97
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/08/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1231 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1696 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD LICEUL "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT SPECIAL GIMNAZIAL 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1046 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1047 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1153 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MANCIULEA" BLAJ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 15/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 97

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/08/2021

Probapractica

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. trans. cons. între unit.

7. pt.repart. în şed. publică de trans.

8. cond. spec. de transfer

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

16962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

6/0

VACANTSPECIAL

GIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 1 / 97

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL20702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTELIB PREMS ANTALZOLTAN

EMIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

13/5

VACANT9 ore la claseîn

PenitenciarAiud / AVIZJUSTITIE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

13/5

VACANTOre la claseîn

PenitenciarAiud / AVIZJUSTITIE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

14/4

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

8/0

VACANTNIVEL

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTELIB PREDUMUȚAMONICA-BIANCA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 5/0

REZERVATREZ DIR ADJMOGHIROIU

ANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 14/0

REZERVATREZ INSPDINCA

FLORINCRISTIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 2 / 97

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVATREZ TITCAPTIUTAMARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 3 / 97

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL17232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

BIOLOGIE10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuBIOLOGIE

0/2

REZERVATREZERVATTITULARCAPTIUTAMARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

LĂZEŞTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 4 / 97

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18802.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuBIOLOGIE

14/0

VACANT7 OREGIMNAZIU;

7 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

10/0

REZERVATREZ INSP.GEN. ADJ.

IGNATELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANTPENSIONARE GHIBANNICOLAELUCIAN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTREZ CICMARDAREMONICAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuBIOLOGIE

14/0

VACANTREZ CICMARDAREMONICAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1118

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANT1/2

PALATULCOPIILOR

ALBA IULIA1/2 CLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 5 / 97

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PALATELECOPIILOR1124

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

VII+VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuCHIMIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuCHIMIE

2/0

REZERVATREZ TIT

MATEESCUMIHAELA -REDUCERENORMA 2

ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuCHIMIE

6/0

VACANTSCARISOARA - 4;

LAZESTI - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuCHIMIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 6 / 97

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL17912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuCHIMIE

2/0

VACANTSIMULTAN

VII-VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuCHIMIE

10/0

REZERVATREZNANDREAMARIA -

METODISTCCD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 7 / 97

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL16772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuCHIMIE

10/0

VACANT4 OREGIMNAZIU;

6 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15182.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE - FIZICA

16/0

VACANTFIZICA 8 /CHIMIE 6 /

EDT 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuCHIMIE - FIZICA

18/0

VACANTELIB PRENĂNDREAN

IOANA-MARINELA /CHI-9, FIZ-9

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

17/0

VACANT

ORE DE TCO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 8 / 97

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

REZERVATREZ INSPCNDIPTSANDUSIMONAILEANA /ORE DETSCO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

8/0

VACANTORE DETSCO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1223

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 6/0

VACANTINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 9 / 97

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1120

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ INSPMIRONALINAPAULA

1. Nu

1 ani

CULTURA SICIVILIZATIE

ENGLEZA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1125

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuDANS POPULAR

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORCAMPENI

1. Nu

4 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Da 8. Nu

LICEAL12522.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15202.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)0/14

REZERVATIST.BIS 2 /N.TEST. 2 /CATEH. 2 /SPIRIT. 8

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15212.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)0/14

VACANT

N.TEST. 2 /TEOL.

FUNDAM. 2/ TEOL.

MOR. 2 /IST.ART.REL

. 2 /LB.LAT.IX-X.2 / SPIRT. 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1191

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1186

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 10 / 97

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL11872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1154

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA8/0

REZERVATREZERVATLŐRINCZHELGA

VICEPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15222.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANTEC. 1 /

ED.ANTR. 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 11 / 97

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL13732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

10/0

REZERVATREZ CICSTURZA

PETRONELANICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANTECO- 0,94ore/săpt.;EAP- 0,85ore/săpt.;

EDA-2ore/săpt.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANTPENSIONARE SEVANCORNEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 12 / 97

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTPredaresimultană V-

VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANT8 NIVEL

GIMNAZIAL+ 8 NIVELPRIMAR

(8/VIDRA;8/PONOREL)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTNIVELGIMNAZIAL-

4; NIVELPRIMAR-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4 NIVELPRIMAR /

SINMICLAUS , 4 NIVELGIMNAZIAL

/ SONA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT10/0

VACANT

8 - SCOALAGIMNAZIAL

A IOSIFSARBU

SIBOT; 2 -SCOALA

PRIMARABALOMIRUDE CAMP

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANTSĂSCIORI -4; SEBEȘEL- 4; CĂPÎLNA

- 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTSCOALAPRIMARABAGAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 13 / 97

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT

12 - ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA; 2- SCOALA

GIMNAZIALA NR.3CUGIR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTPRIMAR-2;

GIMNAZIU-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15232.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/4

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTINVATAMAN

T PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 14 / 97

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂ

TÎRSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT2 /Lucian

Blaga OcnaMureș 4 /Războieni

2/Uioara deSus 4/Cisteiu

de Mureș

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPETRISAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANTELIB PREURSA

IONUȚ-CLAUDIU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTNIVELGIMNAZIAL

4; NIVELPRIMAR 6

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT6 / NIVELPRIMAR + 4

/ NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 15 / 97

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT11 OREAIUD / 3

OREDUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

CLS. I-III

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTELIB PRECRIȘANOVIDIU-

NICOLAE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANTGârda deSus-8;

Ghețar -6

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

LICEAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 16 / 97

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL10312.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1141

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

REZERVATREZERVATDIR SUSA

DAN /BASCHET

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

17582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

HALTERE

1. Da

4 ani

HALTERE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1819

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

FOTBAL

1. Da

4 ani

FOTBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

ATLETISM

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

VOCATIONAL PRIMAR1142

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

NATATIE

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTSCHI - Postuleste la

structuraCSS

Câmpeni

1. Da

4 ani

SCHI (ALPIN,BIATLON,

COMBINATENORD, FOND,

ORIENT.TURISTICA,SARITURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

12172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTATLETISM -Postul este la

structuraCSS Aiud

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 17 / 97

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

CLUBURISPORTIVESCOLARE

11432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

JUDO

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1874

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

REZERVATREZ CICBURNETE

ALEXANDRA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1486

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1824

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15242.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANTED.MUZ. - 8/ ED.ART. - 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1572

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1771

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

Pagina 18 / 97

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIU /PRIMAR1650

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1670

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANTGârda deSus-2;

Ghețar-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1066

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1100

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1183

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1202

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 19 / 97

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18822.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT5 -GIMNAZIU;3.5 - LICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1739

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. Nu

EDUCATIE MUZICALA12/0

VACANT

4 - ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA; 8- SCOALA

GIMNAZIALA NR.3CUGIR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1799

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1137

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1171

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12532.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1067

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1129

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTV+VI=1,

VII+VIII=1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 20 / 97

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIU /PRIMAR1593

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1649

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1617

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1638

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

LĂZEŞTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 21 / 97

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10702.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 22 / 97

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANTSCARISOARA - 3;

LAZESTI - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 23 / 97

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL18232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

12/2

REZERVATREZ DIRPOPA

RAMONA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA

10/0

VACANT8 ORE

SCOALA NR2 SEBES; 2

ORESCOALARAHAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANTScoala Ighiel3, Scoala

Sard 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTGârda deSus-2;

Ghețar-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15252.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

LICEAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 24 / 97

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18832.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT5 -GIMNAZIU;2.5 - LICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/1

VACANTAVIZ

DIRECTORLICEU

PEDAGOGIC/ CLASE

PEDAGOGIC

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

14952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12542.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 25 / 97

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL19542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT2 - EDT, 2 -

TIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 9/0

VACANTACORD

DIRECTORLICEU

PEDAGOGIC/CONDIŢII

SPECIFICE

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 12/0

VACANT2 / S.

Bărnuțiu 2 /A. Sever 4 /P. P. Aaron

4/ I. M.Moldovan

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 26 / 97

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 5/0

VACANTSCARISOARA - 3;

LAZESTI - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANTGârda deSus-2;

Ghețar-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 8/0

VACANTELIB PREMIȚO

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 9/0

VACANTELIB PRETOMUȘELENA-DOINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 11/0

VACANTPENSIONARE PROFPAIUSI

MADALINA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 1/0

REZERVATREZ TITCAPTIUTAMARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 27 / 97

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 12/0

VACANT

4 - ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA; 8- SCOALA

GIMNAZIALA NR.3CUGIR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 4/0

VACANT1 ORĂ EDT;1 ORĂ EDP;1 ORĂ EDM;1 ORĂ EDS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 1/0

REZERVATREZERVATTITULARCAPTIUTAMARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18842.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATII PRACTICE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR19202.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 28 / 97

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR18862.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMPRELUNGIT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR19192.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR18852.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMNORMAL

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10942.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ CIC

ADAMESCUANA -

26.07.2022 /GPP

SINMICLAUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11762.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMNORMALMEDVES

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR11062.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUMEA

COPIILOR" BLAJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ CICMARGINEAN GASPAR

ILDIKO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 97

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR20562.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTELIB PREDAMIANMAGDA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19212.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSOPORANCORNELIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17732.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

REZ CICMUNTEA

MADALINA-VANDANA -10.04.2022 /

GPNSĂLCIUA DE

JOS

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR12082.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

TĂU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR11072.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUMEA

COPIILOR" BLAJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICKOMIVES

ALEXANDRA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR11362.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMALCIUGUDU

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 30 / 97

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR10232.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ PENSIE

REVIZStoica-Fica

Delia-Florina/ GPN

PIRITA -Grupă mixtă

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10112.Nu

1. Nu

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC TITTIMONEA

MARIAMIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10142.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICMICLEA

ALEXANDRANICOLETA -04.05.2022

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10192.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSEICIANMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10032.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATA" ALBA IULIA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRVARTEIAURORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19002.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICOROS

RALUCA CIC- PANA LA19.12.2021

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 31 / 97

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR10962.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

MOLDOVANALINA

MARIA / GPPSINMICLAU

S -22.04.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR15142.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "EMANUEL"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR16122.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVAT -

PENSIEREVIZUIBIL

Ă - MOGAVIORICA /

GPP 3SEBEŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10242.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN"DUMBRAVAMINUNATA"

ZLATNA -grupa mică

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21162.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUMEA

COPIILOR" BLAJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPENSIONARE

GOVOREANU DORINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR15172.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "EMANUEL"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 32 / 97

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR14502.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRCÎMPEAN

ANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR21282.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICPATRUTA

LIDIAALEXANDRA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21172.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PRIMII PASI"

AIUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21192.Nu

1. Nu

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPENSIONARE FLESERILEANA /

GPNBUCERDEAVINOASA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21012.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21022.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 33 / 97

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR21042.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

4

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21142.Nu

1. Nu

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICADVP

BALTATUMIOARALUIZA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21292.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICTEODORESC

UELISABETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21032.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

3

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21052.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBAGIU

PARASCHIVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR21092.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 34 / 97

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR21102.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR20272.Nu

1. Nu

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRELUPU

ALEXANDRATEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18342.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICGROSU

ANCA / GPP7 /

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR18622.Nu

1. Nu

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

PURCARETI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR18762.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTTransformar

e grupăprogramnormal înprogramprelungit

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR14662.Nu

1. Nu

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSTRUCTURAGPN

LEORINȚ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 35 / 97

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR17412.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICONIGAFLAVIA

DANIELA /GPN NR.5CUGIR -

20.01.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16032.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

RACATAIANDORINA -

26.05.2022 /GPN

VURPAR

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16022.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICMATEI

CAMELIA -23/07/2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19462.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATGPP NR.2SEBEŞ / REZCIC GUBINI

DURAIOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR14702.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBODA OLARALEXANDRA/ 01.01.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR10532.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALCOŞTEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 36 / 97

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRESCOLAR11652.Nu

1. Nu

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALCENADE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRESCOLAR18722.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

"VOINICEL"CUGIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1232

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 37 / 97

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12572.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15262.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANTFILOS. 1 /

LOG. 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE4/0

VACANTELIB PREMARIANRĂZVAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE13/0

VACANTELIB PREMARIANRĂZVAN

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1228

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 38 / 97

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18872.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE –EDUCATIE

ANTREPRENORIALA13/0

VACANT5 OREGIMNAZIU;

8 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" CÂMPENI

2. NuFIZICA

10/0

REZERVATREZ DIRNARITA

NATALIAMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ PRIMARDEAK-

SZEKELYSZILARDLEVENTE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

FIZICA13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATREZ TITSTOIAN

MIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 97

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuFIZICA

8/0

VACANTELIB PREMATEI

RODICA-NICOLETA

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ DIRBĂDILĂZORINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18882.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFIZICA

15/0

VACANT6 OREGIMNAZIU;

9 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuFIZICA

8/0

REZERVATREZ DIR ADJMÎNDROC

MARIALORENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ INSPNEGUCIOIUCONSTANTI

N

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

FIZICA6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 40 / 97

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL16782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuFIZICA

18/0

VACANTELIB PREHUMENIUC

RAMONA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuFIZICA

6/0

VACANTREINTRODUS DIN COD1906 COM

STOICAIOAN

ADRIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuFIZICA

6/0

VACANTELIB INTVIZITIUANIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 41 / 97

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuFIZICA

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ DIR ADJMAIERESCU

MARIANASALOMIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuFIZICA

2/0

REZERVATREZ TIT

CONSTANTIN ADRIANA -REDUCERENORMA 2

ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuFIZICA

2/0

VACANTPredaresimultană V-

VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 42 / 97

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuFIZICA - CHIMIE

12/0

VACANTFizică-

8(Gârda-4;Ghețar-4) +

Chimie-4(Gârda-2;Ghețar-2)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT FIZICA 6ORE CHIMIE

4 ORE (IGHIEL+TELNA)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT

FIZ-4 CHI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

FIZ-4 CHI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

VACANTDIN COD1181

REINTRODUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 43 / 97

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

2/0

VACANTED.SOC.V-

VIII 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 44 / 97

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 45 / 97

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA

6/0

VACANTPIANU DESUS - 4,

PIANU DEJOS - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuGANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO-

FINANCIARA - STUDIISOCIALE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANTSIMULTAN

V-VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 46 / 97

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL15272.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuGEOGRAFIE

8/0

VACANTGEO. LIC. 5 /GEO. GIMN.

3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuGEOGRAFIE

8/0

VACANTELIB PRECĂPÎLNEANALEXANDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18892.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuGEOGRAFIE

12/0

VACANT6 OREGIMNAZIU;

6 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANTELIB PRECĂPÎLNEANALEXANDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANTELIB PRESIMU

ALEXANDRU

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 47 / 97

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1157

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PALATELECOPIILOR1121

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuINFORMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

LICEAL15282.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA

5/0

VACANTTIC LIC. 3 /

INF.GIMN. 2

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANTELIB PRECOJOCARIUCRISTINA-

SIMINA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/3

REZERVATREZERVATVICEPRIMAR FURDUI

CALINRAZVAN

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12552.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 48 / 97

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL16672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTPredaresimultană V-

VIII

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATA

PARTIALACRISAN

DANIELALUCIA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTGârda deSus-2;

Ghețar-2

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 49 / 97

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT2/VIDRA;

2/PONOREL

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

VACANT

4 -ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA; 8-SCOALA

GIMNAZIALA NR.3CUGIR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVATREZ PRIMARDEAK-

SZEKELYSZILARDLEVENTE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/3

VACANT3 ore cds

nivel primar

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 50 / 97

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂ

ŞONA; ŞCOALAGIMNAZIALĂ "ION BIANU"

VALEA LUNGĂ

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuINFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANTTIUR=10;ȘONA=6;

VALEALUNGĂ=4

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

REZERVATREZ DIRHERMAN

LUCIA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

10/0

VACANTINSTRUMENT AUXILIAR

FLAUT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

8/0

VACANTINSTRUMENT AUXILIARPERCUTIE

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

6/0

VACANTINSTRUEMNT AUXILIAR

NAI

1. Nu

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 51 / 97

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

10/0

VACANTINSTRUMENT AUXILIAR

CHITARĂ

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

6/0

VACANTINSTRUMENT AUXILIARCLARINET

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

3/0

VACANTINSTRUMENT AUXILIAR

VIOARĂ

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

6/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALA NAI

1. Nu

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1541

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂN

T LADOMICILIUCĂPTĂLAN,RĂZBOIENI,

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1869

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

4/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT LA

DOMICILIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 52 / 97

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALPRIMAR1496

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTINVATAMANT LA

DOMICILIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1224

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTInvatamantla domiciliu -

4 elevi

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1225

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTInvatamantla domiciliu -

4 elevi

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1867

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1234

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 53 / 97

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALPRIMAR1497

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR18912.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

REZERVATREZ CICCHIRITAKARIN

MONIKA -13.01.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18902.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

REZERVATREZ CICFRANK

IULIANA -25.05.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15332.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGATITO

ARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12462.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTSIMULTANCLASELE: I-C + II-C +

III-C

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR21132.Nu

1. ROMANO-

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATREZ CICTAMAS EVA

JULIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 54 / 97

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR11152.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCLASA CP_CSTEP BY

STEP / REZCIC -SAV

ANA MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18662.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15772.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTRĂHĂU /

SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR17472.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASE

SIMULTANEP+II+IV /ŞCOALA

PRIMARĂPLEŞI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR11162.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCLASACP_D/REZ

CIC -SARLEAROXANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR10262.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTȘCOALA

PRIMARĂPIRITA -simultan:

pregătitoare+ clasa a IV-

a

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 55 / 97

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR21182.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20492.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREVĂRĂREAN

ALINAVASILICA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20522.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREIURIANALINA

LUMINIȚA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12942.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA IIIWALDORF

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12962.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA II

WALDORF

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15792.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DUPĂ PLEŞE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 56 / 97

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR15802.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICCERNAT

MARINELA-EUGENIA -31.01.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15842.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR10522.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPĂSTEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12672.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC

LAVUMIHAELA-MARIA -

07.02.2022 /CISTEIU DE

MUREŞ

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18752.Nu

1. Nu

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARABACAINTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR17442.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA /INVATAMANT SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 57 / 97

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR17502.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICVÂLCUMARIA -

05.06.2022 /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "IOANRAICA"

RĂCHITA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17532.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICURSUMARIA

MIHAELA -03.08.2022 /

ŞCOALAGIMNAZIALĂ LOMAN

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17542.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASE

SIMULTANEP+I+II+III+IV / ŞCOALAPRIMARĂTONEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1233

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR12682.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

UIOARA DESUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR18642.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC

BOGHEANELENAIOANA /STEP BY

STEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 97

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR16602.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR18142.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTA DOUAȘANSĂ /16

SĂPTĂMÂNI

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR17882.Nu

1. Nu

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE BURZ

MARIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

PRIMAR17452.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANT

ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IOANMIHU

VINEREA /ART. 93/1

MODIFICARE

CONTRACTDVP / RUSRAMONA

MARIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR15392.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGATITO

ARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR13812.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTA DOUASANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 59 / 97

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR16042.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARA

VALEAVINTULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR16332.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂ

DECEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR19552.Nu

1. Nu

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE LAZEAAURELIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR13382.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPENSIONARE

ANTICIPATĂPETRICVASILE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13402.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATĂ

- PETRICAURICAMIRELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR21322.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICPOPA

ALEXANDRA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 60 / 97

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR21272.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICBARTHAVIOLETA

GEORGETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20542.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREDODU

ANDREEALIANA/SPRI

NG

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19742.Nu

1. Nu

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATA

GOIAPARASCHIV

A

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20552.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

ELIB PREJIMBOREAN

DIANAVICTORIA /MODIFICARE/TRADITIO

NAL1021/1022/2

9.04.2021

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR21222.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR21202.Nu

1. Nu

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE FLOREALIVIA / SG

SARD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 61 / 97

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PRIMAR21232.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSG LIVIUREBREANU

AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20502.Nu

1. Nu

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTELIB PRECÂMPEANRAMONA

ALEXANDRA/TATARLAUA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PRIMAR20232.Nu

1. Nu

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTELIB PRECUCUI ANAMARIA/TATA

RLAUA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20462.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRETOMUȘ

MARCELACLAUDIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuISTORIE

3/0

VACANTISTORIE-2;EDUCAȚIESOCIALĂ-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 62 / 97

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuISTORIE

13/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuISTORIE

6/0

VACANT4 - ISTORIE;2 -

EDUCAȚIESOCIALĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" CÂMPENI

2. NuISTORIE

7/0

REZERVATREZ DIR ADJJEFLEA

NATALIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuISTORIE

6/0

VACANTLAZESTI:ISTORIE - 4;

LAZESTI:EDUCATIE

SOCIALA - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANTISTORIE-3,IST.MIN-1,

GEOGRAFIE-3,

EDUCATIESOCIALA-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 63 / 97

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALGIMNAZIAL1226

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuKINETOTERAPIE

8/0

VACANTpentru eleviișcolarizați la

domiciliu

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1701

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuKINETOTERAPIE

4/0

VACANTDEFICIENTEGRAVE,

SEVERE ȘIPROFUNDE

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

REZERVATREZ CICSOMSAIANCA

RALUCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. Nu

LIMBA ENGLEZA8/0

REZERVAT

4-NIVELPRIMAR 4-

NIVELGIMNAZIAL/ REZ CFPDEMETER

ERDEIROZSAMARTA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPETRISAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

REZERVAT

REZ CICCIORTEAROXANA

CLAUDIA -28.01.2022 /

4-GIMNAZIU;3-PRIMAR

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTV+VI=2,

VII+VIII=2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATREZ CICTRUTA

CORNELIATEODORA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 64 / 97

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT1 - SCOALAPRIMARA

VURPAR, 1 -SCOALA

PRIMARAVALEA

VINTULUI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

LIMBA ENGLEZA18/0

REZERVATREZ CICCÂRSTOI-

LAZĂROANA-

CRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ CICSOMSAIANCA

RALUCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

CLS. I-III

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12972.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTINVATAMANT PRIMAR /ALTERNATI

VAWALDORF

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/3

VACANT6 ORE /PRIMAR + 4

ORE /GIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 65 / 97

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

REZERVATREZ CIC -

01.02.2022

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT4 -GIMNAZIAL;5 - PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ VINGARD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/2

REZERVATREZ CICBURNETE

ALEXANDRA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATREZ CICGURA

FLORINA -16.05.2022

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16632.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTSCOALA

PRIMARABETA +NIVEL

PRIMARLOPADEA

NOUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 66 / 97

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICBELASCU

ANCACECILIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

15432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTCLASAÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL -MANĂSTIREDUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

LIMBA ENGLEZA18/0

REZERVATREZ CICMOGADIANAELENA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

1/2

VACANTENGLEZAGIMNAZIU-

2,FRANCEZAPRIMAR-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. Nu

LIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

22/0

REZERVAT

REZ CICGIURGIU

ANDREEA /ENG 0-VIII10; FRA V-

VIII-6; ENG -Coștesti-2;

ENG-Păștești-2;

ENG-Făgetude Sus-2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANTELIB TRATATAR

CRISTINALIDIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 67 / 97

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL19882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANTELIB INTNORMASCROB

IULIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANTPENSIONARE STEZARMARIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10402.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA FRANCEZA

3/2

VACANT

BILINGV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVATREZ DIRDUMITRA

MARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVATREZ CIC -

01.02.2022

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. Nu

LIMBA FRANCEZA6/0

REZERVAT

REZ CICBURNETE

ALEXANDRA/ 4- SCOALAGIMNAZIALA SIBOT; 2-

SCOALAPRIMARA

BALOMIRUDE CAMP

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 68 / 97

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL11792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATREZ PENSIEREVIZ

MargineanMonica

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANTSIMULTAN,

NIVELGIMNAZIU/PRIMAR,ŞCOALA

GIMNAZIALĂ RĂHĂU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANTSIMULTANCLASELE V-

VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

REZERVATREZ CICCIORTEAROXANA

CLAUDIA -28.01.2022

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

SCOALA GIMNAZIALACIMPENI

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ DIRARIESANU

LILIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1384

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

0/9

VACANTOPTIONALINTEGRAT

LIMBĂ,CULTURĂ ȘICIVILIZAȚIEGERMANĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVATREZ CICCRISANSIMONA

ALEXANDRA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 69 / 97

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA

18/0

VACANTACORD

DIRECTORLICEU

PEDAGOGIC/CONDIŢII

SPECIFICE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuLIMBA GERMANA

16/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12562.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuLIMBA GERMANA

8/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANTgrupa limbamodernă II

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12982.WALDORF

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANTINVATAMANT PRIMAR /ALTERNATI

VAWALDORF

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 70 / 97

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

VACANTMAGHIARA-

12,FRANCEZA

GIMNAZIAL-4,

FRANCEZAPRIMAR- 2

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/1

VACANTELIB PREMOLNARMELINDA

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL21262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

REZERVAT REZ CFPDEMETER

ERDEIROZSA

MARTA /SÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-

MATERNA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

0/6

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/2

REZERVATREZ CICSANTIMBRE

AN ANCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 97

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL21072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

14/0

VACANTROM-13LAT-1

PENSIONARE STEZARMARIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. Nu

LIMBA SI LITERATURAROMANA

17/2

REZERVAT

REZ CICPAȘTIU-MODRE

MIHAELAMARIANA -10.09.2022 /

ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "IOANRAICA"

RĂCHITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZ CICTRIFU

ANDREEA-DANIELA -24.03.2022

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 10/0

REZERVATREZ CICTRUTA

CORNELIATEODORA /

ROM-4,ENG-4 LAT-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10342.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 17/1

REZERVATREZ CIC TITPINTEA

ARSINETAOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuMATEMATICA

9/0

VACANT8 -MATEMATICĂ; 1 ORĂ TIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTÎnvățământsimultan V-VII: 4 ore;VIII: 4 ore

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL20262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTELIB PRESTOICAIOAN

ADRIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 97

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATREZ DIRBASARABĂMIHAELA-

IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuMATEMATICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMATEMATICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ PRIMARDEAK-

SZEKELYSZILARDLEVENTE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuMATEMATICA

19/0

REZERVATMATEMATICA - TIC / REZ

CIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATA

GATEANORA

CORINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATREZ PRIMARALBA

GHEORGHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATPENSIONAR

EANTICIPATA

PARTIALACRISAN

DANIELALUCIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ DIR ADJHOISANBIANCAELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 97

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL14332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

15/5

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL15762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT4 ORE /BISTRA; 4

ORE / GÎRDE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuMATEMATICA

12/2

VACANTELIB PRE IFVIERASCU

DANIEL

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ ”CLOŞCA”CĂRPINIŞ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATREZ INSPGENERALCORNEL

SANDU; REZINSP IONEL

TRIFON

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

15/3

VACANTPensionareprofesor

Stănilă Delia

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Da

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 74 / 97

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATSONA - 4;

SINMICLAUS -14 / REZCIC ROSAROXANAADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuMATEMATICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuMATEMATICA

12/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

10/0

REZERVATREZ CICCOMSA

ADRIANA -01.02.2022

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ DIRBĂDILĂZORINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuMATEMATICA

17/0

VACANTELIB PRE CJPAUL MARIAEMANUELA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18952.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuMATEMATICA

14/1

VACANT12 OREMATEMATICA; 3 ORE TIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuMATEMATICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

10/0

VACANTELIB PREMATEI

RODICA-NICOLETA

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 75 / 97

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL20992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuMATEMATICA - FIZICA

22/0

REZERVATREZ CICSOCACIUVIORICAADINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

REZERVATREZ DIRSINC

CARMEN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1706

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

3/0

VACANTPROFESIONAL SPECIAL

CUDEFICIENTE

GRAVE,SEVERE ,

PROFUNDE

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

14/4

VACANTPENSIONARE LIMITA DE

VARSTA

1. Da

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMECANICA /MECANICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

REZERVATREZ TITMORAR

PETRONELACORNELIA -

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 76 / 97

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMENTALA FLAUT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALASAXOFON

CLASIC

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:SAXOFON

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALASAXOFON

CLASIC

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:SAXOFON

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

REZERVATMUZICAINSTRUMENTALA PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMENTALA PIAN

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUEMN

TALAVIOARA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 77 / 97

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALAPERCUTIE

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALACLARINET

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANTMUZICAINSTRUMENTALA FLAUT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALATROMPETA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALAVIOLONCEL

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

13682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTMUZICAINSTRUMEN

TALAVIOLONCEL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1992

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuPICTURA / DESEN

18/0

VACANTELIB PRE

BARBCRISTIAN/CLUBUL

COPIILORAIUD

1. Da

4 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 78 / 97

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL10832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

0/18

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

24/0

VACANT

CERAMICĂ

1. Da

4 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1414

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

20/0

VACANT

CERAMICĂ

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1220

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

16/0

VACANTINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 79 / 97

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

INSTALATIIPENTRU

CONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1188

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1160

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1159

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1192

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 80 / 97

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1391

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1235

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 81 / 97

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PROFESIONAL1236

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1244

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1161

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1193

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1194

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 82 / 97

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PROFESIONAL1707

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 11/3

VACANTSPECIAL

PROFESIONAL,

DEFICIENTEGRAVE,SEVERE,

PROFUNDE

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 11/2

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1852

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL21002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

REZERVATREZ CFPVASIU

STEFAN

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 83 / 97

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PROFESIONAL2073

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTELIB PRE VLGAMANMIHAI

DANIEL

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1028

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1195

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1196

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1197

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1237

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1238

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 84 / 97

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

PROFESIONAL1239

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1853

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1243

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)20/0

VACANTorele sunt lainvatamantulprofesional

special

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1221

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)6/0

VACANTINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1942

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 85 / 97

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANTA DOUAȘANSĂ

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)22/0

VACANTCONDUCER

E AUTO

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANTCONDUCER

E AUTO

1. Da

4 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)17/0

VACANTCONDUCEREA

TRACTORULUI

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1222

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

11/0

VACANTINVATAMANT SPECIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1816

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1245

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 86 / 97

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALGIMNAZIAL1501

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1549

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTINVĂȚĂMÂNT SIMULTAN

CLS. I-IICLASĂ AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1548

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTANCLS. V-VII-

VIIIMĂNĂSTIREDUMBRAVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1502

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1815

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1868

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

6/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT LA

DOMICILIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1547

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1546

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTANCLS. V-VII-IX-X CLASĂ

AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1545

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 87 / 97

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALPROFESION

AL1309

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

12002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

15952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

REZERVATREZ CICROSCAELENA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

16062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIR ADJCRISANALINAIOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

13232.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC,LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI, SCOALAGIMNAZIALASCARISOARA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1550

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

15/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

DOMICILIU:SÎNCRAI /

DEFICIENȚEGRAVE ȘISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1508

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

A AVRAMIANCU

UNIREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1505

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTInvatamantla domiciliu

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 88 / 97

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALGIMNAZIAL2080

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTELIB PRE BVBOGDAN

EUGENIA - J

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1551

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN10/0

VACANT

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALDOMICILIUUIOARA DE

SUS /SÎNCRAI

DEFICIENȚEGRAVE ȘISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1504

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTActivitatea

sedesfăşoară la

LiceulTeoretic

Petru MaiorOcna Mures

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1503

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

REZERVATREZ CICOAIDA

ROXANA -26.02.2022

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1507

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTSCOALATOMA

COCISIUBLAJ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

13282.Nu

1. Nu

Limba românăGRADINITA CU PROGRAMNORMAL "VOINICEL"

CUGIR, GRADINITA CUPROGRAM PRELUNGIT"PRICHINDEL" CUGIR,

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1, 2, 3 CUGIR

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR LOGOPED8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1820

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PROFESOR LOGOPED16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPROFESION

AL1710

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

3/0

VACANT

TERAPIISPECIFICE,ACTIVITATI

DERECUPERAR

E SIRECOMPEN

SARE

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 89 / 97

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIALGIMNAZIAL1553

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

18/0

VACANTSÎNCRAI /UIOARA DESUS CLS. V-VII-VIII-IX-X

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1554

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTCLS. V-VII-VIII

MĂNĂSTIREDUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1555

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

18/0

VACANTCLS. I-II-III-

IV AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1557

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1510

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTINVATAMANT LA

DOMICILIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPRIMAR1552

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

8/0

VACANTCLS. I-II-IIIELEVI

CĂPTĂLAN-UIOARA DESUS- AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALPROFESION

AL1711

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

12/0

VACANTTERAPIISPECIFICE

SI DECOMPENSA

RE

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1509

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

12/0

VACANTInvatamantla domiciliu

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1556

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTCLS. V-VII-IX-X AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 90 / 97

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA20/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTANCLS. V-VII-

VIIIMĂNĂSTIREDUMBRAVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

17152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTPROFESIONAL SPECIAL

1. Da

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

17142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA15/1

VACANTINVATAMANT SPECIAL

GIMNAZIAL

1. Da

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

17132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA6/0

VACANTINV LADOMICILIUCLASA III

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

17122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA6/0

VACANTINV LADOMICILIU

CLASA I

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 91 / 97

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTAN

CLS. I-II /CLASĂ AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

20852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTELIB PRE CJBOLDOR

GEORGIANACECILIA

RARA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

20842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANTELIB PRE CJPOPA

RALUCAMARIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

6/0

VACANTTeorie +laboratortehnologic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1721

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANTTerapii

specifice -ore în

PenitenciarAiud / AVIZJUSTITIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

PROFESIONAL1241

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 92 / 97

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

LICEAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL19352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18962.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuRELIGIE GRECO-

CATOLICA1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL20192.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANTELIB PREMĂRGINEA

NALEXANDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANTSIMULTAN,

NIVELGIMNAZIU/PRIMAR /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ RĂHĂU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14172.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

REZERVATREZ TITBALANANCA

(TITULARAIN MAIMULTE

UNITATI)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14642.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTPRIMAR +GIMNAZIAL/ SIMULTAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 93 / 97

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL17342.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTPRIMAR-1;

GIMNAZIU-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12772.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

REZERVATREZ PRIMARBODEALUCIAN

(CONTRACTDVP)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15612.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA3/0

VACANT

CLASESPECIALE

AIUD -ÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTANPRIMAR ȘIGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE,DEFICIENTEMODERATE

SAUUSOARE))

15602.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA3/0

VACANTÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL -MANĂSTIREDUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂTRIFEȘTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

CLS. I-III

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 94 / 97

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL10092.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT1 ORA LA

CLS. CP-IV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT3 ORENIVEL

PRIMAR + 2ORE NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11392.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17522.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

6/0

VACANTSĂSCIORI -2; SEBEȘEL- 3; CĂPÎLNA

- 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL18972.Nu

1. PENTICOSTAL

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL12782.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19032.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL19642.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPETRISAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 95 / 97

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL13182.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11722.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10592.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTNIVELGIMNAZIAL-

2, NIVELPRIMAR-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

RELIGIE REFORMATA1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL10982.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTSÂNMICLĂU

Ş / 1 ORA-NIVEL

PRIMAR; 1ORA - NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17962.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT1 ORAGIMNAZIAL;

1 ORAPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10852.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

GIMNAZIAL17982.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT1 ORAGIMNAZIAL;

2 OREPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

Pagina 96 / 97

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

GIMNAZIAL10972.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTSÂNMICLĂU

Ş / 1 ORA-NIVEL

PRIMAR; 1ORA - NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10862.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL10752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

REZERVATREZERVATLŐRINCZHELGA

VICEPRIMAR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1242

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL14182.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL17222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 3/0

VACANTLegislație

rutieră

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

LICEAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 18/0

VACANTCIRCULATIE

RUTIERA.CONDUCER

EATRACTORULUI SI AUTO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Da 8. Nu

97Pagina 97 /

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,PROF. ELENA IGNAT

INSPECTOR RESURSE UMANE,PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU

INSP. ÎNV. PROFESIONAL ȘI TEHNIC; INSP. RESURSE UMANE,PROF. FLORIN CRISTIAN DINCĂ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,PROF. CORNEL-STELIAN SANDU