of 4 /4
Persoalan: · Kegigihan bagi mendapatkan sesuatu yang diinginkan – penyajak gigih berusaha untuk mencari ketenangan dalam hidupnya walaupun menghadapi pelbagai dugaan. · Dapat menghilangkan segala kesepian dan kedukaan dalam hidup – masalah kesepian dan kesedihan penyajak berjaya diatasi apabila beliau menemui ketenangan hidup. · Kemewahan dan kekayaan hidup tidak menjanjikan ketenangan dalam hidup seseorang. · Menuntut ilmu dan meneguhkan keimanan terhadap tuhan merupakan jalan terbaik bagi mencapai ketenangan. Ketenangan tema ketabahan hati seseorang mencari ketenangan dalam hidup romantis

Komsas - Ketenangan

Embed Size (px)

Text of Komsas - Ketenangan

Page 1: Komsas - Ketenangan

Persoalan:

· Kegigihan bagi mendapatkan sesuatu yang

diinginkan – penyajak gigih berusaha untuk

mencari ketenangan dalam hidupnya walaupun

menghadapi pelbagai dugaan.

· Dapat menghilangkan segala kesepian dan

kedukaan dalam hidup – masalah kesepian dan

kesedihan penyajak berjaya diatasi apabila

beliau menemui ketenangan hidup.

· Kemewahan dan kekayaan hidup tidak

menjanjikan ketenangan dalam hidup seseorang.

· Menuntut ilmu dan meneguhkan keimanan

terhadap tuhan merupakan jalan terbaik bagi

mencapai ketenangan.

Ketenangan

tema

ketabahan hati seseorang mencariketenangan dalam hidup

romantis

NADA

Page 2: Komsas - Ketenangan

GAYA BAHASA

Personafikasi:

jiwaku meraba (R1,B5)

Sinkope

kini kutemuimu (R2,B2)

Anafora

suasana sepi menjadi riang

suasana gelap menjadi terang.

(R2,B3 – 4)

Responsi

suasana sepi menjadi riang

suasana gelap menjadi terang.

(R2,B3 – 4)

UNSUR BUNYI

AsonansiKini kusedari (R3,B1)

Aliterasikekayaan dan kemewahan. (R3,B5)

Page 3: Komsas - Ketenangan

Kegigihan :Penyajak gigih berusaha untuk mencari ketenangan diri.

Ketabahan :Penyajak tabah menghadapi segala cabaran dan kesusahan dalam

usaha mencari ketenangan dalam dirinya.

NILAI

BENTUK

Sajak ini terdiridaripada empat rangkap.·         Rima akhir adalahbebas.·         Jumlah barisserangkap bebasContoh:Rangkap 1­ tujuh baris,Rangkap 2 – empat barisdan sebagainya.·         Jumlah perkataandalam satu baris antarasatu hingga empat patahkata.·         Jumlah suku katadalam satu baris antaraempat hingga sepuluh sukukata.

PENGAJARAN

· Kita hendaklah berusahabersungguh-sungguh untuk mencapaikejayaan – penyajak berusaha untukmencari ketenangan dalam hidupnya.· Kita hendaklah meneguhkankeimanan kita kepada tuhan untukmendapat ketenangan – penyajakberjaya menemui ketenangan yangdicarinya dengan cara meneguhkankeimanan kepada tuhan.· Kita hendaklah sedar bahawakemewahan dan kekayaan mampumemberi segala keinginan kita –ketenangan diri tidak dapat dicapaidengan kemewahan hidup.· Kita hendaklah sentiasamenuntut ilmu walau di mana sahajakita berada.

Page 4: Komsas - Ketenangan

R 1Penyajak berusaha untuk mencari ketenangan dalamdirinya walaupun terpaksa menghadapi pelbagaihalangan dan kesusahan.

R2Penyajak telah menemui ketenangan yang dicari-carisehingga kesepian yang dialami selama ini digantidengan kegembiraan dan sesuatu yang kaburmenjadi jelas.

R3Kini penyajak sedar bahawa setiap ketenangandalam diri seseorang bukan diperoleh dengan caramencapai kekayaan dan kemewahan hidup.

R4Penyajak menjelaskan bahawa ketenangansebenarnya dapat dicapai dengan caramemantapkan ilmu dalam diri dan menguatkankeimanan terhadap tuhan.  Keadaan ini menjadikanjiwa penyajak tenang apabila mengamalkan kedua-dua perkara tersebut.

MAKSUDD E B U T S I N G L E