of 89 /89
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CĂLĂRAȘI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN LICEAL 1856 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL BORCEA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 3 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1697 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CĂLĂRAŞI COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1378 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL MÂNĂSTIRE A LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MANASTIREA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 11/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1334 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL BORCEA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 16/0 VACANT 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1129 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN FUNDULEA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA NEDELCIU" FUNDULEA 2. Nu BIOLOGIE 16/0 VACANT 1. Nu 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 89

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CĂLĂRAȘI Lista ... · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CĂLĂRAȘI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017 Probă practică

 • Author
  others

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CĂLĂRAȘI Lista ... · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI:...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: CĂLĂRAȘI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  LICEAL18562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 BORCEA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  COLEGIUL AGRICOL"SANDU ALDEA"

  CALARASI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 BORCEA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuBIOLOGIE16/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 89

 • GIMNAZIAL14952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FUNDENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FUNDENI

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU-GARA

  2. NuBIOLOGIE

  16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRĂSINET

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRASINET

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELCIUGATELE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 BELCIUGATELE

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STEFAN VODA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 89

 • GIMNAZIAL13402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 UNIREA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BELCIUGATELE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 BELCIUGATELE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FUNDENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FUNDENI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GĂLBINAŞI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GALBINASI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 ALEXANDRU

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  LICEUL "ALEXANDRUODOBESCU" LEHLIU

  GARA 2. NuCHIMIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL "DANUBIUS"CALARASI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 89

 • LICEAL15792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION GHICA" OLTENITA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞOLDANU

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN

  TEODORESCU" SOLDANU 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUICA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LUICA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂDĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOŞVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGOS VODA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JEGĂLIA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 JEGALIA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STEFAN VODA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 89

 • GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRĂSINET

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRASINET

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  (PREASNA) 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILEANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ILEANA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DÂLGA-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DALGA GARA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ULMU

  RURAL

  DOROBANŢU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOROBANTU

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 UNIREA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuCHIMIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORCEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINARURAL

  DRAGALINA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGALINA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 89

 • GIMNAZIAL12832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RADU VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADU VODA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRIVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE PETRESCU"

  CRIVAT 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DICHISENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DICHISENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"DAN MATEESCU"

  CALARASI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1721

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"DAN MATEESCU"

  CALARASI 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1778

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  CLUBUL COPIILOR NR.1OLTENITA

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1773

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  PALATUL COPIILOR NR.1CALARASI

  2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 89

 • CLUBURILECOPIILOR1779

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  CLUBUL COPIILOR NR.1OLTENITA

  2. NuDANS POPULAR

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  OLTENITA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA16/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  COLEGIUL AGRICOL"SANDU ALDEA"

  CALARASI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION GHICA" OLTENITA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA -EDUCATIE

  ECONOMICO-FINANCIARA

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR15732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA PRIMARA NR.3DOROBANTU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA PRIMARA NR.2RENASTEREA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  INDEPENDENŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"GEORGE VALSAN"

  INDEPENDENTA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 89

 • GIMNAZIAL14142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLADŢEPEŞ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VLAD TEPES

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  COLEGIUL "STEFANBANULESCU" CALARASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAROŞIE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VALEA ROSIE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL"

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION GHICA" OLTENITA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RADU VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADU VODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DÂLGA-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DALGA GARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 89

 • GIMNAZIAL14782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUMUŞANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRUMUSANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VASILAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU" VASILATI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUMUŞANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRUMUSANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  LICEUL "ALEXANDRUODOBESCU" LEHLIU

  GARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU-GARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  (PREASNA) 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂDĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOROBANŢU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOROBANTU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE MANU"

  BUDESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 89

 • GIMNAZIAL13152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DICHISENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DICHISENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13662.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1 PERISORU

  RURAL

  TUDORVLADIMIRE

  SCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 PERISORU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGALINA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIRNOGI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CHIRNOGI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRĂDIŞTEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN GEORGE

  CALINESCU" GRADISTEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL"

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  SCOALA GIMNAZIALA"DRAGOS MARIN" STEFAN

  CEL MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOCĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CIOCANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 89

 • GIMNAZIAL12782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTcatedra esteconstituitadin ore lastructura

  SCOALA CUCLASELE I-IV TONEA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA VODA"

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CURCANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CURCANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STEFAN VODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.7 CALARASI

  SCOALA GIMNAZIALA"CAROL I" CALARASI

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALANR.7 CALARASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14322.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE MANU"

  BUDESTIURBAN

  APROZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 APROZI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ION GHICA" OLTENITA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GĂLBINAŞI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GALBINASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 89

