of 178 /178
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer PALATELE COPIILOR 1802 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN SATU MARE PALATUL COPIILOR SATU MARE 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1001 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN LIVADA LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1647 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TARNA MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 11/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1908 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1939 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 15/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 178

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista … · 2017-02-22 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2017 Probă

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista … · 2017-02-22 · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2017

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. trans. cons. între unit.

  7. pt.repart. în şed. publică de trans.

  8. cond. spec. de transfer

  PALATELECOPIILOR1802

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  PALATUL COPIILOR SATUMARE

  2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  AEROMODELE-

  RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

  ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIVADA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

  LIVADA 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CADASTRU FUNCIARTOPOGRAF 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARNAMARE

  LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 1 / 178

 • LICEAL10922.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10932.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24842.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

  JANOS" SATU MARE 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuANSAMBLU CORAL

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1803

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  PALATUL COPIILOR SATUMARE

  2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuARMONIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuARTA VOCALA - CANTO

  18/0

  VACANTCIC

  31.08.2018

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1799

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  PALATUL COPIILOR SATUMARE

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 2 / 178

 • LICEAL18392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

  MARE 2. NuBIOLOGIE6/3

  REZERVATREZ.DIR.CUCONCURS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  APA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21892.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  BIOLOGIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18722.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

  SATU MARE2. Nu

  BIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOMORODU DE

  MIJLOC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19142.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 3 / 178

 • GIMNAZIAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  BABŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14762.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

  ETTINGER" SATU MARE 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

  PETREȘTI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARNAMARE

  LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11912.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  CORUND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIŞCOLT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24672.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

  JANOS" SATU MARE 2. NuBIOLOGIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20482.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 4 / 178

 • GIMNAZIAL24632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  NISIPENI 1 ORAPELES 1 ORA

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

  RURAL

  NISIPENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE PENTRUSANATATE 3 ORE 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12112.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIVADA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

  LIVADA 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CULCIUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TĂŞNAD

  LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  REZERVATCIC

  1.01.2018

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  4/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC.GIMN.RATESTI 8 OREURBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  VACANTPROPUSANG.PER.NE

  D.ART.253

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22952.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  MEDIEȘU AURITRURAL

  IOJIB

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  7/0

  REZERVATPENSIEREVIZUIBILA 10.01.2018

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TĂŞNAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  17/0

  REZERVATCIC12.03.2018.0

  7.2018

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 5 / 178

 • GIMNAZIAL12652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTIZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  18/0

  VACANTCIC

  31.08.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  ORA SI LA NADISUHODODULUI

  RURAL

  HODOD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

  MARE 2. NuCHIMIE6/3

  REZERVATREZ.INSP.SC. CUCONCURS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂGUŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20582.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11872.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  BABŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 6 / 178

 • GIMNAZIAL13162.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

  PETREȘTI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11882.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  CORUND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24692.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

  JANOS" SATU MARE 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL14042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

  SATU MARE 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIŞCOLT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIILE SATUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21882.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  CHIMIE13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TRIP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 7 / 178

 • LICEAL19092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

  A

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL23472.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURULUNG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15282.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL REFORMAT SATUMARE

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PIR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11362.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CĂPLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17142.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  HALMEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

  MARE 2. NuCHIMIE10/0

  REZERVATREZ.DIR.CO

  NCURS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STIINTE 9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL13592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ACÂŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 8 / 178

 • LICEAL12472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTIZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUCĂCENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

  LUCĂCENI 2. NuCHIMIE4/0

  REZERVATREZ.

  DIR.CONCURS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TEREBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  10/8

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

  MARE 2. NuCHIMIE - FIZICA22/0

  REZERVATREZ.DIR CUCONCURS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL20852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuCHIMIE - STIINTE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

  CAREI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LAZURI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 178

 • LICEAL19292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 12/0

  VACANTDACA SEREALIZEAZAAN 1

  SCOALA DEMAISTRI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL DEARTA1761

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuCROCHIURI

  14/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE Limba

  maghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21902.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  CULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13812.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

  MARE 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22962.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  MEDIEȘU AURITRURAL

  IOJIB

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 10 / 178

 • GIMNAZIAL23862.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

  RURAL

  GIURTELECU

  HODODULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MEDIEŞUAURIT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

  MEDIEȘU AURIT 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POMI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

  A

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11312.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

  RURAL

  GHENCI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11492.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CĂMIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂUAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  CĂPLENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  REZERVATREZ.DIR.CUCONCURS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL15812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂUCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂUCA

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 11 / 178

 • GIMNAZIAL21522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIILE SATUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHERŢAMICĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13092.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

  PETREȘTI 2. NuCULTURA CIVICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIŞCOLT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11782.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  SĂCĂŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARNAMARE

  LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

  2. NuCULTURA CIVICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

  2. NuCULTURA CIVICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15972.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂSĂUCA

  RURAL

  BECHENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBECHENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12552.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  RURAL

  STÂNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 12 / 178

 • GIMNAZIAL17232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HALMEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAVINULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  STUDII SOCIALE9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  REZERVAT

  REZ.DIR.

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE SOCIALA9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTIZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13972.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

  RURAL

  CIDREAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

  2. NuCULTURA CIVICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOCOND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

  MARE 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14772.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

  ETTINGER" SATU MARE 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18982.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

  SATU MARE 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 13 / 178

 • LICEAL20872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20892.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIALDE ARTA1766

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuDESEN

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21982.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  9/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22022.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  18/0

  REZERVATREZ.DIR.CUCONCURS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21972.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TĂŞNAD

  LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15192.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL REFORMAT SATUMARE

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16752.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  TĂŞNAD

  LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 14 / 178

 • LICEAL10092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIVADA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

  LIVADA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 7/0

  VACANT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANTDACA SEREALIZEAZAAN 1

  POSTLICEALA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

  CAREI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19232.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  LIVADA

  LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

  LIVADA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA12/0

  VACANTDACA SEREALIZEAZAAN 1

  POSTLICEALA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuECONOMIE APLICATA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18732.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

  SATU MARE2. Nu

  ECONOMIE APLICATA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 15 / 178

 • LICEAL14832.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

  ETTINGER" SATU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

  MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21912.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. NuECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

  SATU MARE2. NuECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL19942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

  NEGREȘTI-OAȘ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  REZERVATPENSIEREVIZUIBIL

  A

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 16 / 178

 • LICEAL22712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24582.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LAZURI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24752.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

  JANOS" SATU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

  CAREI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  21302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

  INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12012.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  BABŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAVINULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORCONCURS9.01.2021

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 178

 • GIMNAZIAL20342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VAMA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHERŢAMICĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

  SATU MARE2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTPROPUSANG.PER.NED. ART.253

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23462.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURULUNG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10992.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT10/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18872.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

  RURAL

  DARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16422.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TIREAM

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 18 / 178

 • GIMNAZIAL16452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARNAMARE

  LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL10542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/2

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12022.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  CORUND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13902.Nu

  1. Nu

  LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

  RURAL

  CIDREAG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12452.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  RURAL

  STÂNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIŞCOLT

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  10 ORE LA SC.GIMN.CEHALUT

  RURAL

  CEHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SANISLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

  SANISLĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂMĂRZANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 19 / 178

 • LICEAL20742.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEORETIC CAREI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂCĂŞENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂRŞOLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂUCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂUCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  20/0

  VACANTPOST PECOMUNĂ

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15162.Nu

  1. REFORMAT

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL REFORMAT SATUMARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" SATUMARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23882.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

  RURAL

  GIURTELECU

  HODODULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 20 / 178

 • LICEAL16302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TARNAMARE

  LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATREZERVATPRIMAR

  2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIILE SATUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24152.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  CAREI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

  CAREI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14812.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

  ETTINGER" SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA PRIMARĂ AMAȚI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

  RURAL

  AMBUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATCIC

  15.02.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12432.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  RURAL

  STÂNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

  SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TIREAM

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATCIC

  0901.2018

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 178

 • GIMNAZIAL22402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TRIP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CAREI

  COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/6

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CERC SPRTIV9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC.PRIMARA ADRIAN 4ORE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

  URBAN

  DUMBRAVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

  DUMBRAVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22052.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

  MARE2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT16/2

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL17392.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOFTINUMIC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

  MOFTINU MIC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTPOST PECOMUNĂ

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

  MOFTINU MICRURAL

  DOMĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANTPOST PECOMUNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂUAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 22 / 178

 • LICEAL16732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TĂŞNAD

  LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CULCIUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  4 ORE LA SC. PRIMARABORLESTI

  RURAL

  POMI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HALMEU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRAIDOROLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRAIDOROLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 23 / 178

 • LICEAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL19872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  NEGREŞTI-OAŞ

  LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

  NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  SCRIMA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  SAH3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  SCRIMA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ATLETISM3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  22682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  TENIS DEMASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 24 / 178

 • GIMNAZIU /PRIMAR2033

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VAMA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2167

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAVINULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1532

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

  RURAL

  AMBUD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2387

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

  RURAL

  GIURTELECU

  HODODULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2348

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TURULUNG

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1199

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  BABŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1159

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CULCIUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1071

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SANISLĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

  SANISLĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limbamaghiară

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CEHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 25 / 178

 • GIMNAZIU /PRIMAR1312

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PETREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

  PETREȘTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1200

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

  RURAL

  CORUND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1385

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  PORUMBEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Da

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1339

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂRŞOLŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1250

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOCOND

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2082

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHERŢAMICĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1046

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ORAŞUNOU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 26 / 178

 • GIMNAZIU /PRIMAR1950

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SATU MARE

  COLEGIUL NAȚIONAL„MIHAI EMINESCU” SATU

  MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1257

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

  RURAL

  STÂNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIU