of 63 /63
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/09/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer LICEAL 2183 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN VALEA LUI MIHAI LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 2184 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN VALEA LUI MIHAI LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1420 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL BORŞ LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL "TAMASI ARON" BORȘ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 1419 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL BORŞ LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL "TAMASI ARON" BORȘ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 1682 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL CADEA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 63

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista … umane/tit2019/Concursjudetean/Posturi_05_09...INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista posturilor vacante-rezervate la

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR Lista …...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BIHOR

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 05/09/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  LICEAL21832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL16822.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 63

 • LICEAL21872.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU ROMAN"

  ALEȘD 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL DEARTA3116

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuARHITECTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂGAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ÎNV. GÂLGĂU IOSIF"

  PĂGAIA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BIHARIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GASPAR ANDRAS"

  BIHARIA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCREȚIA SUCIU"

  ORADEA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 63

 • GIMNAZIAL10252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24282.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16262.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AVRAM IANCU

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19572.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUGAŞU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"LUGAȘU DE JOS 2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17082.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 63

 • GIMNAZIAL19432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PETREU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PETREU

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18212.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR2718

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  PALATUL COPIILORORADEA

  2. NuCERAMICA

  18/0

  VACANT

  STEI

  1. Da

  4 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL31682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CETARIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  CETARIU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17072.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuCHIMIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 63

 • GIMNAZIAL19932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VIIŞOARA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VIIŞOARA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNIOB

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZENT ISTVAN" SÂNIOB

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂGAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ÎNV. GÂLGĂU IOSIF"

  PĂGAIA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL25802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂUTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂUTEU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SÂNNICOLAU DE

  MUNTE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOLDY" SÂNNICOLAU DE

  MUNTE 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂMĂŞEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂMĂȘEU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTSI

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16252.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 63

 • GIMNAZIAL10242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"TRAIAN VUIA" ORADEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuCHIMIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13332.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15872.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19472.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"

  LUGAȘU DE JOSRURAL

  URVIND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIND

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 63

 • LICEAL17252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16272.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24292.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. Nu

  CULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25442.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "EMANUEL"

  ORADEA 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SĂLACEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BALASKO NANDOR"

  SĂLACEA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 63

 • LICEAL DEARTA3119

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuDESIGN

  18/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA3117

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuDESIGN TEXTIL

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL17962.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL ORTODOX"EPISCOP ROMAN

  CIOROGARIU" ORADEA 2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 17/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HOREA" MARGHITA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "BONITAS" ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 4/0

  VACANT

  SALONTA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL17272.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 63

 • LICEAL24822.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL DE ARTE ORADEA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15972.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  BUDOI

  LICEUL TEORETIC "JOZEFKOZACEK" BUDOI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24742.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24362.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRATCA

  LICEUL TEORETIC NR.1BRATCA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PALATELECOPIILOR3331

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  PALATUL COPIILORORADEA

  2. NuECOTURISM

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  ECOTURISM(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 63

 • GIMNAZIAL13202.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MĂDĂRAS

  RURAL

  IANOŞDA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 IANOŞDA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24332.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL33052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUPLACUDE BARCĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SUPLACU DE

  BARCĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL32712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SALONTA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR19272.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ"FLOARE DE LOTUS"

  SÂNMARTINRURAL

  RONTĂU

  ŞCOALA PRIMARĂ"NUFĂRUL" RONTĂU II

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18232.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21032.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÂRCIOROG

  RURAL

  FÂŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 FÎŞCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 63

 • GIMNAZIAL20732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  NR.1 POPEȘTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CURTUIŞENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR. BALASI JOZSEF"

  CURTUIŞENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TINCA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE JIGA" TINCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24752.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BUDUSLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUDUSLĂU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  INEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PUIU SEVER" INEU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATCFP

  31.12.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHERECHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BOCSKAY ISTVAN"

  CHERECHIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  CENTRUL ȘCOLAR DEEDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  "BONITAS" ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTORADEA+VALEA LUIMIHAI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 63

 • GIMNAZIAL21582.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  RURAL

  HIDIŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HIDIŞEL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16332.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL26382.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"TRAIAN VUIA" ORADEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL26862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MIŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MISKOLCZY KAROLY"

  MIŞCA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limba română

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL2327

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL NR.1 ORADEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  BEIUS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL16712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13352.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  31142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BIHORUL"

  ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  REZERVAT

  CFP

  1. Nu

  1 ani

  JUDO3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22742.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BIHORUL"

  ORADEAURBAN

  ORADEA

  CLUBUL SPORTIV ȘCOLARNR.1 ORADEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  GIMNASTICARITMICA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 63

 • CLUBURISPORTIVESCOLARE

  31132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "BIHORUL"

  ORADEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  REZERVAT

  CFP

  1. Nu

  1 ani

  FOTBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1550

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GEPIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 GEPIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1939

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PETREU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1291

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TINCA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE JIGA" TINCA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MARGHITA

  COLEGIUL NAȚIONAL"OCTAVIAN GOGA"

  MARGHITA 2. NuEDUCATIE MUZICALA18/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1338

  2.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2102

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRCIOROG

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÂRCIOROG

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1973

  2.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"

  LUGAȘU DE JOSRURAL

  URVIND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIND

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1714

  2.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 63

 • GIMNAZIU /PRIMAR3072

  2.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuEDUCATIE MUZICALA12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1020

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21612.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1619

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUTANI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1049

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URVIŞ DEBEIUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIȘ DE BEIUȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1310

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂRBI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÂRBI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRATCA

  LICEUL TEORETIC NR.1BRATCA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2691

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MIŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MISKOLCZY KAROLY"

  MIŞCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1496

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TULCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NESTOR PORUMB"

  TULCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 63

 • GIMNAZIU /PRIMAR1509

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TALPOŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TALPOŞ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1588

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1632

  2.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1760

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1288

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TINCA

  LICEUL TEORETIC"NICOLAE JIGA" TINCA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANTPE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1616

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOTAR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 HOTAR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1104

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLUGĂRI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂLUGĂRI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUTANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15962.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  BUDOI

  LICEUL TEORETIC "JOZEFKOZACEK" BUDOI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 63

 • GIMNAZIAL16312.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLUGĂRI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CĂLUGĂRI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRCIOROG

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VÂRCIOROG

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17852.Nu

  1. Nu

  Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR. BALASI JOZSEF"

  CURTUIŞENIRURAL

  VĂŞAD

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 VĂŞAD

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEIUŞ

  COLEGIUL TEHNIC "IOANCIORDAȘ" BEIUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DIOSIG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 DIOSIG

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 63

 • GIMNAZIAL33222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUNCUIUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 ŞUNCUIUŞ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL27932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LĂZĂRENI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LĂZĂRENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  GEPIȘ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂDĂRAŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MĂDĂRAS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URVIŞ DEBEIUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIȘ DE BEIUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL29362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25342.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "EMANUEL"

  ORADEA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL28432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUGAŞU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"LUGAȘU DE JOS 2. NuEDUCATIE

  TEHNOLOGICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL33112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ORADEA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 63

 • GIMNAZIAL25432.Nu

  1. BAPTIST

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICBAPTIST "EMANUEL"

  ORADEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22622.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL"

  ORADEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VADUCRIŞULUI

  COLEGIUL TEHNIC NR.1VADU CRIŞULUI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13372.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24062.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL REFORMAT"LORANTFFY

  ZSUZSANNA" ORADEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL24762.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ROŞIORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"JAKO ZSIGMOND"

  ROȘIORI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SALONTA

  LICEUL TEORETIC"ARANY JANOS" SALONTA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 63

 • GIMNAZIAL17642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17182.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18242.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLARD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZALARDI JANOS"

  SĂLARD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DIOSIG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 DIOSIG

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16342.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SĂLARD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SZALARDI JANOS"

  SĂLARD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 63

 • GIMNAZIAL26922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  MIŞCA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MISKOLCZY KAROLY"

  MIŞCA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15952.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  BUDOI

  LICEUL TEORETIC "JOZEFKOZACEK" BUDOI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR17892.Nu

  1. ORTODOX

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL ORTODOX"EPISCOP ROMAN

  CIOROGARIU" ORADEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR32812.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR24682.Nu

  1. ROMANO-

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR33192.Nu

  1. Nu

  RURAL

  TARCEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR32852.Nu

  1. Nu

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PETREU

  RURAL

  CRESTUR

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.3 CRESTUR

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 63

 • PRESCOLAR24672.Nu

  1. ROMANO-

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC

  "SZENT LASZLO" ORADEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11622.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ORADEA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 25

  ORADEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCIC 1

  DECEMBRIE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR15642.Nu

  1. Nu

  RURAL

  TINCA

  SCOALA CRESTINAPRIVATA DIN CARTIERUL

  ROMILOR TINCA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR32872.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD

  URBAN

  PĂDUREANEAGRĂ

  ȘCOALA PRIMARĂ NR.3PĂDUREA NEAGRĂ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR28922.Nu

  1. Nu

  RURAL

  HIDIŞELUDE SUS

  GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL "EFRATA"HIDIŞELU DE SUS 2. Nu

  EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

  R PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR33032.Nu

  1. Nu

  RURAL

  AŞTILEU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 AŞTILEU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTPE

  STRUCTURA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 63

 • PRESCOLAR21562.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  RURAL

  CRÂNCEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.6 CRÎNCEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR15662.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BOGEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 BOGEI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  RROMANI)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR31722.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BOROD

  RURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  SLOVACA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14282.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL25222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL26422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  COLEGIUL TEHNIC"TRAIAN VUIA" ORADEA

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24072.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL REFORMAT"LORANTFFY

  ZSUZSANNA" ORADEA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 63

 • LICEAL24982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU ROMAN"

  ALEȘD 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA 10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUNCUIUŞ

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 ŞUNCUIUŞ

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 DOBREŞTI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALEŞD

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN ȘERBAN"

  ALEȘD 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24372.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14332.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BORŞ

  LICEUL TEHNOLOGICAGROINDUSTRIAL

  "TAMASI ARON" BORȘ 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL18552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SĂCUENI

  LICEUL TEORETIC"PETOFI SANDOR"

  SĂCUENI 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE - STUDIISOCIALE 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 63

 • GIMNAZIAL28362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHERESIG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHERESIG

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CETARIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BENEDEK ELEK"

  CETARIU 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BATĂR

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANTSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13322.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BATĂR

  RURAL

  ARPĂŞEL

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.4 ARPĂŞEL

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ŞTEI

  COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" ȘTEI

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuFIZICA

  10/0

  VACANTSI

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BALC

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BALC

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URVIŞ DEBEIUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIȘ DE BEIUȘ

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 63

 • GIMNAZIAL16242.Nu

  1. Nu

  Limba slovacă

  RURAL

  ŞINTEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ȘINTEU

  2. NuFIZICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TĂRCAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TĂRCAIA

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17052.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăLICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITAURBAN

  CHEŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CHEȚ

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10272.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂMBĂTA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 SÂMBĂTA

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FINIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 FINIȘ

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL28392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  VALEA LUIMIHAI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 VALEA LUI MIHAI

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 63

 • LICEAL33262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL NR.1 ORADEA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂBĂGANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 RĂBĂGANI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20952.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BUDUSLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BUDUSLĂU

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24272.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEORETICGERMAN "FRIEDRICHSCHILLER" ORADEA 2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19512.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"OVIDIU DRIMBA"

  LUGAȘU DE JOSRURAL

  URVIND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 URVIND

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ROŞIORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"JAKO ZSIGMOND"

  ROȘIORI 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL25252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POPEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  2. NuFIZICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL13572.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CEICA

  RURAL

  CEIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 CEIȘOARA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SĂLACEA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BALASKO NANDOR"

  SĂLACEA 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 63

 • GIMNAZIAL24432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ORADEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ORADEA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL32542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"KAZINCZY FERENC"

  ŞIMIAN 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17552.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 TARCEA

  RURAL

  ADONI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.2 ADONI

  2. NuFIZICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL27822.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGICNR.1 POPEȘTI

  RURAL

  CUZAP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 CUZAP

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUPLACUDE BARCĂU

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SUPLACU DE

  BARCĂU 2. NuFIZICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18252.Nu

  1. Nu

  Limba slovacăLICEUL TEORETIC"GABRIEL ŢEPELEA"

  BORODRURAL

  ŞERANI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 ŞERANI

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL22062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORADEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" ORADEA 2. NuFIZICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL21482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CHERECHIU

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BOCSKAY ISTVAN"

  CHERECHIU 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL29192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIETROASA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PIETROASA

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVATSI PE

  STRUCTURI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 63

 • LICEAL17042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MARGHITA

  LICEUL TEORETIC"HORVATH JANOS"

  MARGHITA 2. NuFIZICA10/0

  REZERVAT

  1