of 49 /49
Pengajaran Puisi Tradisional Tingkatan 3 Dihasilkan oleh ; SAHARUDDIN BIN ABDULLAH SMK Sijangkang Jaya.

Pengajaran komsas 2012

Embed Size (px)

Text of Pengajaran komsas 2012

Page 1: Pengajaran komsas 2012

Pengajaran Puisi TradisionalTingkatan 3

Dihasilkan oleh ;

SAHARUDDIN BIN ABDULLAH

SMK Sijangkang Jaya.

Page 2: Pengajaran komsas 2012

Pantun NasihatBersatu Hati

Page 3: Pengajaran komsas 2012

Tingkatan Tiga

Masa 70 minit

Tajuk Pantun Nasihat Bersatu Hati

Genre Puisi Tradisional

Contoh Rancangan Pelajaran

Page 4: Pengajaran komsas 2012

Fokus

Utama

10.5

 

Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi.

Aras 1 (i)Menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri.

Fokus Sampingan

2.5

Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. Aras 2 (iv)Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan.

Page 5: Pengajaran komsas 2012

 

Objektif

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

i.Menghuraikan maksud puisi dengan bahasa sendiri dan menyenaraikan unsur bunyi dalam pantun. [FU – 10.5 –aras 1(i)] ii.Menyatakan pandangan terhadap tajuk yang diberikan berdasarkan sumber atau pengalaman murid dalam perbincangan kumpulan.[FS – 2.5 – aras 2 (iv) ] iii. Menyatakan lima maksud frasa mengikut konteks ayat dalam pantun. – Sistem Bahasa 

Page 6: Pengajaran komsas 2012

Kemahiran Bahasa

Kemahiran BertuturKemahiran Membaca

Sistem Bahasa

Sebutan dan intonasiTatabahasa: Maksud frasa

 Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pendidikan Moral dan AgamaNilai: Menjaga maruah diri, bekerjasama, berusaha

Kemahiran Bernilai Tambah

Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik), Kemahiran berfikir, Kemahiran Kontekstual (mengaitkan isi pengajaran dengan pengalaman murid)

Page 7: Pengajaran komsas 2012

LangkahAktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian Formatif

KBT/Catatan

 Set

Induksi          

Guru menunjukkan gambar perlakuan remaja pada masa ini (baik dan buruk) kepada murid.

Guru meminta respons daripada murid tentang kedua-dua gambar tersebut.

Guru mengaitkan gambar tersebut dengan kehidupan murid dan isi pelajaran hari ini.

 

  

  Lampiran 1Gambar perlakuan remaja

Page 8: Pengajaran komsas 2012

Apa yang anda lihat

Siapa mereka Apa yang mereka buat

Page 9: Pengajaran komsas 2012

T N U A N P

P A N T U N

S H T N A A I

A S I H A TN

Page 10: Pengajaran komsas 2012

S

T E R U A B S

B E R A T U

T A H I

A T IH

Page 11: Pengajaran komsas 2012

 

1            

 Maksud dan Unsur Bunyi Guru melagukan Pantun Nasihat dan meminta semua murid mengikut lagu tersebut.Guru meminta murid melagukan pantun tersebut mengikut kumpulan lelaki dan perempuan.Guru meminta murid menjalankan aktiviti ‘bedah karya’ untuk mengetahui maksud dan unsur bunyi dalam pantun.Guru meminta murid menjelaskan penggunaan unsur bunyi asonansi dan aliterasi dalam mana-mana baris pantun pilihan.Guru mendengar dan membuat pembetulan jawapan murid. 

 Objektif (i) tercapai           

 Pantun Nasihat (Bersatu Hati) Lampiran 2(a) Lembaran Sifir Akronim Kajian Puisi. Lampiran 2(b) Latihan mengesan maksud pantun dan unsur bunyi.