 • GIMNAZIAL13982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ULMU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ULMU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RADU VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADU VODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROSEŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"IANCU ROSETTI" ROSETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROSEŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"IANCU ROSETTI" ROSETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROSEŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"IANCU ROSETTI" ROSETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 BORCEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUZA VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CUZA VODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL "DANUBIUS"CALARASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 89

 • GIMNAZIAL14402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂSCIOARELE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CASCIOARELE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12492.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINARURAL

  DRAGALINA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGALINA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHATU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SOHATU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"CALARASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"DAN MATEESCU"

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FUNDENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FUNDENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 89

 • GIMNAZIAL10992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOŞVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGOS VODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DORMĂRUNT

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOR MARUNT SAT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JEGĂLIA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 JEGALIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1780

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  CALARASI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  BASEBALL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1593

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RADOVANU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE ION GHICA"

  RADOVANU 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1412

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂLCELELE

  SCOALA GIMNAZIALA"FLORENTA ALBU"

  VILCELELE 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1521

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GĂLBINAŞI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GALBINASI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1053

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LEHLIU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1082

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRĂSINET

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRASINET

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 89

 • GIMNAZIU /PRIMAR1127

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1562

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1363

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIŞORU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PERISORU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuEDUCATIE MUZICALA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1461

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRIVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE PETRESCU"

  CRIVAT 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1307

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  SCOALA GIMNAZIALA"DRAGOS MARIN" STEFAN

  CEL MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1231

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 ALEXANDRU

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1251

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINARURAL

  DRAGALINA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGALINA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1270

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 89

 • GIMNAZIU /PRIMAR1190

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORCEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1044

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RĂZVANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RAZVANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1056

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU-GARA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1216

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JEGĂLIA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 JEGALIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1719

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"CALARASI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1501

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FUNDENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FUNDENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1206

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUZA VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CUZA VODA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1293

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROSEŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"IANCU ROSETTI" ROSETI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 89

 • GIMNAZIU /PRIMAR1540

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUICA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LUICA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL "DANUBIUS"CALARASI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1646

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPANŢOV

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 STANCEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 BORCEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRĂDIŞTEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN GEORGE

  CALINESCU" GRADISTEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1008

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂDĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1015

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAARGOVEI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VALEA ARGOVEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1029

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1069

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILEANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ILEANA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 89

 • GIMNAZIAL12692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MODELU

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANCEL MARE

  SCOALA GIMNAZIALA"DRAGOS MARIN" STEFAN

  CEL MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂLCELELE

  SCOALA GIMNAZIALA"FLORENTA ALBU"

  VILCELELE 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIŞORU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PERISORU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OLTENIŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU D. GHICA"

  OLTENITA 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FUNDENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FUNDENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂDĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 89

 • GIMNAZIAL10612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU-GARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILEANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ILEANA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RADOVANU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE ION GHICA"

  RADOVANU 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOŞVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGOS VODA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LEHLIU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RĂZVANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RAZVANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAARGOVEI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VALEA ARGOVEI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUICA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LUICA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GĂLBINAŞI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GALBINASI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 89

 • GIMNAZIAL17682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"TUDOR VLADIMIRESCU"

  CALARASI 2. NuEDUCATIE PLASTICA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROSEŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"IANCU ROSETTI" ROSETI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"CALARASI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SPANŢOV

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 STANCEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JEGĂLIA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 JEGALIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 ALEXANDRU

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUZA VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CUZA VODA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BORCEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 BORCEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 89

 • LICEAL13932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRĂDIŞTEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN GEORGE

  CALINESCU" GRADISTEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 FUNDULEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MÂNĂSTIREA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  MANASTIREA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  COLEGIUL "STEFANBANULESCU" CALARASI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL "DANUBIUS"CALARASI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIRNOGI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CHIRNOGI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  INDEPENDENŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"GEORGE VALSAN"

  INDEPENDENTA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FUNDULEA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA NEDELCIU"

  FUNDULEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DÂLGA-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DALGA GARA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 89

 • GIMNAZIAL10092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂMĂDĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞTEFANVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 STEFAN VODA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRAGOŞVODĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DRAGOS VODA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHIRNOGI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CHIRNOGI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 ALEXANDRU

  RURAL

  NICOLAEBĂLCESCU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 NICOLAE BALCESCU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂLCELELE

  SCOALA GIMNAZIALA"FLORENTA ALBU"

  VILCELELE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRĂSINET

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRASINET

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUICA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LUICA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  CRIVĂŢ

  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE PETRESCU"

  CRIVAT 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 89

 • GIMNAZIAL10302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂRULEŞTI-GARĂ

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 SARULESTI GARA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18702.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA

  MIRCEA ELIADE+SCOALAGIMNAZIALA C.

