of 292 /292
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3311 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN", MUN. VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 17/0 VACANT 5 ORE BARLAD, 3 ORE HUSI, 9 ore Vaslui Modificat conform OMEN 3199/21.02.2 019 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3327 2.Nu 1. Nu Limba română CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN", MUN. VASLUI URBAN VASLUI PENITENCIARUL VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 7/0 VACANT Modificat conform OMEN 3199/21.02.2 019 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 3310 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN", MUN. VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Da 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2616 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN VASLUI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ELISABETA POLIHRONIADE", MUN. VASLUI 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT Modificat conform OMEN 3199/21.02.2 019 1. Nu 1 ani TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 292

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI …...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr

 • Author
  others

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI …...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI Lista...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/05/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  33112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  17/0

  VACANT

  5 OREBARLAD, 3

  ORE HUSI, 9ore VasluiModificatconformOMEN

  3199/21.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  33272.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN",

  MUN. VASLUIURBAN

  VASLUI

  PENITENCIARUL VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  7/0

  VACANTModificatconformOMEN

  3199/21.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  33102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  26162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  6/0

  VACANTModificatconformOMEN

  3199/21.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 292

 • SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  35782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ,

  ORAȘ NEGREȘTI 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  26152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "ELISABETAPOLIHRONIADE", MUN.

  VASLUI

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MURGENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHENUȚĂ COMAN",

  ORAȘ MURGENI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  0/0

  VACANTPostinexistent caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  15/0

  VACANTORE CU

  RISCPost

  modificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN CORIVAN", MUN.

  HUŞI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 7/0

  VACANT6 ORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 2 / 292

 • LICEAL27102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 6/0

  VACANT6 ORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL19192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL31662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL31822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 8/0

  VACANT8 ORE CURISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL33672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 7/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL31652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 3 / 292

 • LICEAL25572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -

  GIMNAZIUCOREGRAFI

  E

  12272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD 2. NuANSAMBLU CORAL2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -

  GIMNAZIUCOREGRAFI

  E

  12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEARTE "N.N. TONITZA",

  MUN. BÂRLAD 2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -

  GIMNAZIUCOREGRAFI

  E

  24892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI",

  MUN. VASLUI 2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1125

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuANTICIPATIESTIINTIFICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ANTICIPATIESTIINTIFICA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARMONIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA ACTORULUI1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2767

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuARTA TEXTILA

  9/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  ARTA TEXTILA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 292

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL PEDAGOGIC"IOAN POPESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1124

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuATELIER INTERACTIVPENTRU PRESCOLARI

  SI SCOLARI MICI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ATELIERINTERACTIV

  PENTRUPRESCOLARISI SCOLARI

  MICI (PALATESI CLUBURI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PRIBESTIRURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL29822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuBIOLOGIE0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV, MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 292

 • GIMNAZIAL18522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuBIOLOGIE6/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI DAVID", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuBIOLOGIE2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE PANU", MUN.

  HUŞI 2. NuBIOLOGIE4/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18082.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANASTASIE FĂTU", SAT

  BEREZENIRURAL

  RÂNCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RÂNCENI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL

  KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  3/1

  REZERVATREZERVZTINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE MILESCU

  SPĂTARU", SAT FEREȘTI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL31782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT7 ORE CURISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL30582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuBIOLOGIE11/0

  VACANT9 ORE CU

  RISCPost

  modificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR JUNCU", SAT

  BĂCEȘTI 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 292

 • GIMNAZIAL14072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15452.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

  RURAL

  MĂSCUREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT MĂSCUREI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE",

  MUN. VASLUI 2. NuBIOLOGIE6/0

  REZERVATCCCîncepand cu

  data de19.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL35132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE0/0

  VACANTPostinexistent caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL22402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIURCANIRURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20232.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IANA

  RURAL

  RECEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RECEA

  2. NuBIOLOGIE

  1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22922.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ALBEȘTI

  RURAL

  CORNI-ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT CORNI-ALBEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 292