Page 12: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun / Puisi

Lampiran 2 (a) – Lampiran Sifir Akronim Puisi

Lampiran 2 (a) – Lampiran Sifir Akronim Puisi

Kajian PuisiKajian Puisi

Unsur BunyiAsonansiAliterasi

TemaUnsur Bahas

BentukPersoalanNilai

Pengajaran

Page 13: Pengajaran komsas 2012

Kajian Puisi Maksud Pantun/Puisi Tema Persoalan Bentuk Unsur-Unsur Bunyi Asonansi Aliterasi

Kajian Puisi Unsur-Unsur Bahasa Hiperbola Personifikasi Nilai Pengajaram

Lampiran 2 (a):Lampiran Sifir Akronim Kajian Puisi

Page 14: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang, Jikalau semua bersatu hati, Kerja yang payah menjadi senang.

Melangir keris pusaka hikmat, Keris sejarah sejak bahari, Kalau gadis ingin selamat, Jangan murah menjual diri.

Page 15: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Menanam bunga di dalam pasu, Bunga melati dan bunga pandan, Jangan ikut hawa nafsu, Kelak nanti binasa badan.Nyiur muda dibuat pengat,Mari dimakan bulan puasa,Wahai pemuda hendaklah beringat,Kerana mulut badan binasa.

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Page 16: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Orang berkelah di Tanjung Rhu,Sambil memanggang si ikan sepat,Hendaklah banyak menghadap guru,Supaya terang jalan makrifat.

Rendang sungguh pohon ara,Tumbuh subur tepi telaga,Tidak salah berkenal mesra,Tatasusila perlu dijaga.

Page 17: Pengajaran komsas 2012

 

2       

 Aktiviti Adaptasi Karya Guru meminta murid duduk dalam kumpuan. (4 orang) Guru memberikan tajuk perbincangan yang berbeza-beza untuk setiap kumpulan berdasarkan maksud pantun. Guru meminta setiap ahli kumpulan menyatakan pandangan berdasarkan sumber atau pengalaman masing-masing. Guru memberi komen atau pujian terhadap percambahan fikiran oleh kumpulan-kumpulan murid.

   Objektif (ii) tercapai   

 Lampiran 3-Tajuk-tajuk perbincangan   

Page 18: Pengajaran komsas 2012

Diberi dalam kumpulan yang telah dibentuk, berikan pendapat anda berdasarkan tajuk yang

diberi.

• Kumpulan 1

• Tajuk: Kebaikan Bekerjasama

• Nyatakan pendapat anda tentang kepentingan bekerjasama dalam masyarakat

Lampiran 3

Page 19: Pengajaran komsas 2012

Diberi dalam kumpulan yang telah dibentuk, berikan pendapat anda berdasarkan tajuk yang

diberi.

• Kumpulan 2

• Tajuk: Kepentingan Menjaga Maruah Diri

• Nyatakan pendapat anda tentang pentingnya menjaga maruah diri sendiri

Lampiran 3

Page 20: Pengajaran komsas 2012

Diberi dalam kumpulan yang telah dibentuk, berikan pendapat anda berdasarkan tajuk yang

diberi.

• Kumpulan 3

• Tajuk: Cara-cara Membudayakan Amalan Berbudi Bahasa

• Nyatakan pendapat anda tentang cara-cara membudayakan amalan berbudi bahasa.

Lampiran 3

Page 21: Pengajaran komsas 2012

Diberi kepada kumpulan yang telah dibentuk, berikan pendapat anda berdasarkan tajuk yang

diberi.

• Kumpulan 4

• Tajuk: Ciri-ciri Remaja Berilmu

• Nyatakan pendapat anda tentang ciri-ciri dan contoh-contoh remaja berhemah.

(5 pendapat)

Lampiran 3

Page 22: Pengajaran komsas 2012

Diberi dalam kumpulan yang telah dibentuk, berikan pendapat anda berdasarkan tajuk yang

diberi.

• Kumpulan 5

• Tajuk: Kepentingan Berguru

• Nyatakan pendapat anda tentang kepentingan berguru ketika menuntut ilmu.

(5 pendapat)

Lampiran 3

Page 23: Pengajaran komsas 2012

 3

 Aktiviti Guru menyarankan maksud frasa mengikut konteks ayat dalam petikan.

Guru meminta murid merujuk kamus untuk menjelaskan maksud frasa dalam LPG.

Guru membuat rumusan tentang tugasan murid.

 Objektif (iii) tercapai         

 Lampiran 4Lembaran kerja – maksud frasa  

Page 24: Pengajaran komsas 2012

Nyatakan maksud frasa yang terdapat dalam Pantun Nasihat ’Bersatu Hati’ dengan merujuk kamus.

Pantun Nasihat ’Bersatu Hati” Maksud Frasa

Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang, Jikalau semua bersatu hati, Kerja yang payah menjadi senang.

 

Melangir keris pusaka hikmat, Keris sejarah sejak bahari, Kalau gadis ingin selamat, Jangan murah menjual diri.

 

Menanam bunga di dalam pasu, Bunga melati dan bunga pandan, Jangan ikut hawa nafsu, Kelak nanti binasa badan.

 

Page 25: Pengajaran komsas 2012

Nyatakan maksud frasa yang terdapat dalam Pantun Nasihat ’Bersatu Hati’ dengan merujuk kamus.

Nyiur muda dibuat pengat,Mari dimakan bulan puasa,Wahai pemuda hendaklah beringat,Kerana mulut badan binasa.

 

Orang berkelah di Tanjung Rhu,Sambil memanggang si ikan sepat,Hendaklah banyak menghadap guru,Supaya terang jalan makrifat.

 

Rendang sungguh pohon ara,Tumbuh subur tepi telaga,Tidak salah berkenal mesra,Tatasusila perlu dijaga.

 

Page 26: Pengajaran komsas 2012

 

Penilaian dan

Peneguhan

   

 

 Guru meminta murid untuk melagukan ‘Pantun Nasihat’ dengan sebutan dan intonasi. Guru merumuskan pelajaran hari ini.  

       

Page 27: Pengajaran komsas 2012
Page 28: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang, Jikalau semua bersatu hati, Kerja yang payah menjadi senang.

Sekiranya kita bekerjasama melakukan sesuatu pekerjaan, kerja sukar pasti menjadi lebih senang.

Melangir keris pusaka hikmat, Keris sejarah sejak bahari, Kalau gadis ingin selamat, Jangan murah menjual diri.

Seseorang gadis akan selamat hidupnya jika sentiasa menjaga maruah dirinya.

Page 29: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Menanam bunga di dalam pasu, Bunga melati dan bunga pandan, Jangan ikut hawa nafsu, Kelak nanti binasa badan.

Seseorang itu tidak boleh mengikut hawa nafsu kerana hal ini akan membinasakan dirinya.

Nyiur muda dibuat pengat,Mari dimakan bulan puasa,Wahai pemuda hendaklah beringat,Kerana mulut badan binasa.

Seseorang itu dinasihatkan supaya menjaga tutur kata agar tidak mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri.

Page 30: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Pantun Nasihat ”Bersatu Hati” Maksud

Orang berkelah di Tanjung Rhu,Sambil memanggang si ikan sepat,Hendaklah banyak menghadap guru,Supaya terang jalan makrifat.

Seseorang itu hendaklah sentiasa berguru supaya memperoleh ilmu dalam hidupnya.

Rendang sungguh pohon ara,Tumbuh subur tepi telaga,Tidak salah berkenal mesra,Tatasusila perlu dijaga.

Berkenal-kenalan amat digalakkan tetapi kita harus menjaga tatasusila.

Page 31: Pengajaran komsas 2012

Maksud Pantun

Page 32: Pengajaran komsas 2012
Page 33: Pengajaran komsas 2012
Page 34: Pengajaran komsas 2012
Page 35: Pengajaran komsas 2012

Penanda wacanaPenanda wacana

Di samping itu (isi 3)Di samping itu (isi 3)

..... Juga merupakan ......... Juga merupakan ....

Selain ituSelain itu

Antara ....... ialah ......Antara ....... ialah ......

dan (isi 1 dan 2) dan (isi 1 dan 2) Seterusnya (isi 4)Seterusnya (isi 4)

Page 36: Pengajaran komsas 2012

Apa yang anda lihat

Siapa mereka Apa yang mereka buat

Page 37: Pengajaran komsas 2012

Tajuk Perbincangan Rumusan

Faktor-Faktor Malaysia Menjadi Tumpuan Pekerja

Asing dan Kesannya

Keburukan-keburukan merokok dan

kekangan mengatasi masalah.

