of 105 /105
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 12/05/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 6. propus pt. continuitate SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1424 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 6. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1259 2.Nu 1. Nu Limba română ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ AIUD URBAN AIUD SCOALA GIMNAZIALA "AXENTE SEVER" AIUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 4/0 VACANT DEFICIENTE USOARE / ŞCOALA GIMNAZIAL Ă SPECIALĂ AIUD 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ SI COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO- 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1315 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ALBAC LICEUL TEHNOLOGIC "TARA MOTILOR" ALBAC 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 REZERVAT REZ CIC PANTALON IGNAT MIHAELA OLIMPIA 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1611 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Pagina 1 / 105

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista …personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_12-05-2017_15-08H.pdfINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate

 • Author
  others

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 12/05/2017

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  6. propus pt. continuitate

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  14242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  12592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  4/0

  VACANTDEFICIENTE

  USOARE /ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

  AIUD

  1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /FILATURA -

  TESATORIE -FINISAJ SI

  COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-

  3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  REZERVATREZ CICPANTALONIGNAT

  MIHAELAOLIMPIA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 1 / 105

 • LICEAL16142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  0/15

  VACANTORE LAPENITENCIA

  RUL AIUD

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  0/18

  VACANTORE LAPENITENCIA

  RUL AIUD

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 2 / 105

 • LICEAL12822.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

  ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /TURISM 6/0

  REZERVATREZ DIRDINCA

  FLORIN-CRISTIAN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12832.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  TURISM 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PALATELECOPIILOR1230

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1225

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CLUBUL COPIILORCAMPENI

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuARTA POPULARA

  9/0

  VACANTCLUBULCOPIILORCAMPENI

  1. Nu

  1 ani

  ARTAPOPULARA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PALATELECOPIILOR1223

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuARTA TEATRALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTAACTORULUI 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  5,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANTELIB PREMANIUELENA-

  CAMELIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 3 / 105

 • GIMNAZIAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZ CICMARDAREMONICA-

  MARIS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VADUMOŢILOR

  SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

  2. NuBIOLOGIE

  0/2

  VACANTEDUCATIEPENTRU

  SANATATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DAIAROMÂNĂ

  SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZ TITPOSTESCUMONICAART.8(12)

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13792.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANTELIB PRECLAIN

  JEANINE

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18152.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuBIOLOGIE

  17/1

  VACANTLICEAL-7GIMNAZIU -

  10

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TEIUŞ

  LICEUL TEORETIC TEIUS

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZILE

  SCOALA GIMNAZIALALIVEZILE

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 4 / 105

 • GIMNAZIAL16572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUPŞA

  SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIALA MUSCA

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUT

  SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14052.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJURBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

  BLAJ 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ "AXENTE

  SEVER"MĂNĂRADE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

  CRISAN" ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANTREINTRODUS DIN COD1179 / orevacante

  pentru un an(CDS)

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOŞTAT

  SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  REZERVATREZ DIR ADJTODORANSIMONA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 5 / 105

 • GIMNAZIAL12012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

  IULIA 2. NuBIOLOGIE5/0

  REZERVATREZ DIR ADJTARANILEANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

  IULIA 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIALA LAZESTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIANU DESUS

  SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

  2. NuBIOLOGIE

  1/2

  REZERVATREZ DIRPOPESCUMARCELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CERGĂUMARE

  SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

  MARE 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATEADE BALTĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT6 - CETATEADE BALTA 5

  -TATARLAUA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 6 / 105

 • GIMNAZIAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuBIOLOGIE8/0

  REZERVATREZ DIRBARTOCSIMONA-ELENA /SALCIUA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuBIOLOGIE

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  5/0

  VACANT

  BIO-3 CHI-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16412.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE5/0

  VACANT

  BIO-3 CHI-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17572.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  9/0

  VACANT5 BIOLOGIE+ 4 CHIMIE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABA

  SCOALA GIMNAZIALAOHABA

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANT

  BIO-4 EDT-1

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 7 / 105

 • LICEAL12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuBIOLOGIE - STIINTE

  16/0

  REZERVATREZ CICMARDAREMONICA

  BIO-13 STI-3

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1219

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CLUBUL COPIILOR CUGIRURBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuCARTING

  24/0

  VACANTCLUBULCOPIILOR

  CUGIR

  1. Da

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1227

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CLUBUL COPIILOR SEBESURBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuCARTING

  18/0

  VACANTCLUBULCOPIILOR

  SEBES

  1. Da

  1 ani

  CARTING(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuCHIMIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18162.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuCHIMIE

  12/0

  VACANT6-LICEU 6-GIMNAZIU

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. Nu

  CHIMIE8/0

  VACANT

  4 / ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AVRAM

  IANCU"ZLATNA + 4

  / ŞCOALAGIMNAZIAL

  Ă "SAVAALBESCU"

  FENEŞ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOŞTAT

  SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 8 / 105

 • GIMNAZIAL19042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUGAG

  SCOALA GIMNAZIALASUGAG

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuCHIMIE

  8/0

  REZERVATREZ DIR

  MACOVEIDUBLESIUFLORINA -

  CERUBACAINTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PROFESIONAL1303

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANTSCĂRIŞOARA-4;

  LĂZEŞTI-4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19962.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTELIB PREVASS

  STEFAN

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 9 / 105

 • GIMNAZIAL18742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHODOL

  SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

  2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

  9/0

  VACANT4 CHIMIE +5 BIOLOGIE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CENADE

  SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

  CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10712.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  18/0

  VACANTCHI-6 FIZ-10

  EDT-2

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  13/0

  REZERVATREZ DIRURSU

  CARMENIULIANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 16/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PROFESIONAL1425

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  COREPETITIE LA

  MUZICAVOCALA

  TRADITIONALA

  ROMANEASCA

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 10 / 105

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  3/0

  VACANT

  COREPETITIE LA

  MUZICAVOCALA

  TRADITIONALA

  ROMANEASCA

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

  IULIA 2. NuCULTURA CIVICA5/0

  REZERVATREZ DIRBOIAN

  DANIEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17522.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT3 CULTURACIVICA +1

  ED.SOCIALA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. Nu

  CULTURA CIVICA2/0

  REZERVAT

  ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AXENTE

  SEVER"MĂNĂRADE/ REZ DIRZEHANPLATON

  ANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOREA

  SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIURULEASA

  SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 11 / 105

 • GIMNAZIAL16422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA 3/0

  REZERVAT 2 Civica + 1Ed. socialaREZ DIR

  SARMASIUFLOAREA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

  13/0

  REZERVATREZ DIR +

  DIR ADJ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PALATELECOPIILOR1228

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuCULTURA SICIVILIZATIEFRANCEZA 18/0

  REZERVATREZ CIC

  15.09.2017

  1. Da

  0 ani

  CULTURA SICIVILIZATIEFRANCEZA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1224

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CLUBUL COPIILOR SEBEŞURBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuDANS POPULAR

  9/0

  VACANTCLUBULCOPIILOR

  SEBES

  1. Nu

  1 ani

  DANSURIPOPULARE(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13772.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

  ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/0

  REZERVATREZ INSPCUCEA

  RAMONA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12852.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  REZERVATREZVICEPRIMAR LORINCZ

  HELGA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PROFESIONAL1305

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/4

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 12 / 105

 • LICEAL13072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  REZERVATREZ PRIMARBADEAIULIA

  ADRIANAOANA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PROFESIONAL1404

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL TEHNIC AIUD

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 15/3

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PROFESIONAL1403

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

  ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA14/0

  REZERVATREZ INSPSCOLARGENERALMARCELADARAMUS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

  2. NuECONOMIE APLICATA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 13 / 105

 • LICEAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  2-ECO 2-EDA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  9/0