 • GIMNAZIAL23152.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FLOREȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VĂLENI

  2. NuBIOLOGIE

  10/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33172.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN",

  MUN. VASLUIURBAN

  VASLUI

  PENITENCIARUL VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL

  KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL35352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuBIOLOGIE

  0/8

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL35362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE0/2

  VACANT2 ORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL35802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANTPostmodificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞULETEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL CARAIVAN", SAT

  ȘULETEA 2. NuBIOLOGIE0/2

  VACANTrisccomasare 2

  clase

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22742.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  RURAL

  HÂRSOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 292

 • GIMNAZIAL23452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUŞCAŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUȘCAȘI

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  RURAL

  GÂRDEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT GÂRDEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  VIISOARAURBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PARPANIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PARPANIȚA-

  NEGREȘTI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BUDARURAL

  OŞEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  OȘEȘTI 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BUNESTIRURAL

  AVEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT AVEREȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22142.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZIIRURAL

  VINEŢEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE ȘT. RĂILEANU",

  SAT VINEȚEȘTI 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", MUN.BÂRLAD

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR JUNCU", SAT

  BĂCEȘTI 2. NuBIOLOGIE2/1

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 292

 • GIMNAZIAL16252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEPEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

  2. NuBIOLOGIE

  2/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTI 2. NuBIOLOGIE9/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR MEDELEANU",

  SAT CIOCANI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17092.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"IONEL MIRON", SAT

  IVĂNEȘTIRURAL

  URSOAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT URSOAIA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MICLEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  MICLEȘTI 2. NuBIOLOGIE10/0

  REZERVATPANA LA

  23.05.2020

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZORLENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"MARCEL GUGUIANU",

  SAT ZORLENI 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANTRISCNEREALIZ

  PLANSCOLARIZ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 292

 • GIMNAZIAL29362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARE 2. NuBIOLOGIE1/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LAZA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU", SAT

  LAZA 2. NuBIOLOGIE0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE PTSANATATE 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuBIOLOGIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE TUTOVEANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE3/4

  VACANT2 ORE

  BLOCATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL35342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

  ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuBIOLOGIE6/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU",

  MUN. VASLUI 2. NuBIOLOGIE12/0

  REZERVATCCCincepand cu

  data de19.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC "EMILRACOVIȚĂ", MUN. VASLUI

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL35922.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  RURAL

  DOAGELE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT DOAGELE

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANTPostmodificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 292

 • LICEAL25462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL28432.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  RURAL

  CHETROSU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT CHETROSU

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC TIFU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT SÂRBI

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARE 2. NuBIOLOGIE1/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANTPostmodificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEORETIC "MIHAIEMINESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT6 ORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL31072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GH. ROȘCA CODREANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuBIOLOGIE - STIINTE0/3

  VACANT2 ORE

  BLOCATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL32142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL

  KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 292

 • CLUBURILECOPIILOR1127

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  CLUBUL COPIILOR "SPIRUHARET", MUN. BÂRLAD

  2. NuCARTING

  9/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  VIISOARAURBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL35122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂLCIU

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR",

  SAT FĂLCIU 2. NuCHIMIE1/0

  VACANTPostmodificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL31992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35582.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN",

  MUN. VASLUIURBAN

  VASLUI

  PENITENCIARUL VASLUI

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL34372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV, MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL28832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 13 / 292

 • GIMNAZIAL29352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARE 2. NuCHIMIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL30942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  COLEGIUL NAȚIONAL"GH. ROȘCA CODREANU",

  MUN. BÂRLAD 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL25182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRA NECHITA",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PRIBESTIRURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuCHIMIE

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL28112.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  ŢIFU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȚIFU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28422.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  RURAL

  CHETROSU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT CHETROSU

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ", MUN.

