of 32 /32
BENGKEL BAHASA MELAYU 2011 BENGKEL BAHASA MELAYU 2011 12 Nov 2011 – Bilik APD 12 Nov 2011 – Bilik APD Isi Kandungan Bengkel Isi Kandungan Bengkel 1. 1. Pendedahan KOMSAS baharu Pendedahan KOMSAS baharu tingkatan 3. tingkatan 3. 2. 2. Format penulisan RPH Bahasa Format penulisan RPH Bahasa Melayu. Melayu. 3. 3. Contoh Pengajaran KOMSAS. Contoh Pengajaran KOMSAS. 4. 4. Isi Kandungan JKJR dalam Subjek Isi Kandungan JKJR dalam Subjek BM. BM. 5. 5. Bahan MBM tingkatan 1 Bahan MBM tingkatan 1 Semua guru yang mengajar BM Semua guru yang mengajar BM tingkatan 1-5 DIWAJIBKAN hadir tingkatan 1-5 DIWAJIBKAN hadir

Taklimat Komsas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pdp PT3

Text of Taklimat Komsas

 • BENGKEL BAHASA MELAYU 201112 Nov 2011 Bilik APDIsi Kandungan BengkelPendedahan KOMSAS baharu tingkatan 3.Format penulisan RPH Bahasa Melayu.Contoh Pengajaran KOMSAS.Isi Kandungan JKJR dalam Subjek BM.Bahan MBM tingkatan 1Semua guru yang mengajar BM tingkatan 1-5 DIWAJIBKAN hadir termasuk GSTT & guru ganti.

 • KURSUS PENDEDAHAN TEKS BAHARU KOMPONEN SASTERA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (KOMSAS) TINGKATAN 3 BAGI DAERAH KUALA LANGAT 2011

  12 NOVEMBER 2011BILIK APD - SMK SIJANGKANG JAYA

 • Latar Belakang KOMSAS

  pembelajaran unsur sastera bagi murid sekolah sememangnya sudah ada dalam KBSM 1987 di Malaysia (40 minit diperuntukkan bagi pengajaran unsur sastera)

  KOMSAS Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

 • pelaksanaan KOMSAS di sekolah dijalankan secara berperingkat mulai Mac 2000 bagi murid tingkatan satu dan empat, 2001 bagi tingkatan dua dan lima serta tahun 2002 bagi tingkatan tiga

  Mulai 2010 teks yang lama telah digantikan dengan teks yang baharu.

 • Pengajaran KOMSAS dapat memartabatkan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu secara meluas dalam kalangan murid

 • Objektif KOMSAS meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca pelbagai genre sastera iaitu novel, cerpen, drama, prosa tradisional, puisi moden(sajak) dan puisi tradisional.

  mengenal, menghayati dan menghargai karya sastera bagi mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

 • mengenal dan menggunakan istilah sastera iaitu tema dan persoalan,watak dan perwatakan,gaya bahasa,latar,plot,sudut pandangan,nilai dan pengajaran.

  mengenal pengarang berdasarkan karya yang telah diperakui seperti Sasterawan Negara dan penulis terkenal

 • menghayati nilai murni dan pengajaran daripada karya sastera yang dibaca

  menghasilkan karya sastera yang kreatif seperti menghasilkan novel,sajak,dan drama yang bermutu tinggi dan boleh dibanggakan

 • KOMSAS TINGKATAN 3Surat Pekeliling Ikhtisasakan dikeluarkan oleh BPSH

 • BILANGAN TEKS DAN GENRE

  GENRETINGKATAN 3Novel1 (3 zon)Cerpen5Drama2Puisi Moden6Puisi Tradisional6Prosa Tradisional4Jumlah 24

 • TEKS NOVEL TINGKATAN 3 6:20(Siti Jasmina Ibrahim)

  ZON 1PerlisKedahPulau PinangPerak TerengganuKelantan

 • TEKS NOVEL TINGKATAN 3 Merenang Gelora(Ruslan Ngah)

  ZON 2Selangor WP Kuala LumpurWP PutrajayaNegeri SembilanMelaka Pahang

 • TEKS NOVEL TINGKATAN 3 Cempaka Putih Untukmu(Rohani Deraman) ZON 3JohorSabahSarawak WP Labuan

 • JUDUL DALAM TEKS ANTOLOGI TINGKATAN 3(HARGA SEBUAH LUKISAN)

  GENREJUDULCerpen Budi Semangkuk DagingHarga Sebuah LukisanMencari Nafas BaruMutiara BondaSegala Yang Tercinta Ada Di SiniSajakFragmen Sebuah KehidupanKata-kataKeusangan BudayaPesan Buat Anak-anak MerdekaRumputSeorang Insan Istimewa

 • TEKS ANTOLOGI TINGKATAN 3

  GENREJUDULProsa TradisionalKuda Janggi GerdanaHikayat MarakaramaHikayat PataniHikayat Seri KelantanPuisi TradisionalPantun Berkait (Bekerja)Pantun Empat Kerat (Muafakat)Pantun NasihatSyair li-Attar GaibSyair Berbuat JasaSyair Panduan Untuk Para Remaja

 • TEKS ANTOLOGI TINGKATAN 3

  GENREJUDULDrama Cabaran Sebuah Perjuangan

 • TARIKH PELAKSANAAN

  TahunTingkatan Pentaksiran2010Tingkatan 1 & 4-2011Tingkatan 2 & 5SPM2012Tingkatan 3PMR

 • PERUNTUKAN WAKTU

  Tingkatan Waktu Tingkatan 32 waktu seminggu

 • 1.0 BERINTERAKSI UNTUK MENJALIN DAN MEMPERERAT HUBUNGAN MESRA

  2.0 MEMBERIKAN PENDAPAT YANG BERNAS SEBAGAI SUMBANGAN DALAM PERBINCANGAN

  3.0 BERUNDING SECARA SANTUN UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN DAN KATA SEPAKAT

  HP BIDANG INTERPERSONAL

 • 4.0 MEMBUAT PERTIMBANGAN UNTUK MENCAPAI KEPUTUSAN

  5.0 MEMUJUK UNTUK MEMPENGARUHI PIHAK LAIN BAGI MELAKUKAN SESUATU

  6.0 BERURUS DENGAN PIHAK TERTENTU UNTUK MENDAPATKAN BARANGAN DAN PERKHIDMATANHP BIDANG INTERPERSONAL

 • 7.0 MENDAPAT MAKLUMAT DARIPADA PELBAGAI SUMBER YANG DIDENGAR, DIBACA DAN DITONTON

  8.0 MEMPROSES MAKLUMAT UNTUK TUJUAN TERTENTU

  9.0 MENYAMPAIKAN MAKLUMAT UNTUK TUJUAN TERTENTU

  HP BIDANG MAKLUMAT

 • 10.0 MEMAHAMI DAN MEMBERIKAN RESPONS PERIBADI TERHADAP KARYA SASTERA

  11.0 MENGUASAI GAYA BAHASA DAN LARAS BAHASA DALAM KARYA KREATIF DAN BUKAN KREATIF

  12.0 MENGHASILKAN PENULISAN KREATIF DAN BUKAN KREATIFHP BIDANG ESTETIK

 • PRINSIP KBSM

  Panggabungjalinan (kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulisPenyerapan (ilmu dan nilai) PengayaanPemulihanPenilaian (formatif)

 • STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPendekatan berpusatkan murid

  penglibatan murid secara aktifpembelajaran akses kendiriguru sebagai pembimbing

 • STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPelbagai pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti

  induktif, deduktifstruktural, berfokus, mengalami, menghayatikaedah kelas, individu, perbincangan, peneranganbercerita, teater pembaca, simulasi, main peranan

 • STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPelbagai sumber

  Pusat sumber, internet, kamus, akhbar, majalah, glosari, filem, bahan maujud

 • RANCANGAN PENGAJARAN (RP)

  TingkatanMasaTajukFokus Utama (domain + pernyataan aras)Contoh: 10.4 Aras 3 (ii)Fokus Sampingan (domain + pernyataan aras)Contoh: 2.5 Aras 3 (i)

 • RANCANGAN PENGAJARAN (RP)

  Objektif Sistem Bahasa (tatabahasa + satu yang lain)Tatabahasa (wajib ajar) sintaksis atau morfologiKosa kata (makna / istilah)Sebutan dan intonasi EjaanPeribahasa

 • RANCANGAN PENGAJARAN (RP)

  Pengisian Kurikulum Ilmu (semua disiplin ilmu)NilaiKemhiran Bernilai TambahKemahiran BerfikirTeknologi Maklumat dan KomunikasiBelajar Cara BelajarKajian Masa DepanKecerdasan Pelbagai (verbal-linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis)Pembelajaran secara kontekstualPembelajaran secara konstruktivismeAktivitiImpak

 • STRATEGIKBTKBTMKBCBKPKMDKstvKtslSTRATEGIPENGISIAN KURIKULUMIlmuNilai murniSemangat patriotikPeraturan sosial budayakewarganegaraanJERIPuisi Tradisional DramaProsa TradisionalPuisi ModenNovelCerpen

 • PERBEZAAN KESUSASTERAAN MELAYU (Elektif) DAN KOMSASKesusasteraan MelayuMurid perlu mengkaji secara mendalam aspek sastera ( tema dan persoalan, perwatakan, gaya bahasa, sudut pandanganAras kesukaran : Aras tinggiContoh : - menganalisis gaya bahasa- menghurai peristiwa- membeza dan membanding perwatakan bagi watak utama dalam cerpen A dan Bpenekanan kepada aspek sastera

  KOMSASMurid hanya mengenal dan dapat menggunakan istilah sasteraAras kesukaran : Aras rendahContoh:- menyatakan perkara yang menarik dalam karya yang dibaca- menerangkan sinopsis karya- memberi contoh simile dalam cerpen yang dibaca- menceritakan semula karya yang dibaca - melengkapkan peta cerita yang dibaca- melengkapkan pengajaran daripada ceritapenekanan kepada aspek kemahiran berbahasa

 • Sekian, terima kasih.

  *********