina 91 / 112
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1336 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1269 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1270 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1801 2.Nu
1. Nu
Limba român
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
3.Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1276 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
3.Nu
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1034 2.Nu
1. Nu
Limba român
TELECOMUNICAII "ION I. C. BRTIANU" SATU
MARE
SOFERI
ANG. PERD. DETERMINATA
LICEAL1272 2.Nu
1. Nu
Limba maghiar
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1812 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 92 / 112
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1833 2.Nu
1. Nu
Limba român
2. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
TA 9. Nu
LICEAL1817 2.Nu
1. Nu
Limba român
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
LICEAL1337 2.Nu
1. Nu
Limba român
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
SPECIAL GIMNAZIAL1902
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
SPECIAL GIMNAZIAL1733
20/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
SPECIAL GIMNAZIAL1729
20/0
4. Nu
ANG. PERD. NEDETERMINA
nota/media cel putin 7
SPECIAL GIMNAZIAL1722
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
SPECIAL GIMNAZIAL1728
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
Pagina 93 / 112
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat fara definitivat cu
nota/media cel putin 7
SPECIAL GIMNAZIAL1901
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Nu
8. Nu
9. Nu
SPECIAL GIMNAZIAL1730
20/0
4. Nu
ANG. PERD. DETERMINATA 9. Da, candidat cu nota/media cel