  HUŞI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuCHIMIE9/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL NAŢIONAL"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI

  2. NuCHIMIE

  2/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 14 / 292

 • GIMNAZIAL32992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22912.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT ALBEȘTI

  RURAL

  CORNI-ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT CORNI-ALBEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

  SAT ROȘIEȘTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC"MIHAIL

  KOGĂLNICEANU", MUN.VASLUI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT2 ORE

  BLOCATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC DELESTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELEȘTI

  RURAL

  HÂRSOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT HÂRSOVA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂLTENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23112.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FLOREȘTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPRURAL

  VOINEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VOINEȘTI

  2. NuCHIMIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC "EMILRACOVIȚĂ", MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  DGAPS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 292

 • GIMNAZIAL19462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN PARFENE",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE2/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC OBARSENIRURAL

  VINDEREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VINDEREI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR JUNCU", SAT

  BĂCEȘTI 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VULTUREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE CIUBOTARU",

  SAT VULTUREȘTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEPEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT CEPEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SATE COMPONENTERURAL

  TĂCUTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL ANDREI", SAT

  TĂCUTA 2. NuCHIMIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuCHIMIE2/0

  VACANTORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL28862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGDANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BOGDANA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL35302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. HUŞI 2. NuCHIMIE0/0

  VACANTPostinexistent caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 292

 • LICEAL35832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VETRIŞOAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", SAT

  VETRIȘOAIA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANTPostmodificat caurmare a

  hotararii CAal ISJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PRINCIPESA ELENA

  BIBESCU", MUN. BÂRLAD 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT4 ORE CU

  RISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  COLEGIUL ECONOMIC"ANGHEL RUGINĂ", MUN.

  VASLUI 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26982.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU",

  SAT LIPOVĂȚRURAL

  FUNDUVĂII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT FUNDU-VĂII

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEORETIC "MIHAIEMINESCU", MUN.

  BÂRLAD 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEORETIC "EMILRACOVIȚĂ", MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALEXANDRU VLAHUŢĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU VLAHUȚĂ",

  SAT ALEXANDRUVLAHUȚĂ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BLĂGEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC RACOVARURAL

  GÂRCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GÂRCENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 292

 • GIMNAZIAL17672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PUNGEȘTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE T. POPA", SAT

  DĂNEȘTI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂSTÂCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CEZAR BOTEZ", SAT

  FÂSTÂCI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR JUNCU", SAT

  BĂCEȘTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT2 ORE

  BLOCATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BARBOSIRURAL

  HOCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT HOCENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuCHIMIE0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC PUNTISENIRURAL

  COSTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL IERARH LUCA",

  SAT COSTEȘTI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA BRODOCURBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 292

 • GIMNAZIAL20212.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IANA

  RURAL

  RECEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT RECEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PERIENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

  ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANTOREBLOCATE

  AMARICUTEI IULIA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂDURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT PĂDURENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC POGANESTIRURAL

  STĂNILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15382.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POGANA

  RURAL

  MĂSCUREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT MĂSCUREI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC VINETESTIRURAL

  TÂRZII

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ROTARU",

  SAT TÂRZII 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 292

 • LICEAL31792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL "ȘTEFANPROCOPIU", MUN. VASLUI

  2. NuCHIMIE

  7/0

  VACANT7 ORE CURISC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL21452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC BUNESTIRURAL

  AVEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT AVEREȘTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIURCANIRURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL SADOVEANU",

  MUN. VASLUI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL34232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADIA

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT VLADIA

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  7/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC SARBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  RURAL

  BANCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BANCA

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  8/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CODĂEŞTI

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  2. NuCHIMIE - STIINTE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL29982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE IORGA", ORAȘ

  NEGREȘTI 2. NuCHIMIE - STIINTE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  POSTLICEAL34502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV, MUN. VASLUI

  2. NuCOMUNICARE

  PROFESIONALA INLIMBA MODERNA

  (FRANCEZA) 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 20 / 292

 • LICEAL27362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL27372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION MINCU", MUN.

  VASLUI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT18 ORE CU

  RISC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL3271

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTA

  ECATERINA", MUN. HUŞI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 16/0

  VACANTPOST

  CONDITIONAT DE

  PLANUL DESCOLARIZA

  RE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. BÂRLAD 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL3272

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  HUŞI

  ŞCOALA PROFESIONALĂSPECIALĂ "SFÂNTA

  ECATERINA", MUN. HUŞI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 15/0

  VACANTPOST

  CONDITIONAT DE

  PLANUL DESCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1947

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  PALATUL COPIILOR, MUN.VASLUI

  2. NuCOR / GRUP VOCAL

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EPISCOP IACOV

  ANTONOVICI", MUN.BÂRLAD

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN MOTAȘ",

  MUN. VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "CONSTANTIN PUFAN",MUN. VASLUI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 292

 • GIMNAZIAL33182.Nu

  1. Nu

  Limba românăCENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN",

  MUN. VASLUIURBAN

  VASLUI

  PENITENCIARUL VASLUI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANTModificatconformOMEN

  3199/21.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RAREȘ", MUN.

  BÂRLAD 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT+ V, VI, VII,

  VIII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL24802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE ALECSANDRI",

  MUN. VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR",

  MUN. VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", MUN.BÂRLAD

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19922.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN

  CUZA", MUN. VASLUIURBAN

  BRODOC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,LOC. BRODOC-VASLUI

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VENIAMIN COSTACHI",

  SAT ROȘIEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIEINTERCULTURALA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ELENA CUZA", MUN.

  VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 292

 • GIMNAZIAL26682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  LICEUL "ȘTEFAN CELMARE", SAT CODĂEȘTI

  RURAL

  PRIBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT PRIBEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL27962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂCANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT BĂCANI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TUTOVA

  RURAL

  BĂDEANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT BĂDEANA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TANACU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAXENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DRAXENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13862.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC POGANESTI

  RURAL

  STĂNILEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 292

 • GIMNAZIAL23302.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC TRESTIANA

  RURAL

  GRIVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"STROE BELLOESCU", SAT

  GRIVIȚA 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL23382.Nu

  1. Nu

  Limba românăSATE COMPONENTE

  RURAL

  GARABANCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GARA BANCA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANTPost rezultatdin divizarecod 2825 (2ore solicitatela Modificarecontract cf.art 93^1)

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu5. Da6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BÂRLAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MANOLACHE COSTACHE

  EPUREANU", MUN.BÂRLAD

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  REZERVATDirectoradjunct

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RAFAILA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ANDONE CUMPĂTESCU",

  SAT RAFAILA 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EPURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN ASIMINEI",

  SAT EPURENI, COM.DUDA-EPURENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 292

 • GIMNAZIAL14882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂLUŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT MĂLUȘTENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC UNTESTI

  RURAL

  BOGDĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"HORIA STAMATIN", SAT

  BOGDĂNEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21512.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC BUNESTI

  RURAL

  AVEREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT AVEREȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22532.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC GIURCANI

  RURAL

  GĂGEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION ARTENE", SAT

  GĂGEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20252.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC RECEA

  RURAL

  IANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT IANA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  9/0

  VACANT

  2 ore blocate

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21902.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC OBARSENI

  RURAL

  VINDEREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VINDEREI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 292

 • GIMNAZIAL28702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUIEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC,SAT PUIEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DELENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT DELENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ȘTEFAN CEL MARE", SAT

  ȘTEFAN CEL MARE 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29432.Nu

  1. Nu

  Limba românăSC MIRENI

  RURAL

  COROIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE C. DRAGU", SAT

  COROIEȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL35402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TODIREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE CIOATĂ",

  SAT TODIREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  5/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL30372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VASLUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU",

  MUN. VASLUI 2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 26 / 292

 • GIMNAZIAL26452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MUNTENIIDE SUS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION AGARICI", SATMUNTENII DE SUS 2. Nu

  CULTURA CIVICA -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT GHERGHEȘTI

  RURAL

  CHETROSU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT CHETROSU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL34892.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA SOLESTI (2 ORE)

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR ROSETTI", SAT

  SOLEȘTI

  RURAL

  ŞERBOTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT ȘERBOTEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT