of 149 /149
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/02/2016 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEAL 1006 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADJUDENI LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 2. Nu TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTIL 10/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1005 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADJUDENI LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 2. Nu PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ) 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1004 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADJUDENI LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 2. Nu EDUCATIE MUZICALA 7/0 REZERVAT Concediu crestere copil 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1001 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADJUDENI LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 2. Nu LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18/0 REZERVAT Concediu crestere copil 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1003 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADJUDENI LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 2. Nu EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA 7/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 149

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ Lista … · 2016-02-16 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/02/2016 Probă practică

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ Lista … · 2016-02-16 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/02/2016

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. trans. cons. între unit.

  7. pt.repart. în şed. publică de trans.

  8. cond. spec. de transfer

  LICEAL10062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

  TEXTIL 10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  REZERVATConcediucrestere

  copil

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVATConcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 149

 • LICEAL10022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuLIMBA FRANCEZA9/0

  VACANTCompletarea

  normei

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10002.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ADJUDENI

  LICEUL TEHNOLOGICADJUDENI, COMUNA

  TAMĂȘENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21262.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /TURISM)

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

  3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21122.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  12/2

  VACANT

  DII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21162.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuISTORIE

  5/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21172.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuGEOGRAFIE

  6/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21232.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21242.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 149

 • LICEAL21132.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21182.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  PSIHOLOGIE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21192.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21212.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  2/13

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21252.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21222.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21202.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21152.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21142.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNAAGAPIA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 149

 • PRESCOLAR14382.Nu

  1. Nu

  RURAL

  AGAPIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORESCU",

  COMUNA AGAPIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORESCU",

  COMUNA AGAPIA 2. NuFIZICA8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1441

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AGAPIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE GRIGORESCU",

  COMUNA AGAPIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10092.Nu

  1. Nu

  IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10102.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/1

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1017

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuGEOGRAFIE

  9/1

  REZERVATRez. dir./ dir.

  adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 149

 • GIMNAZIAL10112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

  ENGLEZA 17/1

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10082.Nu

  1. Nu

  BahnisoaraRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10072.Nu

  1. Nu

  BrosteniRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Bahna/ IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuFIZICA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  IzvoareRURAL

  BAHNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BAHNA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 149

 • GIMNAZIAL10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuLIMBA ENGLEZA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10382.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  8/0

  VACANTCOMPLETAREA NORMEI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10352.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTPRETRANSF

  ER

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANTCompletare

  normă

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  15/0

  REZERVATREZ. DIR/DIR.ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  lIMBA LATINĂ9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuLIMBA FRANCEZA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10362.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BARTICEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBARTICEȘTI, COMUNA

  BOTEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTPRETRANSF

  ER

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 149

 • LICEAL19842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

  LEMNULUI /PRELUCRAREA

  LEMNULUI)5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuPROTECTIA MEDIULUI

  18/0

  VACANT

  ART.253

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ŞC.NR.2 BICAZURBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuGEOGRAFIE

  16/2

  VACANT

  ART.253

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  ART.253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuISTORIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 7 / 149

 • LICEAL19802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuISTORIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14512.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  ŞC. 2 BICAZURBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ŞC.2 BICAZURBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuBIOLOGIE

  14/4

  REZERVATREZERVATDIR. ADJ.

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ŞC.2 BICAZURBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuFIZICA

  16/0

  REZERVATCONTINUITATE LA

  DETASARELA CERERE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14482.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuCHIMIE

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 149

 • LICEAL19762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuECONOMIE APLICATA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BICAZ

  LICEUL "CAROL I", ORAȘBICAZ

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTORE LA

  STRUCTURI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14612.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTCONTINUITATE

  DETASARELA CERERE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVATORE LA

  STRUCTURI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR14582.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTPRETRANSF

  ER

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 149

 • GIMNAZIU /PRIMAR1464

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14602.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR14592.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BICAZ-CHEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ-CHEI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

  VACANTORE LA INV.

  PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuLIMBA FRANCEZA16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1473

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14662.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 149

 • GIMNAZIAL14702.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuRELIGIE ORTODOXA15/0

  VACANT

  ART.253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICAZUARDELEAN

  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU

  ARDELEAN 2. NuFIZICA6/0

  REZERVATCOMPLETAREA NORMEI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10472.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  RURAL

  BIRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANTONIE MUREȘIANU",

  COMUNA BIRA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  6/0

  VACANT

  Plata cu ora

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1046

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANTONIE MUREȘIANU",

  COMUNA BIRA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  Plata cu ora

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10442.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BIRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANTONIE MUREȘIANU",

  COMUNA BIRA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  Pretransfer

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANTONIE MUREȘIANU",

  COMUNA BIRA 2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BIRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANTONIE MUREȘIANU",

  COMUNA BIRA 2. NuGEOGRAFIE5/0

  REZERVATRez. Dir./ dir.

  adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR17312.Nu

  1. Nu

  COTUNARURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 11 / 149

 • GIMNAZIAL17342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR17332.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  BODESTII DE JOSRURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  7/0

  REZERVATPENSIONAR

  MEDCIAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BODEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BODEȘTI

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SloboziaRURAL

  BOGHICEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOGHICEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/4

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10532.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  SloboziaRURAL

  BOGHICEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOGHICEA

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGHICEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOGHICEA

  2. NuMATEMATICA

  16/2

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 149

 • GIMNAZIAL10502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SloboziaRURAL

  BOGHICEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOGHICEA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  14/0

  VACANT

  Plata cu ora

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR10492.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BOGHICEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOGHICEA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/3

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15582.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 13 / 149

 • LICEAL15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuSILVICULTURA15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

  HORTICULTURA /AGRICULTURA)

  20/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  AGRICULTURA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 19/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  VACANT

  ART. 253

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuBIOLOGIE5/1

  VACANT

  ART. 253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCA

  LICEUL "MIHAILSADOVEANU", COMUNA

  BORCA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

  LEMNULUI /PRELUCRAREA

  LEMNULUI)20/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR17392.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BORLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BORLEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATPENSIONAR

  MEDICAL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 149

 • GIMNAZIAL17372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BORLEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BORLEȘTI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  LIMBA LATINA 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BORLEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  REZERVATREZ. DIR./DIR.ADJ.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  INFORMATICA - TIC 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/0

  VACANTCompletare

  norma

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuGEOGRAFIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuISTORIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 149

 • PRIMAR10542.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BOZIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BOZIENI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1610

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR15902.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  POIANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR15942.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. Nu

  INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

  PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

  18/0

  VACANT

  TARZIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

  ROMANA13/0

  VACANT

  TARZIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR15922.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. Nu

  INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

  PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

  18/0

  VACANT

  TARZIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 149

 • GIMNAZIAL16012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuBIOLOGIE

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  TIRZIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT3/0

  VACANT

  ART.253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRUSTURI

  SCOALA GIMNAZIALA"IEREMIA IRIMESCU",COMUNA BRUSTURI 2. NuFIZICA

  12/0

  VACANT

  TIRZIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1063

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  10/0

  REZERVATREZ. INSP.

  ȘCOLAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10652.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  DOLJEȘTIRURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  BURUIENEȘTIRURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 17 / 149

 • GIMNAZIAL10642.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  DOLJEȘTIRURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  BURUIENEȘTIRURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuCHIMIE

  14/0

  REZERVATREZ. DIR./DIR. ADJ.DIR. SC.

  BIRA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  DOLJEȘTIRURAL

  BURUIENEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE PĂTRAȘCU",

  SAT BURUIENEȘTI,COMUNA DOLJEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15282.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1524

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22102.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/0

  VACANT

  AT.253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 149

 • GIMNAZIAL15112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuISTORIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR14762.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BÂRGAUANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BÂRGĂUANI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuBIOLOGIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10222.Nu

  1. Nu

  TABĂRARURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10202.Nu

  1. Nu

  BĂTRÎNEȘTIRURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 149

 • PRIMAR10232.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuLIMBA LATINA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1025

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10212.Nu

  1. Nu

  SPIRIDONEȘTIRURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  STRUCTURI PREDARESIMULTANĂ

  RURAL

  BĂLUŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLUȘEȘTI, COMUNA

  ICUȘEȘTI 2. NuLIMBA FRANCEZA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTPRETRANSF

  ER

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 149

 • GIMNAZIAL14472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuISTORIE

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CULTURĂ CIVICĂ 9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR14422.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1443

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLŢĂTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA BĂLȚĂTEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR16312.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuGEOGRAFIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 149

 • PRESCOLAR16302.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR16292.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEAHLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE UNGUREANU",

  COMUNA CEAHLĂU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORDUN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN

  2. NuMATEMATICA

  16/2

  VACANTPRETRANSF

  ER

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORDUN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  14/0

  REZERVATCONTINUITATE

  DETAȘARE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORDUN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  8/0

  VACANTCONTINUITATE

  COMPLETARE NORMĂ

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORDUN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1067

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORDUN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  REZERVATCONCEDIUCREȘTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 149

 • PRESCOLAR17462.Nu

  1. Nu

  GRADINITA MANOAIARURAL

  COSTIŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA COSTIȘA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTIŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA COSTIȘA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTIŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA COSTIȘA

  2. NuGEOGRAFIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1745

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTIŞA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA COSTIȘA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  FIZICA6/4

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  CULTURA CIVICA2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. NuEDUCATIE

  TEHNOLOGICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 149

 • GIMNAZIAL10772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  MATEMATICA16/0

  VACANTDETAȘAREINTERESÎNVĂȚ.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  ISTORIE5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10722.Nu

  1. Nu

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

  PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

  18/0

  VACANTDETAȘAREINTERESÎNVĂȚ.

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10762.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  RELIGIE ORTODOXA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COTUVAMEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OTILIA CAZIMIR", SATCOTU VAMEȘ, COMUNA

  HORIA2. Nu

  EDUCATIE PLASTICA3/0

  VACANTPLATA CU

  ORA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR18452.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1856

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 149

 • PRIMAR18482.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR18492.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuFIZICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRĂCĂOANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE

  SĂVINESCU", COMUNACRĂCĂOANI

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂNDESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA CÂNDEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1743

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂNDESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA CÂNDEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂNDESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA CÂNDEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 25 / 149

 • PRESCOLAR17442.Nu

  1. Nu

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL BARCANESTIRURAL

  CÂNDESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA CÂNDEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBRENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA DOBRENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR17542.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1751

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOCHIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  Pagina 26 / 149

 • PRESCOLAR17572.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DRAGOMIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PR.GHEORGHE

  SĂNDULESCU", COMUNADRAGOMIREȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOMIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PR.GHEORGHE

  SĂNDULESCU", COMUNADRAGOMIREȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR17582.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DRAGOMIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PR.GHEORGHE

  SĂNDULESCU", COMUNADRAGOMIREȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR17592.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DRAGOMIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PR.GHEORGHE

  SĂNDULESCU", COMUNADRAGOMIREȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂGĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA DRĂGĂNEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  ART.253

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LA