Page 38: Pengajaran komsas 2012

Arahan tugasan

• Petikan 1 :Kumpulan 1a)Pendahuluanb)7 isi tersurat

Kumpulan 2 4 Isi tersirat Penutup

• Petikan 2 :Kumpulan 3a)Pendahuluanb)7 isi tersurat

Kumpulan 4 4 Isi tersirat Penutup

Agihkan kerja :a)Membuat pendahuluan/penutupb)Mencari isi ikut perenggan.

Page 39: Pengajaran komsas 2012

39

Pembentangan Rumusandan

Rumusan Guru

Page 40: Pengajaran komsas 2012

Petikan 1 : Rumusan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang

faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja

asing dan kesan-kesannya

Kata kunci pertama

Kata kunci kedua

Page 41: Pengajaran komsas 2012

Isi Tersurat (Faktor Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing)

Mendapatkan pelaung pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan negara asal.

Terdapat banyak pekerjaan di Malaysia. Keadaan negara kita yang aman dan makmur. Permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan Malaysia Sanggup menerima upah yang murah berbanding buruh tempatan. Ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja

asing. Keadaan pantai yang luas menyebabkan kawalan oleh pihak

berkuasa menjadi sukar. Kekurangan penguatkuasa di jabatan yang bertanggungjawab.

Page 42: Pengajaran komsas 2012

Implikasi kedatangan pekerja asingImplikasi kedatangan pekerja asing

Isi tersirat (pendapat sendiri)Kata kunci kedua

Kadar penganggguran dalam kalangan penduduk tempatan meningkat

Persaingan dengan pekerja tempatan kerana majikan lebih berminat menggaji pendatang asing disebabkan kos upah yang rendah

Timbul pelbagai kegiatan jenayah di negara ini

Penempatan setinggan makin bertambah kerana pendatang asing membina rumah secara haram

Berlaku pengaliran mata wang ke luar negara dan merugikan negara

Kemahiran yang dimiliki oleh tenaga kerja tempatan disia-siakan

Page 43: Pengajaran komsas 2012

Penutup

harusmestipatut

supayaagar

Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk menangani masalah kedatangan supaya masalah kebanjiran pekerja dapat

ditangani secara lebih efektif.

Page 44: Pengajaran komsas 2012

Petikan 2 : Rumusan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan

kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar

Kata kunci pertama Kata kunci

kedua

Page 45: Pengajaran komsas 2012

Isi Tersurat (Keburukan merokok)

Satu pembaziran yang jelas. Punca kepada pelbagai penyakit yang dikategorikan sebagai

penyakit berbahaya. Sebagai pembunuh nombor satu negara. Bukan sahaja membahayakan diri sendiri malah pada masa yang

sama membahayakan kesihatan kelyarga dan orang disekeliling. Menganggu keselesaan orang lain akibat bau rokok. Menjejaskan komunikasi seseorang. Menghadapi gejala ketagihan yang sukar diatasi. Menjadi punca kebakaran kerana puntung rokok dibuang merata-

rata.

Page 46: Pengajaran komsas 2012

Kekangan mengatasi masalah merokokdalam kalangan pelajar.

Kekangan mengatasi masalah merokokdalam kalangan pelajar.

Isi tersirat (pendapat sendiri)Kata kunci kedua

Pekedai menjual rokok kepada remaja bawah 18 tahun

Tiada penguatkuasaan yang tegas

Tiada kerjasama dari ibu bapa dan masyarakat

Pengaruh dari rakan sebaya yang terlalu kuat

Penjualan rokok secara berleluasa dan mudah didapati

Page 47: Pengajaran komsas 2012

Penutup

harusmestipatut

supayaagar

Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu untuk menangani masalah merokok dalam kalangan pelajar supaya dapat

melahirkan warga negara yang sihat

Page 48: Pengajaran komsas 2012
Page 49: Pengajaran komsas 2012