  VACANT5 - EDA 4 -

  ECO

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1220

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  CLUBUL COPIILOR OCNAMURES

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuECOTURISM

  18/0

  VACANTCLUBULCOPIILOR

  OCNAMURES

  1. Da

  1 ani

  ECOTURISM(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20122.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJURBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

  BLAJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTELIB PREPETRUSEMARIANA-

  SANDA

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DAIAROMÂNĂ

  SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTNIVEL

  PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTNIVELPRIMAR/ŞCOALAPRIMARĂ

  TÂRSA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 14 / 105

 • GIMNAZIAL13312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANTGIMNAZIU -5 PRIMAR -

  10

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLANDIANA

  SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTNIVELPRIMAR: 2-

  ACMARIU, 4-BLANDIANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  12612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

  AIUD

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  12602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  REZERVATREZ DIR ADJCIRA-

  GRIGORESCU GABRIEL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IGHIU

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVATREZ CIC

  URSUDANIELAELENA

  10.01.2018/9-IGHIU 9-

  SARD

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16342.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SEBES PAL" RIMETEA

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTCOD UNIC:LOPADEA +RIMETEA

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16432.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTGimnaziu 4

  Primar 4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 15 / 105

 • LICEAL18592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  STREMŢ

  SCOALA GIMNAZIALASTREMT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANTELIB PRESTAN

  COSMIN

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTELIB PRENEMES-DAN

  CATALIN

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANTSCĂRIŞOARA-11;

  LĂZEŞTI-4

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

  MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANTRĂZBOIENI+ CISTEIUDE MUREŞ+ UIOARA

  DE SUS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANAVADULUI

  SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

  GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

  ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABA

  SCOALA GIMNAZIALAOHABA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 16 / 105

 • GIMNAZIAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PETREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  REZERVATREZ DIRBITIU

  VASILE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUT

  SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IGHIU

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  REZERVATREZ DIRBLAGU

  IONELA /CRICAU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTUNGUREI 4,

  TAU 2

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12162.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT9 - SG

  AVRAMIANCU ALBAIULIA - 9 SGOARDA DE

  JOS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

  SEBES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  ÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTAN

  / ŞCOALAGIMNAZIALĂ "LUCIAN

  BLAGA"LANCRĂM

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 17 / 105

 • PRIMAR15692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GALDA DEJOS

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

  GALDA DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANTOIEJDEA 4,CETEA 2,

  GALDA DESUS 2,

  GALDA DEJOS 8

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

  RADESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  13/0

  VACANT7GIMNAZIAL,

  6 PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTCIUGUZEL+ BAGAU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTREGALDE

  SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIUGUD

  SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  13/0

  VACANT10 - NIVELPRIMAR 3-

  GIMNAZIAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVATNIVELPRIMAR /REZ DIRBLAGUIONELA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  PRIMAR15562.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTSCOALAPRIMARAMEDVES

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 18 / 105

 • LICEAL10722.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/1

  VACANTV+VII

  SIMULTAN

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TEIUŞ

  LICEUL TEORETIC TEIUS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANTNIVEL

  PRIMAR:5/Teiuș +4/Căpud(predare

  simultană)

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEALUNGĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

  LUNGA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANTSCOALAPRIMARALUNCA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT2/VALEAMICA +2/TRAMPOIE

  LE +2/PIRITA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHODOL

  SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  6GIMNAZIAL+ 8 PRIMAR

  / 10-SOHODOL +2-PELES +

  2-LUMINESTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL18722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIBOT

  SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂSCIORI

  SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT7 LOMAN +2 CAPALNA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 19 / 105

 • CLUBURISPORTIVESCOLARE

  20142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTELIB PREBOZDOGIOANA-

  NICULINA /ATLETISM

  1. Da

  4 ani

  ATLETISM3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  13672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1193

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTJUDO / CSS

  BLAJ

  1. Da

  4 ani

  JUDO3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  13692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  13682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  13662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  1 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIDVEI

  LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANTJIDVEI=4,BALCACIU=

  2,VESEUS=3

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18172.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2005

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJURBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

  BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANTELIB PREVOISANDIANAMARIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 20 / 105

 • GIMNAZIU /PRIMAR2003

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJURBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

  BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANTELIB PREVOISANDIANAMARIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

  MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA12/0

  VACANT

  12,5

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1730

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIANU DESUS

  SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1787

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂSCIORI

  SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  18/0

  VACANTEDM-16 +EDP-2:SASCIORI +LOMAN +RACHITA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1332

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  2,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1753

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1917

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANTEDM- 4,5EDP- 0,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1557

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 21 / 105

 • GIMNAZIU /PRIMAR1576

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1681

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NOŞLAC

  SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANTPREDARESIMULTANA

  V+VIII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1688

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

  MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  0 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13762.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1962

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTSECTIA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1605

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTREGALDE

  SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANTEDM-2 EDP-

  1,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE PLASTICA6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 22 / 105

 • GIMNAZIU /PRIMAR1499

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1590

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOPÂRTA

  SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1885

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT3 - SONA; 2 -BIIA; 2 -SINMICLAU

  S / EDP +EDM

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL19422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  11/0

  VACANT8/SCOALA

  AVRAMIANCU

  ZLATNA +1/LICEU +2,5/FENES

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10732.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/2

  VACANTEDM 7 /TC +COR - CANTBISERICESC

  2 /CD

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2004

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  11/0

  VACANTELIB PREVOISANDIANAMARIA

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL20062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TEIUŞ

  LICEUL TEORETIC TEIUS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  9/0

  VACANTELIB PRETUDOR

  BOGDANMADALIN

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1721

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PETREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  REZERVATREZ CICSCHON

  GEANINA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 23 / 105

 • GIMNAZIU /PRIMAR1431

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCERDEAGRÂNOASĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

  BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1514

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  10/0

  VACANT10,5 ORE: 8-SG NR.3 +

  2,5-SGVINEREA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1234

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA11/0

  VACANT9,5 SGAVRAM

  IANCU ALBAIULIA - 2

  OARDA DEJOS

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  3,5 ORE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL18112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

  2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  6,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NOŞLAC

  SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANTPREDARESIMULTANA

  V+VIII

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 24 / 105

 • GIMNAZIAL12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  3,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCERDEAGRÂNOASĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

  BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  2,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17542.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANTEDP-2 EDM-

  2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE MUZICALA6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL17982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANTSCĂRIŞOARA-4;

  LĂZEŞTI-2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

  VACANTEDP 3 ,5

  ORE (1 REZDIR + 2,5

  VACANTE )EDM 3,5

  VACANTE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE MUZICALA6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  2,5

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOPÂRTA

  SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 25 / 105

 • GIMNAZIAL18762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHODOL

  SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16452.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANTEDP 2 EDM

  2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE MUZICALA6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  EDP2 EDM 2

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EDUCATIE MUZICALA6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL16952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

  MURES 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  10/0

  VACANT

  10,5

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT6,5 / CLASECU PROFILPEDAGOGIC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13782.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANT

  3,5 ORE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 26 / 105

 • GIMNAZIAL18842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

  VACANTSCOALASANMICLAU

  S /EDP+EDM

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  LICEAL10742.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 7/0

  VACANTED ART - 3GIMN + 4

  LICEU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATEADE BALTĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuEDUCATIE

  TEHNOLOGICA7/0

  VACANT4 - CETATEADE BALTA 3

  -TATARLAUA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL16752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL12542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOPÂRTA

  SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL20802.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJURBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

  BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  5/0

  VACANTELIB PRE

  RAD IOANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL11292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL14932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIURULEASA

  SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  Pagina 27 / 105

 • GIMNAZIAL14982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL13342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  6. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu

  GIMNAZIAL19282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VADUMOŢILOR

  SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6.