of 43 /43
KOMSAS SPM 2017 -2018 Disediakan oleh : SAHARUDDIN ABDULLAH SMK Sijangkang Jaya Guru Bahasa Melayu

Elemen komsas

Embed Size (px)

Text of Elemen komsas

Page 1: Elemen komsas

KOMSAS SPM2017 -2018

Disediakan oleh :SAHARUDDIN ABDULLAH

SMK Sijangkang JayaGuru Bahasa Melayu

Page 2: Elemen komsas

Tujuan :

1.Mendedahkan tentang kandungan buku Antologi dan Novel untuk tingkatan 4 dan 5 bagi sesi bermula 2016 - 2021.

2.Supaya pelajar bersedia untuk menghadapi suasana Pembelajaran dan Pengajaran untuk sesi 2016 - 2021.

3.Berkongsi Ilmu untuk menghasilkan satu contoh kupasan antologi bagi dijadikan panduan untuk proses P & P.

Page 3: Elemen komsas

ANTOLOGI KOMSAS TING. 4 MULAI 2016

JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL

Page 4: Elemen komsas

NOVEL KOMSAS TING. 4 MULAI 2016

LEFTENAN ADNANWIRA BANGSA

Page 5: Elemen komsas

Puisi Tradisional

Syair Bidasari Gurindam Dua Belas

(Fasal Ketiga)

Page 6: Elemen komsas

SAJAK Sang Gembala Kuda - Mohd Hashim Othman Aku Membaca Lagi -Razali Mohd Yusof www.sibermerdeka.com.myAbdul Ghaffar Ibrahim GelanggangOnn Malini

Page 7: Elemen komsas

PROSA TRADISIONAL

Kepimpinan Melalui Teladan

Page 8: Elemen komsas

Kaduk, Ayam dan Raja - Zurinah Hassan Munsyi - Husna Nazri Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul - Maskiah

Haji Masrom

CERPEN

Page 9: Elemen komsas

DRAMA  Berkhidmat Untuk Negara

Page 10: Elemen komsas

Komsas Mulai 2016 (Ting. 5)

NovelAntologi

Page 11: Elemen komsas

PUISI TRADISIONAL

Beberapa Petua Hidup(2016) Berbuat Istana Zaman Dahulu

Page 12: Elemen komsas

SAJAK

o Sejadah Rindu - Mohd Haikal Aminuddino Pesan Lelaki Kecik Kepada Gadis

Kampus - Sazale Yaacobo Erti Hidup Bererti - Teo Wei Singo Kudup Perang - Tuah Sujana

Page 13: Elemen komsas

PROSA TRADISIONAL

Burung Terbang Dipipiskan Lada (2016)

Page 14: Elemen komsas

CERPEN

Cinta Ahmad Mutawakkil - Zainal Rashid

Hipertensi - Illias Hj Zaidi Gerhana Manusia - Aminah

Mokhtar (2016)

Page 15: Elemen komsas

DRAMA

Bukan Gila

Page 16: Elemen komsas

ASPEK KAJIAN KOMSAS SINOPSIS Ringkasan cerita yang

memberikan gambaran keseluruhan sesebuah karya.

TEMA Sesuatu yang menjadi

menjadi fikiran atau persoalan yang mendasari sesebuah cerita. Tema adalah berdasarkan pengalaman watak utama dalam sesebuah karya.

PERSOALAN Perkara atau hal yang

ditonjolkan dalam sesebuah karya yang memantapkan tema.

PLOT Jalan cerita atau

rentetan peristiwa yang mempunyai sebab-musabab.

Page 17: Elemen komsas

Binaan Plot PERMULAAN CERITA ( EKSPOSISI ) Memperkenalkan pembaca kepada satu-satu

situasi khusus seperti latar masa, tempat, dan watak-watak dalam cerita

  PERKEMBANGAN & KONFLIK Peristiwa-peristiwa yang mengandungi

konflik dan saspens

KLIMAKS Puncak cerita iaitu suatu detik yang paling

tegang akibat daripada konflik-konflik yang berlaku sebelumnya iaitu dalam perkembangan cerita.

Page 18: Elemen komsas

Binaan Plot

PELERAIAN Peristiwa yang berlaku selepas

klimaks. Dalam bahagian ini, sesuatu masalah terlerai dan nasib watak-watak yang terlibat ditentukan.

PENGAKHIRAN/ PENYELESAIAN. Peristiwa yang mengarah kepada

penyelesaian

Page 19: Elemen komsas

IMBAS MUKA (Flash Shadow)Peristiwa yang diramalkan, dibayangkan atau dijangkakan akan berlaku.

IMBAS KEMBALI (Flash Back)Peristiwa atau kejadian yang telah berlaku yang digambarkan melalui penceritaan semula.

PEMERIANPeristiwa, watak, objek atau perbuatan yang diceritakan atau digambarkan secara menyeluruh oleh pengarang.

TEKNIK PLOT

Page 20: Elemen komsas

DIALOGPertuturan antara watak sama ada dalam bentuk perbualan, perbincangan, pertengkaran dan sebagainya.MONOLOG DALAMANPengucapan batin yang berupa kata hati atau perkara yang difikirkan.MONOLOG LUARANPertuturan atau pengucapan seseorang watak yang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada pembaca.

TEKNIK PLOT

Page 21: Elemen komsas

WATAK

Pihak yang mengambil bahagian dalam sesebuah cereka. Mereka dicipta untuk memainkan peranan bagi menyokong idea pokok dan mengembangkannya hingga akhir cerita. Watak ini dipegang oleh manusia atau bukan manusia tetapi diberi sifat-sifat manusia.

Page 22: Elemen komsas

Jenis Watak WATAK BULAT. Watak yang dibangunkan secara keseluruhan dan diberi

pelbagai kemungkinan sifat manusia. Digambarkan tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Oleh itu, tindakannya tidak dapat diagak oleh pembaca.

WATAK PIPIH. Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan tetapi

diperkenalkan melalui satu aspek peribadinya sahaja. Kalau watak itu jahat, kita akan dihidangkan dengan tindak-tanduknya yang jahat sahaja sepanjang cerita tersebut. Biasanya watak sampingan boleh dianggap watak pipih.

  WATAK DINAMIS. Watak yang penuh bertenaga dan sentiasa mengalami

perubahan mengikut perkembangan cerita. Watak dinamis ialah watak bulat.

Page 23: Elemen komsas

Jenis Watak

WATAK STATIS Watak yang beku dan tidak mengalami apa-

apa perubahan sepanjang cerita. Watak statis boleh dianggap sebagai watak pipih.

WATAK UTAMA Watak yang memainkan peranan utama dalam

sesebuah lakonan.

WATAK SAMPINGAN Watak pembantu yang membantu watak

utama dalam menjalankan peranannya membangunkan sesebuah cerita.

Page 24: Elemen komsas

PERWATAKAN

Sifat-sifat manusia secara menyeluruh yang dilihat melalui perasaan, keinginan, cara berfikir, cara bertindak dan sebagainya.

Page 25: Elemen komsas

LATAR - Gambaran tentang persekitaran atau latar belakang sesebuah cerita termasuklah

masa, tempat dan masyarakat LATAR MASA. Merujuk kepada masa atau zaman.

LATAR TEMPAT. Tempat sesuatu peristiwa itu berlaku.

LATAR MASYARAKAT. Keadaan atau gambaran masyarakat yang

terdapat dalam cerita. Ini termasuklah cara hidup mereka, cara mereka berfikir, cara mereka bekerja, status atau kedudukan mereka dan sebagainya.

Page 26: Elemen komsas

Bilangan rangkap. Bilangan baris setiap rangkap. Perkataan paling panjang & pendek. Baris paling panjang & contoh Baris paling pendek & contoh Bilangan suku kata setiap baris. Sukukata paling panjang & contoh Sukukata paling pendek & contoh. Rima akhir setiap rangkap Jenis puisi sama ada terikat @ bebas. Nada sajak sama patriotik, melankolik,

sindiran, kasih sayang.

Bentuk Puisi

Page 27: Elemen komsas

SINKOF Perkataan yang telah dipendekkan

dengan cara menghilangkan huruf atau suku kata tertentu. Contoh : ”hendak” ditulis atau disebut ”nak”.

PERSONIFIKASI Unsur yang digunakan untuk

memberikan sifat manusia kepada benda-benda yang bukan manusia. Contoh : Hari telah merangkak senja.

Gaya Bahasa

Page 28: Elemen komsas

METAFORA. Perbandingan secara langsung kerana

memberikan sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Contoh : Dada langit , Daerah pengalaman, Dada Samudera, .

  DIKSI Pemilihan kata yang tepat yang dapat

memberikan kesan yang maksimum kepada pembaca. Perkataan itu mungkin puitis atau indah, bersifat kedaerahan, bahasa klasik, bahasa slanga atau bahasa asing.

 

Gaya Bahasa

Page 29: Elemen komsas

SIMILE Unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu

benda dengan sesuatu benda yang lain. Unsur ini menggunakan perkataan seperti, umpama, bagai dan laksana sebagai perbandingan. Contoh : Dunia macam roda, Aksyen macam Hitler.

  HIPERBOLA Unsur yang digunakan untuk membesar-besarkan atau

melebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaan atau keadaannya yang sebenar. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kehandalan, kehebatan atau keagungan sesuatu peristiwa atau suasana. Contoh : Perniagaan adalah peperangan, Kalau pecah tentulah dia menghadapi hari kiamat

Gaya Bahasa

Page 30: Elemen komsas

INVERSI Pembalikan susunan kata dalam kalimat.

Biasanya bahagian yang penting didahulukan. Contoh : Pintar kamu, Air mata berderai gugur.

PERIBAHASA Ayat atau kelompok kata yang mempunyai

susunan yang tetap dan membawa maksud yang tertentu. Peribahasa dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan pepatah. Contoh : Pisang tak kan berbuah dua kali.

Gaya Bahasa

Page 31: Elemen komsas

PERULANGAN/ REPITISI Pengulangan kata atau frasa dalam

satu kalimat beberapa kali. Contoh : Ini khazanah bapak, ini khazanah bapak.

ANAFORA Pengulangan kata atau frasa pada awal

kalimat. Contoh : masih di situ, masih memandu kereta lama, masih menuju sekolah yang sama

Gaya Bahasa

Page 32: Elemen komsas

EPIFORA. Pengulangan kata atau frasa pada akhir

kalimat. Contoh : keli masuk ruan keluar, matahari masuk bulan keluar.

  PEMBENTUKAN AYAT. Melibatkan penggunaan dan penyusunan ayat

hingga meninggalkan kesan rasa yang tinggi . Ayat yang pendek-pendek membawa impak yang teguh dan sesuai dengan suasana ketegangan , ketegasan dan keberanian. Ayat yang panjang sesuai dengan suasana yang tenang, aman dan damai.

Gaya Bahasa

Page 33: Elemen komsas

 NILAI MURNI 

Tingkah laku atau perbuatan baik dan disenangi yang boleh dijadikan teladan.

  NILAI KEMANUSIAAN BAIK HATI JUJUR BIJAKSANA YAKIN DIRI MESRA BERANI BERTANGGUNGJAWAB TEGAS BERSIH TABAH SABAR SOPAN

NILAI KEMASYARAKATAN

TOLONG-MENOLONG BEKERJASAMA TAAT SETIA ADIL SIMPATI HORMAT-MENGHORMATI PATRIOTIK KEBEBASAN UNSUR KEKELUARGAAN UNSUR CINTA DAN

KASIH SAYANG.

Page 34: Elemen komsas

PENGAJARAN Sesuatu perkara yang dikemukakan

secara halus yang dapat dijadikan pedoman, peringatan ataupun yang perlu dijauhi

Kita hendaklah ……. Kita haruslah….. Kita janganlah…..

Page 35: Elemen komsas

CARA MENGESAN TEMA MELALUI PERWATAKAN WATAK-WATAK Setiap percakapan, tingkah laku, konflik. Pandangan watak

perlu diteliti.  MELALUI PERISTIWA PENTING YANG DILALUI Rujukan kepada peristiwa yang ditempohi oleh watak utama

dalam hidup  MELALUI PERKARA-PERKARA YANG PALING MENONJOL DALAM

CERITA  MELALUI PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN DAN KEMUDIAN

DAPATKAN PERSOALAN POKOKNYA.

MELALUI PEMERHATIAN KEPADA PLOT CERITA IAITU SUSUNAN DAN URUTAN PLOT.

Page 36: Elemen komsas

CARA MENGESAN PERSOALAN, LATAR, NILAI DAN PENGAJARAN.

Melalui perlukisan atau pernyataan langsung yang dilakukan oleh pengarang.

Melalui percakapan atau dialog yang diucapkan.

Melalui butiran yang terdapat dalam peristiwa sama ada tindak-tanduk, aksi, perasaan, tabiat dan lain-lain.

Page 37: Elemen komsas

TUGASAN BENGKEL Guru-guru dipecahkan kepada 4

kumpulan. Lantik ketua setiap kumpulan. Agihkan tugasan mengikut aspek kajian

komsas. Buat kupasan berdasarkan tajuk yang

diberi. Bentangkan hasil kupasan untuk

perkongsian ilmu.

Page 38: Elemen komsas

Aspek Kajian Cerpen / Drama Sinopsis. Tema Persoalan Latar Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran.

Page 39: Elemen komsas

Aspek Kajian Prosa Klasik. Sinopsis. Tema Persoalan Latar Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran.

Page 40: Elemen komsas

Aspek Kajian Puisi Tradisional / Sajak. Maksud. Tema Persoalan Bentuk Gaya Bahasa. Nilai Pengajaran.

Page 41: Elemen komsas

PENGAJARANKAJIANNOVEL

LATAR

WATAK&

PERWATAKAN

TEMA

NILAI

SINOPSIS MENGIKUTBAB

PERSOALAN

PLOT

Page 42: Elemen komsas

Sekian, Terima Kasih Selamat Berbengkel dan Berkongsi Ilmu.

Semoga Kita Mendapat Sesuatu yang Boleh dijadikan Panduan untuk Memperbaiki Pembelajaran dan

Pengajaran Kita. Semua hasil perbengkelan akan

dikumpulkan dan dijadikan modul untuk panduan sekolah-sekolah daerah Kuala

Langat.

Page 43: Elemen komsas

Contoh - Contoh

KUPASAN ANTOLOGI