  TEODERESCU SOLDANU

  URBAN

  OLTENIŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"SPIRU HARET" OLTENITA

  2. NuEDUCATIE

  TEHNOLOGICA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1482

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "AMICII"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1481

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "AMICII"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11072.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOR MARUNT SAT

  RURAL

  ÎNFRĂŢIREA

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.3INFRATIREA 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12372.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINA

  RURAL

  DRAGALINA

  GRADINITA PROGRAMSAPTAMANAL NR.1

  DRAGALINA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10552.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 LEHLIU-GARA

  URBAN

  LEHLIU-GARĂ

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 LEHLIU

  GARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 89

 • PRESCOLAR12872.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADU VODA

  RURAL

  PLEVNA

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.1 PLEVNA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR13552.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PERISORU

  RURAL

  PERIŞORU

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1 PERISORU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15202.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "STEP BY

  STEP" CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTpostul este la

  SERA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15242.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "ROSTOGOL"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTpostul este la

  cresa

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15302.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT ,,TARA

  COPILARIEI’’ CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15832.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  RURAL

  CUCUIEŢI

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.2 CUCUIETI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 89

 • PRESCOLAR15842.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PLATARESTI

  RURAL

  PLĂTĂREŞTI

  GRADINITA PROGNORMAL NR.3RENASTEREA 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR16362.Nu

  1. Nu

  RURAL

  MODELU

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT " BROTACEL"

  MODELU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12362.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINA

  RURAL

  DRAGALINA

  GRADINITA PROGRAMSAPTAMANAL NR.1

  DRAGALINA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14372.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CASCIOARELE

  RURAL

  CĂSCIOARELE

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1CASCIOARELE 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11992.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CUZA VODA

  RURAL

  CUZA VODĂ

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 CUZA

  VODA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12182.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALA"GEORGE VALSAN"

  INDEPENDENTA

  RURAL

  INDEPENDENŢA

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 "ZANA

  FLORILOR"INDEPENDENTA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 89

 • PRESCOLAR13542.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 PERISORU

  RURAL

  PERIŞORU

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1 PERISORU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15032.Nu

  1. Nu

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "ARICEL"

  CALARASI

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.8 CALARASI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15142.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "STEP BY

  STEP" CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14562.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE PETRESCU"

  CRIVAT

  RURAL

  CRIVĂŢ

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 CRIVAT

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12392.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEHNOLOGIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

  DRAGALINA

  RURAL

  DRAGALINA

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1

  DRAGALINA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15252.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "ROSTOGOL"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTpostul este la

  cresa

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 89

 • PRESCOLAR15262.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "ROSTOGOL"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR17942.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CHIRNOGI

  RURAL

  CHIRNOGI

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR. 3 CHIRNOGI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11932.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CIOCANESTI

  RURAL

  CIOCĂNEŞTI

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.4CIOCANESTI 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11982.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 CUZA VODA

  RURAL

  CUZA VODĂ

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 CUZA

  VODA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12072.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 JEGALIA

  RURAL

  GÂLDĂU

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.2 GALDAU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10102.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  RURAL

  PLUMBUITA

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.3PLUMBUITA 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 89

 • PRESCOLAR10112.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 TAMADAU MARE

  RURAL

  ŞEINOIU

  GRADINITA PROGNORMAL NR.4 SEINOIU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR13172.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DICHISENI

  RURAL

  COSLOGENI

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.3COSLOGENI 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14002.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 ULMU

  RURAL

  ULMU

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.1 ULMU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14022.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALA"FLORENTA ALBU"

  VILCELELE

  RURAL

  VÂLCELELE

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 VILCELELE

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR16382.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 STANCEA

  RURAL

  SPANŢOV

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1 SPANTOV

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR16392.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.2 STANCEA

  RURAL

  CETATEAVECHE

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.3 CETATEA

  VECHE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 89

 • PRESCOLAR16472.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALA"GRIGORE MOISIL"

  ULMENI

  RURAL

  ULMENI

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 ULMENI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14722.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRUMUSANI

  RURAL

  PASĂREA

  GRADINITA PROG.NORMAL NR. 4 PASAREA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR14972.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "AMICII"

  CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTpostul este lastructura

  GPN ScufitaRosie

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15052.Nu

  1. Nu

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "ARICEL"

  CALARASI

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA PROGRAMNORMAL NR.1 CALARASI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15172.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CĂLĂRAŞI

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "STEP BY

  STEP" CALARASI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTpostul este la

  SERA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR15312.Nu

  1. Nu

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GALBINASI

  RURAL

  GĂLBINAŞI

  GRADINITA PROG.NORMAL NR.1 GALBINASI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA