of 97 /97
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/08/2021 Proba practica Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1231 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1696 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD LICEUL "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 6/0 VACANT SPECIAL GIMNAZIAL 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1046 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1047 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1153 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MANCIULEA" BLAJ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 15/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 97

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06/08/2021
Proba practica
Cod Post
Localitate
Statut
Viabilitate
Post:
Prob orale la lb. de predare1
Prob orale la lb. de predare2
Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
4. seminar teologic
9. al liceului pedagogic
3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
4. conine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did.
5.conine ore solic. la întreg. nor.
9. propus pt. continuitate
7. pt.repart. în ed. public de trans.
8. cond. spec. de transfer
SPECIAL (DEFICIENT
8/0
VACANT
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
EMIL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/5
Penitenciar Aiud / AVIZ JUSTITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
13/5
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Da
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /
TURISM 14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IANCU 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BIOLOGIE 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MARE 2. Nu BIOLOGIE
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu BIOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
10/0
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu BIOLOGIE
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SEBES
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
CHIMIE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu CHIMIE
ORE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ARIESENI 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu CHIMIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE - FIZICA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE - FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE INDUSTRIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu CHIMIE INDUSTRIALA
REZERVAT REZ INSP CNDIPT SANDU SIMONA ILEANA / ORE DE TSCO
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu CHIMIE INDUSTRIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CONSTRUCTII 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu COREPETITIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
1. Nu
1 ani
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
(TEOLOGIE GRECO- CATOLICA)
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
MAGHIARA) 0/14
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu DISCIPLINE
TEOLOGICE DE SPECIALITATE
MAGHIARA) 0/14
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ECONOMIC,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDA-2 ore/spt.
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
11/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
14/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
/ SONA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORT 10/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
- 4
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORT 14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/4
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
12/0
2/Uioara de Sus 4/Cisteiu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
17/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI SPORT
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
10/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
15/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
APA) 3.Nu
4. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
VACANTSCHI - Postul este la
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
VACANTATLETISM - Postul este la
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE
SPORTIVA DE SPECIALITATE 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DE SUS 2. Nu EDUCATIE MUZICALA
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE MUZICALA 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE MUZICALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
ORE SCOALA RAHAU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATIE PLASTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DE SUS 2. Nu EDUCATIE PLASTICA
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA 7/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA 5/1
VACANT AVIZ
DIRECTOR LICEU
PEDAGOGIC / CLASE
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 9/0
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Da
APLICATII PRACTICE 12/0
VACANT 2 / S.
4/ I. M. Moldovan
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DE SUS 2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
APLICATII PRACTICE 4/0
VACANTGârda de Sus-2;
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
APLICATII PRACTICE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuEDUCATIE TEHNOLOGICA SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 4/0
VACANT1 OR EDT; 1 OR EDP; 1 OR EDM; 1 OR EDS
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
APLICATII PRACTICE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
ILDIKO
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" ALBA IULIA 2. Nu
EDUCATOARE/INSTITU TOR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Da
0 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Da
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CIMPENI 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
AIUD 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
GPN BUCERDEA VINOASA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ROSIE" ALBA IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
TOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESO R PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DANIELA / GPN NR.5 CUGIR -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
JOS 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
JOS 2. Nu EDUCATOARE/INSTITU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DURA IOANA
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Da
0 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
GHEORGHE BELEIU" POIANA VADULUI
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRESCOLAR1872 2.STEP BY STEP
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA 18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA 18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA 9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE 4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE 2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE - PSIHOLOGIE 5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE - PSIHOLOGIE - STUDII
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
COMUNICARE - PSIHOLOGIE - STUDII
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE - STUDII SOCIALE 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
COMUNICARE – EDUCATIE
ANTREPRENORIALA 13/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
FIZICA 13/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
LUNGA 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu FIZICA
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
FIZICA 6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ARIESENI 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu FIZICA
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
STOICA IOAN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
IULIA 2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu FIZICA
ORE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DE SUS 2. Nu FIZICA - CHIMIE
12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu FIZICA - CHIMIE
4 ORE ( IGHIEL+ TELNA)
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURESULUI 2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GANDIRE CRITICA SI
DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE
INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
3
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
BLAJ 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
BLAJ 2. Nu GEOGRAFIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINDUSTRIE ALIMENTARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu INFORMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA - TEHNOLOGIA
VACANTELIB PRE COJOCARIU CRISTINA-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA - TEHNOLOGIA
REZERVATREZERVAT VICEPRIMA R FURDUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INFORMATICA - TEHNOLOGIA
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA - TEHNOLOGIA
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANTPredare simultan V-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 5/0
REZERVAT PENSIONAR
E ANTICIPATA
PARTIALA CRISAN
DANIELA LUCIA
1. Nu
1 ani
INFORMATICA 3.Nu
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
DE SUS 2. Nu INFORMATICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
VACANTGârda de Sus-2;
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
VACANTCOALA GIMNAZIAL SPECIAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT 2/VIDRA;
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INFORMATICA SI
REZERVATREZ PRIMAR DEAK-
SZEKELY SZILARD LEVENTE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT 3 ore cds
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VALEA LUNG
VACANTTIUR=10; ONA=6;
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
JOS 2. Nu INFORMATICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 8/0
REZERVATREZ DIR HERMAN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuINSTRUMENT LA ALEGERE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
AIUD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR
SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATOR/INSTITUTO R-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
III-C
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR1866 2.STEP BY STEP
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR PLEI
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR2049 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2052 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
GHEORGHE BELEIU" POIANA VADULUI
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
SIMULTANE P+I+II+III+I V / COALA PRIMAR TONEA
1. Da
1 ani
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PRIMAR1864 2.STEP BY STEP
STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
JOS 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ARIESENI 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
IULIA 2. Nu INVATATOR/INSTITUT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
SARD
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu INVATATOR/INSTITUT
OR PENTRU INVATAMANTUL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU
RLAUA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
PRIMAR2046 2.STEP BY STEP
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE 2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu ISTORIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu KINETOTERAPIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ERDEI ROZSA MARTA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
REZERVAT
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
8/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
ALBA IULIA 2. Nu LIMBA ENGLEZA
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
JOS 2. Nu LIMBA ENGLEZA
2/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LIMBA ENGLEZA 18/0
REZERVATREZ CIC CÂRSTOI-
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/3
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA ENGLEZA
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LIMBA ENGLEZA 18/0
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MURESULUI 2. NuLIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA
1/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
GHEORGHE BELEIU" POIANA VADULUI
VIII-6; ENG - Cotesti-2;
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu LIMBA FRANCEZA
3/2
VACANT
BILINGV
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
6/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
SCOALA PRIMARA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA FRANCEZA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
0/9
1. Nu
1 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu LIMBA GERMANA
7/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
9. Nu
8. Nu
9. Da
3. Nu
7. Da 8. Da
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
VACANT
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu LIMBA GERMANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. Nu LIMBA GERMANA
4/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURESULUI 2. NuLIMBA MAGHIARA - MATERNA - LIMBA
FRANCEZA 18/0
VACANT MAGHIARA-
12, FRANCEZA
GIMNAZIAL- 4,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA MAGHIARA- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV " FLORIN FLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-
MATERNA 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA RROMANI- MATERNA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/2
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
14/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat fara definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuLIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA
ENGLEZA 10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
FRANCEZA 17/1
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
5/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MURES 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MURES 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
12/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/5
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ARIESENI 2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MONTANA 2. Nu MATEMATICA
1. Nu
1 ani
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu MATEMATICA
16/2
SANDU; REZ INSP IONEL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
15/3
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Da
2. Nu MATEMATICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
MURESULUI 2. Nu MATEMATICA
1. Nu
4 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu MATEMATICA - FIZICA
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
10/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
18/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. NuMECANICA / MECANICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
4. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu MUZICA
INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ARIESENI 2. Nu PREGATIRE -
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
24/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
7/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
24/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
18/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC,
12/0
VACANT
SERVICII / COMERT SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
IULIA 2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA,
5. Nu 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
CORPULUI OMENESC) 19/0
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
DANIEL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
(MECANICA) 24/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
(MECANICA) 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
special
3.Nu
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3.Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI
5. Da 6. Nu 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PREGATIRE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPRELUCRAREA LEMNULUI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATOR 20/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
20/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
VIII MNSTIRE DUMBRAVA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
6/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Da
7. Da 8. Nu
EDUCATOR 20/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
AIUD
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR - EDUCATOR
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
14/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR DOCUMENTARIST
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
JOS 2. NuPROFESOR DOCUMENTARIST
1. Nu
1 ani
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
Limba românLICEUL TEHNOLOGIC "TARA MOTILOR" ALBAC, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE
ARIESENI, SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ALBA 2. Nu
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
15/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu PROFESOR ITINERANT
SI DE SPRIJIN 10/0
SUS / SÎNCRAI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CUGIR, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" CUGIR,
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1, 2, 3 CUGIR
URBAN
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ALBA 2. Nu
PROFESOR LOGOPED 8/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
PROFESOR LOGOPED 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
16/0
5. Nu 6. Da 7. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
12/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOG
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 20/0
VIII MNSTIRE DUMBRAVA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 15/1
VACANTINVATAMAN T SPECIAL
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 6/0
1. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 6/0
VACANTINV LA DOMICILIU
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
VACANTÎNVMÂN T SIMULTAN
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE
EDUCATIE SPECIALA 16/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu PSIHOLOGIE -
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
CETATEA DE BALT
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. NuRELIGIE GRECO-
CATOLICA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
(TITULARA IN MAI MULTE
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE ORTODOXA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
5/0
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
- 1
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
MURES 2. NuRELIGIE PENTICOSTALA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel putin 7
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE REFORMATA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
4/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA 2. Nu
RELIGIE REFORMATA 1/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuRELIGIE ROMANO- CATOLICA DE LIMBA
MAGHIARA 3/0
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE UNITARIANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
1. Nu
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu RELIGIE UNITARIANA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 10/0
REZERVATREZERVAT LRINCZ HELGA
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Nu 8. Nu
2. NuTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 3/0
VACANT
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. Nu TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
RUTIERE 3/0
VACANT Legislaie
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
2. NuTRANSPORTURI / TRANSPORTURI
1. Da
1 ani
9. Nu
8. Nu
9. Nu
3. Nu
7. Da 8. Nu
INSPECTOR RESURSE UMANE, PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU
INSP. ÎNV. PROFESIONAL I TEHNIC; INSP. RESURSE UMANE, PROF. FLORIN CRISTIAN DINC
INSPECTOR COLAR GENERAL, PROF. CORNEL-STELIAN SANDU