of 392 /392
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 13/08/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer GIMNAZIAL 1000 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ADĂMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ 2. Nu EDUCATIE PLASTICA 3/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1003 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL ADĂMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ 2. Nu EDUCATIE PLASTICA 2/0 REZERVAT DÂBĂU 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1005 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL ADĂMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT 9/0 VACANT DÂMBĂU, CRĂIEȘTI, ADĂMUȘ 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1008 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL ADĂMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ 2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4/0 REZERVAT DÂMBĂU 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 392

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 13/08/2019 Probă practică Cod Post

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista … · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI:...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 13/08/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  GIMNAZIAL10002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  DÂBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANTDÂMBĂU,CRĂIEȘTI,ADĂMUȘ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10082.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVAT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 392

 • PRESCOLAR10092.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4

  TÂRNĂVENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuMATEMATICA

  10/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10112.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  5/0

  VACANTADĂMUȘ,CORNEȘTI,CRĂIEȘTI,DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10142.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuRELIGIE UNITARIANA

  3/0

  VACANT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuMATEMATICA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  REZERVATBOIUDIR.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 392

 • LICEAL10172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  5/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVATȘCOALAGIMNAZIAL

  Ă TOACA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVAT

  BOIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBAENGLEZA 18/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10222.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  2/0

  VACANTDÂMBĂU,CRĂIEȘTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuISTORIE

  1/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  BOIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 392

 • LICEAL10272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuGEOGRAFIE

  0/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA ITALIANA6/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuISTORIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPSIHOLOGIE

  0/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPROTECTIA MEDIULUI

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/2

  VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

  Ă TOACA

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 4 / 392

 • LICEAL10382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 15/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA ENGLEZA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPSIHOLOGIE

  3/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA GERMANA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA GERMANA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  REZERVAT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

  EDUCATIEECONOMICO -FINANCIARA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 392

 • LICEAL10522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA LATINA5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 16/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  1/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuLIMBA LATINA5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  0/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuMATEMATICA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10592.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  16/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuMATEMATICA10/0

  REZERVAT

  Director adj.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuMECANICA /MECANICA

  3/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 6 / 392

 • GIMNAZIAL10622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuBIOLOGIE

  0/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10632.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTBOIUCIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuGEOGRAFIE

  1/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10662.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuMATEMATICA2/0

  REZERVAT

  Viceprimar

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuMATEMATICA

  6/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1068

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuMECANICA /MECANICA

  8/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 392

 • LICEAL10702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

  REZERVAT

  Viceprimar

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

  Ă TOACA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/3

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuFIZICA - MATEMATICA

  7/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuFIZICA2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 392

 • LICEAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/2

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPSIHOLOGIE -

  FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 7/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10842.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  HODAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHODAC

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10862.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  VACANT1790/04.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuFIZICA

  3/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/1

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 392

 • GIMNAZIU /PRIMAR1089

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  REZERVAT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10902.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT1790/04.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuCHIMIE - STIINTE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1093

  2.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  10/0

  VACANT1790/04.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 392

 • GIMNAZIAL10972.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  REZERVAT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE - STIINTE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE 9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  20/0

  REZERVATIBĂNEȘTI,IBANEȘTI-PĂDURE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE 11/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 392

 • LICEAL11062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11072.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  9/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/2

  REZERVATIBĂNEȘTI,IBANEȘTI-PĂDURE

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA3/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  REZERVAT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE)18/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuISTORIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1113

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 392

 • GIMNAZIAL11152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

  SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

  12/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1117

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA3/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 8/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 0/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  14/0

  REZERVATADĂMUȘ,CORNEȘTI,CRĂIEȘTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 10/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 392

 • LICEAL11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII)17/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

  INSTALATIIPENTRU

  CONSTRUCTII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  REZERVATADĂMUS,DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /COMERT SI

  SERVICII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA2/0

  VACANTadr.

  1803/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 392

 • GIMNAZIAL11352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuLIMBA GERMANA

  0/2

  REZERVAT

  DÂMBĂU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  6/0

  REZERVATIBĂNEȘTI,IBANEȘTI-PĂDURE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuPSIHOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /COMERT SI

  SERVICII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11392.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  Sovata

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11402.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuPSIHOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  11422.Nu

  1. Nu

  Limba românăLICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEHNOLOGICTÂRNĂVENI-CSS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 19/0

  REZERVATFEBRUARIE

  2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 15 / 392

 • PRIMAR11462.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATCRĂIEȘTIfisa 1280

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11472.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuLIMBA GERMANA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11512.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuRELIGIE UNITARIANA1/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 19/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 392

 • PRESCOLAR11542.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuLIMBA LATINA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuLIMBA LATINA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1157

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IBĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIBANEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11582.Nu

  1. Nu

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  DÂMBĂU

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

  ROMANA -LITERATURAUNIVERSALA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL11622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 392

 • LICEAL11632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA)20/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  4 ani

  ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

  ROMANA -LITERATURAUNIVERSALA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT1790/04.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR11662.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuLIMBA GERMANA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 0/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuFIZICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT1790/04.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 18 / 392

 • LICEAL11712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  Sovata

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE 2/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

  0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11762.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  RURAL

  BOIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOIU

  2. NuBIOLOGIE

  0/3

  VACANTEducatiepentru

  sanatate

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuBIOLOGIE - STIINTE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11782.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 392

 • LICEAL11822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂLĂUŞERI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERI 2. NuFIZICA - CHIMIE20/0

  VACANTBĂLĂUȘERI,CHENDUFizică 12,Chimie 8

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1184

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  19/0

  VACANT2 ORE LADELENII

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR11872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  LICEUL TEORETIC"BOCSKAI ISTVAN"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuMATEMATICA17/1

  REZERVAT

  DIR.

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 392

 • GIMNAZIAL11922.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  DELENII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 0/11

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 16/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRIMAR1195

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuINVATATOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALPRIMAR1200

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 392

 • LICEAL12012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

  0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

  9/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERIRURAL

  SENEREUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSENEREUŞ

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANTFizică 6,Chimie 4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL1206

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.1 TÎRGUMUREȘ

  2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

  11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuISTORIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  8/0

  VACANT

  DELENII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂLĂUŞERI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERI 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 392

 • LICEAL12112.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuRELIGIE ORTODOXA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

  ALIMENTARA /INDUSTRIA

  ALIMENTARA)16/8

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INDUSTRIEALIMENTARA /

  INDUSTRIAALIMENTARA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12132.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  19/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

  ALIMENTARA /INDUSTRIA

  ALIMENTARA)0/8

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INDUSTRIEALIMENTARA /

  INDUSTRIAALIMENTARA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12172.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuRELIGIE UNITARIANA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12182.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuRELIGIE UNITARIANA

  2/0

  VACANT

  DELENII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1219

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  LICEUL TEORETIC"BOCSKAI ISTVAN"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuMATEMATICA2/0

  VACANTadr.

  1935/07.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 392

 • LICEAL12212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  0/0

  VACANT1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂALBEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  BOIU

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE)24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12252.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 6/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12272.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  LICEUL TEORETIC"BOCSKAI ISTVAN"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuFIZICA6/0

  VACANTadr.

  1935/07.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 21/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12292.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuRELIGIE ORTODOXA11/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 24 / 392

 • PRESCOLAR12302.Nu

  1. Nu

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  COLEGIUL NAȚIONAL"MIRCEA ELIADE"

  SIGHIȘOARA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 21/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

  HORTICULTURA /AGRICULTURA)

  20/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  AGRICULTURA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuFIZICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ACĂŢARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂACĂȚARI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  4 ore Roteni

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IERNUT

  LICEUL TEHNOLOGICIERNUT

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE)10/0

  VACANTadr.

  1809/05.03.2019

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  MIERCUREA

  NIRAJULUI

  LICEUL TEORETIC"BOCSKAI ISTVAN"

  MIERCUREA NIRAJULUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  17/1

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 392

 • LICEAL12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuSOCIOLOGIE -

  FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SIGHIȘOARA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  0/0

  VACANT1802/05.03.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLUNCA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  16/2

  VACANTȘCOALAGIMNAZIAL

  Ă BĂIȚA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE)15/0

  VACANTCATEGORIAB

  1715/28.02.2019

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ACĂŢARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂACĂȚARI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT2 ore Roteni,

  2 oreMurgesti, 2

  ore Stejeri, 2ore Corbesti,4 ore Valeni,2 ore Gaiesti

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SIGHIȘOARA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  0/0

  VACANT1802/05.03.2019Neaprobareclase planșcolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  4/0

  VACANT

  DELENII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 392

 • GIMNAZIAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂUŞERI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERI 2. NuISTORIE3/0

  VACANT

  Senereuș

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  REGHIN

  LICEUL TEHNOLOGIC"IOAN BOJOR" REGHIN

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

  RUTIERE)22/0

  VACANTCATEG. TR1715/28.02.2

  019

  1. Nu

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Da6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ACĂŢARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂACĂȚARI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR12562.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE

  RURAL

  VALEASÂNPETRU

  LUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA SÂNPETRULUI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SIGHIŞOARA

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1 SIGHIȘOARA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT1802/05.03.2

  019NEREALIZA

  RE PLANȘCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂUŞERI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TOROK JANOS"

  BĂLĂUȘERI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12592.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  RURAL

  ACĂŢARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂACĂȚARI

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 392

 • LICEAL12602.Nu

  1. Nu

  Limbamag