of 100 /100
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02/09/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN GIMNAZIAL 1002 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL PAPIU ILARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN 2. Nu LIMBA MAGHIARA- MATERNA 12/2 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1006 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL PAPIU ILARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN 2. Nu LIMBA FRANCEZA 2/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1012 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL PAPIU ILARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN 2. Nu FIZICA 2/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1013 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SÂNCRAIU DE MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNCRAIU DE MUREŞ 2. Nu FIZICA - CHIMIE 16/0 VACANT 8 ore la structura Nazna 1. Nu 4 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1019 2.Nu 1. Nu Limba maghiară RURAL GĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FOGARASI SAMUEL" GĂNEŞTI 2. Nu CHIMIE 4/0 VACANT 1. Nu 4 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 100

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista … · Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02/09/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ Lista … · Lista posturilor vacante-rezervate la...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MUREȘ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02/09/2020

  Specialitatea postului

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  GIMNAZIAL10022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  12/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNCRAIUDE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNCRAIU DE MUREŞ

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  16/0

  VACANT8 ore lastructura

  Nazna

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10192.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FOGARASI SAMUEL"

  GĂNEŞTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 100

 • GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNCRAIUDE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNCRAIU DE MUREŞ

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10482.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  Școala Gimnazială DâmbăuRURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNCRAIUDE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNCRAIU DE MUREŞ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10702.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  REZERVAT

  CIC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  18/0

  REZERVATCIC

  01.07.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 100

 • GIMNAZIAL10862.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10882.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10942.Nu

  1. UNITARIAN

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  LICEUL TEORETIC"ANDREI BÂRSEANU"

  TÂRNĂVENI 2. NuRELIGIE UNITARIANA0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR11012.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  23/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11042.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC" TÎRGU

  MUREȘ

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "CODRIȘOR"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  0/0

  REZERVATREVENIRETITULAR LA

  POST

  1. Nu

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11112.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂNCRAIUDE MUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNCRAIU DE MUREŞ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DEAJ+SATERURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11322.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 100

 • GIMNAZIAL11362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11382.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  SC. DEAJ+SATERURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11412.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11512.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TRAIAN" TÂRNĂVENI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11662.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  HĂRĂNGLABRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  HĂRĂNGLABRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 100

 • GIMNAZIAL11842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATNORMĂREDUSĂ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1186

  2.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11932.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DEAJRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  GĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FOGARASI SAMUEL"

  GĂNEŞTI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  HĂRĂNGLABRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12062.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  IERNUT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIERNUT

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MIHEŞU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMIHEŞU DE CÂMPIE

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12112.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DÂMBĂURURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12132.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  LUDUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LUDUȘ

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 100

 • GIMNAZIAL12192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVATDIRECTOR08.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CĂPUȘU DE CÂMPIERURAL

  ICLANDUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂICLANDU MARE

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  REZERVAT

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1224

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂURENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂURENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuLIMBA GERMANA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DÂMBĂURURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVAT

  DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  2 ORE CĂPUȘU DECÂMPIE

  RURAL

  ICLANDUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂICLANDU MARE

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVATRezervattitular grad

  didactic I, 25ani vechime

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. gimn. Sarmasel GaraURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  4 ORE CĂPUȘU DECÂMPIE

  RURAL

  ICLANDUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂICLANDU MARE

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 100

 • GIMNAZIU /PRIMAR1245

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  REZERVAT

  DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12542.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1258

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DÂMBĂURURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  REZERVAT

  DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  HĂRĂNGLABRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12742.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ADĂMUŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂADĂMUȘ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  REZERVAT

  DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  DÂMBĂU7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 100

 • GIMNAZIAL12762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12772.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  DEAJ+SATERURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1295

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  REZERVATRezervattitular grad

  didactic I, 25ani vechime

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12972.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  RURAL

  BĂRBOŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂRBOȘI

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1299

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IDECIU DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIDECIU DE JOS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13012.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  URBAN

  TÂRNĂVENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 TÂRNĂVENI

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 100

 • GIMNAZIAL13022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13052.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SOMOSTELNICRURAL

  DEAJ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1314

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1329

  2.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BICHIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBICHIȘ

  2. NuGEOGRAFIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 100

 • LICEAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1336

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. gimn. BaldaURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13472.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  AŢINTIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂAȚINTIȘ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1353

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNGER

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSÂNGER

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13552.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. gimn. Sarmasel GaraURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 100

 • LICEAL13652.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13682.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂGACIU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1387

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCUCI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞEULIA DEMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘEULIA DE MUREȘ

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 2/0

  REZERVATRezervatdirector

  31.08.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELECTROMUREȘ" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  24/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1403

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞEULIA DEMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘEULIA DE MUREȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATRezervatdirector

  31.08.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 100

 • GIMNAZIAL14082.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1410

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  RURAL

  BĂRBOŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂRBOȘI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AŢINTIŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂAȚINTIȘ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14122.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PAPIUILARIAN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAPIU ILARIAN

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1413

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞEULIA DEMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘEULIA DE MUREȘ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT2 ore la cls

  V-VIII

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14162.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FRIEDRICH SCHILLER"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14192.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂBĂGACIU

  RURAL

  DELENII

  ȘCOALA GIMNAZIALADELENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTgimnazial - 2,

  primar - 2

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 100

 • GIMNAZIAL14232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  RURAL

  BĂRBOŞI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂRBOȘI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14272.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CENTRE DEDOCUMENT

  ARE SIINFORMARE

  14282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  UNGHENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL DRĂGAN"

  UNGHENI 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14302.Nu

  1. REFORMAT

  Limba română

  RURAL

  ZAU DECÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAUDE CÂMPIE

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SAUSAURBAN

  UNGHENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL DRĂGAN"

  UNGHENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14442.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14532.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 100

 • LICEAL14552.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALARGĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA LARGĂ

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. gimn. BaldaURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  UNGHENI+VIDRAURBAN

  UNGHENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL DRĂGAN"

  UNGHENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1463

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALARGĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA LARGĂ

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14672.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1468

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1469

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALARGĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA LARGĂ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 100

 • GIMNAZIAL14732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALARGĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA LARGĂ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14772.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuRELIGIE ADVENTISTA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14822.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuSOCIOLOGIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  2 ORE CĂPUȘU DECÂMPIE

  RURAL

  ICLANDUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂICLANDU MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15072.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BOGATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOGATA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 100

 • CLUBURISPORTIVESCOLARE

  15202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CLUBUL SPORTIV ȘCOLARTÎRGU MUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  NATATIE(INOT,

  SARITURI INAPA, POLO PE

  APA)3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. primara VisineluURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15272.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  Sc. primara LargaURBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuRELIGIE ORTODOXA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15282.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuRELIGIE ORTODOXA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuBIOLOGIE - STIINTE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SARMAŞU

  LICEUL TEORETIC"SAMUIL MICU"

  SĂRMAȘU 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 18/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuFIZICA2/0

  REZERVATRezervat -

  Peterfy

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15512.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuFIZICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Grebenișu de CâmpieRURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 100

 • GIMNAZIAL15602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GREBENIŞUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" GREBENIŞU

  DE CÂMPIE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR15642.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BEICA DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBEICA DE JOS

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZERVATCIC -

  08.10.2020

  1. Da

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15892.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SERAFIM DUICU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BEICA DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBEICA DE JOS

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BEICA DEJOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBEICA DE JOS

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SERAFIM DUICU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16252.WALDORF

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 2/0

  VACANTWaldorf -tehnologii

  manufacturiere

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 100

 • GIMNAZIAL16302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16312.WALDORF

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANTWaldorf -tehnologii

  manufacturiere

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuLIMBA ENGLEZA12/0

  VACANT

  Waldorf

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16682.WALDORF

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuMATEMATICA4/0

  VACANT

  Waldorf

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16952.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂCIU

  ȘCOALA PROFESIONALĂ"GHEORGHE ȘINCAI"

  RÂCIU 2. NuEDUCATIE PLASTICA8/0

  VACANTLoc. Râciu,Sânmartin,

  Ulieș

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1705

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 100

 • GIMNAZIAL17092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SÂMBRIAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRES KALMAN"

  SÂMBRIAŞ 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17202.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuFIZICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuFIZICA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17292.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuFIZICA5/0

  REZERVATrezervat dir.adj. Magyari

  G.01.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17382.WALDORF

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  Waldorf

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TUDOR VLADIMIRESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuFIZICA0/0

  REZERVATPRETRANSF

  ER

  1. Nu

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuBIOLOGIE3/0

  REZERVATTitular Ciuca

  Dinu

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 100

 • GIMNAZIAL17432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TUDOR VLADIMIRESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuCHIMIE0/0

  VACANT

  dir. PRE

  1. Nu

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuGEOGRAFIE0/0

  VACANTCOMPLETARE CATEDRA

  1. Nu

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TUDOR VLADIMIRESCU"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIEECONOMICO-FINANCIARA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  REZERVATrez.conf.art.8alin.12OMEC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  REZERVATrez.conf.art.8

  alin.12OMEC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  PIAN7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  PIAN7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 100

 • LICEAL17882.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1794

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  PALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  2. NuDANS POPULAR

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  2/0

  REZERVATrez. conf.art.8 alin. 12

  OMEC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  Catedră contituit în următ.unități: Șc. Gimn. Europa -6 ore, Șc. Gimn. R. Guga - 5

  ore, Șc. Gimn. TVladimirescu - 4 ore

  Șc.Gimn. Mihai Viteazul - 4ore

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EUROPA" TÎRGU MUREȘ

  2. Nu

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 19/0

  VACANT

  Catedrăcontituit în

  următ.unități: Șc.

  Gimn.Europa - 6

  ore, Șc.Gimn. R.

  Guga - 5 ore,Șc. Gimn. T

  Vladimirescu- 4 ore

  Șc.Gimn.Mihai

  Viteazul - 4ore

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17992.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  REZERVATrezervat dirRucoiGheorghita

  Adrian01.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  PIAN7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18032.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  18/0

  REZERVATTitularaBorbelyMonika inCIC pana

  30,11,2020

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 100

 • GIMNAZIAL18072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EUROPA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  18162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  PIAN7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18172.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  REZERVATrez.conf art.8alin 12OMEC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POGĂCEAUA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOGĂCEAUA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1829

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  PALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  2. NuGIMNASTICA RITMICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18302.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR18372.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  19/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1847

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 100

 • LICEAL18522.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONALREFORMAT TÎRGU MUREȘ

  2. NuISTORIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /COMERT SI

  SERVICII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18562.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuISTORIE

  2/0

  VACANTISTORIA

  RROMILOR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /COMERT SI

  SERVICII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1862

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18692.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EUROPA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 6/0

  REZERVATRezervatdirectorpână la data

  de09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18702.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"AVRAM IANCU" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

  SERVICII /COMERT SI

  SERVICII

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 100

 • GIMNAZIAL18732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ROMULUS GUGA" TÎRGU

  MUREȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT2 ore Valea

  Rece

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1874

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "SZASZ

  ADALBERT" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  BASCHET3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"EUROPA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1878

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE - STUDIISOCIALE 1/0

  VACANTORELE

  SUNT LAȘCOALA

  GIMNAZIALĂ

  ”GH.ȘINCAI”RÂCIU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1882

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuPSIHOLOGIE

  1/0

  VACANTORELE

  SUNT LAȘCOALA

  GIMNAZIALĂ

  ”GH.ȘINCAI”RÂCIU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  19062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CHITARĂ7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CRISTEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRISTEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19362.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 100

 • GIMNAZIAL19472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuMATEMATICA4/0

  REZERVATrezervatreducere

  norma 16 oretitular

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19502.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  RURAL

  FÂNAŢE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂNAȚE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1952

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR TÎRGUMUREȘ

  URBAN

  REGHIN

  CLUBUL COPIILORREGHIN

  2. NuNAVOMODELE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"UNIREA" TÎRGU MUREȘ

  2. NuMATEMATICA

  0/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL19582.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONALREFORMAT TÎRGU MUREȘ

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  SANATATE SIASISTENTA

  PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19942.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂSĂRENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KISS GERGELY"

  PĂSĂRENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  Educație vizuală7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL20032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE

  MARINESCU" TÎRGUMUREȘ

  2. NuMEDICINA GENERALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 100

 • PROFESIONAL2008

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BAND

  ȘCOALA PROFESIONALĂBAND

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

  HORTICULTURA /AGRICULTURA)

  21/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURA /

  AGRICULTURA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20182.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂSĂRENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KISS GERGELY"

  PĂSĂRENI 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2020

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂSĂRENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KISS GERGELY"

  PĂSĂRENI 2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBĂLA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 100

 • GIMNAZIAL20392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuFIZICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20512.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"ALEXANDRU PAPIU

  ILARIAN" TÎRGU MUREȘ 2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNPETRUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL PETRU"

  SÂNPETRU DE CÂMPIE 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNPETRUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL PETRU"

  SÂNPETRU DE CÂMPIE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL20762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE

  MARINESCU" TÎRGUMUREȘ

  2. NuMEDICINA GENERALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20882.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  DUMBRĂVIOARA,CĂLUȘERI

  RURAL

  ERNEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"APAFI MIHALY" ERNEI

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 100

 • GIMNAZIAL20902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVATRezervat dir.Albert Zoltan

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"GHEORGHE ȘINCAI"

  TÎRGU MUREȘ 2. NuSOCIOLOGIE -

  FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SÂNPETRUDE CÂMPIE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SFÂNTUL PETRU"

  SÂNPETRU DE CÂMPIE 2. NuEDUCATIE PLASTICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEAIZVOARELO

  R

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DOSA DANIEL" VALEA

  IZVOARELOR 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PĂNET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"KADAR MARTON" PĂNET

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  3/0

  REZERVATRezervatPuskasTunde

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAIZVOARELO

  R

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DOSA DANIEL" VALEA

  IZVOARELOR 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVATrezervatdirectoradjunct

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21372.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  VALEAIZVOARELO

  R

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DOSA DANIEL" VALEA

  IZVOARELOR 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21382.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC " II.

  RÁKÓCZI FERENC" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21442.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  COLEGIUL NAȚIONAL"ALEXANDRU PAPIU

  ILARIAN" TÎRGU MUREȘ 2. NuSTUDIUL FORMELORSI DESENUL

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 100

 • GIMNAZIAL21482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOGRA

  2. NuLIMBA GERMANA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21492.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC " II.

  RÁKÓCZI FERENC" TÎRGUMUREȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  REZERVATrez. cadrudidactic cu

  16 ore

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  DUMBRĂVIOARARURAL

  ERNEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"APAFI MIHALY" ERNEI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCAȚIE MUZICALĂ7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR2168

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuPROFESOR -EDUCATOR

  20/0

  REZERVATcic

  27.03.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  21912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  LICEUL VOCAȚIONAL DEARTĂ TÎRGU MUREȘ

  2. NuMUZICA

  INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

  INSTRUMENT) 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA:VIOLONCEL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  VIOLONCEL7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  CĂLUȘERI, ICLAND,SĂCĂRENI

  RURAL

  ERNEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"APAFI MIHALY" ERNEI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22022.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  RURAL

  OGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOGRA

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2204

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOGRA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  22052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÎRGUMUREŞ

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ NR.2 TÎRGUMUREȘ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 29 / 100

 • GIMNAZIAL22082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OGRA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOGRA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22242.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  ERNEI, CĂLUȘERIRURAL

  ERNEI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"APAFI MIHALY" ERNEI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/0

  VACANT